Masseur Marius Westraete vreest leegte in komend wielerseizoen Ga ook grillen. Da s gezond en gemakkelijk, want Moulinex grills zijn vanzelfsprekend zelfreinigend. MAN UIT WEMELDINGE DOOR STOPPEN TRICO NOBLE OP STRAAT Eledriciën Passief Vedetten Trico Noble Standen microkorfbal Moulinex heeft nu eenmaal lagere prijzen omdat zij Europa's grootste fahrikant is van kleine huishoudelijke apparaten. VPJDAG 21 DECEMBER 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 WEMELDINGE Het stoppen van Trico Noble als sponsor van een amateurwielerformatie heeft behalve voor de ren ners ook voor Marius Wes traete uit Wemeldinge verre gaande consequenties. De 29-ja- rige sportmasseur, vooral in wielerkringen is hij een goede bekende, trok zes seizoenen met de renners langs vele Europese dreven en hotels. Daar is nu een einde aan gekomen en dat doet Marius Westraete pijn. Pijn, temeer omdat het er momenteel niet naar uitziet dat hij het komende wielerseizoen een vaste verbintenis zal hebben met een wielerploeg:. Niet dat hij daar op dit moment eclit mee zit: integendeel zelfs. Voor de winter- maanden heeft Marius Weststraete werk genoeg voorhanden. Regelmatig valt hij in als verzorger bij zatcrdag- niiddagtweedeklasser Arnemuiden om dat de huidige verzorger momenteel een cursus sportmassage volgt. Nog steeds krijgt hij regelmatigg wielren ners o.a. prof Kees Bal uit Kwadendammc, met wie hij onlangs als verzorger is meegeweest naar de zesdaagse van Grenoble, en Kees Priem uit Goes veel geblesseerde voetballers uit de omgeving, een aan tal atleten en niet te vergeten de leden van de schaatsploeg met wie hij dit jaar naar de wedstrijden om de IJsselcup is geweest. Maar Marius Weststraete kijkt nu al in de richting van het met rasse schre den naderende wielerseizoen. Een wie lerseizoen misschien zonder Marius Weststrate, het lijkt bijna ondenkbaar. Ook voor hemzelf want Marius Wes traete zou niets liever willen dan opnieuw met een ploeg optrekken. Niet alleen als masseur maar gewoon als verzorger of soigneur zoals het in wielerkringen wordt genoemd. Marius Westraete weet echter ook, daarvoor is hij teveel insider, dat dit erg moei lijk zal worden. Er vallen steeds meer sponsors af zodat de spoeling steeds dunner wordt. Toch beeft hij niet alle hoop opgegeven. „Ik kan misschien wel hij een voetbalclub komen maar ik wacht dat nog even af. Het aller liefste zou ik weer bij een wielerploeg komen op het niveau van Trico No ble. Ik wacht tot zeker april eer ik me aan een voetbalclub'ga verbinden. Dat doe ik pas wanneer ik absoluut zeker weet dat ik volgend jaar geen wielerploeg heb. Het wielrennen is alles voor mij, aldus Marius Westrae te in zijn woning te Wemeldinge. Tijdens het gesprek bleek Marius Westraete een even vlot prater als masseur. Tot verbazing van zijn vrouw was hij ruim driekwartier vrij wel onafgebroken aan het woord. „Normaal praat hij nooit veel, dat is. v/el omdat jij er bent," is haar reac tie. In die driekwartier vertelt Wes traete vooral over hoe hij een jaar of elf geleden met de sport kennis ge maakt heeft en van wie hij het moei lijke vak van verzorgen van wielren ners geleerd heeft. Als een rode draad loopt de naam van Trico Noble door zijn relaas. „De tijd die ik hij Trico Noble heb meegemaakt iseen stuk uit mijn leven