m rfGENDta Gevaarlijk inhalen veroorzaakt grote autoschade: boete f200,- kantongerecht middelburg 'LADY SINGS THE BLUES', MET DIANA ROSS IN MIDDELBURG MARKTBERICHTEN Stemerdingschool voor KRO-televisie GESLOTEN rtfJDAG 21 DECEMBER 1973 MISSEL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 0 VERKOCHT III SCHADE TE l'E KOEDEN ontslaan die drukt op de non smalle Matschappelijke schouders van deze rtrdachte". Dit zei de officier van L|||ie mr. J. Kolkman woensdagmor- ffd tijdens de zitting van de Middel- ;,jrgSc kantonrechter bij de behande. snj van de zaak tegen de Vlissinger L. O. die terecht stond omdat hij 20 augustus met zijn auto op de Rouevard de Ruyter in zijn woon- •bats met zijn auto bij een onover- Echtelijke bocht een ander bad inge- •iald waardoor hij in botsing kwam net een tegenligger. q, gaf toe dat hij fout is geweest. „Ik rés met de neus van mijn auto naast ie achterwielen van de voorligger en rilde er toen weer achter gaa'n". Ilij s'rtelde dat hij zijn auto heeft moe- M verkopen om de schade aan de vjjenligger te kunnen vergoeden. O. jon de auto houden omdat hij er denden mee vervoerde die hem de xnzine vergoedden. De officier, die •ree boetes van honderd gulden eiste, j0emde dit wel een smalle basis om een auto te houden. Kantonrechter mr. A. Veenhoven hal- -eerde de eis tot twee boetes van vijftig gulden waarbij hij rekening jield met de geringe financiële draag kracht van de verdachte, tan M. P. J. uit Arnemuiden was ten •jste gelegd dat hij bij de Stations- brug te Middelburg met zijn auto de bocht naar links te krap had genomen jaardoor hij in botsing kwam met »en andere auto. Mevrouw C. J., die b getuige werd gehoord, zei dat ze linszaam over het middenvak van de Stationsstraat reed en toen werd aan treden. J. voerde aan dat het motre gende en zijn auto slipte. Er bleef verschil van mening bestaan tussen verdachte en getuige over de plaats naar het ongeval gebeurde op of vóór aet kruisingsvlak. De officier nam de lekening van de politie als uitgangs punt en eiste een boete van 50,- Öok de kantonrechter was van oor deel dat P de bocht naar links niet góed had genomen en veroordeelde hem conform de eis. In de aangehouden zaak tegen J. M. uit Vlissingen die terecht stond omdat hij als directeur van een nv aanspra kelijk zou zijn voor het niet naleven de distelverordening, eiste de offi- een boete van 20,-. M. betoogde (ADVERTENTIE) NOG 9 DAGEN GERO CASSETTE-ACTIE Profiteer ervan koop nu. GOES Van de Spiegelstraat 8.30- 9.30 uur:-sociaal centrum. KWADENDAMME Wijkgebouw, 11- 11.45 uur: sociaal centrum. MIDDELBURG Open de Beuk 20-30 filmavond. MIDDELBURG Gemeentehuis, 16, 16.15, '16.45 en 17 uur: hinderwetzittin- openbare hoor- gen. Pronviciehuis, 15 zitting. Schakel, 20 uur: lezing drs. Ver meer. Schouwburg, 20 uur: Konmg Lear. Koorkerk, 19.30 uur: kerstconcert Zeeuwse Muziekschool. OUD-VOSSEMEER Hof van Hol land, 20 uur: uitvoering Rederijkers. RILLAND-BATH Groene Kruisge- bouw, 16-16.30 uur: sociaal centrum. SOUBURG Middenhof, 18.30-20 uur: sosjale joenit. Zuiderparklaan, 19-20 uur, postzegel- beurs. VLISSINGEN De Piek, 20 uur: film That foolish America. Baehten Komme, 18.30-20 uur: infor matiecentrale. Lutherse kerk, 20 uur: kerstzangdienst VOGELWAARDE 20 uur: toneeluit voering ODI. BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 El Sid 14 jr. GOES Grand, 20 uur: De vier I vuisten de lucht in, 14 jr. MIDDELBURG City, 20 uur: Lady I sings the blues, 14 jr. LISSINGEN Alhambra, 20 uur: Een vakantie op stelten a.l. 1 GOES Museum 10-12 en 13.30-17 uur: Kastelen zijn de moeite waard. Uitleencentrum, 10-12 en 13.30-17 uur: schilderijen, wandkleden Jenneke Ram- meloo-Weyland. HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en 13-18 uur: werken diverse kunste- KORTGENE Galerie Les Deux Cha- peaux/Opus 2, 9.30-12 en 14-17.30 uur: Zeeuwse foto's Wijndel J. G. Jongens. Galerie 't Kot 10-18 uur: pentekenin gen Jos Burcksen. MIDDELBURG Van Benthem Jutting. 