zuiveitand halfboter Panda en de vreemde slaap Asferix en de 'De Grote Oversteek' BESTE VOOROORLOGSE WERK 'The Lady vanishes' van Hitchcock op tv Chris Barber in Bergen televisie ZATERDAG PUZZELENPUZZELENPUZZELEN HEBiHaülSÜEH] ZATERDAG ZONDAG radio ZATERDAG ZONDAG ZATERDAG 8 MEI 1976 HILVERSUM - Francois Truffaut, die bij elke bioscoop waar een oude Hitchcock draait naar binnen wordt gezogen, heeft The Lady Vanishes uit 1938 vaak genoeg gezien om de film scène na scène uit het hoofd te ken nen. Desondanks raakt hij telkens weer zo in de ban van „master of sus pense", dat het voornemen om diens thriller nu eens filmtechnisch te ont leden, nog altijd niet is uitgevoerd. Ook de andere Hitchcock-specialisten maken er geen ruzie over dat „De dame verdwijnt" - vanavond, zaterdag, in het KRO-programma - zijn beste vooroorlogse (Britse) werk is. Een knappe mengeling van spanning en humor; intelligent, spits en met veel van die verrukkelijke, typische Hltchcock-trucjes in beeld gebracht. De dialoog mag er ook wezen en de zelfspot - de fllm is een beetje een sa tire op Engelse eigenaardigheden - in 'The lady vanishes' komt plezierig over. „Hitch" heeft zich altijd het meest thuis gevoeld bij spionnen en interna tionale Intriges. Die spelen zich hier af in een express-trein, „ergens in Euro pa". Na een gedwongen oponthoud in een niet nader genoemde dictatoriaal geregeerde staat - een lawine blok keerde de spoorbaan - wordt dat kleine wereldje tussen de wielen het terrein van mysterieuze gebeurtenis- De vriendelijke, wat excentrieke en zeer Britse miss Froy (Dame May Whitty) verdwijnt spoorloos en ieder een ontkent tegenover de steeds meer verbijsterde jonge Engelse toeriste Iris (Margaret Lockwood) dat die oude dame ooit in de trein heeft gezeten. Ge lukkig vindt zij steun bij de musico loog Gilbert (Michael Redgrave) en samen komen zij ten slotte na nog vele nieuwe raadsels en gevaarlijke gebeur tenissen achter de waarheid. Twee cricket-gekken (Basil Radford en Naunton Wayne) zorgen bij al dat ge- huiver voor tegenwicht met hun amu sante angst de Testmatch te zullen Alfred. Hitchcock De fllm is betrekkelijk goedkoop nage noeg geheel ln de studio opgenomen, maar dank zij Hitchcock's hoogstand jes is dat alleen in het begin erg duide lijk en nogal hinderlijk zichtbaar (Ned. 2; 20.25 uur). BERGEN OP ZOOM - Zaterdag en zondag houdt de Stichting Bergse Jazz-evenementen te Bergen op Zoom een groots jazzweekend. Voornaamste trekpleister is de Chris Barber Jazz Band. Deze groep van de Engelse trombonist Chris Barber treedt zondagmiddag op in 'De Stoelemat'. In 'De Stoelemat' kunnen liefheb bers zondag terecht van 4 uur 's- middags tot omstreeks 22 uur. Naast de Chris Barber Band treden daar op de Max Collie Rhythm Aces. Sieg Pfeffer en Helen Mitchel. Deze beide laatste solisten zullen worden begeleid door een 'all star- formatie' bestaande uit Neder landse musici. Zaterdagmiddag wordt Bergen op Zoom warm gemaakt voor het Jazz-gebeuren. Dat wordt namelijk een 'streetparade' in de binnenstad van Bergen op Zoom worden ge houden. Hieraan verleent onder meer 'Brandaris' medewerking, 's- Avonds zijn er in acht lokatles op tredens van even zo veel groepen. Daartoe behoort onder meer de Zeeuws-Brabantse formatie 'The Lazy River Jazz Band', onder lei ding van trompettist Johan Sinke. ADVERTENTIE) 1 Half zo vet als roomboter, 1 Voor tafelgebruik 1 In handige kuipjes. 