Rolling Stones, sprookjesachtig NIEUWE BARNEBY OP DE RADIO PZC/aaterdagkrant 21 Kampioenschap van schaken/c. jansen De laatste loodjes... dammen/l.anderson tm bridgen/t. schipperheyn De strijd om de Bermudabowl het WK voor lan denteams, is dit jaar gestart met een incident dat wederom geen goed zal doen aan de naam van bridge. Aan alle beschuldigingen over vals spel in de loop der jaren geuit aan het adres der Ita lianen, is een wel erg onplezierige toegevoegd, nl. uit eigen huis. Burgav. die Italiè reeds enige ma len vertegenwoordigde en misschien niet kon verkroppen dat hij dit jaar op zeer onelegante wijze uit de nationale selectie is gezet, heeft een andere voormalige international Bianchi be schuldigd en deze beschuldigingen gestaafd met op bandrecorder opgenomen gesprekken. Het kampioenschap begon sensationeel met een nederlaag van Italié tegen Israël. De twee rege rende wereldkampioenen Garozzo en Franco speelden daarbij tegen de talentvolle Israëli's Lev en Romik. De laatsten speelden een systeem dat uitgevonden is door de Italianen en nu op perfecte wijze tegen hen werd gebruikt. Sch 8 3 Ha h v 10 9 5 3 Ru b8 KI 6 4 2 Sch v b 10 9 Ha- Ru 9 5 4 3 KI a v 7 5 3 Sch h 7 6 4 2 Ha a b7 Ru h v KI h 9 8 West. Oost-west. Aan de ene tafel opende de Israë lische noord met twee harten, gevolgd door pass en twee schoppen door zuid. Noord bood drie kla veren (zwak spel), waarop zuid met drie harten de bieding besloot: één down. Aan de andere tafel pasten zowel Romik als Franco, waarop Lev (oost) de vijandelijkheden opende met een ruiten, een vijfkaart aangevend, maar niet noodzakelijkerwijs een ruitenkleur. Garozzo volgde met een schop pen. west pass, noord twee harten, oost pass. zuid drie ruiten, west doublet, noord drie harten, oost en zuid pas, west vier klaveren, noord pas. oost vier ruiten, zuid pas en west nog vijf ruiten, ge doubleerd door Garozzo Garozzo's drie ruiten bod was inviterend voor vier harten, maar werkte als een boomerang. omdat het west in staat stelde via een doublet zijn steun in die kleur aan te ge ven. Het spel leverde de Israèli 12 imps winst op. Franco en Garozzo lieten niets na het hun tegen standers moeilijk te maken maar overdreven wat in het volgende spel: Sch 4 Ha 9 5 4 2 Ru v b 8 7 6 KI 10 9 3 Sch a h 8 2 KI a h b 8 4 KI v 6 5 Sch v 107 5 3 Ha h v 8 6 Ru 10 2 _K1 7 2 West (Hochzeit) opende met een sterke, klaver, waarop Franco volgde met een harten, oost dou blet, Garozzo twee harten, west drie harten, noord vier ruiten, gevolgd door twee maal pas en een nieuw forcing bod van vier harten van west. Oost had het nu heel moeilijk en koos uiteindelijk voor, vier schoppen dat ondanks slechte verdeling op brute kracht werd gemaakt (ruiten start). Aan de andere tafel intervenieerden noord zuid in hetgeheelnietenkwamenBelladonnaForquetinzes klaveren, één down. De Coese viermansformatie 'Barne by' is morgenavond. - zondag 9 mei - te beluisteren in het KRO- radioprogramma 'Springplank', dat via Hilversum 3 wordt uitgezonden Het wordt het eerste radio-optreden van deze vrij nieuwe groep die is voortgekomen uil 'The Barneby Bro thers'. die weer voortkwam uil de Be- velandse hitformatie 'Dutch Spring', die enige jaren terug hoge ogen gooide met hel nummer 'Saturday morning'. 'Barneby' bestaat uit Kees van Vre- degem igitaar en zang). John Vos ibasgitaar en zangi. David Egter van Wissenkerke tsologitaar, steel, viool en zang ten Bram van de Velde t zang Kees van Vredegem en John Vos zijn het langst bij elkaar. Ze speelden in 'Dutch Spring' en 'The Barneby Bro thers'. David Egter van Wissenkerke speelde vroeger ondermeer in 'De Blitzkickers' en in 'Formation' Bram van de Velde komt uit 'Melrose Ab bey', de Bevelandse formatie die on langs is ontbonden als een gevolg van te ver uiteenlopende muzikale opvattingen Van de Velde voelt zich zeer op zijn gemak in Barneby'- „Deze groep speelt de muziek die voor mij altijd heeft geleefd" Wat voor muziek dat is? Ondermeer Eag les, Flying Burrito Brothers en aan verwante muziek en Wishbone Ash. 