ANNELIES BALHAN LAAT ALLES OP ZICH AFKOMEN Panda en de meester-ster 1 ABN Salaris Spaarplan X Lovende woorden na 'Waaldrecht' 'Pt Kerstmuziek uit Venetië Algemene Bank Nederland 1 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER I97j AMSTERDAM „Ook do beide an dere hoofdrollen, van Annclics Ballian (die nolabene zelf haar kleertjes had gemaakt, een alleszins begaafd schep seltje) en Jaap Stobbe, waren perfect van toon en afwerking", schreef onze tv-reccnsent Nico Scheepmaker over de laatste aflevering van Waaldrecht. In het geding is Annclics, 25 jaar oud. Vlak onder de hanebalken van een sfeervol huisje aan een opvallend rus tige Haarlemmerdijk in Amsterdam zit zo bescheiden gelukkig te wezen als we haar komen opzoeken. Na de uitzending is een stortvloed van com plimentjes en veertjes op de hoed via de telefoonlijn het huis, dat zij deelt met vriend en grootste fan Rob Krol. komen binnenrollen. Een uur lang stond, zat en lag zij in zelf ontworpen en gemaakte kleren op het televisiescherm. Uniek! Zijn het immers niet bijna altijd dezelfde ge zichten die de grote rollen naar zich toetrekken? Nick van de Boezem. VA- RA-regisseur. gaf haar die kans en daar is zij hem uit het diepst van haar hart ontzettend dankbaar voor. Niet. dat zij verlangt naar sterrenge- flonker, neen, haar diepste wensen zijn een dartel stelletje koters en een gezellig huishoudinkje waarin aan Rob een belangrijke plaats wordt toe gemeten. „Toevallig gaat het nou erg lekker, maar ik heb altijd alles maar op me laten afkomen. Ik heb nooit gedacht aan een grote carrière". Geen Sylvia Kristel-allures? „Ik vind het reuze knap zoals zij zich presenteert. Het gaat er bij haar om iels te kunnen betekenen. Die drang leeft bij mij niet. Ik loop nu weer in de WW. omdat er in mijn vak ik ben danseres op het ogenblik bijna niets te doen is. Musicals zijn er weinig en voor het nachtclubwerk voel ik mij te goed". Gat Bijna was Annelies toch gedwongen geweest een engagement te aanvaar den in een Amsterdamse nachtclub. Een ambtenaar bezwoer haar deze kans aan te grijpen, zo niet dan kon het wel eens afgelopen zijn met de uitkering. „Eigenwijs besloot ik niet naar de auditie te gaan, maar ik zat wel in mijn rikketik, 's Avonds kwam er een telefoontje van Niek van de Boezem. Of ik die rol in Waaldrecht. wilde doen. Ik sprong een gat in de lucht". Via een omweg verzeilde Annelies Balhan in de acteurswereld. Zij pas-| seerde het gezelschap Funhouse, wat haar twee gewichtige contacten ople-| verde. Leen Jongewaard. die haar} over de schroom heenhielp tijdens de repetities, en haar Rob, die schakel! was in de creatieve machinerie van dei groep. Na Funhouse belandde ze in de Nonsens en Treurnietshow van Dimi- trl Frenkel Frank, wat haar de kans' bood het talent uit te bouwen. Weerl een stevige por in de rug van de kant van een „arrivé" in de grote wereld, namelijk van Ton van Duinhoven. Sa men met hem mocht ze verschillende! sketches maken. ..Een man die je meesleept en eeri enorme steun geeft,! Na de repetities heeft hij me nog van: alles bijgeleerd. Daarom was ik zo bang voor Waaldrecht. Ik moest daar-! in de steun missen van geweldenaars zoals Leen Jongewaard en Ton van Duinhoven. Maar het is mij ontzet tend meegevallen. Voorlopig is het voor mij een onvergetelijke tijd". Annelies, stralende bruine ogen, rood vlammend haar en een parelen de lach, gaat ook voorlopig door het. leven met „het mooiste achterwerk van het "westelijk halfrond", zoals te genspeler Herman Kortekaas in de jongste