PZC/P /isoleer uw huis met thermopane dubbelglas bon FAMILIEBERICHTEN scheepvaartberichten J GILLESSE HET ALLERNIEUWSTE OP CARAVANGEBIED CARAVANCENTRUM VAN DUKE B.V. ZATERDAG 11 MAART 1978 Dankbaar en blij voor het leven, dat aan ons is toe vertrouwd. geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon TIMOTHEÜS W\j noemen hem Tim Gapinge, 9 maart 1978 Dorpsstraat 24A. Dankbaar en blij zjjn wij met de geboorte van ons eerste kindje, een zoon JORIS-ADR1A AN Come en Lilian de Mooy-Moerings SinLLaurens. 7 maart 1978 Van Borsselenlaan 30 Met grote droefheid geven wti u kennis van net nog vrij onverwacht overijlden van miin lieve man en onze zeer zorgzame vader, zoon, broer, zwager en oom JAN VAN OS op de leeftijd van 49 jaar. M van Os-Besemer Harry John Marjolein En verdere familie Middelburg, 10 maart 1978 Statenhove 1-31. De begrafenis is bepaald op a.s. dinsdag, na de rouwdienst, welke om 13.30 uur in de aula der begraafplaats aan de Admiraal De Ruyterweg te Papendrecht zal aanvangen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. Diegenen die by de rouwdienst aanwezig willen zjin. worden verzocht om 13.15 uur in de aula te komen. Directie en medewerkers van AGO-veizekerin- gen te Groningen geven met leedwezen kennis van het overlijden, na een kortstondige ziekte, van de heer JAN VAN OS in leven inspecteur schadeverzekering op de leeftijd van 50 jaar De AGO-gemeenschap betreurt zijn heengaan Groningen. 10 maart 1978. Na een ernstige ziekte is overleden onze sym pathieke buurman, de heer J. VAN OS Onze gedachten zijn bij Gré en de kinderen. Fam J. de Visser-de Rijke Middelburg. 10 maart 1978 Statenhove I 33. Tot ons groot leedwe zen overleed, na een kortstondige ziekte, onze beste zwager en oom GERRIT HIJMAN op de leeftijd van 65 jaar. Middelburg: M. Torbijn-Westveer E. W. Westveer A. Westveer- Schwarz Kerkwerve: W Westveer C. D. Westveer- Erme Heerlen: J. J. Westveer T. Westveer- Franse Vlissingpn A. Wijkhuizen P. Wykhuizen- Westveer Middelburg: Jo Westveer J. Westveer T. Westveer- v. Tatenhove Neven en nichten Middelburg. 9 maart 1978. Met droefheid geven wjj kennis van het overlijden van onze geliefde broeder, zwa ger en oom FRANCOIS JAN VAN STEE op de leeftijd van 70 jaar. Yerseke: J. N. van Stee Wemeldinge: N Speelziek van Slee A. Speelziek Middelburg- A Leijnse-van Stee J. Leijnse Yerseke: J. van Stee L. van Stee- Platschorre D van Stee J. van Stee- Bierstekei C van Stee S van Stee- de Wintei Neven en nichten 10 maart. 1978. Hiermede vervullen wij de droevige plicht, u kennis te geven, dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan mijn geliefde man. onze lieve, zorgzame vader en opa FRANCOIS JAN VAN STEE op de leeftijd van 70 jaar. C van Stee-de Jonge J M. Hoogstrate-van Stee A C Hoogstrate Edwin. Frank Yerseke. 10 maart 1978 Damstraat 36. