■AGENDfa Werkgroep bekijkt mogelijkheden promenade Axel KjcKins bleyle dit jaar geen hogere subsidie ïoor 'hosanna' MARKTBERICHTEN 1 ZONWERING HOUTE ZOON Goese Middenstand trekt vier mille uit voor komende toeristische dap en Kerkelijke mutaties LEES DE PZC woensdag u APBiL 1973 WISSEL BEVELANDLN WISSEL SCHOUWENrtovmcit.it zuuwsi coumnt 5 BESLISSING VALT 31 MEI AXEL Uiterlijk 31 mei wordt er definitief beslist of de Noordstraat in Ixcl ren promenade krijgt. Om de meningen onder de winkeliers te pei len en elders informatie op te doen is er een werkgroep opgericht. De ledr/j jullen in andere plaatsen promenade plannen bekijken en besprekingen voe ren met de zakenmensen. Dit vertelde burgemeester M- K. van Dijke dinsdagmiddag op de wekelijkse persconferentie. Over het promenade plan is enkele weken geleden een bijeenkomst met winkeliers en ge meente gehouden. Het merendeel van de zakenmensen zei toen in principe 'ja' tegen ae plannen in afwachting van een nadere uitwerking. Andere punten die op de persconferentie ter sprake kwamen, zijn: B. en w. hebben voorgesteld op het overleg van b. en w.'s van Zeeuwsch-Vlaanderen. 16 mei. te pra len over de districtsgeneeskundige en gezondheidsdienst, het vervoer van geestelijk gehandicapte schoolkinderen, het verlenen van uitkeringen aan bij standstrekkers ter gelegenheid van hu welijksjubilea, de regeling regionaal woonwagenkamp en een wijziging in de verordening brandweerkring Zeeuwsch-Vlaanderen. De fanfare 'Hosanna' krijgt dit jaar geen hogere subsidie. B en w. zijn wel bereid ae- post voor het begrotingsjaar 1974 nader te bekijken- Hosanna dat met financiële moei lijkheden kampt ontvangt nu een bijdrage van 1000,- per jaar. In het verleden was dat ƒ2000,- maar toen speelde het; korps nog in de afdeling 'uitmuntendheid'. De fanfare zit nu in de ereafdeling. De tennisclub van Axel wil voor kinderen van tennissers speelgelegen- heid inrichten bij de tenisbaan. Er komt onder meer een zandbak. Het gemeentepersoneel krijgt september een dag vrijaf in verband met het 25-jarig regeringsjubileum van de koningin. o De verlichting van de Gebuurte in Overslag wordt verbeterd. De PZEM voert een verkabeling uit. ADVERTENTIE) cjeonnavolgbare.niefc ie imiteren ecUie franse - Maten IW De spijkerpakschoenen... debroekpakmodesckoenen... 'dedirekteursschoenen... deijzersterke school schoenen In 15 fcleurkombinaties... Verkrijgbaar bij DOVERS SCHOENEN Winkelgalerij Lange Delft - Middelburg WOENSDAG 11 APRIL 1973 MIDDELBURG Landluststraat 10 uur: bijeenkomst NVvH. Schouwburg, 20 uur: toneeluitvoering 'Alles voor de tuin.' 't Trefpunt. 14-16 uur: kinderactivitei ten voor 6-9 jaar. VLISSINGEN Sint-J osephzieken- huis, 20-21.15 uur: uitzending RaWa. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 14-17 uur: tentoonstelling 'beelden bui ten.' GOES Museum voor Noord- en Zuid-Beveland. 10-12 en 13.30-17 uur: tentoonstelling TVfet prent het oude Beveland herkend.' HULST Meubelzaak Morres: expo sitie schilderijen van Reinmond Kim- pe. Galerie Van Geyt, 9-12 en 13.30-17 uur: expositie van het werk van Jan Maas en Leonard Maas. KORTGENE Galerie Les Deux Cha- peaux. 