PRIJS-SLAG caissières en ieerliüg-caissieres hulpcaissiere VOLVO bandenservice ss specialistenwerk vaco 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 10 MEI 1976 erkend lid vaco erkend lid vaco erkend lid vaco rkend lid erkend lid vaco erkend lid vaco van donge B.V. DRAINAGE BEDRIJF SCALDIS VERHUUR VORKHEFTRUCKS BORSSELE - MONSTERWEG 41 - TEL 01105-1555 «1 AC. HERMANS B.V. In onze konsumenten-markten werken wij met aktieve jonge mensen, die de bedrijfsleiders ter zijde staan bij het ontvangen en afhelpen van de, groeiende, klantenstroom. De werksfeer is prettig, en de werkzaamheden afwisselend en interessant. Door de toenemende drukte willen wii een aantal winkelteams uitbreiden. Belangstellenden voor zo'n, werkkring kunnen bijvoorbeeld in ons filiaal te SAS VAN GENT geplaatst worden als: Tevens kunnen wij enige personen plaatsen in de functie voor het werken op zaterdag en zondag. (Leeftijd min. 18 jaar). Wilt u eens komen praten, dan kan dit vrijblijvend op dins dag 11 mei a.s. Wij zullen dan van 18.00-19.00 uur aanwezig zijn in: HOTEL 'ROYAL' adres GENTSESTRAAT 12 te SAS VAN GENT. Voor telefonische afspraken of inlichtingen zijn wij bereik baar onder nummer 01640-36750 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30- 17.30 uur. Plaats uw familieberichten in de PZC Heden werd tot onze diepe droefheid na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, na een liefdevolle verpleging in ziekenhuis Noord en in het verpleeghuis Ter Valcke, van ons weggeno men. onze geliefde broer, zwager en oom JACOB WESTSTRATE op de leeftijd van 67 jaar. Goes: M. Weststrate M. Weststrate-Butijn Rilland-Bath: A Weststrate T. Weststrate-Koster Waarde: D. Weststrate-Koster Rilland-Bath: J. Weststrate P. Weststrate-Blok C Weststrate S. Weststrate-Schout M. Weststrate J C. Weststrate-de Goffau Neven en nichten Rilland-Bath, 8 mei 1976 Postadres: Oostkilstraat- 2. De begrafenis zal D.V. plaatshebben op woens dag 12 mei om 14.00 uur vanuit het Dorpshuis. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het dorpshuis. Geen bloemen. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zusje BIANCA JACOMINA J. Looise G. C. Looise-Arendse Miranda Gapinge. 8 mei 1976 Dorpsstraat 12 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde broer en zwager op de leeftijd jaar. Heden overleed na een geduldig, langdurig lijden, onze beste zwager en oom JACOBUS JANSE echtgenoot van Adriana Kesteloo, op de leeftijd van 58 jaar. Uit aller naam: Fam. Kesteloo Tot onze diepe droef heid is na een langdu rige ziekte, nog vrij plotseling vaji heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa LIEVEN VAN EENENNAAiVJ op de leeftijd van 76 jaar. Vlissingen: P. A. van Eenennaam- van Eenennaam Middelburg: L. van Eenennaam Th. J. van Eenennaam- van Luijk Vlissingen: M. van Eenennaam J. Baas van Eenennaam J. J. Baas en klein kinderen Vlissingen, 8 mei 1976 Bejaardencentrum 'Ter Reede', kamer 136 De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 12 mei 1976 om 12.00 uur op de al gemene begraafplaats te Vlissingen. Geen bloemen Na een langdurig geduldig gedragen lijden is uit ons midden weggenomen, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, behuwdvader en opa JAKOBUS JANSE echtgenoot van Adriana Kesteloo. op de leeftijd van 58 jaar Koudekerke A Janse-Kesteloo C. T. Kleinepier-Janse A. Kleinepier Vlissingen: H. Janse C. Janse-Maas E. Janse C. Janse-Dekker Koudekerke: Herman en Marion en kleinkinderen De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 11 mei a.s. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Koudekerke. Vertrek van het Jeugd honk om 13.45 uur. Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, nog onverwachts, in het Zuider-Ziekenhuis te Rotterdam, onze geliefde broer, zwager en oom JACOBUS JANSE echtgenoot van Adriana Kesteloo, op de leeftijd van 58 jaar. Koudekerke: Koudekerke. Biggekerke: Yerseke: Domburg: Goes: Koudekerke: Westkapelle: A. Janse L. Janse-Kluijfhout D. Janse-Koppejan Am. Janse E. Janse A. Janse-de Landmeter E. Bimmel-Janse J. Bimmel M. Huijbregtse-Janse P. Huijbregtse C. Keijmel-.Tanse J. Keijmel L Wisse-Janse Neven en nichten In plaats van kaarten. Met droefheid geven wij u kennis, dat de Heere. ne een langdurig doch geduldig gedragen ziekte uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde vader, groot- en overgrootvader JOOS BLOK weduwnaar van Paulina Roelse, in de gezegende ouderdom van 91 jaar. Middelburg: D. Blok T. Blok-Jakobsen Krabbendijke: P. Tholenaar-Blok J. Tholenaar Vlissingen: L. Koppejan-Blok P. Koppejan Middelburg: W. Blok E. Blok-de Korte Klein- en achterkleinkinderen Koudekerke, 8 mei 1976 'Der Boede' Correspondentie-adres: D. Blok, Schoutstraat 7, Middelburg. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 'Der Boede'. Bezoekuur van 15.00-16.00 uur. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben woensdag 12 mei a.s. om 12.00 uur te Koudeker ke. Vertrek van de kerk der Ger. Gemeente, Se- geersstraat te Middelburg om 11.40 uur. Geen bloemen. Hierbij vervul ik de droeve plicht u mede te de len dat heden na een bijna 25 jaar gelukkig hu welijk, waarin we liefde en leed samen hebben gedeeld, aan een slopende ziekte is overleden mijn innig geliefde en zeer zorgzame vrouw NEELTJE HUJJSMAN echtgenote van Pieter Marinus Filius, op de leeftijd van 49 jaar. „Allen die NEL hebben gekend, zullen beseffen wat ik in haar heb verloren". Vlissingen: P. M. Filius Vlissingen. 9 mei 1976 Slijkstraat 67 Nel is opgebaard in de rouwkamer van Dis- hoeckstr. 10. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 11 mei van i7.30-18.00 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben donder dag 13 mei a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te MIDDELBURG. Vertrek van huis om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren 's avonds van 19.00-20.00 uur in de aula op de begraafplaats. Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante NEELTJE FILIUS-HUIJSMAN op de leeftijd van 49 jaar Dordrecht: E. C v. d. Hoek-Huijsman I v. d. Hoek Middelburg C. Melse-Huijsman S. Melse Nichten en neven Vlissingen, 9 mei 1976 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, onze innig geliefde zuster, schoonzus ter en tante DINA MOL in de ouderdom van 72 jaar. „De Heere kent degene die de Zijne zijn". Joh. Mol M Mol-van de Dorpel J C. J. Hiefje Joz. Mol P Mol-Sinke A. Mol J. J. Mol-Verschuure A. Mol N. Mol Neven en nichten Yerseke. 