anton ebben beheerste springparkoers van nationaal concours serooskerke vier leiders in ibm-t0ern00i: böhm, hobner, kavalek en sab0 [erste en tweede in het Parijsconcern prestatieloop zeeland sport hiddink naar huis gestuurd hübners zege op timman ej| PAARD orlano bleek in een jaar enorm veel geleerd te hebben VOORNAAMSTE UITSLAGEN IN CONCOURS van SEROOSKERKE Frans Struis naar Excelsior Doelpuntenfestijn bij Hermes-NAC in Bruinisse VAN PAGEE'S 3e m MEDEMBLIK EERSTE INTERT0T0- ZEGE VOOR AZ (1-0) Esiorm spannende slotronden te verwachten LI MANDAQ 21 JUU 1975 FR O V1HCI All ZEIUWSK COURANT SEROOSKERKE Wie gedacht heeft, dat Anton Ebben van het voorste ruiterplan zou zijn verdwenen nadat hij zijn sue- sesvolle paard Kairouan van de hand had gedaan, is zater dag beslist tot andere gedachten. Want de ruiter, die zater dag 't nationale concourshippique van de vereniging Sé-Ros hij de manege de Eendracht onder de 'rook' van Seroosker- ke (W) volledig beheerste, was diezelfde Anton Ebben. Vo rig jaar liet de Utrechtse topruiter weten, dat hij nog wat moest wennen aan zijn nieuwe, jonge, paarden Orlano en Camara, zaterdag liet vooral Orlano zien een bijzonder goede leertijd doorgemaakt te hebben. Ebben en Orlano bleken een schitterende combinatie te vormen, die een knappe zege be haalde in het Parijs' springconcours en 'n tweede plaats in het springconcours Speel uw Spel. Met zijn tweede paard, jumbo Design, sprong de Utrechtse ruiter bovendien naar een tweede plaats in het Parijs' concours en naar een vierde plaatsin het concours Speel uw Spel. Het was dan ook geen wonder, dat Anton Ebben tot slot ook nog de ring mocht inkomen voor een ereronde met Or lano, omdat hij over het gehele concours genomen de beste springruiter was en daarvoor een speciale waardering in ontvangst mocht nemen. Het was de zogenaamde Jasonprijs, genoemd naar een bekende Zeeuwse hengst, en de prijs be stond uit een bloedkoralen armband. staan bij een dergelijk Parijs' con cours niet veel hindernissen en je kunt het bovendien in de eerste ronde op je gemakje doen. Het zal straks wél moeilijker worden, dan moeten de vijf hindernissen op tijd genomen worden." dit Serooskerkse sieraden- xorairs, dat met drie springconcour- ja ('s morgens was er een concours •ik A 1.30 meter afgewerkt), ver- icEfflde hackneyconcoursen en siioïs van de organiserende ruiterver- OTP3Sé-ros (een carrousel) en van he; jmjws trekpaard, bijzonder geva- riferd was voor de meer dan tweedui zend besoekers, die de weg naar de mange de Eendracht hadden gevon- Anton Ebben sprong wel- zo spectaculair als bijvoor van Vught uit Mierlo, Lam- iur uit Soest of Frits Smul- ai'iï iiers vit Nuenen (de winnaar van het rolsii concours Speel uw Spel) datdeden, jam maar de "maestro' liet bijzonder gede- sen vakwerk zien: hij stuurde met Oriano zeer bekwaam rond, liet ir korte wendingen met het dier geen enke- te doen en sprong en vooral beheerst- Hei Parijs" concours, waarmee het het middagprogram - op het eerste gezicht |ü!s zo moeilijk, omdat meer dan vijftien combinaties foutloos de vijf 0- ^r. in moeilijkheid oplopende hindernis- Brl k ai passeerden en daardoor een maxi- "k tam van 15 punten bereikten. "k Zeeuwse springruiter Simon den sta uit Kortgene wilde wel uiteen- dia, waarom er wellicht zoveel staties