VLOERBEDEKKING MAGAZIJNVERKOOP m BMW mimm G 16 ALLE TAPIJTEN TEGEN VOOR U ONGEKEND LAGE PRIJZEN 100 volle rollen kamerbreed tapijt. 500 m2 showruimte met alleen vloerbedekking en velours gordijnstof WAAROM KINNEN WIJ ZO GOEDKOOP ZIJN? Omdat Omdat 5 EXTRA AANBIEDINGEN: NYLON TAPIJT Grote collectie wollen tapijten Bovendien geven wij op elke meter kamerbreed tanijt, die u zelf legt, nog eens 7,- p. m. extra korting KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN IN MAGAZIJN MARC0NIWEG 12 VVJSSINGEN TEL 6885 GORDIJNVELOURS 'D0RÉ' ƒ19,75 p.m, ƒ17,50 p.m. 13.000 NYLON TEGELS van ƒ4,50 nu slechts ƒ2,- Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.60-12.00 uur en van 2-5 uur Daarom HERENKAPSALONS MIDDELBURG GESLOTEN. N.V. Sportfondsenbsd fflt 'Vlissingen' De inrichting is G-E-S-L-0-T-E-N BAKKEN EN BRADEN lÖÖWERS HIBBHIIIIIBIBI vlissingen,;middelburg goes MIDDELBURG STR0MENWIJK II royale bejaardenflats en gezinsflats Gevraagd een vakbekwame MEDEWERKER J. A. KL0MPE OPHALEN HUISVUIL HET NIEUWE LIEDBOEK DER KERKEN FA. GEBR. VAN DAMME AUTOBEDRIJF RUK koop BMW occasions bij de BMWdealer PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1973 UITSLUITEND EERSTE KWALITEIT Wij brengen u Bergoss Verto Veneta Silvester Barwick Louis de Poortere Intercarpet Alle gekochte goederen worden franco thuisbe zorgd U hoeft bij ons niet zelf te slepen u zelf de maat moet ne men van de door u te beleggen vertrekken u moet betalen bij koop of bij aflevering IN ACHT KLEUREN normale prijs 29,50, nu Blechts nog enkele rollen streepvelours NU 400 cm breed, met legklare rug en gratis gelegd serie 1 normaal 89,- nu 69,- p.m. serie 2 normaal 95,- nu 82,- p.m. serie 3 normaal ƒ119,- nu 98,- p.m. serie 4 normaal ƒ125.- |j|| 109," P» 01. serie 5 normaal 148,- nu 129,- p. m. kamerbreed gelegd, reeds vanaf Zowel in Berberkleur J*|Q It IN als gebloemd J 1 "E IIL uitgezonderd op coupons en slaapkamertapijt Zojuist weer ontvangen zware kwaliteit GROTE VOORRAAD IN: vilttapijt, 200 cm breed ƒ15,00 p.m. vinyl op vilt, 200 cm breed ƒ14,90 p.m. nylon vilttegels, 40x40 1,50 p.st. 40x40 (iets onzuiver van maat), pracht kwaliteit kunnen wij u elk tapijt leveren onder de normale prijs bij PZEM-centrale achter hts en mts 5 MINUTEN VAN STATION EN BOOT GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING KERST EN De gemeentelijke diensten, bedrijven en kantoren zijn op de maandagen 24 en 31 december 1973 in verband met de energie kwestie GESLOTEN. Er zijn bepaalde za ken, die toch doorgang moeten vinden. Hieronder een overzicht. HUISVUIL De reinigingsdienst werkt op 24 en 31 de cember 1973 normaal. De kerstdagen en de nieuwjaarsdag geven natuurlijk wel en kele verschuivingen. MAANDAGWIJK huisvuil wordt normaal opgehaald op de maandagen 24 en 31 december a.s. DINSDAGWIJK huisvuil wordt opgehaald op MAANDAG 24 december a.s. en WOENSDAG 2 januari a.s. WOENSDAG WIJK huisvuil wordt opge haald op DONDERDAG 27 december a.s. en DONDERDAG 3 januari a.s. VRIJDAGWIJK huisvuil wordt normaal opgehaald op de vrijdagen 28 december en 4 januari a.s. STADHUIS (Afdeling bevolking) Het stadhuis is op de maandagen 24 en 31 december a.s. gesloten met uitzondering van de afdeling bevolking, die op deze da gen geopend is van 9.00 tot 10.00 uur, ech ter uitsluitend voor het doen van aangif ten voor geboorten en overlijden. Ingang afdeling bevolking in poortje tegenover conciërgewoning. Het stadhuis is op 27 en 28 december a.s. normaal geopend. GEMEENTEWERKEN Op 24 en 31 december a.s. gesloten (behal ve reinigingsdienst). Op donderdag en vrijdag 27 en 28 december a.s. voor pu bliek gesloten met uitzondering van de af delingen bouw- en woningtoezicht, dien sten en de reinigingsdienst. Op 27 en 28 december a.s. 