Bij 's lands beste brouwers maakt u elke dag kans op een reis naar Zwitserland. TOYOTA 1000... OOK ALS -DEURS TOYOTA BIJOU IDEAAL VOOR ELKE MAN verkoper verkoopster Ad Francken - B.V. 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken, voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken, die wij mochten ontvangen op onze trouwdag. Jacob en Lia Peene Westkapelle, aug. 1976 Molenweg 21 Voor de vele bewijzen van medeleven, deelneming, en de blijken van belangstel ling. ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, oma en omama JE ANNETTE R. PIETERS-CORNELISSE Weduwe van J. F. Pieters Middelburg. september 1976, Molenberg 33. Voor de blijken van langstelling tijdens ziekte en bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder en oma betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid de staf en het verplegend personeel van Ter Valcke Fam. J v. d Plasse Nieuwdorp. augustus 1976 Havenweg 50 Daar het ons met mogelijk is. om ieder persoonlijk te bedanken voor de vele bewijzen van medeleven en deel neming. die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde man, zorg zame vader, en grootvader ANTHEUNIS JOZIASSE betuigen wij hiermede allen onze oprechte dank Het medeleven is ons tot steun geweest in die droeve dagen. Uit aller naam C Joziasse-Maljaars Oostkapellc september 1976 Molenweg 30 Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder CORNELIA SCHEELE-WISSE betuigen wij onze welgemeende dank. Familie Scheele Amemuiden, september 1976 Langstraat 20 in plaats van kaarten Voor de vele bewijzen van deelneming, hetzij persoon lijk. schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uitdruk king gebracht na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze Ueve moeder en oma LAURA H. C. DE KEIZER-MELSE betuigen wij hiermede onze oprechte dank. Boetiek T Rondje vraagt voor ons nieuw te openen filiaal te Vlissin- 20 jaar) met branche-ervaring; en 18 jaar). Tel.: 01650-44140 vragen naar Ger Over weg. BELANGRIJKE OPENBARE VEILING van grafische machines en apparatuur enz WEGENS FAILLISSEMENT D J DE KOK NEDERLAND B V beëdigde taxateurs en makelaars in machinerieën en in on roerende goederen, veilinghouders, zijn voorne mens op DINSDAG 7 SEPTEMBER 1976. des middags 13.00 uur precies in Hotel Cafe Restau rant JACOBI. Vingerling 55 te MIDDELH ARNIS. ten overstaan van Notaris Mr J W. Hempenius, m opdracht van de Weledelgestrenge Heer Mr I. .1 den Hollander Jr., Advocaat en Procureur te Mid- delhamis, Curator in het faillissement van de FLAKKEESCHE DRUKKERIJ te MIDDELHARNIS te veilen CONCORDE-vcllenoffsetpers, model M 4 55 x 72 cm, HEIDELBERGER-degclau tomaat 26 x 38 cm. RAPID-degelpers 26 x 36 cm. MAN- en PLANETA-tweetoeren cilinderpersen 120x92 cm en 92 x 60 cm; ALBERT- PRASIDENT-cilinderpers 92 x 60 cm; kompl MONOTYPE-afdeling wo lettergietmachines. toetsenborden, kompressor, gietvormen, dlv matrijzen enz.; MONOTYPE-metaal; el lood- omsmeltoven POLYTYPE. type UM 68. loketten met3/4-kasten: handletter en Monolypcletter op Holl. hoogte; p roefpersen 40 x 60 cm en 60 x 80 cm; insluitslenen; div. insluitwit; vormenvvagen 140 x 110 cm; galeienloketten; zettersgereedschap- pen; a n. kontakt-kopieerkast CEELEN. model ELVO-4, 70 x 100 cm. filmontwikkelmcubel: doorlichttafel 70 x 100 cm. HEROLD-snijma- chine 82 cm. 2-knopsbedgekomb. tassen- /messcnbouwmachine STAHL. inv. br 78 cm. met rondstapel-inlegapp en boek- en courant slag; gekomb. tassen-/messenvouwmachine BREHMER. inv. 50 cm; MARTINI- garennaaimachine; eL blok- en