Hoe u f1.000,- koopt voor maar f612,91? ABN Bank Wij helpen met een Kasbiljet. Jack Jersey doet een gooi naar succes in het buitenland Twee Nederlanders in eindselectie van NOS-dirigentencursus PANDA EN DE SPIEGELBLOEMEN televisie radio EVEN PUZZELEN MEULBROEK DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1978 MET VIDEOBAND VOOR UITZENDINGEN IN AMERIKA. AUSTRALIË EN MEXICO ROOSENDAAL - In tie Koosendaalse schouwburg De Kring wordt de ko mende weken regelmatig gerepeteerd door Jack Jersey en zijn orkest. Er wordt gesjouwd met kabels en came ra's. het licht wordt gemeten, de decor ontwerper komt eens kijken en dan zal het 7.0 langzamerhand wel duidelijk zijn dat hier een televisieshow wordt voorbereid. In dit geval gaat het echter niet om zomaar een tv-produktie. Jack en zijn mensen werken aan een World Wide Promo Videotape, zoals producer- broer Dick de Nijs het noemt. Wat zo veel wil zeggen als een videoband, die Jack in september meeneemt naar Amerika en die ook in Australië, Mexico en via de commerciële Ita liaanse tv te zien zal zijn. De show gaat dus mee naar Amerika nadat hij eerst in Londen is „overge schreven" op het Amerikaanse tv-sys- teem. In de States gaat Jack. samen met broer Dick, de band laten zien aan Neil Diamond en Jerry Weintraub. de grote organisator achter ..kolonel'' Tom Par ker. de manager van wijlen Elvis Pres ley. De contacten met deze „groten" uit dé Amerikaanse showbusiness kwamen tot stand via een Amerikaan, die Jack aan het werk hoorde tijdens de opna men voor de TROS-special in Mexico. Dick de Nijs vertelt: „Die man kwam naar me toe en vroeg of ik de producer van die opnamen was Toen ik dat be vestigde. zei hij: „Man. je hebt goud in je handen. Die zanger doet je aan Elvis Presley denken, maar het is hem niet". Hij bleek leraar op een filmacademie in Amerika te zijn en via hem en andere contacten hebben we het voor elkaar gekregen dat Neil Diamond en Jerry Weintraub toegezegd hebben onze band te zullen bekijken als we ermee naar Amerika komen". Diverse contacten in het buitenland hebben bij JR Productions, de produk- tiemaat schappij waarover Jack de Nijs de muzikale scepter zwaait, de over tuiging gebracht dat er met de artiest Jack Jersey over de grenzen veel succes te behalen valt. „Wc hebben dat met name in Mexico ontdekt", vertelt Dick, „maar ook in Indonesië. In januari gaan wc een safari-special maken in Tan zania en volgend jaar juni gaan we voor een co-produktie met een Duitse tv- maatschappij naar Jamaica. In de eerste weck van september gaan we te rug naar Mexico voor tv-opname en ra dio-interviews. Maar dan moei een el pee van Jack daar uit zijn. anders heeft zo'n promotieweek geen zin. Daar moet je dus enorm achteraan zitten, en dat betekent dat we ons veel meer gaan in zetten om die zaak in het buitenland rond te krijgen". In januari komt in Nederland een elpee uit. waarop Jack oude nummers van El- vis Presley zingt. Ook op de videoband komen enkele nummers van de Ameri kaanse „koning van de rock' Be schouwt Jack Jersey zich als de opvol ger van Elvis? Een heftig ontkennen is het antwoord van de zanger. „Nee, alsjeblieft niet. Ik heb vorig jaar, na de dood van Elvis, met opzet geweigerd een plaat met zijn liedjes te maken, ondanks dat de pla tenmaatschappij daar enorm op aan drong. Ik heb ook in die tijd m'n