MGENDfe De Zeeuws-vlaamse operette gaat door WAT IS DAT BIJ JAC.HERMANS EET SMIDT'S TARWEBROOD DE SMIDT MARKTBERICHTEN TAXICENTRALE AB E E i| SEPTEMBER 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ondanks tekort - 8600 - vorig jaar 0 NACHT IN 0DIC' IN Ml GENOMEN iïDZAND Ondanks het tekort van «0 gulden, dat de Stichting Zeeuws- Sjmsc Operette en Musical Ama- (ZOAIA> gedurende liet eerste j,wn ran haar bestaan (vorig jaar) i ajn de mensen van de ZOMA ÏTplan om door te gaan. Wel heb- W7£ enkele conclusies getrokken uit |ot nu toe gevoerde beleid. Zo zal „niet meer met dure beroepskrach- 1 worden gewerkt. Voorts zal de jOJJA niet optreden in gemeenten, Kniel subsidiëren of waar de publie- bbelangstelling niet voldoende is om H kosten van een voorstelling te Ukken. [jet ogenblik studeert de ZOMA, Z ongeveer veertig leden telt- "Eine Vgjit in Venedig' in. Volgend jaar jeart zal de eerste uitvoering worden «seven. Bovendien heeft de ZOMA avondvullend programma met [-■zmenten uit verschillende operettes b studie genomen. Als alles volgens tón verloopt zal dit in december «or het voetlicht worden gebracht, isn deze voorstelling zal een bal «reien gekoppeld. ZOMA-oprichter fttér de Lijser uit Cadzand vertelde, jj,[ de tegenslagen van het vorig sei- hebben geleid tot een voorzichta- aanpak. Gezien de bezoekersaan tal van vorig jaar is hij echter niet ^imistisch: „De vijf voorstellingen rj- Der Zigeunerbaron' hebben in fcstburg, Axel en Terneuzen 1800 -jaisen getrokken. Daaruit blijkt toch tï! dat er voldoende belangstelling is. In Oostburg hadden we zelfs volle alen. Alleen in Temeuzen was het s'echt bezet en omdat we daar geen wbsldie kregen, gingen we mooi het in. Dat zal óns diit jaar niet (ADVERTENTIE) Uhoort er volgende week DINSDAG 11 SEPTEMBER 1973 AXEL 't Trefpunt, 19 uur: exposi tie bloemschikken. GOES Landbouwcentrum, 10-12 en 1116 uur: consumenteninformatie. TERNEUZEN Buurthuis de Sluis, 20 air: gesprek korpchef politie met be-' woners. ÏLISSINGEN Oude Markt, 20.15 uur: concert jachthoorn- en trompetter korps 'Oranje Nassau'. Bethesda, 19.45-21 uur: uitzending Ra- wo. Het Anker, 19.30-21.30 uur: spa-eekuur politie. ZIERIKZEE Gasthuiskerk, 20 uur: orgelconcert Gabor Lehotka. Grand, 20 uur: De nacht i «vampier, 18 jr. MIDDELBURG City, 20 uur: Een namte komt tot leven. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Bruut ge weld, a.l. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Turks Fruit, 18 jr. VL1SSINGEN Alhambra, 20 uur: Meisjescamping, 14 jr. GOES Museum Noord- en Zuid-Beve- Und, 10-12 en 13.30-17 uur: Deltawater. Galerie Gusaha, 9-18 uur: tekeningen Don Maris. HULST Burgerzaal Stadhuis, 9-12 en ISJö-lï uur: Kunst uit Zeeland. KLOETINGE De Verfmolen, 19-: uur: werken Jaap Trimpe en Conny Boot. MIDDELBURG Vleeshal, 10-17 uur: Zeeuws Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur; Oranje-curiosa. Galerie 't Kot: schilderijen Pien Hazen- terg. Bottenbakkershuis: Kera-1. Irtshop Six en Six, 9-12 en 13-18 uur. werken diverse kunstenaars. SAS VAN GENT Galerie Uilenspie gel, 9-12 en 13.30-18 uur: schilderijen H.L.Giinther. SINT ANNA TER MUIDEN vm Ge meentehuis, 10-12 en 14-17 uur: schilde rijen beeldhouwwerken Jos But en Ba ron R. de Meester de Betzenbrouck. VEERE Schotse Huizen, 10-12 en 14- 17 uur: schilderijen Maurice Goth. WASSINGEN Stedelijk Museum, 10- 1? en 14-17 uur: Rail en water, Stadhuis, 9-21 uur: schilderijen Kröl- fe-Müller. Stationshal: Vlissingen 100 jaar spoor Tegstad. Technische Bibliotheek, 8-17 uur: Trein boek. B3chten Komme. 10-12 en 13.30-17 uur: Gissingen vroeger, fallonhal, 14-21 uur: Regio-Legio. UZENDIJKE Streekmuseum, 10-12 W14-16 uur: Oranje. ZIERIKZEE Maritiem Museum, 10- 17 uur: Visserij en scheepvaart. Xoord- en Midden Zeeland te Goes, ïletoon 01100-4444. v» z«euwseh-Vlaanderen te Terneuzen. «eioon 01150-4444. "holen en St.