brochurehecht- machine BREHMER. bordschaar; trapperfo- reermachine 55 cm; vorkheftruck HYSTER; be- drijfsstofzuiger NILFISK; hydr. pallethefwagen MIC; pocketbookpapier60grs/m2,76x92cm; h.v. offsetpapier 100 grs/m2, 55 x 80 cm; Romandruk 90 grs/m2, 57 x 86 cm; kantoorinventaris etc. Bezichtiging; maandag 6 september van 10-17 uur. dinsdag (veilingdag) 7 september, van 9-12.45 uur. aan het bedrijf. Voorstraat 15 te Middelhar- nis. KATALOGUS met uitgebreide gegevens wordt op aanvraag gratis toegezonden door de indus triële makelaardij. DE KOK lisiEil» - blmtet I. lel. BWU551 Istiert» - Wem 7lt (Bnvrcatna. lel si o-im voor zijn werk, vergaderingen Bijou heeft een enorme collectie docu mentenmappen. documentenkoffertjes cn clippertassen. In een veelvoud van modellen en kleuren o.a. wereldmerken Samsonite. Del Sey en Telstar BIJ ONS GRATIS LOTEN met kans op een auto 1 1 Documentenmappen in skai v.a. jq_ in leer v.a. 29,- Documentcnkoffertjes v.a. 45,-/ 250.- Clippertassen v.a. 19.- - 249.- DE ZAAK OP DE HOEK LANGE DELFT 44/SEGEERSSTRAAT 4A MIDDELBURG PROMENADE-VOORBEREIDINGEN... lastig., maar niet voor BlJUU-Kianten: keuze uit 2 ingangen Lange Delft en Segeersstraat Bijou blijft bereikbaar voor wan delaars, (brom)fietsers en automobilisten. 't Ideaal van steeds meer automobilisten: een in alle opzich ten vlotte, praktische en komplete auto met niet alleen een lage aanschafprijs, maar ook bescheiden rij- en onderhouds kosten en een hoge inruilwaarde.Zodat je ook op den duur zorgeloos en voordelig rijdt. Bij deToyota 1000 kreeg dit ideaal gestalte in drie automo bielen. Allereerst twee elegante 2 deurs sedans, waarvan de de-Luxe naast de vele voorzieningen ook nog zonwerend glas en een afsluitbare tank- dop heeft. En voor wie nog meer wil kunnen meenemen voor gezinsuitstapjes of zaak nu óók een juweel van een stationwagen - een allround gezinswagen met z'n grote derde deur en neer- klapbare achterbank. Ook die gaat een bestseller worden, reken maar. Zie deToyota 1000 serie bij de ruim 200 Toyota-dealers. één-liter motor, goed voor 47 DIN-pk en 135 km/li bucketseats met hoofdsteunen doorstroomventilatie 2-snelheden blower op verwarming en ventilatie 2-snelheden ruitewissers elektrische ruitesproeier uit- stelbareachterzijruiten stuurslot schijf remmen vóór gescheiden remcircuits rembekrachtiger achteruitrijlampen zijdig- noteurs zonwerend glas en afsluitbare tankdop (1000 Special de Luxe). Gewicht: 710 kg (sedans) resp.740 kg (stationwagon). Laadvermogen stationwagon 410 kg. 1000 Special f 8.899.1000 Special de Luxe f 9.250. 1000 Stationwagon f 9.750. MAAKT UW KEUS WEL HEEL EENVOUDIG LOUWMAN PARQUI Veursestraatweg 280. letdschendem. tol 070-209353 Automobielbedrijf P. G. van de Velde en Zn. Mari astraal 1-5 ZUIDZANDE Tel. 01170-2232 Autobedr. 'De Honte' BV Burgemeester Geillstraat 31 TERNEUZEN Tel. 01150-2258 Autom. bedr. Gebr. Blanker BV Klein Vlaanderen 97 MIDDELBURG Tel. 01180-12865-13900 Autom. bedr. Dijkman Zuidstraat 10 HAAMSTEDE Tel. 01115-1446. b.g.g. 1533 Autom. bedr. De Jonge v. Hertumweg 7-13 GOES Tel. 01100-14810 Autocentrum Walcheren' B.V. Coosje Buskenstraat 127 VLISSINGEN Tel. 01184-12866. b.g.g. 14421 'n vreemde taal spreken in 10 weken 40-uur cursus met films en geluids banden 2x2uur per week Frans Duits Engels Spaans Nederlands Audio-Visueel Centrum Receptie; Willemstraat 27, Cursuscentra; Nwe Prinsenkade 9, Breda Damplein 26, Middelburg Postbus 2109, Breda 076-133079 (b.g.g. 143788)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 18