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart, op de algemene begraafplaats te Yerseke. om 14.30 uur. vanuit het verenigings gebouw. Molenlaan la De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes. Be zoekuur rouwkamer van 15.00 - 15.30 uur. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heelt bete kend. geven wij u met droefheid kennis, dat na een kort ziekbed, zacht en kalm van ons is heen gegaan mijn lieve man. onze zorgzame vader en grootvader CORNELIS MOL op de leeftijd van 72 jaar. Middelburg C S. Mol-Ingelse Vhssingen. C P Mol F. Mol-Antheumsse Den Haag. P D A Mol H Dekker Middelburg R. A Mol C. Mol-Wondergem Middelburg: B J Mol A T Mol-den Haan En Kleinkinderen Middelburg, 9 maart 1978 Seissingel 32. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis. Noordpoortplein. Bezoek van 17.30 - 18.30 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben op dinsdag 14 maart 1978. om 14.00 uur. op de be graafplaats te Oudelande. Hieraan vooraf gaande zal in de Herv Kerk te Oudelande een rouwdienst worden gehouden, welke zal aan vangen om 13.15 uur en geleid zal worden door ds J E, L. Brummelkamp Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het Verenigingsgebouw te Oudelande. Liever geen bezoek aan huis Na een kort ziekbed is heden van ons heenge gaan onze geliefde broer, zwager en oom CORNELIS MOL op de leeftijd van 72 jaar Bilthoven E A. Mol-v. WUck Tholen: M. Mol Chr. Mol-Knop Krabbendijke: C. Mol-Franje .1 Franje Oudelande: J Mol-v. d Schraaf Apeldoorn- Sj. de Weerdt Den Haag A. v d. Schraaf-Mol N v d. Schraaf Baarland; N Zandee-Mol J P Zandee Neven en nichten Middelburg. 9 maart 1978. Heden werd, onverwacht, van ons weggenomen, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken, onze neef JOHANNES DOMINICUS CLAEYS in de ouderdom van 75 jaar. Namens de familie. G. A. Claeys Oostburg. 10 maart 1978 Clarapolder 3. Correspondentieadres: de heer G A. Claeys, Zuidzandsestraat 39, Oostburg. De plechtige uitvaartdienst, waarby u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 14 maart a.s.. om 10.00 uur. in de parochiekerk van de H. Mana Hemelvaart te Philippine, waarna de begrafenis op de R -K. Begraafplaats aldaar. Samenkomst aan de kerk. Heden werd. tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, voor ons nog vnj onver wachts. in het ziekenhuis De Bevelanden' te Goes van ons weggenomen onze geliefde, zorg zame moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder en zuster CATHARINA JACOBA ZUIDH EG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftijd van bijna 79 jaar. Baarland: W. C. A. Lagendijk G. J Lagendijk-Bergs Roosendaal: A. C. W. Lagendijk M. P. Lagendijk-van Houte Oost-Souburg: A. J. Stouten-Lagendyk C. J. Stouten Rilland: J. A. van Ham-Lagendijk D. J. A. van Ham Kapelle: W. C. Glas-Lagendijk M. Glas Krabbendijke: A. A. Lagendijk J F. Lagendijk-Vroemans Kloetinge: C A. van Kleunen-Lagcndyk C. D. van Kleunen Klein- en achterkleinkinderen Krabbendyke: A. A. Zuidweg Krabbendijke, 10 maart 1978 H. A. Fonteinestraat 21. De teraardebestelling zal DV plaatshebben op dinsdag 14 maart, om 14.00 uur. vanuit *De Rancke'. