Hulster bouwvakkers woedend over briefje belastinginspecteur Provincie wil voor actie Zeeland helpt Rwanda kwartje per gulden geven ZATERDAG 11 MAART 1978 OPGA VE NEVENWERKZAAMHEDEN HULST - De afdeling Hulst van de bouwbond van het NKV is woedend over een brief van de inspecteur van de directe belastingen in Terneuzcn, waarin bouwvakkers opgave wordt gevraagd van werkzaamheden voor derden, inclusief familieleden. 'Pure discriminatie, een soort heksenjacht op bouwvakkers", zei vrijdagavond tweede secretaris A. Lu.veks op een af delingsvergadering in de 'Stadsher berg'. Volgens de heer Luycks is de Terneu- zense belastinginspecteur de eerste (en tot dusver enige) in het land die een der gelijk schrijven heeft verstuurd. Hij vindt het ergerlijk, dat bouwvakkers ook klusjes die ze voor familieleden ver richten moeten melden. ..Schilder je een deur voor je 79-jarige moeder, dan ben je verplicht het op te geven. Dat gaat wel erg ver". Afdelingsvoorzitter A. Raam- donk van het NKV in Hulst had ge hoord. dat de Temeuzense belas tingdienst ook bij banken informeert naar kostbare reizen van belas tingplichtigen De Hulster bouwvakkers willen dat hun landelijke organisatie de kwestie on middellijk uitzoekt. De heer Luycks verwacht maandag, op een tweede af delingsvergadering, opheldering. Jubilarissen Tijdens de bijeenkomst van vrijdag huldigde districtsbestuurder N. de Laat een aantal jubilarissen. De heren A. van Helsland (40 jaar lid) en B. Pica- vet 25 jaar lid) kregen een speciale bondsspeld. Twee andere jubilerende leden, de heer C. Poppe (40 jaar) en J. Bakker (25 jaar) waren verhinderd de vergadering bij te wonen. Uit het jaarverslag over 1977 blijkt, dat de Hulster bouwbondafdeling met 8 le den is gegroeid. De vergadering herkoos de bestuursleden A. J. Blommaert, J. Oljes en E. Thijs. De heer Otjes volgt afdelingsvoorzitter Thijs op. Maandag bespreekt de afdeling de sa menwerking van bouwbonden in FNV- verband en het vaststellen van de con tributie. Ook deze bijeenkomst is bij de 'Stadsherberg'. Foto: Districtsbestuurder N. de Laat huldigde vrijdagavond twee jubilaris sen van de bouivbond NKV in Hulst. VOORSTEL VAN GS AAN STATEN MIDDELBURG-Voor elke gulden, die in Zeeland de komende jaren wordt in gezameld voor de actie „Zeeland helpt Rwanda" willen gedeputeerde staten een kwartje bijdragen van de provin cie, als „een werkelijke bijdrage aan de actie." Dat blijkt uit een voorstel van het college aan de staten, dat op 21 april aan de orde komt. Voor 1978 willen gs op de provinciebegroting „voor shands" een bedrag van een ton voor dat doel reserveren. Gs wijzen erop, dat de Zeeuwse staten bij de behandeling van de begroting vo rig jaar november het. initiatief hebben (Advertentie) ;i!ltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||ill||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lË lllllllllllllllllllilllllll Zondag 12 maart 11.30 uur Foyer Concertzaal Middelburg Koffieconcert met HET AMSTERDAMS NONET Uitgevoerd worden: werken van Boccherini, Mozart en Saint-Saëns 1 Kaarten 6,00. jeugd t/m 12 jaar 4,00 a/d zaal. Oppas aanwezig. 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIli AXEL - Expo GOES - Ziekenhuis De Bevelanden N. en Z„ 20-21.30 uur: Uitzending Nomen I Nescio. 'De Villa', 20.30 uur. Filmhuis met 'Een krankzinnige nacht'. Prins van Oranje, 20 uur: 'Die lustige Witwe' door Goese Operette Vereniging I HULST - St. Liduinaziekenhuis, 15.05- 17.30 uur: Uitzending Radio Nigh tingale. KAPELLE - De Vroone. 19.30 uur: Pop- I concert door Flyin' Spiders. MELISKERKE - Ger. Kerk. 19.30 uur: Zangavond MIDDELBURG - Zeeuwse Muziekbi bliotheek, 11 uur: Concert. Schouwburg, 20 uur: 'Alsje lachtdan ben je rijk', door Amsterdams Volk stoneel. Gasthuis, 20-21.30 uur: Uitzending Rawa Concert- Gehoorzaal, 20 uur: Concert zangvereniging. 