Waar staat ie? Buta adria gaaa Jan Raas vertikte het om Van Vliet in een zetel naar de finish te brengen Poelman-Schuitema op naar clubtitel Bestuur NOS praat over Argentinië CATHARINAZWEMMERS WONNEN P0ULESTRIJD nu bij PLOEGENTACTIEK STAAT NEDERLANDS SUCCES IN DE WEG Braak-Krediet bridgekampioenen Zoetemelk wil ook Bordeaux- Parijs doen Priem mocht in voorlaatste rit uitvallen van Post Sluiskil bedwong Rood Wit (1-1) Chris Michielse trainer Vosmeer Partij Timman- Spasski eindigt in remise ZATERDAG 11 MAART 1978 MarcnniBtr.1-Postbus 14BGaEsTEl.niinD-ED44n4 DRAGUIGNAN - Jan Raas vindt Leo van Vliet best een aar dige vent en een goed wielrenner. Niettemin weigerde de Zeeuw vrijdag de neo-prof inFranse dienst aan de etap pezege te helpen. Raas zei: „Je denkt toch niet dat ik gek ben?" Daar kon Van Vliet, die als vijfde eindigde in de zesde étappe van Parijs-Nice, het mee doen. Raas had er vrede mee, dat de Belg Jean-Luc van den Broucke de ritzege behaalde. Waarom misgunde Jan Raas Leo van Vliet de eerste belang rijke triomf in zijn prille procarriëre? Het was heel simpel. Na 69 kilometer demarreerde Jan Raas uit het peloton, dat juist de lastige beklimming van de col d'Espigoulier achter de rug had. Hij werd achterhaald door vier renners: de Fransen Be- rnaudeau, Linard en Guttierez en door Leo van Vliet. Het vijftal nam een flinke voorsprong, ondanks dat Jan Raas de enige was die hard op kop reed. De anderen, incluis Leo van Vliet, deden niets anders dan volgen. Jan Raas vervulde darmee een op dracht van ploegleider Peter Post. De vroegere zesdaagse keizer wilde, dat de ploegen met concurrenten voor de leiderspositie van Gerrie Knetemann zich moesten afmatten in de achtervol ging. Dat gebeurde ook. Jan Raas viel niet aan om de rit te winnen. Hij ver richtte alleen helperswerk voor zijn kopman in deze Parijs-Nice. Gerrie Knetemann. Meer dan 100 kilometer sjorde Raas aan de leiding van de kop groep, die tijdens de beklimming van de MontParon Guttierez verloor. Laterzou ook Bernaudeau, die het hoogst stond in hetalgemeen klassementen na honderd kilometer km bij een voorsprong van bijna vier minuten 'virtueel' leider was, door een lekke band terugvallen in het peloton. Raas maalde maar door, Van Vliet en Lmard bleven in de schaduw van de Zeeuw, die de ploeggenoot van Joop Zoetemlek meerder keren vroeg of hij ook kopwerk wilde doen. Van Vliet had het graag gewild, maai- mocht het niet van zijn ploegleider Louis Caput. Deze wil maar één dng en dat is de eindzege van Zoetemelk. Ben mogelijke ritzege van Van Vliet werd volkomen onderge schikt gemaakt. Leo van Vliet betreurde dat. Hij is vol ambitie het profmilieu binnen gestapt en had graag voor zijn eige kansen gereden. Nadat hij vol hardde in de opdracht van zijn ploegleider, kon hij heel goed begrijpen dat Raas hem niet in een zetel naar de eindstreep in Draguignan wilde bren gen De ploegentactiek in de zesde etappe van Parijs-Nice zorgde overigens niet alleen voor het achterwege blijven van een nieuwe Nederlandse ritoverwin- ning. Het spel dat zo oud is als de profes sionele wielersport bestaat, had ook ten gevolge dat er geen wijzigingen in het algemeen klassement plaatsvonden. Vandaag, zaterdag, met