LENNY KUHR: „MUZIEK GROOT DEEL VAN MIJN ERG LEVEN Alsjeblieft nm Rabobank televisie m Nu ook Engels repertoire „Mijn publiek wordt steeds jonger" 't Kan nog net. "lót en met dinsdag rijgt iedere spaarder iets aardigs bij de Rabobank. PAUDA en de meester-burgenieester 20 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 25 OKTOBER 1973 !3 AMSTERDAM Lenny Kuhr zet zingend koffie in huur nieuwe flat. Het gaat haar kocü. Ken nieuwe om geving. een nieuwe elpee in liet voor uitzicht en een duidelijke ontwikke ling in liaar carrière. Ze koos onlangs ook voor Engels repertoire. Dat geeft nieuwe mogelijkheden, waar vooral hel buitenland enthousiast op rea geert. Samen met gitarist Piet Souer (die haar vanaf de Troubadour al bijstaat) schreef ze een nieuw en pittig repertoire. Lenny: „C.ek is dat. maar er is nog nooii. zo enthousiast gereageerd. Toch kan ik niet zoveel verschil ontdekken tussen wat ik nu doe en vroeger deed. Ik heb het niet bewust anders gedaan Piet en ik zijn daar al maanden mee bezig. Het publiek hoort natuurlijk een verschil dat er dan voor ons niet bestaat". Lenny Kuhr is een internationale artieste. Ze is in Frankrijk onder platencontract, maar gaat in Engeland binnenkort haar nieuwe elpee opne men. Ze laat een bandje horen. Len ny's nieuwe geluid is muzikaal niet zo breedvoerig meer. Het neigt naar rock en ligt lekker in hel gehoor. Ze kreeg laatst een aanbod om in Frankrijk te gaan wonen. Ze zou daar als chansonnière hoge ogen gooien. Achteraf is ze blij dat haar woon plaats nog steeds Amsterdam is. Al leen Franse liedjes is haar te eenzij dig. In Nederland heeft, ze een flinke hoeveelheid werk. Ze snelt niet naar alle hoeken en gaten van het land om de zakken te vullen via schnab bels. Resiilfaaf Lenny: „Ik werk met vier vaste musici. Dat is altijd duurder. Minder werk kan me niets schelen, als het resultaat maar zo goed mogelijk is. We treden meestal in theaters op. Voor een heel gemengd publiek. Daar ben ik erg blij mee. De laatste tijd wordt mijn publiek steeds jonger, merk ik. Dan is het voor mij gemak kelijker om ze erbij te betrekken. Ik sta er immers voor hen. Zij moeten zich lekker voelen. Laatst nog zong ik „I wanna make you feel good" en dat werd onderbroken door applaus. Ze voelden zich dus echt lekker en dat geeft jc wel een kick". „Als ik een nieuw nummer heb. ga ik met plezier het toneel op. Ik heb zo langzamerhand gemerkt dat mu ziek toch wel een heel erg groot deel van mijn leven is. Ik zou niet anders meer kunnen en niet willen ook. Soms is dat moeilijk in contacten met mensen. Ze zien je in de eerste plaats als zangeres, maar die ben ik alleen op het toneel. Als ik daar niet sta. ben ik gewoon mezelf. Veel men sen kunnen dat niet van elkaar losma ken. Het is alleen fijn dat ik het werk kan doen waar ik van houd en dat is weer helemaal oké. Ze ziet er gaar uit. Maar ogen. eens de mooiste van de Cote d'Azur, verklappen een zonnig humeur. Van <le NS heeft ze nooit meer iets gehoord. Men had haar beloofd dat ze mocht kennis nemen van liet onderzoek dat naar het inci dent zou worden ingesteld. Lenny was in een stationshal overvallen en ge wond geraakt, maar het NS-personccl liet dat koud, tot grote ergernis van de zangeres. Ze haalt er nu de schou ders over op. „Ik hoop dat liet iets heeft geholpen", mijmert