Enige Zeeuwse amateur in selectie Oranje Roelofs met meer initiatief fangs Morres-Hulst: 3-2 Ron de Jonge in zaalhandbalteam 15 PRETTIGE KERSTDAGEN VOOR JAAP MEERMAN VAN ARNEMUIDEN Ben Mulder 31 december consul af Junioren St. Laurens kampioen B-klasse OEMOEMENOE WON VAN ENGELS FABRIEKSTEAM Van Agt gaat met KNVB praten over strafzaken ZES ZEEUWEN IN EINDSTRIJD HALEX TAFELTENNISTOERNOOI ELZERMAN DERDE FR0FR0NDE HANSWEERT OP 2e PINKSTEREN Geen wijziging buitenspelregel Gerard Verhulst van Zld. Sport WOENSDAG 18 DECEMBER 1974 PROVINCIAL! ZEEUWSE COURANT ARNEMUIDEN Jaap Meerman, de stijlvolle mid denvelder van de zaterdageersteklasser Arnemuiden, heeft dit jaar bijzonder prettige kerstdagen. Zaterdag kreeg hij namelijk het bericht dat hij is geselecteerd voor het Nederlands amateurelftal. Het betekende opnieuw een mijlpaal in zijn voetbalcarrière. Een bij zonder gedenkwaardige. „Het is het hoogste wat je als amateurvoetballer in Nederland kunt bereiken", stelt hij uiterst tevreden vast. „Op het betaald voet bal na tenminste, maar dat is weer iets heel anders". „Vorig jaar was ik al bij de voorselectie. Maar toen heb ik het niet gehaald, bh» lukte het wel. Ik ben de enige Zeeuw, die er bij is. Het is te hopen dot ik er bij mag blijven en lekker kan spelen", zegt de 21-jarige bouwvakker. Dat streven heeft Meerman voorlopig alleen voor ogen. Hij wil een goede indruk maken in het Oranjeteam. Daar zal zijn grootste aan dacht zich voorlopig op richten. Piekeren over het verdere verloop van zijn voetballoopbaan doet hij nog niet, al heeft hij wel een ideaal. Er zijn beroep van maken, maar vastomlijnde plannen bestaan er Na de training drinkt Jaap Meerman een flesje bronwater in de kantine van de vereniging. Trainer Gerard Olijhoek deed even tevoren al zijn beklag over liet feit dat de echte voetbaltraining er door de slechte om standigheden van het veld opnieuw bij is ingeschoten. Ook Meerman vindt het een bijzonder jammerlijke zaak dat de baltraining weer bijna hele maal achterwege is gebleven. „We hebben zes kilometer gelopen. Daarna moesten we een kwartier in de kleed kamer zitten. Op het pleintje trainde het derde en vierde elftal en die kun je er natuurlijk ook niet afschoppen. Je verliest het balgevoel een beetje. Je merkt het oolc in je conditie- Als je op het veld traint, komt er gewoon meer pit in je lichaam," meent hij. Meerman herhaalt de oeroude klacht over de gebrekkige accommodatie. „Als eerste klasser moet je toch een goed veld hebben- Maar de gemeente doet er ook niets aan. We trainen nu al bijna drie maanden op een plein tje". TWIJFELS Ondanks deze donker dagen voor kerst voor de voetballers van Arne muiden straalde de voetbalster voor Jaap Meerman erg prettig licht uit. Tot zaterdag was hij echter niet hele maal overtuigd van zijn selectie. Na de laatste voorselectiestrijd vorige week dinsdag waren er een aantal twijfels. „Ik moest maar een halve wedstrijd meedoen. De eerste helft ■stond, ik eir naast. Toch was ik er een beetje gerust op, want Arie de Vroet zei tegen me: „Ik weet wat ik aan je heb en wat je kunt. Daarom wil ik die andere spelers nog eens probe ren." Dat gaf me weer een beetje moed- Ik vertelde dat tegen mijn vader, dat is ook een grote voetbal supporter. Die zei toen dat ik niet bangig hoefde te zijn." In de selectie zitten vijf spelers uit de zate'rdagcompetitie- Over