„ALS IUD0KA HAD IK MEER MET EEN CIRCUS TE MAKEN" Worstel-gigant uit Utrecht is zaterdag actief in Sas van Gent Russische interesse voor Nederlandse technische kennis Anton Geesink: „Show is niet degenererend" „Mensen moeten een uitlaatklep hebben" 12 GDW verslaat Zeelandia: 4-2 Goede resultaten tofehenmsieugd Oostenrijk sluit de poorten (Eaanzin Concept-advies premiestijging ziekenfonds Stichting voor reumapatiënten Tolkenstakinq V.N. Cao-gesprek suikerindustrie vastgelopen PvdA-bestuur voor één autoloze zondac, per maand Oman koopt twee kustmiinenvegers in Nederland Britse vakbonden krijgen 10 min pond 'boete' terug PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 24 APRIL 197< VLISSINGEN Zeeland kan zaterdag voor het eerst op eigen bodem kenr'sma ken met de verrichtingen van de Utrechtse worstel- reus Anton Geesink. Met het van hem nu al overbekende pletten, klemmen en stuite ren zal de Nedei lander trachten ongenadig af te re kenen met de 125 kilo we gende Griek Mike Dimitrie. Catch Nederland heeft een bijzon der attractief internationaal veld weten samen te stellen voor de match in de Vlaanderen hal te Sas van Gent. Vlak voor zijn vertrek naar Japan en de Vere nigde Staten wil Anton Geesink zijn landgenoten laten zien op liet gebied ran vrij worstelen on genaakbaar te zijn. Als het aan de Utrechtenaar ligt zal de Vlaanderenhal op zijn grondvesten dreunen. Zijn instel ling is tweeledig: het publiek ver maken en winnen. In Japan kreeg hij het publiek tijdens zijn gewel dige toernee bijna op de stoelen van enthousiasme, terwijl hij in de ring slordig en onzorgvuldig met zijn tegenstanders omsprong. Ere-woori De verhalen als zouden de over winningen te voren worden afge sproken verwijst de ex-judoka re soluut naar het rijk der fabelen. „Ik weet met in hoeverre mijn ere-woord indruk op je maakt, maar ik heb die man nog nooit gezien. Als ik hem in de ring zie is het voldoende". Vóór Anton Geesink in de ring verschijnt komen er ook nog en kele andere internationale faam genietende worstelaars aan bod. De Engelsman Jim Hagan is een voorbeeld van een worstelaar die er een werkelijk showgebeuren van maakt. Anton Geesink: „Bij hem ligt het er duimendik boven op. Dat wordt lachen". Een interessante partij is die tus sen Europees kampioen Bert My- chell en Kid Hawaii uit Califor- nië. Scheidsrechter is Frank Hewitt en de technische leiding berust bij de Belg Pete Brackeniers. De wedstrijden beginnen om 20.15 BREDA „De mensen vinden het leuk om een uitlaatklep te hebben. Het is fijn om daar aan mee te werken. Ik beleef er enorm veel plezier aan". Op het zonovergoten terrasje van de bistro Bristol aan de Grote Markt in Breda maakt Anton Geesink tussen enkele flinke teugen bier door duidelijk waarom hij de laatste tijd zo enthousiast hardhandig stoeit met gerenommeerde zwaargewichten uit de vrij-worstelsport plezier, voor hem en voor het publiek. Het is stilletjes op het terrasje als de sinds 1958 ongeslagen Nederlandse sportman in het voor hem wat te krappe stoeltje plaats neemt. Maar nauwelijks heeft hij liet eerste glas schuimend vocht aan de lippen ge bracht of het wordt plotseling opval lend druk. Zijn postuur maant tot behoedzaamheid voor een wat al te vriendschappelijk schouderklopje of een iets te spontane handdruk, maar op zijn gemoedelijke gezicht valt af te lezen dat die vrees ongegrond is. De (als het aan hem ligt nog lang niet voltooide) erelijst is lang en indrukwekkend. Een greep; 50 kampi oenstitels, 4 maal sportman van het jaar, ex-Europees en wereldkampioen en dat allemaal in de tak van sport, waarin hij de 'onoverwinnelijke' werd genoemd: judo. Een tijdje terug koos de Utrechtse reus echter voor een andere tak van sport. Hij ontpopte zich in korte tijd tot een groot vrij-worstelaar Een be roepssporter, die een prestatie levert met als voornaamste doel het publiek te vermaken. Waarom heeft Anton Geesink