geweest. Vanaf het prille begin ben ik erbij geweest. Onvergetelijk", aldus Marius Westrae te. Maar dankbaar is Marius Westraete ook ten opzichte van zijn werkgever. Want Marius Westraete is in het dagelijks leven elektricien bij de fa. Westeinde in Middelburg. Marius over zijn echte werkgever: „Een baas uit duizend. Ik heb laatst uitgerekend dat ik vorig jaar maar liefst 34 werkda gen ben weggeweest voor de wielren nerij. Allemaal buiten mijn vakantie dagen om. die zijn bestemd voor mijn gezin. Soms heb ik op de onmogelijk ste tijden om vrijaf gevraagd. Ik herinner me nog goed dat we met Trico Noble naar de ronde van Grie kenland gingen. Vrijdagsavonds om half tien vroeg ik of ik wegkon. Binnen een halve minuut was het geregeld en ik stond de andere mor gen op het vliegveld. Op dat punt zijn er nooit problemen geweest en nog niet. Dat vind ik gewoon fantastisch, want ik weet hoe moeilijk het is om een man te moeten missen, toch ze ker als die op het allerlaatste mo ment om een week vrij komt vra gen." Marius Weststraete is als liet ware via ecu zijdeur met de sport in aanraking gekomen. Nooit heeft hij zelf op wat voor een manier ook aan sport ge daan. Totdat hij een jaar of zeventien geleden supporter werd van Ko Tol- hoek uit Wemeldinge. een neef van Ko Tolhoek uit Yerseke die onlangs met wielrennen is gestopt en zich nu driftig op de atletiek heeft geworpen. „Daar is het mee begonnen. Maar alleen als supporter voelde ik me nutteloos. Ik wou me iets actiever in de sport gaan bezighouden. Ik was toen al een .jaar of zeventien en had nooit iets gedaan. Toen ben ik me gaan toeleggen op het verzorgen van renners en wat masseren. Maar dat stelde in het begin nog niet zoveel voor. Zo ben ik er langzaam maar zeker ingerold en begon ik steeds meer een beetje naam te krijgen ook al omdat er toen in Zeeland nog weinig op dat gebied te doen was." wel een aantal bekende wielrenners onder zijn handen gehad. Jo de Roo en Piet Rentmeester bv. later Kees Rentmeester. Dies Kosten en dan nu renners als Kees Bal. Kees Priem, en de Trico Nobleploeg. „In het begin ben ik ook nog verzorger geweest van de voetbalclub Wemeldinge. Maar ik voelde me in wielerkringen beter thuis. Ik heb het vak eigenlijk van Piet Liebregts, de huidige ploegleider van Frisol, geleerd en van Kees Wagl- mans, de vader van Rini Wagtmans en in wielerkringen beter bekend als Smokkel. Zij hebben mij wegwijs ge maakt", aldus Marius Weststraete. Reeds in 1966 trok hij voor de eerste keer met Jo de Roo mee als verzor ger naar de Antwerpse zesdaagse. „In zo'n zesdaagse leer je verschrikkelijk veel. Alle ouwe rotten uit het vak lopen daar rond. In dat jaar was ik eigenlijk gewoon een soort loopjon gen maar ik stak er wel een heleboel op. Maar ik kreeg stilaan een beetje meer naam en steeds meer sportmen sen gingen het belang van sportmassa ge inzien. Ik was altijd in de picture omdat ik vrij veel topsporters onder mijn hoede had." Marius Weststraete heeft vrijwel altijd de wind mee gehad. Steeds heeft hij Toen In 1968 Trico Noble met een amateurwielerformatie op de weg ver scheen was liet bijna vanzelfsprekend dat Marius Weststraete verzorger zou worden. Hij was de bekendste Zeeuw se sportmasseur en hij heeft een enorme ervaring in het wielermctier. „Wat ik in die tijd