9-12 en 14-17 uur: werken Anton Pieck. Zeeuws Museum, 9.20-12 en 14-17 uur: tekeningen J. J. P. Oud. Artshop Six en Six 9-12 en 13-18 uur: werken diverse kunstenaars. 'Ni De Mooije Staak. 10.30-18 uur: kunstwerken Messemaker. THOLEN Loods Deurloo, 10.30-16 uur: jubileum exp. WMZ. WESTDORPE Galerie Trouzaerte, 9-18 uur: keramische kunstwerken. 1" rd- Midden-Zeeland te Goes, tel. 01100-4444. Zeejawsch-Vlaanderen te Terneuzen, te lefoon 01150-4444. Tholen en Sint-Philipsland, tel. 0011 dat hij niet aansprakelijk is waarbij: hij zei dat de huurovereenkomst toen op naam van een ander stond. Er is in dit geval een onderzoek ingesteld waaruit is gebleken dat hij wel aan sprakelijk is volgens de officier. Ook de kantonrechter deelde die mening en legde M. een boete van 15,- op. Mistlampen K. de N. stond terecht omdat hi, de bebouwde kom van zijn wi plaats Vlissingen had gereden met auto die behalve de stadslichten ook mistkampen voerde terwijl daartoe volgens de politie geen aanleiding was omdat bet zicht wel 7Ü0 meter was. ,Er waren mistbanken en ik voerde de mistlampen uit veiligheidsoverw' gingen", aldus De N. die zei mi dichte mist van buis vertrokken zijn. „Toen tegenliggers knipperden met hun lichten omdat ze mijn mist lampen blijkbaar hinderlijk vonden, heb ik ze uitgedaanDit laatste had de politie trouwens ook geconsta teerd. „Vergeten lichten uit te doen toen er geen mist meer was", stelde de offi cier. Hij wilde dit feit bestraft met een boete van 25.-. De kanton rechter halveerde de eis tot. een boete van 12,50. „U vond de mist thuis wel dicht en u bent zo blijven rijden", was zijn mening. Na een eis van 15,- kreeg mevrouw A, K. uit Vlissingen een boete van 10.- omdat ze haar auto voor haar woning fout geparkeerd had. „Ik laad de boodschappen uit en werd binnen even opgehouden", vertelde ze. Twee boetes met een totaal van ƒ75,- eiste de officier tegen de autobestuur der F. V. uit Middelburg die bij de verkeerslichten op de Schroeweg in zijn woonplaats door een rood licht was gereden en over een doorgetrok ken witte streep naar een andere rijbaan. „Mijn voorligger stopte voor het gele licht en dat had ik niet verwacht zodat er snel langs gereden ben om een botsing te voorkomen want ach ter me reden ook auto's", zei V. De officier noemde het een beoorde lingsfout en de kantonrechter zei dat het 'geheid fout' was. Hij legde V. twee boetes op met een totaal van vijftig gulden, de normale boete voor het door een rood verkeerslicht rij den. GOES ZAALVOETBAL GOES GOES De start van de tweede helft van de zaalvoetbalcompetitie heeft weinig problemen opgeleverd voor de koplopers. Goes had op papier de moeilijkste tegenstander: Colpl. Boys. In het veld gingen de ploegen tot aan de rust gelijk op, maar toen moesten de Noordbevelanders duidelijk afha ken. Zo verging het ook SSV '65, dat andere jaren de handen vol had aan Luctor, maar nu met 5-2 kon winnen. Uitslagen: Goes Colpl. Boys 5-2; Lew. Boys - Int. Viola 4-0; SSV "65 - Luctor 5-2; Wemeldinge - SVD 2-8. SCD 8 7 1 0 15 48-13 Goes 8 5 2 1 12 37-: SSV '65 -8 5 1 2 11 27-: Colpl. Boys 8 4 0 4 8 29-18 Luctpr 8 4 0 4 8 18-20 Lew. Boys 8 3 0 5 6 12-33 Wemeldinge 8 2 0 6 4 14-43 Int. Viola 8 1 0 7 2 5-26 In de B-groep bleef WMZ maar net overeind tegen Schelde Int. (4-3). Cortgene haalde goed uit tegen SSV '65 II (6-2) en hetzelfde geldt voor Int. Scaldis, dat Keuringsdienst met 8 2 versloeg. Uitslagen: Keuringdienst - Int. Schal dis 3-8: Cortgene - SSV '65 II 6-2; FC Bevelanden - AKF 1-2; Scheidsrechters - Keurtrappers 1-3; WMZ - Schelde Int. 4-3. WMZ 10 9 0 1 18 59-20 Int. Schaldis 10 9 0 1 18 51-18 Cortgene 10 8 0 2 16 31-18 AKF 10 6 1 3 13 26-22 SSV '65 II 9 4 1 4 9 21-18 Schelde Int. 9, 4 1 4 9 21-26 Scheidsr. 