IVuillOclft Club Brugge kampioen M0RET - SLUISKIL SportfhaDvaria SCHIETINGEN PRIJS-SLAG AAN&. HEMENDEN EN BEDIENDEN IEDERE ZEEUW LEEST DE PZC! Nieuw voorjaar Nieuwe modellen Nieuwe kleuren HULST aankomend dekorateur WOENSDAG II APRIL 1973 TERNEUZEN Drieënvijftig jaar na zijn laatste kampioenschap heeft Club Brugge opnieuw de titel be haald in de Belgische hoogste afde ling. Dit gebeurde na een 1-1 gelijk spel bij Anderlecht en doordat Stan dard Luik hij KV Mechclen met 2-2 gelijkspeelde. Het 1-1 gelijkspel in het Astrldpark kwam op het scorebord doordat bei de ploegen een strafschop benutten. De eer mocht Lambert nemen nadat Jan Ruiter Lefèbre foutief had afge stopt. Anderlecht mocht via Vorhey- en de stand gelijk stellen. Na afloop spoelden er zich in en rond het veld onbeschrijflijke tonelen ar. Cham pagneflessen werden geopend en gin gen rond in de Brugse kleedkamer. De Brugse spionkop, die de reis naar Brussel natuurlijk had meege maakt, zong uit volle borst de liede ren, welke door het geïmproviseerde blaasorkest werden ingezet. In de nabijgelegen café's werden na afloop vele pinten gepakt door de uitgela ten Brugse menigte, die dit seizoen eindelijk krijgt waar het al jaren recht op heeft. Zoals gezegd speelde de uitslag van KV Mechelen - Standard ook nog een grote rol. KV Mechelen leek de wedstrijd reeds vroeg in haar voor deel te gaan beslissen. Door Jeck (in eigen doel) en Van Herp stond het al spoedig 2-0 voor de gastheren Van Moer maakte nog wel 2-1 maar KV Mechelen kreeg ook toen nog de beste kansen- Zelfs een strafschop werd door De Moor gemist en toen deed Standard het maar. Musovic slaagde erin de verdediging te om zeilen en met een listige schuiver schoot hij de gelijkmaker binnen. Standard blijft daardoor tweede in de rangschikking Racing White slaagde ei namelijk bij St-Truïden ook niet in de volle buit binnen te halen. St-Trulden was zelfs veel ge vaarlijker meestal langs Riedl en Wissmann. Deze Wissman scoorde reeds na 7 minuten een magnifiek doelpunt. Pas 10 minuten voor het einde kon Koens 1-1 maken met een kopbal. Beerschot (1-1 tegen Crossing) en BELGISCH VOETBAL Lierse (0 0 tegen Beringen) speelden ook gelijk zodat de stand bovenaan geen wijzigingen ondergaat. Berchem kreeg er twee punten bij door Union met 2-0 te verslaan. Diest wil zich schijnbaar nog niet gewonnen geven getuige de 0-2 zege bij Cercle Brugge. De achterstand op Union bedraagt nu nog slechts drie punten en met nog drie wed strijden te spelen belooft, dit nog een heleboel spanning onderaan. FC Luik speelde tegen Antwerp een prima wedstrijd en won tenslotte met 4-1. PORGNOSES: Nu de kampioen bekend is, gaan we de strijd om de deelname aan de UEFA-cup op de voet volgen Ook de ploeg die met Crossing naar de tweede klas zal dalen is nog niet bekend. Zaterdag en zondag zijn er weer enkele belangrijke wedstrijden. Zo speelt Diest thuis tegen Crossing. Hoewel van Crossing wordt ver wacht dat het zijn sportieve taak vervult geloven wij toch in een Diestse overwinning. Daarna is na tuurlijk de uitslag van Union - KV Mechelen