-Philipsland, telefoon 00-11. meer overkomen". Er is dfuk 'gesa neerd' binnen de ZOMA-organisatie. Er kwam een nieuw orkest ('Niniven- sis' uit het Belgische Ninove) en diri gent Willy van de Meirsch uit Dender- monde nam de plaats innemen van (de te dure) Krel Inghels. Om de inkomsten wat op te vijzelen start dit seizoen een donateurswervingactie. In december zal de ZOMA deelne men aan een festival in Ninove. „We geven de moed echt niet op" Peter de Lijser. die opmerkt dat de ZOMA vooral gebrek heeft aan man nelijke leden. Via de FNZ (Federatie van Nederlandse Zangersbonden) tracht de ZOMA bij erm een subsidie te krijgen en verder zoekt men naar stig naar een sponsor. „We weten nog helemaal niet wat er uit de bus zal komen, maar we blijven optimis tisch", laat Peter de Lijser weten. Drive-in-show Zaterdag hield de soosgroep 'Andro meda' uit Clinge een drive-in-show in het gemeenschapshuis Malpertuus te Clinge. Voor deze drive-in bestond een goede belangstelling. De muziek werd verzorgd door de Clingse discotheek- gToep 'Aqua-Dest'. (ADVERTENTIE) van de warme bakker HULST Bijeenkomst filatelisten 't Land van Hulst HULST Onder voorzitterschap i de heer P. Everaert uit Clinge kwam de filatelistenvereniging 't Land van Hulst' bijeen in hotel T. van Ooste- rom in Hulst. De vergadering werd door 120 leden bezocht. Na de verga dering was er de gebruikelijke loterij, waarbij de heer J. de Rechter uit Hulst de hoofdprijs won die bestond uit een compleze veraam eling Europa zegels. Na de loterij was er ook de' veiling van kavelt,'jes, waarvoor veel belangstelling bestond. Veel animo voor huishoud-EHBO- cursus te Hulst HULST Voor de huishoud-EHBO- cursus, die vandaag (dinsdag) om 10 uur in het Medisch Centrum te Hulst begint, bestaat een overweldigende be langstelling. Vooral het feit dat de moeders hun kleintjes mee kunnen brengen, die in een crèche worden opgevangen, heeft ertoe geleid, dat er meer cursussen gehouden zullen moe ten worden. Kader-instructeur .Tos Valckx uit Hulst zal nu proberen ook op andere dagen dergelijke cursussen te houden. V oetbalwedstrij d HULST Zaterdag zijn op het OZO- terrein nabij Hulst twee vriendschap pelijke voetbalwedstrijden gehouden, 't Centrum I uit Hulst speelde tegen De Krabben' uit Bergen op Zoom. De rust ging in met een 3-1 stand in het voordeel van De Krabben. De eind stand luidde: 4-4. De damesploeg van 't Centrum uit Hulst nam het op tegen de dame»-' ploeg De Nachtegalen uit De Klinge (B). De rust ging in met een 0-1 stand in het voordeel van De Nachtegalen. De eindsband bleef 0-1. Verder werden op het OZO-tenrein nog een zestal vriendschappelijke voetbalwedstrijden gespeeld, Trirnvereniging 'Hulst' uit Hulst won met 6-1 van Clitex II uit Olinge. De ruststand ging in met 4-0. F. C Eggermont uit Hulst speelde gelijk tegen FC 't Centrum I uit Hulst namelijk 2-2. De ruststand luidde 1-1. FC Lampo uit Hulst verloor met 0-2 van Racing White uit Sas van Gent. Bi j de rust was de stand 0-1. FC Linex uit Koewacht speelde gelijk tegen MOC'65 uit Terneuzen, namelijk 1-1. De rust was 0-1 voor MOC'65. FC De Roeck uit Sint-Jansteen won met 5-2 van FC Zeegat uit Clinge. Bij rust was de stand 5-1. FC Niks I uit Hulst won met 8-1 van FC 't Centrum II uit Hulst. Bij rust was de stand 4-1. Bromfietsen te ruim door de bocht: hersenschudding HULST De 17-jarige bromfietser P. A. de H. uit Hulst heeft maandagmor gen bij een ongeval om omstreeks tien uur een hersenschudding en een ge broken sleutelbeen opgelopen. Hij werd vervoerd naar het St. Liduina- ziekenhuis in Hulst. Het ongeval ge beurde doordat De H. de bocht van de Langedammedijk wat te ruim nam waardoor hij tegen een vrachtwagen bestuurd door G. J. S. u« Empen reed. Dokter J. G. A. Niesten verleende eer ste hulp. EEDE Bolling op de kermis te Eede EEDE In het kader van de kermis te Eede werd een