10 2 1 7 5 15-42 Rerihgsd. 10 2 0 8 4 20-38 Keurtr. 10 2 0 8 4 19-42 FC Bevelanden 10. 1 0 9 2 19-38 De wedstrijden worden weer voortge zet op maandag 7 en dinsdag 8 janua ri aanstaande. KRU1NINGEN Plattelandsvrouwen vierden kerstfeest KRUININGEN Maandag kwamen ongeveer 90 leden van de afdeling Kruiningen en omstreken van de Ne derlandse bond van plattelandsvrou wen bijeen in de foyer van 'Ons Dorpshuis' te Kruiningen om daar een kerstmiddag te houden. Hiertoe had den alle dames een kars en een kandelaar meegebracht om de stem ming nog meer te verhogen. Met een kersttoespraak opende de presidente mevrouw A. Baarens-v. Aalst deze bij eenkomst, waarna een kerstliturgie werd gebracht door de dames Baar- ens-van Aalst en Schouwvlieger-Peters. Onder leiding van mevrouw A. Boeij- Kosten volgde koorzang. Het kerstspel 'De Klokken' werd vertolkt door de dames Drenth-Wollerich, Nieuwen- lruize-Meijaard en Jeroense-Biemans. Het kerstverhaal 'De deur is nog niet dicht' van ds. Klein werd door me vrouw J. H. Bossenbroek voorgedra gen. Dit verhaal werd gevolgd door het zingen van het 'Ere zij God'. Aan de hand van dia's werd het evangelie van Lucas vertoond waarbij sommige treffende beelden met pas sende liederen, gedichten of proza werden begeleid. Het geheel vormde het bijbelgebeuren van de geboorte van Christus. Deze kerstmiddag werd door mevrouw A. Baarens-van Aalst met een dankwoord gesloten. WISSENKERKE Kerstavond 'Amicïiia' WISSENKERKE Dinsdagavond hielden de dames van de handwerk- vereniging Amicitia een kerstavond het dorpshuis in Wissenkerke. Onder leiding van de presidente mejuffrouw S. L. van Splunter werd deze avond gevierd met het voorlezen van het kerstevangelie, een kerstvertelling door mevrouw J. Polderman, en het zingen van kerstliederen met orgelbe geleiding door mevrouw K. Filius- Versluis. Met dankgebed werd de kerstviering besloten. COL1JNSPLAAT Volkskerstzang in Colijnsplaat COLIJNSPLAAT Dinsdagavond er een volkskerstzangdienst gehouden in de hei-vormde kerk te Colijnsplaat. georganiseeerd door de gereformeerde vrouwenvereniging. Mevrouw Blok land opende de zangdienst met een inleiding over pslam 33. Het koor 'Harpe Davids' zong daarna. De verde re samenzang werd afgewisseld met begeleiding van de muziekvereniging 'Wilhelmina' en orgelspel van Henk Tazelaar en D Heusevelt gezongen. De heer Joh. de Wild en Jan Karman declameerden. Enkele kerstliedsjes werden gespeeld door het accordeonduo Tazelaar. Diri gent P. Karman leidde een samenzang met het jeugdkoor en met begeleiding van orgel- en blokfluit. Na enkele liederen gespeeld door de muziekvere niging 'Wilhelmina' werd gezamenlijk het 'Ere zij God' gezongen. Kerstmaaltijd in 'Rustoord' COLIANSPLAAT z In het bejaarden huis 'Rustoord' te Colijnsplaat, zal zaterdag van 6 tot 8 uur een gezamen-1 lijke kerstmaaltijd worden gehouden met bewoners, directie en personeel. De plaatse predikanten ds. E. G. Boe senkool en ds. P. J. Blokland wonen de maaltijd bij. Laatstgenoemde pre dikant zal er wegens vertrek voor de laatste maal bij zijn. Op eerste kerst dag zal de muziekvereniging 'Wilhel mina' 's morgens na de kerkdienst gewijde muziek uitvoerenin de recre atiezaal. Volkskerstzang in Kortgene KORTGENE De traditonele volks kerstzangdienst te Kortgene 'zal zater dag worden gehouden in de hervorm de kerk te Kortgene. Medewerking verlenen het Nederlands hervormd kerkkoor met begeleiding door Jaap Boon, orgel, Leo Geelhoed, cornet, de muziekvereniging zemm en Tabajona, onder leiding van de heer W. Blan- kers. De algemene leiding heeft de heer