Kom eens praten in het kijkhuis s mossel versteege w LOUWERSE DE PRIESTER BV NEDERLANDS GENOOTSCHAP TOT OPLEIDING VAN LERAREN I VOOR HET BEROEPSONDERWIJS 1 LERARENOPLEIDING TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS GOES 1 INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN j KAMPERDUIN' Zeilmakerij Zoeteweii piano- en orgelverkoper Bouwfonds 28 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT pniiiiiiNiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiui Schoolgebouw: Chr. Lyceum, Bergweg 4, Goes E Directeur: C. J. Kooman, Beukenlaan 9, Middelburg; tel. 01180-13960 Zij die de studie voor leraar LTS of MTS willen aanvangen, kunnen zich tot 15 juli 1976 laten inschrijven voor de cursus 1976/1977, welke begint op 16 aug. 1976 te 18.30 uur. Latere i aanmelding kan plaatsing onmogelijk maken. Belangstellenden die thans het vereiste toelatingsbewijs nog niet bezitten gelieven zich toch zo spoedig mogelijk te laten inschrij- I ven. a. Tot de 2-jarige Voorbereidende Lerarenopleiding kunnen worden toegelaten de bezit ters van het diploma OBAO, verklaring 3 jaar HAVO, diploma MAVO-4 met wiskunde, VD-diploma of MTS-diploma, behaald vóór 1973. b. Tot het 1e jaar van de Lerarenopleiding (3e studiejaar) kunnen worden toegelaten de bezitters van het MTS-diploma, behaald na 1972, HAVO-diploma (met wis- en natuurkun de), B-diploma SWTK, BM of BS getuigschrift. c. Tot het 2e jaar van de Lerarenopleiding zijn toelaatbaar de bezitters van een (oude) N-praktijkakte of daarmee gelijkgesteld diploma. Zij kunnen, voor zover zij tevens in het bezit zijn van het Ped. Getuigschrift of Ped. Diploma, na 3 jaar studie, gedurende max. 2 avonden per week, de volledige bevoegdheid, zowel theoretisch als praktisch, behalen voor hun vakrichting aan de LTS. d. Tot het 3e jaar van de Lerarenopleiding zijn toelaatbaar de bezitters van een (oude) N-theorieakte of daarmee gelijkgesteld diploma. Voor zover zij in het bezit zijn van het P.G. of P.D. kunnen zij na 2 jaar studie gedurende 1 avond (3e jaar) en 2 avonden (4e jaar) de volledige praktijkbevoegdheid behalen voor hun vakrichting aan de LTS. e. De reflectanten vermeld onder c en d zijn eveneens toelaatbaar tot de opleiding voor het diploma Wis- en Natuurkunde nieuwe stijl. In het natuurkundeprogramma is tevens scheikunde opgenomen. Voor bezitters van het P.G. of P.D. vergt deze studie 3 jaar op 2 avonden per week; zonder het bezit van het P.G. of P.D. eveneens 3 jaar op 3 avonden per week. De opleiding WN oude stijl is over 1 jaar afgebouwd. Tot de 1-jarige opleiding voor het Pedagogisch Diploma kunnen worden toegelaten zij die in het bezit zijn van een N-akte of daarmee gelijkgesteld diploma, getuigschrift HTS met 3 jaar praktijkervaring per 30 juni van het examenjaar of een bevoegdheidsverklaring met bewijs van voldoende vooropleiding, g. Zij die toelating wensen en niet in het bezit zijn van één der bovenvermelde diplo ma's dienen bij hun aanmelding hun vooropleiding op te geven. Er zal dan onderzocht worden of toestemming tot plaatsing verkregen kan worden De Avondschool te Goes biedt een volledige opleiding tot leraar Wis- en Natuurkunde, Bouwtechniek, Mechanische techniek. Elektrotechniek en Motorvoertuigentechniek, d.w.z. tot het behalen van 2 bevoegdheden op 3e graads niveau. Het behalen van een gecombi- ineerde bevoegdheid voor de theorie- en tekenlessen voor Bouwtechniek, Mechanische tech niek resp. Elektrotechniek met die voor Wiskunde of Natuurkunde is ook mogelijk. De school neemt zelf