die stap gemaakt? „De reden waarom ik begonnen heb is om van dat gedonder met die budobond af te komen. Als ik dat probleem niet had gehad, had ik het misschien niet ge daan. Ik ben nu enorm blij dat die moeilijkheden er zijn geweest. In die partijen kan ik me enorm vermaken. Ik ben er van overtuigd dat het worstelen een goede plaats kan gaan innemen hier. In een land van 10 tot 13 miljoen inwoners heb je altijd wel op sensatie beluste mensen. Ik mag in de worstelsport een beginneling zi.in, ik loop al 25 jaar mee in het judo- metier". Showelement Anton Geesink trekt een wat meewa rig gezicht als de vraag hoe groot de rol van het showelement in catch is op hem af komt. „Show", zegt hij, GOES De Goese Dames Voetbal Vereniging heeft de competitiewed strijd tegen Zeelandia met 4-2 gewon nen. De Goese dames keken met nog, tien minuten te spelen nog tegen een 1-2 achterstand aan. In de eerste helft zette Nelleke van Boeijen GDW op een 0-1 achterstand, maar vijf minuten na rust scoorde Carolien Dieleman de gelijkmaker. Tien minuten voor het laatste fluitsig naal bracht Marijke Poortvliet de stand op 1-2, maar in een krachtig slotoffensief maakte GDW liefst 3 doelpunten. Doelpuntenmaaksters in de laatste fase waren: Suzan Besuyen. Carolien Dieletoan en Ellie Voet. JEUGDLICENT1FHQUDFRS KOERSEN IN OOSTBURG OOSTBURG De jeugdcommissie van de \VV Zeeuwsch-Vlaanderen houdt zondag in Oostburg opnieuw wedstrijden voor de jeugdlicentie hou ders van de vereniging. Voor deze wedstrijden in Oostburg zijn eveneens de jeugdrenners van Theo Middel kamp uitgenodigd Om 2 uur gaat in Oostburg de plaat selijke jeugd van start waarna om half drie -te jeugdlicentiehouders weer aan hun trekken kunnen komen. De jeugdcommissie van de vereniging is onlangs uitgebreid met. Rudy Clem- minck uit Terneuzen. Hij krijgt de taak om activiteiten te ontplooien, die in feite buiten het. echte wielerwerk liggen. Hij organiseert, dan ook het Droiramma rond de interclubwed- strijd, die d' WV Zeeuwsch-Vlaande- ren van 25-27 juli in IJzendijke houdt. Het Argentijnse voetbalelftal heeft in Buenos Aires een trainingswed strijd tegen Roemenië met 2-1 gewon nen, Houseman en Kempes maakten na rust de Argentijnse doelpunten, kun had elf minuten voor rust ge scoord voor de Roemenen. „hoeft niet als degenererend be- schouwd te worden. Een heleboel goe de trainers worden bekritiseerd, om dat ze het showelement verwaarlozen. Ik begrijp niet waarom een wedstrijd vrij worstelen geen sport zou kunnen zijn en kunstrijden, gymnastiek vrije oefening en dressuur wel. Dat is ook show- Zaterdag maak ik een wedstrijd van 20 tot 30 minuten. Daar is tocb kennis en kwaliteit voor nodig". De worstelaar, die in wedstrijden met een stalen gezicht tracht van de arm van zijn tegenstander een propellor te maken, geeft duidelijk blijk van zijn emoties als zijn sport als één brok theater wordt gezien. Enigszins geïrri teerd merkt hij op: „In Nederland staan ze daar wat sceptische tegen over dan in het buitenland. Ze gaan niet naar een wedstrijd met het idee dat het een fijne avond moet worden, ze gaan zitten kritiseren. Maar ze zitten wel met rode ogen voor de televisie als Frazier moet boksen. En die wedstrijden eindigen altijd na 15 ronden". Zijn theorie over de combi natie sport en show verder toelich tend: „De grootste kunst is na een zesdaagse met een halve banddikte verschil winnen" Qverw'mnin^svnar „Het heeft lange tijd nodig voordat vrij worstelen in Nederland populair zal worden. Een Nederlander slaat niet zo gauw voor iets op hol. Daar staat tegenover dat ze je niet zo snel laten vallen. In die zuidelijke landen ontsteken ze de ene dag het overwin- ningsvuur voor je en de volgende dag gooien ze je in de nog smeulende resten", aldus de 130 kilo zware Gee sink. Geesink vindt dat de integratie van de beroepssport in Nederland achter blijft. „Het gebeurt hier niet dat een voetballer