van groot belang. Verliest Union dan heeft het nog slechts een punt voorsprong op Diest. Wint Uni on echter dan is het voor Diest ver gebeurd. Club Brugge speelt voor eigen ploeg tegen St-Truiden. Nu het eindelijk vrijuit kan spelen, verwacht het pu bliek natuurlijk na de hulde die er voor de wedstrijd zal komen, een grootse wedstrijd van zijn kampi- oensploeg met. het liefst zoveel mo gelijk doelpunten. Anderlecht moet de wedstrijd uit tegen Antwerp proberen te winnen want anders kunnen de Brusselaars een kruisje maken over eventueel internationaal voetbal Standard is goed voor de volle winst in de thuiswedstrijd tegen Berchem maar Lierse zal het tegen FC Luik iets moeilijker krijgen. Ra cing White speelt zaterdagavond te gen Beringen. Frlts Bakker- OOSTBURG Verliezen is voor som mige voetbalteams nog altijd een moeilijk te verteren zaak. Dit bleek donderdagavond weer maar eens over duidelijk tijdens de zaal voetbal wed strijd Leraren KWL tegen Alheo in het kader van de zaal voetbalcompe titie gespeeld in de Oostburgse sport hal. De Alheo'ers konden het kenne lijk niet verkroppen dat hun 1-0 voorsprong door de leraren werd om gewerkt in een 1-2 achterstand. Tot op dat moment ging alles hard, maar fair. Hierna echter begonne de Al heo'ers ook andere, volgens de spel regels niet geoorloofde, middelen te gebruiken. Toen tegen het einde van de wedstrijd de Leraren bovendien nog een 4-2 voorsprong wisten te be werkstelligen, was het sportieve hek helemaal van de dam: er werd ge trapt en gegrepen naar de tegenstan der die in de buurt was. Het initia tief ging weliswaar uit van Alheo. maar de leraren lieten zich ook niet helemaal onbetuigd. Het eindsignaal redda de wedstrijd van een volledige afgang in sportief opzicht. Een ver diende 4-2 overwinning voor KWL. In de andere twee wedstrijden ging het rustiger „oe. Reden hiervan was natuurlijk ook het grotere krachts verschil dat tussen de ploegen be stond. Verduijn won met 9-2 cijfers van Blijf Fit, wat vooral voor de laatsten geen reden tot. ontevreden heid mag zijn. ABN won met dub bele cijfers van Gemeente Oostburg (10-2). De voetballers van de gemeen te bleven wel tol. dc laatste seconde doorvechten om de score een nog wat draaglijker aanblik te geven. Stand: McFieHuiQua 11-21, Verduijn 12-20, ABN 11-18, 't Westen 11-17, Groede 10-15, Leraren KWL 11-14, Ad ministratief Personeel 11-10, WIK 11-8 OBV 11-8, Van Hal en Kareis 11-7, Ge meente Oostburg 11-6, Winkeliers 10-5 Alheo 12-4, Blij-f Fit 11-1. Donderdag worden de volgende wed strijden gespeeld: De twee ondersten van de ranglijst Alheo en Blijf Fit ontmoeten elkaar. De twee middenmoters OBV en Van Hal en Kareis gaan uitmaken wie van de twee voorlopig de hoogste plaats op de ranglijst in gaat nemen. De laatste wedstrijd belooft een bijzon der interessant treffen te worden tus sen Verduijn en Groede. Met name de Groedenaren zullen alles in het werk stellen om nog een plaats op de ranglijst te stijgen, terwijl Ver duijn de laatste kans om enigszins in de buurt van McFieHuiQua te blij ven zeker zal willen benutten. Aan