C rekreatie assistente massee PHILIPS TERNEUZEN MTS'er W gereformeerd politiek verbond GPV-lijst 6 geloofwaardig Sekretaresse ALL-ROUSED MEDEWERKER PART TIME KRACHT TEGELZETTER Bohemers Bungalowparken EERSTE TEKENAAR OF TEKENAAR METSELAARS TIMMERLIEDEN herenmode etaleur IIIIIIOV u'«»rls mecNter m;nm\ iximmiiii: 34 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 11 MAART 1978 Jonge, dynamische internationale handelsonderne ming, zoekt op korte termijn, wegens snelle uitbreiding van (massa) productie en afzet (voornamelijk moderne verlichtingsarmaturen) een: of iemand die hiervoor wenst opgeleid te worden in de leeftijd van 20 t/m 30 jaar. Verwachtingen: - havo of gelijkwaardige opleiding; - enthousiasme, doorzettingsvermogen, alsmede een goede handelsgeest; - accuraat en inzicht in administratieve zaken, - zelfstandig kunnen werken en snel kunnen beslissen; - bereidheid om met regelmaat afnemers, toeleveran ciers en beurzen in het buitenland te bezoeken. Wanneer u aan het bovenstaande denkt te kunnen voldoen, de Franse taal in woord en schrift beheerst, de Engelse en Duitse taal geen probleem zijn - dan zien wij gaarne uw sollicitatie tegemoet. UNITED FACTORIES B.V. P.O. BOX 290 01100-27586 (mnl. of vrl.) Deze zal na een grondige inwerkperiode worden belast met het ontvangen en adviseren van onze toonzaal-bezoekers Onze voorkeur gaat uit naar iemand met goede omgangsvormen, gevoel voor creativiteit, enige type vaardigheid en wonend in Goes of omgeving Werktijden zijn donderdagavond van 19.00 tot 21 00 uur, zaterdag van 10.0C tot 13.00 uur en enige uren in de week (deze kunnen in overleg gereld worden) Tevens vragen wij voor spoedige indiensttreding een De man die wij zoeken moet zelfstandig kunnen werken en vooral eerste klas vakwerk kunnen afleveren, daar onze op drachten hoofdzakelijk in de luxe bouw liggen. Hij moet echter ook in staat zijn om in teamverband een goede prestatie te leveren Indien u geïnteresseerd benten denkt tg voldoen aan boven staande voorwaardendan gelieve u te schrijven aan: 3 V Koninklijke Handelmaatschappij Wed. J. C. Massee Zoon. Goes: Dr. A. F. PhilipsstraatH Telefoon01100 21222 Dordrecht: Kamerlingh Onnesweg 13-15, Telefoon07836566 staat voor twee moderne parken, waarvan Bungalow park Burghstede op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland er één is. Een zeer kompleet park dat het hele jaar open is. Met o.a. een overdekt verwarmd zwembad, sauna met solarium, tennisbanen, comfortabele bungalows, boerderij restaurant, kinderboerderij, wasserette en een supermarkt. Voor dit drukbezochte park vragen wij een Wat houdt deze parttime baan-onder-de-mensen zoal in? Onze rekreatie-assistente gaat tijdens de vakantie periodes allerlei rekreatieve festiviteiten organiseren en ontvangt kinderen van onze gasten in ons moderne rekreatie- verblijf. Kortom, een leuke job in een plezierige omgeving waarbij wisselende werktijden en -dagen gelden. Onze gedachten gaan uit naar een pittige en represen tatieve jonge vrouw van rond de 20, die prettig met publiek omgaat en ook op 'piekmomenten' de situatie meester blijft. MAVO-opleiding en enige kennis van de Duitse taal zijn wenselijk, terwijl ervaring niet persé verplicht maar wel een voordeel is. Interesse? Mooi bel snel even de heer H. de Waard, de bedrijfsleider, tel. 01115-2110 of b.g.g. 2151Een briefje kan natuurlijk ook, adres: Bungalowpark Burghstede, Daleboutsweg 4, Burgh-Haamstede. Cs,^ im cteüad e*.d3ka*M Bungalowpark Burghstede Daleboutsweg 4, Burgh-Haamstede M&T Chemicals b.v., producente van organometaal- verbindingen die worden toegepast als gewasbeschermings middelen, hulpstoffen bij de kunststofverwerking en als katalysator, vraagt voor haar afdeling Laboratoria en Produktontwikkeling een De tunktie omvat het verzorgen van de korrespondentie, het uitwerken van rapporten van de afdeling, deze rapporten zijn veelal in het Engels gesteld en het verzorgen van het dokumentatiecentrum. Wij bieden u een prettige zelfstandige werkkring op een klein kantoor. Wij vragen een medewerkster met tenminste voltooide HAVO-opleiding en enkele jaren kantoorervaring. Zij die interesse hebben voor deze funktie kunnen hun sollicitaties richten aan: ARCHITECTENBURO JOBSE B.V. Dokter Stavermanstraat 