F. Smits. Aanvang 19.30 uur. Kerstdienst te Biezelinge De middenstand van Biezelinge heeft dit .jaar gebroken met het traditionele sinterklaasfeest en bracht voor de kinderen een kinderfeest in de bijge bouwen achter de hervormde kerk. De middag werd verzorgd door Ali Ben Lux, van het gezelschap Baby den Toonder uit Middelburg. Het feest werd geopend door mevrouw De Kun- der-de Koning, die de aanwezigen har telijk welkom heette. De kinderen genoten van de goochel kunsten en de poppenkastvoorstelling van het gezelschap. Ook de Kerstman bracht een bezoek aan de zaal. Tot, slot kregen de kinderen een surprise aangeboden. Kerstfeest Aan de dienst op eerste kerstdag zal in de Nederlandse hervormde kerk te Biezelinge verleent het christelijk ge mengd koor 'Zang Veredelt', onder leiding van mevrouw Schipper-Roosse medewerking. De dienst die om 10.00 uur begint, zal worden geleid door ds. H. A. van Loon. 'Het Mosterdzaadje' houdt kerstviering De zondagschool 'Het Mosterdzaadje' te Biezelinge viert haar kerstbijeen komst op tweede kerstdag om 17.00 uur in de hervormde kerk. Mazicbereniging haalt oud papier en vodden op BIEZELINGE De leden van het tamboer- en trompetterkorps 'Jonge Kracht' te Biezelinge halen zaterdag 22 december oud papier en vodden op. De opbrengst van de actie komt ten gcede aan de kas van de muziekvere niging. Bewoners Gasthuis in Goes vierden kerstfeest GOES Ongeveer nondoratwinlig be woners van het Gasthui» in Goes heb ben donderdagmiddag kerstfeest ge vierd. Zij kregen een uitgebreid kerst diner voorgeschoteld. Verder werd er gezongen en gedeclameerd. SLUITING GEMEENTEKANTOREN TE REIMERSWAAL REIMERSWAAL Op maandag 24 en maandag .31 december zijn de kantoren van de gemeentesecretarie te Kruiningen en van gemeentewerken te Rilland voor het publiek gesloten. Het doen van aangiften kan op het bureau van de burgerlijke stand te Kruiningen worden gedaan. Het bu reau is beide maandagen geopend van 9 tot 10 uur. Kerstfeest bejaardensoos 'sGRAVENPOLDER In het vereni gingsgebouw te 's-Gravenpolder heb ben de leden van de bejaardensoos, de hervormde vrouwengroep en Ne derlandse Christen Vrouwenbond een kc-rstavond gehouden. Mejuffrouw E. van Liere vertelde een kerstverhaal. Verder verleende medewerking het muziekgezelschap 'Juliana' uit Baar land, onder leiding van J. Kruys Voor- berge. De avond stond onder leiding van de dames Blom en De Klerk. KAPELLE Kerstbijeenkomst bejaarden In 'De Vroone' te Kapelle hielden 400 bejaarden van de christelijke gerefor meerde. de gereformeerde en de her vormde kerken uit Kapelle, Biezelinge en Schore een kerstbijeenkomst. Voorganger was ds. J. Poldervaart. Het kinderkoor uit Wemeldinge voer de een kerstspel op en het bejaarden koor, onder leiding van mevrouw Bal- keneinde, zong enkele liederen. Ds. Van Loon leidde de samenzang. Het kerstverhaal werd door mevrouw Pol dervaart voorgelezen. Ds. Campagner sloot de kerstbijeenkomst. Kerkdienst te Kapelle Het mannenkoor 'Zang en Vriend schap' uit Kapelle verleent op eerste kerstdag medewerking aan de dienst in de Nederlandse hervormde kerk te Kapelle. Voorganger in deze bijeen komst is ds. E. P. J. Jebbink. De dienst begint om 10 uur. Kerstviering 'Eben Haezer' Op tweede kerstdag houdt de zondags school 'Eben Haeze" te Kapelle een kerstfeestviering in de Nederlandse hex-vormde kerk. Het thema van de bijeenkomst is 'Nu daagt het in het oosten' De kerstviering begint om 16.30 uur. NCVB hield kersthii eenkomst Dc Nederlandse Christen-Vrouwen Bond afdeling Kapelle-Biezelinge hield woensdagavond een kerstbijeenkomst in 'De Vroone'. De presidente, mevrouw J. Wallen burg-de Jager, opende de bijeenkomst. Hierna volgde de kerstliturgie, waar aan verschillende leden meewerkten. Na de pauze vertelde mevrouw Meeuwse