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis 'De Bevelanden'. gebouw noord, te Goes. Bezoekuur van 15.00 - 15.30 uur. Plotseling werd van ons weggenomen onze innig geliefde oma CATHARINA JACOBA ZUIDWEG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftyd van byna 79 jaar. Haar diepbedroefde klein- en achterkleinkinde- Dennis en Sebastiaan Linschotcn: John en Pia Utrecht: Jan Joost en Corrie Roosendaal: Lilian en Bert Kapelle: Carla en Jan Anne-Marie Kloetinge: FoortrJan Rob en Nicolette Baarland: Jolanda Krabbendijke: Monique Krabbendijke. 10 maart 1978. Heden is van ons heengegaan, zacht en kalm. in de volle zekerheid des geloofc. mijn innig ge liefde man en onze lieve, zorgzame vader, groot- en overgrootvader PHILIPPE'S VAN NOORDEN in de ouderdom van 84 jaar Kruiningen: L. van Noorden-Zander H. J. van Noorden P van Noorden-Moll J M. Willeboer- van Noorden P Willeboer J. van Noorden M van Noorden- Hoogesteger Tasmaniè. J. van Noorden Kruiningen: M. van Noorden M. van Noorden-Slabbekoorn J van Noorden-Diil C. Diil A. van Noorden R W van Noorden-Martens Klein- en achterkleinkinderen Kruiningen. 10 maart 1978 Molenmeet 18A De begrafenis zal plaatsvinden op dmsdag 14 maart aanstaandeom 13 00 uur. op de algemene begraafplaats te Kruiningen Vertrek vanuit het verenigingsgebouw van de Geref Kerk te Krui ningen om 12.45 uur Gelegenheid tot condoleren direct na de begra- iem.s in bovengenoemd gebouw. provincie GROTE VAART ABEL TASMAN 9 100 no Diego Garcia nr Fremanl.le, ABIDJAN 9 te Tcesport. AM STEL.DREEF 10 vn Damman nr Rotterdam AMSTELPARK 9 200 zw Mallorcn nr Rot. terdam. ANTILLA CAPE 9 35 no Guadeloupe nr Mirid. zee. ATYS 10 te Jakaria. BOTH NIABORG 10 te Delfzijl. BREDA 9 300 wnw Flnisterrc nr Rotterdam. BROERE EME RALD 9 120 w Scilly eil nr Immingham. BUENA VISTA 9 vn Rotterdam nr Las Pal- mas. CHEVRON AMSTERDAM 10 in Pan kan. nr Cristobal. CHEVRON ARNHEM 9 vn Jacksonville nr Freeport. CHEVRON FREEPORT 9 420 ozo Freeport nr Ras Ta- nura. CHEVRON KENTUCKY 9 450 St He lena nr Rastanura. CHEVRON MADRID 9 400 w Kp Verd. eil nr Perthambov. CHEV RON NEDERLAND 9 500 zzo Bombav nr Bahrain. CINULIA 9 215 w FLORES nr Rot terdam. CORAL ISI9 500 o Bahamas nr Port Neches. CORAL RUBRUM 9 385 wnw Scilly nr Fallnver. CRANIA 9 400 w Landsend nr Birkenhead. DELOMA 9 130 o Kp Hatteras nr W litems tad. DIOGENES 9 1000 o Bermuda nr Cristobal. ESSO BONAIRE 9 300 o Parama ribo nr Curacao. ESSO EUROPOORT 9 30 w Masira nr Ainsukkna. ESSO SABA 9 240 zo Port Sudan nr Ainsukkna, FLEVOLAND 10 vn Amsterdam nr Suriname. FOSSARUS 9 vil Port au Prince nr Cliftonpier. FULGUR 9 240 nno Paramaribo nr Curacao. GANYME- DES 10 vn Iquique nr Pto Bolivar. GAR DENIA 10 te Marseille. GOOILAND 9 45 nno Kp Verd. eU. nr Santos. IXION 9 vn Suez nr Trapani. KENNEMERLAND 9 100 zw Oucs- sant nr Vltoria. MAASBRACHT p 8 Quoin eil. nr Rasal Khafje. MAASBREE 