eerst een korte etappe en ten slotte de tijdrit op de Tur- bie. is het verschil tussen Knetemann en zijn concurrenten nog altijd hetzelfde als aan het begin van de week. „Zeg me maar op welke plaats en op welke ma nier ik Knetemann had moeten afha ken". antwoordde Zoetemelk op de MIDDELBURG - Zoals verwacht zijn de dames Braak-Krediet kampioen gcowrden in de damesparencompetitie van het district Zeeland (midden) van de Nederlandse Bridgebond. In de eerste klas waren de dames Meijers- Moermond overwinnaars. In de tweede vraag waarom hij tot de laatste etappe heeft gewacht om alsnog te proberen Parijs-Nice te winnen. ..Hinault en Laurent doen hetzelfde. Ze weten even goed als ik dat Knetemann omringd is door een.sferke ploeg". Puntenklassement Dat Jan Raas na 70 kilometer ging deel uitmaken van een kopgroep die na de Col dc l'Espigoulier op initiatief van Leo van Vliet tot stand was gekomen, onderstreepte de kracht van Knete- manns formatie. Chef d'equipe Peter Post had door de aanwezigheid van Raas in dc voorste gelederen een kan didaat voor de etappe-overwinning. Bovendien paste dc ontsnapping in het tweeledige doel dat Peter Post reeds enkele dagen voor ogen heeft. Hij wil Knetemann immers niet alleen als „gewone" winnaar van Parijs-Nice. Post denkt ook aan een overwinning in het puntenklassement. „Een paar mannetjes vooraan, waardoor bijvoor beeld Esclassan minder punten kan veroveren in de pelotonsprint, is gun stig", redeneerde de chef d'equipe van Ti-Raleigh. De kopgroep had behalve Raas en Van Vliet drie Fransen uit even zoveel ploe gen in de gelederen, namelijk Guttierez. Linart en Bernaudeau. van wie laatstgenoemde met een achterstand van 1 minuut en 53 seconden op Knete mann als best geklasseerde op de vijf tiende plaats stond. Dat de voorsprong van het kwintet bij het binnenrijden van Toulon (101 kilometer) ruim 4 minuten bedroeg, was geen reden voor paniek. Tijdens de beklimming van de Mont. Fa- ron slonk deze winst beduidend. Een maal terug op het weliswaar bochtige maar minder lastige gedeelte van het parcours, bleef de marge schommelen tussen anderhalf tot ruim twee minuten. „Ik kan het echt niet helpen ver zuchtte Leo van Vliet. „Als ik had mo gen rijden zouden we weggebleven zijn. Ruim 20 kilometer voor het einde kwam mijn ploegleider zeggen dat het nu defi nitief afgelopen was. Na de Mont Faron had ik reeds opdracht gekregen om het rustig aan te doen. Het deed me pijn. omdat ik op deze manier een kans op de etappe-overwinning verspeelde. Maar je weet dat de profwielersport dit soort tactiek heeft. Het hoort erbij". Van Vliet probeerde op de valreep toch nog de ritzege te veroveren maar zijn poging nadat de hergroepering tot stand was gekomen mislukte. In zijn ge zelschap bevond zich de Belg Van den Broucke. De laatste demarrage van Jean-Luc van den Broucke had daaren tegen wel succes. Hij zorgde met. zijn ontsnapping voor de eerste Belgische etappewinst in de „Rit naar de zon", die vandaag zijn ontknoping krijgt. De uitslag van de zes etappe van Plan-de- Campagne naar Draguignan over213 kilome ter is: 1 Van den Broucke (Bel) in 5 uur. 28.04 minuten. 2. Kelly (Ier) op 6 sec 3 Hoban (Gbr). 4. Thaler (Wdl). 5. Van Vliet (Ned). 