de schieting in 'Het Schuttershof te Sas van Gent namen 20 personen deel. De uitslag luidde :hogevogel D. van Ham Sas van Gent; eerste zijvo gel N. Kuylens Assenede (B). tweede zijvogel W- Sch\?le Sas van Gent, grootste aantal kleine vogels (4) A. Hollen Gent (B). Aan de schieting bij W. Blommaert te Hulst nnmen 40 schutters deel De uitslag luidde: Wip I: hogevogel W.' Blommaert Hulst; eerste zij vogel V. de Vos Hulst; tweede zijvogel W. Blommaert Hulst; grootste aantal (5) A. Stallaert Boschkapelle en Fr. Vonck Kapellebrug. Wip II: hogevogel L. Verbraecken Hulst: eerste zijvogel L- Preene Hulst; tweede zij vogel Taalboom Zuiddorpe; grootste aantal (4) A- de Koek en L. Fassert beiden te Hulst. Aan de schieting bij P. Leeraert te Hulst namen 28 schutters deel. De uitslag luidde: hogevogel A. de Nijs Hulst; eerste zijvogel F- Schauwaert Hulst; tweede zijvogel E; Leeraert Hulst; grootste aantal (5) P- Leeraert Hulst. Aan de schieting bij Cyr. de Kindt te Kapellebrug namen 105 schutters deel. De uitslag luidde: Wip I: hogevogel G. de Wit Clinge; eerste zijvogel R. de Moor De Klinge (B); tweede zijvogel A. Huygens St-Gillis B Tweede wip: hogevogel L. de Kindt Paal (B); eer ste zij vogel en tweede zij vogel A van Landeghem St-Gillis (B): grootste aantal (5) F Franckaert De Klinge (B). Aan de schieting bij P. van Dijk te Hengstdijk namen 35 schutters deel- De uitslag luidde: hogevogel en eerste zij vogel Fr. van Kruyssen Klooster- zande; tweede zijvogel Th. Pauwels Axel; grootste aantal (6) R. van Es- broeck Lamswaarde; Wip II: hogevo gel G- Pauwels Groenendijk; eerste zijvogel Th. Pauwels Kloosterzande; tweede zijvogel Fr. van Kruyssen Kloosterzande; grootste rantal (6) P-' Claessens Lamswaarde. Aan de schieting bij L. Vermuë te Zuiddorpe namen 36 schutters deel. De uitslag luidde: hogevogel eerste en tweede zijvogel A. Jesoirens Koe wacht; grootste aantal (4) A. Mat- theeusens Axel. Aan de schieting bij J- de Guchteneire te Koewacht namen 91 schutters deel. De uitslag luidde: hogevogel en eerste zij vogel: O. Saman, Koewacht; tweede zijvogel: G. Baert, Terneuzen; groot ste aantal kleine vogels (5 stuks): A. van Poeke, Koewacht. Aan de schieting bij A. de Kind te Koewacht namen 68 schutters deel. De uitslag luidde: hogevogel en eerste zijvogel: R. de Kir.dt, Koewacht: twee de zijvogel: V. de Vos. Huls*: grootste aantal kleine vogels (4 stuks): E. Baert. Koewacht. Aan de schieting bij A de Kind te Koewacht namen 55 schutters deel. De uitslag luidde: hogevogel: A. de Vos, Koewacht, eerste rijvogel: P- Groenewegen. Koewacht: tweede zij- vogel: R. Baert, Koewacht: grootste aantal (3 stuks): mevrouw Zag Axel. Aan de schieting bij A. de Block te Zuiddorpe namen 49 personen deel. De uitslag luidde: hogevogel: P. Oos- ting, Axel; eerste zijvogel; L. van Damme. Koewacht; tweede zijvogel: R. David, Koewacht; grootste aantal (4 stuks): C. de Mey, Zuiddorpe. Aan de schieting bij V. de Caluwé te Graauw namen 37 personen deel. De uitslag luidde: wip I: hogevogel: A. de Nijs, Hulst: eerste zijvogel: R- Ver- schueren, Graauw; tweede