9 wnw Oran jerivier nr Perz. Golf. META 9 1260 wzw Los ■Angeles nr Los Angelos. MOORDRECHT 9 420 wnw Finisterre nr Blyth. NEDER RIJN 9 220 nw Perim nr Suez. NEDLLO YD ALGOA 9 510 nw Mauritius nr Durban, NEDLLO YD FREETOWN 9 40 no Timardillv nr Jakarta. NEDLLO YD HOUTMAN 9 1100 w Noord- Westkaap nr Melbourne. NEDLLO YD KAT WIJK 9 te Port Said. NED LLOYD KEMBLA 9 600 z Lagos nrMatadi. NEDLLO YD KOBE 10 vn Arica nr Iquique. NEDLLO YD KOREA 9 vn Freetwon nr Douala. NEDLLO YD KYOTO 9 190 nnw Villano nr Port Said. NEDLLO YD LEUVE 10 te Bahrain. NEDL LO YD LJNGE 10 te Douala. NEDLLOYD LOIRE 9 1650 n Paaseil nr Papeete. NEDL LOYD MADISON 9 80 o Tunis nr Port Said. NEDLLOYD MERSEY 10 te Keclung. NEDLLOYD MISSISSIPPI 9 180 zw Ras tafuii nr Mombasa. NEDLLOYD NIGER 9 100 w Lissabon nr Dakar NEDLLOYD NILE 9 30 zo Las Palmas nr Rotterdam. NEDLLOYD ROCKANJE 9 860 wzw Azoren nr CeuLi. NEDLLOYD SCHIE 9 800 zo New Orleans nr Now Orleans. NEDLLOYD SEINE 9 te Ja karta. NEDLLOYD SPAARNEKERK 9 425 nno Bermuda nr Port Said. NEDLLOYD STEENKERK 9 te Palentbang. NEDLLOYD WESER 10 te Bordeaux. NEDLLOYD WES- TERKERK 8 vn Lissabon nr Singapore. RIJNSBORG 9 vn Tunadal nr Luoto. SCHERPENDRECHT 9 vn Rostock nr VUs- singen. SLIEDRECHT 9 vn New Orleans nr het Ver Koninkrijk. STRAAT AGULHAS 8 42 ozo Willemstad nr Fortaleza. STRAAT HONGKONG 10 te Kaapstad. STRAAT NAGASAKI 9 30 o Paracel eil. nr Yokohama. THAMESHAVEN 9 vn üheus nr Salvador VIANA 9 60 nw Aruba nr Port Kaiser AMSTELDIEP 10 La. rede Suez nr Rot terdam. BEGONIA 10 350 zzo Suez nr Piraeus, CHEVRON THE HAGUE 10 vn Kopenhagen nr Rotterdam. DOELWIJK 10 te Napels, HERCULES 1020 n Cherbourg nr Rot terdam NEDLLOYD FREMANTLE 11 te Auckland verw N EDLLO YD HOB ART 101400 o Tokio nr Manzamllo. NEDLLOYD KEMBLA 10 te Banana. NEDLLOYD MAAS 10 145 nw Jtd- dali nr Rotterdam. NEDLLOYD WIL LEMSKERK 10 te Hongkong. PATROCLUS 10 te Jeddah. R.S JASON 9 vn Jeddah nr Bremerhaven, SAFOCENA AUCKLAND 10 580 nw Amsterdam nr Melbourne. SEPIA 9 t.h.v. de Mississippi. STRAAT FLORIDA 10 vertr. Colombo. STRAAT FRANKLIN 10 400 wn Rabaul nr Fiji. TIBANA p 10 St Bishop nr Sharpless. KLEINE VAART ADINE 10 1200 zw Azoren nr Rotterdam. AZOLLA pass 10 Flam borough Head nr Mon trose. BORAX TRADER 10 te Rotterdam. BRAZILIAN EXPRESS 10 300 z Las Palmas nr Venetïe. CAREBEKA 1 pass 10 Guernsey nr Rotterdam. CORNELIA B 6 pass 10 Cas- quets nr Immingham. DUTCH MATE pass 10 Downsing nr Rotterdam. GERDA SMITS 10 100 o Algiers. KORTENAER pass 10 Land send nr Bilbao. MARGARETHA SMITS 10 100 o Cyprus nr Dover. MARIA SMITS 10 100 o Cyprus nr Dover. MAR INUS SMITS 10400 n Dakar nr Want MEDINA 10 t.a. Cotonou. MUNTE pass 10 Villano nr Shoreham. NIEUWLANDpass lOHumbernr Rotterdam. ROELOF HOLWERDA pass 10 Nooidhinder nr Lagos SCHOONEBEEK 10 te Rotterdam. TUVANA 10 5 w Bayonne nr Bayonne. TY- CHA 10 30o St, Catherina Point nr Rot- lerdam. VALIANT pass 10 Sandettie nr Ca lais, VANDA 10 v Theems nr Le Havre. VANGUARD