6. Lasa (Spa). 7. KNetemann (Ned). 8. Hezard (Fra). 9 Rosiers (Beli. 10. Bernaudeau iFra) 11. Martinez (Fra) 12 Hinaull. (Fra), 13. Du- clos-Lasalle(Fra). 14. Torres (Spa 15.Esparza (Spa). 16. Linard (Fra). 17 Bittinger (Fra), 18. Mesiet (Fra). 19 Andiano (Spa), 20. Laurent (Frai, 22. Zoetemelk (Ned). 24 Raas (Nedi. 25. Kuiper (Ned). 31. Den Hertog (Nedl. 33 Lub- berdinkg (Ned). ALGEMEEN KLASSEMENT: 1. Gerrie Kne temann (Ned) 28.15.04. 2. Joop Zoetemelk (Nedl op 5 sec., 3 Hinaut (Frai op 9 sec., 4. Laurent. (Fra) op 20 sec.. 5. Kuiper (Ned) op 24 sec 6. Hezard (Fra) op 31 sec.. 7. Lubberding (Ned) op 31 sec.. 8 Kelly (Ier) op 40 sec.. 9. Duclos-Lasalle (Fra) op 41 sec.. 10. Mesiet (Fra) op 44 sec.. 11 Nilsson (Zwe) 52 sec 12. Bazzo (Fra) op 56 sec.. 13. Mollet (Fra) op 57 sec-., 14. Bittinger iFrai 1.01. 15. Bernaudeau (Fra) op 1.53. 16. Martinez (Fra) op 2.15. 17. Andiano (Spa) op 2.17.18 Chaumaz (Fra) op 2 40. 19. Van den Broucke (Bel) op 3 08. 20 Raas (Ned) op 3.48,21 ThaIer(Wdl)op3 54.23 Van Vliet (Ned) op 4.03.26. Den Hertog (Ned) op 7.11. 45. Van den Hoek (Ned) op 28.31 PUNTENKLASSEMENT: 1. Knetemann 43 punten. 2, Duclos-Lasalle (Fra) 40. 3. Kelly Ier) 354Esclassan (Fra325 Sibille (Fra28 PLOEGENKLASSEMENT: 1 Peugeot 84 45 47, 2. Raleigh 84.45.58. 3. Miko Mercier 84 46.35. 4. Lejeune 84.48,10. 5 Renauit-Gi- tane 84.48.36 Op hun gemak In het zwaar uitgedunde peloton lieten Knetemann c.s. het kopwerk over aan Zoetemelk en diens ploegmakkers. Toen na de moe gestreden Guttierez vooraan bovendien Bernaudeau was weggevallen (hij kreeg een lekke band) leek het pleit grotendeels beslecht. „De jongens in het peloton zaten nu op hun gemak", zei Jan Raas. ..Het verschil tus sen ons en de groep had zodanig kunnen blijven dat er geen wijzigingen voor liet klassement te verwachten waren. De strijd zou alleen nog maar gaan om de etappe-overwinning". Raas moest het echter zonder steun doen. Hij zegt: „Op een gegeven mo ment dacht ik bij mezelf: nu is het afge lopen. Ik heb werk genoeg gedaan en daardoor ook genoeg getraind". DRAGUIGNAN - De Belg Jean-Lue Vanden Broucke unnl de rit van Plan de Cam pagne naar Draguignan. JOOP ZOETEMELK DRAGUIGNAN - Joop Zoetemelk is evenals onder andere Karstens, Tabak. Bal en Den Hertog in de ban geraakt van Bordeaux-Parijs. Hij wil dit jaar voor het eerst aan de marathon van de weg deelnemen. Zoetemelk: ..Een definitieve beslissing is uiteraard afhankelijk van mijn ver dere programma en de conditie in mei, wanneer de wedstrijd wordt verreden". Vaststaat intussen wel dat Zoetemelk volgende week (18 maart) deelneemt aan Milaan-San Remo. Zijn sponsor. Miko-Mercier. geeft hem in de „Prima- vera" hooguit vijf of zes helpers, onder wie Leo van Vliet. De meeste Franse ploegmakkers van Zoetemelk blijven thuis om budgettaire redenen. DRAGUIGNAN - Drie Nederlanders behoorden tot de 21 uitvallers in de zesde etappe van Parijs-Nice. Het waren Theo Smit. AndGevers en Cees Priem. Halverwege de rit. met de Col de l'Es- pougilier en Mont Faron als zwaarste obstakels, was dit drietal reeds in de achterhoede gekomen. „Stap maar af. Verder rijden heeft geen zin. De tijdrit op de laatste dag is toch mets voor jul lie". zei assistent-ploegleider De