het alge meen, vertelt Jaap Meerman, wordt het zaterdagvoet'oal lager aangeslagen dan het spel van de formaties, die op zondag spelen. Er is zelfs sprake van een rivaliteit tussen die twee groepen, weet hij. „Op de trainingen van het zuidelijk elftal spelen de zaterdagvoet ballers altijd tegen de zondagspelers. Dat is een prestigeslag. Dan moesten we winnen van de 'zondag'. Het gaat er altijd hard aan toe. hoor." SPRINTSNELHEID Meerman wordt gezien als een van Zeelands beste middenvelders. Hij heeft een uitstekende techniek en een goed spelinzicht. Zwakste punt vindt hij zelf de sprintsnelheid. „De eerste tien meter gaan te langzaam." weet de Arnemuiden-speler- „Daar train ik zelf op. Zeker nu we weinig kunnen trainen, oefen ik voor mezelf op dat zwakke punt." De mentaliteit van de amateur-selectie speler wordt door sommige insiders niet optimaal ge noemd- Die bewering veegt hij van de tafel. „Ik zet me altijd voor honderd procent in. Dat doe Ik voor mijn vereniging en ook voor de selecties. Ik neem altijd snipperdagen en verlet uren voor de trainingen. En wat krijg je er voor terug? Niks. Alleen het reisgeld. Ik moet er veel voor laten. Maar ik hen vrijgezel, dus ik kom zaterdags en zondags wel eens in een bar." merkt hij op. Volgens Meerman heeft zijn selectie positieve-, maar zeker ook negatieve kanten. Met name het publiek let meestal extra op een speler, die zich landelijk op het hoogste amateumi- veau beweegt „Als je goed sv.eH zeggen ze dat je er in hoort, maar als het slecht gaat vinden ze dat je het niet waard bent. Je merkt ook dat als het goed gaat mensen naar je toe komen na een wedstrijd. Maar als je slecht gespeeld heb zien ze je niet staan Eén ding weet Jaap Meerman zeker. Zijn instelling als voetballer zal niet veranderen. Ook al verlangt het publiek misschien van hem hij iedere wedstrijd opvalt en doe JuAen maakt vindt hij: „Daar begin niet aan. Als ik een bal heb en ik zie iemand vrij staan speel ik die bal af en ga ik niet proberen zelf een doel punt te maken. Ik ben geen hoog- moedspeler." SCOUTS Naast deze wellicht negatieve kant van het oranje shirt dat hem ten deel Is gevallen ziet Meerman duide lijk positieve mogelijkheden. „Er slaan scouts langs de lijn bij die interlands. Als je goed speelt val je natuurlijk op." Heeft hij dan toch besloten prof te worden? Meerman: „Dat nog niet, maar ik zou het wel willen. Het maakt me niet uit of het een grote of een kleine club is- Ik geloof zelfs dat je beter bij een klein clubje kunt beginnen." Jaap Meerman is persoonlijk princi pieel niet tegen het spelen op zondag. „Ik zie daar geen kwaad in- Als het eventueel zo ver zou komen, zou men vader er ook geen bezwaar tegen hebben. Alleen mijn moeder een beet je." Twee jaar geleden werd Meerman benaderd door FC Twente. Toen ging het feest niet door. De Amemuidense middenvelder moest een aantal keren in Enschede van zijn voetbaltechni- sche kwaliteiten blijk komen geven. „Ik moest vijf-, zes uur in een auto zitten en dan ineens het veld op. Dat ging gewoon niet." Nu hi' als amateur het allerhoogste heeft bereikt wil hij zich in ieder geval op dat niveau handhaven. De grote sprong naar het profvoetbal volgt dan misschien later. „In de vakantie ga ik hard trainen voor me zelf- Ik wil conditioneel gewoon beter zijn dan de anderen." besluit de Arne muiden- en oranje