9-12 en 14-17.30 uur en galerij Opus 2. 9.30-12 en 14-17 uur: expositie olieverfschilderijen en aquarellen Mies Caller.felds-Carsten. MIDDELBURG Nederlands Koffie huis, 10-22 uur: tentoonstelling werken van Piet Bulthuis. Coffeeshop St-John, 9 uur: expositie grafisch werk van Gerard Wieg- mans. Connies Grill-service, 10-19 uur: expo sitie schilder- en tekenclub 'De Kui perspoort.' SAS VAN GENT Galerie Uilenspie gel, 9-12 en 13.30-18 uur: expositie werken m olieverf van J Hopman- TERNEUZEN Stadhuis, 9-12 en 13.30-15 uur: foto.-expositie van Peter Andringa, VLISSINGEN HTS, 9-21 uur: lus trum tentoonstelling 'ontwikkeling van Tanzania GOES Boekenactie Tenasu: 'boek voor Suriname' BORSSELE Borssele - Luctor 2-1 RSV-bedrijf kreeg miljoenen-opdracht AMSTERDAM De Nederland* ht Dok- en Scheepsbouw Maatschappij In Amsterdam Noord lid van de Rijn Schelde Verolmc Groep) heeft een grote opdracht verkregen van de Itali aanse rederij Costa Armutori te Genua. Het betreft de modernisering van de machine-installatie van één der schit terende passagiersschepen van d<-ze rederij. Do bestaande stoomturbines zullen vervangen worden door diesel- lotoren. De i BORSSELE Borssele I speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen Luctor. Voor de rust kwam Borssele GOES Ook in Zeeland zal er gelegen-0p een voorsprong van 2-0 door doel- heid zijn voor scholieren om leesma-j punten van Jan Meulenberg en Wage- toren zijn van het type TM teriaal te schenken aan hun 'collega's'naar Na de nisl kon Luctor U-gen zullen worden geleverd door Slor< ln Suriname, zoals de stichting Tenasueen sterk defensief spelend Borssele' Werkspoor Diesel te Amsterdam. (Terug naar Suriname) dat wil. In het hechts een tegendoelpunt plaatsen, De verbouwing zal ln de 2e helft vanj radioprogramma Mikado van 2 aprilwaarmee de eindstand met 2-1 in het, 1974 plaatsvinden. Met deze voor dt-j is hieraan aandacht geschonken onder ...00rdc-e] van Borssele bepaald werd. Amsterdamse industrie zo belangrijke w *»•*- S"H 1 Borssele II speelde in de uitwedstrijd, opdracht is een bedrag van ruim 20 bij Amemuiden 2 2. De makers van de, miljoen gulden gemoeid doelpunten waren Jaap van Westen en Marius de Muynck. het motto: 'Stuur een boek naar Suri name'. Mevrouw De Jong-Schreuder tel Goes is 'contactvrouwe' voor deze ac tie in Zeeland. W1SSENKERKE Volleybal 'Wiska' WÏSSENKERKE Zowel de dames als de heren van Wiska behaalden zaterdag een overwinning. Het heren team trad in Vlissingen aan tegen De Ruyterschool. waar ze geen enkele keer in moeilijkheden zijn gekomen., De Ruyterschool probeerde hei gemis van een harde aanval te compenseren door veel gebruik te maken van tacti sche ballen. De Wiska-verdediging sloot echter goed en ook aanvallend werd er gced gespeeld. Het werd een verdiende 3-0 overwinning (7-15, 6-15, 7-15). Het damesteam kreeg in de Vlissingse sporthal van, Marathon 4 meer tegen stand dan de 0-3 stand doet vermoe den. Nadat de eerste set