uit Kloetinge enkele kerst verhalen. Voorts werd een collecte gehouden, de opbrengst hiervan is bestemd voor Wijata Guna. De volgen de bijeenkomst is vastgesteld op 17 januari. Als spreker is de heer H. Eversdijk uit Heinkenszand uitgeno digd. Oliebollenactie af vel ast Om mee te werken aan de bestrijding van het energietekort heeft het combo 'Nova Melodica' te Kapelle besloten geen oliebollenactie te houden. Zater dag 22 december wordt nu een koek- actie gehouden in de kernen Kapel le, Biezelinge en Schore. Vandaag, vrijdag, houdt de afdeling Goes van de christelijke plattelands- jongeren een kerstavond in "De Vroone' te Kapelle. De bijeenkomst begint met een broodmaaltijd (18.30 uur), vervolgens wordt een kerstlitur gie gehouden. De bijeenkomst staat onder 'leiding van Jos de Regt uit Biezelinge. Films in Midden-Ieeland De Chariots in Vlissingen VLISSINGEN Tot en met zondag en verder woensdag en donderdag draait in City-theater te Middelburg 'Lady sings the blues'; Diana Ross in haar beroemde film naar het leven van de jazz-zangeres Billic Holiday. Naast Diana Ross worden de hoofd rollen in deze film vertolkt door Ja mes Callahan, Billy Dee Williams, Ro bert L. Cordy, Sid Melton en Richard Pryor. Blues-grammofoonplaten zijn de enige vreugde in het leven van Billie Holi day, wanneer ze als tiener in een bordeel in Harlem 'te werk' wordt gesteld. Zij doet haar best om zich aan het vernederende milieu te ont worstelen en na vele pogingen lukt het haar eindelijk een baantje als zangeres in een nachtclub te krijgen. Tijdens een teumee maakt zij pas goed kennis met de vernederingen en discriminatie die de negers moeten ondergaan. Het maakt baar radeloos en drijft haar tot gebruik van verdo- vede middelen en van deze versla ving zal men haar niet meer kunnen afhelpen.. Zaterdagmiddag, zondagmiddag en woensdagmiddag wordt in City-theater de kinderfilm 'Gooffy, de held van de Olympische Spelen vertoond. Tot en met zondag en woensdag brengt. Alhambra Vlissingen 'Een vakantie op stelten' van de Chariots op het witte doek. De Chariots dwalen door het Spaanse land in de gloeiende hitte als schoenpoetser of straatverkoper. Met' het liften hebben ze niet veel geluk. Ze stikken van de honger, als ze een uitnodiging krijgen voor een bruiloft in een schilderachtig dorp. Na een zeer originele Flamenco Pop, die hun de gelegenheid verschaft om openlijk enkele Andalusische schonen het hof te maken, moeten ze vluchten waar door zo'n beetje de hele Spaanse kust op stelten wordt gezet. Zaterdagmiddag is er in Alhambra een kindervoorstelling van Walt Di: ney's 'Mijn hond is een dief'. Grand Goes brengt tot en met zondag en woensdag "De vier vuisten de luebt in' op het scherm. Hoofdrollen in deze film worden gespeeld door Bud Spencer en Terence Hill. Dit is een zogenaamde super-kolder-knokfïlm inj het donkergroene oerwoud van Zuid- Amerika. Maandag wordt ook in Grand de kindervoorstelling "Mijnl hond is een dief' van Walt Disney I vertoond. WEEKEINDDIENST ARTSEN WEEKENDDIENST AM BEN DE BEVELANDEN EN 23 DEC. Alarmnummer 01100-4444 Goes: J. P. Deen Valckeslotlaan 30 tel 4373. Wolphaartsdijk, Heinkenszand. VHoer Arendskerke: H. P. van Maanen te' ReimerswaaJ: P. Polderman te Vcree ke. tel. 01131-1300 en A. Constandsc te1 Krabbendijke tel. 01134-1444 De praktijk van de artsen J. M. A Hole. S. E. J. Wóstmann. H. H. M Zwartelé wordt waargenomen tot en met 24 dec. door J. Gcldof te Driewi- gen. tel. 01195-275 Kloetinge. Kapelle. Wemeldinge: dc praktijk van de artsen A- J. Eckhardt., H, J. Entink. E. F. Facee-Schneffer wordt waargenomen door: D. Vree wijk te Kapelle, tel, 01102-1290, Borssele, Nieuwdorp: H. M. J. Kivlet te Borssele tel. 01105-3203. De praktijk van V. 