FAMILIEBERICHTEN PZC/p ISOLEER UW HUIS MET THERMOPANE DUBBELGLAS QAN HET ALLERNIEUWSTE OP CARAVANGEBIED CARAVANCENTRUM VAN DUKE B.V. ZATERDAG 11 MAART 1978 Dankbaar en blij voor het leven, dat aan ons is toe vertrouwd. geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon TTMOTHEÜS Wij noemen hem Tim Gapinge, 9 maart 1978 Dorpsstraat 24A. Dankbaar en blij zyn wij met de geboorte van ons eerste kindje, een zoon JORIS-ADRI AAN Comé en Lilian de Mooy-Moerings Sint-Laurens. 7 maart 1978 Van Borsselenlaan 30. Met grote droefheid geven wy u kennis van net nog vrij onverwacht overliiden van mijn lieve man en onze zeer zorgzame vader, zoon. broer, zwager en oom JAN VAN OS op de leeftijd van 49 jaar. M van Os-Besemer Harry John Marjolein En verdere familie Middelburg, 10 maart 1978 Statenhove 1-31. De begrafenis is bepaald op a.s. dinsdag, na de rouwdienst, welke om 13 30 uur in de aula der begraafplaats aan de Admiraal De Ruyterweg te Papendrecht. zal aanvangen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. Diegenen die by de rouwdienst aanwezig willen zijn, worden verzocht om 13.15 uur in de aula te komen. Directie en medewerkers van AGO-verzekerin- gen te Groningen geven met leedwezen kennis van het overlijden, na een kortstondige ziekte, van de heer JAN VAN OS in leven inspecteur schadeverzekering op de leeftijd van 50 jaar De AGO-gemeenschap betreurt zijn heengaan. Groningen, 10 maart 1978. Na een ernstige ziekte is overleden onze sym pathieke buurman, de heer J. VAN OS Onze gedachten zijn bij Gré en de kinderen. Fam. J. de Visser-de Rijke Middelburg, 10 maart 1978 Statenhove I 33 Tot ons groot leedwe zen overleed, na een kortstondige ziekte, onze beste zwager en oom GERRIT HIJMAN op de leeftijd van 65 jaar. Middelburg; M. Torbijn-Westveer E. W. Westveer A. Westveer- Schwarz Kerkwerve: W. Westveer C. D. Westveer- Erme Heerlen: J J Westveer T. Westveer- Franse Vlissingen: A. Wijkhuizen P. Wijkhuïzen- Westveer Middelburg Jo Westveer J. Westveer T. Westveer- v. Tatenhove Neven en nichten Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde broeder, zwa ger en oom FRANCOIS JAN VAN STEE op de leeftijd van 70 jaar. Yerseke: J. N. van Stee Wemeldinge N. Speelziek van Stee A. Speelziek Middelburg A Leijnse-van Stee J Leijnse Yerseke- J. van Stee L. van Slee- Platschorre D. van Stee J van Stee- Bierstekei C. van Stee S. van Stee- de Wintei Neven en nichten 10 maart 1978 Hiermede vervullen wij de droevige plicht, u kennis te geven, dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan mijn geliefde man. onze lieve, zorgzame vader en opa FRANCOIS JAN VAN STEE op de leeftijd van 70 jaar. C van Stee-de Jonge J M Hoogstrate-van Stee A C. Hoogstrate Edwm. Frank Yerseke. 