zijvogel: Th. Crombeen, Graauw. Wip II: hogevogel: C. de Cauwer, Hulst; eerste zijvogel: A. Asselman, Hulst; tweede zijvogel: T. Crombeen, Graauw; grootste aantal (6 stuks): Fr. Vonck, Kapellebrug. Aan de schieting bij P. van Oevelen te Lamswaarde namen 54 personen deel. De uitslag luidde: wip I: hogevogel: H- van Waterschoot. Hengstdijk: eer ste zijvogel: Th. Pauwels, Axel; twee de zijvogel: A. Mahu. Lamswaarde; grootste aantal (5 stuks): Th. Pau wels, Axel: extra hogevogel: E. Pau wels, Kloosterzande. Wip II: hogevogel: G- van Driessche, Lamswaarde: eerste zijvogel: Th. Pau wels, Axel; tweede zijvogel: W. Pau wels, Axel; grootste aantal (3 stuks): A- Mahu, Lamswaarde. Aan de zaterdagschieting bij "De Lin de' te Kloosterzande namen 31 schut ters deel. De uitslag luidde: wip I: hogevogel: A. Verhoeven, Kloosterzan de: eerste zijvogel: J. Hoop, Klooster zande; tweede zij vogel: Th. Cambeen, Walsoorden; extra hogevogel. J. Ser- rarens. Rapenburg. Wip II: hogevogel: Th. Cambeen, Wals oorden; eerste zij vogel: E. de aMet, Ossenisse; tweede zijvogel: A. Vert oe ven, Kloosterzande; extra hogevogel: J- Hoop, Kloosterzande; grootste aan tal (3 stuks): G. van Poorten, Ossenis- Aan de zondagschieting bij T>e Linde' te Kloosteizande namen 41 schutters deel. De uitslag luidde: wip I: hogevo gel: Th. Cambeen, Walsoorden; eerste zijvogel: A. van Gassen, Ossenisse; tweede zijvogel: Fr. van Kruyssen, Kloosterzande: extra hogevogel: R- Hermans. Ossenisse; grootste aantai (6 stuks): E. Warrens, Groenendijk. Wip II: hogevogel: G- Pauwels, Groe nendijk; eerste zijvogel: J. Bogaert.' Kloosterzande; tweede zijvogel: Fr- van Kruyssen, Kloosterzande; extra hogevogel' J. Verhoeven, Kloosterzan de; grootste aantal (6 stuks): R- Her mans, Ossenisse. AARDENBURG De handboogschut tersvereniging Sint-Sebastiaan hield een prijsschieting waaraan 16 schut ters deelnamen. De uitslag was: hoog vogel, J. Cattoor; zijvogels, H. de Rijcke en J. Houg; kallen J. Houg en J. Heijboer; meeste kleine vogels, R. de Clerck. prijs St-Sebastiaan, P. Blondeel; prijs garage Heijboer, D. van Hermon en H. van Iwaarden Jr; extra prijzen, J. Heijboer en Fr. Ver- KLOOSTERZANDE 'erkiezing voorzitter "rarische commissie \PJ en PJZ op 17 april KLOOSTERZANDE Voorzitter A. de Bruycker van het bestuu- van de agrarische commisie van de kring Hulst van de KPJ en de PJZ Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen is afgetreden. De verkiezing van een nieuwe voorzit ter zal op 17 april plaatsvinden. Alle leden van het bestuur zullen dan aan wezig zijn. OBV versloeg Terneuzen OOSTBURG De Oostburgse Biljart Vereniging (OBV) speelde een wed strijd tegen Terneuzen in het clublo kaal bij U. de Windt. De thuis spelen de Oostburgers hadden de ballen be ter onder controle en wisten 5 partij en te winnen, terwijl de Terneuze- noars genoegen moesten nemen met drie overwinningen. De Oostburgers maakten in totaal 449 caramboles, bijna honderd meer dan de gasten, die niet verder kwamen dan 353. De gede tailleerde uitslag is: R. Meulenblok - F. van de Velde 