de eindexamens af onder toezicht van Rijksgecommitteerden, zowel voor de diploma's in de verschillende vakrichtingen als voor het Pedagogisch Diploma. Inschrijfformulieren zijn tot 30 juni schriftelijk aan te vragen aan het schooladres: Bergweg 4, Goes. Daarna aan het huisadres van de directeur: Beukenlaan 9, Middelburg. Ev. inlich tingen, bij voorkeur telefonisch op nr. 01180-13960; bij geen gehoor 01100-28400. Belangrijk: Zij die in het verleden (d.w.z. vóór het cursusjaar 1974/1975) afgewezen wer den - hetzij op het staatsexamen, hetzij op het schooleindexamen - voor één der praktijkak ten tesp. praktijkdiploma's voor Nb (timmeren), Nh (constructiebankwerken), Ni (lassen) Nj (metaalbewerken), Nu (elektromontage) of Nw (voertuigenmontage) kunnen voor het laatst in de cursus 1976/1977 alsnog trachten die bevoegdheid te behalen. Daartoe dienen zij zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 juni, te melden bij het Centraal Bureau v.d. Ned. Ge nootschap, postbus 355 te Ede onder vermelding van hun wens te Goes daartoe opgeleid te worden. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllliilillllllllillllllillllllllllllllllllllilii HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT 'De Banjaard' Kamperland. Tel. 01107-' Restaurant met vele vele vis- en vlees specialiteiten. Aparte zalen voor partijen e^z. BREUKBANDEN Myoplastic Kleber. Zonder veer of kussen. Gratis proberen bij: FOCUS Opril b/d Markt te GOES, elke le en 3e woensdag, van 13-15 uur. Inl.. Willems, postbus 1095, Den Kaag NYLON DEKKLEDEN alle afmetingen direct leverbaar Yerseke, tel. 01131-1497 - 1390 - 1960 Een van de hobby's die steeds meer beoefend wordt is het 'zelf musi ceren'. Een uiterst plezierige en ontspannende bezigheid bovendien. En wat is er fijner dan dit 'plezier' aan de mensen te verkopen in de vorm van een piano of orgel als basis voor het zelf muziek maken. Wat wij als Mossel Versteege hiervoor echter nodig hebben is een talentvolle rasverkoper (uit iedere branche), die wij zelf opleiden tot een all-round Leeftijd is niet belangrijk mits die niet boven de 40 komt. Een opleiding op het niveau MULO/MAVO is echter vereist. Als u vindt, dat u een goede verkoper bent neem dan zo snel mogelijk kontakt op met Lange delft 103-105, Middelburg, tel. 01180-27680 en vragen naar de hr. C. A. Flipse. Kijk, één van de tientallen keukens in het Kijkhuis. In het Kijkhuis vindt U buitengewoon mooie, maar vooral praktische keukens. Uitgekiend en ingericht door vakmensen, die gebruik maakten van de ervaringen van huisvrouwen. Ruimte-scheppende en ruimte-sparende vondsten en... fijn te onderhouden. Moderne keukens, eet- keukens, open keukens en gezellige barkeukens zoals U op deze afbeelding kunt zien. L P voor internationale keukentechniek met klinken'de namen zoals Poggenpohl, Heidapal en Systema. Keukens met één kenmerk voor allemaal: kwaliteit. Warme wand- en vloertegels Tegels hebben hun oude kille karakter verloren. Gelukkig maar. Kom maar eens kijken naar die fantastische Internationale kollektie wand- en vloertegels in het Kijkhuis. Tegels uit Zweden, Engeland, Frankrijk en Italië. Werkelijk heel bijzonder zijn de natuurstenen vloeren uit Yoego- slavië. Vloertegels met moeilijk uitspreek- bare namen zoals Kugkovo en Svilare. De namen hoeft U niet te onthouden, wij weten wat U bedoelt. De Sell briljant vloertegels (leisteen) komen uit Noor wegen. Artistiek in kleur èn vorm. Verder nog een bijzondere kollektie keramische vloertegels met rustieke Nederlandse