Peter Faber zoekt het grote werk niet zo I PZC/radio en tv 14 PANDA EN DE GOUDDORST televisie SPEELDE IN VERSCHILLENDE FILMS radio 'ASTERIX EN DE OLYMPISCHE SPELEN' De Staatsloterij. Al 250jaar NEDERLAND-I TROS 15.30 Koppelen met 380.000 volt. documentaire 16.20 Poppentheater Globedorus. kinderprogramma 16.50 SuskeenWiske NOS 18.45 Verkeers(p)licht. Informatierubriek over het verkei 18.55 Journaal 19.05 Van gewest tot gewest PP 19.50 Uitzending KVP NCRV 20.00 Bij Barend in Tiel 20.45 Boer en schilder, filmportret van de schilder Ernst NOS Bij Barend ned. 1, 20.00 uur Bij de NCRV kan men vanavond reeds een blik naar het komende sei zoen verwachten. Dan gaat namelijk een nieuw programma in premiere. "Bij Barend' cn omdat de opname daar werd gemaakt met de toevoe ging 'in Tiel' Barend Barendse pre senteert dit programma met een knipoog naar zijn overbekende ra dioprogramma. Een aantal elemen ten komt overeen: de muziek is uit het populaire genre, met veel Neder lands. er is een schouderklopje en er is aandacht voor mensen uit het kleine nieuws Verder is er een kleine modeshow idne dames met eigen gemaakte jurken), een wedstrijdje voor drie heren en een aantal tieners dat mag meezingen met Albert West. Andere artiesten die meewerken zijn: Ciska Peters, Ronnie Tober en Sas- kia en Serge en een orkest o.L v. Harry de Groot. Zij zingen onder meer 'Pe tite Mademoiselle". 'Espana Mana- na', 'Hand in hand', 'Ginny come la tely', 'Kermis'. 'Witte Eend', 'I love you baby' en'tZijn de kleine dingen die het doen' Boer en schilder ned. 1,20.45 uur Ernst Schiablin is een Zwitser Lang geleden, in zijn jeugd, trok hij zich terug uit de stad Bazel om in de be rgen als boer te gaan leven In zijn vrije tijd ging hij schilderen. Hij maakte m zijn atelier dat hij inde stal bouwde, in het geheel een stuk of vijf tien schilderijen, die hij nooit heeft- willen verkopen. Zijn vrouw is enige jaren geleden gestorven. Zijn enige zoon moest hij enige tijd geleden eveneens begraven. Van deze Enrst Schaublin maakten Marline Fritzius en Philo Bregstein - de man die ook de succesvolle produktie 'Joods Am sterdam' regisseerde - vong jaar ok tober een film. Schaublin was toen tachtig jaar. Het is overigens geen portret van Schaublin als schilder, maar meer zijn levensverhaal in de dimensie van zijn werk en de natuur De NCRV zendt de film 'Boer en schilder" vanavond uit. NCRV-tv toen NED. 1, 22.05 uur Caroline van Hemert heeft al heel wat jaren regelmatig een plaats bin nen de programma's van de NCRV- televisie. Het vonge seizoen nog maakte zij samen met Louis van Dijk een aantal uitzendingen. In de reeks 'NCRV-tv van toen' komt een pro gramma op het scherm uit 1964. De titel toen: 'Een liedje met Caroline'. Op het programma onder meer het overbekende 'Greensleeves' en een Russisch wiegeliedje. Aan de vleu gel: CorLemaire. Willy van Hemert - die ook het laatste jaar als zodanig meewerkte - had de samenstelling en regie. Gewest NED. 1. 19.05 uur De wekelijkse rubriek 'Van Gewest tot Gewest' van de NOS bevat van avond een reportage over de geschie denisvan het Utrechtse Vredenburg, de fundamenten die er onlangs zijn blootgelegd en de andere oudheid kundige vondsten in dit gebied De fundamenten zijn van het 16e eeuwse kasteel 'Vredenburg' en van een Jo- hanniterklooster uit de dertiende eeuw. Op de plaats van de opgravin gen zal binnenkort worden begonnen met de bouw van een muziekcen trum. ontworpen door de architect Hertzberger Op 1 oktober moeten de restanten in de bouwput gesloopt zijn ten behoeve van deze nieuw bouw. 