0-2, J. Versprille-L. de Rooij 0-2, A. Versprille - W. Luijk 2-0, C. Moerman - A. van de Westeinde 2-0, J. Robijn - J. van de Moortel 0-2, J. van de Bunder G. Krijger 2-0, A. van de Gazelle - J. van TIelt 2-0, Iz. Verhage - mevrouw van Tielt 2-0. TERHOLE 'De Loetzers' vergaderden TERHOLE Onder voorzitterschap van de heer G. de Deckere kwam het bestuur van de carnavalsclub De Loetzers' uit Terhole samen in lokaal J. van Schonenberg te Terhole. Uit de jaarverslagen van secretaris H. Colsen en penningmeester H. de Boeye bleek dat de vereniging er goed voor staat. Besloten werd om meerdere activitei ten te gaan ontplooien, die ten doel moeten hebben nieuwe kledij aan te schaffen voor Prins Carnaval en de Raad van Elf. CL INGE Jaarvergadering muziekvereniging CLINGE Zaterdag hield de muziek vereniging "Weldoen door Vermaak' uit Clinge in zaal Trpubadour te Clin ge de algemene Jaarvergadering onder leiding van de heer Fr. Blommaert. Na behandeling van de jaarverslagen van secretaris F. Taalman en penning meester H. Brabers werd een be stuursverkiezing gehouden wegens het periodiek aftreden van de heren F- Blommaert, J. van den Buclk en C. Burm, die zich herkiesbaar stelden. Gekozen werden de heren; Fr. Blom maert, C. Burm, Fr. Plasschaert, E. Ivens, P. Acke en K. Verstraeten. Het ophalen van oud-papier in verband met de aanschaffing van nieuwe uni formen voor muzikanten en majoret tes zal blijven doorgaan. Tijdens de vergadering, die zeer druk bezocht werd, werd tenslotte deel te nemen aan de festiviteiten die te Heikant. Sint-Jansteen en de Belgische plaats Bouchaute gehouden worden. De heer Fr. Blommaert werd weer tot voorzit ter van "Weldoen door Vermaak' her kozen. SLUIS 'Willen is Kunnen' geeft uitvoering SLUIS De Sluisse gymnastiekvere niging "Willen is Kruinen' geeft vrijdag avond in de sportzaal te Sluis een uitvoering voor leden, adspiranten en belangstellenden. Aan deze uitvoering, die om 7 uur begint wordt deelgeno men door alle damesgroepen, heren- groepen en junioren van WIK. Tentoonstelling werk leerlingen school De Komme BIERVLIET Donderdag 12 en vrij dag 13 april houdt de r-k basisschool De Komme te Biervliet de jaarlijkse tentoonstelling van handenarbeid- en: handwerkprodukten van leerlingen I van de school. Beide avonden gaan de deuren van de school open om zeven uur en de tentoonstelling kan bezich tigd worden tot half tien. Voor dc ouders bestaat voorts de gelegenheid met de leerkrachten van gedachten te wisselen over de vorderingen van hun kind. Boiling AARDENBURG De boldersclub De ware vrienden' hield in lokaal Ver hulst de 2e clubbolling van het sei zoen en een koningsbolling De titel van koning kreeg de heer P. Boek hout. De uitslagen waren: C. Gijs J. Hol 10-6; L- de Hon - B. Bouwens 10- 7; Th. Dhondt - Em. Verhulst 10-8; D. Dhondt - A. Standaert 10-2; W. Claus - W. Rootsaert 10-7; P. Boekhout - A. de Smet 10-6; J. Simpelaar - P. Staelens 10-7. Biljarten Aan de biljartwedstrijd bij R. Thille- man te Nieuw-Namen namen 18 per sonen deel. De uitslag luidde: 1 F. van der Heyden-A. Blommaert; 2 H. Pies- sens-Fl. Blommaert; 3 J. Apers-E. Coe- nen; 4 A. van de Walle-R. Vlegels; 5 J, van Landegehem-A. van Damme; 6 G. Verley-W. van Roeyen; 7 M. Theewens- A. Verict; 8 G. Cappaert-K. Bos man; 9 J. de Kever-Th. Praet. De Hulsterse biljartclub De Lustige Toepers' syeelde in lokaal G. Lybaari te Hulst een biljartwedstrijd tegen de Koev.