1 Smeerzacht uit de koelkast. 20.25 The lady vanishes 22.00 Brandpunt 22.40 De Olympische Spelen 23.30 Journaal TELEAC 10.30 De eerste 365 dagen v.h. kind (14) 11.00 Nederl. voor buit. werkn. 15.30 Journaal NCRV 15.32 NCRV Sport Ahoy 16.00 Kijkdoos 16.40 De reizen van Kim 17.05 De trom van Pandoera NOS-NOT 17.30-17.40 Schooltelevisie 18.15 Soc. Verz. (9) NOS 18.45 TV-Inf. voor Marokkanen 18.55 Journaal NCRV 19.05 Toi, toi, toi bij Ted 20.40 The Eddy-go-round show 21.35 Journaal NCRV-IKON 21.50 Lied v.d. week NCRV 21.55 Farce Majeure 22.35 Nee, eerlijk niet 23.00 Blij musiceren 23.20 Journaal NOS 18.45 Ti-ta-tovenaar 18.55 Journaal KRO 19.05 Wickie de viking 19.30 Kareltjes kolderieke kapriolen 20.00 Journaal 14.00 Informatief programma. 14.30 Muziekprogramma. 14.55 Rugby. 16.30 Desire. 18.00 Ti-ta-tovenaar. 18.05 Udoli Krasnych Zab, Tjech. fllm. 19.30 Poppenfllm. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.15 Spelprogramma. 21.05 Terloops. 21.50 Switch. 22 40-23.00 Journaal. BELGIË FRANS 12.35 Tele regions. 13.30 Magazine voor de vrouw. 14.00 Informatief programma. 14.45 Landbouw nieuws. 15.00 Uitzending voor de Italianen en Arabieren in Belgié. 16.30 Informatief programma. 17.00 Licht programma. 17.45 Wedstrijdprogramma. 18.55 Kleuterprogramma. 19.00 Toneelagenda. 19.30 Regionaal journaal. 19.43 Informa tief programma. 19.45 Journaal. 20.15 Natuurfllmserie. 20.45 Jane Eyre, tv-serie. Aansluitend: Amusements pro gramma. Tot slot: Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL. 11.55 Nieuws. 12.30 Midi-première. 12.47 Jeugd in beeld. 12.57 Journaal. 13.35 Kunstactualiteiten. 13.50 Het ver deelde Frankrijk. 14.25 De zaterdag is voor u. 17.34 Voor de jeugd. 17.40 Consumentenrubriek. 17.50 Auto/motor- nieuws. 18.20 Act uit de regio. 18.45 Alors raconte. 19.00 Journaal. 19.30 Nummer één, amusementsprogramma. 20.30 Regan, serie met John Thaw. 21.30 Een festival in Parijs. 22.00 Nieuws. KRO-RKK 11.00 Eucharistieviering TELEAC 14.30 Les Gammas, les 36 15.00 Wetenschap in beweging 15.30 Bedreigde landschappen NOS 16.00 Journaal 16.02 Sesamstraat 16.27 Rugby League Cup Final 16.50 Voetbal- en toto-uitslagen IKON 17.00 Gereformeerde kerkdienst (vrijgemaakt) 18.00 Onderbreking TELEAC 18.15 Huisartsen, les 1 18,45 Pauze NOS 18.55 TV-informatie voor Turken 19.00 Journaal TROS 19.05 Gorilla, dierenfilm 19.55 Moeders 21.10 Aktua Special 21.40 Musie-all-in HUM. VERBOND 22.40 Je kunt niet vanaf de achterbank een auto besturei NOS 23.00 Journaal IKON-KRO-RKK 18.25 Woord voor woord NOS 18.30 Ti-ta-tovenaar 18.35 Rogues Rock. jeugdserie 19-00 Panoramiek 19.15 Studio Sport 20.30 Antillen 21.05 De wonderbaarlijke beginjaren van de film 21.30 Journaal 21.35 Frontaal 22.35 