'Van Gewest tot Gewest' sprak verder met directeur- hoofdredacteur Jacques Grijpmk van de Stichting Regionale Omroep Brabant, die vandaag vanuit de tot studio verbouwde Petra-kerk te Eindhoven begint met de uitzendin gen. Voorts een reportage over de twee hoge mijnschoorstenen de Lange Lies en de Lange Jan te Heer len. ruilverkaveling in de Kempen en het gevaar van onbeveiligde land bouwtrekkers. Jong geleerd NED. 2. 21.30 uur De Vara zendt vanavond een herha ling uit van het door Jeanne van Munster, Germaine Groemer, Ettie Manger en Ries Moonen samenges telde familieportret met als hoofd persoon de Apeldoomse Ciel Box- tart, die vertelt over haar verblijf van zes weken in een psychiatrische in richting. Bijna was ze weer opgeno men, maar min of meer toevallig ging dat met door. Samend met haar man is Ciel. die drie kinderen heeft, toen begonnen aan gesprekstherapie. Vervolgens reageerde zij op een op roep van Pandora' om als ex- psychiatrische patient op scholen en sociale academies te gaan vertellen hoe het is om psychiatrisch patient te zijn. 21.35 Journaal 21.50 Den Haag vandaag NCRV 22.05 NCRV van toen. Een liedje met Caroline NOS 22 30 Studio Sport 23.10 Journaal NEDERLAND-2 NOS 18.45 Ti-ta-tovenaar 18.55 Journaal IKON 19.05 Ik spreek je nog wel. gezinsprogramma 19.30 Kenmerk NOS 20.00 Journaal SOCUTERA 20.25 Film van de Ned. Ver. tot steun aan het Koningin t BELGIE-NEDERLAND FRANSTALIGE PROGRAMMA'S HILVERSUM-1 MO 298 m. 1007 kHz FM 87. 85 MHz. kanaal 3 WOENSDAG NOS: 12.26 Med. tbv kind- en tuinbouw. 12.30Nws 12.41 iSiAktua 13 00 (S) Een mondje Fians 13 30 iS) Spoit na spoit, 14 00 'Si Specialileilen a la caite 15.00 <S> Close-up '15.30 N\vs 16 30 'Si Geachte jubilaris OVERHEIDS- VOORL 17 20 Teizake TROS 17 30 Nws. 17.32 iSi aktua 18 30 Nv\- 18 41 De blauwe zaden. 19 00 iS> Muziek triptiek van zeven tot tien 22 00 'Si Bluestime. 22.30 Nws 22 40 Akt 22 59 Ik ben een vrouw die vnj is 23.55-24 00 Nws. DONDERDAG NCRV: 7 00 Nws 7.02 Het levende woord. 7 OSiSiTeDeumLaudamus 7 30 Nws. 7.41 'S)Hieren Nu 7.55iS)Muziek in uw straatje. 8 24 Op de man af 8.30 Nws 8.36Gymn v.d.huisvr 8.45'SiTot uw dienst 9 45 (Si Onder de hoogtezoa 10.30 Nws. 10 33 iSt Een uur natuur. 11 30 (S) Muziek uit de film en musicaL HILVERSUM-2 MG. 402 m, 746 kHz FM- (na 17 00 uur) 99,8 MHz kanaal 43 WOENSDAG VARA: 12.00 Surhuistei veen - centraal. 13.00 Nws. 13 11 Dingen van de dag. 13 25 Een middagje stoomradio. 16 00 Nws. 16.03 Ik ben toch geen plant die maar staat te staan, hooi spel. 16.50 Lichte gi ammofoonmuziek 17 00 (S Uit het muziekalbum van Paul Godwia RVU: 17.35 Wat weren van van Vrouw Justitia. VARA: 17 55 Mededelingen. VARA: 18.00 Nws 18 11 Dingen van de dag. 18 20 PP D 66 VARA. 18.30 (Si tussen start en finish 19 30 'Si Orkest Malando. 20 00 Nws 20 05 (Si VARA- klassiek 21.25 Jan H De Groot vertelt zijn herinneringen aan Willem van Maanen. 21.55 'S> VARA-klassiek. 22 20 (S) VARA-Klassiek. NOS" 23 00 'Si Met het oog op morgen. 23.55-24.00 Nws DONDERDAG AVRO: 7 00 Nws. 7.11 Ochtendgymn 7.29 Dag met een gaatje. 8.00 Nws. 811 Radiojournaal. 8.25 Dag met een gaatje. 8.50 Morgenwijding. 9 00 Gepensio neerd. 9.35 Waterstanden. 9.40 School radio. 10.00 Radio Lawaaipapagaai, 10 10 Arbeidsvitaminen 11.00 Nws. 11.03 Radiojournaal. 11.05 Arbeidsvi taminen. 11.30 Rondom twaalf: een uur allerleid met om 11.55 Beursberichten. HILVERSUM-3 MG: 445 m, 674 kHz FM 95,0 MHz. kanaal 27 WOENSDAG KRO: 12 03 <S) Drie lussen de middag 14 03 (S) Popkontakt 16 03 (S) Hitmees- ters. NOS: 18.03 De vakaturebank 1810 Si NOS-maal. 19.30 .S) Langs de lijn: sporten muziek. 23 02 iS) NOS-jazz. 0 02 Si Take it easy. 1 02 <S) Dat wordt weer nachtwerk. 4.02-7 001S) De achternacht donderdag TROS: 7.02 (S) Drie op je boterham. 