pass 10 Smithknoll nr Im mingham. VEDETTE 10 monding Humber. WILLEM KOERTS 10 100 zo Majorca nr Rot terdam. ANTARCTICA 9 v Amsterdam nr Kampen. BASTIAAN BROERE lOdw Royal Sovereign nr Bilbao. BLR KA 9 100 o Rhodos nr Piraeus. BRANDARIS 10 60 zo Malta nr Benghazi. BREEHOEK 9 dw San Sebastian nr Aviles. CARAVELLE 9 50 zo Leeds nr Hamburg. CA REBEKA 1 pass 6 Greenwich boei nr Vlissin gen. COMBI SPIRIT 10 te Amsterdam. CON CORDIA 9 te Rotterdam. CORNELIS B 1 pass 10 Kp Spartivento nr Aarhus COR NELIS BROERE pass lOOuessantnr Aveiro. DIANA V 5 v Rot terdam nr Londen. DUPLUS 9 10 o Ceuta nr Kavalla DUTCH FAITH pass 10 Cromer nr Immingham. ESBbtKsi terdam nr Fredenckstad. GABRIEIjj Rotterdam HAFRICO 9 rede Lagos B pass lOBurlingsnrSevilla INGERSMlj Villano nr Vila Garcia. IRINA 8 U? Le Ti» JACOBUS BROERE 10 te Rotterdam QUELINE BROERE 9 v Rotterdam nr' KETELMEER pass 10 Ouessant nr Pa LOUISE SMITS 10 60 n Dakar nr Pon court, MAJORCA 9 te Rotu, NEUTRON 9 v Amsterdam nr Gr. Yamv OKDINE 10 te Rotterdam, PHILIP brq pass 10 Bassurelle nr Antwerpen pr STER 9 te Rotterdam. SYLVIA ALPHA Rotterdam nr Abenraadc, SYLVIA be te Montril verw, SYLVIA GAMMA Gaeta verw. SYLVIA DELTA 12 te K» verw. SYLVIA 6 10 te Sables d'Olonnes i VIA EPSILON 12 v Delfzijl nr Londen R HA VEN 10 te Rotterdam. VENUS p, Newarp nr Londen. VICTRESS pass 90 win nr Londen. VISCOUNT lOdwWasjj, Se ah am. WILHELMINA V 9 te Rotfe WIN SUM 10 te Nagaya verw SLEEPVAART GROENLAND 10 te Amsterdam. TIEBANK 10 te Scheurhaven. SMriï! 10 le Scheurhaven. HOOG EN LAAG WATER NAP NAP uur uur cm uur cm uur Zaterdag 11 maart Vlissingen 3.14 238 15.38 237 9.53 240 2156 Terneuzen 343 253 16.13 252 10.31 249 22.32 Zierikzee 4 47 152 17.13 163 10.26 189 22.30 Hansweert 4 26 259 1656 260 11.04 264 23.08 Wemeldinge 5.11 183 17.33 194 10.49 215 23.04 Kreekrak 5.01 220 17.17 225 11.08 243 23.22 NAP NAP uur cm uur cm uur cm uur Zondag 12 maart Vlissingen 3.51 236 16.14 225 10.30 233 22.36 Temeuzen 4 19 251 16.47 240 11 06 242 23.11 Zierikzee 5.21 147 17 48 157 11.04 189 23.08 Hansweert 5 04 257 17.30 249 11.40 257 23.46 Wemeldinge 5.46 178 18 08 186 11.27 213 23.44 Kreekrak 537 224 17.54 217 11.44 243 23.58 Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzuster en tante, mevrouw ELIZABETH JOHANNA BUTLER- NIJSSE op de leeftijd van bijna 84 jaar. M.Niisse J. Lokerse J Nijsse-Meulenberg C. Nijsse-Deurlo Neefjes en nichtjes s-Heer-Arendskerke. 10 maart 1978. Bedroefd, doch dank baar voor het zeer vele dat zij als lid van ons comité voor de be- jaardengroep 'De En gelandvaarders' heeft gedaan, geven wjj kennis van het over lijden van mevrouw C. MINDERHOUD- DE RIJDER Comité Bejaardenwelzijn J. Peters-Winkler B Saas-Kok J. de Voogd- de Klerk Vlissingen. 10 maart 1978. Met. diepe droefheid geef ik kennis, dat vrij plotseling van mij is weggenomen mijn enige, geliefde zuster CATHARINA JACOBA ZUIDWEG weduwe van Jan Joost Lagendijk op de leeftijd van bijna 79 jaar. A. A. Zuidweg Krabbendijke. 