Bo Bo DEN KOOPEREN MOOI R 'T BEVAHUIS EH3 Eerlijke vrije kleding Westerweel's ijzdrhsndsl machines, gereedschappen en materialen voor industrie en ambacht Temeuzen _a V- AUDI 80 AUDI 108 I AUTOBEDRIJF MANNAERT B.V. Fa Verschelling en Haak prettige kerstdagen en een voorspoedig 1974. WIJ GAAN MET VAKANTIE GLASHANDELPLATTEEUW NIEUWE FIETS J. F. ROUW Kerstvakantie? Knutselvakantie! MARLOES Advertenties worden toch niet gezien. MARLOES Adverteren doet verkopen Per boot, bus of trein laat de PZC uw reisgenoot zijn! Z.V.T.M. N.V. WIJZIGING DIENSTREGELING Zoals een Lois zit past Ie overal. DE PZCALTIJD WELKOM TRENDSHOP BEKENDMAKING WIJZIGING OPHALEN HUISVUIL B \R DISCOTHEEK 'DE SALOON' HULST EEN JONG, ENERGIEK ECHTPAAR J,SAB !l DECEMBER 1973 ZEEUWSCH-VLAANDEREN III II IDIAfEDI/ Vóór24 december besteld, boven ƒ10,- 5% KORTING. IfUUKWtKK Verkoopdagen27,28,29en 31 december 1973. VERKOOP BOVEN 18 JAAR WESTSTRAAT 14 AXEL koning van engeland Houtmarkt 2 hulst s filOANT DER «SANTEN! H INTERNATIONALE JEKRONINGEN! •Na het meesterwerk de' '10 geboden, nu de film] Iwaar iedereen zeker al, beeft over horen praten.' The bridge on the River Kwai Deze prachtfilm verto-' Kn wij slechts EEN] week. Zaterdag 22 dec., 8 uur.] Zondag 23 dec., 8 Woensdag 26 dec., 3 uur' 14 jaar. Zondag 23 dec., 3 uur.] Deze week vertonen wij 1973 super-kolder-] Iknok-produktie met TE-] RENCE HILL en BUD' SPENCER: De vier vuisten de lucht in N'u geen avonturen i het Wilde Westen, maar] in de azuurblauwe he en het donkergroe-( ne oerwoud van Zuid-] Amerika. In deze film' 'ziet u de nieuwste stunts] ]van het beroemde 'Trim-] ity'-tweetal. LUXORTHEATER - TERNEUZEN Telefoon 011 50-2041 Zaterdag 22 en zondag 23 december. Aanvang 3 u. Zondag 23 december te 4150 uur. Dinsdag 25 de cember te 2 uur en woensdag 26 december te 4.30 uur. brengen wij TERENCE HILL BUD SPEN CER in de verrukkelijkste western ooit gemaakt: 'DE VIER VUISTEN DE LUCHT IN' Het Trinitystel' laat u gieren in deze super-kolder- knokfilm. Twee gezworen kameraden met enor me vuisten en gevoel voor humor. Alle leeftijden. Een film om twee keer te zien Zondag 23 december te 2 uur, Dinsdag 25 decem ber te 4.30 uur en woensdag 26 december te 2 uur: LOUIS DE FUNES in de kostelijke techni color: 'DE GENDARME OP VRIJERSVOETEN' LOUIS DE FUNES en het gendarmeteam zal lachorkanen laten ontstaan in deze familiefilm bij uitstek. Alle leeftijden. Dinsdag 25 en woensdag 26 december, 8 uur. GEORGIA WARD - POLLY ADAMS - BASIL MOSS in een uitzonderlijke technicolor: 'STRELENDE HANDEN' Teder, maar ook meedogenloos, erotisch, maar gevaarlijk zijn de handen van een zogenaamde 'masseuse'. Toegang strikt 18 jaar. (Maandag 24 december GEEN VOORSTELLING). COM STAMT VcttM) Bin 1 ma -diven. Gr luk d*t goud wwd ii. Liefde die «m een beugchng vreigt. n CONSTANT ring. Wii hebben een rijke collectie Coaeteac ringengleddefintdie Bet briljeot. Ook de nieuwe» Tri-eet. Liefdevol gecreëerde modellen - die ook U» liefde rood mekenl Loop een« bij om binnenWij tonen U de CONSTANT collectie trui LEDELTHEATER - OOSTBURG Vanaf zaterdag 22 t/m woensdag 26 december, 8 uur en zondag 23 december te 4.30 uur. CHARLES BRONSON - URSULA ANDRESS - ALAIN DELON - CAPUCINE in de geweldige technicolor: 'DE RODE ZON' Een enorm avonturenverhaal van Terance Young met de beroemdste sterren ter wereld. Een krij ger en een outlaw op zoek naar het gouden zwaard: 'de rode zon'. Een onvergetelijke film. a 14 jaar. Zondag 23 december en dinsdag 25 december te 2 uur, woensdag te 4.30 uur, brengen wij LUCKY LUKE en de Dalton Brothers in de kostelijke fa miliefilm: 'LUCKY LUKE' (De man die sneller schiet dan zijn schaduw) Waar Lucky Luke komt wordt er gegierd van het lachen. Alle