Wever van Ti-Raleigh tegen Priem en Gevers. Het tweetal bedacht zich geen moment. Theo Smit evenmin. Mede hierdoor slonk het rennersveld tot 67 man. waar onder nog acht Nederlanders NICKS0N NIET MEER IN PLOEG VAN POST DRAGUIGNAN - Bill Nickson, de enige Engelsman in dc Raleigh-ploeg van Pe ter Post. zal deze formatie verlaten. Hij zal althans niet meer als lid van dit team aan grote wedstrijden deelne- Nickson - die niet tot de deelnemers aan Parijs-Nice behoorde - zag het op het vasteland van Europa niet meer zitten, Hij ging terug naar Engeland en zijn Schotse vrouw Commentaar van chef d'equipe Post. ..Ik weet nog niet of ik voor Nickson een andere renner zoek. Wat mij betreft mag hij in Engeland rijden, maar niet voor het salaris dat hij tot nu toe had" klas bezetten de dames Merk-Tho naar de eerste plaats. Eindstand (in procenten) hoofdklas: 1 dms. Braak-Krediet. 326.96:2 dms De Vlieger-West- strate 319,64; 3 dms Puis-Fonteijne 306,47, 4 dms Akerboom-De Schipper 305.21: 5 dms Dronkers-Parent 290.32. 6 dms Blokpeol- Bouchene 288,64: 7 dms Aerssens-Suurbier 287.65. 8 dms Pot-Morsheim 278.22. Degrade ren naar de eerste klas: dms Aerssens- Suurbier en PoLMorsheim Eerste klas: 1 dms Meijers-Moemiond 363.43: 2dmsGeijsen-Hage 33612; 3 dms Visser-Vries 310.66: 4 dms LindCnberg-Broer 305.79: 5 dms Kloosterman-De Meijer 305,55; 6 dms Sinke- Hostec 299,09: 7 dms De Rjjcke-Korteweg 293,29; 8 dms Bastiaanse-Meijer 281,94; 9 dms v. d. Heuvel-Ooijevaar 265,98: 10 dms Be nnis-Brouwer 249,31. Promoveren naar de hoofdklas: dms Meijers-Moermond en Geijsen-Hage. Degraderen naar de tweede klas: dms v d Heuvel-Ooijevaar en Bennis- Brouwer Tweede klas: ldms Merk-Thorcnaar 330.30, 2 dms Eekman-Woltering 333,80, 3 dms Brouwer-Vlasblom 318.75, 4 dms Mulder- Wullems 316,20: 5 dms Kaan-Roose 312,50; 6 dms v d Wal-Le Clercq 299.07, 7 dms Gom- mers-v. Bel 285,89; 8 dms Boom-Woudenberg 277,06, 9 dms Goossens-v. Rhijn 264.82; 10 dms Roggen-Plijter 243.99. Promoveren naar de eerste klas: dms Merk-Thorenaar en Eek man-Woltering Woensdag 15 maart 1978 wordt in de Middelburgse Schouwburg de vervolg- wedstrijd gespeeld tegen Zeeuwsch- Vlaanderen door de nrs 1 t/m 4 van elke klas. Aanvang 13.30 uur. Deze wedstrijd moet de kampioen van geheel Zeeland en de afvaardiging naar de landelijke vervolgwedstrijden van de Nederlandse Bridgebond opleveren. HILVERSUM - Het dagelijks bestuur van dc NOS zal dinsdag a.s. alsnog gaan praten over een verzoek van de KRO. NCRV. VARA en Tros om te bemiddelen bij het verkrijgen van een accreditatie voor een door deze vier omroepen gezamenlijk uit te zenden algemeen verslaggever naar de wereldkampioenschappen voetbal. Men heeft dit besloten naar aanleiding van een mededeling van VARA-voorzitter Kloos dat dc Argentijnse ambassade hem heeft laten weten, dat een journalist zonder accreditcring tijdens de wereldkampioenschappen waarschijnlijk het land niet binnenkomt. Zoals bekend had de NOS begin december van het vorige jaar, vlak voordat de aanvraagtermijn voor accreditering sloot, op advies van het college programma leiders radio besloten geen algemeen verslaggever aan de NOS-sport-ploeg toe te MOERBEKE - In de laatste wedstrijd in de wintercompetitie voor