middenvelder. ZUIDZANDE Roelofs/Scheldesport heeft in een rommelig duel Morres Hulst met 3-2 verslagen in de eerste klas heren van de Zeeuwse volleybal competitie. Morres heeft de overwin ning Roelofs/Scheldesport echter niet cadeau gedaan, maar het gebrek aan Initiatief van de thuisclub deed de Hul stenaren uiteindelijk toch de das om. In de eerste set nam Roelofs/Schelde sport direct het initiatief. Morres kon de aanval van de bezoekers niet vol doende afblokken, zodat Roelofs de eerste set vrij gemakkelijk met 10-15 op de naam kon schrijven. De volgen de set gaf een meer wisselend spel- beeld te zien. Scheldesport nam een lichte voorsprong, die door Morres snel teniet werd gedaan. Het lukte bij de bezoekers allemaal een stuk min der, waar Morres met taktisch ge plaatste ballen van profiteerde. De voorsprong werd door Morres gecon solideerd, waardoor de stand via 15-13 in evenwicht werd gebracht. Roelofs/Scheldesport herstelde in de derde set echter weer de goed draaien de aanval, waar het mentaal zwakkere Morres totaal geen weerwoord op kon vinden. Het goede spel van Roelofs werd met een 5-15 setwinst beloond, wat de stand weer in het voordeel van de bezoekers deed uitslaan. De conditie ging in de vierde set een woordje meespelen, wat vooral aan de kant van Scheldesport invloed had. Het spel van de bezoekers leed daar bijzonder onder, wat het jongere en conditioneel sterkere Morres-team de mogelijkheden bood via 15-9 weer op gelijke hoogte te komen. In de laatste en beslissende set zette zich hetzelfde spelbeeld voort en de ploegen wissel den bij de stand van 8-5 in het voor deel van Morres. De thuisclub leek op een regelrechte overwinning af te ste venen, maar een arbitrale beslissing gooide roet in het eten van Morres. Roelofs/Scheldesport putte er zoveel moed uit, dat de motivatie plotseling weer aanwezig was en Morres door de fel aanvallende bezoekers helemaal van de kaart werden geveegd. Roelofs/ Scheldesport stond de thuisclub geen enkel punt meer toe, zodat de eind stand via 8-15 op 2-3 in het voordeel van Roelofs/Scheldesport werd be paald, dat hierdoor de koppositie in de eerste klas wist te handhaven. In de onderste regionen van de eerste klas viel de eerste winst voor Ovisa te noteren. In de eerste set was het echter Herstaco/EWC 2 dat aan het langste eind trok, maar in de tweede set kwam de wending in de strijd. Ovisa won deze set met 15-13 wat voor Herstaco een klap betekende, waar ze niet meer bovenop kwamen. Het technisch zwakkere, maar veel fel ler spelend Ovisa kon het karwei ver der vrij gemakkelijk klaren en kon de volle winst gepakt worden door deze 3-1 overwinning. In de 2e klas B bij de heren was het voor Even Kijken zonder te spelen toch een goede dag. Naaste belagers WIK 1 en Nivoc verloren beide. WIK moest een 3-1 nederlaag incasseren in het duel tegen Savok en Nivoc bracht het niet verder dan 3-2 tegen de Sterre. Nivoc had in de vierde set bij een stand van 1-2 nog ruim zicht op de overwinning, maar in een spannende strijd was het De Sterre, dat de be slissing via 17-15 in haar voordeel for ceerde. Het kostte de thuisclub daarna in de laatste set geen moeite de strijd in haar voordeel te beslissen. DEN HAAG (ANP) Minister Van Agt (justitie) gaat met KNVB-functio- narissen praten over de berechting van strafzaken in de voethalbond. De bewindsman heeft dit dinsdag