foutloos sprongen: „Er Moeilijker Het werd inderdaad moeilijker, voor al om Anton Ebbens tijd, die hij mei. Jumbo Design neerzette, namelijk 32 seconden rond, te verbeteren. Eerst beet Lammert Laseur op Idha er zijn tanden op stuk: hij kwam tot 32-3 seconde, vervolgens slaagde Frits Smulders met Debutant evenmin. De Nuenense ruiter realisèerde een tijd van 32.5. Een van de gasten op de 'eretribune' wist tenslotte, dat Jan van Viught alles zou gaan geven om de tijd van Ebben te verbeteren, maar de Mierlose ruiter had in vergelijking met Ebben zeeën van ruimte nodig om te keren. Van Vught kv/am daar door slechts tot 33.1, waarna tenslotte Anton Ebben met Orlano de tijd, die hij met Jumbo neerzette,naar verbe terde... De Utrechter reed met Orlano in 31 seconden precies rond en gTeep de eerste twee prijzen. Hij beurde daarmee niet alleen een prijzenbedrag van 450, maar verdiende ook een granaten halscollier ter waarde van 500 gulden en een gouden hanger aan zijn schitterende dubbele overwin ning. Janse. DonjS k» u li s stoKi ÏBOOSKERKE De voornaamste (jkfn van het concours liippique Suooskerke luiden als volgt: ^concours tabel A 1,30 m: (leng- parkoers 525 m; 12 hindernissen; sprongen; max. tijd 90 sec.) 1 H. Wiering, 0-77.3; 2 Petthon Mme Aubert 4-65.3; 3 Bright Inter- is Anja van de Plas 4-67.2; 4 Gallan- Suzanne Aubert 4-71; 5 Barnboula Hademakers 4-74.6. Hjs' springconcours, met; eenmaal jtrage op tijd: lengte parkoers 350 hindernissen; 5 sprongen; max. Na- barrage: 1 Orlano A. J® ®"sn> 15 pnt 31 sec.; 2 Jumbo De- n j® A, Ebben 15 pnt, 32.1; 3 Iana L. fsetir 15 pnt, 32.3 sec; 5 Passak M. ...„.ui HSchusISpnt, 35.5 sec. uit Pnngconcours speel uw spel: (max. 60 sec.): 1 Debutant Fr. Smulders pnt; 2 Orlano A. Ebben 910; 3 ■•jaar M, Bagchus 890; 4 e.a. Jumbo ■®?n, A. Ebben en Iana L. Lasseur ai®850. eenspannen hackneys kleine Hmieckïasse 1.100. 1 Ascot Mary Oyergaag (eïg.); 2 Harden Sun- A. Ebbelaar (eig.); 3 Pennine Munt, B. Andeweg (eig.): 4 Moon- Lightsome, A. C- Mosselman 5. J.« der" mKS Concours eenspannen hackneys grote maat: 1 Marfleet Captain, B. Andeweg (eig.); 2 Dannelies. W. van Velzen (eig.); 3 Magic- Fairy, A. Koolaard (eig.); 4 Offley Valentine, H. van Dijk (eig.). Concours eenspannen hackneys kleine maat. open klasse: 1 Blue Cap Sir James, J. van Rooy (eig.); 2 Ashley Bachelor Boy, C. Schalkers (eig.); 3 Hurstwood Rich Nick, A. Koolaard (eig.): 4 HHarden Moonshine, J. Ken nis (eig.). Concours tweespannen hackneys: 1 Harden Mascot en Brownsyard King Marting, C. Schalkers (eig.); 2 Petra Primrose Gay en Stookwood Naughty Lord, gebr. Otten (H. Otten); 3 Char ming Boy en Magic Fairly, A. Kool aard (eig.); 4 Nicker Boys en Moons hine Lightsome, A. C. Mosselman (eig.). Concours tandems hackneys, aange spannen voor tweewielig rijtuig: 1 Harden Mascot en Brownsyard King Martin. C. Schalkers (eig.); 2 Char ming Boy en Magic Fairly, A. Kool aard (eig.); 3 Petra Primrose Gay en Stockwood Naughty Lord, gebr. Otten (H. Otten); 4 Forestdijks Admiraal en Harden Moonshine, G. van de Hurk-J. Kennis J. Kennis Drie seconden Nada.t Lammert Laseur op Jana het totaal van Ebben had geëvenaard, slaagde Frits Smulders op Debutant er in om een nog hoger gewaarde route te vinden, die hij supersnel aflegde: resultaat 980 punten. Op Or lano leek