een blessure krijgt precies voor het reclamebord van Philips en daar vijf minuten kreunend blijft lig gen. Of dat Cruijff voor dat reclame bord op de vuist gaat met een tegen stander". Een andere oorzaak vormt de pers, meent de worstelaar- „Neder land is te klein voor gespecialiseerde journalisten. Je moet hier kunnen schrijven over basketbal, voethal en volleyhal. De journalisten geven er niet om dat er straks niet meer gevoetbald wordt. Ze schrijven dan gewoon over iets anders. In die enor me landen als Japan, Amerika en Canada heb je die specialisten wel. Die mensen zijn bereid in de bres te springen voor die talc van sport, waar ze hun brood in verdienen. Als ze dat. kritisch doen heeft dat voordelen voor de atleet zelf". 9e Verschrikkelijke Maar er zi.jn meer oorzaken waarom vrij worstelen, een nadrukkelijk voor beeld van beroepssport. in Nederland uiterst moeizaam van de grond komt. „Het kan ook de schuld zijn van de programma's, die vroeger zijn ge bracht". mijmert deze ex-judo-gizant. Met name de fantasienamen, zoals Raspoetin en Twan de Verschrikkelij ke. hebben de geloofwaardigheid van catch als sport geweld aangedaan. DEN HAAG Een Zeeuwse delegatie tafeltennissers nam afgelopen zondag met succes deel aan het nationaal pupillen en welpentoernooi in Den Haag. dat door drie verenigingen was georganiseerd in de sporthal 'De Over- bosch'i De Zeeuwse ploeg legde tijdens dit evenement vijfmaal beslag op een eer ste plaats. Daarnaast werden vier tweede prijzen in de wacht gesleept, Tot de winnaars bij de jongens-wel pen behoorden de Wilno-spelers Wim du Fussé en Frank Bilius in hun zeskampen Bij de jongenspupillen 2e categorie wist; Johnny Gabriëlse de overwinning te bemachtigen terwijl in de ,3e categorie André Verdonk (Zand) en André Lockefeer (Wilno) zich als eerste wisten te plaatsen. „In Frankrijk is net vrij worstelen naar mijn mening kapotgegaan aan die fancy-namen. Dat is gewoon niet nodig. Het zijn stuk voor stuk atleten, die een enorme boel presteren. Ze stimuleren het publiek en dat is be langrijk". Onder het motto 'je kunt beter met hem eten dan vechten' zitten we even later in de bistro aan een tafel voor Anton Geesink verzorgt een uitbundige omarming van zijn gemaskerde tegen stander. pzc-sport-pzo-sport-pzc WENEN Oostenrijk sluit de deur voor vreemde voetballers en gaat de 'export' verbieden van eigen spelers ais deze jonger zijn dan 26 jaar. Voorts zal het aantal eerste divisi- clubs worden gereduceerd van 17 tot 10. „Dit maakt alles deel uit van een plan dat erop gericht is onze oude voetbal reputatie te herwinnen," aldus Josef Geroe, de voorzitter van de Oosten rijkse voetbalbond. „Het is een ultie me poging om onze meest populaire sport voor drodgaan te behoeden." De voorgestelde reorganisatie betekent hoogstwaarschijnlijk het doodvonnis voor clubs, die van oudsher een repu tatie hebben op te houden als First Vienna en Wiener Sportklub. Het plan werd zondag door de algemene verga dering van de Oostenrijkse voetbal bond aangenomen met 158 stemmen voor en 38 tegen. „De reorganisatie mag misschien radicaal lijken." aldus Geroe, „maar het is noodzakelijk als we het Oostenrijkse voetbal willen redden." De nieuwe regels worden van kracht in het seizoen 1974/75. Het aantal Weense verenigingen eens de kracht uitmakend van het Oosten rijkse voetbal zal worden vermin derd van vijf tot twee: Rapid en Austria FC. De drie andere clubs First Vienna, Wiener Sportklub en Simme ring zullen in de tweede divisie moe ten uitkomen. het raam. Geesink vertelt sinds de vorige dag vijf uur niets meer te hebben gegeten en hij heeft best trek- Na een dubbele portie Ardenner ham verorbert hij met veel smaak een enorme biefstuk met vijf bijbehoren de sausjes. Hij slaat een krant open en leest een uitvoerig verhaal over zijn prestaties. De krant meldt dat Geesink per optre den 12.000 gulden beurt. „Wat een waanzin", zegt