hoge kragen-pakken niet gedragen. Ik wilde geen moment het idee wekken dat ik zou profiteren van de dood van Elvis, integendeel. Ik ben en blijf Jack Jersey. De elpee met Elvis Presley-nummers is in mijn stijl. Ik zing als Jack Jersey. En dat dat af en toe op Elvis Presley lijkt, daar kan ik niets aan doen. Er zijn meer artiesten wiens stem soms op die van een andere beroemdheid lijken. En wat die hoge kragen betreft: Johnny Cash en Jack Memphis dragen ze ook. Dat heeft in feite niets met Elvis te maken". Jack geeft wel toe. dat er een gat in de markt is ontstaan na het overlijden van Elvis. „Ik geloof dat bij mensen die van OPNAMEN IN ROOSENDAAL Op 23 augustus wordt de live-show in de Kring in Roosendaal opgenomen. Op 21 augustus worden de decors ge bouwd in de schouwburg. Dinsdag 22 augustus worden de drie camera's, die voor de show gebruikt worden, definitief opgesteld en dan wordt er weer gerepeteerd. Woensdagmiddag vindt een opname zonder publiek plaats en woensdagavond wordt de show nogmaals met publiek opge nomen. de Elvis-platen houden, mijn genre nu meer aanslaat". Maar hij wil het abso luut niet gezegd hebben dat de dood van die Amerikaanse zanger er mede oor zaak van is dat er momenteel zo'n grote belangstelling voor hem is. En die be langstelling is er. De Jack Jersey Fan club is met zijn 3500 leden momenteel de grootste van Nederland en op een on langs gehouden bijeenkomst van een Elvis Presley-fanclub. waarvan de TROS op 16 augustus een en ander voorafgaand aan een Elvis-film uit zendt. was hij de enige optredende ar tiest „Ik zat er met Long Tall Ernie en Eddie Owens in een forum, maar ik was de enige die daar gezongen heb. Ik was er in het begin wel een beetje bang voor. hoor. maar het succes was enorm". Jack Jersey werkt nu aan het succes in het buitenland. De videoband, die ui teraard helemaal in het Engels wordt opgenomen, is daar een voorbeeld van. Nummer als In the still of the Night, Me and Bobby McGee, liedjes van de Mexico-elpee die in oktober uitkomt en uiteraard enkele Presley-composities zijn erin opgenomen. „Ik ga meer pro motie-optredens doen. Tot nu toe heb ik mijn hele aandacht meer gecon centreerd in activiteiten voor JR. We zien nu andere mogelijkheden, en daar gaan we op door. Hetgeen met betekent, dat de JR-artiesten uit de boot vallen. Ik geloof dat als het mij mag lukken in het buitenland, dat ik dan voor de andere JR-mensen daar via connecties die we dan hebben, ook veel kan doen". NCRV 14.00 Het nijlpaard aan de waslijn 14 15 Een beer is een beer 14 30 Een goede vriend NOS 18.50 De Fabeltjeskrant 18.55 JournaaL x TROS 18.59 Die wonderlijke dieren 19.25 Charlie's Angels 20.45 Vicky Leandros NOS 21.37 Journaal. NOS 21.55 Stoomtreinromantiek uit het oude India 22.45 Journaal. NOS 18.55 Journaal. NCRV 18.59 Black Beauty 19.25 Zo Vader, zo zoon NOS 20.00 Journaal NCRV 20.27 Sunset Song 21.10 De Lucy Show 21.35 Hier en nu 22.05 Kerkepad 22.30 Muzikale meditatie. NOS 22.50 Journaal 18 50 Tekenfilmserie 19 10 Jeugdprogr 19.35 Verkeerstips 19.40 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 Stationsflat. 20.35 Panorama 21.00 Opera-en Belcanto-ontmoeting 1978 22 00 Filmportret. 22.50 Journaal. 18.50 Tekenfilmserie. 19.10 Jeugdprogr. 19.35 Verkeerstips. 19 40 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal. 20.10 De Christenen 21.00 Sil. de strandjutter TV BELGIE FRANS 18.00 Kleuterprogr. 