PZC/p isoleer uw huis met thermopane dubbelglas bon FAMILIEBERICHTEN HET ALLERNIEUWSTE OP CARAVANGEBIEO CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE CARAVANCENTRUM VAN DUKE B.V. ZATERDAG 11 MAART 1978 Dankbaar en blij voor het leven, dat aan ons is toe vertrouwd. geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon TIMOTHEÜS W\j noemen hem Tim Gapinge. 9 maart 1978 Dorpsstraat 24A Dankbaar en bly zijn wij met de geboorte van ons eerste kindje, een zoon JORIS-ADRl AAN Come en Lilian de Mooy-Moerings Sint-Laurens. 7 maart 1978 Van Borsselenlaan 30 Met grote droefheid geven wu u kennis van net nog vrij onverwacht overlijden van miin lieve man en onze zeer zorgzame vader. zoon. broer, zwager en oom JAN VAN OS op de leeftyd van 49 Jaar M van Os-Besemrr Harry John Marjolein En verdere familie Middelburg. 10 maart 1978 Statenhove 1-31. De begrafenis is bepaald op a s. dinsdag, na de rouwdienst, welke om 13 30 uur in de aula der begraafplaats aan de Admiraal De Ruyterweg te Papendrecht zal aanvangen Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis Diegenen die bü de rouwdienst aanwezig willen zijn. worden verzocht om 13 15 uur in de aula te komen Directie en medewerkers van AGO-verzekerin- gen te Groningen geven met leedwezen kennis van het overlijden, na een kortstondige ziekte, van de heer JAN VAN OS in leven inspecteur schadeverzekering op de leeftijd van 50 jaar De AGO-gemeenschap betreurt zijn heengaan. Groningen, 10 maart 1978 Na een ernstige ziekte is overleden onze sym pathieke buurman, de heer J. VAN OS Onze gedachten zijn bij Gré en de kinderen. Fam J. de Visser-de Rijke Middelburg. 10 maart 1978 Statenhove I 33 Tot ons groot leedwe zen overleed, na een kortstondige ziekte, onze beste zwager en oom GERRIT HIJMAN op de leeftijd van 65 jaar. Middelburg: M. Torbijn-Westveer E. W. Westveer A. Westveer- Schwarz Kerkwerve: W Westveer C. D. Westveer- Erme Heerlen J J. Westveer T Westveer- Franse Vlissingen: A. Wijkhuizen P Wijkhuizen- Westveer Middelburg: Jo Westveer J. Westveer T. Westveer- v. Tatenhove Neven en nichten Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde broeder, zwa ger en oom FRANCOIS JAN VAN STEE op de leeftijd van 70 jaar Yerseke: J N. van Stee Wemeldinge N. Speelziek van Stee A Speelziek Middelburg- A. Leijnse-van Stee J. Leijnse Yerseke: J van Stee L van Stee- Platschorrc D van Stee J. van Stee- Bierstekei C. van Stee S. van Stee- de Wintei Neven en nichten 10 maart 1978 Hiermede vervullen wü de droevige plicht, u kennis te geven, dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan mijn geliefde man. onze lieve, zorgzame vader en opa FRANCOIS JAN VAN STEE op de leeftijd van 70 jaar C van Stee-de Jonge J M Hoogstrate-van Stee A C Hoogstrate Edwin. Frank Yerseke. 10 maart 1978 Damstraat 36. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart, op de algemene begraafplaats te Yerseke. om 14.30 uur vanuit het verenigings gebouw. Molenlaan la De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes. Be zoekuur rouwkamer van 15.00 - 15.30 uur Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete kend. geven wy u met droefheid kennis, dat na een kort ziekbed, zacht en kalm van ons is heen gegaan mijn lieve man. onze zorgzame vader en grootvader CORNKLIS MOI. op de leeftijd van 72 jaar Middelburg C S Mol-Ingelse Vlissingen C P Mol F Mol-Antheunisso Den Haag PDA Mol H Dekker Middelburg R A Mol C Mol-Wondergem Middelburg B J Mol A T Mol-den Haan En Kleinkinderen Middelburg. 