0UD-VOSSEMEER - De Vossenkuil, 20 uur: Toneelspel 'De thuiskomst' RENESSE - Dorpshuis, 19.30 uur: Uit voering herv. kerkkoor. SOUBURG - De Zwaan, 15 uur: Jeugdtheater Abrakadabra TERNEUZEN - Zuidlandtheater, 20 uur: Blijspel 'De verlegen versierder': 10-16 uur: Actie Stop Zeehondenmoord. VLISSINGEN - Bethesda-St.-Joseph- ziekenhuis, 10-12 uur: Uitzending Rawa. WESTDORPE - Rk Kerk. 20 uur: Con cert Voorburgs Jongerenkoor ZUIDZANDE - De Zwaan, 19.30 uur: Blijspel 'Butler bij mijn vrouw'. ZONDAG AARDENBURG - St. Baafskerk, 14 uur: Uitvoering Mattheus Passion. HULST - St. Liduinaziekenhuis, 15 05- 17.30 uur: Uitzending Radio Nigh tingale. MIDDELBURG - Concert- en Gehoor zaal. 11 30 uur: Koffieconsert SAS VAN GENT - De Speye, 12 uur: Koffiekonsert door Ben Cramer. VLISSINGEN - Bethesda-St.-Joseph- ziekenhuis. 9 30-11.45 en 15.30-18.30 uur: I Uitzending Rawa. 1 Vestzaktheater, 15 uur: Toneelspel 'Mango na Paisa' ZIERIKZEE - Concertzaal. 12 uur: Kof- fiekonsert. BIOSCOPEN I BERGEN OP ZOOM-Roxy, zat en zon. I 14 uur Bello en de jacht op de diamant, I alzat. 18 45 en 21.15, zon. 16, 18.45 en 21.15 uur: Starwars, al; zat 23 30 uur: Erotische dromen van een nymp- homane. 18 j. Luxor, zat. 21.15 uur, zon. 18.45 uur: The deep, 16 j: zat. 18.45, zon. 16.30 en 21.15 uur: Dolle dingen achter het sleutelgat, 16 j: zat. 23.30 uur: Het liefdesspel van Greta, 16 j: zon. 14 uur: Mister Miljard. 12 j. GOES - Grand, zat en zon. 19 en 21 30 uur: Doctor Vlimmen. 16 j: zon 14 30 uur: Pippi Langkous deel I. a 1 MIDDELBURG - City. zat. 20 uur: Sin- bad en het oog van de tijger: zon. 14 30 uur: Walt Disney's tekenfilmparade, a.l.; zon. 20 urn-: Shao Lin, de lachende wereker. OOSTBURG - Ledel. zat. 19 en 21.15 uur. zon. 14.16 30 en 20 uur: The spy who loved me. a.l. TERNEUZEN-Luxor, zat. 19.30,zon. 14 uur: Wordt u al geholpen, a.lzat. 21 30 uur, zon 16.30 uur: Meisjes die om liefde gillen, 16j: zon. 20 uur' Audrey Rose. 16j. VLISSINGEN - Alhambra-theater we gens verbouwing gesloten ZIERIKZEE - Mondragon, zat. en zon 20 uur: Bruce Lee and I TENTOONSTELLINGEN GOES - Museum voor Noord en Zuid- Beveland. zat. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Watervliet, een verdwenen landjuweel' en werken van M Schipper HEILLE - Landbouwmuseum, zat. en zon. 10-12 en 13-19 uur: Oude land bouwwerktuigen. MIDDELBURG - KunstzaaJ Van Ben- them en Jutting. zat: 9-18 uur: Aqua rellen van Gerard Menken Zeeuws Kunstenaarscentrum, zat. 14-17 uur: Werken Wally Elenbaas Zeeuws Museum, zat. en zon. 14-17 uur: Werken Peer van Meer. NISSE - Galerie De Mooije Staak, dag 9-20 uur: Werken Messemaker OOSTBURG - Galerie Collaert, zat. 11- 18 uur: Werken Libbe Venema. TERNEUZEN - Museum, zat. 14-17 uur 'Binnen in de Binnenstad', werken Cees van Langevelde. Artikof, zat. 8-18 uur Tekeningen Bruens en Korfker VLISSINGEN - Groenewoud 23. zat. 10-12 en 14-18 uur: Werken Piet van 't. Hageland 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeu wsch-Vlaanderen -Terneuzen. tel. 01150-94444 (ook voor milieuklachten) Telefonische hulpdienst Zeeland - Tel 01180-15551 dag en nacht bereikbaar Hulpdienst Zeeland - Op bijbelse grondslag voor mensen in nood. tel. 01180-36251 van 10.00-24.00 uur. week ends van 20.00-24 00 uur Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bi.) drankprobleem (AA) tel. 01179-1473 of 01172-2168 genomen om een actie te voerenxin voe ren voor Rwanda in Oost-Afrika. Doel een project van waterbronnen tot stand brengen. Als eerste aanzet stelden de staten bij die gelegenheid een halve ton beschikbaar om de kosten van de actie te dekken. Gs vinden nu. „dat. daar naast een werkelijke bijdrage ten be hoeve van de actie verleend zal moeten worden Het college: „De betrokkenheid van de provincie bij deze actie zou tot uiting kunnen komen door voor elke gulden, die de Zeeuwse bevolking in brede zin aan de actie schenkt daaraan ten laste van de provinciale middelen een kwar tje toe te voegen." Over de grootte van het totale bedrag hebben