Beeldspraak 23.15 Journaal 12.00 12.30 15.00 15.15 17.15 17.40 18.45 18.50 19.10 19.15 19.40 19.45 20.00 20.30 22.10 23.05 Informatief programma. Programma over nachtr en schemerdieren. Eucharisti viering. Confrontatie. Journaal voor gehoorgestoorden. Overzicht kulturele aktualiteiten in Vlaanderen. Herrie met 2B. Gevarieerd programma. Sesamstraat Klassieke muziek. Ti-ta-tovenaar. Laurel Hardy. Tekenfilm. Openbar kunstbezit. Mededelingen. Journaal. Sport. De Zigeunerbaron. Gustav Klimt en het Art Nouveau. Journaal en sport. BELGIË FRANS 10.30 Programma voor gehoorgestoorden 11.00 Protes tantse kerkdienst. 12.00 Diskussie over een aktueel on derwerp 13.00 Journaal en weerbericht. 13.05 Klassieke muziek 13.55 Kurïstkronoiek 14.20 La petite maison dapfi. la prairie. 15.20 Kleuterprogramma 15.25 Film 16.30 Bel canto 17.25 Sportverslagen en uitslagen 17.35 Weten- schappe lijk programma 18.20 Muziek concours. 18.40 Kleuterprogramma 18.45 Sport. 19.30 Regionaal jour naal. 19.43 Weerbericht 19.45 Journaal. 20.15 Program maoverzicht 20.20 Les aventures extraordinaires du Ba ron Frederic von der Trenck. 21 15 Dokumentaire over de Duitse Bondsrepubliek 22.05 Amusementspro gramma 23.00 Journaal. FRANKRIJK RIJSSEL 12.00 Nieuws. 12.20 De kleine verslaggever u.uo m- spraak op zondag, magazine. 14.45 Sportflitsen. 16.35 L'enfant du désert, speelfilm met Eddie Constatine. 17.45 Nans le Berger, serie. 18.17 De diemwereld. 18.45 Journaal. 19.30 Le train, film van Piette Granier-Deferre, met Jean-Louis Trintignant, Romu Schneider e. a 21.15 Vragenformulier. 22.10 Nieuws. 42 cilindervormig voorwerp; 43 keu kengerei. 45 dwaas; 46 persoonlijk voornaamwoord; 47 huisdier; 48 hoog ste deel van een dal: 50 per adres (alk i. 51 deel van een boom, 52 spruit. 54 vochtig; 56 gebruik: 57 kwezelachtig; 59 plezier. 60 kippenloop; 61 gehooror gaan: 63 klanken. 64 kosteloos Verticaal: 2 venster. 3 laatste kwartier (afk.): 4 dun; 5 paradijs; 6 op hoge tem peratuur; 7 ijzerhoudende grond; 8 lu men (afk.i; 9 bloedhuis; 10 verstolen; 13 koor van zes zangers: 15 dol; 17 defen sie; 18 mannelijk dier; 20 bijwoord. 22 zeilschip. 24 rond voorwerp: 26 knijp bril; 27 grommen; 28 duivenhok; 30 commando; 32 stootwapen: 34 bloei maand; 35 nauw 37 petroleum vergas ser; 38 kledingstuk; 40 drinkschaal; 41 getrokken wissel; 43 ambacht. 44 ge- wichlsmaat; 47 holte: 49 hoofdbedek- sel; 51 fljn weebei: 52 slot: 53 soutane; 55 kledingstuk; 57 bezie; 58 insekt; 60 symbool voor ruthenium: 62 rondhout. Oplossing vorige puzzel. Horizontaal: 1 spijl: 6 lat met uitge schaafd profiel: 11 klein paard; 12 ri vier in Utrecht; 14 openbaar vervoer middel; 16 inwendig orgaan. 18 ver stand; 19 mannelijk persoon. 21 zinde lijk; 22 voertuig. 23 getijde; 25 speel- komst: 37 groente: 39 mannetjesgans. tuig; 27 vaatwerk; 28 totus tuus 'alk.i; 29 plooisel van kraag; 31 koppelhout voor kapgebinten. 