18,05 Kinderprogr 18.30 Les enfats des autres. 18.45 Festival. 19.15 Regionaal progr. 19 29 Weerbericht. 19.30 Journaal. 19.50 Programma-overz 20.00 Verkeersinformatie 20.05 Les Baroudeurs. 21.40 Journaal. 21.55 Nieuwe films. 22.45 Journaal FRANKRIJK RIJSEL 12.30 Happy Days, serie. 12 57 Les Tifins 13.00 Journaal. 13.35 Medisch magazine. 13.37 Kinderprogramma's. 13 45 Peyton Place. Amerikaanse serie. 18.15 Le Gouffre. docu mentaire 19.10 Voor de jeugd. 19.13 Les Tifins. 19.20 Reg. nws. 19.43 Portret van Fernandel. 20.03 Journaal. 20.30 Les hommes dc rose, serie. 21.27 Opération Janus 4. doe. 22.05 Réquiem pour un roi vierge. van Syberlerg. 23.45- 00.00 Journaal. Vicky Leandros NED 1. 20.45 uur Dc Nederlandse regisseur Bob Rooyens maakte voor de Duitse WDR-televisie een show met de Griekse zangeres Vicky Leandros. Met als achtergrond 'De tuin van Eden' zingt Vicky Leandros 'Lang, langist'sher'. 'Oh, ich liebe ihn'. 'The way we were'. 'Kokkino'. 'Nimm die Gitarre'.J'aime la vie'. 'C' est la vie. Papa', Drive on. ride on". 'Die letzte Rose'. 'Jardin du Septembre'. 'Gu- ten Abend, gute Nacht'. Stoomtreinen in India NED 1. 21.55 uur Van de Engelse BBQ-reeks 'The world about us' zendt de NOS van avond de aflevering 'The romance of the Indian railways' uit. De docu mentaire geeft een beeld van een van de reizen van Mike Satow. een ge pensioneerde directeur van de India se spoorwegen. die al in de tijd dat hij nog met gepensi oneerd was. is be gonnen met het opzetten van een Azisch spoorwegmuseum. India heeft een spoorwegnet- van 60.000 kilometer lengte. Bij de spoorwegen werken zo'n één en driekwart miljoen mensen. Per jaar reizen in India 28 miljoen mensen met de trein. Maar voor de liefheb bers is het mooiste van de Indiase spoorwegen wel het grote assorti ment locomotieven dat in India wordt gebruikt In deze documentaire zijn vooral stoomlocomotieven te zien doordat Satow voornamelijk $aarin is geïnte resseerd. Dat wil nietzeggen dater in India inmiddels geen andere locomo tieven worden gebruikt: de moder nisering slaat ook daar toe. en in plaats van het stoommatenaal wor den steeds meer diesels gebruikt, terwijl er voorde kortere afstanden al electrische treinen worden gebruikt. Niettemin is India voor de treinen- thousiasten nog steeds een prachtig land: voor de verschillende spoorbreedten worden diverse mo dellen locomotieven gebruikt. Het streven is er wel op gericht slechts breedspoor (1676 millimeterjen mc- terspoor (1000 millimeter) naast el kaar le laten bestaan, maar voor de liefhebbers zijn de smalspoorlijnen 1720 en 610 millimeter), die in India nog volop worden gebruikt, je ware. Lied van de schemering NED 2 2o.27 uur In deze laatste aflevering van de Schotse serie'Sunset song' heeft Chris het maar moelljk'. nu Ewan en de meeste andere mannen naar het front zijn. vecht ze tegen de een zaamheid. De terugkomst van broer Wil. die naar Zuid-Amerika was geëmigreerd, brengt daarin enige verandering, maar hij blijkt ere «-eranderd: hard en ruw is hij ge worden. Bitter nemen ze weer af scheid van elkaar Rob Duncan, die enige tijd in de gevangenis heeft ge zeten. keert ook terug. Totdat Rob zich aan het front moet melden, ge nieten Chris en hij wat troost bij el kaar. Bij een poging om te deserteren sneuvelt Ewan: hij is doodgeschoten, omdat hij terugwilde naar vrouw en geboorteplaats De Lucy-show NED 2. 