bolling gehouden. Op de eerste plaats eindigden de he ren H. van Bel legem. A. Marcle en E. Rijkaert- Tweede werden de heren B. Goedhals, R. de Vreeze en F. Stan- daert. Het drietal R. de Croock, W. de Taeye en E. Sierens werd derde, het drietal G. Qoucelberge, E. Standaert en Joh. de Vreeze vierde. Als vijfde eindigden E. Cocquit, B. d'Hondt en H. d. Croock. Aan de bolling deden 69 boilers mee. Gelieve geen geld of goede ren af te geven aan mevr. Siben-Schippers, daar door mij niets wordt betaald. Debusseyhof 69, Terneuzen. SLUISKIL Zeehengelconcours met 400 vissers bii Sluiskil SLUISKIL Hoewel er veel bekers en prijzen te verdienen vielen, was de vangst matig tijdens het veertiende internationale zeehengelconcours van de Zeehengel Club Sluiskil (ZCS). Aan de wedstrijd, die zondag gehouden werd. namen 400 vissers deel. Zeven tig van hen vielen in de prijzen.! Onbetwist winnaar werd de heer H.l de Haan van de thuisclub ZCS met 817 vispunten. In hotel Dallinga te Sluiskil ontving hij de ere-beker uit handen van de directeur van de NSM, IR. S. Marthorana. Verder werden er bekers uitgereikt aan de eerste buiten lander: de heer M- Debuck uit Knok- ke-Heist, aan de eerste buitenlandse dame: mevrouw Roose. aan de eerste Nederlandse dame: mevrouw Moens, aan de eerste van de club Sluiskil: de heer A- v. d. Pols. aan de eerste buitenlandse club: de Noordzeevissers uit Knokke-Heist, aan de eerste Ne derlandse club: de Zeehengel Club Sluiskil, en aan de eerste Zeeuw: de| heer E. Neufeglise. De eerste vijf in de algemene uitslag waren: 1 H. de Haan (ZCS) met 817 punten, 2 M. Debuck (NZV Knokke-Heist) met 759 punten, 3 J. v. d. Velde (Moelevissers Zeebrugge) met 672 punten, 4 J. Geel hoed (ZCS) met 662 punten, 5 A. v. d. Pols (ZCS) met 642 punten. Hervormde gemeente Gent-West bezoekt Sluiskil SLUISKIL De kerkeraad van de hervormde gemeente te Sluiskil heeft de gemeente Gent-west van ds. G Verlot uitgenodigd om op 30 septem ber een bezoek te brengen aan Sluis kil. Vorig jaar was een groep uit Sas van Gent te gast in Gent. De bijeen komst wordt nu gehouden in De Ark te Sluiskil. Het programma wordt 's morgens om tien uur geopend met een gezamenlijek kerkdienst in de her vormde kerk te Sluiskil, waarna er koffie wordt gedronken in De Ark. Van 11.30 tot 13.00 uur is er gelegen heid om in kleine groepjes met eigen vervoer een bochtje door de Braak man tc maken. Na de koffietafel in De Ark houdt de heer Riemslag, bos wachter van de Braakman, een lezing met dia's over het ontstaan van de Braakman en de flora en fauna in dit gebied. Omstreeks 17.00 uur wordt de bijeenkomst in Sluiskil besloten. AXEL Inbraak in het gemeentehuis Axel AXEL Inbrekers hebben in het af gelopen weekeinde een bezoek ge bracht aan het Axelse gemeentehuis. Veel van hun gading hebben ze niet kunnen vinden: er werd sechts een klein geldbedrag vermist uit een per- soneelspotje. Wel hebben da dieven vrij veel schade toegebracht aan het meubilair. Hoe de inbrekers zijn bin nengekomen is niet bekend. Het ge bouw hebben ze in ieder geval door een raam verlaten. De inbraak werd maandagmorgen door het personeel ontdekt. Auto tegen boom: twee gewonden AXEL Twee mensen zijn in de nacht van zondag op maandag om streeks half één gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de weg Zuid- dorpe-Overslag. De automobilist S. J. V. uit Kapelle, evenals zijn passagier, F. van II. uit Zuiddorpe. werden per ambulance naar het Elizabethzieken- huis te Sluiskil gebracht nadat dokter W. G. C. Kok uit Axel eerste hulp had verleend. Van H. had zijn pols gebro ken en liep een hersenschudding op. De verwondingen van V. waren min der erg. Waarschijnlijk door een te hoge snel heid is de auto van V. gaan slippen en tegen een boom tot stilstand geko men. De auto werd geheel vernield. PHILIPPINE Gymnastiekdemonstratie THOR - Philippine PHILIPPINE De