Anton Ebben deze prestatie verleden tijd te maken, maar hij kwam precies drie seconden te .corl voor een sprong van 100 punten, waarmee hij zijn totaal met Orlano op 1010 gebracht zou hebben. De Utrechtse ruiter bleef ditmaal op 910 steken, goed voor de tweede prijs. Fnts Smulders mocht zegende een volautomatische wasmachine mee naar huis nemen naast de geldprijs van 250, Ebben veroverde 325 en naast deze geldprijs een gouden Zeeuwse hanger (een strik). In de laatste race van de dag deed Maarten Bagchus uit Goirle op Petgaar nog een geslaagde greep naar een jacht hoorn toe- Hindernissenrapport Was er vorig jaar enige wrevel over de slechte staat van het hindernissen- materiaal, ditmaal was het gehuurde 'park' van de Nederlandse hippische sportbond niet veel beter. Terreincom missaris Bram Kwekke'ooom het we ten, dat er tijdens het morgenc-on- cours, gewonnen door Henk Wiering uit Gilze op Oscar, nog al wat siukge- stoten was, waardoor er flink wat 'vertimmerd' moest worden. Parkoers- bouwer adjudant. I. van Leeuwen was er beslist niet gelukkig mee: „Ik heb," zo deelde hij mee, „een rapport opge maakt over de staat, waarin het mate riaal verkeert, en dat rapport over handigd aan de vertegenwoordiger van de hippische sportbond. Er is beslist niet veel meer, dat- in goede staat verkeert. De hippische sport bond moet nu maar eens voor een goed hindernispark zorgen" Voor de verenigingen zelf is het on doenlijk een dergelijk park aan te sohaffen. „Voor een bescheiden par koers," vertelde Bram Kwekkeboom, „is al 25.000 nodig, als je het goed wilt doen, is er een ton nodig. Boven-' dien kost het jaarlijks onderhoud dan nog eens 25.000." Wereldniveau Voor de liefhebbers van de hackneys was er eveneens weer veel te beleven, temeer, omdat hier niet alleen Neder landse kampioenen waren te zien, maar tevens materiaal van wereldni veau. Van de Zeeuwse deelnemers FONTAINEBLEAU (AFP)De Ne derlandse dames Anne-Marie Keyzer (met Amon) en Mike van der Kamp (met Jakka) zijn zaterdag tweede en derde geworden in het troosttoernooi van het Europees kampioenschap dres suur te Fontainebleau, De Zweedse Vivi Walgren werd winnares met het paard Sharon- Zij behaalde 879 punten. De Nederlandse deelneemsters kwamen respectievelijk tot 875 en 860 punten. ^^zMport^pM^»por»-pi^ BOTTERRAM Excelsior heeft de 26-jitrige middenvelder Frans Struis aangetrokken, die het vorige seizoen uitkwam voor FC Dordrecht. Struis, die ook voor Feyenoord hee(: gespeeld, zal een contract met een looptijd van drie jaar tekenen. VLISS1NGEN - Aanslaande woensdag- avond organiseert Zeeland Sport een preatatJeloop over een parkoer» ran 6 km. De .start vindt plaat* om 19.00 uur op de grote parkeerplaats in he? Nolle bus te VILssingtn. Na de start gaat het via strand en duinen richting Dlshoeck en terug via de landzijde en het Nollebos weer naar het startpunt. Inschrijven vanaf 18.00 uur op de parkeerplaat*Het Inschrijfgeld be draagt 2115. Iedere deelnemer ont vangt een herinneringsvaantje. BRUINISSE In en bijzonder doel- puntenrijke wedstrijd heeft een selec tie van de eredivisieploeg NAC uit Breda zaterdag In Bruinisse met 4-3 van de amateur-hoofdklasser Herme-s I)VS gewonnen. Voor de toeschou wers in Bru natuurlijk een bijzonder attractieve wedstrijd, die werd geleid door internationaal