10 maart 1978 Damstraat 36 De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart, op de algemene begraafplaats te Yerseke. om 14 30 uur vanuit het verenigings gebouw, Molenlaan la De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes. Be zoekuur rouwkamer van 15.00 - 15.30 uur Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete kend. geven wij u met droefheid kennis, dat na een kort ziekbed, zacht en kalm van ons is heen gegaan mijn lieve man. onze zorgzame vader en grootvader CORNELIS MOL op de leeftijd van 72 jaar Middelburg C S Mol-Ingelse Vlissingen C P Mol F. Mol-Antheunisse Den Haag PDA Mol H. Dekker Middelburg R A Mol C. Mol-Wondergem Middelburg. B J Mol A T Mol-den Haan En Kleinkinderen Middelburg. 9 maart 1978 Seissingcl 32. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis. Noordpoortplein. Bezoek van 17.30 - 18.30 uur De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 14 maart 1978. om 14 00 uur. op de be graafplaats te Oudelande. Hieraan vooraf gaande zal in de Herv Kerk te Oudelande een rouwdienst worden gehouden, welke zal aan vangen om 13.15 uur en geleid zal worden door ds. J. E. L. Brummelkamp Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het Verenigingsgebouw te Oudelande Liever geen bezoek aan huis Na een kort ziekbed is heden van ons heenge gaan onze geliefde broer, zwager en oom CORNELIS MOL op de leeftijd van 72 jaar. Bilt hoven: E A. Mol-v. Wijck Tholen M. Mol Chr. Mol-Knop Krabbendjjke C Mol-Franje J Franje Oudelande: J. Mol-v d Schraal Apeldoorn: Sj. de Weerdt Den Haag A v d. Schraaf-Mol N. v d. Schraaf Baarland. N Zandee-Mol J. P. Zandee Neven en nichten Middelburg. 9 maart 1978. t Heden werd. onverwacht, van ons weggenomen, na voorzien te zijn van de H Sacramenten der Zieken, onze neef JOHANNES DOMINICUS CLAEYS in de ouderdom van 75 jaar. Namens de familie. G. A. Claeys Oostburg. 10 maart 1978 Clarapolder 3. Correspondentieadres de heer G. A. Claeys. Zuidzandsestraat 39. Oostburg. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 14 maart a.s.. om 10.00 uur. in de parochiekerk van de H. Maria Hemelvaart te Philippine, waarna de begrafenis op de R.-K. Begraafplaats aldaar Samenkomst aan de kerk. Gebedsdienst maandagavond om 19.00 uur inde kerk. Heden werd. tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, voor ons nog vrij onver wachts. in het ziekenhuis "De Bevelanden' te Goes van ons weggenomen onze geliefde, zorg zame moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder en zuster CATHARINA JACOBA ZUIDWEG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftijd van bijna 79 jaar. Baarland" W. C. A. Lagendijk G. J. Lagendijk-Bergs Roosendaal; A. C. W. Lagendijk M. P. Lagendijk-van Houte Oost-Souburg. A. J. Stouten-Lagendijk C. J. Stouten Rilland; J. A van Ham-Lagendyk D. J A. van Ham Kapelle: W. C. Glas-Lagendijk M. Glas Krabbendijke A. A Lagendijk J. F. Lagendjjk-Vroemans Kloeünge C. A van Kleunen-Lagendiik C. D van Kleunen Klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke. A. A. Zuidweg Krabbendijke. 10 maart 1978 H. A Fonteinestraat 21 De teraardebestelling zal DV plaatshebben op dinsdag 14 maart, om 14.00 uur. vanuit 'De Rancke'. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis 'De Bevelanden', gebouw noord, te Goes. Bezoekuur van 15.00 - 15.30 uur. Plotseling werd van ons weggenomen onze innig geliefde oma CATHARINA JACOBA ZUIDWEG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftijd van bijna 79 jaar Haar diepbedroefde klein- en achterkleinkinde- Denms en Sebastiaan Linschoten: John en Pia Utrecht: Jan Joost en Corrie Roosendaal: Lilian en Bert Kapelle Carla en Jan Anne-Marie Kloetinge Foort-Jan Rob en Nicolette Baarland: Jolanda Krabbendijke; Monique Krabbendijke, 10 maart 1978. Heden is van ons heengegaan, zacht en kalm. in de volle zekerheid des geloofs. miïn innig ge liefde man en onze lieve, zorgzame vader, groot- en overgrootvader PHILIPPUS VAN NOORDEN m de ouderdom van 84 jaar Kruiningen- L. van Noorden-Zandee H J. van Noorden P van Noorden-Moll J M Willeboer- van Noorden P Willeboer J van Noorden M van Noorden- Hoogesteger Tasmanië J van Noorden Kruiningen M. van Noorden M. van Noorden-Slabbekoorn J van Noorden-Diil C Diil A. van Noorden R W van Noorden-Martens Klein- en achterkleinkinderen Kruiningen. 10 maart 1978 Molenmeet 18A De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart aanstaande, om 13 00 uur. op de algemene begraafplaats te Kruiningen. Vertrek vanuit het verenigingsgebouw van de Geref Kerk te Krui ningen om 12 45 uur Gelegenheid tot condoleren direct na de begra fenis in bovengenoemd gebouw provincie GROTE VAART ABEL TASMAN 9 100 no Diego Garcia nr Fremantlc ABIDJAN 9 te Teespori. AM- STELDREEF 10 vn Damman nr Rotterdam AMSTELPARK 9 200 zw Mallorca nr Rot terdam, ANTtLLA CAPE 9 35 no Guadeloupe nr Midd zee. ATYS 10 te Jakarta. BOTH- NIABORG 10 te Delfzijl. BREDA 9 300 wnw Flnisterre nr Rotterdam. BROERE EME RALD 9 120 w Scilly ei! nr Immingham. BUENA VISTA 9 vn Rotterdam nr Las Pal- mas. CHEVRON AMSTERDAM 10 ln Pan. kan. nr Cristobal. CHEVRON ARNHEM 9 vn Jacksonville nr Freeport. CHEVRON FREEPORT 9 420 ozo Freeport nr Ras Ta nura. CHEVRON KENTUCKY 9 450 St. He lena nr Rastanura, CHEVRON MADRID 9 400 w Kp Verd. eil nr Perthambov CHEV RON NEDERLAND 9 500 zzo Bombay nr Bahrain. CINULLA 9 215 w FLORES nr Rot terdam. CORAL ISI9 500 o Bahamas nr Port Neches. CORAL RUBRUM 9 385 wnw Scilly nr Fallriver. CRANIA 9 400 w Landsend nr Birkenhead. DILOMA 9 130 o Kp Hatteras nr Willemstad. DIOGENES 9 1000 o Bermuda nr Cristobal. ESSO BONAIRE 9 300 o Parama ribo nr Curacao. ESSO EUROPOORT 9 30 w Masira nr Ainsukkna, ESSO SABA 9 240 zo Port. Sudan nr Ainsukkna. FLEVOLAND 10 vn Amsterdam nr Suriname. FOSSARUS 9 vn Port au Prince nr Cliftonpier. FULGUR 9 240 nno Paramaribo nr Curacao. GANYME- DES 10 vn Iquique nr Plo Bolivar. GAR DENIA 10 te Marseille, GOOILAND 9 45 nno Kp Verd eil. nr Santos. IXION 9 vn Suez nr Trapani. KENNEMERLAND 9 100 zw Oues- sant. nr Vitoria, MAASBRACI-IT p 8 Quotn eil. nr Ras ai Khafje. MAASBREE 9 wnw Oran jerivier nr Perz Golf. META 9 1260 wzw Los Angeles nr