't Hart te Kamper land wordt waargenomen door: J. A> van Arkel te Wissenkerke lel. 01107 i 318. De praktijk van W. J. Klein-Wassink te Colijnsplaat wordt waargenomen door: H. Janssen te Kortgene tel.i 01108-319. Chlrurgendienst: Dr. J. A. Kopp te Goes tel. 01300 4396. Tandartsdiensten: E Klinkert Turfkade 15 te Goes tel. 01100-6504. za. zond. 9-10 v.m. Apotheek: De 'Goesche apotheek' Klokstraat 19] tel. 7104. Ziekenauto's: Auto 'St-Joanna' tel. 01100-5510; V Heerenhoek, tel. 01105-273; Krabben I dijke, tel. 01134-1527 bgg 1323; Kam perland, tel. 01107-234. Dierenartsen: De praktijk voor Noord- cn Zuid- Beveland wordt waargenomen door: J. L. J. Gaakeer te Ovezande, tel. 01195-283; Walcheren: dr. R. M. Barke- ma te Middelburg, tel. 01180-3118, con suit alleen na tel. afspraak. Wijkverpleging: Goes: zr. C. G. J. van de Kooy te). 5383. Oudelande, Ellewoutsdijk, 'vHeeren hoek, Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp. Nisse, 's-Heer-Hendrikskinderen, 's- Heer-Arendskerke, Driewegen. Ovezan de, Heinkenszand, Kwadendamme: zr. J. J. Bolier, Elenbaasstraat 2. 's-Heer- Arendskerke, tel. 01106-1303. Yerseke, Kruiningen, Hansweert: zr. K. Lodder te Yerseke, tel. 01131- 1768. Krabbendijke, Waarde, Rilland-Bath: zr. N- Roelse te Krabbendijke tel. 01134-1510. Noord-Beveland, Wilhelminadorp. Kat- tendijke, Wolphaartsdijk: zr. A. M. van Gorp Wissenkerke, tel 01107- 372. Wemeldinge, Kapelle-Biezelinge, Kloe tinge, 's-Heer-Abtskerke. 's-Gravenpol- der, Hoedekenskerke, Baarland: zr. A Knook, ds. Boersmastraat 25 te Kloe tinge, tel. 01100-6532. WEEKENDDIENSTEN ARTSEN DE BEVELANDEN le EN 2e KERSTDAG Alarmnummer 01100-4441 Goes: F. van Peer, Oostsingel 132 tel. 5306. Wolphaartsdijk. Heinkenszand, 's-Heer- Arendskerke: le kerst D. P. van Drie) 's-Heer-Arendskerke tel. 01106-1202; 2e kerst A. I. Vos, Wolphaartsdijk tel.! 01198-231. Reimerswaal: A J. de Wijs te Yerseke te tel. 01131-1444 en C. A. Donker te Krab bendijke tel. 01134-1544. De praktijk van de artsen J. GeldotJ. M. A. Kolé, H. H. M. Zwartelé wordt waargenomen door: S. E. J. Wóstmann te Ovezande tel. 01195- 450. Kloetinge. Kapelle, Wemeldinge: de; praktijk van de artsen A J. Eckhardt,: E. F. Facee-Schaeffer, D. Vreeswijk' wordt waargenomen le kerst door H.l J. Entink Kloetinge tel. 01100-6857: de: praktijk v.d. artsen H. J. Entink, E, F. Facee-Schaeffer, D. Vreeswijk wordt 2e kerst, waargenomen door A .J. Eckhardt Wemeldinge tel. 01192- 438. Borssele, Nieuwdorp H. M. J. Kiviet te Borssele tel. 01105-1203 en J. J. Gelderblom Nieuwdorp tel. 01196- 12327. De praktijk van J. A. van Arkel te Wissenkerke wordt waargenomen door: V. 't Hart te Kamperland tel. 01107-338. De praktijk van W. J. Klein-Wassink te Colijnsplaat wordt waargenomen door: H. Janssen te Kortgene tel. 01108-319. Chirurgendienst: Dr. J. A. Kopp te Goes tel. 01100- 4396. Tandartsen diensten A. F. van Laer Markt 11 te Kruinin gen tel. 01130-1443, 9-10 uur v.m. Apotheek: De Goesche apotheek Klokstraat 19 tel. 7104. Ziekenauto's: Auto 'Bergzicht' tel. 01100-7000: 's- HeeTenhoek tel. 01105-273; Krabben dijke tel. 01134-1527 bgg 1323; Kam-I perland tel. 01107-234. Dierenartsen: De praktijk voor Noord en Zuid- Beveland wordt waargenomen door: G. Boneschanscher te Kruiningen tel. 01130-1233. Walcheren: L, Jobse te Grijpskerke tel. 01189-1389, consult alleen na tel. afspraak. Wijkverpleging: Goes le kerst: zr. T. A. Melis tel. 3328; 2e kerst: zr. C. G. J. van de Kooy tel. 5383; Oudelande, Ellewouts dijk, 's-Heerenhoek, Borssele, Nieuw dorp, Lewedorp, Nisse, 's-Heer-Hen- drikskinderen, 's-Heer-Arendskerke, Driewegen, Ovezande, Heinkenszand, Kwadendamme: zr. Boudens-Boonman A. de Koningstraat 21 Kwadendamme tel. 01194-426. Yerseke, Kruiningen, Hansweert: zr. H. Burger te Hansweert tel. 01130- 1325. Krabbendijke, Waarde, Rilland-Bath: zr. S. E. Verschoor te Krabbendijke! tel. 01134-1510. Noord-Beveland, Wilhelminadorp, Kat-| tendijke, Wolphaartsdijk: zr. A. van de; Plank te Wolphaartsdijk tel. 01198- 362. Wemeldinge, Kapelle-Biezelinge. Kloe-| tinge, 's-Heer-Abtskerke, 's-Gravenpol-j der, Hoedekenskerke, Baarland: zr. J. M. van der Hoeven te Kapelle tel. 01102-1937. MAANDAG 24 DECEMBER DE GEHELE DAG GEOPEND. LA PERRUQUE Kerstfeest bejaardensoos HEINKENSZAND Woenscag 20 o<- cember hield de bejaardensoos een. kers (samenkomst waarvoor wn grot»* belangstelling bestond. Tot dc geno- digden behoorden pastoor Van Alphen en ds. A. Pronk en de wethouders Jansen en Bras Kinderen van de zondagsschool onder leiding van mevrouw Van Liere voer - den een kerstspel op. Joan Smits bespeelde het orgel. De groep bood aan alle bejaarden een zelfgemaakt kerststukje Ds. Pronk las riet kerstevangelie, waarna de pastoor een toespraak hield. Er werd koffie en thee met cake gepresenteerd. Alle tafels waren met kaarsen en stukjes versierd. Alle aanwezigen zongen kerstliederen. Ook kreeg iedere bejaarde een cadeautje Het. was een gezellige middag en iedereen ging zeer tevreden hub- waarts. IVHA VOORLICHTING OVER VEILIGHEID TIJDENS FEESTDAGEN MIDDELBURG Naar aanleiding van dc vele ongelukken die elk jaar weer met de feestdagen gebeuren gaf mevrouw F. Sas-Land, contactlld van hel Instituut voor huishoudelijke voorlichting (IVHA) donderdagmor gen tijdens het spreekuur In het ge bouw Nieuwslraat 39B te Middelburg voorlichting aan belangstellenden over het onderwerp: 'Veiligheid (n huis rond de aanstaande feestdagen'. Zij liet daarbij zien hoe met gebruik making van eenvoudige en brandvrije materialen als flessen, aardappelen en dergelijke eenvoudige en veilige kan delaars kunnen worden gemaakt. Zj; gebruikte daarbij ook eierdozen er: aluminiumfolie. Mevrouw Sas wee1 verder op de gevarenvan ondeugdelri TJtMIJNSIAIIKT Kerstmiddag voor bejaarden in Vlissingen VLISSINGEN Bijna 180 Ix-jaanlr-n uit VJisslngcn Hielden donderdag ren verder op de gevaren van onöeugdelij kcratmiddag in het 'Scheldekwartier' ke en verkeerd at^ebrachf#ffe'riV-fc vaiï 'de midd handen van een groep bejaarden-vrtj- pelijke dienst verlening Walcheren. De middag werd financieel mogelijk ge maakt door de char ltas-1nstel ling De kerstmiddag begon met een «ucha. ristieviering. waarna de bejaarden kof fie kregen aangeboden Het uit 110 jon. geren bestaande jeugdkoor onder let- ding van de heer A. van de Dries uit Vlissingen verzorgde oen optreden. Aan het eind van de middag kregen de be jaarden een presentje. Onder de genodigden was mevrouw M. Westerhout-van Sparrentak. echtgenote van de burgemeester van Vlissingen 'Radio Walcheren' nu een stichting VLISSINGEN Tijdens een bijzon-1 dere bestuursvergadering van Radiol Walcheren in het Bethesda-St. Jozef- ziekenhuis te Vlissingen is bekend ge maakt dat 'Radio Walcheren* een stichting is geworden. In het stich tingsbestuur zijn onder meer verte-1 genwoordigd de direkties van het Be thesda-St. JozefziekenJiuLs. het Gast huis en de Walcherse bejaardentehui zen. leden van het zogenaamde mede- werkersbestuur en de Zeeuwse con- taktcommissie voor visueel gehandi capten. Sinds ruim 9 jaar verzorgen de mede werkers van 'Radio Walcheren' pro gramma's voor zieken en bejaarden- Aanvankelijk vonden alleen aktivitei- ten in Middelburg plaats, maar sinds ongeveer één jaar worden ook uitzen-l dingen in Bethesda-St. Jozef verzorgd.. In het afgelopen jaar is bovendien gestart met het verlenen van mede werking aan het gesproken weekblad 'Ons Zeeland'. Dit gesproken weekblad is bedoeld voor mensen die niet meer) in staat zijn zelf de krant te lezen zoals visueel gehandicapten en bejaarden. Het aantal abonnees van dat gesproken weekblad