-ac'ntse biljartclub Tovak.' De Lustige Toepers wonnen met 13-7. De uitslagen luidden: de Lustige Toepers- Tovak: J Lybaart-F. Rombout 1-1; P- Blommaert-P Martens 1-1; F. Dreyser- P. van Gassen 1-1; A- van Dorsselaer- C- Martens 1-1; C- Herkelmans-A. Cop- pieters 1-1; J. Willekens-mej. Kitty van Boven 2-0; W. Dobbelaer-F. Buysse 1- 1; W. bracke-B. Rombout 2-0; F. de Bilde-Th. van Goethem 1-1; A. Lybaart- G. Martens 2-0. De biljartclub 'Bosse Toepers' uit Boschkapelle speelden een uitwed strijd tegen de biljartclub De Phihp- pino's' uit Philippine. De Bosse Toe- pers wonnen met 12-8. De uitslagen luidden: De Philippino's-Bosse Toe- pers: W. Moelker-G. Vinck 0-2; K. Buse-W- Lambert 2-0; J. Decker-T. van Schaik 0-2; W. van Lemmen-M. van Schaik 0-2; J. Dijkers-H. Mei 0-2; W. van de Hemel-Th. Stevendael 0-2; P. Geelhoed-Fr. Dobbelaer 1-1; J. Taak- man-P. Vonk 2-0; A. van Vooren-A. Strobbe 2-0; M. van De Meersel-W. Nicolaes 1-1- In lokaal P. Wentzler te Hulst speelde de Hulsterse biljartclub ONA tegen de Westdorpse biljartclub 't Raedhuys. ONA won met 17-3. De uitslagen luid den: ONA-'t Raedhuys: J. de Wit-K. Vonk 2-0; A- Picavet-M- Pluym 1-1; E. Wentzler-C. de Vriendt 2-0; W- van de Voorde-M. de Smet 2-0; Ch. de Wolf-P- de Waal 2-0; Fr. Wentzler-M. van Lent 1-1; L. Seghers-J. Martinet 1-1; T. de Wilde-R. van Daele 2-0; M. de Wit-S. Pluym 2-0; J. Pilaet-J. van der Goes 2- Wedvluchten GROEDE De postduivenhoudersver- eniging 'Strijd in Vrede' te Groede hield een prijsvlucht vanuit Knesselae- re. De uitslagen luidden: tot en met 3 H. Simpelaar; 4 J. Manhave; 5 C. van de Wege; 6 J. Manhave; 7 gebroe ders De Krijger; 8 J. Manhave; 9 gebroeders De Krijger. SJOELEN De eindstand van de sjoelvereniging "Wij blijven actief', gevestigd bij de heer R. de Vilder luidt als volgt: 1 en kampioene mevrouw R. Keyzer-Pien- broeck, 2 mevrouw T. Keyzer-Polfliet; 3 mevrouw M. de Vilder-Van Kerckho- ven; 4 mevrouw M. Scahauwaert-Van der Kelen; 5 mevrouw R. van de Velde; 6 mevrouw E. Keyzer-Vermee- ren. GEZELSCHAPSSPELEN Bij de heer W. van Swaal te Hulst werden door een zestiental' personen gezelschapsspelen beoefend, zoals kaarten, biljarten, tritsen, balschieten en pieken. De einduitslag luidde: 1 Willy van Swaal - J. van Delft; 2 J. van Vlierberghe G. van Damme; 3 de heer en mevrouw Th. de Witte; 4 L. van Mol - Werner van Swaal; 5 me vrouw De Smet - Fr. van Swaal; 6 de heer en mevrouw H- de Vos; 7 R. Bogaert - mevrouw Van Mol, 8 Th. de Cock - E. Bogaert. Kaartwedstrijd Aan de kaartwedstrijd van 'Sint-Ceci- lia' bij de h eer R. de Vilder te Hulst namen 24 personen deel. De uitslag luidde: 1 Fr. Buys 6-0; 2 Th. de Rijck 6-0, 3 L. Lebbinck 6-9, 4 A. Reyns 6-0, 5 J. Pleunis 4-2. De huidige competitiestand van de