raëia televisie Miel Cools met Louis van Dijk in Vlissingen Panda en de meester-schavuit Dizzy Man's Band maakt 't melig NIEUWE PLAAT HAMELEN TEN DOOP 'Van Onderen' over medezeggenschap HILVERSUM-2 HILVERSUM-3 NEDERLAND-2 20.20 uur: (VARA) EEN LACH EN EEN TRAAN De lach en een tr&anshow door Johnny Hoes vanuit feestzaal De Salamander Sn Meohelen aan de Maas i Belgiè iMedewerkenden onder anderen Duo Pil*. Willemien. BoudewSjn de Groot en Nico Haak. DSkke Leo. Gerard Hoeben. Johnny Hoes 21.00 uur: VAN ONDEREN! Deze aflevering is toegespitst op het werkoverleg; oen vorm van inspraak or een vorm van inpakken? 21.25 uur: PANORAMA WOENSDAG SHOW Medewerkenden: Tante Lien. Wtm de Goede, de 4 Gebroeders. Wieteke van Dort. Aart Staartjes. Rita Corita, Johnny Kraaykamp. Lou Geels en Saooo van der Made 22,00 uur: (IKOR KRO 'RKK) KENMERK 22.25 uur: (NOS) JOURNAAL 22-30-23.15 uur (TELEAC) HOE WORD IK DE COMPUTER DE B AAS? (10) BELGIË-NED. FRANSTALIGE PROGRAMMA'S 13.20 De arbeiders contra het kapitalisme- -4.00 Schooltelevisie. 15.45 en 16.15 Schooltelevisie. 16.45 Feu Vert. jeugdprogramma. 18.25 Tempo, jeugdmagazuue. 18.55 Le manege en-chanté, kinderprogramma- 19.00 Ar.tenne-Soir. 19.15 Etranger. d'ou viens-tu? (5), sene. 19.45 Journaal. 20.15 1'Eeran témoin. circusprogramma. 21.55 Discussie over onder meer motor-races- Daarna: journaal. FRANKRIJK-RIJSEL 12.30 Miditrente- 13.00-1330 JoumaaL 16.20 Voor de jeugd. 18.20 Act. 18.40 Voor de kleuter- 18.50 Voor de jeugd. 19.20 Reg. act. 19.45 JoumaaL 20 18 A dossiers ouverts. serie 2035 Le grand échiquier. 22.40-2235 Nieuws. ^jjjiOAO I) MA*" 1974 FIOVINCIA1I ZEEUWSE COUIAHT 13 VANAVOND IN NEDERP0PIIEN (NEDERLAND l, 19.05 UUR) Het is gek maar ^Puteire kinder-televisieserie J!~~* u me de weg naar Hameien TOteUen, meneer?" wordt eigenlijk Sjemig geschreven, it sprookjes- ®ui!leton. ontsproten aan de rageoreidelde fantasie van tekstschrij H^e Geelen. loopt al vier sei «wL.1? van de meest bekeken aoogstgewaardeerde jeugdprogram- ,maar Om de een of andere lint? v- n de journalisten ..Hameien' hgsen. Dat verdriet de KRO. nogal gek met „Hameien" p-...', ®rg en vandaar een tweede door tie»? smaakte elpee met liedjes uit »ne gelanceerd. i Op de foto van links Tiaar rechts: Jan Koenraads, Joop Stoicker- mans. Tineke Roeffen, René Ste ven. Loeki Knol, Rob de Nijs, Ab Hofstee en Harry Geelen. .Hameien" heeft per uitzending minstens 3.5 miljoen kijkers, tenmin ste dat neemt men aan. Maar het continu-onderzoek. dat dit heeft uitge wezen, meet alleen de kijkers van! twaalf jaar en ouder en mist dus alle Hamelen-fans onder de twaalf. Twee conclusies: het kijkcijfer van 35 pro-1 cent is eigenlijk veel groter en er kijken bar veel „ouderen" naar Hame ien- In elk geval kan een door veel publiciteit omgeven kinderserie als „De vloek van de Woestewolf" met zijn lagere kijkdichtheid en zijn waar dering van 68 (Hameien scoort 73) niet tippen aan KRO's jeugdparade- paard. „Hameien", waarvan er dit seizoen nog drie afleveringen moeten worden uitgezonden, is ook voor 1974-1975 geprogrammeerd en zal mogelijk in een hogere frequentie eens in de vier weken het scherm halen. De nieuwe LP verschijnt vrijdag bij] Phonogram. WOENSDAG HILVERSUM III Ieder heel uur 2 minuten Nieuws. 12.03 Radiojournaal. 12.06 <S) Zet 'm op. 14.03 De Hitvisser: een toppop- programma. 15.02 Cees van Zijtveld. 17.03 Radiojournaal. 