,en naar dat huis daar gaat dit bier! SHOW VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG m AUDI/NSU-DEALER AA MIDDELBURG ONDERWIJZER(ES) asSjunct-inspectme HAMOMAG efficient transport HENSCHEL ONS ZEEUWSSH VERLEDEN DOOR A. NL WISSELS BIKKER BOEKEN *1 Kenners kiezen KIP VAN DUKE db Alsmaar méér klanten EEN WINKELVERKOPER EXPERT D0L8JN B.V. In SKOLUM) staat een huis... Hollanders gaan over op koppiger pils! 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER I973 Audi 80 Auto van het Jaar....,.'n Auto voor Jaren. Oerdeel zeil". Maak vandaag nog een al'spraukj^ voor een'vrijblijvende' op zaterdag 22 december maandag 24 december donderdag 27 december vrijdag 28 december zaterdag 29 december maandag 31 december dagelijks van 10.00-18.00 uur. Waarom nu nog wachten op de prijsverhoging. Levering uit voorraad. Inruil - garantie - financiering. Ook leasing mogelijk, vraag vrijblij vend prijsopgave. GERBRANDYSTRAAT 2-4 - VLISSINGEN Telefoon 01184-2877 GTI Warmtelechnlek Goes bv Goes Magdalenastraat11 Telefoon (01100) 8923 MET SPOED GEVRAAGD EEN in tijdelijke dienst voor klas 3 van de 'Herman Fau- keliusschool' voor basisonderwijs, VerwerLjstraat 51 te Middelburg. Voor inlichtingen/sollicitaties: de heer E. M. Bakker- Koudekerkseweg 9 te Middelburg. Telefoon 01180-4448 (school), 8817 (thuis). De enige uitdelingslijst in het. faillissement van C. J. van Westen en zijn echtge note C. Sterkenburg, beiden wonende te Tholen, thans Hoogaarsstraat 53. is heden door ondergetekende gede poneerd ter griffie der ar rondissementsrechtbank te Middelburg en ligt aldaar gedurende tien dagen koste loos voor de schuldeisers ter inzage. Middelburg, 19 dec. 1973. De curator. mr. J. F. C. van Deinse, Balans 13. Middelburg. De griffier van de ar rondissementsrechtbank te Utrecht: gezien een vonnis van de enkelvoudige kamer van deze rechtbank d.d. 11 juli 1973 waarbij het ouder- verhoor inzake Kuber/Van ITussen is bepaald op don derdag 27 september 1973 te 9.45 uur; gelet op het daarvan opgemaakt proces verbaal d.d. 27 september 1973 waarbij het ouderver- hoor is aangehouden tot 27 december 1973 te 11.30 uur; overwegende, dat gedaagde zonder bekende woon- of verblijfplaats is; roept bij dezen op Johannes Adriamis van Hussen, zonder beken de woon- of verblijfplaats hier te lande om op donder dag 27 december 1973 des voormiddags te 11.30 uur te verschijnen ter terechtzit ting dezer rechtbank, te houden in het paleis van justitie. Hamburgerstr. 28. ten einde naar aanleiding van vorenbedoeld ouderver hoor te worden gehoord. De griffier der rechtbank i voornoemd, mr. J. E. Wiggelinkhuizen N.V. Samenwerkende Spaarkassen NCV-NSL (lid Amfasgroep) Wij zoeken een (ook part-time) Haar taak is: het leggen van contacten met nieuwe relaties; het sluiten van spaarcontracten; het begeleiden van ingeschreven spaarders. WIJ BIEDEN U: EEN ZELFSTANpiGE POSITIE met als arbeidsvoorwaarden: een gedegen opleiding en praktische begelei ding; een vast salaris en een aantrekkelijke provisie- regeling; een adequate onkostenvergoeding; gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden; renteloze autofinanciering. De aanstelling kan geschieden per 1 februari of later. Belangstellenden in de leeftijd van 25-40 jaar met een opleiding op mulo-niveau worden uitgenodigd een uitgebreide sollicitatiebrief met pasfoto te richten aan de Personeelschef SWS, Zeestraat 88 te Den Haag. U kunt ook bellen naar 070600804 of na 17.00 uur de heer v. Til te Middelburg, tel. 01180-2632. centrale verwarming Van der Hooft Installaties Thans met een vernieuwd en verder uitgebreid leveringsprogramma. PIK's Automobielbedrijf B.V. M. A. de Ruyterlaan 35. GOES. Te'. 01100-6588 Zojuist verscheen een herdruk van het boek: Schetsen - Legenden - Folklore - Historie Plaats- en Persoonsbeschrijving - Kerkhistorie Een greep uit de inhoud van dit waardevolle boek. dat geïllustreerd is met 16 gravures: De Sabbatstrijd in Zeeland. Een kerkelijk oproer in Vlis- singen, Het. drama van Groede. Waarom Zierikzee geen Hoogeschool kreeg, Huwelijksch leven in het verleden, Het beleg van Goes in 1572. De Franschen in Noord-Beveland, Frans Naerebout en de ondergang van de 'Woestduijn' enz. Gebonden in linnen met goudopdruk. Omvang 347 bladzijden. PRIJS 35,- Verkrijgbaar bij: BADHUISSTRAAT 15 - VLISSINGEN - TEL. (01184) 2483 en bij iedere goede boekhandel in Zeeland. CARAVANCENTRUM Hoofdstraat 15 - BIEZELINGE telefoon (01102) 1411 G. A. de Kok FOTOBOEK e ift MIDDELBURG. NED. J G. A. de Kok FOTOBOEK MIDDELBURG. VREEMDE TALEN 5,20 "WAARD OM TE BEHOUDEN' De Middelburgse binnenstad G. A. de Kok ABDIJ VAN MIDDELBURG Ir. H. de Lussanet de la Sablonière LANGS ZEEUWSE MONUMENTEN 7,50 4,80 4,40 uitgave drukkerij den boer markt 51, middelburg tel. 01180-7651 In de boekhandel verkrijgbaar. komen naar onze EXPERT SHOP voor televisie-, stereo- en huis houdelijke apparaten. Om dit goed te kunnen opvangen gaan ons verkoopteam uitbreiden met met pit en prettige contactuele eigenschap pen. Kennis van de branche graag, maar niet beslist noodzakelijk. Als (lit is wat u zocht, bel dan 01100-5102/ 8149 en vraag naar de heer Colijn sr. voor het maken van een afspraak. Lewestraat 43 - Kloetinge 'n Mannen-pils, 'n vrouwenbier. Tesamen-bier en gastenbier. 'n Feestmaand-pils, 'n stemming-pils. Een hoppig bier. Een Hollands bier.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 18