Waaldrecht beweerde. Dat leidt naar een ander verschijn sel in deze zelfde aflevering, namelijk de duidelijke aanwezigheid van haar ontbloot bovenlijfje. Noodzakelijk ge acht door Niek van de Boezem en niet ten onrechte vanwege het contrast met de sterke mannenband in het stuk. „Eerst wilde hij me grotendeels naakt in de bosscène. maar daarvoor heb ik bedankt", ver telt Annelies, nog steeds uit balans gebracht als ze terugdenkt aan het in de openbaarheid brengen van haar buste. „Ik heb liever wat kleertjes aan. Het is waarschijnlijk toch het nieuwtje waar ik vreemd tegen aan zit te kijken. Ik weet niet wat ik zou PLATEN Een plaat, die met name tegen de kerst de aandacht verdient van wie ter muzikale opluistering van de feest dagen wat. anders wil dan Corelli of Bach: 'Christmas in Venice'. Decca zorgde voor de opname van een tal (aan het kerstgebeuren) gewijde stukken van meesters, wier belang rijkste werken in de periode rond het einde van de zestiende en het begin van de zevenmien.de eeuw lig gen: een (instrumentale) canzona, een sonate en enkele motetten van Gio vanni Gabriël en koorwerken van Gio vanni Bassono (a capalla) en Claudio Monteverdi (koor met koperensem ble). De uitvoerenden zijn het Monte- verdi-koor. het Philip Jones Eliot Gar diner. Stijlvolle, feestelijke vertolkin gen, zeer wel klinkend. (Decca SDD 363, stereo). doen als ik gevraagd zou worden voor een Nederlandse film. Want daarin kan tegenwoordig niets meer zonder bloot. Jij denkl, daar makkelijker over. hè", zich richtend tot Rob aan de overkant van de kamer. Rob: „Het zou me weinig kunnen schelen, maar als ik zou weten dat je niet met een abstract reagerend pu bliek te maken hebt maar elke dag dezelfde figuren op de eerste rij treft, wat meermalen gebeurt, dan zou ik mij wel gegeneerd voelen". Als Annelies even buiten de hanebal- kenkamer verkeert, zegt liij: „Van nature doet zij, wat wij als acteurs en mime-spelers moeten aanleren. Eerst geloofde ze niet van me dat ze heel goed overkomt. Ik werk een beetje aan haar stem, maar geen spraakles sen, o nee. Ik hoop dat ze er in slaagt in de picture te blijven". Zes jaar geleden liet Annelies Hil versum achter zich liggen. Ze komt er graag terug, maar alleen voor thuis. Amsterdam is fijner, om z'n marktjes, om z'n winkeltjes, om de kennissen clie ze er heeft. En vriendin Marlys Morel, Grobelia in Ti-Ta-Tovenaar. Ze ontkennen het bestaan van een echte vaste kern jonge toneelspelers in de hoofdstad, die elkaar zoeken om een doorbraak tot stand ie brengen in een op Gijsbrecht van Aemstels kasteel lijkend toneelbestel. „Het zijn losse groepjes, die elkaar na de repetities in de kroegjes ontmoeten en over het stuk praten waarmee ze bezig zijn. Verder gaat het niet. Wij hebben er ook niet zo'n behoefte aan. Eigenlijk leven we een burgerlijk bestaan- We zijn vaak bij elkaar omdat we het fijn vinden". EEN LEVEN IN BEELD 22.45 uur: PRATEN MET DE MINISTER-PRESIDENT 22,55 uur: (NOS) UIT DE KUNST 23.20-23.25 uur: LAATSTE NIEUWS NEDERLAND-1 KANAAL, 29 BELGIË-NED. KANAAL 2/10 11.10-12.00 uur: SCHOOLTELEVISIE Met om 11.10 uur: (NOS/NOT) Oordeel zelf (4): Johnson (deel 2); om 11.35 uur: (KRO/NCRV/KOF/P- COF) Erasmus en zijn tijd (3): De nieuwe vormen (Amsterdam). 18.45 uur: (NOS) TI-TA-TOVENAAR 18.55 uur: NIEUWS 19.05 uur: (TROS) MOTORMUIS 19.10 uur: DE MENS EN DE ZEE 'De mensen van de Rode Zee'. 19.20 uur: 'N GULDEN DE MAN 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL EN WEEROVERZIC1IT 20.20 uur: (TROS)ZEVENSPRONG Gasten in dit spelprogramma: Iwan Rebroff en Hein tje (Simons). 