|a I iMooy\ OVf< Krematie? Begrafenis? U behoeft nu toch niet te beslissen. Plaats uw familie berichten indePZC I Cornelisse Van Luijk B.V. Ni 7 F.A.M. vleescentrale B.V. EEN ADM. MEDEWERKSTER GRANDHOTEL BRITANNIA UITZETTER NBM SETH GAAIKEMA Boeken en bijzondere uitgaven over Zeeland db TE KOOP C44C TE HUUR ZATERDAG 8 MEI 1976 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 15 KO KATSMAN trouwen- op woensdag 19 mei a.s. om 14.00 uur op het gemeentehuis te Zaamslag en om 15.00 uur in de geref. kerk te Oost burg. Receptie van 18.30 tot '20.00 uur in restaurant 'De Braakman' te Hoek. Zaamslag. Reuzenhoek 56 Oostburg, L. Serierstraat 11 Toekomstig adres L. Serierstraat 11. Oostburg. Onze ouders j: A. MARTEIJN :;i zijn zondag 9 mei 25 jaargetrouwd Wilt u hen komen fe- liciteren dan bent u van harte welkom op zaterdag 15 mei vanaf ij 20.00 uur in hotel res- k taurant 'De Brasse- H rie'. Lange Delft 10 te Middelburg, s Kees en Joke Jos s Marjolein r. Amemuiden, s Molenweg 77. «kmk;::::::-::::::::-: Woensdag 12 mei 1976 hopen onze ouders en grootouders S G. NIJSSE A. NIJSSE- g PAAUWE M hun 50-jarig hu we- g lijksfeest te vieren. Hun dankbare K kinderen, klein- 5 en achterklein- kinderen Gelegenheid tot feli- 8 citeren vanaf 19.00 i: uur in het 'Trefpunt', 8 's-Heer-Arendskerke. Adres: Bejaardente- jj b huis 'Poelwijck', Slot- ij straat 15, 's-Heer S Arendskerke, kamer 8 8. k a KiinKKKKKKKKKKKKKKKf Zaterdag 15 mei a.s. a b is het 25 jaar geleden dat onze geliefde ou- ders H. NEELS 8 G. K. NEELS- VAN ES j: in het huwelijk tra- S 3 den. Hun dankbare k kinderen 5 Johan a li Rinus j» B Wie hen wil feliciteren is van hartè welkom S tussen 17.00 en 18.00 :t uur in het Dorpshuis :J te Wemeldinge. K Brouwerijweg 6, Wemeldinge. v 3K8KK:n-:::KKi::>::K:-:« SSSSSKKKKKKKKKKUMBg Op vrijdag 14 mei 1976 hopen onze lieve S ouders en grootou- s ders 5 P. J. CORNELISSE Ij hun 30-jarig huwelijk B te herdenken. 3 8 Dat zij nog langs:-: gespaard mogen b blijven is de wens s van hun dankbare g kinderen en klein- 3 ij kinderen. B Nieuw- en St 8 Joosland jj Zeeburgstraat 7. »8K883KHBK»KBKKBKKg. Iedereen hartelijk be dankt, voor alle belang stelling, getoond bij de geboorte van onze dochter Bennie en Lenie Smits-de Regt In plaats van kaarten Voor de talrijke bewijzen van deelneming, betoond na het overlijden van onze beste zwager, oom en vriend de heer WILLEM CORNELIS LEENHOUTS betuigen wij onze op- Voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken, welke wij ontvingen ter gelegenheid van onze 50- jarige echtvereniging zeg gen wij. mede namens onze kinderen en klein kinderen. onze hartelijke dank. Middelburg Walcherseweg 241 Hierbij zeg ik allen harte lijk dank voor de vele feli citaties en geschenken die ik heb ontvangen bij mijn 85-ste verjaardag. Mevr. Kole-Mallekote Kapelle, C. D. Vereekestraat 64. Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en ca- deau's, die ik mocht ont vangen op mijn 85ste ver- Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvan gen na het overlijden van onze lieve moeder en oma PIETERNELLA VAN DER DOES-DE BUE betuigen wij u onze harte lijke dank Fam. Van der Does Voor de zeer vele bewijzen van deelneming ontvan gen na het overlijden van onze üeve man, vader en opa CORNELIS JAN DE LEEUW Fam. De Leeuw mei 1976 Burg. Vogelaarstraat 20 Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze geliefde vader, groot- en overgrootvader ALEXANDER LOMMERS betuigen wij u onze op rechte dank. Goes, mei 1976. Voor alle felicitaties, bloemen en geschenken, welke wij ontvingen ter gelegenheid van onze 25- jarige bruiloft, bedanken wij ieder hartelijk. M. Kleinepier N. Kleinepier- Gabrièlse Zoutelande. Duinweg 41 Door de vele bewijzen van deelneming is het ons on mogelijk u persoonlijk te danken, daarom willen wij u op deze wijze onze dank betuigen voor uw hartelijk medeleven bij het overlij den van onze lieve man, vader en grootvader ADRIAAN LOUWS Uit aller naam: M. Louws- Kwekkeboom Mede namens mijn kinde ren en kleinkinderen zeg ik allen hartelijk dank voor de blijken van be langstelling bij mijn 80-ste verjaardag ondervonden. M. de Visser-Prins Kapelle, mei 1976 Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan allen die mijn 80e verjaardag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Mevr. Reusen-Hoekman In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader, behuwd-, groot en overgrootvader WILLEM KORNELIS ZWIGTMAN Uit aller naam: S. J. Zwigtman- Back Vlissingen, mei 1976 Ravesteynplein 25. In plaats van kaarten. Voor de zeer vele blijken van belangstelling en deel neming na het overlijden van onze lieve moeder, be- huwdmoeder en oma CORNELIA DE KONING-DE RIJKE betuigen wij hiermede onze oprechte dank. In het bijzonder de H.H. doktoren en het verplegend personeel van het Wilhelminapaviljoen van verpleeg huis 'Der Boede' voor de goede verpleging en verzor- Uit aller naam: H. S. C. Arciszewski-de Koning Vlissingen, mei 1976 De vele hartelijke blijken van medeleven, ons betoond na het heengaan van mijn lieve man, onze lieve vader, behuwd- en grootvader JACOBUS BOONE vormen een dankbare herinnering C. Boone-van de Vijver Vlissingen, mei 1976. Voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus, welke wij ontvingen bij ons 50-jarig huwelijksfeest op 29 april jl., betuigen wij onze hartelijke dank aan kinderen, klein kinderen, familie, vrienden en kennissen. Nieuwdorp, mei 1976 Ring 21 BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGING S. M. Overtoom/J. M. Groen Vlissingen telefoon (01184) 13417 (01183) 61801 Rochussenstraat 3 'n 'gewoon' kostuum kopen is geen probleem maar als u iets 'speciaals' wenst, of een moeilijke maat heeft, te kort of te lang, te groot of te klein bent voor gewone confectiedan wordt het een andere zaak dan moet u gewoon bij Lavooy zijn DE PLUSPUNTEN VAN LAVOOY: - al vanaf 1900 verkoop van betere herenkleding in een royaal assorti ment en zeer bij de tijd. - 'n ouderwetse kleermakerservice van een modern atelier, bemand door 3 'echte' kleermakers voor veranderingen en reparaties (zelfs al is de kleding niet bij ons gekocht) - persoonlijk advies gebaseerd op jarenlange ervaring. Wilt u kleding die u jarenlang met plezier zult dragen? Stapt u dan eens bij ons binnen. U zult merken dat wij alle tijd nemen om u goed te advi seren. U bent welkom' GORTSTR4AT 32-34 MIDDELBURG TELEFOON 1250» Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs 'ïDE WELL1NGE' gKruisweg 2, postbus 83 ^MIDDELBURG GEVRAAGD: m. i leerkracht bouwtechniek 1 augustus a.s. een voor 16 lesuren per week, te geven op dinsdag, woensdag en donderdag leerkracht geestelijke stromingen levensvragen voor 1,4 lesuur per week en een leerkracht kinderverzorging en -opvoeding/handenarbeid voor 22 lesuren per week. I vuur zz lesuren per week. ^Sollicitaties te richten aan de directeur van de scholengemeen- g£schap. Staalstralen Scheepsonderhoud Verfspuiten Gevelreiniging Polyesterverwerking DENZO IX. lllllllilllllllliliiiiiillllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiilliliilliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliillllllliliiillllll Moederdag Bloemendag Tuincentrum 't Noorden heeft voor moeder bloemen, bloemstukjes, aardewerk, vazen, glas, plastic potten en MEER DAN 150 SOORTEN bloeiende, groene, bonte en hangende kamerplanten in vele maten en prijzen. Moederdag-aanbieding ANTHURIUM (Flamingoplant) van 12,50 voor 9,50. Bovendien bij besteding van 10,— parapluplantje gratis. Kom naar Tuincentrum 'f Noorden Noordweg 167, Middelburg (Noord), tel. 01180-29992. mi Industriestraat 11, Goes vraagt voor spoedige indiensttreding voor de afdeling administratie leeftijd plm. 18 jaar Taak: o.a. adm. werkzaamheden, typen, orderverwerking. Opleiding mavo-niveau, typediploma. Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden, salaris in overleg. Voor sollicitaties gelieve u te bellen 01100-15353 of schriftelijk aan bovenstaand adres. beter wonen/plezieriger leven MIDDELBURG Nieuwe Haven 17 MONUMENTENPAND in 1973 geheel gerestaureerd Voorzien van cv/gas Ind. o.a. zitkamer met open haard, opkamer, woonkeuken, kelderruimte, twee grote slaapkamers, grote zolderruimte met mogelijkheid voor meerdere slaapkamers. 145.000.