gs nog geen idee Men wijst erop. dat voor de actie een streefbedrag van twee tot tweeenhalf miljoen gulden is genoemd. In die opzet zou twintig pro cent van die opbrengst ten laste van de provinciale middelen komen. „Omdat de actie over enkele jaren wordt ge spreid, is het niet nodig in één begro tingsjaar het totale bedrag te ramen," zo zegt het college in het voorstel voor 1978 vast een ton op de begroting te zetten „Als in de loop van het jaar blij kt. dat dit bedrag niet voldoende is, zullen wij via een begrotingswijziging aanvulling van dat bedrag verzoeken Het geld van de provincie voor „Zeeland helpt Rwanda" kan uit de algemene reserve worden ge put. aldus gs. Het college laat nog we ten. dat het de staten per drie maanden op de hoogte zal houden van de stand van zaken Bazaar in Middelburgs bejaardentehuis MIDDELBURG - In het Jacob Rog geveenhuis aan de Buitenruststraat in Middelburg-Dauwendaele wordt woensdag 15 maart een bazaar gehou den van artikelen die zijn vervaardigd bij de bezigheidstherapie. Naast een verloting, attracties, koffie, en oliebollen is er gelegenheid tot. sjoe len. Voor de kinderen is een tekenwed strijd georganiseerd De bazaar is toegankelijk van twee tot vijf uur 's middags en van zeven tot ne gen uur 's avonds. Leraar S. Sanders nam afscheid van 'De Wellinge' MIDDELBURG - De scholengemeen schap voor beroepsonderwijs en mid delbare school voor scheep- swerktuigkundigen „De Wellinge" te Middelburg, nam vrijdagmiddag af scheid van de heer S. Sanders, leraar brood- en banketbakken. De afscheids receptie werd gegeven in de kantine van de school. De heer Sanders, die afscheid nam in verband met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, werd toege sproken door de directeur D. Roos. In het kort memoreerde de heer Roos de loopbaan van de heer Sanders, die sinds september 1959 aan de school, de toe nmalige LTS aan het Molenwater, ver bonden was. In die tijd. zo zei de heer Roos. had de school nog geen eigen brood- en banketafdeling en werden de praktijk lessen gegeven in de bakkerij van P Rotte aan de Koestraat. Aan het einde van de zestiger jaren kreeg de school een eigen brood- en banketafde ling. De heer Sanders was, voordat hij in dienst trad bij de scholengemeenschap werkzaam als leraar voorwerkende jon geren aan de avondschlin Goes De heer Sanders is tevens als adviseur verbon den aan de Nederlandse Bakkerij Stich ting, een functie, die hij voorlopig nog zal handhaven Hij wordt opgevolgd door de heer J. J Coomans Nieuwe uitrusting reddingsbrigade DOMBURG - In de nabije toekomst zal een nieuwe complete radio-uitrusting voor de stranddiensten van de Dom- burgse reddingsbrigade worden aange schaft. Dit deelde de voorzitter van deze reddingsbrigade, de heer A Schuiling, mee in de in 'Het Schuttershof gehou den jaarvergadering. In deze bijeen komst, werden de heren A. Karelse en M. de Kam tot bestuurslid gekozen Zij volgen de dames P Brassem-Tak en M Koppejan op, aan wie voor hun werk in de brigade bloemen en een geschenken bon werd aangeboden. W, Don (PvdA): Resultaten gesprek met regering meedelen aan staten MIDDELBURG - PvdA- fractievoorzit ter W Dpn ui provinciale staten heeft gedeputeerde staten verzocht tijdens de statenvergadering van vrijdag 17 maart mondeling of schriftelijk verslag uit te brengen van het gesprek, dat gs maan dag zullen hebben met een of meer mi nisters De heer Don wil de mogelijkheid openen, dat provinciale staten vrijdag reeds van gedachten wisselen over het gesprek van gs met een of meer minis ters Hij gaat er daarbij vanuit, dat tij dens dit, gesprek voor Zeeland zeer be langrijke zaken aan de orde komen zoals tijdstip van aanvang en duur van de uit voering van de vaste oeververbinding Westerschelde, de dijkverzwaringen langs de Westerschelde en de eventuele manier van uitvoering en gereed komen van de beveiliging voor stormvloeden van de Zeeuwse bevolking