geant woord op schriftelijke vragen van het tweede kamerlid Van Gorkum (ppr). Dat gesprek is niet in strijd met het beginsel van niet-inmenging, zoals de minister van erm dat heeft ingeno men. Dat standpunt betrof de transfer van spelers, aldus minister Van Agt. In zijn gesprek gaat minister Van Agt niet praten over de KNVB-recht- spraak over de transfers van spelers. Dat is een interne zaa.k voor de KNVB. Van rechtsongelijkheid bij de transfers va.n voetballers is minister Van Agt niets gebleken. Ook niet bij de transfers van de voetballers Not- ten en Neeskens. CULEMBORG In de sporthal te Culemborg werden de halve finales gespeeld van de Halex jeugdachtkam- pen. Hiervoor hadden zich uit de drie voorgaande rondes nog twaalf Zeeuw se spelers en speelstere staande weten te houden. Hiervan wisten uiteindelijk zes Zeeuwen tot de eindstrijd door te dringen. ANDREIKO NIET NAAR SUIKERDAMTOERNOOI DEN HAAG De Rus Andris Andrei- ko zal niet meedoen aan het interna' tïonale Suikerdamtoernooi. dat donder dag in Amsterdam begint. Hij bleek dinsdag niet met de Russische ploeg op Schiphol te zijn aangekomen. Ook Mogiljanski, die in de meestergreep zou starten, heeft verstek laten gaan. Voor Andreiko in de plaats zal nu jeugdwereldkampioen Rob Clerc in de grootmeestersgroep uitkomen. De Rus Sretcnsld, die als trainer mee was ge reisd. zal Moskou toestemming vragen in de meestergreep te mogen spelen. Verder werd bekend dat er op vrijdag 27 december een bijeenkomst zal zijn met onder meer de Russen Koeperman en Gantwarg en de Nederlander Harm Wiersma. waarin van gedachten wordt gewisseld over de te volgen gedragslijn met betrekking tot het wereldkam pioenschap. WON BEMIDDELT BIJ ZOEKEN NAC-TRAINER TILBURG (ANP) De Vereni ging van Oefenmeesters in Nederland (WON) heeft zijn bemiddeling aange boden aan de eredivisie-vereniging NAC uit Breda bij het zoeken naar een nieuwe tranier. NAC ontsloeg vo rige week zijn trainer Henk Wullems, na hem enige tijd eerder op non-actóef te hebben gesteld. Op aandringen van de WON besloot het bestuur betaald voetbal van de KNVB de Bredase club te sommeren op zeer korte ter mijn uit te zien naar een A-trainer, de eerete keer dat een dergelijke bede van de traïners-verendging werd ver hoord. Jaap van der Leek, secretaris generaal van de WON "NAC kan onze bemiddeling nu accepteren of afwijzen. In het laatste geval kan er van onze zijde worden gerekend op scherpe actie". Bii de jongens-aspiranten bemachtigde André Louwen (St-Aloy) achter René Jongmans (Shot) en André van Op stal (Intiem'55) de 3e plaats. Wilno- hoop Cees Dert, van gelijke sterkte als Louwen, stelde deze keer teleur en moest met een zesde plaats genoegen nemen. Eric Kindt (St-Aloy) behaalde bij de jongens-pupillen een fraaie der de plaats en was hiermee ook finalist. Middelburger Wim Wegman (MZ) ver loor één wedstrijd teveel en greep door een vijfde plaats naast de eind strijd. Favoriet voor de welpentitel bij de jongens William du Fossé (Wil- no) bevestigde opnieuw zijn sterkte door in zijn groep als eerste te eindi gen vóór M. Stoffers (Utrecht). Naast- de drie jongens-finalisten wisten ook drie Zeeuwse meisjes zich van een plaats in de finale te verzekeren. Jean ne de Waal (St-Aloy) bereikte achter Wilma van Rijswijk (Koningslust) een fraaie tweede plaats. Magda Jakobsen (MZ) en Sterra Blanckaert (St-Aloy) werden hier met een zesde plaats uitgeschakeld. Ook bij de meisjespupillen was een tweede plaats weggelegd voor Vivian Blanckaert (St-Aloy) achter Martine Vriesekoop (Avanti). Marjan -van de Vijver (MZ) wist zich pas op de zevende plaats te klasseren en moest daardoor afhaken. Eenzelfde lot was Christa Slinger (MZ) beschoren in de oudste leeftijdscategorie, waarin de sterke Jolanda Noordam (Tanaka) eerste werd. De zesde finaliste uit Zeeland werd de verrassend naar vo ren komende achtjarige Ankie Ker sten (MZ) die zich bij de welpen naar een fraaie eerste plaats speelde en zich daarbij meteen als één der favo rieten aandiende voor de eerste plaats in de in februari 1975 te houden eindstrijd. Haar club- en teamgenote Ingrid van Osselaar werd vierde en zij was daardoor bij de welpen uitge schakeld. PRAAG (DPA) Henk Elzeman is dinsdagavond tijdens internationale zwemwedstrijden in Praag op de 400 meter vrije slag als derde geëindigd. De zwemmer van Zian-Vitesse maakte een tijd van 4 minuten en 20 seconden. Winnaar was de Rus Andrej Krilo in 4.11.3. KLOOSTERZANDE De profronde van Hansweert zal dit jaar toch op tweede pinksterdag worden verreden. Zoals wellicht bekend verzuimden de organisatoren van Hansweert hun da tum aan te vragen bij de KNWU, waar op het wielercomité Kloosterzande tweede pinksterdag als dag voor zijn profronde claimde. Dat Hansweert als nog op tweede pinksterdag met profs kan rijden dankt men aan de bereid willigheid van de organisatoren ii Kloosterzande. Reeds tijdens de kalendervergaderim in Breda nam Sjef Mast van Klooster zande contact op met Cees Vermeulen van Hansweert. Een zeer hoffelijk ge baar dat vooral door de sportcommis- sie van de KNWU ten zeerste op prijs werd gesteld. Vorige week maandag besloot het voltallige wielercomité "Kloosterzande' alsnog Hansweert de kans te geven om op weede pinkster dag e rijden. „Voor mij was het toen al duidelijk dat de afwezigheid van Hansweert op een misverstand berust te en dat het nog wel degelijk met profs wil rijden. Ik vind, dat je dan als wielercomité gewoon begrip moet kunnen opbrengen voor zoiets. Ieder een maakt wel eens een foutje, dat ge beurt ons ook. Er waren er wel. die vonden, dat we de gekregen datum niet meer moesten prijsgeven, maar uiteindelijk is iedereen er toch mee akkoord gegaan. We hebben wel ge steld, dat Hansweert wel contact met ons moest opnemen en dat is donder dag gebeurd. Ik heb toen direct com- tact opgenomen met de KNWU om voor ons een andere datum te prikken. Dat is nu 25 mei geworden. We moeten dat alleen nog schriftelijk bevestigen. Donderdagavond was dat nog niet he lemaal zeker omdat Kwadendamme eerder was toegezegd, dat het dit jaar deze datum zou krijgen, Ze hebben vorig jaar voor ons moeten wijken. Nu blijkt, dat de datum van vorig jaar htm zo goed bevallen is dat zij hun oude datum, de 25e mei. niet. meer te rugwillen", verzekert Sjef Mast, van het wielercomité 'Kloosterzande'. Of de tweede profronde van Klooster-, zande er Inderdaad zal komen is nog niet helemaal zeker. Dat hangt vooral af van het geld dat binnenkomt. „Hei is dit keer niet zo, dat we al rond zijn, we hebben wel een datum, maar we zoeken nog een paar sponsors. Organi satorisch is de zaak vrijwel rond", ver telde Sjef Mast maandagmiddag. ZURICH (RTR) De in tenia tionale voetbalfederatie (FIFA) heeft dinsdag