niet-start- vergunninghouders te Moerbeke Bel- giè toonden zowel de meisjes- als de jongensploeg van de Catharina ZC zich in hun poule weer de sterkste. Vooral de meisjescquipe liet zich, onder luide aanmoedigingen van supporters, niet onbetuigd en behaalde haar beste pres tatie over de vier wedstrijden. De voorlopige uitslag luidt: meisjes: 1 Catharina ZC 1193.1 pnt. 2 Bruinvis 1334.9 pnt; 3 't Vrije 1436.7 pnt; 4 Braakman 1526.3 pnt. Jongens: 1 Catharina ZC 1309 - pnt 2 Braak man 1476.3 pnt: 3 t Vrije 1490.9 pnt; 4 Bruinvis 1557,7 pnt De individuele uitslagen waren als volgt. 25 meter vlinderslag meisjes onder 10 jaar: 1 Claudia Cleemput Bruinvis 23.8. 2 Els van Haelst Bruinvis 23.8. 3 Ingeborg Schauw- vliege Bruinvis 25.9,25 m vlinderslag jongens onderlOjaar: 1 Luc Fermont Braakman 23.-. 2 Jan Machielsen Braakman 25.-, 3 Maarten Kouijzer Catharina ZC 29.8. 50 m rugslag meisjes onder 12 jaar. 1 Ingeborg Eggermont Catharina ZC 45.4. 2 Karin van Kerckhoven Cathanna ZC 47.6. 3 Vivian de Block Catharina ZC 49.3, 50 m rugslag jon gens onder 12 jaar. 1 Stefan Remijn 't Vrije 47 3, 2 Ronald van der Weegen Catharina ZC 47.4. 3 Johny Martin 't Vrije 49 5 50 m schoolslag meisjes onder 14 jaar 1 An- nemarie Cleemput Bruinvis 47 5.2 Petra Ver hoeven Catharina ZC 48.-. 3 Ellen Gevaert 't Vrpe 48.2 50 m schoolslag jongens onder 14 jaar: 1 Jan- Krijn Casteleyn Braakman 43 4. 2 Pierre van de Bulck Catharina ZC 49,-. 3 Henk Jansen 't Vrije 51.6. 50 m rugslag meisjes boven 10 jaar: 1 Sandra van de Bos Bruinvis 40.2.2 Monique du Fossé 't Vrije 4013, 3 Miek Asselman Catharina ZC 41.6. 50 m rugslag jongens boven 10 jaar: 1 Hilly Wolfert Catharina ZC 37.12 Carlo Buysrogge Catharina ZC 38.6. 3 Hans Altenburg Cat harina ZC 39 7 25 m vrije slag meisjes onder 10 jaar: 1 Els van Haelst Bruinvis 20 5. 2 Claudia Cleemput Bruinvis 20.8, 3 Nicolle Hoofman Catharina ZC 22.9. 50 m vrije slag jongens onder 10 jaar: 1 Luc Fermont Braakman 19.5, 2 Jan Machielsen SINT-WILLIBRORD - Sluiskil heeft in Sint-Willibrord tweede klasser rood wit uitstekend tegenpartij gegeven. Rood Wit. dat voltallig was. moest na 90 minuten zijn gelijke erkennen in Sluiskil: 1-1. Geen moment bleek, dat het verschil tussen beide teams drie klassen bedraagt. Rood Wit was dan wel iets meer in de aanval, de tegenstoten van Sluiskil wa ren zeker niet van gevaar ontbloot. Het was dan ook Sluiskil, dat- in de 20e mi nuut de leiding nam. Een corner van Pe ter Schobben werd door Peter Zwart feilloos ingekopt. Net voor de rust zou Rood Wit nog langszij komen, toen Jan Wijnands een voorzet van Rini de Bruijn vallend inkopte. Naarmate de t\ .ede helft vorderde trok Sluiskil meer en meer het initatief naar zich toe. Aan doelpunten kwamen beide teams echter niet meer toe. al was de mogelijkheid daartoe voorPeter Zwart naar een hall uur spelen we! aanwezig. Zyn lob scheerde echter de lat. Het bleef l-l VLISSINGEN - In het bericht over de nieuwe trainer voor de voetbalclub Vosmeer is een klein foutje geslopen. Niet Cor Michielse zal Vosmeer onder zijn hoede nemen maar Chris Mis- chielse. JER0ENSTE 3e IN P0LITIE-VELDL00P OUD-VOSSEMEER - Rinus Jeroense uit Oud-Vossemeer is in een politie veldloop te Fegelen la als derde