21.10 uur Lucy, die zwanger is. bereidt zich met behulp van een speelgoedpop voor op de naderende gezinsuitbreiding. Maar ook Ricky bereidt zich er op voor: hij gaat er zo in opdat hij Lucy vergeet. Zozeer leeft hij zich in in zijn toekomstige vaderrol, dat hij Lucy vergeet. Maar dat laat ze niet op zich zitten Film is mijn leven BRT 1. 22.00 uur Peter Hayden maakte een documen taire over de Amerikaanse filmregis seur Martin Scorcese, maker van on der meer The last waltz' de af- scheidsfilm van de Amerikaanse popgroep The Band In deze docu mentaire zijn te zien Robert de Niro. Liza Minelli, Jodie Foster en Brian de Palma. Scorcese is een jonge regis seur uit New York Hij werkte onder meer mee aan de montage van de films Woodstock en Elvis on tour'. In 1974 regiseerde hij 'Alice does not li ve here anymore'. Met 'Taxi driver' haalt Scorcese in 1976 de Grote prijs van Cannes; in één keer is hij wereld beroemd en gaan veel mensen zijn eerdere films bekijken. Na de docu mentaire wordt een fragment ver toond uit The last waltz Dat kan met ABN Kasbiljetten. Dat zijn waardepapieren aan toonder met een hoge rente. Ze zijn te koop bij elk ABN- kantoor, zonder problemen. Er zijn 5 soorten Kasbiljetten met een looptijd van bijna 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar en 7 jaar. Bij aankoop is de rente afgetrokken. Aan het eind van de rit wordt f 1.000,- of f 10.000,- uitbetaald, rente inbegrepen. Nevenstaande tabel toont u wat een Kasbiljet kost. Datum van Kasbiljetten Kasbiljetten Kasbiljetten Kasbiljetten Kasbiiienen aankoop einddatum einddatum einddatum einddatum einddatum 1-3-81 1-3-82 1-3-83 1-3-84 1-3-85 aug. '78 Rente 7% Rente 7l/l% Rente 73/4% Rente 7J/)% Rente 7j/4% Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop Aankoop prijs prijs prijs prijs prijs 10' 841.06 779.54 711.59 660.41 612.91 11 841.22 779.69 711.74 660.55 613.04 14 841.69 780.14 712.18 66096 613.42 15 S41.85 78029 712.33 661.10 613.55 16 84201 780.45 712.48 661 23 613.67 17 842 17 780.60 71263 661.37 613.80 IS 842.32 780.75 712.77 661.51 613 93 Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Vanzelfsprekend dient u voor dc ABN Kasbiljetten van f 10.000,- bovenstaande prijzen te vermenigvuldigen niet 10 MET ZES BUITENLANDERS HILVERSUM-1 CURSUS UNIEK IN DE WERELD HILVERSUM (ANP) - Tot dc acht kan didaten. die tot en met 6 september de onder leiding van de Russische diri gent Kirïll Kondrasjin in Hilversum te houden internationale dirigenten cursus van de NOS mogen volgen zijn twee Nederlanders: de 28-jarige Gert Schuil uit Vlaardingen en de 34-jaritge Gerard Wiarda uit Groningen. Beiden hebben al ervaring opgedaan als dirigent maar nog niet of nauwelijks met beroepsmusici. Gert Schuil heeft al met koren gewerkt, onder meer 'Tooh- kunst' uit Schiedam en heeft voorts in Engeland een orkest van semi-profes- sionals geleid. Wiarda is al sinds 1973 dirigent van het studentenorkest Mira en een jaar korter leider van het kame rorkest 'Harmonie'. Behalve de twee Nederlanders zijn dinsdag na een toelatingsexamen als werkend cursist toegelaten twee West- Duitsers. de 24-jarige Alexander Schwinck en de 32-jarige Wol gang See- liger. de 23-jange Canadees Geoffrey Moull. de 