21.40 uur: HEC RAMSEY 'Het geheim van de groene veer'. Hec Ramsey gaat op zoek naar de boeven die een hele familie hebben uitgemoord. 22.50-22.55 uur: (NOS) LAATSTE NIEUWS NEDERLAND-2 KANAAL 321 18.00 uur: DE FABELTJESKRANT 18.05 uur: FILMMUSEUM VAN DE SCHATERLACH 18.20 uur: ENGLISH FOR BUSINESS 18.50 uur: EEN PLATYPUS IN HET PARK Drie korte documentaires. 19.20 uur: ZIET U ER WAT IN? 19.35 uur: ZOEKLICHT 19.39 uur: MEDEDELINGEN; WEEKOVERZICHT 19.45 uur: JOURNAAL 20.10 uur: SAM Aflevering 10: "Waar liefde is...'. 21.00 uur: PANORAMA 21.45 uur: FILMTRIBUNE: SANJURO Japanse speelfilm uit 1972 over negen jonge, vooruit strevende samourai, die in het Japan van 1868 de corruptie moe zijn en verdorven leiders als Kurofuji willen verdringen. 23.20-23.30 uur: LAATSTE NIEUWS 18.45 uur: (NOS) TI-TA-TOVENAAR 18.55 uur: NIEUWS 19.05 uur: (AVRO) WIE VAN DE DRIE? 19.30 uur: M.A-S.H. 'Beste pa'. 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL EN AVEEROVERZICIIT 20.21 uur: COLUMBO 'Kandidaat voor moord'. Columbo buigt zich over de dood van de leider van de verkiezingscampagne, die Nelson Hayward in de senaat moet brengen. 21.35 uur: FRANSTALIGE PROGRAMMA'S BELGIë-FRANS 18.10 1, 2, 3... 18.30 Sept sur sept: uitgaanstips. 19.00 L'illuslre Maurin, 19.30 Antenne-soir. .19.45 Journaal. 20.15 Faits-divers: Fotoroman, of: een bepaalde voor stelling van het. geluk. Daarna: Streets of San Francis co. met Karl Malden en Michael Douglas. Daarna: Journaal. FRANKRIJK-RIJSEL 12.30 Miditrente. 13.00-13.30 Journaal. 18.20 Leven nu. 18.45 Voor de kleuters. 18.55 Voor de jeugd. 19.20 Reg. act. 19.45 Journaal. 20.18 Dieren die men beesten noemt- 20.35 L'ile mystërieuse, serie naar Jules Verne. 21.30 Plein cadre, act. 22:40 Gevarieerd programma. 23.10-23.25 Nieuws. Kersttoespraak koningin Juliana HILVERSUM (ANP) Koningin Juli ana zal op eerste kerstdag, dinsdag 25 december, haar jaarlijkse kersttoe spraak houden, die via de drie Hilver- sumsc radiozenders en de. Wereldom roep zal worden uitgezonden vanaf 13.00 uur. De toespraak van de konin gin zal ongeveer een kwartier du- ADVERTENTIE De makkelijkste manier van sparen. VRIJDAG NOS: 12.00 Toerismo - toeristische informatie uit binnen- en buitenland. Overheidsvoorlichting: 12.30 Uitzending voor de landbouw. NOS: 12.40 (S) Licht instrumentaal kwartet (gr). 12.50 Recht en slecht praat je. 13.00 Nieuws. VARA: 13.11 Dingen van de dag. NOS: 13.25 Spiegel van België: muziek en nieuws van onze zuiderburen. 13.50 Internationaal Spectrum: klassieke en moderne muziek. 14.30 Blik op de Derde Wereld: informatief programma over on t wikkel in gssa menwerk ing. 14.45 Blik op Europa: informatief programma over de Europese integratie. 15.00 Zoeklicht op Nederland: Reportages en commentaren uit alle delen van het land en veel muziek. (16.00-16.02 Nieuws). Humanistisch verbond: 16.45 Laat je niks wijsmaken, informatief programma. VPRO: 17.00 VPRO-Vrijdag: rechtstreeks programma over een actueel onderwerp. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Vandaag dit, morgen dat. Politieke artijen: 18.20 Uitzending van de Katholieke Volkspartij. VPRO: 18.30 VPRO-vrijdag (verv commentaren en analyse. KRO- 19.00 (S) Uit het operette album (gr). 19.30 Mens te zijn op aarde: een gelovige visie op de mens en zijn bestaan. 20.00 SIn antwoord op uw schrijven: verzoekplatenprogramma. 22.00 (S) Wie niet kijken wil- cabaretprogranuna. 22.25 Overweging. 22.30 Nieuws- 22.40 S) Hits (gr). 