10 maart 1978. Heden overleed, tot onze diepe droefheid SUZANNA JOHANNA LEYS-SNOEK op de leeftijd van 87 jaar. Goes. 'Ter Valcke', 10 maart 1978. Nunspeet: Familie Persant- Snoep Kattendijke: Families Snoek De teraardebestelling zal plaatsvinden 15 maart a.s.. op de al gemene begraafplaats te Kapelle. om 12.00 uur iedereen leest de krant rl|k»»ub«ldietol 1666.- «geenkouOe r" aneove' B.V. Isolatie Renovatie Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde moeder, behuwdmoeder en oma ELISABETH JOHANNA NIJSSE weduwe van P. A. Butler op de leeftijd van bijna 84 jaar. Middelburg: L. F. Bliek-Butler A. A. Bliek 's-Heer- Arendskerke: J. Butler J. S. Butler-Smke Klein- en achterkleinkinderen Veere. 10 maart 1978 Nieuw Sandenburgh' Correspondentieadres: Michaclsdreef 9. Mid delburg. De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 14 maart a.s.. om 14.00 uur. op de begraafplaats te 's-Heer-Arendskerke Gelegenheid tot condoleren n 'Het Trefpunt'. i de begrafenis in Weststraat 24 vQ^HIHHWissenkerke Tel. 01107-489 Te koop: Nieuwbouw WISSEN KERKE: Sportlaan. luxe royale 2 onder 1 kap woningen. Zeer solide gebouwd op ca 270 m2 grond. WISSENKERKE: in het uitbreidingsplan Zuid- West nieuw te bouwen semi-bungalow op ruim grond. KWADENDAMME: aan de Casembrootstraat te koop nieuw te bouwen casco bungalow op ca, 480 m2 grond. BAARLAND: luxe bungalow met garage op ca. 500 m2 grond. Oplevering begin 1978 Bestaande bouw WISSENKERKE: Zuidstraat 17 In goede staat zijnde eengezinswoning, met garage op ca. 500 m2 grond WISSENKERKE: Zuidstraat 1. in heel goede staat verkerende geheel gerenoveerde leuke wo ning met voortuin en terras. WISSENKERKE: Zuidstraat 13. gunstig gelegen woning met voor- en achtertuin en voorzien van cv. Aanvaarding in overleg. Bezichtiging op af spraak. Zuidstraat 13 WISSENKERKE: Dorpsdijk 64. leuke i.g.st, ver kerende woning met berging i/d achtertuin Spoedig te aanvaarden OUD-BEIJERLAND: zeer landelijk gelegen vrij staande woning met garage en berging Totaal 820 m2 grond. Spoedig te aanvaarden. Bezichtiging op aanvraag GOES: Jasmijnstraat 21. luxe halfvryst. woning met ca 100 m2 bedrijfsruimte Aanvaarding ca sept. 1978. Bezichtiging op afspraak, OVEZANDE: Buiten het dorp gelegen woning type 2 onder 1 kap met gar en ca. 2700 m2 grond. Bezichtiging in overleg. Komplete inlichtingen worden gaarne vrij blijvend verstrekt Van de bestaande bouw zijn foto's met omschrij ving beschikbaar Van alle nieuwbouw bestek en tekeningen op aanvraag De kopers zijn geen makelaarscourtage ver schuldigd VRAAGT TE KOOP: bestaande panden op Noord- en Zuid-Beveland GILLESSE BEMIDDELING Wissenkerke. Weststraat 24. tel 01107-489 Financiering- verzekering- adviezen en taxaties de sensatie van de Bredase voorjaarsbeurs DE T.E. MALLORCA Uit dei der de Ot) afd- Ma: mei verl trib 'SU rot huL m DE EERSTE IN NEDERLAND te zien bij Hoofdstraat 15, Kapelle-Biezelinge, telefoon 01102-2340/1411 