hij. „Hoe komen ze daar nou aan. Ik wou dat het waar was", En even later: „Kijk daar heb je het weer Ze stellen altijd maar drie vra gen: Is het show? Doet het pijn? en Wat verdien je? Ze moeten eens vrar gen of het publiek er plezier aan beleeft, Dat is belangrijk". Dat kijkplezier was er volgens hem niet meer bij de sporten, die hij vroeger beoefende. Alleen de meest chauvinistische aanhanger van de Ne derlandse geweldenaar kon nog ple zier beleven aan de wedstrijden, waar in Geesink zijn tegenstander binnen dertig seconden onwrikbaar tegen de mat drukte". Onvrede „In Japan is het vrij worstelen ont staan uit onvrede met Grieks-Ro meins worstelen en judo. Dat was te tactisch. Nu krijg je eerst tien minu ten om de tegenstander af te tasten. In die tijd moet je waarmaken wat er over je geschreven is. De reden waar om ik in Japan zo populair ben is dat als ze nu komen kunnen ze die Gees ink eens echt aan het werk zien" In deze tak van sport wil Anton Geesink zich echt nog manifesteren. Ondanks de voor een topsporter ge vorderde leeftijd: 40. „Ik wil nog een jaartje of twee drie meedoen. Eens per jaar wordt er in Amerika een groot toernooi gehouden om het we reldkampioenschap. Maar ik ben nog niet zo bekend dat ik daar een uitno diging voor krijg". Na de Irish Coffee en een biertje 'om dat zware spul weg te spoelen' besluit de geweldenaar: „De essentie van vrij worstelen,, is dat de mensen waar voor hun geld krijgen. En voor mij persoonlijk om de wedstrijd te win nen Het entertainment zit in het eerste deel van de wedstrijd Vroeger heb ik in de gekste feestzalen demon straties gegeven. Als judoka had ik meer met een circus te maken dan nu". PETER DE JONGE WENENEen onbekende heeft er in Oostenrijk een gewormte van gemaakt radio-actieve stof in treinen te verspreiden. Terwijl men probeert de dader op te spo ren, worden de treinen, die Wenen verlaten met Geigertellers onder zocht om te zien, of ze besmet zijn. UTRECHT (ANP) De Ziekenfonds raad behandelt donderdag een concept advies aan de staatssecretaris van volksgezondheid om de stijging van de premie voor de bejaardenverzeke ring ook in 1975 te beperken tot vijftien procent. In 1971 is de stijging heperkt tot tien procent en in 1972, 1973 en 1974 tot vijftien procent. Ook voor weinig draagkrachtige vrijwillig verzekerden geldt een gereduceerde premie. De stijging daarvan zou volgend jaar de vijftien procent evenmin moeten over schrijden. Volgens voorlopige ramingen zal voor de verlening van premiereducties aan bejaarden in 1975 een extra rijksbij drage nodig zijn van 41 miljoen en voor de reduotieregeling in de vrijwil lige verzekering een bedrag van ƒ73,1 miljoen. De premies voor de vrijwillige verze kering zullen in 1975 waarschijnlijk gemiddeld 21 procent boven het peil van januari 1974 liggen: op ƒ90,53 per maand. Bij een verhoging ran de gereduceerde premie, op het ogenblik 36,40, met vijftien procent tot ƒ41,85, bedraagt de reductie dus ge middeld ƒ48,68. NVV royeert leden groep-Bunte (Van onze correspondent) IJMUIDEN Wim Bunte. Jan Eg- germont en Joop Poen. voormannen van de zogenoemde constructieve vak bondsleden bij Hoogovens in TJmui- den. zijn geroyeerd als leden van de Industriebond NW. Dat is hun, even als de 22 andere leden van de afge splitste groep, per aangetekende brief meegedeeld. Het bondsbestuur is tot de conclusie gekomen dat het ver weerschrift van de 25 het principebe sluit tot royement niet heeft kunnen veranderen. Aanleiding tot de ontzetting uit het lidmaatschap is het feit dat Bunte met zijn aanhang heeft deelgenomen aan de ondernemingsraadverkiezingen bij Hoogovens met een eigen lijst, tegen de wil van de bedrijf sleden- groep van de Industriebond. „Daaruit vloeit naar ons oordeel voort", zo schrijft de Industriebond, „dat u daar mee een daad stelde waardoor de belangen van de bond kunnen worden De bond wijst de constructieve vak bondsleden