gemakkelijk met 3-15 door Wiska was gewonnen, werd het in de twee volgende sets toch een spannende strijd. Door beter aanvalsspel wist Wiska deze in haar voordeel te beslissen (11-15, 9-15). Zaterdag 14 april worden er in de gymnastiekzaal te Wissenkérke weer twee wedstrijden gespeeld. Om half drie spelen de dames tegen EWC/M3 uit Vlissingen en om half vier begin nen de'neren van Wiska aan hun wedstrijd, ook tegen de heren van het derde team van EVVC/M. YERSEKE Ds. A. Gooyer spreekt in Trefpunt Yerseke YERSEKE Zaterdagavond spreekt ds. A. Gooyer, hervormd predikant, te Zeist, in gebouw Trefpunt te Yerseke. Ds. Gooyer spreekt op uitnodiging van het bestuur van de gereformeerde bond in de hervormde kerk. De aan vang van de avond is gesteld op zeven KLOETINGE NCVB vergaderde Onder leiding van mevrouw v. d. Lin- de-Minnaard hield de NCVB-afdeling Kloetinge de maandelijkse vergade ring. De presidente hield een meditatie naar aanleiding van Ezich 22:30. Na enkele mededelingen sprak ds Terlaat uit Yerseke over het paasgebeuren. Zeeuws Lente festival 28 april in Goes GOES Ook dit jaar zal in Goes het Zeeuwse 'Lentefestival' worden gehou den. De plaats, waar dit gevarieerd concert wordt gegeven, is de Grote I Kerk. Naast een tweetal Zeeuwse brassbands,! zullen ook enkele koren en diverse so listen optreden. Het 'nieuwe' Zeeuwse Mannenkoor van Evert Heïjblok als mede het al even 'nieuwe' kinderkoor van de Zeeuwse Muziekschool afde ling Bevelanden zijn ook van de par tij. Het Lentefestival is zaterdag 28 april, en wordt georganiseerd door de commissie Goese muziekavonden. KRUININGEN 'Reimerswaal' hield ruiterwedstrijden KRUININGEN Zaterdag organi-| seerde de landelijke rijvereniging 'Rei merswaal' een streekwecistrijd te, Kruiningen waaraan naast de plaatse lijke vereniging ook werd deelgeno men door de "Weelruiters' uit BERGEN OP ZOOM Roxy, 20 uur: Turks fruit, 18 jaar. Roxy, 14 uur: Kuifje en de Zonnetem pel, alle leeftijden- OOSTBURG Ledel, 20 uur: Bij de beesten af, alle leeftijden. HULPCENTRUM Noord- en Mid den-Zeeland te Goes, tel. 01100-4444. HULPCENTRUM Zeeuwsch-Vlaan deren te Terneuzen, tel. 01150-4444. HULPCENTRUM Tholen en Sint- Philipsland, tel. 0011- NIEUWERKERK DFS - SKNWK 2-1 Bekerschieting in 's-Heerenhoek 's-HEERENHOEK De handboogso ciëteit 'Vios' gaf bij de heer-B. Rent meester in 's-Heerenhoek een schie ting op de liggende wippen, waaraan 69 schutters van 13 maatschappijen deelnamen. De beker werd met punten gewonnen door A. A- Geense van Zorgvliet uit Eilewoutsdijk. Uit slag eerste wip: Hoofdvogel: M- Nijsten van Vrye- Schutters uit 's-Heerenhoek; eerste zij vogel: A. A. Geense van Zorgvliet uit Eilewoutsdijk; tweede zijvogel: J. v. Doorn van Spes-Nostra uit Ovezan- de; eerste boveenkal: Jac. v- d. Dries .van Vios uit 's-Heerenhoek; tweede bovenkal: A. v. d. Dries-Geus van Eensgezindheid uit 's-Heerenhoek; eer ste onderkal: F. Koens van Spes- Nostra uit Ovezande; tweede onder- kal: J. v. d. Dries van Eensgezindheid uit 's-Heerenhoek: eerste klep: J v. d. Dries van Eensgezindheid uit 