32 aanwijzend voor naamwoord; 33 bridgeterm; 35 hoor nachtige huidverdikking: 36 bijeen- De reizen van Kim ned, I, 16.40uur De NCRV heeft vandaag weer een aflevering op het programma staan van 'De reizen van Kim'. Kim. Eric en Brillo maken in de buurt van een Schots eiland een rondvaart. Hier horen ze van bijgelovige eilandbe woners dat de geest van een doedel zakspeler is een verlaten grot rond waart Die gebeurtenis krijgt extra grond als ook nog de plaatselijke politieman Muröo McLean onder geheimzinnige omstandigheden verdwijnt. De trom van Pandoera ned. i, 17.05 uur De NCRV brengt een bijzondere af levering van 'De Trom van Pandoe ra'. De gehele uitzending zal name lijk worden ondertiteld, zelfs de in leiding door de omroepster, hoewel er uitsluitend Nederlands wordt ge sproken. Dit dan om alle dove kin deren m de gelegenheid te stellen ook eens een Nederlandse produktie te kunnen 'horen' Het gaat in deze film over Diana uit Naarden (12 jaari en Annemarie uit Wassenaar look 12 jaar) De laatste is doof ge boren en gaat ook op een speciale school. Diana kan normaal horen en spreken. Ondanks de handicap van Annemarie blijken de twee goed met elkaar te kunnen spreken. Farce Majeur NED. 1, 21.55 uur Na tien jaar gaat de laatste (tevens hondcrdvijftigstei 'Farce Majeure' de ether in Fred Benavente, Ted de Braak. Jan Fillekers, Henk van der Horst en Alexander Pola nemen dan afscheid van de kijkers. Zij komen echter in het nieuwe sei zoen terug in een maandelijks pro gramma, waarvan de vorm en in houd nog niet precies vast staan Centrale punten in deze uitzending zijn een optreden (evenals bij de vijftigste) van het earn met het Con certgebouworkest in Amsterdam, onder leiding van Bernard Haitink en een bijzonder optreden voor mi nisters en staatssecretarissen ka merleden in het Haagse 'House of Lords'. Wickie de Viking NED. II, 19.05uur Een jubileum vanavond, namelijk de 25e aflevering van deze teken filmserie voor de jeugd. Het gaar om een spookschip. Op een dag wordt een vreemd vaartuig voor de kust ontdekt. Heel de bevolking van het dorp Flake is in rep en roer. Nie mand durft iets te ondernemen. Of misschien toch. Wickie en zijn vriendjes gaan een vlot bouwen. Olympische Spelen NED. II, 22.40 uur De KRO zendt in de weken die voorafgaan aan de Olympische Spe len in Montreal tien films van Bud Greenspan uit over een aantal Olympische Spelen. Vanavond komt de marathon aan de orde Gorilla NED. I, 19.05 uur Vanavond uit de Engelse serie 'Sur vival' een documentaire over goril la's. Duizenden van deze apen wor den met uitsterven bedreigd. Hun vroegere woonplaatsen, die een vei lige schuilplaats boden, worden langzaam maar zeker geveld. Ad- riën Deschryver stelt alles in het werk om de gorilla's op de hellingen van de Kahuzi-berg in Zaire van de ondergang te redden Music-All-In NED. I, 21.40 uur De gasten (Nederlandse) die van avond optreden in Music-AU-In hebben onlangs allen een nieuwe plaat op de markt gebracht. Ram ses Shaffv vierde onlangs zijn tien jarig artiestenjubileum met een plaat, samen met Liesbeth List Naast Shaffy treden op. Lenny Kuhr, Vere Baths. Laurens van Rooijen en The Dutch Swing Col lege Band Speciale gast is de Ame rikaanse zanger Eddie Fisher. Rogues Rock NED. II, 18.35 