erop dat rij binnen een maand tegen deze beslissing in beroep kunnen gaan bij de bondsraad. Joop Poen deelde dinsdagmorgen mee dat de groepsleden dit beroep zo spoedig mogelijk zullen aantekenen. ROTTERDAM (ANP) In Rotterdam Is de Nederlandse Stichting voor Reu mapatiënten opgericht. Het doel van de stichting is om door middel van overleg met bestaaande Instellingen op bet gebied van de reumabestrijding te trachten het welzijn van de reumapa- """ten in de samenleving te bevorde ren. Het bestuur van de stichting stelt zich vooral tot taak bij het ministerie van volksgezondheid en andere instanties aandacht te vragen voor de reumapa tiënt en diens belangen, zoals uitbrei ding van klinische verzorging, verbete ren van de sociale zorg en medische begeleiding van thuis verblijvende pa tiënten. Het secretariaat van de stichting is ge vestigd aan de Molenvliet 122 te Rot terdam, tel 010-326446. NEW YORK (RTR) Twee bijeen komsten van de algemene vergadering van de VN zijn dinsdag niet doorge gaan door een protestactie van de tol ken van de volkerenorganisatie- Het merendeel van de 75 officiële tol ken meldden rioh dinsdag riek. De tol ken zeggen dat zij bij him vertaalwerk voor de VN in zes talen tegelijk vele uren moeten maken zonder extra ver goeding en dat de hoge functionaris sen van de volkerenorganisatie hun eis tot uitbreiding van het personeel niet hebben kunnen inwilligen. GESPREK VAN DER STOEL MET PREMIER KOSYGIN (Van onze correspondent) MOSKOU „De Sowjet-Unie is geen gesloten boek", zei de Russische minister-president Kosygin dinsdagmiddag in het Kremlin geruststellend tegen minister Van der Stoel. En niet zonder bijbedoeling voegde hij er aan toe: „We hebben hier geen Chinese muur. U heeft zelf kunnen zien hoeveel toeristen het Kremlin mogen bezoeken als ze zich maar goed gedragen". En met een andere bijbedoeling nog even: „In het Witte Huis is dat niet mogelijk". Het standpunt van de Sowjet-Unie, zoals Kosygin dat in het bijna twee uur durende gesprek met de Neder landse minister formuleerde, bleek heel wat harder te zijn dan bij Gro- myko. De 70 jaar oude minister-presi dent staat nu eenmaal bekend als weinig flexibel, behalve als het zijn directe specialiteit - de Russische eco nomie - betreft. Hij toonde dan ook tot verbazing van de Nederlanders, die van niets wisten duidelijk be langstelling voor de technische know how van Nederland met het oog op de eventuele exploitatie van het conti nentale plat in een aantal zeeën de Sowjet-Unie omspoelen. De veiligheidsconferentie zit de Rus sen kennelijk hoog, want voor de tweede keer in twee dagen draaide de conferentie met de Nederlandse dele gatie vrijwel uitsluitend om dit onder werp. Met veel kracht en veel herha lingen verdedigde Kosygin de on schendbaarheid van de grenzen, die hij voortdurend ook in verband bracht met de omstreden derde macht (vrije uitwisseling van perso nen. ideeën en informaties), waar hij overigens weinig in zag. Trouwens, diezelfde TVesteuropese landen, die op de veiligheidsconferentie in Genève UTRECHT (ANP) Vertegenwoordi gers van de voedingsbonden van NW, NKV en CNV hebben dinsdag met de suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie (Nevesuco) geen overeen stemming bereikt over de nieuwe cao voor de ongeveer 8000 werknemers in deze bedrijfstak. Volgens de bonden hadden de verte genwoordigers van de werkgevers te weinig onderhandelingsmogelijkheden. De belangrijkste zaken waarover geen overeenstemming kon worden bereikt zijn de fondsvorming ten behoeve van scholings- en vormingsactiviteiten van de vakbeweging, de aanpassing van de minimumvakantietoeslag voor 1974, het vakbondswerk in de onderneming en de lonen van het vrouwelijk personeel. De vakbonden hebben de werkgevers gevraagd, voor 8 mei duidelijk te ma ken 'of een zinvol gesprek over de door hen ingediende voorstellen mogelijk is'. Na deze datum zullen de betrokken or