SPACE Wiar persoonlijke service nog vanzelf spreekt! Mazda Mé 3|c de gastvrije pomp. mazoa 100011300 Weer worden100.000 brieven bussen in 't zonnetje gezet. VERHAAT CCKCEST- ES GEHOORZAAL Concert Hou Magen-ensesifeles van de ititiziekacadeiiile Van Haelst Lansii ADMINISTRATIEVE KRACHT Goedkoper- en zegels toe V-SNAREN EN -SCHIJVEN Algemene Loterij Nederland 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zaterdag 8 mei 1976 Aanvang 19.30 uur te Vilvoorde in het kader van de culturele uit wisseling tussen Vilvoorde en Middelburg. Entree: 1,00. Kaartverkoop aan de zaal vanaf 19.00 uur. FABRIEKSVERKOOP WOLLEN TAPIJTEN alle dagen geopehd van 9-12 en 13.30-17.00 uur ook zaterdaes p.v.b.a. TAPIJTWEVERIJ NIEUW-NAMEN (Hulst) Woestijnestraat 9, tel. 01144- nt altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en Voor klein kantoor op Walcheren vragen wij een jonge administratieve kracht (mnl. of vrl.). Mavo en type-diploma en enige kantoor ervaring is gewenst. Brieven onder letter X 87 bur. PZC, Vlis- singen. Autobedrijf Van Fraassen Off. Mazda-dealer voor geheel Walcheren. Servicepunten: Vlissingen en Middelburg Showroom: Pres. Rooseveltlaan - tel. 01184-16679, b.g.g. 01185-1900 Dealer voor Zeeuwsch-Vlaanderen Garage Vervaet v/h Mannaert Rooseveltlaan 1 (bij Rotonde) - tel. 01150-2220 - privé R. Vervaet, 01155-1628. Servicepunten: Garage De Tol, Axel, Vaartstraat 1, tel. 01155-1628. Garage Vervaet, Biervliet, tel. 01152-400 Garage Hoebeke Off. Mazda-dealer - Hoofdweg 35-37 - Rilland-Bath - tel. 01135-360 Dealer voor de Bevelanden Garage Legemate Off. Mazda-dealer voor Schouwen-Duiveland - Calandweg 51 - Zie- rikzee - tel. 01110-2686 Autobedrijf 'Clara' Off. Mazda-dealer - Clara's Pad 22 - Heinkenszand - tel. 01106-1745 Dealer voor Zeeuwsch-Vlaanderen Garage Ed Voerman Paardenmarkt 15 - Hulst - telefoon 01140-2104 'De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland te Middelburg deelt mede, dat bij zijn beschikking dd. 7 mei 1976, nr. 3461 aan de Vlis- singse Transportbeton Onderneming B.V. te Vlissin gen vergunning is verleend tot het lozen van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater afkomstig van de vestiging van voornoemd bedrijf, gelegen aan de 2e Binnenhaven te Vlissingen. Voornoemde vergunning ligt vanaf 12 mei 1976 gedu rende 30 dagen voor een ieder ter inzage ten kantore van de directie Zeeland van de Rijkswaterstaat, Koor kerkhof 7 te Middelburg, alwaar ook inlichtingen zijn te verkrijgen, alsmede ter secretarie van de gemeente Vissingen. Onder de aandacht van belanghebbenden wordt ge bracht. dat tegen deze beschikking beroep open staat bij de Kroon tot aan het einde van de termijn van ter inzagelegging. De hoofdingenieur-directeur, ir. J. Zuurdeeg. Al is de SPACE pomphouder nóg zoveel goedkoper, uw voordeel gaat bepaald niet ten koste van zijn servjce. Integendeel. Hij zal u nooit weg laten rijden vóór uw ruiten weer brandschoon zijn. Uw olie op het juiste peil. En uw banden opdeveiligste spanning. Service die u niet met 'n fooi hoeft te kopen, maar die bij hem nog vanzelfsprekend is. Omdat hetzijn manier is om tegen de grote merken op te kunnen boksen. En omdat ie vindtdattanken bestookeen beetje gezellig mag zijn. Verbaas u dus niet als hij u op 'n goeie morgen verrast met een geurig kopje koffie. Als opkikkertje terwijl hij z-'n werk doet. En hij doet 't graag. Want hoe meer nieuwe klanten bij hem "stamgast" worden, hoe meervoordeeltjes hij u kan bieden. Op de gratis spaarzegels.Of zomaar^-x-^ voorde aardigheid. Auto Palace - De Binckhorstb.v.Den Haag. Postbus 148. Binckhorstlaan312-322.Tcl.070-855100/855101 Rysme voorraad! St Pieterstraat 45-47, Middelburg. Tel 01180- 13192 DE MEEST PERFEKTE JA RANSE AUTO ★KOMPLEET IN UITRUSTING EN ACCESSOIRES, KOMFORT EN VEILIGHEIDS VOORZIENINGEN. VOOR EEN KOMPLETE, KONKURRERENDE PRIJS. 