17.06 Postbus 700: verzoekplatenprogramma. NOS: 18 02 Joost mag niet eten. 19.02 Hééé... Ton van Duinhoven?!, waarin onder meer om 19.02 Goüwe ouwe en om 22.55 Mededelingen. 00.02 Metro's Midnight Music. 01.02 Take it easy. 02.02 Hilversum III lacht. 04 02-07.00 De Meurder's methode. DONDERDAG Ieder heel uur 2 minuten nieuws. TROS: 07.02 Vaak 's ochtends, met om. verkeerstips. KRO: 09 03 Uit de lucht, gegrepen. 11.03 (S) Verzoekplaten. Agent Pluis maakte haastig de geldau-| to-bestuurder los en verloste hem van de knevel, want hij wilde horen wat' er was gebeurd. „Geen stijl!", riep de chauffeur, zodra hij op adem was. „Ik stopte hier, omdat er een heer met eeen hoge' hoed en een stopbord op de weg stond. Dat is de belasting-inspecteur", dacht, ik zodoende. .Maar toen m'n wa gen stilstond, haalde hij een revolver tevoorschijn en bond me -.-ast. En nu is hij er met m"n auto vol geld vandoor!". Op dat moment stopte een politiewa gen bij hen en rechercheur Snap pers stak zijn hoofd uit het raampje .Zo. zo", sprak hij. .Hen nieuwe over val, huh? Gelukkig heb ik meteee.n al een spoor te pakken. Deze hoed. Die vond ik om de laatst» bocht. En nu heb ik een heel sterk vermoeden, wie de dader is!". Met die woorden toonde hij triomfan telijk een hoofddeksel „Inderdaad", vervolgde hij. toen hij een blik van herkenning in Panda's ogen zag. ,J. Goedbloed had zo'n vervallen cylinderfcoed. Héél toeval lig". VLISSINGEN De Vlaming Miel Cools komt vrijdagavond naar Vlissin- ffn voor een optreden in het Open Hof Hij wordt begeleid door het trio I»ais van Dijk, dat bestaat uit Louis na Dijk (piano), Jacques Schols ff-PROGRAMMA 'WAAROM MENSEN EIGENLIJK KINDEREN' HILVERSUM In Nederland besluit thans één op de zeven echtparen vrii- trillig kinderloos te blijven. Dit gege- rra berekend en aangereikt door het Nederlands interuniversitair demogra- lisch instituut gebruikt Henk Mochel ib uitgangspunt voor zijn documen- uiie over het onderwerp 'Waarom villen mensen eigenlijk kinderen', uit- wodins donderdagavond van 21.15- "45 uur via Nederland 2. De ondertitel van het programma is OT, waarom willen- sommige echtpa- juist geen kinderen. Waarom de aeste andere echtparen wel kinderen vasen vertellen onder andere 3 poli ce (Terlouw, Wiegel en Schakel), een taal bruidsparen, bejaarden, fabrieks cbeiders- en arbeidsters, en verder «i bioloog (Dick Hillenius), "een psy choloog (dr. Bierkens) een theoloog (prof. Roscam Abbing) en een socio loog (drs. Veenhoven 'Zwarte Theater' uit Praag in ons AMSTERDAM Het 'Zwarte Thea ter1 uit Praag maakt van 15 tot 20 maan een tournee door Nederland mei bet programma "Diluvium'. Behal ve m Tjsecho-Slowakije, zijn met dit programma, waarvan Jiri Smec de geestelijke vader is, al in vijftien landen voorstellingen gegeven. De uit 22 leden bestaande groep werkt volgens het principe van het Zwarte Kabinet'. De voorstelling wordt gegeven op een geheel zwart toneel, dat zodanig wordt belicht dat alleen die acteurs, artrices en voor werpen zichbaar zijn, die het verhaal uitbeelden. De overige medewerkers zijn in zwar te kleding onzichtbaar voor het pu bliek, maar nemen wel deel aan de actie op het toneel. land (has) en John Engels (drums). Het optreden maakt deel uit van een gro te. reeks concerten die de Belgische, liedjeszanger momenteel met het Ne derlandse trio door ons land maakt. Cools begon drie jaar geleden, na een periode van