Nieuw: De eigenwi|ze Horizon. Omdat er al gewone auto's genoeg zijn. •aflag mobuco PZC de krant van Zeeland staffunctionaris-hoofdleid(s!)er hoveniersbedrijf HOOFD PERSONEELSZAKEN GEZINSVERZORGING IN ZUID-WEST BRABANT Vandaag te zien bij alle Zeeuwse Chrysler dealers: 2 VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN J. PRIEM B.V. leraar lichamelijke oefening MO-P v_Z ALLROUND STEIGERBOUWERS 32 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 11 MAART 1978 IDE BETHO, produktie-, toeleverings- en Het bestuur van de Betho, uitvoeringsorgaan van de Wet Sociale Werkvoorziening, een Gemeenschappelijke Regeling van de ge meenten op Noord-Zud-Beveland, Tholen en St-Philipsland biedt aangepaste werkgelegenheid aan circa 320 werknemers. De afronding van een doorgevoerde reorganisatie maakt het noodzakelijk over te gaan tot de aanstelling van een Rechtstreeks onder de algemeen direkteur ressorterend, is hij o.m. verantwoordelijk voor: - een goede uitvoering van alletot het personeelswerk behorende werkzaamheden; - de coördinatie daarvan met het bedrijfsmaatschappelijk werk en medische dienst; - toepassing alsmede bewaking van de arbeidsvoorwaarden van de W.S.W.-werknemers en de ambtelijke staf van plm. 36 werk nemers; - meewerken aan het up-to-date houden van de functieclassifica ties; - scholing en vorming; - voorbereiding van kern- en commissievergaderingen, alsmede het uitwerken en formuleren van daarmee samenhangende richtlijnen en regelingen; - het verder gestalte geven aan de ontwikkeling van een eigentijds personeelsbeleid binnen het kader van de W.S.W. De gedachten gaan uit naareen functionaris, plm. 35 jaarof ouder, met een hogere beroepsopleiding dan wel een daarmee gelijk te stellen opleiding en enkele jaren ervaring. Kennis van de Wet Sociale Werkvoorziening en ambtelijke rechtspositiergelingen kan een pré zijn. Een grafoiogisch c.q. psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Aanstelling geschiedt, afhankelijk van opleiding en ervaring, in de rang van commies A, salarisschool 2.844 tot een maximum van ƒ3.247 c.q. hoofdcommies, salarisschool ƒ2.911 tot een maximum van 3.745. Bij een goede functievervulling behoort een uitloop tot ƒ4.117 bruto per maand tot de mogelijkheden. De premie A.OW./A.W.W. komt voor rekening van het bedrijf en zijn de gebruikelijke rechtpositieregelingen van de gemeente Goes van toepassing. Eigenhandig geschreven sollicitaties - voorzien van een recente pasfoto en te richten aan het Bestuur van voornoemd werkverband - worden gaarne binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad ingewacht bij het hoofd van het werkverband, de heer W. Ooster hof, Beukenstraat 209 te Goes, telefonisch te bereiken onder num mer 01100-14120, privé 01100-28908, waar verdere inlichtin gen over voornoemde functie kunnen worden ingewonnen. Stichting voor Koning Willem lll-straat 21, Bergen op Zoom, tel. (01640) 40255 Wij zijn als A-instelling werkzaam in acht gemeenten ir West-Brabant. In dit werkgebied biedt een team van 16 leidsters en ca. 50C medewerksters hulpverlening aan gezinnen, bejaarden langdurig zieken en gehandicapten. Ons centraal kantoor is gevestigd te Bergen op Zoom, terwijl vanuit nog drie rayonkantoren de hulpverlening gespreid in de regio wordt geregeld. Vacant is de full-time functie van Wij zouden graag in contact komen met belangstellenden, die aan deze functie gestalte willen geven. De taak zal onder meer bestaan uit. - werkbegeleiding geven aan de leidsters zowel individueel als in groepsverband - het geven van een bijdrage aan teambesprekingen - het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leidsters. - bevorderen van een eensluidende aanpak ten aanzien van de hulpverlening. - het mede voorbereiden en realiseren van in- en externe beleidsbeslissingen in het stafteam, bestaande uit direc teur, staffunctionaris, personeelschef en administrateur. Hiervoor is het gewenst dat kandidaten beschikken over: - een opleiding Sociale Academie of H.S.A. bij voorkeur met V.O. diploma of een daaraan gelijk te stellen opleidingsni veau. - organisatorische- en contactuele kwaliteiten. - ervaring in een soortgelijke functie en/of ervaring in de gezinsverzorging strekt tot aanbeveling. Geboden worden: - salariëring volgens landelijke regeling. - rechtspositie volgens COAM regeling. - autokostenvergoeding. - hulp bij verkrijgen van woonruimte. Schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan de heer S. P. C. Se- begts, directeur van bovengenoemde stichting, bij wie ook inlichtingen kunnen worden gevraagd. VLISSINGEN Autobedrijf Paul Kruger B.V Pres. Rooseveltlaan 745 tel. 01184-12008 HULST Garage J. L. v d. Voorde Steensedijk 106 tel. 01140-2878 POORTVLIET Garage G. D. de Jong