ze over haar reactie. Die avond moet se naar Parijs voor besprekingen. Binnenkort naar lam- den voor de plaatopname en 12 no vember wacht haar een tournee door Canada. Alweer een parel aan de kroon. Haar Vivre staat daar hoog genoteerd op de hitparade. Succes in het buitenland betekent veel en lang van huis. Lenny: „Daar heb ik geen bezwaar tegen. Ik heb het er voor over. Als me weer. wordt gevraagd om een tijdje in het buitenland te gaan wo nen, dan zou ik het doen. Niet dat. ik Nederland vergeet, natuurlijk niet". Het- buitenland is voor Lenny in vele opzichten aantrekkelijk. Ze streeft naar een perfecte theatershow en dat kost veel geld. In Nederland is haar graad van perfectie financieel niet haalbaar. Wel over de landsgren- „Het is erg duur om liet precies zo te krijgen als ik het wil. Ik werk nu met vier jongens, maar dat wil ik uitbreiden. Het moet een perfecte show worden met. belichters en road- managers. Maar de gages zijn in Nederland vrij hoog. Er blijft dan nauwelijks iets voor mezelf over. maar ik hoef er ook niet rijk van te worden. Als ik maar wat geld over houd om van te leven. Veel geld is niet mijn ideaal. Wel om alles op het toneel te verwezenlijken, zoals ik dat in mijn hoofd heb. In Nederland is dat een onmogelijke zaak. Daar gaat het niet om kwaliteit, als er maar iemand van naam voor een zaal staat. Wat die nou precies doet. is minder belangrijk. Daarom wacht ik de loop der dingen maar rustig af. Ik kan ieder geval zeggen dat het er goed uitziet". zingen. Daar ben ik echt dag en nacht mee bezig". Dan verzinkt Lenny even in gepeins. Nadenken Daarna filosofisch: „Als a'rtiest moet je veel nadenken over jezelf. Wie je eigenlijk bent. Want dat moet je aan het publiek laten zien. Je kunt als zangeres niet een beelje opper vlakkig zijn. Volgens mij moet je constant met jezelf bezig zijn om daardoor op het toneel beter over te komen. Mot Piet Souer leef ik hele maal voor en met de muziek. Mensen als Piet heb je daarbij nodig. Hij is een klankbord. Nooit tevreden, maar daardoor erg stimulerend. Ik heb wat enthousiaste mensen in mijn omge ving nodig om mee te pralen of om me op te peppen. Als ik met Piet ben komt er altijd een liedje te voor schijn". In haar flatje staat de platenspeler centraal. Ze laat opnieuw een bandje horen van de nieuwe elpee. Het mag eigenlijk niet van de producer, maar ze is er trots op. Het blijkt een commercieel nummer, dat erg blij klinkt. Lenny lacht. „Ik krijg er ge woon goeie zin door als ik het hoor", zegt ze en verraadt daarmee haar Brabantse afkomst. „Het maakt mij niets uit of een nummer commercieel is of niet. Als het me pakt dan zing ik het". Toch wijs ik nog een keer op het. verschil tusseh de nieuwe en de* oude Lenny. Ze zegt: „Ik ben-bang dat de mensen mij veranderd vinden. Natuur lijk is er verschil, maar het enige verschil wat er niet is, ben ik zelf. Begrijp je dat? Voor anderen gaat zoiets minder geleidelijk dan voor jezelf. Als je in de zon gaat liggen ben je toch ook niet in één bruin?" Neus Overigens, de neus NEDERLAND-I KANAAL 7/29 10.45-12.00 uur: SCHOOLTELEVISIE. Met om 10.45 uur: (NOS-NOT) Vormen maken, vor men zien (4): Kruipende dieren; om*11.10 uur: (NOS- NOT) Biologie in de brugklas (1): Het zaad en de kieming; om 11-35 uur: (VARA-AVRO-ONOF) Woelige wereld (4): Het onderspit. 