bijna vijftien jaar in Vlaamse zalen, met een tournee langs Nederlandse schouwburgen Nu geeft hij per seizoen ongeveer 150 voorstel lingen in Nederland. Voorstellingen in schouwburgen (met Louis van Dijk), in kleine zalen, in jeugdsociëteiten en ln scholen. Miel Cools zingt vooral teksten van Ed Leeflang (leraar te Zierikzee) met een ware hartstocht Bij de VARA gaat met ingang vandaag (13 maart) een nieuwe serie Van Onderen-programma's op radio en televisie van start. Het centrale thema is deze keer de zeggenschap op het werk. Vandaar de titel van deze reeks: 'Hebt u ook niks te zeggen op uw werk?' Zaken die er zoal aan bod komen, ziin de zeggenschap in de directe werksituatie, de organisatie van het werk. het werktempo, de beoordeling, het soort werk, het georganiseerde werkoverleg, het functioneren van de ondernemingsraad en het gebrek aan invloed aan de top. Wat moet er allemaal veranderen en wat kunnen de werknemers daar zelf aan doen, vraagt de VARA zich af. Een antwoord op die vragen hoopt de VARA te geven in drie televisie- en vier radioprogramma's, die worden uitgezonden tussen 13 maart en 8 mei. op de tv via Nederland 2, op de radio via Hilversum 1. De tv-ultzenddata zijn 13 maart, 10 april en 8 mei. De radio-uitzendingen op 17 maart, 31 maart, 14 en 28 april. Nieuwe hoboïst Kamerorkest AMSTERDAM Tot eerste solo-ho boïst van het Nederlands Kamerorkest is benoemd de 23-jarige uit Bern af komstige Thomas Indermühle. Hij volgt Hans de Vries op, die zich ge heel aan zijn solistische carrière gaat wijden voor het Nederlandse chanson In ja nuari verscheen zijn vierde langspeel plaat, getiteld 'Nachten dat de spin niet spint', waarop ook het trio te beluisteren is. Foto: .Miel Cools (geheel rechts) het trio Louis van Dijk met van links naar rechts Jacques Schols, Louis van Dijk en John Engels. Even puzzelen Puzzel nr. 4334 Horizontaal: I rivier in de Verenigde Staten: 6 kortstondig, 8 koortswerend geneesmiddel; 9 zoetwaterbekken; 10 dorsafval; 12 schrobnet: 13 deel van de dag; 14 kloosteroverste; 16 mytho logische figuur; 18 pleisterkalk, 19 kenteken: 20 afdruk van een schilde rij. Verticaal: 1 standwerker; 2 rustbank; 3 geldsom; 4 hetzelfde; 5 binnenlei ding; 6 van dezelfde soort; 7 aanvul ling van paarden bij het leger; 10 vo gel; 11 dandy; 15 vernsterluik; 17 knevel; 18 onderdeel van een uurwerk. Oplossing vorige puzzel. HILVERSUM-1 zo'n beetje de mascotte geworden van de band. Hij begon met de lamboe rijn maar zijn aandeel ls ge groeid. De Band vindt het optreden in Ne derpopzien belangrijk. Er wordt Jive" opgetreden. Dus het gevaar bestaat dat de muziek niet goed overkomt, maar de mensen van de televisie hebben fantastisch meegewerkt; dus j in de mist zal de show zo gauw niet gaan. De sfeer tijdens optredens ls uitbundig. Herman: „Het publiek noemt ons niet serieus. Als je ziet wat wij doen op het podium Kijk. als we nou1 jongens met een gezond verstand wa ren. Joop: „We kunnen niet serieus zijn. Maar we spelen wei serieus. Dat zou het publiek zó ln de gaten heb ben Maar we zijn nogal gauw melig. Dat is niet te ontkennen' Waaraan Dizzys lijf componist Herman toe voegt „Onze hele show wordt eigen lijk uit meligheid geboren" (Jaoque* Kloes levert de meeste songtek sten). .Aanvankelijk leverde het spelen d Jongens vijf tientje» per week op. Ze kunnen er nu ruimschoots van leven. In de toekomst tekenen zich plezieri ge zaken af deze maand een nieuw® elpee, misschien een humorplaat, en de roadmanager schrijft een boek over de Band Hij wacht met publika- tie tot de groep over de kop is. Maar daar rekenen we de eerste tien jaar niet op". AMSTERDAM I»e Dizzy Man» Band. die woensdagavond het leeawe* deel vult van Nederpopzlen (VARA. Nederland2. 