21-jarige Italiaan Vittorio Pa- risi. de 27-jarige Brit Jonathan Del Mar en de 27-jarige Amerikaan Steven Lar- sen. De afgewezen negen kandidaten mogen de cursus als toehoorder bijwo nen. Amerikaanse show Mike Burnstyn op Nederlands scherm HILVERSUM - Dc VARA gaat het ko mende winterseizoen vijf shows rond de Amerikaans-Iraëlische entertainer Mike Burstyn op het scherm brengen. Dit naar aanleiding van de succesvolle show die Burstyn eerder dit jaar voor de VARA maakte naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Israël. Deze show scoorde zeer hoge kijk- en waarderingscijfers. Burstyn is erg blij dat de VARA hem benaderd heeft voor de shows. De Amerikaan is druk bezig Nederlands te leren om zijn shows voor een zo breed mogelijk publiek toegan kelijk te maken In Nederland. De bedoeling is om in ieder programma enkele beroemde internationale sterren uit. te nodigen Een woordvoerder van de VARA omschreef de shows als 'Ameri kaans' De regie is in handen van Nico Knapper. De Hilversumse dirigenten cursus, die dit jaar voor de 25ste maal wordt ge houden. is uniek in de wereld omdat hier in tegenstelling tot elders uitsluitend met beroepsorkesten en -koren wordt gewerkt, namelijk het Radio Ph-i- harmonisch Orkest en het Groot Om roepkoor. De cursus wordt ditmaal af gesloten met een jubileumconcert op 6 september in ..De Doelen" in Rot terdam onder leiding van Kondrasjin TROS BRENGT GOUDEN ROOS WINNAAR OP HET SCHERM iDoor Evert van Tfjn) HILVERSUM - Ieder jaar opnieuw be wijst het amusementstelevisiefestival van dc Gouden Roos opnieuw dat Ne derland het genre van de internationa le lach niet beheerst. Tot nu toe is het maar één keer gelukt in Montreux op dat gebied wat eer te behalen. Elf jaar geleden was dat. dank zij Tom Man- ders' Dorus. Grappig zijn is kennelijk niet de sterkste karaktertrek van tele- visieprodukten van eigen bodem. Hoe het wel moet laat de TROS zien met de Gouden Roos-winnaar van dit jaar: de Dave Allen at Large-show van de BBC (maandag 21 augustus, Ned. 1). Een half uur lang waart Allen, zowel persoonlijk als in allerlei uitmonsterin gen rond Voor frequente Duitsland-kij- kers en de gelukkigen die de BBC kun nen ontvangen wellicht geen nieuws meer. De gouden Montreux-show werd opgebouwd uit het beste wat Allen en zijn medewerkers het vorige televi sieseizoen wisten te bedenken. Maar leuk is het niettemin zo nu en dan geble ven. Tussen de flauwe grappen en missers door blijkt Allen - geen Engelsman maar een Ier - best te weten wat het publiek nodig heeft om blauw aanlo pend onder de tafel te belandenHij doet dit werk onderhand dan ook al zo'n 23 jaar en is sinds 1970 bovendien met gro te regelmaat bh de BBC te gast De meest in het oog springende kwali teit is: naast een opmerkelijk oog voor kleinigheden, dat Allen steeds een waardig gastheer blijft, hoe diep de hu mor ook lijkt te zinken En dat heeft hij dan niet gemeen met de doorsnee-ko miek die in ons land volle huiskamers pleegt te trekken. DONDERDAG 12 00 (Si De Kilima Hawaiians Show 12.15 Boer en tuinder 12 26 Mededelin gen voor land- en tuinbouw 12.30 Nws 12.41 (S) Hier en nu 12.55 (S) Middag- pauzedienst. 13.15 (S) Een uur natuur 14.15 (S) NCRV-Globaal. (15.30 Nws) 17.30 Nws. 17.32 (S) Hier en nu. 18,00 (S) Chansons d'amour. 18 30 Nws. 18.41 De wereld zingt Gods lof. 19.35 (S) Leger des Heilskwartier 20.00 (S) Draaischijf. 