9 maart 1978 Seissingel 32 De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis, Noordpoortplein. Bezoek van 17.30 - 18 30 uur De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 14 maart 1978 om 14.00 uur. op de be graafplaats te Oudelande Hieraan vooraf gaande zal in de Herv Kerk te Oudelande een rouwdienst worden gehouden welke zal aan vangen om 13.15 uur en geleid zal worden door ds J E L Brummelkamp Na de begrafenisplechtigheid Is er gelegenheid tot condoleren in het Verenigingsgebouw te Oudelande. Liever geen bezoek aan huis Na een kort ziekbed is heden van ons heenge gaan onze geliefde broer zwager en oom CORNELIS MOL op de leeftijd van 72 jaar Bilthoven E A Mol v Wijck Tholen M Mol Chr Mol-Knop Krabbendijke C Mol-Franje J Franje Oudelande. J. Mol-v d. Scliraaf Apeldoorn: Sj. de Weerdt Den Haag: A v d. Sehraaf-Mol N v. d. Schraaf Baarland. N Zandee-Mol J P. Zandee Neven en nichten Middelburg. 9 maart 1978 Heden werd. onverwacht, van ons weggenomen na voorzien te zijn van de H Sacramenten der Zieken, onze neef JOHANNES DOMINICUS CLAEYS in de ouderdom van 75 jaar Namens de familie G. A. Claeys Oostburg, 10 maart 1978 Clarapolder 3. Correspondentieadres de heer G. A, Claeys. Zuidzandsestraat 39. Oostburg. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 14 maart as. om 10.00 uur. in de parochiekerk van de H Maria Hemelvaart te Philippine, waarna de begrafenis op de R.-K. Begraafplaats aldaar Samenkomst aan de kerk. Heden werd. tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, voor ons nog vrij onver wachts. in het ziekenhuis 'De Bevelanden' tc Goes van ons weggenomen onze geliefde zorg zame moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder en zuster CATHARINA JACOBA ZUIÜWEG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftijd van bijna 79 jaar. Baarland W. C. A. Lagendijk G. J. Lagendijk-Bergs Roosendaal: A. C. W Lagendijk M. P Lagendijk-van Houte Oost-Souburg A J. Stouten-Lagendijk C. J Stouten Rilland J A. van Ham-Lagendtjk D J. A. van Ham Kapelle W C. Glas-Lagendijk M. Glas Krabbendyke A. A. Lagendijk J F Lagendijk-Vroemans Kloetinge C. A. van Kleunen-Lagendyk C D van Kleunen Klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke A. A. Zuidweg Krabbendijke. 10 maart 1978 H A. Fonteinestraat 21. De teraardebestelling zal DV plaatshebben op dinsdag 14 maart, om 14.00 uur. vanuit 'De Rancke' Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis 'De Bevelanden'. gebouw noord, te Goes. Bezoekuur van 15.00 - 15.30 uur. Plotseling werd van ons weggenomen onze innig geliefde oma CATHARINA JACOBA ZUIDWEG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftijd van bijna 79 jaar Haar diepbedroefde klem- en achterkleinkinde- Dennis en Sebastiaan Linschoten. John en Pia Utrecht- Jan Joost en Corne Roosendaal. Lilian en Bert Kapelle: Carla en Jan Anne-Marie Kloetinge- Foort-Jan Rob en Nicolette Baarland: Jolanda Krabbenduke: Monique Krabbendijke. 10 maart 1978. Heden is van ons heengegaan, zacht en kalm. in de volle zekerheid des geloofs. miin innig ge liefde man en onze lieve, zorgzame vader, groot- en overgrootvader PHILIPPUS VAN NOORDEN in de ouderdom van 84 jaar Kruiningen L van Noorden-Zandee H J. van Noorden P van Noorden-Moll J M Willeboer- van Noorden P Willeboer J van Noorden M. van Noorden- Hoogesteger Tasmanië J van Noorden Kruiningen M. van Noorden M van Noorden-Slabbekoorn J van Noorden-Dill C Dili A van Noorden R W van Noorden-Marlens Klein- en achterkleinkinderen Kruiningen. 