ganisaties nagaan welke andere wegen kunnen worden bewandeld om het ge stelde doel te bereiken'. Slager Het tas met 11 mille staan ARNHEM (ANP) Na een dagje Arnhem, met een bezoek aan het Safaripark en ijsjes voor de kinderen in park Sonsbeek, heeft een slager uit Almelo bij het inladen ran de auto, de schoudertas van zijn echtgenote laten staan. Bij thuiskomst miste men de tas, waarin ƒ11.000 en persoonlijke papie ren zaten. Bij de politie in Arnhem is de tas niet als gevonden voorwerp De gedupeerde slager heeft een belo ning uitgeloofd van 1000,- voor dege ne die het tasje met elf mille terug brengt. Het bedrag vormt praktisch het gehele vermogen van het echtpaar, Gebleken is dat de vrouw haar tasje buiten de auto had neergezet en is vergeten het weer mee te nemen bij het wegrijden. beweren, dat ze geweld afwijzen, ben in het Midden-Oosten, waar geweld grenzen zijn gewijzigd, heel ander standpunt ingenomen. Kosygin met een duidelijk verwijt hl zijn stem. Dinsdagochtend stond hoofdzakeljj: in het teken van Lenïn. Na bezoek aan de schatkamers tsaren werden de woon- en werkve trekken van Lenin in het KremU- bezocht, waarbij voor het eerst in geschiedenis ook een zorgvuldig ge* lecteerde groep van vier Nederland» journalisten aanwezig mochten zij: Een gewone Sovvjet-burger moet hit; voor twee jaar op zijn beurt wachtft Hoe vertederend om de vader van Ir revolutie plotseling in al rijn menselij ke eenvoud gepresenteerd te krijger. De gids somt met ontwapenende d» votie alle legendes op. AMSTERDAM (ANP) Het beslum van de Partij van de Arbeid heeft ziel uitgesproken vóór een autoloze zon dag per maand, in te voeren in lid najaar van 1974. „Wel moet een een zijdige afwenteli van de lasten oj de horeca-sector worden voorkomt! en dient aan buitenlandse automobill) ten goede voorlichting te worden gt geven", aldus de PvdA. Het PvdA-bestuur wil één keer pe maand voorrang geven aan rustia straten, spelende kinderen en wandt lende mensen. Dit kan de discuss? over het selectief gebruik van de aut: stimuleren, aldus het PvdA-fc stuur. DEN HAAG (ANP) De Nederland? regering is met het sultanaat Omx tot overeenstemming gekomen ov de verkoop van twee kustmijnenn gers voor de prijs van 1,2 mïljoe gulden per stuk. Het betreft hier 4 mijnenvegers Axel en Aalsmeer vil de zogenaamde Wildervankklasse. D.j schepen van de Wildervankklasse zi in de eerste helft van de vijftig jaren op Nederlandse werven bouwd. De Axel en Aalsmeer zullen op d> werf Van der Giessen-De Noord Aiblasserdam voor rekening van he sultanaat Oman worden verbouwd te' tropische kustpatrouillevaartuigen. Met de verbouwing van beide mijnenvergers der Koninklijke Marim is een bedrag van ruim 2 miljoH gulden gemoeid. De grootste lengif van het schip is 'ruim 46 meter, oi grootste breedte 8,75 meter, de gemis delde diepgang 2,28 meter; machte vermogen 2500 pk, maximum snelbeiJ 14 mijl en de normale bemanning 31 koppen. LONDEN (RTR) De Labourregc- ring zal de Britse vakbonden circa' tien miljoen pond sterling teruggeven die deze onder de conservatieve rege-, ring-Heath hebben moeten betalen voor hun weigering zich op grond van de wet op de industriële verhoudingen, officieel te laten registreren. De La-; bourregering liad al beloofd deze weil te zullen intrekken. Volgens vakbondskringen heeft minis-1 ter van werkgelegenheid Michael Foo:! dit aan het Britse vakverbond TUCl laten weten. De overgrote meerderheid van de bon-; den heeft sinds de wet in 1971 werd; afgekondigd zich niet aan de registra-! tieplicht gehouden. De bonden die daarvoor het meeste moesten 'bloe den' waren de twee 'reuzen', de tnte sportarbeidersbond en de bond van metaalbewerkers. Zij zullen elk onge veer 1,2 miljoen pond terugkrijgen. Enkele vakorganisaties die zich wel hadden laten registreren rijn toenter-| tijd door het TUC geroyeerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1974 | | pagina 12