9 mei 1976 Kerkhoekstraat 1 De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op woens dag 12 mei op de algemene begraafplaats te Yer seke om 13.30 uur vanuit het,verenigingsgebouw Molenlaan 1. Gelegenheid tot condoleren na afloop der begra fenis in bovengenoemd gebouw- Geen bloemen. „Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestor ven". Joh.11 25 Heden is ontslapen onze lieve man, vader, behuwd-, grootvader en broer HERMANUS WILLEM VAN DOKKUM echtgenoot van G. C. Bouman, op de leeftijd van bijna 84 jaar. G. C. van Dokkum-Bouman H. Heupperman C. ,1. Heupperman- Luysterburg Janny Erik Goes, 8 mei 1976 Beukenstraat 78 De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'SinJoanna' te Goes. Gele genheid tot bezoek dagelijks van 15.00 tot 15.30 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 12 mei 1976 om 14.00 uur op de alge mene begraafplaats te Goes. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Geen bloemen. Heden overleed onze vader, behuwd-, groot- en overgrootvader W ILLEM MULLER weduwnaar van Susanna van Steveninck, in de ouderdom van 88 jaar. W. Muller E. Muller-Lagace F. M. Verweij-Muller D. H. Verweij J. L. de Wolff-Muller G de Wolff M. Mannaart-Muller A. Muller J. Muller-Blom A. Muller E. Muller-van de Velde W. Verheij-Muller F. D. Verheij Klein- en achterkleinkinderen Vlissingen, 8 mei 1976 Bejaardencentrum 'Ter Reede' Condoleantieadres: Pres. Rooseveltlaan 654. De teraardebestelling zal plaatshebben woens dag 12 mei 1976 om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Heden overleed voor ons nog onverwachts, onze lieve zuster, schoonzuster en tante PIETERNELLA VAN WEELE weduwe van Willem Schipper, op de leeftijd van bijna 76 jaar. Familie Van Weele Familie Schipper Borssele, 8 mei 1976 Plein 27 Correspondentieadres: P van Weele, Westeind- sedijk 3. Borsele De begrafenis zal plaatshebben D.V. op dinsdag 11 mei a.s. des middags om 12 00 uur, vanuit het Verenigingsgebouw te Borssele De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het verpleeghuis 'Ter Valcke'. Bezoekuren van 15.30-16.00 uur en van 18.30-19.00 uur. H. F. v. Öosterhout hulst. stniionswcB 6-01140-3191. Off. Daf Volvo dealer Garage Verbrygge B.V. TERNEUZEN - industrieweg 37 - 01150-3451. Off. Dol" Vuivo dealer FÏVSyrSjm SLUIS - Nieuwstraal 6 - 01178-1327. Dorpsplein 35 2500 m2 woninginrichting Wij zijn altijd voordelig. Als u dóórdenkt Tissink Banden B.V. Middelburg Kinderdijk 64-66 Tel. 01180-27502 erkend lid va CO Ciarijs Bandenbedrijf B.V. Goes Marconistraat 26 Tel 01100-16607-28544 Ciarijs Bandenbedrijf B.V. Zierikzee Zuidwellestraat 35 Tel 01110-2457 T-D Banden- service Goes Marconistraat I Tel. 01100-15285 Rovers Banden- specialist 's-Gravenpolder Schurtweg 28 Tel. 01103-1481 erkend lid vaco vereniging van bandenspecialisten in nederland Sponselee- Tissink Banden Kruiningen Stationsweg 6 Tel. 01130-1726 erkend lid 4 vaco Lucfor Banden- handel en Cover bedrijf B.V. Hulst Tlvoliweg 69 Tel. Hl 140-2461 en 4080 erkend lid t Ol ivaco Ciarijs Bandenbedrijf B.V. Terneuzen Oudelandseweg 23 Tel. 01150-4172-4081 Tissink-Banden B.V. Vlissingen Gildeweg 7 Tel. 01184-15141 Van Kleef Autobanden B.V. Vlissingen Cruquiusstraat 36B Tel. 01184-16681 Toch nog plotseling werd van ons wegge- men onze tante, mevrouw Fam. C. J. v. Nieuwenhuijzen- v. Weele Borssele, 8 mei 1976 Monsterweg 62 BEUEIS IN TEAK EIKEN NOTEN WORTELNOTEN MAHONIE BLANKGRENEN OLD PINE WIT-ZWART ZWART ESSEN GROEN ESSEN SALONKASTEN SERVIESKASTEN KUSSENKASTEN HOEKKASTEN RANK ENK ASTEN in alle maten met passende eethoeken en passende bankstellen ook in massief Wij brengen een ei ken bergmeubel 250 breed 180 hoog, reeds voor 795,- 200 breed 725,- Steeds betaalbare prijzen, ook voor losse eetkamer stoelen Reeds 4 stuks voor 198.