's-Hee- ren; eerste klep: W. de Jonge van ADLM uit Kwadendamme: tweede klep: Jac. v. Eijkeren van Vrye-Schut- iers uit 's-IIeerenhoek; derde klep: A- de Jonge-Rijk van Willem-Teil uit Ove zande. Meeste kleine vogels: A. A. Geense van Zorgvliet uit Eilewoutsdijk, vier vogels; De vliegende vogelprijzen wa ren voor Wim. de Jonge van ADLM uit Kwadendamme en H. Koens van Spes-Nostra uit Ovezande. Uitslag van de tweede wip: eerste hoofdvogel: H. Koens van Spes-Nostre uit Ovezande: tweede hoofdvogel: Rijk. van Vios uit 's-Heerenhoek; eer ste zijvogel: R- Grimminck van Wil lem-Teil uit Ovezande; tweede zijvo gel: Jac. Doene van Victoria uit Kwa dendamme; derde zijvogel: J. Remijn van Eensgezindheid uit 's-Heerenhoek; vierde zijvogel: A. v. Zunderen van Soes-Nosira uit Ovezande, bij loting: eerste kal: B- Looy van Victoria uit Kwadendamme; tweede kal: P. J Traas van Vios uit 's-Heerenhoek; der de kal: Janus v. d. Dries 2 van Eensgezindheid uit 's-Heerenhoek; vierde kal: Johnny Boonman van Vios uit 's-Hcerenhoek, bij loting. De mees te kleine vogels had de jongste schut ter 9 jaar Johny Repkens van Victoria uit Kwadendamme zes vogels- De vlie gende vogelprijzen waren voor, W. de Jonge Sr van ADLM uit Kwadendam me en William Voet van Soranus uit Heinkenszand. Biljarten bejaarden Dezer dagen is de laatste competitie biljartwedstrijd gespeeld tussen de be jaarden van Kloetinge - Rilland. T",~ uitslag was: 1 C. Hollestelle - Lobbezoo 0-2; 2 H. Hollestelle - Meesters 2-0; 3 Herrehout - Meliefste 2-0; 4 Mallekote - Graafei- land 0-2; 5 Van Keulen - Voogd 0-2; 6 E. Hollestelle - Verwey 0-2; 7 Van Waarde - De Bruin 2-0; 8 Lemain - Poleij 1-1; 9 J. van Liere - Leijdes 2-0; 10 Goeree - Weststrate 2-0. Kloetinge won met 11-9. NIEUWERKERK SKNWK trad in; de voetbalwedstrijd DFS dames - SKNWK dames aan zonder Rïa Qui.st, wat een groot gemis was. SKNWK was de eerste helft iets sterker maar de uitvallen van DFS waren zeer gevaarlijk. In de eerste helft vielen er twee doelpunten die allebei werden afgekeurd Voor DFS scoorde Jopie den Engelsman, maar voordien had de scheidsrechter al voor een overtre ding gefloten. De beste waren voor dej blauw-zwarte dames. Een voorzet vanj Lia Folmer werd door Gerda de Win-, ter ingeschoten maar wegens buiten-! spel afgekeurd zodat het tot aan de! rust 0-0 bleef. Na rust waren de| SKNWK-dames duidelijk sterker, vooral via de vleugels Saar en Lia, Folmer. Laatstgenoemde groeide in deze wedstrijd naar een grootse: vorm. Vele malen was zij de DFS- Burgemeester De Meester kocht eerste zomerzegels ZIEPIKZEE - Burgemeester Th. H. de Meester van Zierikzee heeft maar. dag In de hal van het postkantoor te Zierikzee de eerste zomerzegels ge kocht. Hij deed zijn bestelling bij de dames Assendorp en Struijk die de stand van de afdeling Zierikzee v-n de Zeeuwse Vrouwenraad beheren. De burgemeester wenste hen vee) succes met de verkoping van zegels en kaar ten. Men kan er tot 19 april voor •erecht in de hal van het postkantoor. Smerdieker joeg inbrekers oo de vlucht SINT-MAARTENSDIJK De heer J. Slager