'Barneby' onderhoudt contact met de Amerikaanse componisten Boud- leaux en Felice Bryant, bekend als schrijvers voor ondermeer 'The Everly Brothers'. Van dit duo krijgt 'Barneby' van tijd tot tijd composities toegestuurd. „Als je weet wat je wilt, hoeft het niet lang te duren voordat je weer in de belangstelling staat aldus de leden van 'Barneby'. De radio-uitzending met het optreden van de Bevelanders begint om 18.30 uur en duurt een half uur. Foto: Voortlinks): John Vos en David Egter van Wissenkerke. Achter: Kees Jan Timman heeft, zoals te ver wachten was, de Nederlandse schaaktitel geprolongeerd. Hoewel hij niet zo erg best in vorm was, is hij nauwelijks in gevaar geweest. Er is een duidelijk klasseverschil lussen hem en de rest. Zeer interes sant is de strijd om de tweede plaats geweest. De oude rivalen Ree en Donner leverden een nek- aan-nek-race, die tenslotte door Ree werd gewonnen. Toch heeft Donner weer eens opnieuw bewe zen, dat hij nog allerminst voor de jonge schaakgarde hoeft onder te doen. Een paar ongelukkige neder lagen maakten hem kansloos voor de eerste plaats. De grootste verrassing van het toernooi was de vierde plaats van Van der Vliet. Van der Vliet is een handige speler, die vooral in het laatste speeluur niet klein te krijgen is. De toekomst zal moeten leren ol hij nu definitief naar de top is door gebroken. De vijfde plaats van Hartoch is geen verrassing. Hartoch speelt een ge degen schaak zonder grote uitschie ters naar boven of naar beneden. Voor sommigen moet de prestatie van Van Wijgerden, die met Ligte- rink beslag legde op een gedeelde zesde plaats, ook zeer verrassend zijn geweest. Donner: „Van Wijger den? Die ken ik niet!".Van Wijger den is voor de insiders natuurlijk lang geen onbekende. Hij heeft een ELO-score van 2440, en dat is niet mis. Aan het eerste bord van Char- lois heeft hij tot nog toe in de hoofdklasse formidabele resultaten geboekt.. Er gaat een gerucht, dat de profclub Volmac 'een bod' op Van Wijgerden heeft gedaan. Zo gaat dat tegenwoordig ook al in de schakerij. Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat Van Wijgerden voor een paar centen Charlois in de steek zal la ten, om in Volmac aan het vijfde of zesde bord te gaan spelen. Een enorme teleurstelling moet dit toer nooi voor Kuijpers zijn geweest. De Nederlandse topscorer uit de vorige olympiade (Nice 1974) zal er in het najaar in Israël wel niet bij zijn. Het Nederlandse team zal waarschijnlijk bestaan uit Timman, Sosonko, Donner, Ree, Van der Vliet en Lan-' geweg met een mogelijkheid dat Kuijpers als invaller fungeert. Uit het kampioenschap een partij, die vooral om zijn opening erg de moeite waard is. Van Wijgerden - Ligterink, een Morragambiet. Het gambiet is zeer geliefd bij de niet al te beroemde schakers. De wereld klasse houdt er zich niet mee op. Enkele jaren geleden heeft in het West Duitse schaakblad 'Schach- Echo' een zeer uitvoerige beschou wing over deze opening gestaan en nadien is het in de meesterpraktijk maar uiterst sporadisch voorgeko men. Iedereen was bang. dat de an der het gelezen en bestudeerd had! Leve de openingstheorie! Op het ogenblik is het tij weer wat aan het keren. De analyses van Schach Echo zijn vergeten. Men kan nu weer fris van de lever gambieteren! Wit: C. van Wijgerden; Zwart: G. Ligterink I.e2-e4: c7-c5; 2 d2-d4; c5xd4; 3 c2-c3.Hupsa, daar is het gambiet!3d4 x c3 Men kan ook weigeren natuurlijk (3, Pf6i, maar zoals Stemitz al zei, een gam biet kun je alleen maar weerleggen door het aan te nemen. 4. Pbl x c3; Pb8 - c6 5 Pgl-f3; d7-d6 6 Lfl-c4;e7-e6 7. 0-0Zoals in alle gambieten kan wit zich snel en ge makkelijk ontwikkelen. Zwart staat wat bekrompen en heeft moeite met het vinden van een goed verdedi gingssysteem. 