10 maart 1978 Molenmeet 18A De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart aanstaande om 13 00 uur. op de algemene begraafplaats te Kruiningen Vertrek vanuit het verenigingsgebouw van de Geref Kerk te Krui ningen om 12 45 uur Gelegenheid tot condoleren direct na de begra- teiu.s in bovengenoemd gebouw provincie 6 GROTE VAART ABEL TASMAN 9 100 no Diego Garcia nr Freiliantle. ABIDJAN 9 lc Topsport AM STELDREEF 10 vn Damman nr RoUcrdain AMSTELPARK 9 200 zw Mallorca nr Rot terdam ANTILLA CAPE 9 35 no Guadeloupe nr Midd zee. ATYS 10 te JakartaBOTH NIABORG 10 te Delfzul. BREDA 9 300 wnw Flnlsterre nr Rotterdam BROERE EME RALD 9 120 w Seilly eil. nr Iinmlngham. BUENA VISTA 9 vn Rotterdam nr Las Pal- mas. CHEVRON AMSTERDAM 10 ln Pan kan nr Cristobal. CHEVRON ARNHEM 9 vn Jacksonville nr Freeport. CHEVRON KREEPORT 9 420 ozo Freeport nr Ras Ta- mira CHEVRON KENTUCKY 9 450 St He lena nr Rastanura CHEVRON MADRID 9 400 w Kp Verd eil nr Perth am bov CHEV RON NEDERLAND 9 500 zzo Bombay nr Bahrain CINULIA 9 215 w FLORES nr "Rot terdam CORAL ISI9 500 o Bahamas nr Port Nee hes. CORAL RUBRUM 9 385 wnw Scilly nr Fallnver CRANLA 9 400 w Landscnd nr Birkenhead. DILOMA 9 130 o Kp Haltoras nr Willemstad. DIOGENES 9 1000 o Bermuda nr Cristobal. ESSO BONAIRE 9 300 o Parama ribo nr Curacao. ESSO EUROPOORT 9 30 w Masira nr Amsukkna. ESSO SABA 9 240 zo Port Sudan nr Ainsukkna. FLEVOLAND 10 vn Amsterdam nr Suriname, FOSSARUS 9 vn Port au Prince nr Cliftonpier. FULGUR 9 240 nno Paramaribo nr Curacao. GANYME- DES 10 vn Iquique nr Pto Bolivar. GAR DENIA 10 te Marseille, GOOILAND 9 45 nno Kp Verd eil nr Santos. IXION 9 vn Suez nr Trapani, KENNEMERLAND 9 100 zw Oues- sant nr Vitoria, MAASBRACHT p 8 Quoin eil. nr Rasal Khatje. MAASBREE 9 wnw Oran- lerivier nr Perz. Golf. META 9 1260 wzw Los Angeles nr Los Angelos. MOORDRECHT 9 420 wnw Finisterre nr Blyth. NEDER RIJN 9 220 nw Penm nr Suez. NEDLLOYD ALGOA 9 510 nw Mauritius nr Durban. NEDLLOYD FREETOWN 9 40 no Timardillv nr Jakarta. NEDLLOYD HOUTMAN 9 1100 w Noord- Westkaap nr Melbourne. NEDLLOYD KAT WIJK 9 te Port SaidNEDLLOYD KEMBLA 9 600 z Lagos nr Matadi NEDLLOYD KOBE 10 vn Anca nr Iquique. NEDLLOYD KOREA 9 vn Freetwon nr Douala. NEDLLOYD KYOTO 9 190 nnw Villano nr Port Said NEDLLOYD LEUVE 10 te Bahrain. NEDL LOYD LINGE 10 te Douala NEDLLOYD LOIRE 9 1650 li Paaseil nr Papeete NEDL LOYD MADISON 9 80 o Tunis nr Port Said. NEDLLOYD MERSEY 10 te Keelung. NEDLLOYD MISSISSIPPI 9 180 zzw Ras- tafun nrMombasa, NEDLLOYD NIGER 9100 v. Lissabon nr Dakar. NEDLLOYD NILE 9 30 zo Las Palmas nr Rotterdam. NEDLLOYD ROCKANJE 9 860 WZW Azoren nr Ceuta NEDLLOYD SCH1E 9 800 zo New Orleans nr New Orleans. NEDLLOYD SEINE 9 te Ja karta. NEDLLOYD SPAARNEKERK 9 425 nno Bermuda nr Port Said NEDLLOYD STEENKERK 9 te Palembang, NEDLLOYD WESER 10 te Bordeaux NEDLLOYD WF.S- TERKERK 8 vn Lissabon nr Singapore. RIJNSBORG 9 vn Tunadal nr Luoto. SCHERPENDRECHT 9 vn Rostock nr Vlis singen SLIEDRECHT 9 vn New Orleans nr het Ver Koninkrijk. STRAAT AGULHAS 8 42 ozo Willemstad nr Fortaleza. STRAA'I HONGKONG 10 te Kaapstad. STRAAT NAGASAKI 9 30 o Paracel eil. nr Yokohama. THAMESHAVEN 9 vn Uheus nr Salvador. VIANA 9 60 nw Aruba nr Port Kaiser AMSTELDIEP 10 l