geëindigd met een tijd van 27 minuten en 16 seconden over de 7000 meter. Win naar werd de Vestina-atleet Muris. die 30 seoncen minder nodig had. .ul6u,. ioen daarna de vier omroepen, waarbij zich aanvankelijk ook de AVRO had gevoegd, zich direct tot de Europese radio-unie wendden om alsnog een acc reditering te bewerkstelligen en die organisatie de aanvragers naar de NOS ver wees. weigerde die mee te wrken aan het verkrijgen van de accreditatie. Do NOS beriep zich daarbij op het besluit van het college van programmaleiders, dat eind vorig jaar ook had bepaald, dat iedere omroep voor zichzelf zou moeten uitmaken of men al dan niet verslaggevers buiten de sport naar Argentinië zou willen sturen. Ook de Nederlandse vereniging van journalisten werd in de zaak gemengd. De NVJ stelde begin deze week in een brief aan het NOS-bestuur alsnog voor te willen bemiddelen bij het verkrijgen van een accreditatie. Die brief was vrijdag nog niet door de NOS in behandeling genomen. MIDDELBURG - Het duo P. Poelman-J. Schuitema van het Hendriks-Opel- Team heeft zijn eerste ritoverwinning van het nieuwe seizoen behaald. Dit gebeurde in de Lcnterit van de motor en autoclub Scheldegouwen, een oriëntatierit over 56 kilometer Wal- cherse binnenwegen en meetellend voor het clubkampioenschap van de MAC Scheldegouwen. Hoewel de competitie voor dit club kampioenschap nog vier ritten telt vormt deze ritzege weer een goed uit gangspunt. voor deze rijders, die al drie jaar achtereen het clubkampioenschap in de A-klas van de Mac Scheldegouwen behaalden en dit kennelijk nog met een vierde maal willen uitbreiden. De win naars liepen 122 strafpunten op. slechts 5 strafpunten minder dan de MAC De Zeeuwencombinatie Bode-Bom, die op de tweede plaats eindigde, vóór de huidige Zeeuws kampioenséquipe Tuinman-Tuinman. Aan de Lenterit namen 22 équipes in de A-klas en 19 équipes in de B-klas deel. In de B-klas ging de ritzege naar een onbekende combinatie: K. Verstijnen metB. Dróge, die alle autoclubleden in deze klas met 128 strafpunten te vlug af was. Start plaats voor deze clubrit was het par keerterrein bij de Middelburgse sport hal aan de Nadorstweg. waar de deel nemers na een rijtijd van 2,5 uur weer finishten Het trajekt. was uitgezet door de Scheldegouwen leden Rob en Jan Mondeel, die een routebeschrijving hadden samengesteld met bijna 80 op drachten. De uitslagen A klasse 1 P Peolman-J. Schuitema 122 str.p Scheldegouwen; 2 C. Bode-J Bom 127 Zeeuwen 3 J. Tuinman-mw Tuinman 153 Scheldegouwen, 4W Dekker-mw Comet 202 Scheldegouwen. 5 A Doegens-mw. Deegens 216 Scheldegouwen: 8 J. Hamelink-Mw Ha melink 222 Scheldegouwen: 7 A. West- veer-Mw Weslveer 222 Scheldegouwen: 8 D W Sinke-Mw, Sinke 227 Bevelanden 9 C de Brufine-Mw de Bruijne 263 Zeeuwen 10 mevr SelLs-R Selts 281 Scheldegouwen 11 Dhr Dlngemanse-Mw. Dingemanse 287 Scheldegouwen; 12 Mevr Vos-Dhr Lijcks 289 Scheldegouwen. 13 A Hollestelle-Mw mu- lestelle 304 Scheldegouwen 14 J vd Ha- gen-F.v.d Hagen 307 Zevac: 15 J. Rlese-Rob Rlese 313 Zeeuwen B-klasse. 1 K. G Veretljnen-B Dróge 128Scheldegouwen. 2 F Moens-M coppens 190Scheldegouwen, 3 P. W|jkhuls-Mw Wijk huis 218 Zeeuwen: 4 G. P vd Voordc-Mw va. Voorde 252 Zeeuwen: 5 D v Houwelingen-Jv. Houwelingen 269 Zeeuwen; 6 A. P v. Mal- degem-B Hengst 269 Zeeuwen. 