plavuizen, en zeer aparte decoratieve tegels. Kortom een smaakvolle internatio nale tegelkollektie met een warm karakter. L&P Fris en kleurig sanitair. Het sanitair zit gelukkig niet meer in het vergeethoekje. Het frisse moderne sanitair is in alle opzichten functioneler in kleur en vormgeving. De inrichting van Uw bad kamer verdient dan ook alle aandacht. Vergeet daarom even het "traditionele" sanitair en maak eens kennis met het moderne frisse en kleurige sanitair. In de badkamers van het Kijkhuis kijkt U Uw ogen uit. Ook de badkamer- accessoires zijn de moeite waard: fraaie spiegels, toiletsets, vaste wastafels in bijpassende kleuren. Villeroy Boch, de wereldberoemde tegelporcelein en sanitairfabriek, introduceerde op sanitair gebied zojuist een heel nieuwe vorm geving. Deze Colanilijn van V B is exclusief in het Kijkhuis te bewonderen. Middelburg, Waldammeweg 2, Tel. 01180-25055 Breda, Crogtdijk 58, Tel. 076-879239 Tilburg, Koestraat 168, Tel. 013-321181 Terneuzen, Mr. F. J. Haarmanweg 61Tel. 01150-7051 Hulp in de huishouding In de moderne keuken horen apparaten, die bij de tijd zijn. Tijdbesparende toestellen, van onschatbare waarde voor de drukbezette vrouw van vandaag. Afzuigkappen, vaatwasmachines, zelf reinigende inbouwovens, fornuizen, koelkasten... Zij krijgen ruimschoots de aandacht in het Kijkhuis. Vuur brengt sfeer Lange winteravonden worden roman tischer en sfeervoller, met een goed glas wijn bij uw eigen open haard. Grillige schaduwen op de muur. De dansende vlammen, en het gezellige geknetter van de houtblokken zorgen voor een huiselijke sfeer, waar iedereen naar verlangt. U ook? Breng dan eens een bezoek aan het Kijkhuis. U kunt daar* kennis maken met de vele mogelijkheden die 'n open haard U kan bieden. Exclusief in ons Kijkhuis zijn de Franse Pouyet open haarden. Let U vooral eens op de fraaie gietijzeren vuurplaten. Het afgebeelde model "Chausseneige" is één van de modellen uit de Pouyet kollektie. Frans vakmanschap op hoog niveau. Nu ook in het Kijkhuis te bewonderen. Kom eeris kijken in 't Kijkhuis Vragen staat vrij. Kijken kost niets. En... onze goede raad is niet duur. Een team van bekwame adviseurs geeft graag hun visie op de inrichting van Uw woning. En in 't Kijkhuis ziet U meteen waarover^^" U praat. Neem dus eerst eens 'n kijkje in 't Kijkhuis voor U gaat bouwen of verbouwen. cy \CT Laat u er alles over vertellen. Maak een afspraak met een van de Bouwfonds-infocentra om u voor te laten lichten over 8,5% is het rente-percentage dat wij u vijfjaar lang garanderen, als u een hypotheek afsluit. alle extra's van de Bouwfonds- Nieuwbouw óf een bestaand pand hypotheek en u zorgvuldig Wilt u voorlopig alleen (gratis) voor te laten rekenen hoeveel documentatie over huizen en u per maand kwijt bent als u hypotheken, vul dan de een eigen huis koopt. coupon in. 8,9% durven wij u zelfs dertig jaar lang te garanderen, zodat het maandelijkse woon- bedrag voor uw eigen huis dertig jaarlang niet kan stijgen. v Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Coupon Stuur mij uw documentatie over huizen en hypotheken. Naam: Straat: Woonplaats:. Telefoon: In envelop zonder postzegel naar Bouwfonds, Antwoordnummer 4, Middelburg. Bouwfonds-infocentra: Middelburg, Korte Delft 2, tel. (01180)2 71 58. Goes, Oostsingel 170-172, tel. (01100)1 3310. Terneuzen, Axelsestraat 12, tel. (01150)66 25. \rabesk RUSTIEK/ MASSIEF EIKEN JTIFFEL CARTOEF VERLICHTING Kolveiwv.'i.M"' lel. 0H84

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 28