kaartclub 'Sint-Cecilia' te Hulst luidt als volgt: 1 G. de Wit 50 pnt; 2 G. Gijsel 48 pnt; 3 P. van Kerckhoven 48 pnt; 4 M. Keyzer, 5 A. Prince. Benoeming AARDENBURG De heer C. P. Kra mer uit Middelburg is met ingang van 1 april als wachtmeester geplaatst bij de rijkspolitie groep Aardenburg. Rocking Martin and his Delta's in Atlanta Sluiskil SLUISKIL Zondagavond treedt de rock en roll-formatie Rocking Martin and his Delta's uit Den Haag op in Atlanta te Sluiskil. Het optreden van deze groep begint om acht uur. avond is georganiseerd door de Sluis- kilse jongeren R. Visser, J. Woifert, P. Visser en R. Baart. De avond tevoren zaterdagavond treedt deze groep samen met The Slade op in het Ahoy Sportpaleis te Rotterdam. Emile Buijsse over 'Oud Sluis' voor 'Oud Terneuzen' TERNEUZEN Auteur en PZC-mede- werker Emile Buijsse uit Sint-Andries- Brugge geeft dinsdag 17 april een lezing met dia's over 'het oude Sluis' voor de leden van de vereniging 'Oud Terneuzen.' Dat gebeurt op de slotbij eenkomst van dit seizoen in café De Vriendschap.' Bestuurslid P. J. Acke heeft bedankt. Voor deze vacature is de heer S. A. van Raalten kandidaat. De bijeenkomst begint om 20 uur. Observatietocht De Steltkluut TERNEUZEN De vogelwacht De Steltkluut' uit Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen hield zaterdag voor de middag een observatietocht in en na bij de observatiehut De Spuikom' bij de Westsluis te Terneuzen. De leiding van de observatie berustte bij de heer G. Ottens uit Terneuzen. Onder de aanwezige leden die aan de observatie deelnamen waren ook mensen uit Den Haag. SCHOONDUKE Kinderkerkdienst in •»?ref. kerk Schoondijke SCHOONDIJKE Zondag is de gere formeerde kerk te Schoondijke begon nen met het organiseren van kinder kerkdiensten. De kinderdiensten wor den gehouden tijdens de morgendienst voor de leeftijdsgroep acht tot en met twaalf jaar en töjdens de middag- clienst komen de kleinere kinderen van vier tot en met zeven jaar aan bod. De opkomst bij beide leeftijds groepen was tijdens de eerste kinder- dienst bijzonder goed. Deze diensten zullen elke tweede en vierde zondag van de maand worden gehouden. Iede re eerste zondag van de maand is het 'oppasdienst' voor de allerklein sten. Allés vindt plaats in jeugdgge- bouw 'Laus Deo' te Schoondijke. CADZAND ASOC De algemene sport- en ontsoannings- vereniging Cadzand (ASOC) hield maandagavond in 't. Zwin' te Cadzand- dorp haar eerste algemene vergadering. Besloten werd een nieuwe contributie regeling in te stellen. De nieuwe rege ling houdt onder meer in dat het der de lid uit één gezin reductie krijgt. Voor het huishoudelijk gedeelte liet.en de jongens en meisjes van de gymna- stiekafdeling zien wat; ze konden. Kindervoorstelling De vereniging voor openbaar onder wijs in Cadzand hield zaterdag in 'tl Zwin' ie Cadzand-dorp een ontspan ningsmiddag voor de schooljeugd. Ali Ben Lux bracht een vrolijk program ma van poppenkastvoorstelling, goo cheltrucs en dergelijke. OOSTBURG rartavond van NKV -vrouwen OOSTBURG In het Nederlands her vormd kerkcentrum te Oostburg hield de plaatselijke vrouwenbeweging van de NKV-afdeling Oostburg een kaart avond. Er waren 49 deelnemers, waai-van 23 om te jokeren en 26 om te bieden.. Uitslag jokeren: 1 mevrouw E. Verkeste-Quaars 42 strafpunten, 2 mevrouw R. Pilaet-Luijcks 44, 3 me vrouw M. Zeegers-Verstraete 44, 4 mevrouw C. de Back-de Graaf 47, 5 mevrouw J. van de Vijver-Legrand 58, 6 mevrouw M. Pijcke van Pamelen 63. 