leeftijden. Dinsdag 25 december te 4.30 uur en woensdag 26 december te 2 uur, BRIAN KEITH en HELMUT GRIEN in: 'ONTSNAPT UIT KAMP MCKENZIE' Het superspannende verhaal van een Engels krijgsgevangenenkamp waar de Duitsers de baas trachten te spelen. (Alle leeftijden). (Maandag 24 december GEEN VOORSTELLING). terneuzen - noordstraat 36 - telefoon 2337 rulst - 6teenstraat 10 --telefoon 22m ri//JW////J/J///////////////////////f/J/////////////////////////////////////////< s NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR. ROOSEVELTLAAN 1 (rotonde Driewegen), TERNEUZEN Telefoon 2220 (01150). Wenst menden cn ciienti- Op on.s kantoor te Ter- neuzen Ia op korte ter mijn plaats voor een Het verrichten van ad ministratieve werkzaam heden zal tot haar hoofd taak behoren. Daarnaast zal zij verant woordelijk zijn voor het schoonhouden van het kantoor en het onder houden van de bood schappendienst. Schriftelijke sollicitatie» worden gaarne inge wacht door de directie, p/a kantoor PZC, Nieuw- straat 22, Temeuzen. 24 december t/m I januari MR. F J. HAARMANWEG 34 TERNEUZEN Maak van de nood een vreugd. En kies nu een EXCLUSIEVE bij Mannaert. Gazelle BSA Jan Janssen Raleigh Speed fietsen vanaf J91,- Kettlcr vouwfietsen 169,- Vrije-Tijds-Centrum Makel aarskantoor Temeuzen tel. <01150) 4051 (4 lijnen) lijnen) Hypotheken tot 90% Financieringen Verzekeringen MANNACHT Adrie van Wijck ITIMIV nHblf I IVJonRgtOIFFITOER Rooseveltlaan 1 (Rotonde Driewegen) Temeuzen Tel. 2220. MODE-COIFFURES TERNEUZEN ZUIDLANDSTRAAT 30 TELEFOON 2533 Dit was een advertentie Dank u heeft voor iedereen wat. Boetseert lei Chamotte klei DAS klei Ruwe schopewot Sisoltouw, monillotouw Katoen koord, jute garen Henneptouw, vlostouw Torna tentouw en vele soorten hobbypaketteo MARKT 17 - TERNEUZEN van 24 december 1.973 tot 1 januari 1974. Zie voor de gewijzigde dienstuitvoering gedurende bo vengenoemde periode de mededeling op de stations en in de autobussen. De directeur. 1 Axelsestraat 151 - Telefoon 01150-3328 - Ingang Dokweg Lois jeans jackets: "fiiA- <")ns '1üPse huismerk. Zeer welbekend als die .c—v Jv vrije broeken en jasjes. Van denim of corduroy. Die immer& altijd ieder perfekt pas zitten. Kies subiet uit 6 klandere kleuren. Lois is aantrekken maar! En da's een mieters mooi gezicht Koop Lois b) NOORDSTRAAT 47 (MET DE KLEINE TEGELS) TERNEUZEN - Telefoon 3473. I MARKT - TERNEUZEN IS OP 24 EN 31 DECEMBER GESLOTEN. Het bestuur van de intercommunale op haaldienst voor huis- en tuinvuil, waarbij aangesloten de gemeenten AXEL, HULST, HONTENISSE en SAS VAN GENT maakt het volgende bekend: 1. In de week van 24-29 december a.s. wordt GEEN huisvuil opgehaald. De containers worden geledigd op donder dag 27 december a.s. 2. In de week van 31 december tot 4 januari a.s. worden alle routes normaal gereden, met dien verstande dat de route van dinsdag 1 januari a.s. wordt gereden op woensdag 2 januari a.s. De containers worden in de route geledigd. VERZOEKE het aanbod van GROF VUIL zoveel mogelijk te beperken. Axel, 16 december 1973. Het bestuur voornoemd, de voorzitter, J. H. Stolte, de secretaris, A. J. Roctus. Kerstviering voor kleuters te Hulst HULST Op eerste kerstdag wordt om drie uur een kerstviering voor de kleintjes in de Baseliek te Hulst ge houden. Het kerstverhaal zal. op een voor de kleuters begrijpelijke manier, worden verteld. Verder mogen ze zin gen, klappen en muziek maken voor het kerstkindje. Een aantal jonge» van het koor van broeder Leander is aanwezig om eventueel te helpen. In vent zal er dit jaar in de Baseliek weer een kerststal zijn. Hierin vinden Jozef. Maria en het kindje een plaats. De Roans van Hulst hebben medewer king verleend. Het initiatief is voort gekomen uit