43 te Vlissingen vraagt op korte termijn wegens uit breiding van haar werkzaamheden een ervaren die in staat moet zijn projecten ge heel zelfstandig uit te werken. Diploma HTS-bouwkunde of ge lijkwaardig strekt tot aanbeveling Sollicitaties schriftelijk te richten aan bo vengenoemd adres. Bouwbedrijf 'De Delta' B.V. Middelburg Wij vragen voor onze werken op Walche ren, Zeeuwsch-Vlaanderen, Kapelle en Re- nesse Aanmeldingen bij onze bedrijfsleiders J Freijser, Breskens, (01172-2333), of A. Ze- gers, (01103-1842). Tijdens kantooruren K. Faasse, (01180 15651). <s? mannenmode Hij Mannenmode gaat zijn team van etaleurs uitbreiden en zoekt hiervoor een talentvolle Wij denken aan iemand van circa 20 jaar die geheel zelfstandig in een rayon zal gaan werken, waar hij de volle verantwoordelijkheid zal dragen over het etalagebeeld van circa vijf vestigingen Wij bieden een uitstekend salaris, onkostenvergoeding en de voordelen, verbonden aan een groot winkel bedrijf Brieven met foto, ervaring en prestaties worden diskreet behandeld door het Hoofd Personeelszaken van Hij Mannenmode B.V Hogeweyse- laan 165 te Weesp Voor telefonische inlichtingen de heer R P M van Etten 02940- 15331 tst 224 'VAN OER MAAS' B.V. Huizen en Hypotheken Vraagt voor haar kantoor te Vit singen m.i.v. 1 mei 1978 EEN AANKOMEND SECRETARESSE Vereisten: - havo-opleiding - typediploma - goede kennis van de Ned. taal. - Secretaresse-opleiding Schoevers strekt tot aanbeveling. Geboden wordt een afwisselende werk kring welke o.a. omvat: a) uitwerken van brieven aan de hand van memo's b) bijhouden archief c) het geven van inlichtingen aan clienten d) bijhouden agenda/afspraken e) goed salaris Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan ons kantoor Badhuisstraat 23, Vlissingen. Dethon Industrie is een veelzijdig bedrijf met vestigin gen te Hulst, Oostburg en Terneuzen, waar werkzaam heden worden verricht in de metaal-, hout- en mon tagesector. Het bedrijf werkt in het kader van de wet sociale werk voorziening. Momenteel is in de vestiging Terneuzen vacant de functie van: Taak: De functionaris zal onder leiding van een hoofdwerk meester belast worden met het begeleiden van een groep werknemers in een van de montage- en inpakaf- delingen. Vereisten: - een technische opleiding op MTS-niveau, bij voor keur richting werktuigbouwkunde; - ervaring in een productiebedrijf; - leidinggevende en organisatorische kwaliteiten; - goede contactuele eigenschappen; - tact en geduld in de omgang met mensen; - enig administratief inzicht; - leeftijd omstreeks 25 a 30 jaar. Salaris: Het maximum van het aan deze functie verbonden sala ris bedraagt 2.576,- bruto per maand. De voor het overheidspersoneel gebruikelijke rechts positieregelingen zijn van toepassing. Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan het bestuur van |H»wtl»UN Htik f de krant altijd en overal. de krant Voor onze afdeling KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE vragen wij een tiulp-EEG-laborante Minimumopleidingseisen: gymnasium of atheneum. De mogelijkheid tot het behalen van het diploma EEG-laborante A is aanwezig. Leeftijd: 17-21 jaar. Datum in dienst: zo spoedig mogelijk. Salariëring volgens de cao voor het ziekenhuiswezen. Inlichtingen worden u gaarne verstrekt door dkt. W. H. G. Lieuwens, neuroloog. Telefonisch te bereiken onder nummer 01100-27000. Schriftelijke sollicitaties - binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad - te richten aan de directie van het ziekenhuis. Postbus 106 te Goes. De afdeling ONTWIKKELING is belast met produktontwikkeling en -vernieuwing ten aanzien van de in ons bedrijf vervaardigde lampsoorten en gebezigde processen. Op deze afdeling is een vakature voor een welke binnen een teamverband belast zal worden met deelop drachten ten aanzien van onder meer vormgeving van kunst stoffen en verbindingstechnieken. Onze gedachten gaan uit naar iemand tussen 20 en 30 jaar, welke vrij is van militaire dienst. Tekenvaardigheid en physische belang stelling zijn vereist. Ervaring in produktontwerp strekt tot aanbeveling. Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, afd. Personeelzaken t.a.v. hr. J. de Regt, mr. F. J. Haarmanweg 25, Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 34