7 mevrouw A. van de Velde-van Vooren 63, 8 mevrouw M. Toumois- Geirnaert 71, 9 mevrouw K. van de Bossche-Beerens 71, 10 mevrouw M- de Suttér-Bouwens 76. Mevrouw M. van Pamelen vergaarde de meeste strafpunten, namelijk 135. Voor deze prestatie kreeg ze de poe delprijs. Winnaars bieden: 1. H. van Renthergen met mevrouw Buijs-de Jonge, 2 H. van de Velde met me vrouw Goethals-van Basselaere, 3 E. van Pamelen met W. de Rijcke, 4 P. Matthijs met P. de Loos, 5 J. Cauwels met mevrouw De Loos-van de Velde, 6 mevrouw Dhaenens met Th. Pijcke, 7 P. Paepe met mevrouw De Vries- Schot. Verliezersronde: A. Goethals met mevrouw Matthijs-Meulebroek. 2 W. Beerens met mevrouw van de Velde-Loesaert. FIAT 127 1972 15 INRUILERS ASCONA 1600 1971 van 50/- FIAT 124 FAMILIALE 1971 tot 500,- MERCEDES 200 D 1969 MERCEDES 200 D, nieuwe motor 1968 AUDI 100 S 1969 NSU 1200 TT 1969 FORD 15 M TS FORD 20 M TS 1968 1967 R 8 1969 Door inruil op PEUGEOT 404 1968 SUBARU AUTO-SUPERMARKT telefoon 01157- 222 en 627 Uw SUBARU-dealer voor geheel Zeeuwsch-Vlaanderen JAC. HERMANS Een prettige werksfeer, afwisseling in je werk, en natuurlijk een goed salaris, zijn belangrijke punten in je functie. Voor enkele ACTIEVE JON GE MENSEN biedt de PRIJSSLAG de mogelijkheid te werken in zo'n functie. Zij kunnen bijv. in onze CONSUMENTENMARKTEN te OOST BURG, AXEL en SAS VAN GENT geplaatst worden als: emmm (De opleiding voor deze leuke en goed betaalde baan vindt in het filiaal MINIMUMLEEFTIJD 17 JAAR. Wij betalen geen cao-salarissenmaai- meer, bovendien reiskostenver goeding waar nodig, alsmede per 31 december 2% GRATIFICATIE. Voor VRIJBLIJVENDE inlichtingen bent u welkom op onze sollicitatae- avond op donderdag 12 april a.s., van: 18.00-19.00 uur in RESTAURANT "ROYAL', GENTSESTRAAT 12, SAS VAN GENT. Indien u interesse heeft voor plaatsing in OOSTBURG, kunt u zich wen den tot de bedrijfsleider, of rechtstreeks aan ons HOOFDKANTOOR te BERGEN OP ZOOM, telefoon 01640-36750. Na telefonisch verzoek bestaat de mogelijkheid dat het sollicitatiegesprek bij u THUIS plaatsvindt. Vlooswijkstraat 26 - Terneuzen Uw adres voor betaalbare suède en nappa kleding r zo spoedig mogelijke indiensttreding een die als taak krijgt de afdeling meeneem-verkoop op aantrekkelijke wijze te verzorgen. Kennis van eenvoudige standbouw, plakkaatschrijven en vooral handigheid is gewenst. Sollicitaties te richten aan de afdeling personeelszaken van Morres Meubelbedrijven B.V., In dustrieweg, Hulst. Ook kan een telefonische afspraak voor een nader onderhoud worden ge maakt .Desgewenst ook voor 's avonds of in het weekend (01140-7100, toestel 137, de heer Steel)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 22