23.55-24.00 Nieuws. ZATERDAG VARA: 07.00 Nieuws. 07.11 Ochtendgymnastiek. C7.20 (S) Z.O.: gevarieerd programma, met om: 07.54 VPRO- Deze dag; 08.00 Nieuws; 08.11 Dingen van de dag: 09.35 Waterstanden en om 10.10 Voor nu en later, gesprek. 10.30 (S) Z.I.: muziek en informatieshow. 11.00-11.02 Nieuws). VRIJDAG 12.00 (S) Van twaalf tot twee. met om 12.22 Wij van het land: 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30-12.40 Echo en 13-00-13.05 Raden maar 14.00 Schoolradio. 14.30 (S) Interlokaal op vrijdag, met om 15.30 Nieuws. 17.00 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending. 17.10 (S) Cameretten '73: fragmenten voor amateurcabaretgroepen. 17.30 Nieuws. 17.32.Echo. 18.00 (S) Licht orkest met solisten. 18.30 Nieuws. 18.41 Echo. 18.50 Verkenning: Nieuws, feiten en (ADVERTENTIE) u A TT S3 voor htm Hidalgo scheeraime voor haar T[Ta p-. toiletzeep P Wie een salarisrckening bij de ABN heeft, kan meedoen met het ABN Salaris Spaarplan. En kweekt dan büna ongemerkt een financiële reserve. Zonder kosten. Zonder moeite. Want als u eenmaal met de ABN hebt afgesproken welk bedrag u maandelijks wilt reserveren, gaat het sparen verder automatisch. U kunt almeedoen met f25,-per maand. En, geef toe, zo'n spaarpotje kunt u eigenlijk ook best opbouwen uit uw salaris. Salaris Spaarplan, dat is een prettige dienst van de ABN. Bon voor informatie. Graag ontvang ik van u nadere gegevens over het ABN Salaris Spaarplan. Woonplaats— In ongefrankeerde envelop zenden naar: Algemene BankNederiand. Antwoordnummer 3502. Amsterdam. achtergronden op sociaal maatschappelijk terrein. 18.58 Marktberichten. VPRO: 19.00 (S) Nova Zembla FM: leugens, verwarring, strijd en goed nieuws. (20.00 Nieuws; 20.05-20.15 Vandaag dit, morgen dat.) NOS: 20.50 Den Haag vandaag. VARA: 21.00 (S) Rotterdams Filharmonisch Orkest met solist: moderne muziek met in de pauze: plusminus 21.45-21.55 Theater- en filmnieuws. 22.30 (S) De Staalkaart. 23-35 (S) Klein Radiokoor: klassieke liederen. 23.55-24.00 Nieuws. ZATERDAG TROS: 07.00 Nieuws. 07.02 (S) Ontbijt-Soos: gevarieerd programma met om 07.30 Nieuws. 07.41-08.00 Actua, 8.30 Nieuws en 08.36-08.45 Gymnastiek voor de huisvrouw. 10.00 (S) Tien om: een mini-magazine voor en met jonge luisteraars. 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Route - A: amusant wegwijs worden in Nederland. 11.55 Mededelingen. HILVERSUM-3 VRIJDAG Bij Barend op de Hollandse toer. (S) Popcorn. NOS: De Meurders Methode. AVRO: Cees van Zijtveld I, met o.a. Soultime U.S.A. Cees van Zijtveld II, met o-a. de Amerikaanse en de Engelse Hit- 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 Radiojournaal. 17.06 Postbus 700: verzoekplatenprogramma. 20.02 De Heug en Meug show. VPRO: 21.02 VPRO-vrijdagavond show: gevarieerd lichte muziek en plaatbespreking, (22.55 Mededelingen.). AVRO: 03.00-7.00 Krijn Torringa en Cees va Zijtveld. ZATERDAG 07.02 Klaar wakker. 08.02 S) Tot uw dienst: klassieke muziek op uw verzoek. 10.03 Muziek bij de koffie. UTRECHT Te midden van een zaal mensen die gemiddeld vier tientjes hadden betaald voor een plaats, reden zaterdag avond 8 september in het Con certgebouw in Amsterdam de tv-camera's van de TROS rond om het concert van Diana Ross op te nemen. Tweede kerstdag zendt de omroep van 21.30-22.20 uur op Nederland l hoogtepunten van liet kostbare avond je uit. Ralph Inbar regisseerde de reportage en hij moest 's middags met een stand-in van de ex-Supreme de camera-instellingen repeteren om dat Diana Ross later uit Londen kwam dan was