139.- refaja PRIJSPRIMEUR Kreymborgfa KOOPCENTRUM GROENENDIJK 145.- 149.- ièi' Sl„ ,Mt HDijuliElöer LEES DE PZC MUZIEK-MEUBEL WANDMEUBEL CHROOM MINI-SETS Grandioos HOUTEN SCHRIJFBURO RAAD VAN ARBEID te MIDDELBURG 2 metaalbewerkers STENO SLAGERIJ v/h BROUWER 1 verpleegkundig docente NEWCASTLE Hooggpolig ACRVLTAPIJT Hermesweg 23 - Vlissingen weer meevalt „i EIKEN STOLLEN WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 Een stabiel schrijfburo op een stalen frame. Uitgevoerd in 2 kleuren Groen/zwart of Groen/Greenen. De 3 laadjes en het handige opbergvak zorgen voor een zee van ruimte. IN TEAK HOUT 189,- Nu ons kantoorgebouw Spanjaard- straat 51-53 na een grondige reno vatie wederom in gebruik is geno menwillen wij gaarne iedere be langstellende de gelegenheid geven het resultaat in ogenschouw te ne men. Daarom houden ivij 'open huis' op vrijdag3 september a.s. Van 9.00- 11.00 uur en van 13.00-16.00 uur is U van harte welkom CKT Engineering b.v. vraagt voorspoedige indiensttreding voor containerreparatie. Sollicitatie te richten aan CKT Containerterminal Vlissingen-Oost, tel. 01184-17314. COMMISSIE VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS - GOES Overwogen wordt in oktober 1976 te be ginnen met een cursus welke opleidt voor het associatiediploma Deze cursus kan alleen doorgang vin den indien de Commissie in haar verga dering van 23 september 1976 hiertoe besluit, èn bij voldoende deelname. Teneinde na te gaan of er voor deze cur sus voldoende belangstelling bestaat kunt u zich aanmelden bij: afdeling on derwijs van het stadskantoor te Goes (ingang via poortje tegenover Korte Vorststraat), telefoon (01100) 21212, toe stel 255. Al blijven koffie en groente duur, wij blijven onze lage prijzen handhaven 1 KILO MAGER RUNDVLEES9.00 1 KILO RUNDVLEES V D RIB 8.00 1 KILO DOORREGEN RUNDVLEES 6.00 1 KILO LENDE OF ROSBEEF13.00 1 KILO BIEFSTUK 16.00 1 KILO SUCADE-LAPPEN9 00 1 KILO SOEPVLEES 8.00 1 KII.O HACHÉ-VLEES 7 00 1 KILO RUNDVLEES OM TE KOKEN 7.00 1 KILO MAGER SPEK 5.00 1 KILO BRAADWORST 4.00 1 KILO PLATTE RIBBEN 3.00 1 KILO RUNDERGEHAKT 4,00 1 KILO GEHAKT HALF OM HALF2.50 1 KILO SCHOUDERKARBONADE 7.50 1 KILO RIBKARBONADE 9.50 1 KILO HAASKARBONADE 10.00 1 KILO FRICANDEAU 9.00 1 KILO MAGERE VARKENSLAPPEN 8,00 1 KILO TARTAAR9.00 1 KILO MAGER ROOKSPEK 6.00 DIT ALLES BIJ UW SLAGER DIE ECHT VOORDELIG IS Gravenstraat 88 - Middelburg - Telefoon <QU.8JL> 14398 GEMEENTE VLISSINGEN Bekendmaking openbare vergaderingen Vaste commissie van advies en bijstand voor: - de sociale aangelegenheden - dinsdag 7 sep tember 1976 om 19.30 uur, - de ruimtelijke ordening - donderdag 9 septem ber 1976 om 19.30 uur. De vergaderingen worden gehouden in het stad huis en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De agenda en de stukken liggen op de volgende plaatsen ter inzage: stadhuis Vlissingen, op werkdagen op 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (Informatie- hoek "Onder de Trap"). openbare leeszaal en bibliotheek. Spuistraat 22- 24. op werkdagen van 10.00 tot 21.00 uur en zater dags van 10.00 tot 12.30 uur: wijkcentrum 'Middenhor. Kanaalstraat 64. Oost-Souburg, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11 00 uur en van 19 30 tot 21.30 uur; bovendien woensdags van 13.30 tot 18.00 uur en donderdags van 14 00 tot 16.00 uur: wijkcentrum 'Open Hof", Alexander Gogelweg 59, maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur. en van 19 00 tot 23 00 uur. Of je je japon nu zelf wilt maken, of door ons wilt laten maken, ofdatje liever zoekt uit de grandioze konfektiekollektie. t Modehuis is de bruidzaak met de mooiste kollekties die je ooit zag GROTE MARKT 6 - GOES - TEL. 0110Ó-16015 diakonessenhuis Hot Diakonessenhuis- Relaia in Dordrecht. gelegen aan de rijksweg Rotterdam- Breda. is een modern uitgerust