uur Op het kleine rotseiland Rogues Rock hebben Splnetti en zijn be nden de touwtjes nog steeds in handen. Tom en Jane gaan echter een poging ondernemen om hulp te vinden, tc-rwijl Will de bezetters probeert bezig te houden. Ook riva len van Spinetti duiken nog op. Beginjaren van de film NED. IL 21.05 uur 'De wonderbaarlijke beginjaren van de film' luidt de titel van dit pro gramma. Het is de eerste aflevering van een dertiendelige serie. "Epos' genaamd. In deze aflevering wordt aandacht besteed aan films uit de jaren 1899-1966. Der Zigeunerbaron BRT. 20.30 uur De Belgische televisie zendt van avond een van de beroemde operet- tes uit van Johann Strauss. Mede werking verlenen het radio-orkest van Stuttgart en het Südfunkchor, onder leiding van Kurt Eichhom. Solisten zijn onder anderen! Wolf gang Brendel, Hans Kraemner, Jess Thomas en Ivan Rebroff. HILVERSUM-1 VARA: 12.26 Mededelingen 12 30 Nws. 12.41 (8) In RooleHaan. 14.30 (8) Muziek uit studio 1 15.30 Nws 15.33 (8) Zout in de pap. 17.30 Nws. 17.32 Dingen van de dag 18.00(8) Expres. 18.30 Nws 19.00(8) De Vara feliciteert 21.00 (8) Voor wie niet kijken wil 22.30 Nws. 23.56 Nws Voordat Vermol in kon grijpen, had Panda het buisje met Wondermiddel uit zijn hand gepakt en uit het raam geworpen. „Uw Wondermiddel was een heel mooie uitvinding," zei hij. „Maar het heeft een akelige werking voor ieder- 1 zijn neus krijgt. Kijkt u een die het i maar" De uitvinder keek naar buiten - en daar zag hij nog juist de vloeistof van het uiteenspattende buisje in het. ge laat van Snappers. Blokstapel en Joris terecht komen. Er verscheen een dro merige uitdrukking op hun gezichten - en daarop vielen ze alle drie in slaap. „Nu doen ze alles wat hun gezegd wordt", legde Panda uit, terwijl hij de trap af rende en naar buiten draafde. „En daar ga ik gebruik van maken VïQRQ OiOZE £3PLLiE«e- uRrerO ZlOW .-OI6T i_RiO£3 CJFI_£ICEN3 DOOR D'TSOOKT 2RHEW f0ni_ SPOeoia zt-rreio 210 I-JEER re "ftiooew MF7K) UurO -OS.i£ro - DElO ONJOER OE HELDERE 5TES- aewEviELZICH WPRAOEMD now OE 3L.OED vsro HUN) GOEDE ElO VWOCER GOEDE aecUOOfOTSS. HILVERSUM-2 O VERHEIDS VOORL 12.49 Vast «1 zeker. TROS: 13.00 Nws. 13.11 AJttua. 13.30 Voorzichtig. 14 30 Steiger B. 16.00 Nws 16.03 De Nederlandse top-W 17.55 Mededelingen. 18.00 Nws. 18.11 Aktua. PP: 18.20 Uitzending van de CHU. TROS: 18.30 Toeraktua 19.00 (8) Tross-country 20.00 Nws. 20.05 (8) Con cert a la carte. 21.30 Gultaritelten. 22.00 (8) Woorden ln de avond. EO. 22.30 (8) Laat ons de rustdag wijden. 23.00 HILVERSUM-3 NCRV: 12.03 Los Vast. 14.03 Bij Barend op de vrolijke toer. NCRV: 19.02 Pers Vers. 20.02 Eddy Go Round. 22.02 Sportshow. 23.02 Late date. 0.30 Jazzti- me. 1.02 Middernacht blues. 2.02 Bent u daar nog. 6.02 Al wakker. 6.45 Zondag morgen. HILVERSUM-4 AVRO: 12.30 (8) Plano-improvisaties. 12.50 (S) Kortweg. 13.15 Muziekhobbyls- ten. 13.38 (8) Kinderen maken muziek 14.00 Nws. 14.02 (8) CouranVe). 15.30 (8) Musica Americana. 16.00 <S) Aspecten HILVERSUM-1 VARA 8 00 Nws. 8.10 Weer of geen weer. (9.00 Sportmededellngen) HUM.VERBOND: 9.30 Aktualiteiten en muziek. IKON: 10.00 Kerkdienst met vertegenwoordigers van 78 kerken uit 16 Aziatische landen. 