gymnastiekvereni ging THOR houdt woensdag in de gym zaal van het verenigingsgebouw "De Meerpaal' te Philippine een gymnastiek demonstratie. Het ligt in de bedoeling om vanaf woensdag 19 september gym nastieklessen te geven aan meisjes en jongens vanaf 6 jaar. Met grote verslagenheid berichten wij het plot seling overlijden van zuster INGRIP VAN DAMME In de tijd dat zij bij ons was, hebben wij haar leren kennen als een zorgzame verpleegster en hartelijke collega. Wij zullen haar nagedachtenis in hoge ere houden. Directeur en personeel Elisabeth-ziekenhuis, Sluiskil ADVERTEREN DOET VERKOPEN Verbroederingsfeest POLITIE TERNEUZEN VERLOOR VAN MOL TERNEUZEN Het elftal van de poliliesporlvereniglng uit Terneuzen heeft zaterdag het onderspit moeten delven tegen de ploeg van de gemeen tc Mol (België). I)c Terncuzenaren, die in totaal 57 man sterk naar Mol togen in liet kader van de vriend schappelijke betrekkingen met deze gemeente in het Belgische Kempen-) land, verloren met 4-1. De wisselbeker) die voor het eerst op liet spel stond kwam zodoende in handen van de Molse voetballers. Het politie-elftal uit Terneuzen, aange voerd door hoofdagent J. E. van Op- dorp met in het doel brigadier A.i André, vonden wel dat de uitslag van: de wedstrijd wat 'geflatteerd' was.1 Maar het elftal van Mol. samengesteld uit gemeente-ambtenaren en politie-1 mannen, speelde technisch beter, zoi was toch de algemene conclusie. De, wedstrijd werd onder meer bijge woond door een delegatie van het Molse' gemeentebestuur, hoofdinspec teur-korpschef E. Hubregtssen uit Ter neuzen en vele echtgenoten van de voetballende politiemannen. De Terneuzense delegatie werd zater dagmorgen na aankomst in Mol onl-i vangen in het gemeentehuis, waar me-| teen al de champagne rijkelijk vloei de. Een spandoek met de leus Mol verbroederd met Temeuzen' probeer de er de stemming wat in te krijgen. In de middaguren werden de 12de- eeuwse abdij bij Postel met een histo rische bibliotheek met vle kostbare werken en het recreatiegebied het Zil- vermeer bezocht. Hierna volgde de voetbalwedstrijd en een koud buffet, waarna de Terneuzenaren getuige wa ren van de jaarlijkse sprookjesachtige lichtstoet die door de stralen van Mol trok. Het verbroederingsfeest eindigde met een bal dat tot in de kleine uurtjes voortduurde. Behalve de poli- tiesportvereniging namen ook de har monie uit Zaamslag en de drumband uit Biervliet aan het bezoek deel. De muzikanten kregen met hun optreden in Mol vele handen op elkaar. SAS VAN CENT Gemeenteavond hervormde kerk SAS VAN GENT De kerkeraden van Sas van Gent, Sluiskil en Philippi ne beginnen het winterwerk met een gemeenteavond op 17 september te Sas van Gent voor allen die ten westen van de spoorlijn wonen. De bedoeling van deze avond is om g menlijk na te denken over de positie van de hervormde kerk te Sas Gent. Later zal een dergelijke avond belegd worden voor hen die ten oos ten van de spoorlijn wonen. In Philip pine wordt op maandag 1 oktober een gemeenteavond gehouden in het kerk gebouw. In Sluiskil wacht men met een gemeenteavond tot 7 februari 1974. Brandweerdemonstratie SAS VAN GENT Onder auspiciën van de Vereniging van Brandweer commandanten en bevelvoerenden in Zeeuwsch-Vlaanderen geeft de firma Doesschot-Rosenbauwer uit Hippoly- tushoef woensdagavond een brand weerdemonstratie op het Keizer Ka- relplein te Sas van Gent. Er zal gedemonstreerd worden met een tank- blusvoertuig. De demonstratie begint, om 19-30 uur. ENHK bijeen SAS VAN GENT De vrouwenvere niging ENHK van de hervormde ge meente te Sas van Gent houdt 24 september de eerste bijeenkomst, die in het teken zal staan van het bloem schikken. De dames moeten zelf voor materiaal zorgen. Expositie in 'Uilenspiegel" SAS VAN GENT In de galerij 'Uilenspiegel' aan de Westkade te Sas van Gent- wordt tot en met 29 septem ber een expositie gehouden