verklaard niets te voelen voor de afschaffing van de buïtenspelregel bij vrije trappen. Een maand geleden is in een jeugdtoernooi in Monaco een dergelijk experiment genomen. De scheidsrechterscommissie van de FIFA, die in Zurich vergaderde, wil nog meer proeven nemen voordat hij aan het bestuur wil voorstellen de regel af te schaffen. Tevens werd een voorstel van Wales afgewezen, dat de indirecte vrije trap wilde zi dwijnen. VLISSINGEN Wielerconsul Ben Mulder uit Middelburg heeft de Ko ninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) per 31 december zijn ontslag aangeboden. Zoals gemeld is Mulder het oneens met de uitvoering van het beleid door de sportcommissie. Een van de grieven van de consul is het jeugdbeleid dat in Zesuwsch-Vlaan deren wordt gevoerd. Omdat daar de reglementen met- grote soepelheid wor den gehanteerd kreeg Ben Mulder veel kritiek op zijn werkwijze in Zeeland bo ven de Schelde, ,2e verwijten mij dat ik me aan de reglementen houd", merk te hij verbitterd op. Hoewel de Mid delburger nog geen officieel schrijven heeft ontvangen van de KNWU. waar in wordt meegedeeld dat zijn ontslag aanvraag wordt aanvaard kroop hij gis teravond achter zijn schrijfmachine om een afscheidsbrief te schrijven aan zijn wielervrienden. In wielerkringen wordt het vertrek van Mulder betreurd- Na een moeilijke start- („ik kwam in een niet opgemaakt, bed", noemt hij het zelf) was Mulder door iedereen volko men geaccepteerd- De opvolger van Mulder wordt naar alle waarschijnlijkheid jurylid Jan Moerdijk uit Kapelle. Moerdijk gaf toe dat hij al benaderd is door de sport commissie. „Ik heb al 'ja' gezegd on der de voorwaarde dat Mulder bekend had gemaakt er mee te willen stoppen. Het is het hoogste wat. ik in de wieler sport kan bereiken", zette hij uiteen. „Door mijn werk kan ik nooit interna tionaal jurylid worden. Daarom wilde ik deze functie wel". VLISSINGEN Ron de Jonge, de 21-jarige in Vlis- singen woonachtige doelman van de Haagse hoofdklasse vereniging Hermes, is gese lecteerd voor het nationale zaalhandbal team dat van 27 tot en met 29 december deel neemt aan een vierlanden- toernooi. Het is de eerste keer dat hij in de nationale A-selectie uitkomt. Eerder dit jaar werd hij opgenomen in de Nederlandse jeugd- ploeg, waarvan hij de eerste doelverdediger is. De Jonge reageerde zeer enthou siast op de persmededeling van het Nederlands Handhal Verbond. „Ik heb nog geen persoonlijke uitnodiging gehad. Maar die zal waarschijnlijk woensdag (vandaag, red.) wel komen. Ik ben ontzet tend blij, want met de drie goeie keepers die er zijn had Ik niet verwacht op zci'n korte termijn In de A-selectle te komen", ver telde hij. Ron de Jonge vult de open plaats op, die Is ontstaan door het afzeggen van Sittardla-doel- man Gert Norbart. Het bestuur van Slttardia heeft het NHV la ten weten dat zij geen spelers af staat voor het vierlandentoernooi, omdat de Limburgse ploeg deel neemt aan het toernooi dat de na burige hoofdklassevereniging Vlug en Lenig organiseert. Boven dien bestaan er problemen tussen de Sittardla-internatlonals en bondscoach Henneberger. Door het afzeggen van Ger Nor bart is Wim Pik van ESCA de eerste doelverdediger. De twee andere goalies zijn Rob Luyendljk van Idem Hellas en Ron de Jon ge. De Zeeuwse keeper is na zijn vertrek bij EMM, eind vorig sei zoen snel naar grote hoogte ge