wonende achter de dijken van de Oosterschelde. Gezien het gewicht van de problemen lijkt het ons ten zeerste gewenst dat de Zeeuwse bevolking zo spoedig mogelijk op de hoogte komt van de plannen van de regering', zo schrijft de heer Don aan gs Haags Gerechtshof verklaarde dag vaarding nietig DEN HAAG- Het gerechtshof in Den Haag heeft de dagvaarding aan de Belg J.V.C.H. uit Haelen nietig verklaard, omdat deze niet op de juiste wijze aan de verdachte, die niet op de zitting ver scheen, was uitgereikt. De Middelburgse politierechterhad de Belg bij verstek veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar wegens mede plichtigheid aan oplichting. Verdachte was in Vlissingen in contact gekomen met twee dames aan wie hij vertelde in bezit te zijn van een aantal sieraden die hij goedkoop kon aanbieden als gevolg van inruiling De koop werd gesloten, maar later ontdeketenmd ontdekten de dames dat zij waren bedrogen en dien den een aanklacht in. Na eerst in Mid delburg te zijn veroordeeld, ging H in hoger beroep De raadsman van ver dachte. mr Brandsma. wees het ge rechtshof op het feit. dat de dagvaar ding niet op juiste wijze was uitgereikt. Het hof was het daar mee eens en ging over tot nietig-verklaring Scholengemeenschap Scheldemond geeft jaarlijkse uitvoering VLISSINGEN - Woensdag 22 en don derdag 23 maart geelt de Rijksscholen gemeenschap Scheldemond haar jaar lijkse 'Grote Avond' in liet Scheldek- wartier te Vlissingen. De avond staat in het teken van 'reizen'. Alle programma-onderdelen staan daar dan ook min of meer mee in verband De opzet van de avond is dit jaar geheel verschillend van die in de voorgaande jaren. De bedoeling is, dat een aantal korte programma-onderdelen als to neel, cabaret, zang, muziek, voordracht en beweging elkaar in hoog tempo zul len opvolgen. Daartoe zal worden ge werkt met twee podia in de foyer van het Scheldekwartier. De belichting en het geluid worden verzorgd door leerlingen van de gemeentelijke scholengemeen schap voor lager beroepsonderwijs on der leiding van een van hun leraren de heer Korstanje. De medewerkers aan de Grote Avond komen uit alle geledingen van de school; ook leraren treden op. Alle teksten voor het cabaret en het to neel werden door leraren en leerlingen geschreven. Concert Jeugd en Muziek in Zeeuhse Muziekbibliotheek MIDDELBURG - Het concert uat Ma- rie-Fran^oise Bloch (viola da gamba) en Ellen Maserati (clavecymbel) van daag. zaterdag, in de Zeeuwse Mu ziekbibliotheek te Middelburg voor Meugd en Muziek geven, begint niet - zooals gemeld - om 15.00 uur maar om 11.00 uur. Installatie van voorbereidingscommissie ruilverkaveling WOLPHAARTSDIJK - DE heer J. Nieuwehuyse. plaatsvervangend lid van de centrale cultuurtechnische commis sie, installeert woensdag 22 maart de voorbereidingscommissie voor de ruilverkaveling Wolphaartsdijk. Hij doet dat om 15.00 uur in restaurant 'De Boei' te Wolphaartsdijk Sweet d'Buster in Vlissingse hts VLISSINGEN - Woensdagavond treed in de aula van het HTS-gebouw in Vlis singen de nog jonge Nederlandse pop groep Sweet d' Buster op. Het optreden van de groep, dat georganiseerd is door het corps van de HTS. begint ongeveer om half tien. In het voorprogramma spelen de Streetbeats. en niet. zoals op affiches is aangekondigd. Stamp 'n Go. Sweet d' Buster is als groep nog niet zo oud, maar de leden hebben ieder een behoorlijke ervaring in de wereld van de Nederlandse popmuziek. Zo speelde op richter. zanger en saxofonist van de groep Bertus Borgers in de Mr. Albert Show en op elpees van onder andere Golden Earring en Supersister, Toetse nman Robert-Jan Stips maakte deel uit van Supersister en Golden Earring. Onlangs verscheen zijn eerste solo-el pee Hans Lafaille. drums, speelde sa men met bassist Herman Demum jaren in Cuby and the Blizzards Toen die groep uttelkaar viel, raakten zij verzeild in allerlei platensessies. onder meer voor een