van H. L Günther uit Düsseldorf. De galerie is dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 18.00 uur. Op vrijdag kan men er ook 's avonds terecht tot 21.00 uur en op zondag is de expositie geopend van 14.00 tot 18.00 uur. Op maandag is de galerie gesloten. Discussie-avond SAS VAN GENT In het winterpro- gramma van de hervormde gemeenten Sas van Gent, Sluiskil en Philippine is ook een discussie opgenomen naar aanleiding van het boekje 'Kleur be kennen in de Delta', een brochure van het interkerkelijk deltaberaad. Op 2 oktober, 's avonds om 19.30 uur, wil men hiermee beginnen in Sas van Gent. ZAAMSLAG Bejaardenreis ZAAMSLAG Het Comité Open Be- jaardenwerk te Zaamslag verzorgde vrijdagmiddag een Delta-tocht voor ongeveer 100 bejaarden. Via Breskens ging men naar Walcheren, waar koffie werd gedronken bij de Veerse Gat- dam. De reis ging verder over Noord- Beveland en de Zeelandbrug naar Haamstede en Renesse. Vandaar ging de tocht verder over de Brouwersaam en Goeree-Overflakkee om via het Hellegatsplein West-Brabant te berei ken. In Oudenbosch werden pannekoe ken gegeten en omstreeks half tien was het; gezelschap weer in Zaamslag. Een bijzonderheid is nog, dat de 70- jarige heer P. Wissel de voorkeur gaf aan de motor boven een comfortabele zetel in de 'dus. Examenzwemmen ZAAMSLAG In het zwembad te Zaamslag werden zaterdagmorgen voor de tweede maal in dit seizoen vaardigheidsproeven afgelegd. 50 kan- didaatjes behaalden het A-diploma, 20 deelnemers slaagden voor diploma Het geheel stond onder leiding van mej. C. van Harn, die met haar perso neel enkele attenties mocht ontvangen en ten besluite in het bad werd ge werkt. Tennistoernooi ZAAMSLAG De sectie tennis van de Zaamslagse sportvereniging hield zaterdag het eerste toumooi voor ei gen leden. Sinas kort beschikt, de tennisclub over een scheidsrechters- stoel. Hoewel het aantal leden nog steeds stijgt, bleek de animo voor een echte wedstrijd nog niet zo groot. Van de acht deelnemers '.vist Klaas Deinum zich als eerste te plaatsen Het bestuur onderzoekt nog mogelijk heden om op de tennisbanen een oefenmuur te plaatsen. BIERVLIET Plattelandsvrouwen 'be Braakman' bijeen BIERVLIET Donderdag hield de Ne derlandse Bond van Plattalandsvrou-I wen afdeling "De Braakman*, de ope ningsavond van het nieuwe seizoen. Me vrouw P. Krtjgsman-Woiters opende als ietier welkom In de volle zaal. Na het huishoudelijke gedeelte werden wafels' gegeten. Er werd ook bingo gespeeld waaraan enkele prijzen waren verbon OOSTBURG Filatelisten waren bijeen OOSTBURG In hotel "Du Commer ce' te Oostburg werd de maandelijkseI bijeenkoms van de filatelisten uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen gehouden. Er was voor deze avond een zeer goe de belangstelling en een uitgebreide velling stond de aanwezigen ter be schikking. Een groot aantal Belgische en Nederlandse emissies werd geveild. Voorts konden de aanwezige leden de nieuwe emisies en stukken uit hun verzamelgebieden kopen en was er een gratis en een betaalde verloting. De volgende bijeenkomst wordt op maan- dag 1 oktober te Oostburg gehouden. AARDENBURG Aardenburg feestte tot zondag door AARDENBURG Zaterdag en zondag werden de jubileumfeesten te Aarden- burg voortgezet. Zaterdag verzorgde de koninklijke fanfare St-Ceacilia uit Moerbeke (B) 's middags het muzika le gedeelte. Onder meer vergezelde de fanfare de sportlieden van de Markt naar het sportterrein en voorts gaven de muzikanten een concert met een majorettenshow bij het bejaardencen trum. On het sportcomplex werden verder zwemwedstrijden voor de jeugd gehouden, er waren volleybal wedstrijden waaraan werd deelgeno men door het plaatselijke team van "De Kikkers' en teams uit Zuiözande, Sluis en Gent <B) Op een zestal banen werd gebold, waar een behoor lijke belangstelling voor bestond. Win naar werd het peloton van W. Ver