uiï Sint-Maartensdijk heeft in, de nacht van maandag op dinsdag enkele inbrekers op de vlucht gejaagd Omstreeks twee uur 's nachts hoorde verdediging te vlug af. Uit een voorzet, hij wat gestommel in de kamer naast van Lia Folmer prikte Gerda de Win-, ter de bal in de touwen: 0-1. Evenj daarvoor had scheidsrechter Tuinman SKNWK een strafschop onthouden toen mevrouw v. Nieuwenhuyze hands maakte- In de 2!sie minuut van de 2e helft liet Saar Folmer een voorzet los welke door de DFS-verdetiiging de 'Paardebloem' uit Goes. Als, gemist en het was opnieuw Gerda de -winter die hiervan dankbaar profi-; teerde (0-2). DFS wist in de allerlaat- i ste minuten de eer nog te redden maar daar bleef het bij zodat, SKNWK de punten verdiend mee naar' Nieuwerkerk nam. Eindstand 1-2. Voor al uw I Biljarten Dezer dagen werd een biljart wed strijd gespeeld tussen de bejaarden van Rilland en R.B.C. Rilland. De uit slag was: C. in de Weij 15 - Willem 12; C. Bek 26 - H. Voogd 48; Van de Klooster 21 - J. v. Boven 33; Moerman 20 - Graaf- eiland 20; Almekinders 21 - L. Lobbe zoo 17; De Kraker 9 - Leijdes 7; C. Meestérs 16 - C. Verweij 23 en C. Lob bezoo 27 - P. Meesters 25. De afdeling bejaarden Rilland won met 30 punten verschil. De uitslagen luiden: diploma B 1 pony's: Nicole de Roo met 'Secret' en Martin Zoetewey met 'Acke', beiden! van 'Reimerswaal'. Pieter van Stave ren met 'Alex', Ad Schrier met Wis- by', Christine van Fraassen met 'Da-I' via'. Marleen van Nieuwenhuize met'1 'Neram', Leen Versprille met 'Carine' en Marleen Hermes met 'Liza', allen leden van 'De Paardebloem'. Diploma B 2 pony's: Corine Kamerik met "Donky', Aadje Markus met 'Fan ny' en Kees Mol met "Kentucky', allen leden van 'Reimerswaal'. Caprilli-diploma: (zowel dressuur als springen) Sijntje Markus met 'Seba' en Corine Kamerik met "Donky', bei den van "Reimerswaal'. Digna de Bruin met 'Cora' en Katy Drijvers I met 'Bianca' van de 'Weelruiters'. Co- nen Zoetewey met 'Michel', Annet| Timmerman met 'Avanty' ran de "Paardebloem'. B-springen: Corine Kamerik met "Don-, ky' en Frans Sinke met 'Maestro' van, 'Reimerswaal'. Ruth de Bruin meti» II HU 'Queenny', Andrë Oudeman met 'Am- M |l U fa N bo', Corine Zoetewey met 'Michel' en Annet Timmerman met 'Avanty', allen van de "Paardebloem'. B 1 grote paarden: mevrouw Sinke- Vis met 'Corletto', Jan Sinke met 'PedroJacqueline Verwijs met 'Hardi Hood' en A. Schrier met 'Bento', allen van "Reimerswaal'. Ada Nijman met 'Jessica' van de "Weelruiters'. Caprilli: Jacqueline Verwijs met 'Har di Hood' en Jan Sinke met 'Pedro' var, 'Reimerswaal' en Ada Nijman met 'Jessica' van ae "Weelruiters'. B-springen: A. Adriaanse met 'Sandy' van 'Reimerswaal'. Laatste jeugddienst winterseizoen KRUININGEN Zondag werd in de Nederlandse hervormde kerk te Krui ningen de laatste jeugddienst van het winterseizoen gehouden. De plaatselij ke predikant, ds. H. Bossenbroek, had; als onderwerp voor deze dienst geko zen 'Onderzoekt alle dingen en be houdt het goede'. De vrijwel geheel bezette kerk werd geboeid door het optreden van