a. rede Suez nr Rot terdam, BEGONIA 10 350 zzo Suez nr Piraeus. CHEVRON THE HAGUE 10 vn Kopenhagen nr Rotterdam. DOELW1JK 10 te Napels. HERCULES 10 20 n Cherbourg nr Rot terdam NEDLLOYD FREMANTLE 11 te Auckland verv. NEDLLOYD HOBART10 1400 o Tokio nr ManzaniUo, NEDLLOYD KEMBLA 10 t.e Banana, NEDLLOYD MAAS 10 145 nw Jid- dali nr Rotterdam, NEDLLOYD WIL LEMSKERK 10 te Hongkong, PATROCLUS 10 te Jeddah. RS JASON 9 vn Jeddah nr Bremerhaven. SAFOCENA AUCKLAND 10 580 nw Amsterdam nr Melbourne. SEPIA 9 t h v. de Mississippi. STRAAT FLORIDA 10 KLEINE VAART ADINE 10 1200 zw Azoren nr Rotterdam AZOLLA pass 10 Flamborough Head nr Mon trose BORAX TRADER 10 te Rotterdam. BRAZILIAN EXPRESS 10 300 z Las Palmas nr Venetie. CAREBEKA 1 pass 10 Guernsey nr Rotterdam. CORNELIA B 6 pass 10 Cas- quets nr Immingham. DUTCH MATE pass 10 Downsing nr Rotterdam. GERDA SMITS 10 100 o Algiers. KORTENAER pass 10 Land send nr Bilbao, MARGARETHA SMITS 10 100 o Cyprus nr Dover. MARIA SMITS 10 100 o Cyprus nr Dover MARINUSSMITS 10400n Dakar nr Warn MEDINA 10 t a Cotonou. MUNTE pass 10 Villano nr Shoreham. NIEUWLAND pass lOHumbernr Rotterdam. ROELOF HOLWERDA pass 10 Noordhinder nr Lagos. SCHOONEBEEK 10 te Rotterdam. TUVANA 10 5 w Ba.vonne nr Bayonne TY- CHA 10 30o St Catherina Point nr Rot terdam, VALIANT pass 10 Sandettie nr Ca lais. VANDA 10 v Theems nr Le Havre. VANGUARD pass 10 Smithknoll nr Im mingham. VEDETTE 10 monding Humber. WILLEM KOERTS 10 100 zo Maiorea nr Rot terdam ANTARCTICA 9 v Amsterdam nr Kampen. BASTIAAN BROERE lOdw Royal Sovereign nr Bilbao. B1RKA 9 100 o Rhodos nr Piraeus. BRANDARIS 10 60 zo Malta nr Benghazi BREEHOEK 9 dw San Sebastian nr Aviles CARA VELLE 9 50 zo Leeds nr Hamburg CA REBEKA 1 pass 6 Greenwich boei nr Vlissin gen COMBI SPIRIT 10 te Amsterdam. CON CORDLA 9 te Rotterdam. CORNELIS B 1 pass 10 Kp Spartivento nr Aarhus, COR NELIS BROERE pass lOOuessantnrAveiro, DIANA V 5 v Rotterdam nr Londen. DUPLUS 9 10 o Ceuta nr Kavalla DUTCH FAITH pass 10 Cromer nr Immingham hSBELK y v k- terdam nr Frederickstad. GABRIELLA 9 -, Rotterdam. HAFRICO 9 rede Lagos. HOT: pass lOBurlingsnrScvilla. INGER SMITS; Villano nr Vila Garcia IRINA8teLe Trepnr JACOBUS BROERE 10 te Rotterdam. JA' QUELINE BROERE 9 v Rotterdam nrTtr- KETELMEER pass 10 Ouessant nr Pasaic LOUISE SMITS 10 60 n Dakar nr Port Hi court. MAJORCA 9 te RoUerda.- NEUTRON 9 v Amsterdam nrGr Yarmout) OKDINE 10 te RotterdamPHILIP BROER: pass 10 Bassurelle nr Antwerpen, POO' STER 9 te Rotterdam, SYLVIA ALPHA It- Rotterdam nr Abenraade, SYLVIA BETA: te Montril verw SYLVIA GAMMA 13 Gaeta vcrw. SYLVIA DELTA 12 te Kenitr. verw. SYLVIA 6 10 te Sables d'Olonnes. SYl VIA EPSILON 12 v Delfzijl nr Londen. VEf RHAVEN 10 te Rotterdam. VENUS pass Newarp nr Londen. VICTRESS pass 9 Goz win nr Londen. VISCOUNT lOdw Washbaj- Seaham. WILHELMINA V 9 te Rotterdc WIN SUM 10 te Nagaya verw SLEEPVAART GROENLAND 10 te Amsterdam. SADE TIEBANK 10 te Scheurhaven. SMITBAV- 10 te Scheurhaven HOOG EN LAAG WATER Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzuster en tante, mevrouw ELIZABETH JOHANNA BUTLER- NIJSSE op de leeftijd van btjna 84 jaar. M.Nijsse J Lokersr J. Nijsse-Meulenberg C Nijsse-Deurlo Neefjes en nichtjes 's-Heer-Arendskerke. 