geleerd heb is formidabel. Ik deed vrijwel alles op gebied van de verzorging. Hotels uit zoeken, het eten samenstellen, kamers indelen. Daardoor leerde je met alles rekening houden. In grote rondes had ik altijd een vast systeem waar ik mee werkte want Iedere coureur wil de eerst op de massagetafel. Ik wis selde dat gewoon af. Wie de ene avond eerst was geweest was de ande re dag de laatste op de tafel. Met Trico Noble heb ik een geweldige mensenkennis opgedaan in heel Euro- pa. Mijn mooiste ervaring is nog 55. altijd de ronde van Griekenland. In die ronde kreeg ik ook een paar Roemenen op de tafel. Vorig Jaar kwamen ze weer bij me terug in een buitenlandse ronde. Die jongens zijn zo verschrikkelijk arm. Die zes jaar bij Trico Noble zijn onvergetelijk voor me geweest." Marius Weststraete gelooft dat hij nog steeds leert. In het najaar trok hij als verzorger met de profploeg van Frisol naar de omloop van het Noorden. Weer heelt Marius Weststraete bljge leerd: „In de profsector leer je nog meer. alles gaat er anders aan toe en van mannen als een Jose Vidal die de allerbeste renners van de wereld on der zijn handen heeft, gehad steek je altijd wel wat op. Daarom hoop ik nog steeds dat er een wielerploeg komt opdagen. Die kans is er inder daad: zaterdag wordt in hotel 'Storm' bekend gemaakt met welke ploeg Chris de Jonge volgend jaar op de v/eg zal komen. Ook Marius weel dat. „Ik weet nog niet wat Chris gaat j doen, maar ik vermoed toch dat het een ploeg wordt voor de regio. Dus i geen Olympia's toerploeg zoals Trico Noble en grote buitenlandse wedstrij- j den. Maar we zullen wel zien, de tijd dringt nog niet erg. Maar ik kan me de leegte die zal ontstaan als ik niet bij een ploeg kom nog niet voorstel len. Het zou een teleurstelling voor me zijn." Adsplraiilcn 1 A: SwUt 1 3 3 0 0 6 21- Tjoba J 2 2 0 0 4 IJ. Seolto 1 2 0 111 Z Ondo 1 3 0 12 17 2 0 0 2 0 3 10 10 1 AiKpiraiiW-n 3 H: p 1 1 0 0 2 5-4 Swift 3 10 10 14-4 Sto rm vogels 1 2 0 3 1 2 8-9 Zuidwesters 1 2 0 111 5-6 Adspiranten 2 B: Atlas 1 2 2 0 0 4 37. 2 Animo 2 2 2 0 0 4 6-1 Swift 4 10 0 10 1-2 Ondo 2 10 0 10 1-4 Seolt/j 2 2 0 0 2 0 1-17 Adsplrantcn 2 C: Olympia 2 2 0 0 4 9-3 Togo 2 3 2 0 1 4 5-3 Blauw Wit 2 2 10 1 2 2. 2 TJoba 3 3 1 0 2 2 3-8 Zaamslag 2 0 0 2 0 4-7 Adsplrantcn 3 A: Atlas 2 3 2 1 0 Tjoba 4 2 110 Volharding 2 1 1 0 0 2 3-1 Luctor 1 3 1 0 2 2 6-9 Swift 5 3 0 0 3 0 2.15 12- 4 Zuidwest- Ondo 2 DR. W. HESSELINK OVERLEDEN Zaamslag Togo Volharding BHWKKOM (ANP) Op 95-jarige: leeftijd Ls te Bennekom dit weekeinde i dokter Willem Hesselink overleden. De heer Hesselink speelde recht sbln- rien in de tweede officiële interland wedstrijd van het Nederlands elftal. Op 14 mei 1905 maakte hij een van de vier doelpunten waardoor België werd verslagen <401. Dokter Hesselink was een der oprichters van Vitesse. De Amhem.se vereniging benoemde hem: tot erelid. Swift 3 Animo 3 Zuidwesters 2 Pupillen 2 D: Blauw Wit 2 Blauw Wit 3 3 3 0 0 6 26- 2 2 110 3 2-3 3 1 0 2 2 3-6 3 0 2 3 2 2-13 3 0 12 1 2.13 0 0 6 9 0 0 2 J 2 2-5 0 1 2 3 2-5 0 12 1 0-3 2 2 0 0 4 6-0 3 3 1 3 3 2-1 3 3 1 1 3 2- 4 2 0 2 0 2 1-1 2 0 0 2 0 0-7 3 3 0 0 6 34- 0 3 2 3 0 5 3-3 3 1 0 2 2 4-3 3 0 3 2 1 0- fi 2 0 0 2 0 0.11 2 2 0 0 4 4-0 3 13 13 1-3 2 10 12 3-3 3 1 0 2 2 2-5 2 0 13 1 3-2 ADVERTENTIE 'Elk wat wils' is