10.45 Wilde Ganzen. 10.50 (S) De andere wereld van zondagmorgen. AVRO: 12.00 (8) Muzi kaal Onthaal. 13.00 Nws. 13.10 De toe stand in de wereld. 13.19 Radiojour naal. 13.30 Delta KRO. 14.00 Kruis punt. 14.30 (S) Promenadeconcert. 15.15 (Si Aan de lijn. 16.15 (S) Souven irs. 16.45 Hoe gaat het. IKON: 17.00 Christelijk Gereformeerde kerkdienst 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 (Si Van Klok en Klepel. 18.15 Kerkmuziek-dag ln Zoeterwoude NCRV' 18.30 Nws. 18.40 Zondagavondzang. 19.05 De laatste der rechtvaardigen. 19-25 Kerkorgelcon cert. 20.05 Musica Sacra. AVRO: 20.30 (S) In de kaart gespeeld. 22.00 (8) Ne derlands koorgestlvaL 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal. 23.00 Vanavond laat sport. 23.55 Nws. MAANDAG TROS: 7.00 Nws. 7.02 (8) Kom er maar eens uit. 7.30 Nws. 7.41 Nws. 8.30 Nws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 10.00 (S) Kaboutertijd. 10.30 Nws. 10.33 (S)^Sphin?LjWUML40^Ontwi}^tellnErs HILVERSUM-2 ZONDAG KRO 8.00 Nws. 8.10 Overweging. 8.15 Badinerie. 9.00 Nws. 9.10 Waterstan den. 9.15 Laudate. 10.00 Eucharistivle- ring. 11.00 Da Capo 11.50 Buitenlands kommentaar. 12.00 Nws. 12.10 Echo. NOS: 12.20 Voor Surinamers en Antlli- nanen in Nederland. 13.20 Programma voor buitenlandse werknemers. VARA: (S) VARA-klassiek. 17.55 Medelingen en SOS berichten. NOS: 18.00 Nws. 18.15 Dingen van de dag. (S) VARA- gram presenteert. 18.30 Boemerang. 19.00 De Scala. IKON: 19.30 Brood en spelen. NOS: 20.00 Promenade Orkest. 20.30 Joumalistenforum. 21.15 Ik wil een kind. 21.55 Opleidingen in gezond heidszorg. 22.25 'Si Over musici ge sproken. 22.55 (S) Hobbyscoop. 23.25 (S) NOS-jazz. 23.55 Nws. MAANDAG NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymnas tiek. 7.20 Te Deum Laudamus. 7.54 Het levende woord. 8.00 Nws. 8.11 Hier en nu. 8.25 Muziek in uw straatje. 9.00 Plein Publiek. 10.50 Schoolradio. 11.00 Nws. 11.03 De Kilima Hawaiians show. 11.30 Het nuttigen van etenswaren is toegestaan. HILVERSUM-3 Ieder heel uur nws. AVRO: 7.02 Ko. de boswachtershow. 8.02 Just op zondag 10.02 Muziek Mozaïek. VARA: 11.30 Was ik maar nooit getrouwd. 12.02 Klink Klaar. 13.02 NAR. NOS: 14.02 Langs de lijn 18.02 Jazz uit het histo risch archief. KRO: 18.30 Springplank. 19.02 Tombola. 23.02 Voer voor vogels. 1.02 De week in. MAANDAG KRO: 702 Drie op je boterham. AVRO: 9.00 Pep-op-drie. 10.03 Pep- op-drie Arbeidsvitaminen. 11.03 Radio- oumaal. 11.06 Postbus 700. HILVERSUM-4 ZONDAG VOO: 8.00 Nws. 8.02 (Si Populair klas sieke muziek. NOS: S.00 (S) Discotabel. 10.00 (Si Musica Regiliosa. 11.00 (S) Fur Elise. met rond 12.00 de kwis. 13.00 'Si Zondagmiddagouverture 14.15 1S» Concerten op ce zondagmiddag (15.00 Sport in het kort Praten over muziek). 16.15 'Si Musica Nova. MAANDAG VARA: 7.00 Nws. 7.02 (S) Groot en klein. 9.00 Nws. 9.02 Wonen, verschil tussen huis en thuis. 9.35 Kinderen een kwartje. 10.00 <S) Feest der herken ning.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 25