vaart, G. de Geeter en Jan Goedhals- Tegelijk met dit sportfestijn werd op de Markt een rommelmarkt gehouden. Op de Gaaipersweide werden zaterdag en zondag schietingen gehouden. Als overwinnaar in de keizerschieting Zeeuwsch-Vlaanderen kwam de heer B. de Haan uit Temeuzen uit de bus. Zondag nam de Aardenburgse fanfare het muzikale gedeelte voor zijn reke ning. Onder meer werd een tocht naar het hengelconcours aan de Stiers kreek gemaakt. Winnaar van dit con cours werd de heer E. Houtekerk. Voorts verzorgde de fanfare een rond wandeling en een majoretten- en drumbandshow op het Kaaiplein. Ook in Eede gaf men acte de précense bij de volkskoers, Alle deelnemers aan de wedstrijden ontvingen een herinne ringstegeltje. Het college van b. en w. van Aardenburg was bij veel activitei ten aanwezig. De feestelijkheden wer den besloten mét een openluchtbal op de Markt, die door het evenementen- comité was versierd met lichtjes. Gemeentesecretaris Aardenburg viert 40-jarig jubileum AARDENBURG Donderdag wordt in het gemeentehuis van Aardenburg in een besloten bijeenkomst .bet 40- jarig dienstjubileum van gemeentese cretaris J. M. Paridaen gevierd. De heer Paridaen trad 1 september 1933 bij de gemeente Aardenburg in dienst als volontair, ging vervolgens naar de! toen nog zelfstandige gemeente Sint Kruis en werd daar op 1 juli 1939- benoemd als gemeentesecretaris. 3ij de samenvoeging van de gemeenten Aardenburg, Sint Kruis en Eede ver huisde de heer Paridaen in 1941 naar Aardenburg waar hij zijn werkzaam heden ter gemeentesecretarie voort- KOEWACHT Internationale viswedstrijd KOEWACHT Aan de internationale viswedstrijd van de hengelsportvereni- ging Koewacht hebben zondag 76 vis sers deelgenomen. De wedstrijd werd gehouden in de 'Konijnenputten' en het 'Grote Gat' in Koewacht. De uit slag; 1. L. de Vleeschhouwer, Zelzate (B); 2. O. Aerts, NU <B); 3. R. Olbeke. 4. G. de Block, Waes-Munster (B) en 5. E. Soethart, Westdcrpe. Hengelconcours te Koewacht KOEWACHT Zondag werd op het Grote Gat en de Konijnenputten een internationaal hengelconcours gehou den, uitgaande van de Koewachtse hengelvereniging. De deelname was gering slechts 76 vissers door de concurrentie van een internatio naal concours bij Kemseke Paal. De Koewachtse vereniging had dit te laat gehoord, zodat de datum niet meer verschoven kon worden. De uitslag luidde: 1 L. de "Vleeshouwer Zelzate 198 punten; 2 E. Soethaen Westöorpe 101; 3 A. Bours Koewacht 93 en 4 mevrouw M. Pampey Niel (B) 53 punten. Collecte STOPPELDIJK Na een uiteenzet ting van de heer P G. Springorum, verbonden aan de Internationale Bouw orde te Nijmegen, werd er in de kerk van Stoppeldijk een collecte voor de Internationale Bouworde ge houden. Deze collecte bracht de som van 560 op. Bingowedstnjd Aan de bingowedstrijd, die in de kan tine van het recreatie-oord "De Vogel' te Hengstdijk werd gehouden, namen 150 personen deel. De uitslag luidde; 1 C. Keulemans uit- Merksem (B); kope ren bloembak, 2 S. de Roos uit Hengst dijk; lantaarn, 3. mevrouw Van Keu^ len uit Antwerpen (B): koperen vaas,! 4 J. Burggrave uit Hengstdijk: kope-; ren bloempot, 5 M. Broekmeyer uit Kloosterzande: herenhorloge, 6 A.| Rombout uit Beveren (Bi: pechlamp, 7 C- Keulemans uit Merksem (B):( kalfsvel. CLINGE Bejaardenreisje Gezelligheidsrit van verkenners De verkennersgroep 'Sint Paulus" uit, Clinge hield zaterdag een gezellig-; heidsrit per fiets om de verkennerij in Clinge meer bekendheid tc geven.! Het af te leggen parcours was 27 km lang en liep via Graauw, Emmahaven j en de Zestigvoet naar het verkenners-1 huisje aan net Clingse voetbal terrein. I De uitslag van deze fietsrally luidde: 1 T. Bogaert 31 strafpnt, 2 D. van Roeyen 33G strafpnt. 3 P. van MeyeD 33'strafpnt. 4 P. van Ftemortel 34 strafpnt, 5 T. van den Branden 36Vi strafpnt. 6 E. de Kesel 49 strafpnt, 7' T. de Kesel 49 strafpnt, 8 K. Bogaert 55 strafpnt, 9 P. der Weduwe 53: strafpnt. 