7 E Al- laerts-A. den Braber 275 Zeeuwen. 8 H Baayens-Th. Wnssmer 299 Scheldegouwen; 9 H Oomkens-R Vermeulen Braakman 21.4. 3 Maarten Kouijzer Cat harina ZC 27.1 50 m vlinderslag meisjes onder 12 jaar: 1 Bar bara du Fossé 't- Vrije 47 6. 2 Ingeborg Eg germont Catharina ZC 48 6. 3 Nandy van Kerckhoven Catharina ZC 48.6. 50 m vlinderslag jongens onder 12 jaar: 1 Ste fan Remeijn 't Vnje 55.6, 2 Ronald van der Weegen Catharina ZC 57.2, 3 Mario van Dam Bruinvis 59.0. 50 m vrije slag meisjes onder 14 jaar: 1 Inge borg Asselman Catharina ZC 39 -, 2 Annema- rie Cleemput Bruin vis 39.6.3 Petra Verhoeven Catharina Zc40 9 50 m vrije slag jongens onder 14 jaar: 1 Pierre van de Bulck Catharina ZC 35.12 Jan-Krijn Casteleyn Braakman 37 8, 3 Henk Jansen 't Vrije 38 1. 50 m vlinderslag meisjes boven lOjaar: 1 Miek Asselman Catharina ZC 42.3. 2 Anneke Schauwvliege Bruinvis 43.5. 3 Monique du Fossé 't, Vrije 45.1 50 m vlinderslag jongens boven 10, jaar: 1 Hans Altenburg Catharina ZC 34.7, 2 Carlo Buysrogge Catharina ZC 39 2. 3 Peter Ver- eniysse 't Vrije 1.05.1 6 x25 m schoolslag: 1 Bruinvis 2.47.2.2 't Vrije 3.10 9. 3 Catharina ZC 3.19.3. 6 x 50 m vlinderslag meisjes onder 14 jaar. 1 Catharina ZC 4.40.8, 2 't Vrije 5.35.6. 6 x 50 m rngslag meisjes boven 10 jaar: 1 Cat harina ZC 4.27 3. 2 Braakman 6 19. 3 't Vrije 6.21.6. 6 x 50 m rugslagjongens boven 10 jaar: 1 Cat harina ZC 4.00 0 2 Braakman 5,33.8 C-selectiegroepen voor FIFA-voetbal MIDDELBURG - Nadat al eerder een acht geselecteerde B-spelers zich had den geplaatst voor de districtsfinale van het FIFA-voetbalspel, zijn in Phi lippine en Kapelle de C-selectiegroe- pen in actie geweest op het testeircuit. Opnieuw bleek het voetbalspel een suc ces. waarbij werd aangetoond, dat het de meeste bevrediging geeft (en ook de hoogste score! als men op een grasveld het circuit uitzet. De volgende jeugdplan C-spelers gaan naar Dord recht; Gerard Dellaert(Ria) 130 punten; Paul van Hove (HW '24) 125 pnt, Jackie Scheele ITemeuzense Boys) 123 pnt: Marco Tolhoek (AZW) 117 pnt; Jakko Oosterling (Amemuiden) 117 pnt; Hans de Nooijer (Nieuwland) 109 pnt; Chris Schroevers (Amemuiden) 108: Frits Huyskens (Lewedorpse Boys) 104 pun ten. TAFELTENNIS Landelijke compcfiü-hsrcn hoofdklas: MZ 1 - NMB iScylla 2-St Aloy 1Quick 1 - Evro 1 Prom hoofdklas Vriendenseh. i - Oldra 1. Heerlen 1 - Avanti 2: Wilno 1 - PSV 1 Prom. overgangsklas. St. Aloy 2 - Diveko 1DHC 1 - MZ2:Docos3-St.Hoger2:Zand 1 - Laurens 1; Red Star 2 - Wibats 3. Docos 2 - TBSM 1, Dames: Hoofdklas. St Aloy 1 - MZ 1, Prom. Overg. klas: MZ 2-Hotak; Meyel 1 - Belcrum 1 De Meppers 1 - Succes 1. Kampioensgroep meisjes: Tielse-Kerkrade; St. Hoger - MZ, Swift - Avanti. Jongens A klas. Zand 1 - MZ 2; St. Hoger I - VW; DOV - Avanti 2; Avanti 1 - NO AD 2; St. Hoger2 - MZ 1; TT VN 1 - MIZU; B-klas; Korenbeurs - Reflex: St. Hoger 3 - FVT: Wilno - DHC; C-klas: MZ 3 - Shot 2; BOK- Amemuiden: Shot 1 - TTVN 2; Effect - Zand 2; Vriendensch.-NOAD 3: Afd Zeeland; senioren ie klas: Effect 1 - RWS: Effect 2 - Zand 2; MZ 3-Laurens 2. 