903 (Si Pep op drie. 11 03 iS) Dne draait op verzoek. HILVERSUM-4 FM' 99, 8 MHz, kanaal 43 WOENSDAG NCRV: 12.00 (Si Pianowerken uit dc Romantiek. 12 30 (S) Zangersprotret. 14.00 Nws. 14.02 Hier en nu 15.00 <S) Mu ziek voor Diaghilev (18), 15 55 Si Klari- netkwintet. 16.32-17.00 (S) Muziek uit eigen tijd. DONDERDAG i KRO: 7.00 Nws. 7.02 (S) Badinerie. 9.00 Nws. 9.02 (S) Aan woorden voorbij. 9.10 Echo. 9.30 Programma over de vele as- pekten van het onderwijs. 10 00 S) Au bade. WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1976 De heer Aardvark had zijn apparatuur voor het verdrijven van klopgeesten op gesteld, en nu sloot hij de gordijnen. „Keurig." mompelde hij terwijl hij een laatste blik om zich heen wierp. „Alles aangesloten op het lichtnet. Als de klopgeest ook maar een draadje raakt, krijgt hij de schok van zijn leven., eh... van zijn eh...Nou ja - draai het knopje maar om. meneer Panda We gaan de geest verjagen." Panda deed wat hem gevraagd werd, zodatalle draden onderstroom kwamen te staan: en Aardvark begon een trom mel te bewerken terwijl hij uit alle macht op een trompet blies. Dat was misschien een heel goede ma nier om geesten de stuipen op het lijf te Horizontaal: 1 vogel; 6 waterkering: 7 elasticiteit; 9 bloeiwijze: 10 meisjes I naam; 12 gulden; 13 zeerover. 15 af I standsmaat; 16 plaats in Argentinië; r vis: 19regerings-reglement;21 werkelijk I 22 anonymus: 23 gesloten; 25 bevel. 26 baan voor balspel: 28 boom; 29 slinger plant. Verticaal: 1 voertuig. 2 academisch? graad: 3 ingewijde, 4 titel; 5roem; 6 vallei. 8 horizon; 9 vertrek, 11 sierplant; 13 me- I taal: 14 klepper; 18 strijdmacht; 20 be dorven; 22 landtong, 24 tijdperk; 25 teder 27 reeds; 28 voegwoord. Uitslag vorige puzzel: EVEN PUZZELEN jagen - maar Jollipop was er niet over te spreken. „Dit is ver genoeg gegaan." prevelde hij, zich naar de woonkamer spoedend. „Eerst die onzin in de krant over een geest die ons huis in een ruine zou heb ben veranderd - en nu een verdrijver die het in werkelijkheid doet. Dat gaat niet!" 'WERKTHEATER IS VEEL INTENSIEVER' BILTHOVEN - P.-toi Faber komt va» het dak af en verontschuldigt zich. „Ik was de verf aan het afkrabben. Tussen mijn werk door knap ik ons huis stukje voor stukje op. Dat is net zo leuk als voor de film spelen". Met de filmpre mière van „Max Havelaar" in het voor uitzicht en het grootste deel van de op namen bij „Een brug te ver in Deven ter net achter de rug. speelt hij nog ie dere avond bij het Amstcrdam>e Werk theater. De man over wie Ryan O'Neill had gehoord dat hij de beste acteur van Nederland was. „Ik zei dal het nogal meeviel". De prestaties van Peter Faber zijn in derdaad niet onopgemerkt gebleven Keetje Tippel. Rooie Sien. Alle dagen Feest, verschaften hem in enkele ferme klappen de faam die hij meetorste naai Indonesië, waar de „Max Havelaar" werd gefilmd Sir Richard Attenborough, re gisseur van Een brug te ver. wilde hem per se voor de rol van captain Harry, de assistent van general Gavin, die dooi Ryan O'Neill (van Peyton Place en Love Story) wordt gespeeld Drie maanden zathij achter Peteraan Toen bleken de veertien opnamedagen in te passen te zijn in het programma van het Werk theater. dat net in Enschede stond toen Peter in Deventei filmde In het begin ben je ondet deindiuk Je wordt gehaald met een auto Je krijgt de beschikking ovei een caiavan met een ijskast erin. koffie en eten worden je keurig gebiaeht. Alleen moetje wach ten opdeopname Je woidl Indewatlen gepakt en tegelijk ben je een beetje een gevangene Het feitelijke weik tijdens de opname was zoals ik gewend was bij de Nedei- landse film De actems hebben