Los Angelos. MOORDRECHT 9 420 wnw Finisterre nr Blyth, NEDER RIJN 9 220 nw Perim nr Suez, NEDLLOYD ALGOA 9 510 nw Mauntius nr Durban. NEDLLOYD FREETOWN 9 40 no Timardilly nr Jakarta. NEDLLOYD HOUTMAN 9 1100 w Noord- Westkaap nr Melbourne. NEDLLOYD KAT WIJK 9 te Port Said. NEDLLOYD KEMBLA 9 600 z Lagos nr Matadi. NEDLLOYD KOBE 10 vn Arica nr Iquique. NEDLLOYD KOREA 9 vn Freetwon nr Douala. NEDLLOYD KYOTO 9 190 nnw Vülano nr Port Said, NEDLLOYD LEUVE 10 te Bahrain. NEDL LOYD LINGE 10 te Douala. NEDLLOYD LOIRE 9 1650 n Paaseil nr Papeete. NEDL LOYD MADISON 9 80 o Tunis nr Port Said, NEDLLOYD MERSEY 10 te Keelung, NEDLLOYD MISSISSIPPI 9 180 zzw Ras tafun nr Mombasa, NEDLLOYD NIGER 9 100 w Lissabon nr Dakar. NEDLLOYD NILE 9 30 zo Las Palmas nr Rotterdam. NEDLLOYD ROCKANJE 9 860 wzw Azoren nr Ceuta, NEDLLOYD SCHIE 9 800 zo New Orleans nr New Orleans NEDLLOYD SEINE 9 te Ja karta, NEDLLOYD SPAARNEKERK 9 425 nno Bermuda nr Port Said. NEDLLOYD STEENKERK 9 te Palembang. NEDLLOYD WESER 10 te Bordeaux, NEDLLOYD WES- TERKERK 8 vn Lissabon nr Singapore, RIJNSBORG 9 vn Tunadal nr LuotO. SCHERPENDRECHT 9 vn Rostock nr Vlis singen. SLIEDRECHT 9 vn New Orleans nr het Ver Koninkrijk. STRAAT AGULHAS 8 42 ozo Willemstad nr Fortaleza. STRAAT HONGKONG 10 te Kaapstad. STRAAT NAGASAKI 9 30 o Paracel eil nr Yokohama. THAME SHAVEN 9 vn Ilheus nr Salvador. V1ANA 9 60 nw Aruba nr Port Kaiser. AMSTELDIEP 10 t a. rede Suez nr Rot terdam. BEGONIA 10350 zzo Suez nr Piraeus. CHEVRON THE HAGUE 10 vn Kopenhagen nr Rotterdam. DOELWUK 10 te Napels. HERCULES 1020 n Cherbourg nr Rotterdam. NEDLLOYD FREMANTLE 11 te Auckland verw, NEDLLOYD HOBART10 1400 oTokio nr Manzanillo, NEDLLOYD KEMBLA 10 te Banana, NEDLLOYD MAAS 10 145 nw Jid- dah nr Rotterdam, NEDLLOYD WIL LEMSKERK 10 te Hongkong, PATROCLUS 10 te Jeddali, R.S. JASON 9 vn Jeddah nr Bremerhaven, SAFOCENA AUCKLAND 10 580 nw Amsterdam nr Melbourne. SEPIA 9 t.h.v. de Mississippi, STRAAT FLORIDA 10 vertr. Colombo. STRAAT FRANKLIN 10400 wn Rabaul nr Fiii. TIB ANA p 10 St Bishop nr Sharpless KLEINE VAART ADINE 10 1200 zw Azoren nr Rotterdam AZOLLA pass 10 Flamborough Head nr Mon trose. BORAX TRADER 10 te Rotterdam. BRAZILIAN EXPRESS 10 300 z Las Palmas nr Venelie. CAREBEKA 1 pass 10 Guernsey nr Rotterdam. CORNELIA B 6 pass 10 Cas- quets nr Immingham. DUTCH MATE pass 10 Downsing nr Rotterdam. GERDA SMITS 10 100 o Algiers. KORTENAER pass 10 Land send nr Bilbao MARGARETHA SMITS 10 100 o Cyprus nr Dover. MARLA SMITS 10 100 o Cyprus nr DoverMARINUS SMITS 10 400 n Dakar nr Warri MEDINA 10 t.a. Cotonou. MUNTE pass 10 Villano nr Shoreham. NIEUWLAND pass 10 Humber nr Rotterdam 10 Cromer nr Immingham ESBEEK«vi terdam nr Fredenckstad GABRIELLy Rotterdam. HAFRICO 9 rede Lagos. HQ passlOBurlingsnrSevilla INGERSMrrj Villano nr Vila Garcia. IRINA 8 te Le Tra JACOBUS BROERE 10 te Rotterdam j, QUELINE BROERE 9 v Rotterdam nrT> ROELOF HOLWERDA pass 10 Noordhinder KETELMEER pass 10 Ouessant nr Pas; "rl