plaat van J an Akkerman. Voor gitarist Paul Smeenk is Sweet d' Buster de eerste groep, hoewel hij al sinds zijn twaalfde jaar gitaar speelt. Het optreden van de Streetbeats begint rond acht uur Advertentiei Alle werkzaamheden betreffende BEGRAFENISSEN in Middelburg en alle plaatsen op Walcheren I. N. VERHULST Singelstraat 15, huize 'Romerswaele' Middelburg, telefoon (01180) 13802 (b.g.g. 12865) Zalen beschikbaar voor het houden van rouwdiensten e.d. Eis 200 gulden voor vechtpartij bij oversteekplaats DEN HAAG- De procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof heeft tegen de 21-jarige J.J. van R. uit Oirsbeek een boete van 200 gulden geeist wegens mishandeling en overtreding van het wegenverkeersreglement. De poli tierechter in Middelburg vonniste de man tot boetes van 200 gulden en 50 gulden Van R. had op een voetgangersover steekplaats in Middelburg een voetgan ger bijna aangereden, waarna een ruzie ontstond tussen hem en de voetganger. Van R. kneep bij die ruzie de keel van de voetganger enige tijd dicht. Deze kon zich los maken. Van R had zich naar zijn zeggen kwaad gemaakt, omdat de voetganger bij het passeren met een zak op de kofferdeksel van zijn auto sloeg toen hij hem bijna gepasseerd was. Hij ontkende de man bij zijn keel gepakt te- hebben De politie had echter verwon dingen aan de keel geconstateerd. De procureur-generaal merkte op dat voor hec wegenverkeersreglement al leencassatie mogelijk is, maar voor de 200 gulden boete wegens mishandeling eiste hij de bevestiging van het vonnis Het arrest is over veertien daeen VN-vertegenwoordiger houdt lezing tijdens Sharpville-herdenking te Vlissingen VLISSINGEN - Dinsdag 21 maart her denkt de afdeling Vlissingen van het 'Azania-knmitee' het 'bloedbad van Sharpville' tijdens een bijeenkomst in zaal "t Anker'. Het is die dinsdag pre cies 18 jaar geleden dat in het plaatsje Sharpville 78 zwarte Zuid-Afrikaners sneuvelden bij een actie van de Zuid- Afrikaanse politie tegen een groep sta kende arbeiders en demonstranten. De heer David Sibeko, de VN-vertegen woordiger van het Pan Africanistisch Congres, komt in verband met de Sharpville herdenkingen vanuit New York naar Nederland, en zal op de be wuste avond een toespraak houden te Vlissingen. Het Pan Afrikanistisch Congres (pac), dat in 1960 zwarte Afrikanen opriep om massaal te gaan staken tegen de 'pas- senwetten', werd door Robert M. So- bukwe opgericht. Hij overleed op 27 feb ruari 1978 op 53-jarige leeftijd. Hij werd na een gevangenisstraf op het Rob beneiland vanwege zijn politieke activi teiten naar Kimberley verbannen. Ook Robert Sobukwe zal tijdens de bijeen komst in "t Anker' worden herdacht. De dag van Sharpville werd door de Ver enigde Naties uitgeroepen tot inter nationale dag voor de eliminatie van rassendiscriminatie. In dit kader or ganiseert het FNV in samenwerking met vakverenigingen uit vele landen in de week van 13 tot 21 maart een inter nationale boycotactie tegen Zuid Afrika. Op de herdenkingsavond van het Aza- nia comité, zal een vertegenwoordiger van de 'Zwarte Bewustzijnsbeweging' het werk van zijn organisatie toelichten. Vervolgens wordt de film 'Viva Azania. Boycot Zuid Afrika' vertoond. De bij eenkomst in 't Anker begint om 20.00 uur. OPGAVE PREDIKBEURTEN ZON DAG 12 MAART 1978 Ned. Hervormde Kerk. Aagtekerke 10 kand v d Bos. 19 ds Bezemer: Big- gekerke 10 15 ds Ten Kate: Domburg 10 ds Buunk. 19 ds Vreugdenhil: Gapinge 14 ds De Boer: Grijpskerke 10 dhr Ju- melet 14 30 ds. Vreugdenhil: Klever- skerke9.30 kand. v. Es: Koudekerke 9 en 10.30 ds. De Jong: Verpleeghuis 'Der Boede' 10 15 ds. v Bruggen. Meliskerke 9 ds. Ten Kate: Middelburg: Oostkerk 10 15 ds. Hage. 19 ds. Geuze: Nieuwe Kerk 10 ds. Delbeek: Koorkerk 10 ds. Roodenburg. 19 ds Roodenburg: Ont- moetingskerk 10 ds. Brummelkamp; Thomaskapel 10 ds. Korevaar: Stad Nassaulaan 10 15 dhr. Murre. Stromen- wijk: Ontmoetingskerk 10 dhr Bimmel: Nieuw- en Sint-Joosland 9 ds. Kraai: Oostkapelle 10 ds. Richard: Oosb Souburg 9.30 kap. De Meijere. 