7Pg8-f6 8 Ddl-e2; Lf7-e7 9 Tfl-dlDreigt 9. e5. Zwart moet nu een belangrijke concessie doen. Om genoemde dreiging tegen te gaan moet hij veld d5 verzwak ken. 9e6-e5 10. h2-h3Een zetje, dat men beslist niet mag vergeten, anders speelt zwart Lg4 en is van alle zorgen bevrijd. 10.0-0; 11 Lcl-e3Een andere mogelijkheid is Lg5, maar de tekst zet is ongetwijfeld beter. De loper moet de zwarte damevleugel onder druk houden. 11Lc8-e6; 12 Lc4 x e6; R x e6 Dit alles staat nog in de theorie boekjes. 13. Tal - cl!. Rustig ontwikke len. Een aanval op e6 met Dc4 en Pg5 wordt gemakkelijk afgeslagen (Dd7 en Pd8). 13Ta8-c8 Men zal hier naar iets anders moeten zoeken. B. v. 13. .De8! 14. Pg5, Pd8 15 Dc4 Dd7+ 14 b2-b4! a7-a6 Op 14 Pb4: volgt 15 Pe5: en zwart blijft in moeilijk heden verkeren. 15 b4-b5 a6xb5 16 De2xb5; Pf6-d7 Zwart geeft zijn pion terug. Dat had hij nog even kunnen uitstellen. B. v.. 16. Dd7 17 Pa4 Pd4! 18 Pd4: ed4: 19 Dd7: Pd7: 20 Ld4: Lg5! enz. 17 Db5-b3; Tf8-f6 18 Db3xb7; Pc6-a5 19 Db7-a6; Tc8-c6? Waarschijnlijk de beslissende fout. maar ook na 19. Ta8 20 Db5 OF 19. .Pc4 20 Pa4 blijft zwart in moeilijkheden. 20 Da6-b5; Tf6-f8?! Ook 20Kh8 was onvoldoende: 21 Lg5! Tf7 22 Le7: Te7: 23 Pd5ü Tel: 24. Tel: ed5: 25 Da5:ü met groot voordeel voor wit. Zie diagram. 21 Pc3-d5üEen prachtige be slissing 21e6xd5 Er was geen redding meer. Op 21. ..Tel: volgt 22 Pe7t De7: 23 Tel: en wit kan stukverlies niet vermijden. (Dd8 Ld2! en Ta8 Tc7) I ;r i I II i i »|g i O s Q 21 i 22 Tel x c6 d5-d4 Nu is het meteen uit. maar 22. Pc6: 23. Dd5 r en Dc6 is ook verloren. Wit heeft een pion meer en een formidabele stel ling. 23 Tc6-a6! d4xe3 24 f2xe3! Koelbloedig. Nu is het paard op a5 niet meer te redden, zodat wit de kwaliteit voorblijft. 24. Pd7-c5 25 Ta6xa5 Pc5xe4 26 Ta5-a7 Zwart gaf het op. Er dreigt niet alleen Dd5-, maar ook Pe5:. ADVERTENTIE MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG Internationale verpakkingsbeurs 10 t/m 15 mei 1976 Jaarbeurshallen Utrecht Dagelijks van 9.30 uur-17.00 uur van Vredegem ilinks) en Bram van de Velde. Het bekende begrip 'eendagsvlieg' kan zowel in letterlijke als in rui mere zin op bijzonder veel gebeurte nissen in de popmuziek van toepas sing worden gebracht. Wie daarover in 1976 nog verbaasd de wenkbrau wen fronst, moet maar eens goed be denken hoe het vandaag de dag staat met - eertijds toch allerminst ge ringe - verschijnselen als The Beat les, The Supremes, The Shadows, The Yardbirds en The Everly Bro thers. Om hier helemaal nog maar te zwijgen over Trea Dobbs, Anneke Grönloh, Willeke Alberti en Connie Froboess: 'There's no business like showbusiness'. De oude kreet gaat nog altijd op. The Rolling Stones zijn geen een dagsvliegen. Sinds het begin van de zestiger jaren lopen ze al mee. Met hun spreekwoordelijke 'rebel-image' en met hun riante mogelijkheden om tenminste in materieel opzicht een klimaat te scheppen, dat reden tot klagen volkomen uitsluit. Uit fiscale overwegingen wonen ze sinds een paar jaar in het zuiden van Frankrijk. Genieten daar van de zon en leiden een nogal zorgeloos bestaan. Het komt voor dat ze elkaar maanden achtereen niet ontmoeten en alleen aan tamelijk onvoorstelbare bij schrijvingen merken dat er iets tot stand wordt gebracht. Hun belang rijkste dagelijkse bezigheid is een kalme wandeling over de zonovergo ten oprijlaan naar de brievenbus aan de poort om te zien of er nog wel bij geschreven wordt en zo ja, in welke mate Van tijd tot tijd echter moet er toch weer een muziekinstrument ter hand worden genomen. Je stelt je dat leven zo voor: Mick Jagger, popzanger, bezit een nage noeg lege agenda. De eerstkomende afspraak met collega-gitarist Keith Richard is over een maand of drie. Dan moet worden bekeken of de handvol nummers die ze het afgelo pen half jaar hebben verzameld