arbiter Frans Derks uit Breda. Mand tot 2 1. waarna Havermans 2-2 gelijk maakte, waarbij het bleef. Willem Zeeuws ruiter Simon den Exter be haalde wel met zijn beide paarden Cartousclie en Calimero de barrage (hij sprong dus beide malen foutloos) maar daarin was hij niet in staat om snelle parkoersen te maken. Kampioenschap Overigens jammer, dat aan een derge lijk concours geen ruiters van de landelijke rij verenigingen mogen mee doen, al zaten de bestuursleden van beide organisaties (voor de gewestelij ke bond van landelijke rijverenigingen de heer L. Kooistra) gezellig met elkaar te kouten. Ook de ruiters zelf zullen waarschijnlijk geen hekel aan elkaar hebben; ze zouden wellicht graag eens de krachten willen meten in bijvoorbeeld een Zeeuws kampioen schap... Ook in het concours Speel uw Spel (waarbij de ruiters en amazones zelf uit een aantal van tien hindernissen hun parkoers mogen kiezen binnen een tijd van 60 seconden) zette Anion Ebben al erg snel met Jumboeen struikelblok op de scoreborden: 850 punten. Jan van Vught leek met Ma rio een hoger puntenaantal te sprin gen. maar hij kwam luttele seconden tekort voor een 70 punten tellende sprong. Daardoor bleef hij 60 punten achter het totaal van Ebben. ring. In deze show rond het Zeeuwse Anton Ebben, bijzonder succesvol tij dens het sieraden-concours van Seroos- kerke, neemt op Orlano een hindernis. gooide W. van Velzen met Dannelies bij de eenspannen grote maat weer hoge ogen: de combinatie behaalde een tweede plaats. A. C. Mosselman, evenals Van Velzen uit Kruiningen, behaalde twee vierde plaatsen, alsmede een vijfde plaats. Onder leiding van instructeur Jan Meijefs zorgden leden van Sé voor een aantrekkelijke carrot: waarvoor veel applaus van de 'tribu-| nes' klaterde. Een geweldige indruk maakten natuurlijk de Zeeuwse trek paarden: vooral de Zuidnederlandse kampioenshengst Due en een vierspan oogstten in deze show veel bewonde- trekpaard kregen ook een Walcherse I verewagen, een boerenwagen en een sjees met ringlijders veel belangstel ling- In de jurywagen zorgden Leniel Meijers en Ad Mosselman de hele dag| voor uitstekend commentaar. MEDEMBLIK Zondag is, bij een schiftende wind, de eerste race gezeild voor het Nederlands kampioenschap in de 470 klasse. De zege ging naar Ronald van Vianen. De tweede plaats was voor de Belg Lefebrve. De uitslag is: 1 R.onald van Vianen, Herbert Schoenmaker. 2 Lefebrve - Ledent (Bel). 3 Hans van Pagee - Hannie van Pagee, 4 Albert van Via nen - Henneke van Buuren, 5A rthur Hoynck van Papendrecht - Van Elk, 6 gebroeders Bakhuizen, VENLO Landskampioen PSV heeft In Venlo een vriendschappelijke wed Mrijd tegen eerste divisieclub FC VVV verloren met 1-2. Willy van de Kerkhof scoorde voor de Elndhovena- ren en Jovanovic en Van Din ter maakten de Venlose doelpunten. Er waren 7500 toeschouwers. In Tilburg stond de plaatselijke eerste divisieclub na 5 minuten reeds met 2- 0 achter tegen de Duitse topclub Her- tha BSC, zodat de 3000 supporters van de Brabanders het ergste vrezen. Maar de van Haarlem overgenomen doelman LelieveLd behoedde zijn team met spectaculaire reddingen voor ver dere schade, waarna de Tilburgers aan herstel begonnen. Ex-Terneuze- naar Rinus Polderman verkleinde rnet een sohitterend doelpunt d.e achter- MALDEN NEC won een