19 ds. Ko ther: WesLSouburg 9 ds Bosscha: Ritt- hem 10.30 ds Kraai: Serooskerke 10 dhr. Veenhoven. 19 dhr Schoenmaker: St.- Laurens 10 ds Fox: Veere 11 kand. v Es: Vlissingen: St.-Jacobskerk 10 ds De Liefde. 17 ds. Schipper: Johanneskerk 9.30 ds v. d. Schoot. 17 ds De Liefde: Ter Reede 19 ds v Egmond: Bethesda-St,- Joseph 10 ds. Joosse: Open Hof 9.30 ds. Hoogerwerf, 17 ds. Den Heeten: Vrouwenpolder 10 ds. De Boer: West- kapelle 9.30 ds Bezemer. 1830 ds. Buunk: Zoutelande 9 30 ds Bergkotte (HD) 19 dhr. v. Leerdam. Gereformeerde Kerk. Amemuiden 9.30 ds De Craene, 14.30 ds. Bijman: Dom burg 10 dienst. 14.30 ds. Hiddink; Ga pinge 10.30 ds. Moerman, 14.30 drs. Hof- stra: Grijpskerke 10 en 14.30 kand. v d. Beid: Koudekerke 9.30 ds. Schelling, 19 ds. Van Stam: Meliskerke 10 ds. Obbink. 14.30 ds. Streefkerk: Middelburg- Hof- pleinkerk 9.30 dr v d Zwaan, 14.30 ds. Arendsman: Oostkerk 9 en 17 ds. Moerman: Getuigeniskerk 9.30 ds. Van Eijk. 17 ds. Arendsman, Kerkcentrum De Hoeksteen, Dauwendaele 9.30 en 17 ds. De Bakker; Avondgebed, uitgaande van de liturgie-commissie van de wijk- kerkeraad IV van de gereformeerde ^erk op dinsdag 14 maart a.s. om 20.00 uur. Meditatie: ds. A. C Moerman. Mu zikale medewerking: Ria Lokkerbol, fluit. H. van Winkelhof, orgel; Oost- Souburg 9.30 en 17 ds. Vanhaefen. 15 45 ds Bosscha (HA): West-Souburg 9 ds. Bosscha; Oostkapelle 10 en 17 ds. Bruijn (HA): St.-Laurens 10 ds. Bijman. 14.30 ds. De Craene: Veere 10 ds. Hofstra. 14 30 ds. Van Stam: Vlissingen: Pe- truskerk 9.30 ds Den Heeten. 17 ds. Hoogerwerf; Open Hof 9.30 ds. Hooger werf. 17 ds Den Heeien: Vrouwenpolder 10 en 14.30 ds. Leene; Westkapelle 9.30 ds. Hiddink, 14.30 ds. Dillingh. Geref. Gemeente. Aagtekerke 9 30 en 19 ds. Van Vliet, 14 leesdienst: Meliskerke 9.30 en 14.30 ds. Van Stuivenberg: Mid delburg-Centrum 9 30 en 18.30 ds. Zij- denveld. 14 leesdienst: Middelburg- Zuid 9 30. 14 en 19, ds. Van Haaren: Oostkapelle 10 en 14.30 ds. Bac: Vlissin gen 9.30 en 16.30 ds. Snoep: Westkapelle 9.30.14 en 18 leesdienst: Zoutelande 9.30 leesdienst. 14 ds. Snoep. Christengemeenschap. Hoogelande (kapel v. St.-Maarten) za. 9 dienst. Gereformeerde Kerk (BV). Middelburg (Engelse Kerk) 9.30 en 17 ds. v. d. Veen. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Middelburg 9 leesdienst. 16 ds. Schelling: Souburg en Vlissingen (de Lannoystr.9 30 en 16.30 ds Kamphuls: Vrouwenpolder 9 ds Schelling. 14.30 stud. Van Veen. Chr. Geref. Kerk. Middelburg 9.30 en 16 30 stud Jonkman: Vlissingen 9 30 en 17 ds. Den Hertog. Ver. Van Vrijz. Hervormden. Middel burg (Koorkerk) 10 ds Roodenburg Evang. Luth. Gemeente. Middelburg 9.30 ds. v. Tuijll; Vlissingen 11 ds. Van Tuljll. Doopsgez. Gemeente. Middelburg 11 ds. Vooistra, Vlissingen 9.30 ds. Vooistra Hersteld Apostolische Zendingsge meente. Vlissingen (Bakkersg.) 10 en 16.30 dienst. Kristen Zuid-Molukse Kerk in Neder land. Oost-Souburg 11.30 voorg. Waisapy; Koudekerke 14 voorg. Waisapy. Nieuw Apostolische Kerk. West- Souburg (Westerbaan) 9.30 en 16 dienst, woe. 20 dienst. Hersteld Apostolische Zendingskerk. Vlissingen (Kasteelstraat) 10 en 17 dienst. Leger Des Heils. Middelburg 10 en 19.30 kapt. Meulenbelt: Vlissingen 9.30 en 19.30 samenkomst. Vergadering van Gelovigen. Souburg (Rode Kruisgeb.) 