10 M. de Kese! 58-strafpnt Visclub Clinge wil 3450 kg vis poten De hengelvereniging 'De Clingse hen gelvereniging' deed aan de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij! te Utrecht een aanvrage tot het poten) van 3.450 kg vis. Deze poting betreft) diverse vissoorten, zoals karper, bra sem, blanke voorn, ruisvoorn, zeelt en! snoekbaars. Met aftrek van de daar-1 voor beschikbaar gestelde subsidie zal- dit aan de vereniging een bedrag van ƒ6000,- kosten. De poting zal plaats vinden in het najaar en komend voor jaar. WESTDORPE Trekking loterij pater Sarneel te Westdorpe WESTDORPE Ir. het verenigmgsge-j bouw 'Concordia' te Westdorpe weröl de trekking gehouden van de bliksem-1 loterij voor pater Sameel, die zen dingswerk verricht in Brazilië. De; trekking geschiedde door de echtgeno-1 te van de burgemeester van Sas van! Gent. mevrouw Dusarduijn. Hierna vertelde pater Sarneel het. een en ander over zijn werk in Brazilië en vertoonde daarbij dia's. Na deze le zing werd nog een Amerikaanse verlo ting gehouden. Later op de avond woonden ook burgemeester drs. W. E. V. Dusarduijn en wethouder A. dei Beleir de bijeenkomst "oij. Tot slot sprak pater Sameel een dankwoord; tot de werkgroep onder leiding van' de heer H. van Dorsselaer, die voor) de organisatie had gezorgd. De burge meester prees pater Sameel voor zijn werk in Brazilië. SLUIS ZESTIG JAAR GETROUWD SLUIS Het echtpaar H. Bogaard- Claerhoudfc te Sluis vierde maandag zijn zestigjarige bruiloft. Velen kwa men het jubilerende paar gelukwen sen, onder wie twee wethouders van de gemeente Sluis en oud-burgemees ter P. F. van Hootegem. Na afloop van de receptie- die in de woning van; het echtpaar Bogaard in de Nieuw st raat te Sluis werd gehouden, zette men de feestelijkheden in intiemere kring voort in restaurant 'Het Hoeks- ke'. De heer Bogaard is 84 jaar. zijn vrouw, mevrouw M. Bogaard-CIaer- houdt 83 jaar. NIEUW-NAMEN Vriendschappelijke voetbalwedstrijden NIEUW-NAMEN Ter gelegenheid van de kermis is er zaterdag en zon dag in Nïeuw-Namen een muziekfesti val gehouden, "s Zaterdags hielden del muziekverenigingen Sint-Jan uit Sint-1 Jansteen en De Scheldezonen uit Nieuw-Namen een muzikale rondwan deling door Nieuw-Namen. waarna; beide korpsen op de kiosk in de pas-; torietuin concerteerden. 's Zondags maakten zeven muziekge-, zeischappen een muzikale rondwande-) ling door Nieuw-Namen. Het waren 'De Leopoldisten en Albertisten' en 'Sint-Cecilia' uit Kieldrecht (B,), Wel doen door Vermaak' uit Clinge, "Mu ziekvereniging Heikant' uit Heikant, "De Stedelijke Koninklijke Harmonie' uit Hulst. 'Nooit Gedacht' uit Graauw en "De Scheidezonen ui: Nieuw-Na men. Om beurten traden zij op öe! kiosk om een concert uit tc voeren. Ondertussen kwamen de afgevaardig den van de diverse muziekgezelschap pen in het verenigingsgebouw te Nieuw-Namen bijeen. Drive-in-show Ter gelegenheid van de kermis wer den er te Nieuw Namen drive-in- shows gehouden in het verenigingsge bouw. Aan deze drive-in-shows werd medewerking verleend door de Nïeuw- Namense öiscotfceekgroep The Fifth Generation' en de Belgische groep "Fail-land Point'. De popavonden wer den goed bezocht. ODJIMirtJUT Kil.INC BERGEN «i HARKT RmTKKIMM CLINGE Met v;er autobussen zul-| len dinsdag de Uxien van de Clingse den r.un tweede uitstapje van dit jaar) maken. De reis gaat via Antwerpen, naar Hasselt, waar in hotel 'Volks-1 macht' de eerste pauze is. Vandaar gaat het door de Kempen naar Maas- tricht en naar net mijnwerkersstadje Houthalen. Na een bezoek aan het ontspanningscentrum 'Apollo' aldaar zal men de terugreis aanvangen. Op de terugreis zal men in Zandhoven een dancing bezoeken. A A RD APl'KI.TER M U K MARKT X 25.65, 3 X aao. x 3*/A I x WJOO. n 23.M. 3 x 35,70. II x r, yn x u.w. x i l MX', 3 •JS.V.I, 1 x V,yj. 1 x 36.0* x 'Sbff), -JA x W.IO. rnlMH i. II X SM.10: Asii'mxr". tprtl" «t. Ixvmv. apr,!