oefenwed strijd van ce amateurclub Juliana Malden met 2-0. Korneüs en Hutting waren de doelpuntenmakers. Bij NEC speelde in de eerste helft Johan Zui- dema mee. Er waren 1750 toeschou wers Tevens contracteerde NEC Adrie Battink voor één jaar, Battink komt van de amateurclub Veluws» Boys en is een spitsspeler. VELSEN Telstar - Zaglebie Sosno- wifz 0-0, scheidsrechter Ram. Toe schouwers 3000. Zonder tot grote hoogte te stijgen stond het treffen tussen Telstar en het Poolse Zaglebie Sosnowitz op een redelijk peil Bij de thuisclub werd de geschorste Van Kooten gemist. Hij werd vervangen door de jeugdspeler Kampheus, die niet slecht debuteerde maar vooral in de lucht werd afge troefd. De Polen kregen de beste kansen op de overwinning, maar spits Malenski weigerde hardnekkig te sco ren. Rechtsbuiten Wieezorck kreeg een gele kaart. ALKMAAR AZ '67 -Oesters Vaexjoe 1-0 (0-0), toeschouwers: 5000. Scheids rechter: Beek. AZ was veel sterker en verdiende de zege volkomen. In de 61e minuut scoorde Kees Kist uit een pass van Wildbret. Het. was de eerste Alkmaar- se treffer na 241 minuten voet.bal in de intertotcompetitie. De Alkmaarden- kregen vele kansen, maar slaagden er niet in deze te verzilveren. Daarin'i stuitten zij ook op de uitblinker in deze wedstrijd, de Zweedse doelman Hagberg, reserve-doelman van bet Zweedse nationale elftal. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte ge houden voor het overlijden van het AZ-bestuurslid Jan van der Ben. Groep 9: KB Kopenhagen-FC Amster dam 0-1 (0-0). STOCKHOLM (ANP) Het bestuur van de eredivisieclub De Graafschap heeft zaterdag speler Guus Hiddink naar huis gesiuurd- Hiddink, die roet de selectie in een trainingskamp In Zweden zat, zou door zijn houding en te wensen overlatende inzet een nega tieve uitwerking op de groep hebben gehad. Hiddink, die een tweejarig con tract heeft met de Doetinchemse vere niging, heeft volgens zijn zeggen over eenstemming bereikt met de Franse club Strasbourg. Volgens het bestuur van De Graafschap heeft deze Franse vereniging nog In het geheel geen serieuze belangstelling getoond. Ook de houding van Hiddink in deze zaak heeft de ergernis van de leiding opge wekt. die de speimakende middenvel der zaterdag op het vliegtuig naar Nederland zette- Sosonko tl) zaterdag in de partij te gen Hans Böhm. AMSTERDAM Hans Boehm, benevens de grootmeesters Hüb- ner, Kavalek en Szabo, voeren na 10 ronden de grootmeester- groep van het IBM-toernooi aan. Hun score, 6 uit 10, duidt op ge ringe onderlinge krachtver- schillen. Daardoor zullen de vijf resterende ronden ongetwijfeld enorm spannend worden. Aan te nemen valt namelijk, dat ook de achtervolgers zich zelf nog kanshebber voelen. Een enkele winst- of verliespartij betekent in de rangschikking op dit ogen blik vrijwel een aardverschui ving. Hübner. die niet bijster tevreden is over zijn vorm, leverde daarvan zater dag een sprekend bewijs. Hij had wit tegen Timman, doch kwam niet tot overwicht. De Nederlandse kampioen comliceerde op geweldige manier en stond omstreeks de 25e zet zeer over wegend. Hij meende toen, dat de stand al rijp was voor liquidatie. Daartoe offerde hij een kwaliteit, doch een tussenzat gooide roet in het eten. Hübner trok zelfs aan het lang ste eind. Hij maakte, toen hij won, een moedeloos gebaar naar