10 maart 1978 Bedroefd, doch dank baar voor het, zeer vele dat zij als lid van ons comité voor de be- jaardengroep 'De En gelandvaarders' heeft gedaan, geven wij kennis van het over lijden van mevrouw C. MINDERHOUD- DE RIJDER Comité Bejaardenwelzijn J. Peters-Winkler B. Saas-Kok J. de Voogd- de Klerk Met diepe droefheid geef ik kennis, dat. vrij plotseling van mij is weggenomen mijn enige, geliefde zuster CATHARINA JACOBA ZUIDWEG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftyd van by na 79 jaar A A. Zuidweg Krabbenduke 10 maart 1978. Heden overleed, tot onze diepe droefheid SUZANNA JOHANNA LEYS-SNOEK op de leeftyd van 87 jaar. Goes. 'Tor Valcke', 10 maart 1978. Nunspeet: Familie Persant- Snoep Kattendyke: Families Snoek De teraardebestelling zal plaatsvinden 15 maart a s op de al gemene begraafplaats te Kapelle. om 12.00 iedereen leest de krant rilW<«nh«irii* lot f 666 - flPP" - .06 f e' - - Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde moeder, behuwdmoeder en oma ELISABETH JOHANNA NIJSSE weduwe van P. A. Butler op de leeftijd van bijna 84 jaar Middelburg: L. F. Bliek-Butler A. A. Bliek 's-Heer- Arendskerke- J. Butler J. S. Butler-Sinke Klein- en achterkleinkinderen Veere. 10 maart 1978 'Nieuw Sandenburgh' Correspondentieadres Mtchaelsdreef 9. Mid delburg. De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 14 maart as. om 14 00 uur. op de begraafplaats te 's-Heer-Arendskerke Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 'Het Trefpunt' Weststraat 24 jWissenkerke Tel. 01107-489 Te koop: Nieuwbouw WISSENK ERKE: Sportlaan. luxe royale 2 onder 1 kap woningen Zeer solide gebouwd op ca 270 m2 grond WISSENKERKE: in het uitbreidingsplan Zuid- West nieuw te bouwen semï-bungalow op ruim grond KWADENDAMME: aan de Casembrootstraat te koop nieuw te bouwen casco bungalow op ca. 480 m2 grond BAARLAND: luxe bungalow met garage op ca 500 m2 grond. Oplevering begin 1978 Bestaande bouw WISSENKERKE: Zuidstraat 17 in goede staat zijnde eengezinswoning, met, garage op ca. 500 m2 grond WISSENKERKE: Zuidstraat. 1. in heel goede staat verkerende geheel gerenoveerde leuke wo ning met voortuin en terras WISSENKERKE: Zuidstraat 13. gunstig gelegen woning met voor- en achtertuin en voorzien van cv. Aanvaarding in overleg. Bezichtiging op af spraak. Zuidstraat 13 WISSENKERKE: Dorpsdyk 64. leuke t g st ver kerende woning met berging i'd achtertuin Spoedig te aanvaarden OUD-BEIJEKLAND: zeer landelijk gelegen vrij staande woning met garage en berging Totaal 820 m2 grond Spoedig te aanvaarden Bezichtiging op aanvraag GOES: Jasmijnstraat 21. luxe halfvrijst woning met ca 100 m2 bedrijfsruimte Aanvaarding ca. sept 1978. Bezichtiging op afspraak OVEZANDE: Buiten het dorp gelegen woning type 2 onder 1 kap met gar: en ca 2700 m2 grond. Bezichtiging in overleg. Komplete inlichtingen worden gaarne vrij blijvend verstrekt Van de bestaande bouw zijn foto's met, omschrij ving beschikbaar Van alle nieuwbouw bestek en tekeningen op aanvraag De kopers zijn geen makelaarscourtage ver schuldigd VRAAGT TE KOOP: bestaande panden op Noord- en Zuid-Beveland GILLESSE BEMIDDELING Wissenkerke. Weststraat 24 tel 01107-489 Financiering-verzekering-adviezen en taxaties de sensatie van de Bredase voor jaarsbeurs DE T.E. MALLORCA De Centrale Cultuurtechnische Commissie, overwegende, dat de voorbereiding van de ruilverkaveling 'Wolphaartsdijk' thans zover gevorderd is, dat tot de instelling van een voorbereidingscommissie kan worden overgegaan: BESLUIT I. Vast te stellen de voorlopige begrenzing van het blok als op gewaarmerkte kaartbylage