19.05 uur) heeft er voor deel van dat The Gat* hebben aange kondigd vanaf mei geen concerten meer te geven. Al vóór die medede",:ng de C&ts-clan opschrikte, liepen er fans over naar je Dizzy Man's Banc Dat vertellen drummer Joop Tromp en organist Herman Smak die door de groep zijn afgevaardigd om iet-- over Nederpop zien te vertellen. Zowel voor The Gat- als de Dizzy Man's Band worden de zaken geregeld door het bureau Volendam Maar Joop Tromp en Herman Smak willen niet als Volendam.se formatie, maar met nadruk als een echte Zaanse groep worden afgeschilderd Hun „sound" is hec-1 anders dan die van The Cats Smak ,.D.<- doen veel meer aan close harmony" Joop. „Onze mu ziek is agressiever Hun bezetting ts heel andere. Bij ons is er maar een die zingt". Herman Smak gelooft dat de vier Jaar oude formatie het zo goed doet omdat er bij elk optreden iets te beleven is. Joop: .De mensen hebben altijd lol als wij spelen En ze worden er zelf ook in betrokken". Smak. ,Hr is iets te zién". De Dizzy Man'* Band bestaat behal ve uit de twee woordvoerders, uit zanger Jacques Kloes. sologitarist Dirk van der Horst, basgitarist Hans de Swart, saxofonist Klaas Versteeg en trompettist Karl Kalf. De Dizzy Man's Band heeft de bij naam „The craziest band on the conti nent". Die bijnaam hebben ze al sinds hun eerste hit. Tickatoo. Successen zoals Jumbo. The Snow en Shocking versterken hun reputatie. Malle boel In Nederpopzlen wordt het woens dag ook een malle boel. Er staat onder meer een parodie op het pro gramma, waarin allerlei hit-artiesten op een goedmoedige manier op de hak worden genomen. Een interview dat door Pim Oets zal worden afgenomen, wordt voor de WOENSDAG 33 MAART 1974 12.00 Stavenlsse-Centra*! regionaal programma. 13.00 Nieuws. 13.11 Dingen van de dag. 13-25 (S) Een middagje Stoomradio: een programma vol goede Jeugdherinneringen. 16.00 Nieuws. 16.03 (S) Het leven is een mystene. hoorspel. 17.02 'St Licht ensemble (gr 17.20 i SMet de muziek mee. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18 11 Dingen van de dag 18-20 Ui'zending van de Ant: Revolutionaire Partij. EO: 1830 (S) Kerkorgelconcert, klassieke muziek. 18.55 Klankbord. 19.10 (S) Wij hebben een woord voor de wereld, geestelijke liederen. CVK: 19.30 Bidstond voor gewas en arbeid. EO: 20.30 (S) Grammofoonmuziek 20.35 S Het geslacht van Garderen, hoorspeiserie '10). 21.05 EO-Metterdaad. 21.15 (S) Grammofoonmuziek. 21.20 Avondsluiting. TROS: 21.30 (S) Specialiteiten k la carte: een muzikaal wensprogramma. 22.20 Aktua 22.30 Nieuws. 22.40 Prometheus XIII, science-fiction 23.00 (S) In Pirn Jacob's Notenbar. 23.55-24.00 Nieuws. DONDERDAG u/.uu nieuws 07 11 Ochtendgymnastiek. 07 20 (S> Dag met een plaatje. (08.00 Nieuws; 08.11-08.21 Radiojournaal.) 08.50 Morgenwijding. 09.00 Toppers van toen (gr.) 09.35 Waterstanden. 09.40 Schoolradio, 10.00 <S) Voor de kleuters 10.10 (S en Mono) Arbeidsvitaminen: populair verzoekplatenprogramma. (11.00 Nieuws; 1103-11.05 Radiojournaal.) 