10 en 17 dienst. Anglicaanse Kerk. Vlissingen-Oost (Kapel zeemanshuis Scheldepoort) 1030 ochtengebed, 19.30 communt- dienst. Zevendedags-Adventisten (zaterdag). Vlissingen (Doopsgez. Kerk) 9 15 dienst: Middelburg (Doopsgez Kerk) 11 dienst Evang. Baptisten Zend. Gemeente. Middelburg (Klarenbeek LTS) 10 zang- dienst. Pinkstergemeente. Vlissingen 14.30 dienst. Volle Evang. Gem. Middelburg (Zuiderbaken) 9 30 Ben Hoekendijk: Geref. Gem. In Ned. Middelburg (En gelse Kerk) 11 en 19 leesdienst: Ar- nemuiden 9 30 en 14 en 18 leesdienst. Evangelische Gemeente. Westkapelle (gebouw Herrijst) 9.30 dhr. De Jonge. Kristen Zuid-Molukse Kerk in Neder land. Oost-Souburg (in wijkcentrum 'Middenhof 14 ds. Fader R-k Kerk. Middelburg zat. 19, zon 10 15: De Hoeksteen 1130: Souburg Mar- tinuskerk zat. 19 boetedienst en eucha ristie. zon. 10.30 boetedienst en eucha ristie (parochiekoor): Paauwenburg Open Hof zon. 111ste communieviering, 19 samenzang: Vlissingen Singelkerk: zat. 19 boetedienst en eucharistie ihe- renkoor. greg.). zon. 9.30 boetedienst en eucharistie (dameskoor. Nedc12 boetedienst en eucharistie (samen zang): Bethesda-St-Josefciekenhuis: zon. 11: Ter Reede vrij. 9: Domburg: le en 3e zondag 9 Platte landsvrouwen te Groede GROEDE - De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen te Groede houdt dinsdag samen met de afdeling Zuidzande, een ledenvergadering in zaal 'De Wulpenhoek' te Groede. Tij dens deze vergadering houdt de heer Polderman uit Sluis een lezing over re formvoeding en reformartikelen. De aanvang is om20.30 uur BURGERLIJKE STAND VEERE Geboren: Maria D Wiliemse; Anouska D. Vette. Ondertrouwd: J J Louwerse en C J van Hest, Getrouwd: J Brasser en C A L. Root- lieb. Overleden: B Wattel 82 j; S. A. Israël 75 j. E Baljeu95j ev Schout. N. Wattel 76j w v De Later; F. Geldof 85 j; A. de Voogs 87 j; J. Schuit 53 j; A. Blerens 70 j w v De Nood: L. Jobse72; D M. Korstanje65 j w v M Midavaine. VLISSINGEN Geboren: Nancy Schinkel; Melissa W. M. Kotiso; Tamara M Jonkman; Sebas- tiaan Olijslager; Anna M. Dommisse; Tamara Schout; Bianca Schoones; Ru ben Pieters: Faisal Dibi; Rachel K van Santen: Patricia M. Francke: Arnoud F. van de Weerd. Getrouwd: R J. Schuddebeurs26 j en J C de Bruin 20 j; A C. Maas 20 j en A. de Korte, J S Moes22 jen M Boer24j: F J. M Blommaert 22 j en M. Siwabessy 19 j Overleden: C. G Verhoef 71 j; P W van der Hooft 56 i L F. Haverman 92 j. MARKTBERICHT VAN DE CENTRALE VEILINGVERENIGING GOES-KRAB- BENDIJKE VEILING VAN VRUDAG 10 MAART 1978 Per stuk: kropsla 7-26. per kg: spruiten D 98. AD 147. All 74-118, B 21-35. rode kool8. groene sav.kool 55. prei 144-49. II25. witlof 1223-248, n 135-167, peen 5,5. aardappelen bonken 14, grote 8-12, stoofsla 50. kroten I 9-38, II 5 Aardappeltermijnroarkt, Rotterdam, 10 WALCHEREN 11 EN 12 MAART 1978 Centraal alarmnummer: 01100-14444 Ambulance bij ongevallen: 01184- 12323. Artsen: Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: F. G. Snijder, Bilderdijklaan 7, tel 13933; zo. 0.00-24.00 uur: A H. van Dijk, Koudekerkseweg 52, tel. 13459 Visites aanvragen vóór 10 uur Spreek uur voordringende gevallen 12.30-13 00 en 17 30-18 00 uur Middelburg: vrij 18.00-za. 24.00 uur: J. de la Haijze. Seisdam 22. tel. 14305; zo. 0 00-24 00 uur M Reijerse. Seisweg 29, tel. 13456. Visites aanvragen vóór 10 uur Spreek uur voor dringende gevallen: 12.30-13 00 en 17 30-18.00 uur. Middelburg-Zuid: Patiënten van dr Jansen, dr. Perquin en dr. Kodde, zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. za 0.00-24 00 uur: H. Kapteijn-Snijders, Lekstraat 6. Souburg, tel. 01184-61630; zo. 0.00-24.00 uur; N. Kapteijn, Lek straat 6. Souburg, tel. 01184-61630 Spreekuur voor dringende gevallen: 12 30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge. Grijpskerke. Oostkapelle, Se rooskerke, Vrouwenpolder. Veere en Zanddijk: J W Oosterhof, Markt 10, Veere. tel. 01181 271 Westkapelle. Zoutelande, Koudekerke, Domburg, Aagtekerke. Biggekerke en Meliskerke: vrij. 18.00-zo. 24 00 uur: R, K Noorlander. Middelburgsestraat 94. Koudekerke. tel. 01185-1231 Patiënten Maatschap Bouwense en Stutterhelm: vrij 18.00-ma. 8.00 uur: A. Stutterheim. Beukelmanstraat 8, Me liskerke. tel. 01186-1760. Tandarts: Spreekuur: zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: A H Oort, Tobagolaan 6. Vlissin gen, tel 01184-14390. Dierenarts: Consult alleen na telefonische afspraak, visites aanvragen van 8.00-9.00 uur: L. Jobse. Grijpskerke, tel. 