Timman. Tja. rechtvaardigheid is bij het scha ken nogal eens ver te zoeken en in deze wedstrijd jegens Timman bijna onvindbaar: dat is de opinie van ve len. Hamann is eerzuchtig. De Deense meester leeft onder de schaduw van zijn landgenoot. Larsen. Om die reden poogt hij in elke partij alles: Szabo zou zijn slachtoffer moeten worden. De geroutineerde Hongaar hield de positie echter vrij moeiteloos in han den en offreerde daarna terecht remi se. Hamann weigerde en offerde een kwaliteit en won toen de partij met enkele voor de hand liggende zet ten. De overige duels werden remise. Daarbij tekenen we aan, dat Uhhnann- Gheorghiu tot in de avonduren duur de. Boehm-Sosonko werd snel een puntendeling. De wilspeler is nu nog maar een half punt van zijn tweede meeslerresultaa't verwijderd. Dat kan in de loop van de week geen pro bleem meer worden. In de meestergreep versloeg Ligterink landgenoot Hartoch. Hij heeft, nu ze ven punten. De Groninger kwam niet slechts gedeeld op kop naast, hem staan Nunn en Farago doch behaal de tevens het zo fel begeerde meester- resultaat. Gedurende drie jaar is hij nu verzekerd van invitatie bij Hoogo ven- en IBM-toernooien voor meester- of grootmeestergroepen. Zaterdag speelden de tienkampen hup 'laatste ronde. In de reservegroepen wonnen de Rotterdammer Van Wij- gerden en de Leidenaar Westervelö. Zij zullen worden uitgenodigd voor de meestergreep 1976. De uitslagen van de partijen voor de tiende ronde luiden: grootmeester- groep 10e ronde: Makarisjev (Sov)- Rasoewajew (Sov) Vc-Vj; Hübner (Wdl)-Tinunan (Ned) 1-0; Hamann (Den)-Szabo (Hong) 0-1; Uhhnann (Dld)-Gheorghlu (Roe) Ljuboje- vic (JsD- Raicevic (Jsl) Vi-V2; Smejksl (Tsj)-Kavalek (VSj Va-V»; Boehm (Ned)-Sosonko (Ned) Vj-'/i; Ree (Ned)- Jansa (Tsj) Vï-Vi. Stand na 10 ronden: 1-4 Boehm. Kava lek, Szabo, Hübner 6; 5-6 Jansa, Ra- soewajew ö'/j; 7-10 Ljubojevic, Smej- kal, Sosonko en Gheorghiu. allen 5, 11 Uhlmann 4'.6 plus 1 afgebr,; 12-13 Timman, Makarisjev i'-'r, 14 Hamann 4: 15 Raicevic 3Vj plus 1 afgebr.; 16 Ree 3. Meestergreep: Rodriguez (Fil)-E5sing WD1:'3-Vb; Van Baarle (Ned)-Boey (Bel) j-'/j; Weinstein (VS)-Nunn (Eng) (meesterresultaat) V3-V3; Fara go (Hon)-Dieks (Ned) 1-0; Schiffer 1 Wal)-Enk!aar (Neai afg.; Hartoch 1 Ned>-Ligterink (Ned) meesterresul taat) 0-1. Stand na 10 ronden; 1-3 Farago, Ligte- rink, Nunn 7, 4-6 Weinstein, Schiffer en Rodriguez 5' -.: 7-8 Van Baarle en Boey 41 9-11 Elsink, Enkiaar, Har toch 4; 12 Dieks l'.'i. AMSTERDAM De partij tussen Hnb- ner (wit) en Timman had het volgende verloop: 1. e2e4 c7c5, 2. Pbl—c3 FbB—c6, 3. g2—g3 g7—g6, 4. Lflg2 Lf8—g7. 5. d2d3 d7d6. 6. f2—f4 e7—e5. 7. Pgl—f.3 Pg&—e7, 8. 0—0 0—0. 9, Pc3— d5 e5xf4. 10. Pd5xf4 d6—d5. 11. c2—c3 d5xe4, 12. d3xe4 b7—b6, 13. Pf4—d5 Lc8e6, 14. Pf3g5 Pc6—eö. 15. Lel— f4 Lc8g4, 16. Ddlc2 h7h6, 17. Pg5—h3 Pe7xd5, 18. e4xd5 Lg4—f5. 19. Dc2d2 Pe5c4, 20. Dd2—e2 bO—b5, 21. Ph3—12 g6—gó, 22. Lf4—cl Dd8— d7, 23. a2a4 Ta8—e8, 24. De2—dl b5— b4, 25. c3xb4 c5x'o4, 26. Ddl—b3 Dd7— c7, 27. h2h4 Lg7—d4, 28. h4xg5 Pc4— e3, 29. Lclxe3 Te8xe3. 30. Db3xb4 TeJ— e4, 31. d5d6 Dc7—c2, 32. Lg2xe4 Dc2x e4. 33. Kgl—h2 De4—e5. 34. Tal—dl Ld4e3. 35. Db4c3 De5xc3. 36. b2x c3 h6xg5. 37. d6d7 Tf8—d8, 38. Tfl— el. Zwart geeft op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1975 | | pagina 11