Is in korte; tijd tot boven de honderd gestegen. Tot voor kort verzorgden de ruim' zestig vrijwilligers zowel de radiopro-' gramma's als de administratieve enj bestuurlijke kant van 'Radio Walche ren'. Met de totstandkoming van de stich ting is dat gesplitst. De medewerkers1 verzorgen nu de programma's en het: gesproken weekblad en alles wat i daarmee Samenhangt zoals quizzen voor bejaarden, reportages, aankoop! van materiaal enzovoorts. Het stich tingsbestuur vormt de juridische basis i en moet bijvoorbeeld ook zorgen dat de financiële basis wordt verbreed. Dit laatste is dringend nodig omdat het instandhouden en verbeteren van j de apparatuur veel geld kost. Tot nu' toe is de apparatuur bijeen gespaard uit incidentele akties en bijdragen.. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het aantal steunende instellingen en personen te vergroten.' Het bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter: J. P. Springveld (Bethesda- St. Jozefziekenhuis); secretaris: drs. J. W. de Vletter; penningmeester:B. G. de Graaf (Walcherse bejaardenhui zen); leden: C. G. Kroes (Gasthuis! Middelburg); A. J. de Jonge (hoofd programmaleider); M. de Munck (hoofdtechnicus); C. A. J. ran der Lijcke (contaktcommissie visueel ge handicapten). VLISSINGEN De Stemerdingschool uit Oost-Souburg komt zaterdag uit in het televisiespel Klassewerk van de KRO. In dit quizprogramma staat Frankrijk centraal. De leerlingen van de Stemerdingschool komen uit tegen de Piusschool uit Abcoude en van de Tamboerijnschool uit Zevenaar. De te levisie-uitzending. die werd opgeno- in het Ne'erlands Congrescen trum te Utrecht, begint om kwart over zes. (ADVERTENTIE) Wij zijn i 24 december tot 2 januari. OPTICIEN Sint-Jacobsstraat 14 Vlissingen Telefoon 2393. EHBO-examens VLISSINGEN - VLISSINGEN Na een opleiding van drie dagen, door drie bedrijfsverplegers van Hoeehst. de heren Simoas. De Baut en Egge:-, slaagden voor be; EHBO-diploma de heren H. Nefs: p. j. traas. A. Dek. L. K van de Linde N'ieuwland. J. var. de Kolf. L. Gessel, L. N. J. ran Dijke. R. de Nooyer, P. A. Schipper. J H. R. Meyer. T. J Kikkert, A. van Driel, C. A. A. A. Rademaker, kandidaat werd afgewezen. Examinator was mevrouw dokter Pel. Kerstavond OOSTKAPELLE De hervormde ge meente en de gereformeerde kerk houden maandag een kerstavondienst in de hervormde kerk. die 's avonds om 9 uur begint. Voorganger is ds. E. R. O. Richard. Medewerking verlenen het gemengd koor 'Sursum Corda' en enkele leden van de brassband 'Cre scendo'. UIT HET IAKENLEVEN: J. Boone opende in Vlissingen grootste uitgaanscentrum van Zeeland: 'Hooischuur' VLISSINGEN Donderdagmiddag opende de heer J Boone op de Boule vard te Vlissingen de bar-daniring 'i»e Hooischuur', het grootste uitgaanscen trum van Zeeland. De bar-dancing :s gevestigd in het voormalige pand van hotel Delta. In tweeëneenhalve maand tijd is het pand zo verbouwd dat er vele stemmige en sfeervolle ruimtes zijn ontstaan. Bij de inrichting heeft men gebruik ge maakt van origineel materiaal dat in een hooischuur kan worden aangetrof fen. zoals eikenhouten balken en wa genwielen. Het etablissement heeft twee verdie pingen en herbergt zeven bars. De heer Boone heeft voor deze zaak tien personeelsleden in dreast- Er is een ruime dansvloer met daarboven een knipperende lichtinstallatie, een zeep bellenblazer en twee schermer., waarop kleurrijke dia's worden geprojecteerd. In de met bijzonder veel bloemstuk ken versierde zaak werd donderdag middag ter gelegenheid van de opening een drukbezochte receptie gehouden. Daarop kwamen niet alleen familiele den Ki relaties, maar ook een delega tie van het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen en vele

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 25