01189-1389. Apotheken: De dienst van elke apotheek vangt aan te Middelburg om 18.00 uur en te Vlis singen om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg: W. K. Hummelen. Markt 69 tel. 12134; Vlissingen J M. H. v d. Sande, Bad huisstraat 30-32. tel. 12066 Wijkverpleegsters: Kruisvereniging Walcheren-Oost. Mid delburg en Nieuwland: A. Louwerse. Azalealaan 29. Oostkapelle. tel. 01188- 1233 b.g.g. 1914. Domburg. Aagtekerke. Oostkapelle. Grijpskerke. Serooskerke, St. Laurens, Vrouwenpolder. Veere en Gapinge E. Vogelaar. Markt 36. Veere. tel. 01181- 339. Kruisvereniging Vlissingen: N. v. d. Wal. Troelstraweg 215. tel. 64117. Kruisvereniging Souburg en Ritthem: L. Slabbekoom. Witte Zeestraat 42, Souburg, tel. 01184-61843. Koudekerke. Meliskerke. Biggekerke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 24 00-zo. 24.00 uur: zr. Kopmels. Pauwhoekstraat 11, Meliskerke, tel. 01186-1744. Verloskundige: Vlissingen vrij. 18.00-zo. 22.00 uur: P. J. van Ginkel, Pres. Rooseveltlaan232, tel. 12775. Consumptieaardappelen. Stemming april: prijshoudend, overige noteringen kalm Bin tje 40 mm opwaarts april slot 11,30. laten 11,50, bieden 11.30. omzet 29, te weten 6 x 11.20,10 x 11.30.1 x 1110.5x11,20.2x 11,30.5 x 11,40, weekomzet 178 Bintje 40 november slot 19.30. laten 19.30. bieden 19.00, omzet 3 x 19.40, weekomzel'16 Bintje 50 mm april slot 13,50, laten 13,80. bieden 13.60. omzet 16, t<? weten 3 x 13,40, lOx 13,503 x 13,60, weekomzet 261 Bintje 50 mm mei slot 14,00, geen laat- en biedprijs, geen dagomzet, weekomzet 1. Bin tje 50 mm november slot 21.90. laten 22.00, bieden 21,50. geen dagomzet, weekomzet 5. Groenteveiling Barendrecht. datum: 10 maart aardappelen: bintje 5-15. eigenheimer 6-16. irene 18-20, furore 11-20. lekkerlan- der. barima, doré 12-13, eersteling, an dijvie. A 1.29-1.62, andijvie, kas B 1,13- 1.21. aubergines, augurken, bleeksel derij. bloemkool, boerenkool 67-74, bo nenkruid. bospeen. bruine bonen, Chinese kool, knolselderij, knolselderij, stuks 10 57-68. 12 27-49. 15 12-27, 20 4-12, knolselderij, kilo's 8-18. rode kool 10-18, gele kool 25-48. groene kool 36-40, witte kool 11-31, komkommers, uien. 5-22, grof. middel fijn pikler. drieling, ge schoond, veldsla, ijsbergsla, waspeen. stoofsla. winterpeen, 5-26, middel fijn, druiven alicante 3.80-4.20. koolrabi 8/9 81-1.06, 6/7 39-46, 7/8 65-77, koolrapen 16-20, kroten 7-12. kroten B. motjo. pap rika. pepers, peterselie 30-84. peulen, postelein, prei, export 54-94. prei. bin- nenl. 41-61, rabarber, e port2.20-2.80, ra barber. binnenl. 1,00-1,90. radijs rood 89-1,15. ramanas. rettieg, selderij. 86- 1.82, sjalotten, sla. glassla. snijbonen 9.90-13.60. sperziebonen, spinazie 1.60- 2.00. spitskool, spruiten, tuinbonen, witlof. A I in dozen 2.90-3.60. witlof. A I 2.50-3.50, witlof A II 2,10-3.20, witlof D I, witlof D II 2,10-3.30. D III. 1.80-2.50. wit lof Bi witlof. B II 1.80-2,70. witlof stek 40-1,80, witlof, afwijkend, 1.20-1,60 blad 40-50. COÖPERATIEVE VEILINGVERENIGING WALCHEREN GA TE MIDDELBURG Marktbericht van vrijdag 10 maart 1978, Aardappelen Bintje B0 15. gr 8-10. furore gr 10-11. Koopmans blauwe gr 19-20. Appelen Winston 165/128; 55/65 68: Godlden Delicious II70/ 85-102, 60/70 46-66 Peren St. Remy I 70/ 105'! 117. 60/70 83-113. Groenten, spinazie 129-211, andijvie 110-133, radijs 83-98 rode kool 10-15. witte kool 10-12, boerekool 49-63, savooye kool 17-44. rpei 34-52. uien 6-18, veldsla 435-449. breekpeen 5-20. kroten 24-38, selderij per bos 74-89. spuiren .MI 50-143. B II 35-37. D II 127-227.Sla I 261 25-27. 22/24 25-26. 21/23 25-26. 21/23 18-22. 19/21 18-19. 14/16 15. witlof A II 237-311 B II 179-248. afw. 190-200. stek 136-144, komkommers 1 51/61 102 41/51 90-93, 36/41 60. 31/36 69. 26/31 42. Met ingang van maandag 13 maart veiling op maandag, woensdag en vrijdag om 1 uur. Aanvoer tot half 12.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 5