2 snelheden ruitewissers gelaagd veiligheids- Model 1300 2-deurs ook leverbaar met glas in voorruit achteruitrijlampen alarm- automaat. knipperlichten stuurslot vaste hoofdsteunen Model 1300 tevens leverbaar als stationwagen slaapstoelen (1300) sigarettenaansteker gescheiden remsysteem vóór schijfremmen elektrisch verwarmde achterruit (1300). v.a. f 8.785,- inkl. BTW Ziehier het resullaal van de trekking f 100.000.-postgironummer 454 191 f 75.000.- poslgironummer2.827 972 f 50.000.- poslgironummer 978 793 f 25.000.-postgironummer 581.226 f 25.000.-postgironummer 1.172.193 f 25.000.-poslgironummer 3.304.016 f 10.000.-poslgironummer 544.454 f 10.000.-poslgironummer 570 674 f 10.000.-poslgironummer 632.088 f 10.000.-poslgironummer 1 113 907 f 10.000.-postgironummer 2.176.964 f 10.000.-postgironummer 2.182 287 f 1 0.000.- postgironi.immer 2 652 682 f 10.000.-postgironummer 2 965 004 f 10.000.-postgironummer 3 418.595 f 10.000.-postgironummer 3 526 738 f 5.000.- postgironummer 376.200 f 5.000.-postgironummer 438.211 f 5.000.- poslgironummer 688 690 f 5.000.- postgironummer 847.000 f 5.000.-postgironummer 1 071.480 f 5.000.- postgironummer 1 077 764 5.000.- poslgironummer 1 433.667 f 5,000.-poslgironummer 1.937 501 f 5.000,- postgironummer 2 526 203 f 5.000.- postgironummer 2 601 348 f 2.500.- postgironummer 54 833 f 2 500 - postgironummer 61 87! f 2.500.-postgironummer 1.364 651 f 2.500.-postgironummer 1 521 870 f 2.500.-postgironummer 1.825 920 f 2.500.- postgironummer 2 009.089 f 2.500.-postgironummer 2 572 132 f 2.500.-postgironummer 2 813 762 f 2.500.- postgironummer 3 240 421 f 2.500.- poslgironummer 3.333.538 f 1.000.-op eindcijfers 3 636 f 1.000.-op eindcijfers 8 384 f 200.- op eindcijlers 066 f 100.-op eindcijfers 106 f 60.- op eindcijfers 32 f 10.-op eindcijfer 2 Aantal deelnemers aan deze loterij: 996.193 'i Komt in de bus. circa 21/? miljoen aan prijzen. Bij ruim 100.000 deelnemers aan de Algemene Loterij Nederland. Zo gaat dat, elke 2 maanden 'i hele jaar door, Ga toch meespelen, En mee délen. U hoeft alleen maar de machtiging in te sturen. Makkelijker kan 't niet. Automatisch wordt er iedere 2 maanden een tientje van uw postgirorekening afgeschreven en., uw gironummer wordt uw lotnummer. De notaris, mr M J Meyer te Amsterdam, trekt iedere twee maanden de prijsbepalende gironummers Waarna de prijzen binnen 1 week na de bekendmaking worden uitgekeerd. Alle prijzen komen uitsluitend ten goede aan deelnemers. Grijp uw kans. Wie weel is 'I al prijs, de eerste keer dat u meespeelt Uw geluk zit in een giro-envelop Knip uit die bon. Speel óók mee. Vul de machtiging hiernaast volledig in en stuur 'm in een envelop zonder postzegel naar SUFA, Antwoordnummer 2020. Rotterdam Heeft u nog geen postgirorekening'' Schrijf naar 't zelfde adres en SUFA zorgt er dan in samenwerking met de Postcheque- en Girodienst voor dat ook u een postgirorekening krijgt Prijzen boven f 1000.- zijn belastbaar met 25% kansspelbelasting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1976 | | pagina 12