Stoofstraat 52 tel. 01662-435 MIDDELBURG Autobedrijf Zeeland B V. Rotterdamsekaai 61 tel. 01180-26355 TERNEUZEN Garage André Oees Mr. F. J. Haarmanweg 21 tel. 01150-12035 NIEUWERKERK Garage Visser Oude Noordstraat 11 tel. 01114-1377 GOES Auto Schouwenaar B.V. Westhavendijk 150 tel. 01100-20620 BIERVLIET Garage Vervaet Braakmanlaan 40 tel. 01152-1710 RENESSE Automobielbedrijf Fa. W. Gilijamse Lange Reke 2 tel. 01116-1370 Gevraagd voor direct: AANNEMINGSBEDRIJF Hoofdstraat 99, Ovezande, tel. 01195-252 b.g.g. 01100-16259. Met ingang van het schooljaar 1978-1979 is aan de lagere agrarische school te Ka- pelle plaats voor een met een volledig lesrooster. Sollicitaties met volledige inlich tingen en opgave van referenties kunnen worden gezonden aan de Zuidelijke Landbouw Maat schappij - Afd. Onderwijs, Grote Markt 28 te Goes. Van een nieuwe auto mag u veel verwachten. Een moderne gezinsauto ziet er tegenwoordig ongeveer zo uit voorwielaandrijving, dwarsgeplaatste motor en ruimte voor vijf passagiers. Vier onafhankelijk geveerde wielen, veiligheidskooi, kreukelzones vóór en achter en een praktische vijfde deur die u en uw bagage de ruimte geeft. Daarnaast moet hij economisch zijn in verbruik en onderhoud en een kilometervrije garantie hebben van een vol jaar Als zo n auto er dan ook nog goed uitziet en een aantrekkelijke prijs heeft, dan hebt u het wel zo'n beetje gehad Dacht u. Van de Horizon mag u meer verwachten... De Horizon is namelijk een tikkeltje eigenwijs. Die gaat in uitrusting en comfort een paar stappen voorop Het dashboard (1) is ruimte- besparend maar zeer compleet Inclusief choke- en handremverklikker- lichten, druktoetsen voor mistachter- licht en achterruitverwarming bijvoorbeeld. Twee opvallende lampjes waarschuwen u als uw remblokken vernieuwd moeten worden of als uw oliepeil onder een veilig minimum komt Veilig en handig. In totaal heeft u twintig informatie-elementen De GLS uitvoering, die u hieronder ziet afgebeeld, heeft ook nog eens een electromsche digitaal-klok (2). Elke Horizon heeft een fraaie, heldere achterlichtpartij. Over de remmen willen we even wat meer zeggen: schijfremmen vóór, trommels achter, gescheiden remcircuit, rem- bekrachtiging en een variabele remdruk- begrenzer op de achterwielen. Starten is een simpele zaak (3) De transistorontsteking zorgt dat dit onder alle weersomstandigheden vlot gebeurt. De bijzonder stille motor brengt u waar u wezen wilt, terwijl u daar goed uitgerust aankomt dankzij de anato misch gevormde slaapstoelen (4), die bij de GLS ook nog eens verstelbare hoofdsteunen hebben. De GL en GLS hebben daarnaast een van binnenuit verstelbare buitenspiegel (5). een antenne en twee stereo-speakers in de voorportieren (6). Elke Horizon is dóór en dóór tegen roest beschermd dankzij een electro- forese bad terwijl de wielkasten voor zien zijn van een p.v.c. beschermlaag. Ook heeft hij die handige, in de achter kant weggewerkte, vijfde deur die toegang geeft tot een bagageruimte waar u voor de hele week bood schappen in kwijtraakt. Er zijn drie uitvoeringen: de ruime, stille LS die op normale benzine rijdt. De GL, comfortabel en met een iets sterkere motor en de GLS die niets te wensen overlaat. Die eigenwijze Horizons, een nieuwe kijk op auto's, zijn te zien en te proberen bij uw Chrysler/Simca dealer. Prijzen vanaf f 13.995,- (incl BTW. af importeur Wijzigingen voorbehouden.) Een vol jaar garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers Een nieuwe kijk op auto's. Provincie Zeeland Op het bureau personeelszaken van de provinciale griffie van Zeeland ontstaat een vacature van: medewerk(st)er subbureau rechtspositie Functie-inhoud: De aan te stellen functionaris zal onder meer belast worden met de uitvoering van rechtspositierege lingen, alsmede het verlenen van assistentie bij de werving van nieuw personeel. Functie-eisen: Het bezit van het diploma G A. I, aangevuld met een vakgerichte studie op het gebied van per soneelsbeleid, bijv. arbeidsrechte lijke vraagstukken. Salariëring: Het salaris is afhankelijk van leef tijd, opleiding en ervaring en va rieert van 1633,- tot 2844,- bruto per maand. Belangstellenden worden uitgeno digd hun schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de chef van de afdeling personeels- en in terne zaken van de provinciale griffie van Zeeland. St.-Pieter- straat 42 te Middelburg, onder vermelding van soliicitatienum- mer 5/7/a. j Vlaardingen - Vlissingen Voor directe indiensttreding in het district Vlissingen met werken te Zeeuwsch-Vlaanderen, België, West- Brabant en Sloegebied zoeken wij: (event, ploegjes) Sollicitaties: MOBUCO B.V. Gildeweg 31 - Vlissingen Postbus 221 - Tel. 01184-15075

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 32