is aangegeven. II. Voor het blok genoemd onder I een voorbereidingscommissie in te stellen. III Te benoemen in de voorbereidingscommissie- a tot lid en voorzittende heer J M Mol, Noorddijk 58 te Wolphaarts- dijk- b tut lid en plv voorzitter: de heer J C. Smallegange, Nazareth 61 te Wolphaartsdijk: c tot leden: de heer J D Zandee. Nazareth 76 te Wolphaartsdijk. de heer J Jasperse. Overhof- weg 1 te Wolphaartsdijk: de heer ir M. A. Geuze. Markt 10 te Wouw IV voor de voorbereidingscommissie aan te wijzen als deskundigen: de hoofdingenieur-directeur voor de bedrijfsontwikkeling in de land bouw in de provincie Zeeland het hoofd van de afdeling projecten van de dienst, van het. kadaster en de openbare registers te Middelburg: de directeur van de provinciale planologische dienst ln de provincie Zeeland: de hoofdingenieur-directeur van de provinciale wat,erstaatin Zeeland: onder aantekening dat bovenstaande deskundigen zich kunnen doen vertegenwoordigen en voorts de plv dijkgraaf van hel. waterschap De brede watering van Zuid-Be veland. de heer ir J Minderhoud te Wilhelminadorp V Aan de voorbereidingscommissie toe te voegen als secretaris: de desbetreffende districtsingenieur c q toegevoegd ingenieur van de cultuurtechnische dienst in de provincie Zeeland VI afschrift van dit besluit te zenden aan ieder der onder III. IV en V benoemden, hel college van gedeputeerde staten in de provincie Zeeland het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes: de desbetreffende standsorganisaties: het waterschap De brede watering van Zuid-Beveland de directeur van het staatsbosbeheer: hel hoofd directie landmeetkundige zaken en landinrichting van de hoofddirectie van het kadaster le Apeldoorn: de directeur van de stichting tot, uitvoering van landbouwmaatregelen ln de provincie Zeeland: VII Te bepalen, dat dit, besluit wordt gepubliceerd en met, kaartbijlage kosteloos ter inzage wordt gelegd bij de centrale directie van de cul tuurtechnische dienst te Utrecht, het kantoor van de hoofdingenieur- directeur voor de landinrichting te Goes, bij de districtsbureauhou ders van de stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen in wier ambtsgebied het blok is gelegen VIII Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt een maand na datum dezes en behoudens onvoorziene omstandigheden van kracht is tot het tijdstip waarop de door gedeputeerde staten van Zeeland te be noemen plaatselijke commissie de uitvoering van de ruilverkaveling aanvangt De centrale cultuurtechnische commissie, w.g dr ir W M Otte, voorzitter wg ir J M Koopman, secretaris NAP - NAP uur cm uur cm uur cm uur CM Zaterdag 11 maart Vlissingen 3.14 238 15.38 237 9.53 240 21.56 211 Temeuzen 3 43 253 16.13 252 1031 249 22.32 Zierikzee 4 47 152 17.13 163 10.26 189 22.30 Hansweert 4.26 259 16.56 260 11 04 264 23.08 Wemeldinge 5 11 183 17 33 194 1049 215 23.04 Kreekrak 5.01 220 17 17 225 11 08 243 23.22 NAP NAP uur cm uur cm uur cm uur b Zóndag 12 maart. Vlissingen 3.51 236 16 14 225 10 30 233 22 36 Temeuzen 4 19 251 1647 240 11 06 242 23.11 i Zierikzee 521 147 17.48 157 11 04 189 23 08 I: Hansweert 5 04 257 1730 249 11 40 257 23 46 I Wemeldinge 5 46 178 18 08 186 11.27 213 23.44 Kreekrak 5.37 224 17.54 217 11.44 243 23.58 DE EERSTE IN NEDERLAND V te zien bij Hoofdstraat 15, Kapelle-Biezelinge, telefoon 01102-2340/1411

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 6