bruikbaar is voor een nieuwe plaat. Voor zover dat het geval is zullen die stukken zodanig geschikt worden gemaakt, dat ze aan de orde kunnen worden gesteld waneer de mannen in een wat groter verband een maand of twee later De Doelen in Rotterdam ruim een week afhuren om te repete ren en om af en toe wat aan de mag netische band toe te vertrouwen. Als een en ander niet bevredigend ver loopt, bijvoorbeeld doordat de 'rebel image' onrecht wordt aangedaan, kan zulks altijd nog worden geregeld op soortgelijke bijeenkomsten in het Casino van Montreux of in het eta blissement 'Musicland' in München. Zodra er acht aanvaardbare num mers vastliggen is het weer rusten geblazen. De beste geluidstechnici ter wereld doen dan hun best om de stukken gereed te maken voor verdere afwerking. Tussentijds wippen ze bij de meesters Jagger en Richard aan om een advies te vragen. Organisato ren zijn ondertussen aan het werk gegaan om afspraken te maken voor de nieuwe Stones-toemee, die ruim een maand moet duren en die het vermaarde ensemble in de grote za len van West-Europa zal brengen. Een fantastisch verhaal, dat nog veel langer en gedetailleerder kan worden gemaakt. Een sprookje als het in 1962 zou zijn verteld. Nu, veer tien jaar later, een geschiedenis die op werkelijkheid berust. Er zijn ama teurgroepjes en hard werkende be roepsmuzikanten die stilletjes wei eens van dit soort mogelijkheden dromen. Er ligt een ingewikkelde we reld tussen het naspelen van een licht verteerbaar Chuck Berry-nummer en de vorstelijke duik in het warme zwembad in de achtertuin van een pand in het zuiden van Frankrijk. Vraag het aan Mick Jagger. Hoe de Stones het gefikst hebben, zal hij niet precies kunnen uitleggen. Heel bij zondere muzikale gaven zijn er in elk geval niet aan te pas gekomen. Wel een soort onbevangen vitaliteit Slor dig en agressief doen als er een foto graaf of een duizendkoppige menigte in de buurt is en achter de schermen glimlachend mooi weer spelen. Oh ja, er is een nieuwe Stones-elpee op de markt: 'Black and Blue' (COC 59 106). Met welgeteld acht nummers: 'Hot Stuff". 'Hand of Fate'. 'Cherry oh ba by', 'Memory hotel'. 'Hey Negrita', 'Melody', 'Fool to cry' en 'Crazy ma ma'. Een gekke wereld. En dat is het. Het ge zegde, dat de laatste loodjes bel zwaarst wegen, is zeker van toepassing'op deze slotserie in de oploswedstrijd. De nummers 1 en 2 zijn nog erg gemakkelijk gehouden, maar het venijn zit duidelijk in de staart: twee problemen van Leen de Rooij op het Canalejasmotief (overigens beide eerste publika- ties). Hiermee is het dozijn vol en wie - behalve de tien voorgaande - «ok deze twee weet op te lossen, mag zich tot de meer gevorderde probleemoplossers rekenen. Zoals bekend zal onder hen een jaarabo- nement op Dameldorado worden verloot. De inzending van oplossingen staat open tot 22 mei a.s. Let U wel op ons nieuwe adres: Kasteelstraat 29 te Kapelle. Zie diagram I Een naturelprobleem; kort en bon dig in 5 zetten uit. Zie diagram II Een probleem, gebaseerd op het be kende opsluitingsmotief 45/D50. Opvallend is de prachtige hantering van de meerslagregel! Alleen vragen wij ons af hoe de aanvangsstand valt te verklaren. Wellicht een extra kluifje voor onze oplossers? Zie diagram III Wit: 12 sch. op 16, 17. 21. 24, 29. 34. 35, 39, 40, 41, 44, 48. Zwart: 12 sch. op 6, 8, 12. 18, 25, 26, 28, 32, 33, 36, 38, 45. Na tien zetten wordt de bekende Canalejasmotiefstand bereikt. Een Diagram IV L. de Rooij - Heerlen Zwart: 14 sch. op 1, 2. 6, 8, 9, 11. 12, 13, 16. 25. 34, 39, 40,.44. Mick Jagger (links) en Keith Richard Diagram I G. Boogaars - Huissen extra punt kan worden verdiend met de uitwerking van dit motief aan te geven. Zie diagram IV Diagram III L. de Rooij - Heerlen Wit. 14 sch. op 15, 17. 19, 21, 23. 24, 27, 29, 31, 32, 38, 41, 45, 46.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 21