de gedachte achter het grote grill-bakoven assortiment van Moulinex. Daarom zijn er 8 types in totaal, zodat ieder de grill of grill-bakoven van zijn keuze kan kopen. Van de voordelige grill A5 tot en met de luxe kombinatie grill-bakoven C15. En...vergeet u niet dat grillen een niet vette, dus gezonde manier is om bijvoorbeeld vleesgerechten te bereiden. Bovendien helpt Moulinex u nog een handje, want alle grills en grill-bakovens uit het Moulinex assortiment zijn zelfreinigend. Niet-voor niets was Moulinex de eerste die dat probleem voor u heeft opgelost. Grill-bakovens De verstelbare ruit kan zov. 1n de grillstand als in de fcak- stand worden gezet. In de grillstand is op deze wijze iedere Moulinex grill- bakoven een volwaardige grill, en in de bakstand een echte bakoven. Combinatie luxe grill/ bakoven type C15 Gnii en bakoven gescheiden. gnileri eri bakken. Met ovon- therrr ostaal, tijdklok voor 120 Ten en een kern- Q oiilluilruslir.g. oOO,- Luxe grill/bakoven type B13 Vergrote uitvoering van de B11, met daaraan aangepast vermogen. Uitgerust met paneel mei tijdklok, thermostaat, -/.ee controlelampjes en een twee standen wipschakelaar. ooo.- Luxe grill/bakoven type B14 Kwa uiterlijk en vermogen gelijk san de BtS.Bij uitstek geschikt om grote gerechten te grillen of 's bakken. Tijdklok, thermostaat, twee con- troieiampjes, twee standen v/ipschakelaar en kompfete grilluitrusting maken dit lot de beste keukenhulp die u zich kunt wensen. Als extra nog een programma-regelaar. 399,- Luxe grill type A5 Bijzonder mooie grill, uitge voerd in roestvrij-edelstaal, .met 3 grill mogelijkheden: op het roosier (o.a. plat vlees en vis), aan het draaiende spit (kip en rollade) en aan de pennen (saté of shaslik).. Met maar liefst -OQ 8 luxe hulpstukken. z-8>' Luxe grill type A6 De ideale gezinsgrill, net als de A5 uitgevoerd In roestvrij- edelstaal, met dezelfde gebruiksmogelijkheden en hulpstukken, maar met grotere capaciteit o.a. voor het grillen van 2 kippen tegelijk. ^g Luxe grill type A7 De 2 grillstanden,'het grote vermogen, de tijdklok, het controlelampje, de tuimel- schakelaar en de bijgeleverde grilluitrusting maken deze grill kompleet vooreen OOQ bijzonder lage prijs. cdtd,- Luxe grill/bakoven type B11 Grill, en tegelijk bakoven, voorzien van een verstelbare ruit. Met komplete gril!- uitrusting en thermostaat. 255,- Luxe grill/bakoven type B12 Zelfde uitvoering als de B11, mei als extra een automatische programmering, waardoor u van te voren kunt instellen wanneer het te grillén of te bakken gerecht klaar _QQ moei zijn. Gratis! Nieuw receptenboekje van Wina Born Vraag bij uv/ winkelier of rechtstreeks bij Moulinex, Goudsesingel 210-212, Rotterdam, naar hei nieuwe fraai boekje met grill- en bakrecepten van Wina Bom. 48-uurs service Snelle service vanuil Rotterdam. Me reparaties verlaten uiterlijk 48 uur na ontvangst onze service-afdeling. MICROKORFBAL MIDDELBURG Nu er in de microkorfbaleompetitie ongeveer een kwart van de wedstrijden is gespeeld, begint er enige tekening in de situatie te komen. Tjoba, in de afdeling IA district zuidwest, lieeft zaterdag de mogelijkheid om de voorlaatste plaats over te doen aan Quick.In lb is Swift vrij. Animo zal het zaterdag wel weer moeilijk krijgen tegen een de laatste tijd goed draaiend