Om te voorkomen dat u uw Ideuren-tv naarde knoppen draait, introduceert Aristona detiptoets-en afstandsbediening. Zoekt u een baan? In de PZC vindt u altijd Familie berichten Aan hef publiek van Westkapelle en omstreken. ZIJN ZAAK HEEFT OVERGEDAAN AAN ZIJN ZOON. G-E-S-L-0-T-E-N GARAGE VERBRUGGE B.V. Per boot, bus of trein laat de P Z C uw reisgenoot zijn! BEKENDMAKING BEKWAME STUURLIEDEN EN MATROZEN Rederij Gentse Tankvaart is ons bedrijf GESLOTEN. GEBR. DE WITTE KORSTANJE - GOES ITALIA IJS 'DE FONTEIN' 'DE FONTEIN' exclusieve verlichting behang en verf interieuradviezen DE OPLOSSING VOOR UW VERVOERSPROBLEMEN Caravancentrum Van Dijke PROVINCIAL! ZEEUWS! COURANT VRIJDAG 21 DfCfMSai ltfj Getrouwd: ADRIAAN VAN DER HAVE en BONNIE TRACY Kapelle, 20 december 1973. Donderdag 27 decem ber 1973 hopen onze ouders en grootouders J. MEERMAN J. MEERMAN- I OREEL hun 40-jarige huwe- lijksdag te vieren. j Hun dankbare kinderen en kleinkinderen: Rina en Piet Joke en Peter Gelegenheid tot felici- J teren van 17.30-18.30 uur in het Nederlands Koffiehuis. Markt, Mid delburg. Arnemuiden, december 1973. Molenweg 50. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lie ve zuster FRANCINA HELENA GLASBERGEN VAN DEN ENDE zeggen wij hartelijk dank. J. C. van den Ende A. E. van den Ende Middelburg, december 1973, Seissingel 100. Met dankbaarheid aan God, betuig ik tevens mijn dank aan H.H. doktoren en zus ters van het Bergzichtzie- kenhuis voor de medische behandeling en goede ver pleging. Familie C. Versluis en kinderen A. G. Kroonenburg- Holthuis zenuwarts, en S. Kroonenburg oogarts. Goes AFWEZIG van 25 dec. t/m 17 jan. 24 dec. alleen afspraken. Voor spoedgevallen nemen waar de oogartsen van Wal cheren en Bergen op Zoom. Hoeveel maal per jaar veerde u omhoog om een ander net op te zetten? Honderden keren drukte en draaide u aan de knoppen. Aristona heeft daar een oplossing voor gevonden. De nieuwe Aristona 66 K 902 kleuren-tv is voorzien van elektronische tip-toetsen. Met een lichte aanraking van deze elektronische tiptoetsen wisselt u geruisloos van kanaal. Geluid, helderheid, kontrast en kleur regelt u met soepel instelbare schuifregelaars. U hoeft daarvoor, als u wilt, uw komfortabele fauteuil niet eens te verlaten. Want Aristona levert bij dit nieuwe kleuren-apparaat een ultra-sonore, draadloze afstands bediening. Kanaal, kleur, geluid, beeld, aan of uit bedient u vanuit uw stoel met een simpele druk op de-toets. Kijk, dat is koninklijk kleur kijken. Wat 'n rust! En wat een zekerheid ook. Want de nieuwe Aristona,kleuren-tv is volledig getransistoriseerd en uit gerust met Integrated Circuits. Hierdoor blijft de werktemperatuur van het apparaat laag en ■de kleurstabiliteit'hoog. Dat waarborgt een lange levensduur. Dat moet ook. Tenslotte wil je lang plezier hebben van zo'n prachtig toestel met 66 cm kleurenbeeld, 7 Watt uitgangsvermogen, concertluidspreker en speciale aansluitingen voor een extra luidspreker of een hoofdtelefoon voor 'stil' tv kijken. En Aristona-apparatuur is er op gemaakt om lang plezier van te hebben. jqRISTONFt Vraag uw handelaar de Aristona-,brochure '74 met de uitgebreide kollektie in diverse uitvoeringen of vraag 'm aan bij Radoma B.V. Postbus 4002, Amsterdam. Aristona-apparatuur wordt omringd met de zorg van Nederlands grootste service- Aristona, gemaakt om langplezier van te hebben. GEMEENTE VEERE BEKENDMAKING Het gemeentebestuur van Veere maakt bekend, de bevolking gaarne in de gelegen heid te stellen om afscheid te nemen van burgemeester De Kam en zijn familie. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden gesteld: VEERE op vrijdag 28 december 1973 van 17.30 tot 18.30 uur in het Waepen van Veere, aan sluitend op de officiële afscheids-byeen- komst. SEROOSKERKE op vrijdag 11 januari 1974 van 20.00 tot 21.00 urn- in het Verenigingsgebouw aan de Oostkapelseweg. GAPINGE op zaterdag 12 januari 1974, van 14.00 tot 15.00 uur in het Verenigingsgebouw aan de Schotse Hoek. VROUWENPOLDER op zaterdag 12 januari 1974 van 16.00 tot 18.00 uur in het Verenigingsgebouw aan de Dorpsdijk. Burgemeester en wethouders van Veere, J. Bliek, loco-burgemeester. L. van der Hiele, secretaris. Wij wensen alle klanten, vrienden en bekenden prettige kerstdagen. FAMILIE SNOEK