een grote vrijheid van spelen Ryan en ik bespraken onze scènes uitvoerig. En net klikte erg goed tussen ons Als de ca mera begint te lopen zie je bij hem het zelfde gevecht tegen de onzekerheid, de twijfel en de spanning als bij mij Parachute „Ik speel zijn assistent. In Engeland ho ren we dat we bij daglicht niet de para chute zullen landen bij de Nijmeegse brug. We hebben daar onze twijfels over. Het is abnormaal om bij daglicht met de parachute naar beneden te don deren. Een stuntman zou die scene voor me spelen, maar ik wilde het zelf doen. Je wordt met een hijskraan omhoog ge- Het zal je lot maar wezen. Daar sta je dan Ook rueuwe koffers moetje blijkbaar goed afsluiten Laten we nu maar hopen dat het hierbij blijft. Een ongelukje bij een geluk. Tenslotte waren we hier niet geweest, als we die prijs niet hadden gewonnen m de Staatsloten] Daarvan kochten we wat fijne nieuwe spullen en konden een weekje extra op vakantie Tja. 't zal je lot maar Trouwens zo'n kans kunt u ook krijgen Gewoon meespelen in de Staatsloterij Alleen, of met een paar De loten kosten f 25.- per st uk. 'n vijfje fó- 1 koopt ze bij de Staatsloterijkantoren. w aarvan u de adressen m de beroepengids vindt. Vanaf elke le maandag in de maand kunt ii er terecht. 10 dagen lang. Gemiddeld t op de 10 loten zijn prijs. Dat is een kans van 1 op 2'? op zo n 800 000 prijzen vanaf f 10,- tot f 500 000. Iedere maand. Per lot speelt u 3 trekkingen mee. De uitslagen komen op de tv en in de kranten. Uitbetalingen na de derde trekking Postrekeninghouders kunnen héle loten bestellen door storting op postrekening 5151 t.n.v. de Collecteur Directie Staatsloterij. Den Haag. Na overmaking van f 25,- (of een veelvoud daarvan) ontvangt u enkele dagen voor de le trekking uw lotnummeris). Als het bedrag vóór het eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in de volgende loterij mee. Ook kunt u de Staatsloterij machtigen eens per maand of tweemaandelijks een bepaald bedrag te laten afschrijven Incassomachtigingen en alle inlichtingen070-653955 16.30 Jeugduitzending 1810 Informatief programma. 18.40 Kleuterprogramma. 18 45 Graine d'Ortie. tv-serie. 19 00 Regionaal nieuws 19.11 Weerbericht. 19.15 Journaal. 19 30 Dierensene. 19 50 De zes vrouwen van Hendrik VIII. historische serie 21.20 Gesprek 21 20 Gesprek. 21.50 Journaal. 22.00 R.K. uitzending. 22.30 Journaal FRANKRUK-RIJSSEL 11.30 Treasure island, serie. 11.57 Journaal. 12.35 Paul Temple (4) 13.30-14.00 L'Imagination au galop, serie. 16.45 Kinderprogramma. 18.20 Reg. act. 18.40 Voor de vrouw 18.47 Le village englouti. serie. 19.00 Journaal 19.30 Dinei en familile. spel. Daarna: le fantastique Fangais, doe. nws. hese». Dan hang je daarboven in die parachute. Tot ze <le kabel laten vieren en je met valsnelheid daalt tot vlak bo ven de grond. Dan laten ze je los en val je. Net alsof de parachute zelf neei- komt" We hebben die scene meei maien ove: moeten doen. Dat betekende ook dat 50 Belgische paiachutisten steeds op nieuw uit het vliegtuig moesten spun- gen Op de gi ond begon 300 man te hol len. Dan moet ik weghollen en toepen are you alii tght genei a! We wotden met een mitrailleut beschoten en we duiken weg. Dan kijkt Gavin ovei een tand precies in de loop van een Duitse mi trailleur. Hij schrikt ontzettend en cap tain Harry redt zijn leven door die Duit ser dood te schieten Ik zou nooit op een mens kunnen schie ten Maar dat wordt in de film niet van je gevraagd. Ik lichtte op een boom en schoot een losse flodder af De volgende dag namen ze de doodgeschoten Duit ser op. Ze lieten iets knallen en trokken hem met, een touw vanachter omver Tegelijkertijd ploft er