o,,/,,. CCUOOMPnCW Ui D T CMTTQIT QV1TTQ 10 RO n TU o l- - r Lagos SCHOONEBEEK 10 te Rotterdam. TUVANA 10 5 w Bayonne nr Bayonne. TY- CHA 10 30o St Catherina Point nr Rot terdam. VALIANT pass 10 Sandettie nr Ca lais. VANDA 10 v Theems nr Le Havre, VANGUARD pass 10 SmithknoU nr Im mingham. VEDETTE 10 monding Humber. WILLEM KOERTS 10 100 zo Majorca nr Rot terdam. ANTARCTICA 9 v Amsterdam nr Kampen, BASTIAAN BROERE 10 dw Royal Sovereign nr Bilbao. BIRKA 9 100 o Rhodos nr Piraeus. BRANDARIS 10 60 zo Malta nr Benghazi. BREEHOEK 9 dw San Sebastian nr Aviles. CARAVELLE9 50zoLeedsnr Hamburg, CA- Seaham. WILHELMINA V 9 te Rot toni REBEKA 1 pass 6 Greenwich boet nr Vlissin- WINSUM 10 te Nagaya gen. COMBI SPIRIT 10 te Amsterdam, CON CORDLA 9 te Rotterdam. CORNELIS B 1 pass 10 Kp Spart.ivento nr Aarhus. COR NELIS BROERE pass 10 Ouessant nr Aveiro DIANA V5 v Rotterdam nr Londen. DUPLUS 9 10 o Ceuta nr Kavalla. DUTCH FAITH pass LOUISE SMITS 10 60 n Dakar nr Poni court. MAJORCA 9 te Rottonj NEUTRON 9 v Amsterdam nr Gr Yam» OKDINE 10 te Rotterdam. PHILIP BR0E pass 10 Bassurelle nr Antwerpen, Pa STER 9 te Rotterdam. SYLVIA ALPHA; Rotterdam nr Abenraade. SYLVIA BETA te Montril verw. SYLVIA GAMMA 1) Gaeta venv. SYLVIA DELTA 12 te Kerr verw. SYLVIA 6 10 te Sables d'Olonnes 8! VIA EPSILON 12 v Delfzijl nr Londen. RHAVEN 10 te Rotterdam VENUS pij Newarp nr Londen, VICTRESS pass 0G) Londen. VISCOUNT lOdwWasht» m UfTT ITI7T ArtTMA \7 O QAI»._7 SLEEPVAART GROENLAND 10 te Amsterdam. SAK TIEBANK 10 to Scheurhaven. SMTTBA! 10 te Scheurhaven HOOG EN LAAG WATER Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzuster en tante, mevrouw ELIZABETH JOHANNA BUTLER- NIJSSE op de leeftijd van bijna 84 jaar. M Nijsse J. Lokerse J. Nijsse-Meulenberg C Nijsse-Deurlo Neefjes en nichtjes 's-Heer-Arendskerke. 10 maart 1978. Bedroefd, doch dank baar voor het zeer vele dat zij als lid van ons comité voor de be- jaardengroep 'De En gelandvaarders' heeft gedaan, geven wij kennis van het over lijden van mevrouw C. MINDERHOUD- DE RIJDER Comité Bej aarden welzijn J. Peters-Winkler B. Saas-Kok J. de Voogd- de Klerk Met diepe droefheid geef ik kennis, dat vrij plotseling van mij is weggenomen mijn enige, geliefde zuster CATHARINA JACOBA ZUIDWEG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftijd van bijna 79 jaar. A. A. Zuidweg Krabbendijke. 10 maart 1978 Heden overleed, tot onze diepe droefheid SUZANNA JOHANNA LEYS-SNOEK op de leeftijd van 87 jaar Goes, 'Ter Valcke'. 10 maart 1978. Nunspeet: Familie Persant- Snoep Kattendyke- Families Snoek De teraardebestelling zal plaatsvinden 15 maart as. op de al gemene begraafplaats te Kapelle om 12.00 uur NAP NAP uur ^m uur cm uur cm uur i Zaterdag 11 maart Vlissingen 3.14 238 15.38 237 9.53 240 21.56 j Temeuzen 3 43 253 16.13 252 10.31 249 22.32 Zierikzee 4 47 152 17.13 163 10.26 189 22.30 j Hansweert 426 259 16.56 260 11.04 264 23 08 Wemeldinge 5 11 183 17 33 194 10.49 215 23 04 Kreekrak 