'kan men zich dus voor ur gente gevallen telefonisch tot nummer 7751 wenden. GEMEENTEBEDRIJVEN Gesloten op 24 en 31 december a.s. Nor maal geopend op 27 en 28 december a.s. ZWEMBAD Op 24 december geopend. Op 25 december a.s. gesloten. Op 26 december a.s. (2e kerstdag) geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Op 31 december a.s. geopend van 7.00 tot 16.00 uur. Op 1 januari a.s. gesloten. VAN SABBEN DE VLA^IARKT GRAVENSTRAAT op 24 en 31 december Baskenburgplein 2 - Tel. 01184-7442 - Vlissingen maandag, 24 december dinsdag, 25 december7 e kerstdag woensdag, 26 december, 2e kerstdag dinsdag, 1 januari, nieuwjaarsdag MET KERST bakblikken cakeblikken tulbandvormen springvormen mixers garneerspuiten braadpannen braadsleden vuurvaste glazen schalen wildscharen hakmessen IJZERHANDEL HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Middelburg Lange Delft 31 hernesseroord m iddelharnïs C9°eree/over(lakkee) ned. hervormd centrum voor geestelijk gehandicapten Voor ongeveer 500 geestelijR gehandicapten is Hernesseroord een woonwijk van het stadje Mid- delharnis. In verband met uitbreiding van ons centrum voor geestelijk gehandicapten is er plaats voor: hoofd van de afdeling fysio-therapie Voor het verkrijgen van woonruimte wordt mede werking verleend. Brieven met recente pasfoto v/orden ingewacht bij de Geneesheer-direkteur van Hernesseroord, Postbus 16, Middelharnis. «■■■IIBH HHt Aan de Haringvlietstraat te Middelburg worden voor de stichting 'Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland' gebouwd. Een gedeelte van deze woningen is reeds voor verhuur beschikbaar. Het andere gedeelte wordt binnenkort op geleverd. Al deze woningen zijn voorzien van een telefoonverbin ding met de entreehal, een mechanisch afzuigsysteem en een storingssignalering voor de gemeenschappelijke centrale verwarming. In het trappenhuis is een lift aan wezig. De voorlopige huurprijzen, inclusief bovengenoemde voorzieningen, alsmede gas, water, boiler, reinigings rechten, centraal antennesysteem, schoonhouden en verlichting trappenhuis e.d. bedragen voor: Bejaardenflats - 2-kamerwoningen: type A. en B. - 250.- of 260,- per maand type C. - 236,- of 246,- per maand type F. en G. - 212,- per maand Gezinsflats - 3-kamerwoningen: type D. en E. - 335,- of 345,- per maand 4-kamerwoningen: type H. - 395,- per maand. Nadere gegevens worden verstrekt door de stichting 'Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland', Rouaansekaai 35-37, Postbus 100 te Middelburg, telefoon 01180-4658, toestel voor de fruitteelt of akkerbouw. Nieuwe woning aanwezig. Gaanderseweg 11 DREISCHOR Telefoon 01112-386. De directeur van de dienst gemeentewer ken WALCHEREN/NOORD-BEVELAND maakt bekend, dat in verband met de kerst dagen en nieuwjaarsdag het GEWOON en GROF VUIL in de week van 24 december a.s. NIET zal worden opgehaald; in de week van 31 december a.s. de routes op de bekende dagen zullen wor den gereden, met uitzondering van de gemeente VEERE. In deze gemeente zal op WOENSDAG 2 JANUARI 1974 in plaats van op dinsdag 1 januari 1974 vuil worden opgehaald. De CONTAINERROUTE wordt gereden in de week van 24 december a.s. op 27 december a.s.; in de week van 31 december a.s. gelijk tijdig met de huisvuilroutes. Tenslotte wordt verzocht in deze weken het aanbod van grof vuil zoveel mogelijk te beperken. meerstemmige uitgave 35,- nu uit voorraad leverbaar. Lange Noordstraat 16, Middelburg Tel. 3097 Paul Krugerstraat 28, Missingen BMW 2800 A 19O9 BMW 2500 19«9 BMW 2000 1970 BMW 1800 1970 BMW 2002 1972 Ford 1600 GT coupé 197! Opel Commodore GS 1971 Fiat 850 1969 Simca 1301 GI-S 1967 Ford 1700. 4-deurs 1967 Bovag-garantiebewijs - Inruil - Financiering. M A. de Ruyterplein 8 -10 Plein 19'!0 GOES MIDDELBURG Tel. 01100-8545 Tel. 01180-2868 Vert. L. J. van Hommerig - Telefoon 01100-5909

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 16