het koor 'Icht-hus' uit Goes. Tevens werd bij deze gelegen heid de jeugdraad aan de gemeente voorgesteld. Deze raad is samenge steld uit de heren J. M. de Jonge, L. Vonk, C. P. Fraanje en N. J. v. d. Meer. De hoop is er op gevestigd, dat de jeugd in de toekomst zich nog meer voor het kerkelijk leven gaat inzetten, met woord en daad, hierbij terzijde gestaan door de jeugdraad. HOEDEKENSKERKE SVH 1-Kloetinge II 6-2 HOEDEKENSKERKE SVH I uit Hoedekenskerke speelde een voetbal wedstrijd tegen Kloetinge II. Na het beginsignaal van scheidsrechter L- Baayens ging Hoedekenskerke met- de wind in de rug in de aanval. Na 20 minuten scoorde S. de Laat 1-0. In de 28ste minuut bracht L. Putter met een afstandsschot van 35 meter de stand op 2-0. Weer twee minuten later maakte J. Hilleman een tegendoelpunt voor Kloetinge. Nadat Kloetinge de kans onbenut had gelaten om via een strafschop de stand in evenwicht te brengen werd het voor rust nog 4-1 voor Hoedekenskerke door goals van! P. Velkers en S. de Laat. Kort na de hervatting bracht P. Velkers de stand al op 5-1. Kloetinge stelde daar direct een goal tegenover via F. Cobben. De portieve wedstrijd kende verder wei nig hoogtepunten meer, alleen dan dat D. Olivier voor Hoedekenskerke het half dozijn vol maakte en de eind stand bepaalde op 6-2 voor Hoede kenskerke. R1LLAND-BATH NCVB was bijeen RILLAND De NCVB afdeling Ril land hield een vergadering. De heer B. L. O. Bom, vormingsleider aan het vormingscentrum Het Zilveren Schor, hield een inleiding over 'Leven en hopen'. Na de pauze werd hierover van gedachten gewisseld. De volgende vergadering wordt een contactbijeen komst met andere vrouwengroepen uit Rilland. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 15 mei in het dorpshuis. zijn slaapkamer en begon te roepen 'wat doe je in mijn huis', waarop de inbrekers er van door gingen. Zij namen een portefeuille, waarin onge veer f 100 zat. met zich mee. De portefeuille werd later leeg in Poortvliet terug gevonden. De Thoolse rijkspolitie heelt de zaak in samen werking met de technische recherche uit Den Haag in onderzoek. De inbre kers zijn de woning (aan de Hoge- weg) binnen gedrongen door een gaat je te boren in het. kozijn van een raam. Met een schroevedraaier werd vervolgens 'net raam open gemaakt- LUXAFLEX - MARKIESOL SUNFLEX en andere merken is het adres WONINGINRICHTING SCHERPENISSE - ST.-MAARTENSDIJK telefoon 01666-442-382 voor het leven van nu ixiodfahois Hblty Dam 19 Zierikzee 's-HEER-ARENDSKERKE Collecte Hartstichting 's-HEER-ARENDSKERKE De col lecte voor de Nederlandse Hartstich ting heeft te 's-Heer-Arendskarke 402,56 opgebracht. r rottebojus aardju-heltkkmijnm mikt oiMtand op Ugrr pnj»: Stt.K'. I UaM. noord-zeeSand GOES In de begroting 1973 van de Goese Middenstands Centrale is een! bedrag van 4.000 uitgetrokken voor' de toeristische diwten. Het GMC-be- stuur meldt in een begeleidend briefje aan de leden dat rr voor 1973 in het kader van die toeristische dagen 'grootse plannen' op stapel staan. Tij dens de algemene vergadering krijgen' de GMC-leden meer informatie over de zomeractivitciten. Het bestuur in de brief bij de begro-J ting: „Ook za! dan blijken dat het bestuur alles doe- om Goes als 'koop-j centrum voor Zeeland' te verkopen,j maar dat het beschikbare geld niet) toelaat dat er nog meer activiteiten op dat gebied ontplooid worden. Het' bestuur wil op de ingeslagen weg! voortgaan wat betreft de GMC-ge-l schenkenbonnen De sinterklaasintocht is voor 1973 be groot op 3.