11.30 (S) Rondom twaalf, een uur allerlei voor iedereen, met o.m. De Groenteman en om 11.55 Beursplein 5. WOENSDAG HILVERSUM II 12.00 (S) Van twaalf tot twee (1226 Mededelingen tbv land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41- 12.50 Echo. 13.00-13.05 Raden maar.) 14.00 Huisbezoek. NOS: 14.10 Onder de groene linde: oude liedjes en balladen. 14.30 i SAspekten van de kamermuziek. 15.30 Nieuws. 15.33 Spiegel van Duitsland. 16-00 Meer over minder: De stem van de sprekende minderheid. Overheidsvoorlichting: 17.20 Mens en samenleving: gesprek met F. E van Gelder van de directie bijstandszaken van het ministerie van CRM over bijstand aan woonwagenbewoners. NOS: 17.30 Nieuws. NCRV: 17.32 (S) Hier en nu. NOS: 18.00 Bopthema's en swingsessions: jazz uit de jaren 1935-1955. 18 30 Nieuws. 18.41 Spiegel van Groot-Brittannië. 19.00 Openbaar Kunstbezit- RVU: 19.10 Laten we het werk verdelen - extra: programma over relatie milieu-derde wereld. 19.30 Wat is er aan de hand me' de Nederlandse ekonomie (2). NOS: 19.50 Den Haag vandaag. 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Woensdagavond Muziekmagazine. 23.55-24.00 Nieuws. DONDERDAG NCRV: 07.00 Nieuws. 07.02 Het levende woord. 07.08 (S) Preludium: klassieke muziek (gr.). 07.30 Nieuws. 07.41 (S) Hier en na. 07.55 Aangestipt: programma- overzicht. 08.00 (S) Te Deum laudamus: gewijde muziek (gr.). 08.24 Op de man af: een evangelisch commentaar bij de tijd. 08.30 Nieuws. 08.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 08.45 (S) Podium voor de vrouw: maatschappij-informaties. 09.20 (S) Onder de hoogtezom programma voor de zieken. 10.00 Schoolradio. 10-30 Nieuws. 10.33 (S) Select: pas verschenen grammofoonplaten. 11.15 (S) Limburgs Symfonieorkest: klassieke muziek. 11,55 Mededelingen. NEDERLAND-1 10.45-12.00 uur: (NOS/NOT) SCHOOLTELEVISIE Waarin om 10,45 uur: Kijk. als Je tekent zie je meer (4); De Kust; 11.10 uur: De boerderij (3): En waar blijft het paard; om 11.35 uur: Milieubehoud (2): De biologen ons nog meer vertellen. 17.00-17.45 uur: (VARA) KINDERPROGRAMMA Om 17.00 uur: De film van ome Willem; om 17.35 uur: Hier komt.de kameel. 18.45 uur: (NOS) TI-TA-TOVENAAR 18.55 uur: JOURNAAL 19.05 uur: VAN GEWEST TOT GEW EST In dit programma wordt onder andere het Kanaal van Zuid-Beveland onder de loep genomen, vanwege de aanleg van de Schelde-Rijnverbinding. In plaatsen als Wemeldinge en Hans weert werden opnamen ge maakt. 19.50 uur: STICHTING SOCUTERA 20,00 uur: JOURNAAL 20.20 uur. ARP) POLITIEKE PARTIJEN 20.30 uur: STAATSLOTERIJ 20.35 uur: EEN MAN ZONDER VRIENDEN Marcus Wayne is handschriftkundige. Op een gegeven moment ontvangt hij een brief van een zekere Dorothy Panton, die hem naar haar geluk vraagt. Kort daarop staat detective Crouch op de stoep met de mededeling dat de vrouw is vermoord. Op het tijdstip van de moord was Wayne echter op stap met een fotomodel. Zij blijkt zich plotseling niets te herinneren. Wayne weet niet schuldig te zijn. Toch zijn ëlle bewijzen tegen hem... 21.25 uur: PANORAMIEK 21.50 uur: DEN HAAG VANDAAG 22.05 uur: STUDIO SPORT 22.40-22.45 uur: JOURNAAL 18.45 uur: (NOS) TI-TA-TO VEN AAR 18.55 uur: JOURNAAL 19.05 uur. (VARA) NEDERPOPZ1EN De vijfde aflevering van dit popmuziekprogramma gaat over de Dizzij Man's Band. Tevens een optreden van Drs. P. met een nummer van zijn laatste elpee en de single van de maand. 20 00 uur: (NOS) JOURN AAL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1974 | | pagina 13