ziekenhuis met een capaciteit van 476 bedden Het komplex omvat zes verpleegatdelingen. een psychiatrische khmek, een centrum voor haemodialyse. een polikliniek met traumatologische functie, een klinisch-chemisch- en isotopenlaboratorium. een verpleegkundige opleiding en een personeels/lat voor 190 intern gehuisveste leerling- verpleegkundigen. De medische stal bestaat uit plm. 40 specialisten. Het ziekenhuis heelt ruim 700 medewerkers in dienst. Voor de uitbreiding van het team van do centen voor onze opleiding tot verpleeg kundige, die aan ons ziekenhuis is verbon den, zoeken wij op korte termijn een Onze gedachten voor deze full-time functie gaan uit naar een verpleegkundige met enige praktische verpleegkundige ervaring en docentenopleiding; leeftijd ongeveer 30 jaar. Haar taak zal bestaan uit: - het verzorgen van een aantal theoreti sche lessen. - het begeleiden van leerling- verpleegkundigen, zowel eigen cursisten als leerlingen van de experimentele op leiding te Rotterdam. - het meewerken in teamverband aan de verdere vorming van diverse cursussen, die door onze opleiding worden ver zorgd. Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto, te richten aan het hoofd Personeelszaken, Postbus 444, te Dord recht. Wij gaan met vakantie van 6 t/m 27 september 99 WALSTRAAT 104 - VLISSINGEN - TEL. 01184-12035 ONTEIGENING De griffier der arrondissementsrechtbank te Middelburg geeft kennis, dat in de navolgende onteigeningsprocedures, telkens met de Staat der Nederlan den (Rijkswaterstaat) als eiser, tegen onderscheidenlijk na te noemen ge daagden. strekkende tot onteigening van de achter de namen van die ge daagden opgenomen percelen onroerend goed. bij vonnissen van deze recht bank van 23 mei 1973. 16 januari 1974 en 13 februari 1974. vervroegd de onteigening van die percelen is uitgesproken, terwijl in al deze zaken bij vonnissen van 11 augustus 1976. het bedrag der schadeloosstelling is vastge- steld. rolno Gedaagde kad gemeente. grootte Nummer sectie en nummer grondplan gem. Borsele: 790/73 J G. Maat A 289 (ged.) 00 03 40 ha 53aa Nieuwdorp 53bb 216/73 Diaconie Ned. Herv A 278 04 05 60 ha 48a. 48b Gem. Borsele gem. 's-Heer- Arendskerke: 786/73 J. P. Blok B 941 (oudi (ged.) 01 63 15 ha 123 Nieuwdorp 794/73 J. T Borghstijn B 1120 (oud) ged.) 00 13 60 ha 99 Vlissingen 742/73 A de Winter B 1121 (oud) 18 17 20 ha 100 N. en St. Joosland 734/73 L. Vermue B 1380 06 19 50 ha 98a. 98aa. Nieuwdorp B 1381 03 59 20 ha 98b, 98c, A 556 00 45 40 ha 98d. B 1366 00 65 80 ha A 555 00 71 50 ha B 1364 00 89 80 ha B 1130 (ged.) 00 45 21 ha Middelburg. 30 augustus 1976 Pittige punt-parka van polyester/katoen. Uitritsbare imitatie bont voering. Da's makkelijk! Army green. Mt 116-176. Normale prijs 52.-/76.- t/m a.s. zaterdag Lange Delft, Middelburg. ■Y- j}- Een zuiver scheerwollen tapijt 400 cm Per strekkende meter In een prachtig drie kleuren-dessin 400 cm breed. GRATIS GELEGD! Een tapijt van vér boven de twee-honderd-gulden H B HH m Per strekkende meter Prachtig 3-2-1-ZITS WOONMEUBEL-KOMBI NATIE Uitgevoerd in een stevige stof met prachtige streepdessin van opvolgende kleuren. Voor gevormde zitvorm met ingebouwde rugsteun VERDIEN VIER HONDERD-GULDEN Voor uw stereo-apparatuur - TV en ruime opbergplaats voor uw platen. Een prachtig meubel van hoogwaardig eiken. Een zee van bergruimte in een eksklusief wandmeubel. Een "juweel" in een modern interieur. "[VVEE"goeo^opEB Uitgevoerd met her moderne "rook-g Past in IEDER interieur Bijpassende PUNTTAFELS 139- ZIT-ELEMENTEN Uitgevoerd in een zware velours-stof. Keuze uit maarliefst 7 verschillende mode-tinten. Uitgevoerd met verhoogde rugleuning wat de garantie bieflt van een prettige zit meubel. Maak nu uw interieur naar eigen idee. HONDERD-GULDEN VOORDEEL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 17