21 30 IS) Oor-zaken, informatief progr 22 25 Zojuist verschenen 22.30 Nws 22.40 Van onze correspondenten. 22.50 (Si Lichte grammofoonmuz. 23.00 (S) Klassieke liederen. 23 55 Nws. VRIJDAG NOS: 7 00 Nws. KRO: 7.02 Het levende Woord. 7 08 <S) Lichte muz. en aktual <7 30 Nws. 7.41 Echo). 8 30 Nws. 8.36 Gym voor de huisvrouw 8.45(S)Gevar progr (10.30 Nws.). 1100 (S) Uit het operette- en musicalalbum HILVERSUM-3 DONDERDAG 12.03 (S) Boter, Klaas en prijzen. 14 03 iSi Adje's Gouden van Dagen Club. 15.03 (Si TROS Top-50. Ieder heel uur nws NOS 18 03 De vacaturebank 18.10 iS) Avondspits TROS 19 02 fS) Poster 20.02 rS) Ferry Maat's Soul Show. 22 02 (S) Sesjun op herhaling. 22.55 Medede lingen. NOS 23.02 (S) LP-Top-20. 0.02 (S) De Hugo van Gelderen Show. 1.02 (S) De Nachtwacht. VRIJDAG EO: (S) Tijdsein, muz. en inform. 9.03 (S) De muzikale fruitmand. 10 03 (S) Te elf der ure. nonstop muz-progr. TROS: 11 03 (Si Polderpopparade HILVERSUM-4 HILVERSUM-2 DONDERDAG 12.15 AVRO's Sportpanorama. 13.00 Nws. 13.11 AVRO's Radiojournaal. 13.25 Beursplein 5. 13 30 'n Middagje AVRO (16-00 Nws 16.03 AVRO's Ra diojournaal! 17 00 13-Speciaal op be zoek 17 40 De Vrije Gedachte. 17.55 Me dedelingen 18.00 Nws 18.11 AVRO'S Radiojournaal IKON 18 30 Kleur, ac tualiteiten AVRO 1900 AVRO-don derdagavond. 19.00 (S) Licht-klassieke muz. 20 00 Nws. 20.05 (S) In andere ver sie. gevarieerde muz. 21.45 De koperen tuin, 22.25 Klassieke muz NOS 23.00 (S) Met het oog op morgen. 23.55 Nws. VRIJDAG NOS 7 00 Nws. NCRV: 7.11 Ochtend- gym 7.20 Te Deum Laudamus. 7 54 Op de man af 8.00 Nws. 8.11 Hier en nu. 8 25 Vandaag, vrijdag, gevar progr. 9.00 Po litiek en samenleving, gesprek. NOS: 9 10 Spiegel van Belgte. inform, progr. 9.35 Waterstanden. 9.40 Oud en wijs ge noeg?.inform progr. 10.00 De Taaishow 10.30 NOS-Jazzportret. 11.00 Nws. 11.03 Meer over minderd. i Advertentie i DONDERDAG 12 00 (S) Rondom reizen en trekken. Spanje. 14.00 Nws. 14 02 <S) Kollage van alledaags en zeldzaam. 15.00 (S> Bij voorkeur.verzoeken VRIJDAG NOS: 7.00 Nws 7 02 (S) Vroeg klassiek 9.00 Nws. 9.02 (S) Stof van eeuwen. 10.00 (S) Vrijdagmorgenconcert: London Philharmonic Orchestra met solist: klassieke muz. I 3 5 6 9 51 11 f 12 li IA 1 b 17 Ullf 'T 20 i bi 1 '2'2 L db 2fc k 2? I i 20 29 P U i'2 34 k SS io A AO 37 3H 59 4 1 1 1 primotk Goes - Middelburg - Vlissingen Horizontaal: 1 bid, 4 groet; 6 Engels bier: 9 vader; 10 modificatie van, zuurstof: 11 jongensnaam: 12 drink gerei; 14 voormalig eiland; 15 jon gensnaam: 17 knoeier; 20 dun; 22 onder nemingsraad; 24 voorzetsel; 25 heili genbeeld. 26 moeder; 27 kubieke cen timeter: 28 kindergeluid: 30 licht breek baar; 32 niet lang: 34 vlaktemaat. 35 baan; 37 drinkgerei: 39 bergplaats, 40 reinigingsmiddel. 41 riv in China; 42 familielid; 43 meisjesnaam. Verticaal: 1 familielid: 2 woede; 3 malle praat; 5 springerig diertje: 6 hemels blauwe kleur: 7 lariks; 8 bouwland. 12 koperskeus. 13 paardekracht; 16 op staande voet. 18 ringsvormige gips plaat; 19 muziekteken; 21 ongebonden. 23 model: 27 geloofsbelijdenis; 29 riv in Frankrijk; 30 jongensnaam; 31 stilte: 32 vogel; 33 pl in Japan; 34 op de manier van; 36 mannelijk dier; 38 keukengerei. Uitslag vorige puzzel: BÖH" 00121 «EISE HHSenniEeaaa ömaaa eos

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 15