(100. Het bestuur tekent daarbij aan dat gebleken is dat de intocht en de activiteiten eromheen steeds beter aanslaan hij het publiek. „Wij waren over het algemeen te karig met het strooigoedconclu deert het GMC-bestuur. Voor de taptoe is dit jaar 1.500 j uitgetrokken. Voor subsidies is een bedrag van 400 geraamd en voor del huur van een opslagplaats wordt 300 uitgetrokken. Op dinsdag 24 april wordt de jaarver gadering gehouden in T>e Prins vanj Oranje'; de aanvang is acht uur- Op! de agenda staat naast de jaarversla gen een bestuursverkiezing- Aftredend zijn de heren P. de Bree en Schuur-1 biers. Zij zijn niet herkiesbaar. Hetj bestuur stelt voor de beren E. P!ou-| vier en D. Zuidweg in hun plaats te| kiezen. Collectes VKIUSG MVT ANN AH ND S </>IJJNSPlJlAT ANTENNEBEDRIJF Nic. Beetsstraat 25. telefoon 01640-41870, BERGEN OP ZOOM voor het plaatsen en repareren van antennes. Ook voor tv-reparatle. gnnvv vinnimi mi b b nu ^ofissprie ,,'t i>oör^uij5" 5 m ZIERIKZEE eekmenu Franse uiensoep s - 5 goulash van runderhaas of gebakken forel - vruchten bavarois - z a 17,50 Ëbiosiuibuiiiuiuiuii OÖD-VOSSEMEER Vosmeer houdt trainer Nefs De voetbalvereniging Vosmeer heeft het contract met zijn trainer Jac. Nefs uit Bergen op Zoom weer met l een jaar verlengd. Men heeft hierbij' de spelers een belangrijke mate van; inspraak gegeven door middel van het I houden van een enquête, waarbij vanj de 46 spelers der vier elftallen er 38 j voor het aanblijven van de trainer waren. Volleybaldames wonnen van Block Het damesteam van 'de Oud-Vosse- meerse volleybalvereniging blijf; het1 in de competitie van de regio Bergen! op Zoom bijzonder goed doen en won maandagavond de thuiswedstrijd te- j gen Block 70 II, waarmee men del derde plaats op de ranglijst heelt' weten te behouden. Block nam vanaf het begin een voorsprong en eerst bij! het bereiken der 12 punten kwam Amigos op gelijke hoogte en ging teen gelijk door naar een 15-12 seto-; verwinning. Ook in de tweede set keek men aanvankelijk tegen een ach- terstand aan en er werden aan beide! zijden veel technische fouten gemaakt. maar door een goede eindsprint werd; toch met 15-10 gewonnen en daarmee waren beide punten weer verdiend. VOSMEER 3 KAMPIOEN VOSSEMEER Door een 2-0 over-, winning op naaste concurrent FC Bc-r-i gen 6 is het derde elftal van Vosmeer' kampioen geworden van de vierde klas! afdeling Noord-Bra'oant. De stand was ai bij de rust bereikt door goals van Gerrit Bril en Han van Daal en. Vos meer moet nu een promotiewedstrijd i spelen tegen Dosko 5 waarin uitge- maakt wordt wie volgend seizoen in! de derde klas uitkomt. THOLEN