14.00-14.25 uur: NOS-NOT) SCHOOLTELEVISIE De heemkijker (1): Stad en dorp. 18.45 uur: (NOS)TI TA TOVENAAR 18.55 uur: JOURNAAL 19.05 uur: (VPRO) BEERTJE COLARGOL 19.15 uur; ZWIJGEN IS GOUD 19 45 uur: POPEYE 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL EN WEEROVERZICHT 20.21 uur: (VPRO) BERICHTEN UIT DE SAMENLEVING. 20.35 uur: ALL IN TIIE FAMILY 'Archie op school'. 21.00 uur: ZIPCODE Documentaire over Egypte- 21-45 uur: MON ONCLE ANTOINE Speelfilm uit 1972 over de groei van een 14-jarige jongen naar volwassenheid. 23.15-23.20 uur: (NOS) LAATSTE NIEUWS. Ellen van Brummelen, die al acht jaar als onderwijze res werkt in Laos- 21-40 uur: NADER BEKEKEN 22-00 uur: TRANS AFRICAN HOVERCRAFT. Eerste aflevering van een serie van drie documentaires over een expeditie in Afrika. 22.50 uur: SURINAME ZINGT (2) Het Surinaams Gemengd Koor Gloria zingt onder leiding van Walter Seca, met als solist Andrë Conrad. 23.15 uur: (NOS) DEN HAAG VANDAAG 23.25-23.30 uur: LAATSTE NIEUWS. BELGiË-NED. NEDERLAND-2 18.45 uur: (NOS) TI TA TOVENAAR 18.55 uur: JOURNAAL 19.05 uur: (EO) KOFFIEBAR (2) Hans Cornelder ontvangt de Engelse gasten Malcolm en Alwyn. 19.25 uur: THE GRASS ISNcT ALWAYS GREEN Film over een meisje dat onverwacht bij haar broer op bezoek komt. die een feestje geeft. Het meisje blijft tegen de zin van haar broer en komt in aanraking met drugs. 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL EN WEEROVERZICHT 20.20 uur: EOALBERT HALL CONCERT 2 Een concert met onder anderen het koor Deo Canle- mus, het Nederlands Radio Orkest, de Amerikaanse gospelzangeres Willa Dorsey, de Nederlandse zangeres Reinata Heemskerk, de organist Jan van Weelden en de Coventry City Band. 21.10 uur: OOK DE LAO EN DE MEO Documentaire over de Nederlandse zendingswerkster 14.00-16.00 uur: SCHOOLTELEVISIE 17.00 uur: SCHOOLTELEVISIE 18.00 uur: DE FABELTJESKRANT 18.05 uur: BLACK BEAUTY 'Gemeen spel'. 18.30 uur: TIENERKLANKEN Optreden van Medecine Head, Middle of the Road. J- Vincent Edwards, Colin Blunstone, Queen en Geordie- 19.08 uur: GA STPROG RAM MA 19.38 uur: ZOEKLICHT, MEDEDELINGEN 19 45 uur: JOURNAAL 20.10 uur: WACHTWOORD 30.45 uur: AVONDSCHOOL Tv-spel van Harold Pinter met Wiesje Bouwmeester, Mela Soesman, Cor Witschge, Carola Gijsbers van Wijk, Bert van der Linden en Floor Koen. Wanneer Walter na zijn ontslag uit de gèvangenis zijn kamer in huis bij zijn twee tantes weer wil betrekken, blijkt deze kamer te zijn verhuurd aan een jongedame, die beweert les te geven aan een avondschool. 21.30 uur: PREMIèRE. 22.10 uur: INVENTARIS 1972 Documentaire over de ontwikkelingshulp in Zaïre. 22.50-22.55 uur: LAATSTE NIEUWS FRANSTALIGE PROGRAMMA'S BELGIë FRANS 14.00-15.00 en 17.40 Schooltelevisie 18.05 Journaal. 18.10 1. 2, 3. j'ai vu, kinderprogramma. 18.30 Comment allez-vous?, medische rubriek. 19.00 Jean Pinot, méde- cin d'aujourd'hui (5). serie. 19.30 Het uitgaansleven, 19.45 Journaal. 20.15 La Femme Ecarlate, blijspel met Monica Vitti, Robert Hossein en Maurice Ronet, 21-40 Nieuwe films, gepresenteerd, door Séiim Sasson 22.40- 22.45 Journaal. FRANKRIJK RIJSSEL 12.30 Miditrente 13.00-13.30 Journaal. 18.20 Leven nu 18.45 Voor de jeugd. 19.20 Reg. act. 19.45 Journaal 2018 De Mohikanen van Parijs 20.35 Ode aan Abel Gance- 22-05 Medische rubriek: seksualiteit. 