café Spoorzicht, P. H. SCHRAM huisarts AFWEZIG 27 december tot 5 januari. Tandarts J. A. TEN HAAF AFWEZIG S. WARTENA arts AFWEZIG 28 en 29 december. Gymnastiekver. DOMBURG De gym.ver. zoekt voor haar meisjes- en damesafdeling zo spoedig mogelijk een leidster of leider Tel. of schriftelijke opgave bij de secr., mevr. De Pag- ter, Kanonweistraat 20 te Domburg. Tel. 01188-1729. Ondergetekende deelt het geachte publiek mede, dat I met ingang van 1 januari 1974 W. DE WITTE, Markt 73, Westkapelle, Caf et aria-restaurant TE KOOP grote partij WANDTEGELS tegen halve prijs, zeep- en closetbakken. DIJKGRAAF, Yerseke MOLENPOLDERWEG 3 TEL. 01131-2092. Wij willen u er op attenderen, dat wij maandag 24 en maandag 31 de cember aanstaande zijn TERNEUZEN-OOSTBURG gemeente OOSTBURG De burgemeester van Oostburg brengt ter openbare kennis, dat het college van bur gemeesters en wethouders voornemens is het bestuur der Christelijke Mavoschool, Melkweg 3 te Oostburg, tot 16 mei 1977 vrijstelling te verlenen van de voorschrif ten van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Schoondijke ten behoeve van de uitbrei ding met twee lokalen van de mavoschool op het perceel, kadastraal bekend gemeen te Oostburg, sectie E nr. 2457 ged., plaat selijk bekend Melkweg 3 te Oostburg. De desbetreffende bouw- en situatie teke ning ligt vanaf 27 december 1973 gedu rende veertien dagen ter gemeentesecreta rie (Schouwburgstraat 2, bureau ruimte lijke ordening) voor een ieder ter inzage. Rechthebbenden op aangrenzende en nabij gelegen gronden kunnen gedurende ge noemde termijn bij burgemeester en wet houders schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling indienen. Oostburg, 18 december 1973. De burgemeester voornoemd, A. Schipper. Gevraagd op moderne tankschepen Internationale vaart Goed loon. ZICH WENDEN: Terneuzenlaan 34, 9000 GENT telefoons 09/51.13.76 of 51.13.77. Het kerstgebeuren wordt dit jaar (en bijna altijd) begeleid door allerlei binnenlands rumoer en buitenlands geweld. Het feit van Kerstmis vertelt ons over vrede en uitzicht voor ieder. Wij wensen dat vrede en uitzicht ook uw deel mag zijn en dat deje gedachte ook door u in 1974 moge worden uitgedragen. Huson Kanaalstraat 45, Souburg. Keukens, kasten en alle bouwmaterialen OP 24, 27 EN 31 DECEMBER De afdeling verkoop is geopend op: 28 december van 817 uur, en 29 december van 812 uur. Op deze dagen wordt niet bezorgd. Wel kunnen goederen afgehaald worden. Gehaald en betaald:: 10°'o korting. Handels-, sloop- en aannemersbedrijf PRELAATWEG 7, WESTKAPELLE TELEFOON 01187 - 376. Dik van Z. ie E. (16) 'Mijn vader en moeder wilden zo graag een antieke broodkast hebben. Met m'n broer en zus samen hebben we toen een rubriek advertentie in de krant gezet. Dat was een mooi feest toen ze 25 jaar getrouwd waren, m'n vader en moeder. Met als troostprijs een gave oude broodkast: Het dagblad is ook al een antiek kontaktadres, kJ KOOP en VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Een zaak van vertrouwen en vak manschap bij uw bemiddeling* kantoor Naereboutstraat 21 - Telef. (01100 6180/8307 Ook taxaties, hypotheken en verzekering. Aansluitend op bovenstaande, deel ik het geachte pu bliek van Westkapelle en omstreken mede, dat ik met ingang van 1 januari 1974 de zaak van mijn vader heb overgenomen. Door een vlugge en nette bediening hoop ik u van dienst te mogen zijn. Beleefd aanbevelend, JAN DE WITTE, Markt 73. Westkapelle, Cafetaria-restaurant SPECIAALZAAK NOORDWEG 3-5 MIDDELBURG Wij wensen familie en bekenden prettige kerstdegen en een gelukkig nieuwjaar. Wij hopen volgend jaar ook weer tot uw dienst te lijn. FAM. J. DE VISSER-KOOPMAN Esdoornstraat 13 - Nieuwerkerk (Scta.-D.). DESTRUCT0R0PGAVEN Destructie-opgaven kunnen op de maan dagen 24 en 31 december 1973 opgege ven worden van 8 tot 10 uur op het slachthuis te Middelburg, telefoon (01180) 2451. Na 10 uur is de dienst gesloten. Directeur vleeskeuringsdienst ZEEUWS ADVIESBUREAU VOOR: uw rechtszaken informaties adviezen en contracten Accurate, vlotte behandeling. Paauwenburgweg 123, Vlissingen, tel. 01184-6028. SARIS AANHANGERS Alle types uit voorraad leverbaar bij: Ringbaan West/hoek rijksweg, GOES telefoon (01100) 4560

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 4