stegen. Niet alleen maakt hij mo menteel furore in de hoofdklas, maar hij heeft als jeugdinternatio- nal zijn klas reeds enkele malen getoond, onder meer tijdens oen tornooi in Oostenrijk. Het is ove rigens onwaarschijnlijk dat hij tus sen de palen zal slaan op het vier landentoernooi. De Jonge tilt daar niet zwaar aan. „Ik vind het al ontzettend fijn dat Ik tn de selec tie zit en die sfeer mee te maken. Toen ik nog ln Zeeland speelde droomde ik daar niet eens van." De wedstrijden worden gespeeld in Hoogt-veen, Hengelo en Twt-1- 3o. Aan hei t'xfrnooi nemen Neder landLuxemburg, Belgie en Zwit serland de.-:. De volledige selectie zier er ai', volgt uit: doel: Wim Pik ESCA tRob Luyendfjk (Idem Hellas) en Ron de Jonge (Her- mesVeld: Henny Loeffen (Raak- Swift); Paul Schuurkens (De Ga zellen. i; John van Meeleren; Rob Snijder (beiden ESCA); Cees Keij- zer; Bob Sondoar (beiden AHC '31); Hans Beugel; Arie Pottuyt; Bert Brouwer; Kees Kooij (allen Hermes); Wil v. d, Heide (Sim plex Toys Meteoor); Paul Bosman (PSVen Marcel Willemsen (Raak Swift). Het kampioensteam van St.-Laurens MIDDELBURG In de laatste com petitiewedstrijd voor de landelijke B- klas junioren is St-Laurens I er thuis tegen nummer twee van de ranglijst Bruijnzeel Kitchen I in geslaagd een 8-2 zege te behalen. Reeds bij een 5-1 stand was de titel een feit. Het trio Peter Brakman, (hij verloor slechts één van de dertig wedstrijden), Wim Duininck (90%) en Peter Francke gaan nu de volgende competitie uitkomen in de A-klas. In januari gaat MZ III. bestaande uit Oscar van Ingen, Paul Klooté en Henk Kasteleijns, over naar de lande lijke B-klas want zij slaagden er za- MIDDELBURG Een Oemoemenoe- eombïnatïeteam er waren spelers van het eerste en tweede vijftiental opgesteld heeft het Engelse Portex met 22-4 verslagen. Bij de afsluiting van de eerste helft hadden de Zeeuw se rugbyspelers al een voorsprong van 12-4. Het fabrieksteam van Portex. waarin ook diverse spelers van de pas in Folkestone opgerichte rugbyclub meespeelden, bleek een moeilijke te genstander. Van een duidelijk Oemoe- menoe-overwicht kon dan ook niet gesproken worden. Het duurde ook lang voordat de thuisclub een voorsprong kon nemen. Vaak smoorden de aanvallen, overi gens van beide zijden, door het verli- zen van de natte bal. Toen het niet via een "hand-in-hand aanval' lukte probeerde Jan Buïjs het maar eens met een hoge kick. Hij sprintte zelf snel mee naar voren en omdat een verdediger uitgleed kon hij de eerste try drukken. Aanvoerder Tonny Leijn- se maakte bij het converteren geen fout, zodat de stand 6-0 voor Oemoe- menoe was. Portex kwam terug en via een bijzonder goede aanval werd de stand op 6-4 gebracht. De conversion mislukte namelijk. Met nog een solo brachten Jan Buijs en Tonny Leijse (bal over lat schieten) de rusland op 12-4, Ad Buijs verving zijn broer Jan op de fly-half plaats, De teams bleven elkaar goed in even wicht houden, waarbij de Engelsen duidelijk beter waren in het scrum- werk. terwijl Oemoemenoe in de drie kwarten meer kwaliteit had. Die drie kwarten waren het die een uitsteken de aanval opztten. Het ovaal ging door alle handen, zodat winger Jaap v. d. Guchte in volle vaart kon door stromen naar de trylijn om de derde try te drukken. 