iets ondei zijn vest en kleurt hem rood Als je dat ach ter elkaar op de film ziet. wordt hij aan geschoten en valt dood' Petei ontmoette enkele grote acteuis Sean Connory. een joviale man. Gene Hackman. een ontspannen, iustige fi guur. die tijden kan zwijgen, en Diik Bogarde. een echte lieve man. ..Het zijn mensen die alle poespas ei omheen voor Verder niks. Ryan O Neill had zijn meisje bij zich en 's avonds gingen ze samen uit We hebben elkaai goed leren kennen Ryan en ik mochten elkaai graag. De laatste avond had hij een grote foto van zichzelf met handteke ning stiekem in mijn caiavan gelegd' ..Voor de opnamen van de ..Max Have laar zaten we drie maanden met een kleine groep mensen in Indonesië Je trok al die tijd met elkaar op en leerde elkaar echt kennen. De wijze van wer ken is heel anders. Een lichtjongen werkt van zes tot zes en doet alle voor komende werk Terwijl bij ..de brug" elke jongen zijn eigen lamp te bedienen heeft. Maar het werk zelf is niet anders. Als ik aan het werk ben. doe ik het zo geconcentreerd mogelijk, ontspannen, helder, levend. Dat staat los van het eindresultaat" „Ik zoek het grote werk niet zo Toen ik na liet filmen In Deventei s avonds in Enschede weer lenig was tij de teni van het Werktheater lealiseeide ik me d..t daar veel meei van jezelf in zii Hei Wcrktheate» Js veel intensieve! Jehelpi de tent opzeilen je sjouwt met planken je timmeil. je hebt tentwacht en dan slaapje in de lont Hot is goed al het werk samen te doen Dan blijf je mei ie benen op de gi ond staan Als je je bij een kindervooi stelling in de tent uit de naad staat te zweten benedigt dat vee! meei dan zo n filmopname Alsjeei maai bij Lettokken tent Bij ..defciug voelde ik me ook tetiok- ken Toen ik het script las. greep het me ontzettend aan. Hel is bijna een docu ment.;irc zo giuwelijk Het gruwelijkst is de hopeloze ketlingieaclie van het ooi logs bedrijf De geneiaals die aan de top Maan en de plannen maken Dan wordt het werk uitbesteed, steeds lagei Tot op de onde: s te t rede inde hiërarchie de gewone anonieme figuien staan de niksen die het moeten opknappen Die worden kapotgeschoten niet de gene taais Dat grijpt mij aan: tezienwieet de pineut is We hebben nog een opnamedag in sep- lembei Dan ontmoet ik daai ook Ro bert Redfotd Daarmee is het voorbij Net als de Max Havelaai vootbij is Al leen cte piemieie.staat nog vooi oeaeui Die is op 8 septembei Maar voor ons is het werken aan de film al pen halfjaar geleden Je bent weei met heel andeie dingen bezig Die film is klaai Of hij nou goed of slecht woidt ontvangen, is een zaak waaiaan je niks meei kunt vei an- deien ..Zon piennére is heel feestelijk- Je ontmoet weei alle oude vi lenden van de film Dat geeft een giote veijaaidags- spanning Je kunt er niet echt de mist mee ingaan. Met een stuk kan dat wel Maar daar kun je aan sleutelen Net zo lang tot het goed is Dat is nou het leuke van film Je kunt rustig op je kont zitten, de film doet het werk wel 17.30 Jeugduitzending 18 45 Michel Strogoff 19.40 Mededelingen en weerbericht 19.45 Journaal 20.15 Het meisje van de tv 20.40 Klaverweide, tv-spel 21.30 Operetteconcert 22.00 Japanse muziek en theater 22 30-22.40 Journaal BELGIÉ FRANS Marktwaarde „Ik ben voor de rol van „Max Havelaar" gekozen omdat Fons Rademakers mij daar graag vooi wilde hebben. Maar ik weet heel goed dat ik als acteur nog geen enkele marktwaarde heb. Dat fil men is gewoon een eig fijne ervaring, die goed is voor een acteur. Als je klaar bent met filmen, ga je gewoon naar huis". VARA 20.30 Metropole Show 21.30 Familieportret, gesprek NOS 22.25 Journaal

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 14