23.05-23.20 Nws. HILVERSUM-1 DONDERDAG 12.30 Modern platteland. 12.35 (S> Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojournaal. 13.21 Mannenkoor: klassieke en derne liederen. 13.45 (S) Instrumentaal trio: klassieke muziek. 14.00 Notedeop: gevarieerd program - 15.00In de wetenschap, dat nieuws uit de wereld der wetenschap pen. 15.30 (S) Met muziek op stap: licht muziekprogramma voor oudere luisteraars. 16.00 Nieuws. 16.03 Radiojournaal. 16.05 (Sl Aspecten: kunstrubriek. 17.00 (S) Mobiel een beweeglijk programma voor beweeglijke mensen. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. Politieke Partij en: 18.20 Uitzending van Christelijk Historische Unie. IKOR: 18.30 Kleur: Informatie en commen taar over zaken van kerk en samenleving. NCRV: 19.00 (S) Leger des Heilskwartier. 19.15 De vrede bij u thuis, klankbeeld 19.35 De kerk vandaag nieuws en commentaar. 20.00 (S) Het Promenade-orkest met zangsolisten: amusementsmu ziek. 21.00 Veel gevraagde gewijde muziek. 21.25 Vraaggesprek. 21.55 (S) Fluit en orgel: oude en he dendaagse muziek. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Hier en Nu. 22.50 (S) Sensitivity training, een dis cussie van sensitiviteits oefenin gen n Nederland. 23.10 Kunst.- en vliegwerk: informatie over actuele tentoonstellingen. 23.15 (S) Stardust: licht muziekpro gramma. 23.35 (S) Gitaresk De vele facetten van de gitaar. 23.55-24.00 Nieuws. VRIJDAG AVRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek. (ADVERTENTIE) Leuke attentie We vinden 't altijd leuk als iemand op bezoek komt. Daarom doen we nu ook eens iets terug. Met een aardige attentie. Voor de kinderen zo'n grappig 'Ping'-kleurboek of 'n spannend 'Ping'-stripboek. Omdat 't deze week een beetje feest is bij de Rabobank. Spaarplannen uitvoeren Als u komt kunt u meteen uw spaarplannen in daden omzetten. Laat u maar eens vertellen hoe u bij de Rabobank kunt sparen volgens uw eigen wensen en omstandigheden. sparen doet u bij de Zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken 7.20 (S) Dag met een gaatje, met om 7.55 Verkeersinformatie. 8.00 Nieuws. 8.11Radiojournaal en om 8.30 De groenteman. 9.00 Schoolradio. NOS: 9.20 Wat heeft dat kind? pedagogische rubriek. 9.35 Waterstanden. AVRO: 9.40 (S) Inleiding tot muziekbegrip. 10.00 (S) Voor de kleuters. 10.10 (ged Si Arbeidsvitaminen (gr.) (11.00 Nieuws, 11-03-11.05 Radio journaal 11.30 (S) Horlepiep: een serie program ma's over volksmuziek. 11.55 Beursberichten. HILVERSUM-2 DONDERDAG 12.00 Zingen met Cecilia: volksmuziek. 12.15 Meisjeskoor: lichte muziek. 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 12.30 Nieuws. 12.41 (Si Hier en nu. 12.50 Middgpauzedienst. 13.10 S) Lichte koorzang. 13.20 (S) Licht orkest. (ADVERTENTIE) Vanavond radio 6.20 uur, dr. R. J. H. Kruisinga en freule Wttewaall van Stoetwegen. Guy Wilt u zich aanmelden als lid: Wassenaarseweg 7, Den Haag. 13.45 Zo zijn wij, vervreemd, ver trouwd: poëzieprogramma. 14.05 Schoolradio. 14.25 (S) In kleine bezetting: muziek uit- de Renaissance en werken van eigentijdse componisten. 15.15 De Bijbel maakt nieuwsgierig,! gesprek. 15.30 Nieuws. 15.33 Vincent van Gogh, .seriehoorspel. 16.C0Een uur natuur; magazine, met om 16.30 (S) Hier en nu. door. met kinderen. 17.30 Nieuws. 17.32 (S) Hier en-nu. 18.00 STijd vrij voor muziek in vrije tijd. 18.30 Nieuws. 