16-4 was toen de stand. Portex kwam enkele maien ge vaarlijk dicht bij de Oemoemenoe- veste, maar met gelegenheids full-back Kees Fokke aan het hoofd lukte het nies te voorkomen. Nogmaals kregen de snelle mannen van Oemoemenoe- ieam het op de heupen, weer een vloeiende en snelle actie bracht Peter Kniijk in stelling en hoewel hij nog een tegenstander op zijn pad vond wist hij de zaak goed te klaren. Het was met een mooie schop tussen de palen erbij gerekend 224, waarmee het einde kwam van deze bijzonder interessante wedstrijd. Het team van Portex speelde deze wedstrijd ter ge legenheid van het tegenbezoek dat de Engelsen brachten. Oemoemenoe ging eerder dit jaar naar Hythe (bij Fol kestone) waar ook gewonnen werd. VLISSINGEN In het ateletdekover- zicht, dat gisteren op de PZGsportpa- gina verscheen, stond een storende fout; reoordhouder Gerard Verhulst op de 400 meter is namelijk geen lid van AV'56 uit Goes, maar van Zeeland Sport uit Viissingen. terdag in de beslissingswedstrijd om de Zeeu.-se juniorentitel in de hoog ste klas tegen St-Laurens n met 3-6 in hun voordeel te beslissen. In dfc duel zorgde Oscar van Ingen ln zijn derde partij tegen Eric van Unen voor het welverdiende zesde punt ln de voorlaatste partij. In de beslissingswedstrijd tussen MZ VIII en ONA II om de ötei in de 3e klas A junioren, noodzakelijk gewor den omdat beide teams gelijk waieti geëindigd, trok MZ VTII met 7-3 aar, het langste eind. Jan Henk Bomhof. die driemaal won. Peter van Iren (2 maal winst) en Marjan van de Vijver zorgden hier voor dit resultaat ten koste van de Oostburgers Richard Beun, Wim Pieters en Jem Oreel. De derde extra wedstrijd om het kampi oenschap ging bij de sensoren in «ie 3e klas A bassen Wiino III en Zand IV. Hei werd een uiterst spannende wedstrijd waarin Wiino UI eerst met 2-0 voorkwam, daarna met 2-4 en 3-5 echter om tenslotte in de laatste par tij nog langszij te komen. Toen zelfs de game-standen (12-12) ook nog ge lijk bleken, moest uiteindelijk de pun tentelling het Vlissingse Wiino III als winnaar aanwijzen. Verton, Scharpeo- fcier en Van der Linden ontvingen derhalve de bloemen en promoveren naar de 2e klas. Ook in de le klas senioren viert de degradatiebeslissing. Het bezoekende Big Smash I zag kans in Graauw St- Aloy III via 2-3 op de vijf «de plaat» te houden waardoor deze keer twee Zeeuws-Vlaamse teams, St-Aloy m en ONA II, naar de 2e klas degraderen. Door dit resultaat komt in de 2e via» Midden Zeeland een extra plaats vrij. De als tweede geëindigde teams ln de 3e klassen. Zand TV. MZ IX en PNL I zijn hiervoor kandidaat. Daardoor komt tevens een extra plaats vrij in de 3e klas waarvoor Laurens III. Wiino IV en Arnemuiden in na een beslissingswedstrijd in aanmerking komen. In de landelijke mc-isjescornpetitie Is St-Aloysius I met de zusjes Blanc kaert en Jeanne de Waal nu definitief op de tweede plaats geëindigd achter kampioen Ai-anti I. St-Aloysius promo veert nu naar de kampioensgroep waaruit in april de winnaar zich kam pioen van Nederland mag noemen. De overige uitslagen zijn: Senioren: Schans - MZ XI 4-6: Kapelle H MZ XIII 5-5; SAP. II - Zuidw II 10-0; B. Smash III - PNL I 3-7; Scaldina I - Amem. III 4-6; Zuidw. I - Effect UI 7-3; Junioren: St-Aloy II - Wiino I 9-1; Zand II - Effect I 4-6; Laurens III - ONA I 2-8; Scaldina I - Laur IV 7-8; MZ xn - Scaldina n 5-5; SAR I - Zuidw I 3-3; Scaldina I - MZ XI 1-ft.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1974 | | pagina 15