Olympiaan. Seolto, in de afdeling 3A moet bij de Zwervers toch een punt weg kunnen halen. All Ready komt bij winst thuis op Albatros op de eerste plaats, die de Zieriltzeese ploeg dan moet delen met ODI dat Oranje Wit tegenover zich krijgt. Zuid westers en Tjoba 2 zijn vrij. In de afdeling Zuid-West, rayon Zeeland, lijkt bij de senioren IA de strijd te gaan tussen Swift 3 en Animo 2, waarbij Togo I en Tjoba 3 kennelijk nog wat roet in het eten zouden kunnen gooien. Het programma: District Zuid-West: I A: Excelsior - Spangen (vr); Tjoba - Quick (Goes, zaterdag, 14.50 uur, sporthal). 1 B: GKV - Trekvogels; KNS - HKC; De Regenboog - DKC (zo). II C. Olympiaan - Animo: Terneyden - Snel; WION - Crescendo (zo) III A: De Zwervers - Seolto: Eureka - Hou Stand (zo). Ill C: All Ready - Albatros (Sporthal Zierikzee. za., 15.50 uur); Oranje-Nassau - Jodan Boys; Oranje Wit ODI, Reserve IIB: Fortuna 2 - Swift 2; ODO 2 - Olympiaan 2 (zo); Die Haghe 3 - Rozenburg 2 (zo). Rayon Zeeland, afd. Zuid-West: Senioren 2 B: Animo 3 - Zuidwesters 2; BKC - ONDO I. Senioren 3 A: Seolto 2 - Stormvogels 2. Junioren I A: BKC I - ONDO I. BASKETBAL GOES Vandaag, vrijdag 21 december4 wordt er in het kader van de Zeeuwse basketbalcompetitie alleen gespeeld in de sporthallen te Vlissingen en Goes. Middelburg valt uit. Zaterdag 22 december worden in de Vlissingse hal wedstrijden voor de landelijke com petitie gespeeld. Hét programma: Sporthal Vlissingen, 18.30 uur: dames-junioren Mara thon - SSGM, dames-junioren Scheldemond II - Schel- demond III, heren-junioren II Scheldemond IV - Matador II; 19.30 uur: dames-junioren Scheldemond I - Matador, heren-junioren I Scheldemond II - Matador, heren-junioren II Marathon II - BV Souburg; 20.30 uur: dames-senioren Marathon III - Scheldemond II, heren-seniorerf I ZOF - Matador II, heren-junioren I Scheldemond - Smith Dynamo'70; 21.30 uur; heren senioren I HTS I - Marathon, heren-senioren II Marathon II - HTS II, heren-senioren II, BV Souburg - BV Hulst. Sporthal Goes. 20.00 uur: heren-senioren I Volharding - Smith Dynamo'70. Zaterdag 22 december, landelijke competitie, tweede divisie D: sporthal Vlissingen, 18.15 uur, dames-senio ren: Matador - Smit/Slikkeveer, Marathon - DAS; heren-senioren: Matador - Juventus. Kijktips: Marathon - SSGM (dames-junioren, Vlissingen), Scheldemond II - Matador (heren-junioren. Vlissingen), ZOF - Matador II (heren-senioren, Vlissingen) en Volharding - Smith Dynamo'70 (heren-senioren, Goes). Voor zaterdag: de landelijke competitie. ZAALHANDBAL GOES Tot en met 6 januari wordt er in de landelijke klassen geen handbal gespeeld op een enkele uitzondering na. Zo komen de heren van EMM in het veld tegen het onderaaustaande Amhemia. De Middel burgse formatie zal ongetwijfeld revanche willen ne men voor het gelijke spel dat destijds moest worden toegestaan. In de afdelingsklas kan Zeeland Sport zondag aan staande iets meer afstand nemen van rivaal Olumpys II. Het dient dan echter wel iets beter te spelen dan afgelopen week tegen Delta Sport. Voor het Zeeuws- Vlaamse Hontenisse gaat het er na zondag beroerd uitzien als de wedstrijd tegen Delta Sport in Zierikzee verloren gaat. Sluiskil zal zich van de onderste plaats kunnen losmaken als het wint van Walcheren II. De heren van Delta Sport zullen winst