2e klas N Smash 1 - Aloy 3; ONA1 - Answest 1Zand 4 - MZ 5; Goes 1 -Zand 3; MZ4-B. Smash 2, Westerz. l-Aloy4; 3eklas;PNLl - Goes 4: Batavo 2-MZ 6: MZ 9- Zand 5. B Smash 3 - Goes 3; Batavo 1 - Ar- nemuiden 1MZ 7 - Veere 1; Westerz. 2 - Goes 2; Marath. 1 - Amem.2; Laurens3 - MZ 8;Effect 3 - SAR 2: Effect 4 - Aloy 5: SAR 1-PZEM 14e klas KapeUe 2-MZ 15; Marath. 2-MZ 10: Ba tavo 4-Scald2; MZ 11 -PNL4Marath 3-MZ 16: Amem. 3-Laurens4; PNL 2-Kapelle 1Batavo 3-Answest.2: Sealdina 1-MZ 13. Westerz. 3-MZ 17; Wilno 2-MZ 12; Zand 7-B. Smash 4. PNL 3-MZ 14: Westerz. 4-Veere 2; ONA 2 - Zand 6; Effect 5-AKF 1; PZEM 2-Efeect. 7; Effect 6- SAR 3: AKF 2-Effect 8: 5e klas; Kapelle 3- Zand 8; Batavo 6-MZ 18; MZ 19-Veere 3: Laurens 5-Batavo 5; Veere 3-MZ 10. Jeugd le klas- Westerz 1-MZ 4; ONA 1-Scald 1; Wilno 2-Laur 1; 2e klas: MZ 5-Effect. 2: Zand 5-Zand 3: Laurens 3-Wilno 3: B. Smash 1- MZ 6. SAR 1-Zand 4; Marath. 1-Laur. 2: 3e klas: MZ 8- Westerz. 3; Zand 6-Kats 1. Wilno 5-Marath. 4, Scald, 2-Amem 2; Laur. 4-Marath. 2; Westerz 2-MZ 9: Effect3-Alov 1: Answest 1-SAR2; Ma rath 3-Wilno 4, 4e klas MZ 13-Westerz. 5 ONA 2-Zand 7; Wilno 6-Effect 4. MZ 12-Ka- pelle 1: Zand 8-Answest- 2: Kats 2-MZ 11 Wilno 7-Zand 9. Westerz. 6-MZ 10. Marath 5-Amemuiden 4. KORFBAL BUGOJNO - De onderlinge partij tus sen de twee koplopers van het schaak toernooi in Bugojno Jan Timman en Boris Spasski is vrijdag na 36 zetten in remise geëindigd. De overige uitslagen van de partijen uit de elfde ronde Huebner-MUes afg,. Tai-Gligonc afgfiiubo- jevic-Balasjov 0,5-0.5, Vukie-Karpov 0,5-0.5. Hort-Ivkov uitgestByme-Larsen 0.5-0,5. Stand na de elfde ronde. 1 en 2 Spassky en Timman belden 7 pnt. 3 en 4 Karpov en LJubojevlc beiden 6,5 pnt. Het wedstrijdprogramma korfbal luidt: District 2 fZuid-Westi: 2e klasse C: OSCR Olympiaan. 3e klasse D Kwiek - Valto Res 2e klasse A: Kwiek 2-Deetos4. Res. 3e klasse A KVS 3-VES 2. Afdeling Zuid-West. Sen 3e klasse A Drelschor 1-Animo 4. Zuidwesters 2-Blaauw Wit 2. Senioren 4e klasse A. Blauw Wit 3- Scheldevogels. Resterende Micro-korf balprogramma afdeling Zuid-West. Asp. 3C: Stormvogels 2-BKC 2: asp. 2A: Luctor 1- Stormvogels l:pup. IC: Ondo2-Luctor l. pup. 3A: Animo 4-BKC 2; Luctor 2-Animo 4, pup. 2B: beslissingswedstrijd TOP 2-Tjoba 2 SCHAKEN VLISSINGEN - Voor de negende (laatste) ronde, gehouden in het toernooi om de per soonlijke schaaktitel senioren in de hoofd klas en eerste klas worden in De Brasserie te Mid delburg dc volgende partijen gespeeld: HOOFDKLAS. A. Kögeler-G van Rij, H. Cardon-J. van de Vreede, W van Wjjnen-J Seeleman. K Nieuwelink-J de Lange. A den Hamer-M. Westerweele. B Henderikse-M Wise. C. de Wolf-A. van der Weel. J Thole- naar-C. Provoost. S Sanders-J. de Jager. J de Decker-M. den Hollander. H. van de Graaf-M. van Eekhout. A. Jonkheer-T. Riemens. P Rotte-H Tjoonk. C. Overweel-J Zwarts. J Mafiaars-S. van der Heijden. EERSTE KLAS: P. vander Velden-T Post.A. Stoffer-Joh Maes. R van OorschoLF. Snij ders. M. Cardon-V. Droogers. Joh. Boone-H Cuiper. J. Hanssens-W Riemens, H .Smit Rocters-T. van Gemert. J Bosch-M Zolnet. B Nlezgoda-W. Flissebaalje Bij de B-jeugd (tot 16 jaar) wordt nog een be slissingswedstrijd gespeeld om de tweede plaats tussen Rudie de Smit uit Vllssingen en Eelco Haak uit Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 13