gepland. Tijdens het vijftig minuten durende tv-concert zingt ze onder meer Don't rain on my parade uit Hallo Dolly, Reach out and touch, Bein' green uit de tv-serie Sesame Street, een madley Supreme-successen waarin te herken nen zijn Stop in the name of love. My world is empty without you. Baby love en I hear a symphony. Uit de film Lady sings the blues waarin Diana Ross als filmster debuteerde in de rol van Billy Holiday brengt ze de titelsong en verder God bless the child, Ain't nobody's business if i do. Good morning heartache, Our love is here to stay en My man, haar lieve lingsnummer. Als laatste zingt ze I love you. Op haar tour deed de 28-jarige zangeres, die sinds vier jaar in haar eentje optreedt, in heel Europa plaat sen aan. .Ze vloog van Londen naar Amsterdam en daarna naar Gothen burg, Venetië en Frankfurt. En overai dezelfde aanblik: het feestelijk ge kleed publiek, golven van opwinding tijdens haar optreden en telkens wee- uitbarstingen van enthousiasme. In Amsterdam zat het publiek bij haar show op het puntje van de stoel. Ze werd met een donderend gejuich begroet en straalde voor het- 30-mans orkest of te midden van hét publiek een persoonlijkheid uit die nog meer reliëf kreeg door de totale afwezig heid van irritante maniertjes en ster allure. Diana Ross wordt tweede kerstdag af en toe vocaal gesteund door een nieuwe zanggroep, The de vastating affaire. Even puzzelen 2 3 4 Sü 9 B 9 10 S 11 li 14 ■m a 13 B 10 a ib 13 B 20 Javi 23 m 2A sa 23 ib ït La 29 B 30 r 32 B 33 3 3-, 41 B 4b 37 Horizontaal: 1 muziekteken; 4 beest; 7 onder andere (afk); 8 voorzetsel; 9 edelgas; 11 bedehuisje; 14 keep; 16 larve: 17 sneeuwschaats; 18 nuttige huisdieren; 20 vlies: 21 wielrijder; 22 dorpsafval; 24 sindelijk; 25 onbepaald voornaamwoord: 28 kelner; 30 verf stof: 31 bloem; 33 driekoon; 34 toon; 35 herkauwer, 36 verlichtingsartikel; 37 overschot. Verticaal: 1 lang smal zijvlak van baksteen; 2 gebladerte: 3 voorzetsel; 4 herstelplaats van schepen; 5 moskee- hoofd; 6 gesel; 9 hakwerktuig; 10 schrijfstift; 12 specerij; 13 vlezig aan hangsel; 15 lengtemaat.; 18 heidemaar; 19 Balt: 22 heks; 23 boom; 26 aanvan kelijk; 27 brandsingel; 29 leren band; 30 zij river van de Seine; 32 boom; 33 kever. Oplossing vorige puzzel. Toen Panda.en de filmster de grot naderden, trok Joris zich haastig te gen een der wanden terug en legde een hand op de mond van de bijko mende sterrewichelaar. „Ik geloof niet dat we vanavond nog een hotel zullen vinden", hoorde hij Panda bezorgd zeggen. „Maar deze grot ziet er schoon uit. Zullen we hier maar wachten tot de morgen?" „Ik denk er niet aan!" zei Bonnie beledigd. „Die harde rotsgrond is slecht voor m'n lijn. Nee dan gaan we maar naar mijn vliegtuig terug. Daarin heb ik tenminste een net bed". Ze verdwenen weer in de duisternis, en Joris haalde opgelucht adem. „Het is beter dat ze met hier niet ontmoeten", prevelde Hij. „Want ik heb zo mijn eigen plannen, waarin de. ongetwijfeld schatrijke. Emir van Bab'oakesh een belangrijke rol speelt. Hoewel... hm... de mogelijkheid is groot dat die twee ook bij de emir zullen belanden. En als ze mij in dit marine-kostuum herkennen, kunnen er- hinderlijke vraagjes gesteld worden..." Zijn gedachteloop werd onderbroken door de astroloog die nu in ernstige ademnood verkeerde, en met zijn laat ste rest lucht een benauwd 'Umrnrnmmpf' uitbracht. „Ei, ei. wat teut ik toch!" riep Joris uit. „Hier zit mijn toekomstige loopbaan vlak voor me".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 20