kunnen behalen nu SIOS op bezoek komt. Schelde Sport kan zich tegen EMM II herstellen van de vele achtereenvolgende nederlagen. Olympus II - Fortuna II wordt een grote zege voor de Vlissingers. Programma zaalhandbal voor komend weekend: Heren le klas B: EMM - Arnemuiden (14.00 uur). SPORTHAL VLISSINGEN: 9.15 uur JP: Walcheren - EMM: 9.52 uur: JP Olympus I - GSC; 10/29 uur: JA II Walcheren - GSC; 11-16 uur: D II Olympus III - GSC II; 12.13 uur: Olympus II - Zeeland Sport; 13.10 uur: H III Olympus IV - DOW IV; 14.17 uur: H III Olympus V - Operatie '71; 15.34 uur: HJ I Olympus II - Operatie '71; 16.31 uur: DJ I Olympus I - Fortuna I; 17.18 uur: HJ I Olympus I - Fortuna I; 18.25 uur: H I Olympus II - Fortuna II, SPORTHAL MIDDELBURG: 9.40 uur: MP II EMM - GSC; 10.17 uur: DJ II Olympus II - GSC; 11.04 uur: H II Zeeland Sport - GSC II; 12.11 uur: DJ II EMM - Marathon; 12.58 uur: D III EMM III - DOW; 14.00 uur: H le klas B: EMM - Arnhemia; 15.15 uur: H II Walcheren II - Olympus III; 16.22 uur: D III EMM II - Zeeland Sport II; 17.19 uur: MP II Zeeland Sport - Marathon; 17.56 uur: Walcheren II - Walcheren III; 18.33 uur: JA I Olympus I Marathon. SPORTHAL TERN ELZEN: 13.00 uur: Sluiskil - Walcheren II; 13.14 uur: H III Sluiskil - EMMM III; 15.41 uur: Schelde Sport - EMM II; 16.48 uur: Schelde Sport - Operatie '71 JA. SPORTHAL BERGEN OP ZOOM: 13.00 uur: MP Fortuna - Olympus; 13.40 uur: MA I Fortuna - Olympus. SPORTHAL ZIERIKZEE: 13.00 uur: D I Deltata Sport - Hontenisse; 15-10 uur: H I Delta Sport - SIOS I. VOLLEYBAL VLISSINGEN Het programma voor de landelijke volleybalcompetitie voor zaterdag luidt als volgt: Tweede divisie C dames: Sarto - Van Houten-VCH III; Dynamo - Chicopee-AEC II: Watneys-Takt.ika - VVO Excellent (19.00 uur sporthal Hulst); NDI-Valuas-VCT II - Rust Roest; Oikos - Sic Pugno. Tweede divisie C heren: EVVC - Van Houten-VCH II (16.15 uur sporthal Vlissingen); Sic Pugno - Ever Ready; Hajraa - Sarto; Odulphius - Willem II; VC Rooy - Apollo; Oikos - Hovoc. Derde divisie F dames: EWC - Rovok (16.15 uur sporthal Vlissingen); Bouwlust-Orawi II - Brevok II; Rinöy - Willem II; Brevok - Ovoc; Concordia - Set U1 II, Derde divisie F heren: Sarto II - Kros-SS; Bouwlust- Orawi II - Kroon-Asam; Rindy - Blok '73; VC Breda Olympus; Brevok II - Quos Ego; Flits - Robot-VCT II. Het Zeeuwse volleybalprogramma ziet er als volgt uit: vrijdag 21 december: heren le klas. OVC - Blok '73, dames 2e klas, OVC - Roelofs-Scheldesport 2. heren 2e klas. Blok '73 3 - Blok '73 4, SSV - Savok, CLvZ Wis ka- Zaterdag 22 december: dames le klas, EVVC-M2 - Blok '73. Watneys Taktika 2 - Marathon 2, heren le klas, Watneys Taktika - OVC, EVVC-M 2 - Blok '73 2. Kikkers - Marathon, dames 2e klas. Kikkers 2 - WIK, heren 2e klas, Ovisa 2 - Ardito 2, Nivoc - Savok, de Sterre 1 - IJVC 2, Kikkers 2 Roelofs-Scheldesport 3. ZATERDAGVOETBAL (afdeling) MIDDELBURG Het programma (inhaal) van de Zeeuwse zaterdagcompetilie is zeer beperkt. In de eerste klas Lijkt Zaamslag toch een moeilijke middag tegemoet te gaan in Koudekerke. Programma: le klas: Brouwershaven 1 - Heinkenszand 1 14.30, VCK 1 - Zaamslag 1 14.30, WIK 1 - Sluis 1 14.30. 2e klas A: Bevelanders 1 - Arnemuiden 3, GPC 2 - Oostkapelle 1, SKNWK 1 - Meeuwen 2. 2e klas B: Borssele 1 - Krabbendijke 2, Hoedekensker- ke 1 - Kruiningen 1. 