-, k.k. U bereikt ons 's avonds per telefoon onder nummer 01180-29559. Overdag op ons kantoor Gravenstraat 5. Mid delburg, tel. 01180-29455. KOK MAKELAARDIJ BV ft] makelaars in onroerende goederen Er zit muziek in de 'Brit' OOK VOOR U Wegens steeds toenemende activiteiten hebben wij plaats voor typistes/receptionistes (tot 21 jaar) part-time nachtportier part-time kelner en serveerster charmante barjuffrouw werksters Boulevard Evertsen 44 - Vlissingen tel. 01184-13255. Voor in Zeeuwsch-Vlaanderen uit te voeren werken zoeken wij een Voor deze functie is een diploma MTS weg- en waterbouw vereist evenals er varing in uitzetwerkzaamheden. leeftijd van 21 tot 30 jaar. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de B.V. Aannemingsbedrijf Extra voorstelling met zijn programma 'Familie Willekeur' op dinsdag 11 mei 1976 om 20.00 uur in de Schouwburg te Middelburg. Nog kaarten verkrijgbaar a f 12,- (leden f 10,50) CJP f 5,- aan de kassa cq tele fonisch (25157) op zaterdag 8 mei van 10-13 uur. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillilllllllillliliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllliiliiilllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiliilli G. A. de Kok SPOREN IN DE SLIK Opstellen over Zeeland Een nieuw 124 pagina's tellend boek van de PZC-hoofdredacteur 9,40 F. de Ligt BOEKJE OPEN PROVINCIAAL BESTUUR ZEELAND ƒ3,50 PROVINCIALE ALMANAK VOOR ZEELAND 30,00 TEKENINGEN PRINCE per stuk 7,50 RIJMPRENTEN gedrukt op luxe gevergeerd Vogels-Wessels Boer KLOETINGE ƒ7,90 DE KLAPBANK 35X33 CM 5,00 V. d. Vate ZEELAND ƒ9,85 DOMBURGSE STRAND 48X33 cm 6,00 drukkerij den boer markt 51middelburg tel. (01180) 27651 In de boekhandel verkrijgbaar. liiiiiiiniiiiijifiuuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Wat U wel kunt doen is nu reeds de kosten te dekken door met Uw gezin lid te worden van DELA Dan hebt U de zekerheid, dat de kosten van een krematie of begrafenis t.z.t. betaald kunnen worden, ondanks inflatie. Maar bovendien hebt U de zekerheid, dat bij een onverhoopt sterfgeval in het gezin, U zelf niet behoeft te regelen of te onderhandelen. DELA neemt ook die zorg over, waar ook in Nederland. voor begrafenissen en krematies de grootste in Nederland met 1.250.000 deelnemers. Informatie-brochure Deze coupon in gesloten enveloppe, zonder postzegel, zenden aan: DELA. Antwoordnummer 622. Eindhoven. Sjuur mij een brochure waarin ik alle details over rechten en voordelen van een lidmaatschap vind. Oude Stadsgracht 1, Eindhoven. Tel. 040-444255 PZC. 7 BV. CENTRAAL MAKELAARS KANTOOR Te MIDDELBURG gunstig gelegen nabij centrum a/d Baan- straat 6 TUSSENWONING Indeling: PARTERRE gang. voor- on ochterkamer, keuken, halletje met douchecel en to let 1e etage: overloop en 2 .lü.ipfcamero Aanvaarding: in overleg. Koopprijs: Nader overeen te komen. Vroonstraat 14 te Serooskerke WOONHUIS met erf, tuin, achtergelegen garage en schuurtje. Ie etage: overloop, douchecel, 3 slaapka mers, balkon, zolder als berging bruikbaar. Aanvaarding en koopprijs: m overleg. PERCEEL BOUWGROND op klein industrieterrein, opp. ca. 450 m2. Vestigingsvoorwaarden onder voorbehoud goedkeuring bestemmingsplan; schone in dustrie, ambachtelijke bedrijven. Koopprijs: 45,- per m2 lexcl. btw). Te VLISSINGEN aan de Spuistraat 61 VRIJSTAAND DUBBEL WOONHUIS geschikt voor pension of verhuurbedrijf. Te VLISSINGEN aan de Schubertlaan 47 een zeer goed gebouwde en gunstig gele gen VRIJSTAANDE BUNGALOW op perceel grond van ca. 800 m2- Indeling: vestibule, gang, badkamer met toilet, douchecel met toilet, ruime eethoek, keuken, grote woonkamer. 3 slaapkamers met vaste wastafels, dubbele garage. Deze luxe afgewerkte bungalow bevat ver der o.m. gas cv, parket en tegelvloeren Aanvaarding: in overleg. Tekening ter inzage op ons kantoor. Te OOST-SOUBURG In het centrum van Oost-Souburg boven da in aanbouw zijnde Rabobank aan het Oran jeplein hoek Stemerdinglaan ca. 700 m2 KANTOORRUIMTE. Deze kantoorruimte wordt afgeleverd als casco, zodat verdere indeling en afwerking kan geschieden naar wens van de huurder. Oplevering: CA. SEPTEMBER 1976. Huurprijs: n.o.Lk. Inlichtingen worden u gaa.-r.e verstrekt doe.' B.V. Centrul Mekeleirskentoor i sHfl Londensekeal 1. Middelburg, Tel. l'^eSj

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 15