5.01 220 17 17 225 11.08 243 23.22 I NAP NAP uur cm uur cm uur cm uur Zondag 12 maart Vlissingen 3.51 236 16.14 225 10.30 233 22.36 Temeuzen 4 19 251 16.47 240 11.06 242 23 11 Zierikzee 5 21 147 1748 157 11 04 189 23.08 Hansweert 5.04 257 17.30 249 11.40 257 23 46 Wemeldinge 546 178 18.08 186 11.27 213 23.44 Kreekrak 5.37 224 17.54 217 11.44 243 23.58 Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde moeder, behuwdmoeder en oma ELISABETH JOHANNA NIJSSE weduwe van P. A. Butler op de leeftijd van bijna 84 jaar Middelburg: L. F. Bliek-Butler A. A. Bliek 's-Heer- Arendskerke; J. Butler J. S- Butler-Sinke Klein- en achterkleinkinderen Veere. 10 maart 1978 'Nieuw Sandenburgh' Correspondentieadres Mlchaélsdreef 9, Mid delburg De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 14 maart a.s om 14 00 uur. op de begraafplaats te 's-Heer-Arendskerke. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis m 'Het Trefpunt," dcreen leest de krant rijkssubsidie tol 1666 -«geen koude r"*m»t'S'ïC' B.V. Isolatie Renovatie i 2._Jl Weststraat 24 Te koop: Nieuwbouw WISSENKERKE: Sportlaan, luxe royale 2 onder 1 kap woningen. Zeer solide gebouwd op ca 270 m2 grond WISSENKERKE: in het uitbreidingsplan Zuid- West nieuw te bouwen semi-bungalow op ruim grond. KWADENDAMME: aan de Casembrootstraat te koop nieuw te bouwen casco bungalow op ca. 480 m2 grond. BAARLAND: luxe bungalow met garage op ca 500 m2 grond Oplevering begin 1978. Bestaande bouw WISSENKERKE: Zuidstraat 17 in goede staat zijnde eengezinswoning, met garage op ca 500 m2 grond WISSENKERKE: Zuidstraat 1, in heel goede staat verkerende geheel gerenoveerde leuke wo ning met voortuin en terras WISSENKERKE: Zuidstraat 13, gunstig gelegen woning met voor- en achtertuin en voorzien van cv. Aanvaarding in overleg Bezichtiging op af spraak WISSENKERKE: Dorpsdyk 64. leuke g st. ver kerende woning mef berging i/d achtertuin Spoedig te aanvaarden Ol'D-BKIJERLAND: zeer landelijk gelegen vrij staande woning met garage en berging Totaal 820 m2 grond Spoedig te aanvaarden Bezichtiging op aanvraag GOES: Jasmijnstraat 21. luxe halfvrijst woning met ca 100 m'2 bedrijfsruimte Aanvaarding ca sept 1978 Bezichtiging op afspraak OVEZANDE: Buiten het dorp gelegen woning type 2 onder 1 kap met gar en ca 2700 m2 grond Bezichtiging in overleg. Komplete inlichtingen worden gaarne vrij blijvend verstrekt Van de bestaande bouw zijn foto's met omschrij ving beschikbaar Van alle nieuwbouw bestek en tekeningen op aanvraag De kopers zijn geen makelaarscourtage ver schuldigd VRAAGT TE KOOP: bestaande panden op Noord- en Zuid-Beveland GILLESSE BEMIDDELING Wissenkerke. Weststraat 24. tel 01107-489 Financiering-verzekering-adviezen en taxaties de sensatie van de Bredase voorjaarsbeurs DE T.E. MALLORCA DE EERSTE. (Ijl NEDERLAND te zien bij Hoofdstraat 15, Kapelle-Biezelinge, telefoon 01102-2340/1411 CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE De Centrale Cultuurtechnische