- 31,70; bladan: 71.V>: atol veiling bergen ot zoom I; pmimrn «7-1 lPi: kroten 32- rn 402.45: 13—»: 02—7C; knolselderij 8-27; Mn 6—80: Prr' -r> -12; rabarber 33—25; radljx 27; 'Hen 16—32; bo- pr. bii .12; i.uiiic db bonen 132— VEI.EB SE EIKRVEILING BARN'KVEI.D AARDAPPELBKURS ROTTERDAM 10 jeptcmber. Prijzen (exd. blw. )n yildenr. per 30 (tg nf-bedrijl op a»JlO volpena kw. elaen binnenland cc. exporo: Wel-s nenland-. bintje 25 mm in bintje 50 trav opw. 20,56—...— y, m opw. 33/»—27.00-. xandaardappelen b:r nenlwd: bintje 25 mm opw. 15f binr/mland cn export Roed prijshoudend. VEILING TERNEUZEN 10 "eptembcr. per Muie: «Ia 2 6—t; bloemkool b'S yi-30, b 20: gr. y.mrt. 15—22; knolselderij 30 _32; pp, bos; selderij I»; peteraell* 17—24; kra ter. 5-12; per kg meerlander* grote 2£: bin tje» grote 27—23. andljrje 47: prei 46—56. pr. "nonen 10;-li0; tommbra: a «-«. ai «S. b 51—59. c 42—K; sav. kool 44—48. atoksnijheowi 2 40—62. uien 23—tX. tydemaa I; W 77. 75 76,40, 70 76.40. 65 £0,80. d» 23. 2: 30 55. 70 40 -70, 6 03i. James grieve 1: 30 37—40 70 MfO 49. 65 36, dffl 2v. beurre hardy 1: 73 101 101,40, 70 101,40. 65 92,20, 60 30. 2: 55 57. 50 20. VEILING KAPELLE-BIEZELTNGE 10 septetnber. Brs^nen Industrie MI 227—248. doornlore bramen per doos I 60—74, lil 56: appelen peren: br. hardy I. 70.80 103-104. 65 64—95. 60 82. II: 70.80 S3 65 83. 60 71. Its: 55 S>. lib 55 51, lid grof 26. hjn 16; br. 55 4*. Ut 10-30 grof 37. fijn 10; 65 9705. 00 96. 50 70. 11a S» r. ran I: £0-7-7 43, 53 26, II: 80 V). 70-80 87. 65 61 Ho 55 12. ïld 62, grof 53, fijn 27. kreet II; cox's orange p. I: 80 61, 75 65(O. 70 6764. 65 61. II: 70 5!. 65 47. grof 30: James grieve J 70-80 43—57, 65 34, II: 70-80 33. 65 27. 80 36, grol "8; lired I: 70-80 39 65 34, II: 70 W» 34, 05 23. grol 27; tydeman e. w, I: 80 79, 70.80 7880 65 61—66 60 43, II: M 62, 70-80 51. 65 35. 60 27. lid 25. grof 31: pitinaston rluch I" 80 39 70-80 44. £5 36, lid 25, grof 13; br. de menxie I": 70-90 60. 60-70 47. lid 22. grof 35: jac. aeöei II: "5 43, 65 28—29; brara- ley's aeedlfng 3: £0 42 3*>90 47, 70-M 33; «iit- w.t orange I: 7TPS0 41—44. 65 35-39. II: 70-30 33-35, 65 25: sig. d'esperen H: 65 40. 55 33, £0 18: c- elra I: 70 30, 60 26; eiapp's fav. II 65 54; diversen: aardbeien per doos I 75— 54, II 36—71; fremoorer. per doos I 141, II 80; meloenen per stuk 48167; r. Victoria I 100 156, II 21—88, grof 28—83, labrlek 10—27; war- wick 1 70—92. n 21—10, grof 26-63. Iabriek 6—17; monarch I 106; burbaafc I 79. II 37: aardappelen grote 14—17; groenter. kropsla bloemkool öoor<Sr.-42: dubb. pr. bonen 96—- 116: pronkbonei nj—ioi; prei 75; kroten 33. ING GOKS-KRABBENDIJKE Export- en IndcstrleveHLigr a. ■s I 82, IIx 76; bramen (4 kg per vei krat) I t II: 41. 70 90 30.6: trdeman's early 1: 80-30 75. 70-90 72—76, 05-73 S3—64. 80SS 4666, II: 80-90 42 70-80 35. 60-70 30.60: james grieve lired II: 80-90 42. 70-80 37. 65-70 33: triumph de vienne TT: 80-90 44 70-80 71. 65-70 76; gewone veiling: cox's orange pippin I: 70-75 48—54, 65-70 38; tnomphe de vienne I: 70-80 84—86, 65-70 84 60-?ó 81. graf 49; beurre hardy I: 7OM —>—72, «-70 68—70. 65-65 61. 55-6) 37. grof 24: totale aanvoer hard fruit 1.800 kisten; I 60—50. graf 55: burbani «tant I ff-, groente: per stuk: kropsla 2.608.50; komk. I 37—38. II 2320; bloemkool: 3 per krat 66-69. 4 34-61, 1246, 8 30; per bos: wortelen 44; per kg: aardappelen bonken 3537. grate 19—31. driel 14; tomaten a 46—6), b 65. c 1642, rode kool 26—29; gr. sav. kool 785—37; dubb. pr. bonen n 124. a!w. 21—35; pronkbonen 89—97; spekbor-en 118: andijvie II 29—41; IIx 7—12; uien 5',4—27; prei 62—64. ADVERTENTIE Noordweg 135 MIDDELBURG Voor alle voorkomende ritten Speciaal het adres voor trouwauto's Telefoon (01180 32O0-6668

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 21