overleg tussen ouders en kapelaan Verheyden. Bloemschikcursus te Lamswaarde LAMSWAARDE Woensdagmiddag gaf de Stichting Huishoudelijke Voor lichting ten Plattelande uit Goes de laatste les in de cursus bloemschikken te Lamswaarde. De cursus, waaraan 18 dames deelna men werd gehouden in het wit-gele- kruisgébouw. Docente was mejuf frouw G. de Vaate uit Goes. De deel neemsters dankten de cursusleidster woensdag voor het houden van de cursus. Clubtentoonstelling 'De Snelvliegers' OOSTBURG De postduivenhouders- vereniging Tie Snelvliegers' te Oost burg hield een clubtentoonstelling in het clublokaal "De Postduif' te Oost- burg. Keurmeester G. ae Wever uit Schoon- dijke moest 153 duiven keuren. Uitslagen: kampioendoffer: Ko Ver sprille; kampioen duif: Ko Riteco; oude doffers: 1 Ko Versprille: 2 Jan Versprille; 3 M. Buijze. Oude duivin- nen: 1 Ko Riteco: 2 Ko Versprille; 3 P. Baas. Jarige doffers: 1 L. Rïs- seeuw; 2 Ko Versprille: 3 Ko Riteco. Jarige duivinnen: 1 en 3 Jan Verspril le; 2 Ko Versprille. Jonge doffers: 1 en 2 Ko Versprille: 3 Jan Versprille. Jonge duivinnen: 1 en 3 Ko Verspril le: 2 Jan Versprille. Late doffers: 1 Jan Versprille; 2 L. Verheije; 3 E. van Pamelen. Late duivinnen: 1 en 3 Ko Versprille; 2 J. Wage. Kerstfeest bejaarden OOSTBURG Leden -.-an de Oost- burgse unie van vrouwelijke vrijwilli gers hebben voor ongeveer 40 leden van de bejaardensociëteit een kerst- middag gehouden in het hervormd kerkcentrum. Er werden liederen ge zongen en een predikant vertelde iets over Kerstmis in Amerika. De bejaar den kregen vervolgens soep, broodjes en tulband aangeboden. Wegens uitbreiding van ons bedrijf zoeken wij voor deze goedlopende BAR: Voor inlichtingen W. A. R. Cattorr, p/a De Koning van Engeland te Hulst, telefoon (01140) 2030. -I Aeistmiddag voor bejaarden HULST Woensdagmiddag hielden nnerveer 200 leden van de katholieke bond van bejaarden en gepensioneer den uit Huist de kerstviering. De bijeenkomst werd geopend met een eucharistieviering in de basiliek Sint-Willibrordus. geleid door pater B. van de Walle van de orde van Marri ten uit Hulst. De kerkgezangen wer den verzorgd door het bejaardenkoor. onder leiding van mejuffrouw M. van de Walle. Daarna werd de kerst-dering voortgezet in het patronaatsgebouw. Voorzitter C. van de Walle heette de aanwezage leden hartelijk welkom. Hierna zong het Hulster kinderkoor, onder leiding van mejuffrouw Blom- maert en met pianobegeleiding van broeder Leander. enkele kerstliederen. In de pauze werden de kerststukjes en andere, door de bejaarden ae'.f vervaardigde handwerkjes, verloot. Zieken en hulpbehoevenden, die nie* in staat waren de viering bij te wo nen. zullen dezer dagen thuis een kerstcadeau aangeboden krijgen. Tot slot, dankte voorzatter Van de Walle ailen die hadden meegewerkt tot bet doen slagen van de kerstviering. Competitie 'De Treffers OOSTBURG De luchtbuksvereni- ging "De Treffers' te Oostburg heeft de competitie 1973 beëindigd. Voordat de eindstand opgemaakt kon worden moest elke schutter aan achttien wed strijden meegedaan hebben. De heer W. de Schrijver werd voor de vierde keer keizer van de vereniging. In de B-klasse werd P. Wiliems kampioen, in de C-klasse: L. van Hanezem. Deze laatste promoveerde hierdoor naar klasse A. H. de Loos promoveerde naar C. G. de Groote degradeerde var. A naar B, L. Wiliems van B. naar C en J. de Groote van C. naar de afdeling niet geklasseerd. Standen: A: 1 W. de Schrijver 4755 pnt, W.l gemiddeld; 2 M. Meijers 4740 37A; 3 M. Dees 4709 87.2. B: 1 P. Wiliems 4630 85.7; 2 P. Dee* 4595 85.1; 3 P. Bruggeman 4557 34.4. C: 3 A. Deij 4496 8323: 2 L. Willem» 4439 83.1; 3 R. Jongepier 4430 33.0.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 37