CENTRALE CULTUURTECHNISCHE CUMMISSIE De Centrale Cultuurtechnische Commissie, overwegende. dat de voorbereiding van de ruilverkaveling 'Wolphaartsdijk' thans zover gevorderd is. dat tot de instelling van een voorbereidingscommissie kan worden overgegaan: BESLUIT I Vast te stellen de voorlopige begrenzing van het blók als op gewaarmerkte kaartbijlage is aangegeven m Te benoemen in de voorbereidingscommissie: a tot lid en voorzitterde heer J. M Mol. Noorddyk 58 te Wolphaarts dijk: b. tot lid en plv. voorzitter: de heer J. C. Smallegange, Nazareth 61 te Wolphaartsdijk: c tot leden de heer J D Zandee. Nazareth 76 te Wolphaartsdijk: de heer J Jasperse, Overhof- weg 1 te Wolphaartsdijk: de heerir M. A. Geuze. Markt 10 te Wouw TV. voor de voorbereidingscommissie aan te wijzen als deskundigen: de hoofdingenieur-directeur voor de bedrijfsontwikkeling in de land bouw in de provincie Zeeland: het hoofd van de afdeling projecten van de dienst van het kadaster en de openbare registers te Middelburg: de directeur van de provinciale planologische dienst ln de provincie Zeeland. de hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat in Zeeland: onder aantekening dat bovenstaande deskundigen zich kunnen doen vertegenwoordigen en voorts de plv. dijkgraaf van het waterschap De brede watering van Zuid-Be veland, de heer ir. J Minderhoud te Wilhelminadorp. V Aan de voorbereidingscommissie toe te voegen als secretaris dc desbetreffende districtsingenieur c q. toegevoegd ingenieur van de cultuurtechnische dienst in de provincie Zeeland. VI afschrift van dit besluit te zenden aan ieder der onder III. IV en V benoemden: her college van gedeputeerde staten in de provincie Zeeland: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes: de desbetreffende standsorganisaties: het waterschap De brede watering van Zuid-Beveland: de directeur van het staatsbosbeheer: het hoofd directie landmeetkundige zaken en landinrichting van de hoofddirectie van het kadaster te Apeldoorn: de directeur van de stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen in de provincie Zeeland VII. Te bepalen, dat dit besluit wordt gepubliceerd en met kaartbijlage kosteloos ter inzage wordt gelegd bij de centrale directie van de cul tuurtechnische dienst te Utrecht, het kantoor van de hoofdingenieur- directeur voor de landinrichting te Goes, bij de districtsbureauhou ders van de stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen in wier ambtsgebied het blok is gelegen. Vin. Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt een maand na datum dezes en behoudens onvoorziene omstandigheden van kracht is tot het tijdstip waarop de door gedeputeerde staten van Zeeland te be noemen plaatselijke commissie de uitvoering van de ruilverkaveling aanvangt. De centrale cultuurtechnische commissie. 1 w g dr ir W M Otte, voorzitter: w.g. ir J M Koopman, secretaris Hl n tin MI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 42