- woninginrichting koudekerk DORPSPLEIN 35 KOUDEKERKE 2500 ni2 woninginrichting Wij zijn altijd voordelig Vrijdags geopend tot 9 uur Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags gesloten. Heden overleed zacht en kalm in het ziekenhuis St. Joanna' te Goes, onze vader en grootvader BOUDEWIJN JOHAN SLAGER weduwnaar van Cornelia Johanna Dert. in de ouderdom van 80 jaar Australië (Brisbane): B J. Slager T. Slager-de Haas Vlissingen: A J Numans-Slager Terneuzen. L. F Slager M. Slager-Harinck en kleinkinderen Goes, 8 mei 1976 Kloetingseweg 18 Correspondentieadres- L. F. Slager, Guido Ga zellestraat 40, Terneuzen. De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 12 mei om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Goes, Na. de ben-afenis gelegenheid tot condoleren Kloetingseweg 18. Geen bloemen. Met, droefheid geven wij kennis dat de Heere na een langdurig, geduldig gedragen lijden, uit ons midden heeft weggenomen, in de hope des eeu wigen levens, onze geliefde zorgzame vader, groot- èn overgrootvader PIETER JONGEPIER weduwnaar van Catharina Looise, eerder weduwnaar van Cornelia Catharina Dingcmanse, in de ouderdom van 85 jaar. St.-Laurens: C. C. Dingemanse- Jongepier Middelburg: S. Jongepier Middelburg: H. Jongepier J Jongepier-Baaijens Middelburg: A. Verhage-Jongepier J. Verhage Middelburg: C. Jongepier C Jongepier-Bakker Middelburg: P Jongepier J. Jongepier-Brouwer Middelburg: P van Horssen-Jongepier A van Horssen Klein- en achterkleinkinderen Middelburg. 9 mei 1976 Nederstraat 16 De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben woensdag 12 mei a.s. te Middelburg om 14 30 uur Vertrek vanaf de kerk der Geref. Gemeente 'Zuiderkerk', Schoutstraat te Middelburg <Z) om 14.15 uur. Geen bloemen. inMeroiiig afin plm. 7,5 x 12,5 m, met als dakbedekking grijze golfplaten. Fa. Sturm en Dekker Noordweg 38, Oostkapelle. tel. 01189-1340. Deze slaapbanken zijn klasse kwaliteit zeer sole 1-pers. ingeklapt is dit een 2-zitsbank speciale prijs 850,- 2-pers. ingeklapt is dit een ruime 3-zitsbank, speciale prijs 1350,- Ook in eenvoudige uitvoer ing. speciale prijs 550,- 1-pers. Dico vouwbedden in kast 365,- 1- en 2-pers in teak/wit of eiken kast. Dico vouwbed 70 - 80 - 90 en 140 breed vanaf 139,- Speciale bedbanken van Olga en Ubica echt kwali teit. Dico is kwaliteit, tiener le dikant reeds vanaf 69,- in groen, rood. grenen, bruin. Spaanse ledikanten, groen, old-pine, grenen 7 169,- Stapelbedden (Spaans) 295,- Stalen stapelbedden 139,- Wentelbedden l-pers., 2-pers. dubbele divanbed den 159,- 2-pers. ledikant 120 - 130- 140 br. 159,-, 195,- 2-pers. ledikant, in groen, grenen, old-pine 295,- Met passende Olga kwali- teits matrassen reeds vanaf 79,- Vachtspreien l-pers. 55,- 2-pers. 89,- woninginrichting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 42