18.41 Wereldpanorama. 18.53 Zojuist verschenen: boekbespre king. AVRO: 19.00 Trefpunt, protestanten, protes tanten 120 jaar Christelijk Jonge ren Verbond. NOS: 10.50 Den Haag vandaag. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Radiojournaal. 20.10 (S) Residentie-orkest; 500 jaar Nederlandse muziek. 21.35 tSAls. Sodom en Gomorra, hoorspel.- 22.55 Dichter bij de muziek: nieu we liedjes, chansons of 23.20 (S> Essay: een programma wlarin over kunst wordt doorge praat. 23.50 Radiojournaal. 23.55-24.00 Nieuws. VRIJDAG KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badinerie: klassieke muziek (gr.). (7.30 Nieuws; 7.41-7.50 Echo). 8.24 Overweging. 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 8.45 Moeders wil is wet. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Aubade: klasieke muziek (gr.). (10.30-10.32 Nieuws). 11.00 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. H1LVEKSUM-3 DONDERDAG 12.00 Nieuws. 12.03 (S) Van twaalf tot twee: PW* programma met om 13 W Nieuws en om 13.03 maar. 14.00 Nieuws. 14.03 Discjockeynhow. (15.00 Nieuws) NOS: 16.00 Nieuws. 16.03 Da daverende dertig. (11® Nieuws.) 18.00 Nieuws. 18.02 Joost mag niet eten. TROS; 19.00 Nieuws. 19.02 (S) Plaatvaeria: lichte plas met een praatje. 20.00 Nieuws. 20.02 <S) Poster. 21.00 Nieuws. 21.02 S Sesjun: Jazz en Pop live. 22.00 Nieuws. 22.02 <S) De Hugo van Gelcers Show, met o.a. de Nederlands lige Top Tien. 22,55 Mededelingen. 23.00 Nieuws. 23.02 (S) Tros-Sport-Tijd: sport muziek. 24.00 Nieuws. 0.02 Aktua. 0.10 Jazz Sir. 1.00 De Nachtwacht. NOS: 5.00 Felix Meurders en Vincent r Engelen. EO: EO: VRIJDAG 7,00 Nieuws. 7.02 (S) Gospelsound: muziek vc jonge mensen. 8.00 Nieuws. 8.02 (S) Tussen thee en koffie. Nieuws) 10.00 Nieuws. 10.03 (S> De muzikale fruitmand. NCRV: 11.00 Nieuws. 11.03 Zing, zing, zing! Even puzzelen „Ik heb al mijn gereedscnappen gebro ken op jouw blikje bonen!" riep de handwerkman woedend. „En deze bij! is het enige dat ik over heb!" Hij zwaaide zó gevaarlijk met het ge reedschap. dat de heer Fant haastig zijn geld tevoorschijn haalde. „Het spijt me, dat dat blik niet open kon krijgen"., zei hij. „Er moet een fout in mijn fabriek gemaakt zijn. Hier hebt u schadevergoeding". Hij telde een mooi bedrag uit en de grimmige gelaats-uitrliukking van de ander smolt weg. „Kijk da's mooi van u". zei hij warm. „Ik wist wel dat er met u te praten viel. Bedankt, hoor! Met die woorden stapte hij weg in de richting van het. dorp. de ondernemer ontroerd achterlatend. „Dat waren de eerste vriendelijke woorden die ik vandaag gehoord heb", mompelde hij. „Maar ik denk .nee dat hij lang vrien delijk blijft", zei Panda zorgelijk „Want straks koopt hij weer iets uit uw fabrieken en daar zal ook wel weer iets mis mee zijn. Ik ben bang, dat iemancl u op een heel lelijke ma nier aan het tegenwerken is Horizontaal: 1 hooiarooisd; 6 7.pnri voornaamwoord; jj s j4uj l u5c1iu'»-. -- 15 sneeuwschaats; u lijk; getijde; logische figuur; 19 waterkering; 22 onbeschaafd Verticaal: 1 zandheuvel: 2 inao. p gewoonterecht: 3 lantaarn?-^., hoornachtige huidverhardm,.^.- der; 7 glazen klok; 3 vogels^- verwijderdheid 10 korting..y.. tingsmiddel; 16 kleurling, persoon; 18 onvervalst; -u - hoeveelheid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 20