Commissie, overwegende, dat de voorbereiding van de ruilverkaveling 'Wolphaartsdijk' thans z< gevorderd is, dat tot de instelling v worden overgegaan: i voorbereidingscommissie kan BESLUIT Vast te stellen de voorlopige begrenzing van het blok als op gewaarmerkte kaartbijlage is aangegeven. III. Te benoemen in de voorbereidingscommissie- a.tot lid en voorzitt,er:de heer J M. Mol, Noorddijk 58 te Wolphaarts dijk: b tot lid en plv. voorzitter. de heer J C Smallegange, Nazareth 61 te Wolphaartsdijk: - c. tot leden: de heer J D Zandee. Nazareth 76 te Wolphaartsdijk: de heer J Jasperse. Overhof- weg 1 te Wolphaartsdijk: de heerir. M. A Geuze, Markt 10 te Wouw IV voor de voorbereidingscommissie aan te wijzen als deskundigen- de hoofdingenieur-directeur voor de bedrijfsontwikkeling in de land bouw in de provincie Zeeland: het hoofd van de afdeling projecten van de dienst van het kadaster en de openbare registers te Middelburg: de directeur van de provinciale planologische dienst in de provincie Zeeland: de hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat in Zeeland: onder aantekening dat. bovenstaande deskundigen zich kunnen doen vertegenwoordigen en voorts de plv dijkgraaf van het waterschap De brede watering van Zuid-Be veland. de heer ir. J Minderhoud te Wilhelminadorp V Aan de voorbereidingscommissie toe te voegen als secretaris: de desbetreffende districtsingenieur c q toegevoegd ingenieur van de cultuurtechnische dienst in de provincie Zeeland. VI afschrift van dit besluit te zenden aan ieder der onder III, IV en V benoemden: het college van gedeputeerde staten in de provincie Zeeland; het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes de desbetreffende standsorganisaties: het waterschap De brede watering vön Zuid-Beveland. de directeur van het staatsbosbeheer: het hoofd directie landmeetkundige zaken en landinrichting van de hoofddirectie van het kadaster te Apeldoorn: de directeur van de stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen in de provincie Zeeland: de hoofdingenieur-directeur voor de landinrichting in dc provincie Zeeland. VII. Te bepalen, dat dit besluit wordt gepubliceerd en met kaartbijlage kosteloos ter inzage wordt gelegd bij de centrale directie van de cul tuurtechnische dienst te Utrecht, het kantoor van de hoofdingenieur directeur voor de landinrichting te Goes, bij de districtsbureauhou ders van de stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen in wier ambtsgebied het blok is gelegen. VIII Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt een maand na datum dezes en behoudens onvoorziene omstandigheden van kracht is tot het tijdstip waarop de door gedeputeerde staten van Zeeland te be noemen plaatselijke commissie de uitvoering van de ruilverkaveling aanvangt De centrale cultuurtechnische commissie, w g dr ir W M. Otte, voorzitter w g ir. J M. Koopman, secretaris

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 44