Damwedstrijden THOLEN Door de damclub "De Eendracht' te Tholen werden maan dag de volgende wedstrijden gespeeld: A. Tichem - S- Schot 0-2. M. van! Poppel - C. van Splunter 2-0, S. de Korte - W. A. Boogerd 0-2. NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen tc Den Haag-Loosduinen: F. J. C. Helder, laatstelijk predikant bui tengewone werkzaamheden (Protestant se Kerk Nederlandse Antillen), wonen de te Groningen. Beroepen te Zwammerdam: J. Mostert, te Temaard Friesland i Beroepen te Wierden: K. Schipper, te Dordrecht. Beroeper, te Giessendam: J. Koo'.en. te Werkendam. Aangenomen naar Wagenlngen: I. J. Wisse, te Rijnsburg. Aangenomen naar Nljkerkervecn: I. Boot. te Wijngaarden. Bedankt voor Enschede: R. Hensen, te Groningen. Beroepen te Opheusüen: L- Trouw borst te Oud-Be:jerland. Beroepen te Katwijk ad. R:;n: J. Kortieve te Rot terdam-Kralingen. Aangenomen naar Ede (bijzondere wijkgemeente ln wor ding): J. J. Nijenhuis te Schamegou- tem. Beroepen naar Opperdoes-Aards- woud: C- van Dorp. kandidaat te Utrecht die bedankte voor Ommelan derwij k-Mecden t oezeggïng Beroe pen r.aar Castricum: C- H. Bijl te Leiden. Aangenomen de benoeming tot geestelijk verzorger te Zwolle: J. Ven erna (tot 1 mei iegerpredikant te Wezep). GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Alblasserdam: D. Souwknegt te IJsselmonde. Beroepen te Nijkeikerveen: C- P. Sybrandi. kan didaat te Kampen. Beroepen te Delf zijl: S. van der Zee te Vollenhoven- Kraggenburg. Beroepen te Ommen: W. A. van den Berg te Suawouöe. Aangenomen naar Gianerbrug: G. Bak ker kandidaat te Hengelo (Ov die bedankte voor Silvolde-Gendringen. Bedankt voor Urk: N. J. Goris te Zutphen. Bedankt voor Ferwerd en voor Leerdam: A. J. G. Dronkert te Geesteren-Geiseiaar. Aan de theologi sche hogeschool te Kampen is ge slaagd voor doctoraal examen theolo gie cum laude- J. A. Schol ten t» Kraggenburg. Voor het kandidaatsexa men theologie is geslaagd: Tjeerd van Loo te Boornbergum. Beroepen te IJlst: L. van Dal f sen, kan didaat te Hasselt. Beroepen te Nijeveen: drs. J. Renke- ma. kandidaat te Kampen- Aangenomen naar Westmaas: J. Groe nen vei; te Oppenbuizen, die bedankte voor Wagenborgen. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK Aangenomen naar Rotterdam-cen trum- A- Rebel te Groningen- Bedankt voor -1 roeksterwoude: A- W. Drechsler te Den Haag-zuid. GEREFORMEERDE GEMEEN TEN Beroepen te Beekbergen: Chr- van de Poel te Yerseke. Beroepen te Am sterdam-centrum: A. Hofman te Sche- veningen. GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND Bedank; voor Rhenen: M. van Beek te Opheusden. GEREFORMEERDE KERKEN VRIJ GEMAAKT Beroepen te Wetsinge-Sauwert: J. Kruidhof, kandidaat te Zwolle. ADVERTENTIE) ^yiocleóUow donderdag 12 april, aanvang 20.00 uur ïn restaurant 'Vijverhof', Frederik von Eedenstraaf, Terneuzen, verzorgd door RLIEK mode en stoffen CHICKENS PLACE boetiek KEMPER schoenen en lederwaren Kaarten a ƒ3,- verkrijgbaar b'j bo venstaande zaken en eventueel aan j de zaal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 17