3e klas A: Kloetinge 4 - Bruse Boys 2. 3e klas B: Arnemuiden 4 - Meeuwen 3, Middelburg 8 - GPC 3. 3e klas C: Wolfaartsdijk 2 - Rillandia 4. 3e klas D: AZVV 3 - Kruiningen 2, Sluis 2 - Zaamslag 2. 4e klas B: Serooskerke 3 - Meeuwen 4. 4e klas C: Colijnsplaatse Boys 3 - Serooskerke 4- 4e Idas D: Waarde 2 - Rillandia 4. 4e klas F: Cadzana 1 - Cadzand 2, Hoek 3 - Hoek 4, Spui 3 - Oostburg 4. ZATERDAGVOETBAL (knvb) MIDDELBURG In liet landelijk zaterdagvoetbal is maar een zeer beperkt programma vastgesteld. In de tweede klas komt alleen Meeuwen in het veld tegen Voorne, Voor de Zoutelandse vogels een uiterst belangrijke wedstrijd, want de formatie van trainer Cas Hubregtse is bijna verplicht nu thuis voor de tweede overwinning te zorgen. Bij winst namelijk komen de grnen-witten eindelijk los van de voorlaatste (degradatie) plaats en doen die tegelijkertijd over aan Voorne. Zo gemakkelijk zal het dus niet gaan. De wedstrijd hegint om half drie. In de derde klas zijn geen wedstrijden vastgesteld, terwijl in de vierde klas slechts een halve wedstrijd wordt gespeeld. Kloetinge moet thuis nog ae tweede helft spelen tegen Yerseke. Enkele weken geleden werd deze wedstrijd in de rust gestaakt, bij de stand 2-1 voor Kloetinge, omdat scheidsrechter Zuidweg uit Terneuzen t-oen onwel werd. Tevens heeft de KNVB nog een inhaalbekerprogramma gepland, waarvan voor Zeeland van belang is de wedstrijd Wissenkerke-Amemuiden. Voor ae Arnemui- öenaren uiteraard een goede kans om behalve in de competitie ook in de bekerstrijd hoge ogen te gooien. Deze wedstrijd begint om twee uur. 1UNI0RENV0ETBAL MIDDELBURG Het programma van de hoofdklas van de Zeeuwse juniorencompetilJe is als volgt: Groep Al: Arnemuiden Al - Goes Al 14.30, Bruse Boys Al - Terneuzen Al 14.30, Vlissingen Al - Kloetinge Ai 14.30, Zierikzee Al - Steen Al 14.30. ZONDAGVOETBAL (afdeling) MIDDELBURG Voor het zondagafdelingsvoetbal is slechts een wedstrijd In de eerste klas vastgesteld: Aardenburg - Koewacht. De winnaar blijft volop in de race om de titel. Programma: le klas: Aardenburg 1 - Koewacht 1 14.00. Res. le klas: Bres kens 3 - Terneuzen 4, Domburg 2 - RCS 3. 2e klas B: Renesse 1 - DFS 2. Dreischor 1 - Zonnemai- re 1. 3e klas A: Clinge 3 - Hontenisse 4. Corn Boys 3 - Hulsterloo 2, Terhole 1 - HW 3. Steen 3 - SDO 2. 3e klas B: Com Boys 4 - HVV 4, Aardenburg 3 - Koewacht 2. 3e klas C: Hoofdplaat 3 - Groede 2. 3e klas D: Domburg 3 - Vlissingen 6. 3e klas F: Dreischor 3 - Patrijzen 4. BETAALD VOETBAL VLISSINGEN Het programma voor het betaalde voetbal luidt; EREDIVISIE: Go Ahead Eagles - Sparta, Graafschap - Telstar. MW - FC DEN HAAG, Ajax - Roda. PSV - Groningen, UtrechtAmsterdam, Haariem- NEC, AZ '57 - FC Twente. Feijenoord - NAC. EERSTE DIVISIE: Willem II - Dordrecht, SC Cam- buur - Excelsior. Heracles - Volemdam, Vitesse - For tuna VI.. Veendam - Eindhoven. PEC Zwolle Helmond Sport, SVV - Volewijckers, FC Den Bosch - Heerer.- veen, FC VYV - Wageningen, SC Amersfoort - Fortuna SC. ZONDAGVOETBAL (knvb) VLISSINGEN In het zondagamateurvoetbal in Zuid I is er een mini-inhaalprogramma. DERDE KLAS D: Vogelwaarde - NSV; VIERDE KLAS H: Zeeland Sport - Zierikzee, Corn. Boys - Zeeiandia, Hansweertse Boys - Sluiskil.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 17