LOU GEELS: BROMSNOR IN HART EN NIEREN Elke keer weer een feest PANDA EN HET HAZEPAD „Ik ben niet nors, helemaal niet gelukkig" Méér rente (5V4%) met een ABN Spaar-Extra-Rekening. Algemene Bank Nederland Braziliaanse pianiste vervangt zieke Waayenberg bij APO in Goes Eerste oonamen Merijntje Gijzen flOe^SDAG 11 APRIL 1973 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 HILVERSUM Lou Geels (65) Is zaterdag 21 april in de laatste i Swiebertje van dit seizoen weer Bromsnor. Natuurlijk is hij dat. weer. Al 15 jaar lang, 110 uitzen dingen, is Geels 'Brom'. Tussen de acteur met bloksnor en veld- wachterspak, en de acteur in zijn dagelijkse plunje is weinig, verschil. Lou Geels is Bromsnor in hart en nieren. En omge keerd. Op de lippen brandt de vraag of hi.j in het dagelijkse leven ook zon norse man is. Geels, een beetje nors: „Ik ben niet nors, helemaal niet. Gelukkig niet". Toch komt er tijdens het gesprek geen grapje onder zijn snor vandaan en lacht liij geen enkele I teer. Alleen als de onderwerpen Ier land en „vissen" worden aangesneden blijkt Geels pretoogjes te kunnen op zetten. Lou Geels heeft in 1968 zijn 40-jarig toneeljubileum gevierd en zit nu dus 45 jaar in het toneelvak. Hij is net 65 geworden, maax uitscheiden? ..Dat is niet mogelijk bij de Nederlandse be lastingen", zegt hij stuurs. En al zou het wel kunnen. Bromsnor is hem zo lief dat hij het dienderkostuum toch niet van de ene op de andere dag aan de kapstok zou hangen. Aan Bromsnor heeft hij een full- time job. De tv-serie (elk seizoen acht afleveringen) en dan nog de voorstel lingen in het land met Saartje en Swiebertje. Soms twee per week, soms vijf, maar ook wel eens drie of vier op een koninginnedag. Tot vorig jaar zat Geels ook nog bij het Badiostadtheater, maar 's mid dags en 's avonds werken werd hem te veel. „Dat door het land sjezen heb ik nou wel gezien", verzucht de acteur die weliswaar door Stadhuis op stel ten en Swiebertje beroemd is gewor den, maar toch ook zwaarder toneel spel heeft geleverd. In De eerbiedwaardige lichtekooi, onder Kees van Ierssel, Portret van een vrouw, van Tennessee Williams onder regie van Ton Lensink, en Klop op de deur van Willy van Hemert heeft Geels bijvoorbeeld serieuze rol len gespeeld. „Ik ben zo'n beetje all round. Die rollen zijn doorgaans niet zo'n grote opgave hoor. Ach, onder een goede regisseur moet het ei: Ujk altijd lukken". De huid van Bromsnor, waarin Lou Geels nu al zoveel jaren kruipt, zit hem nog steeds niet te nauw. Ach, redeneert hij, wat kun je nou meer bereiken dan dat er steeds acht mil joen mensen voor het toestel zitten die het fijn vinden je te zien: „Ik vind het elke keer weer een feest om te doen". De waanzinnige belangstelling die de kijkers voor Bromsnor aan de dag leggen, wordt Lou Geels nooit te veel. Hij spert zijn ogen en zegt: „Niemand is in Swiebertje veranderd. Ik ook niet. Bromsnor is nog steeds zoals hij is opgezet. Alleen de belangstelling van het publiek wordt groter. Maar dat wordt me nooit te gek. Ik kan er tegen als er 5000 mensen om wagen staan. Dan is er altijd wel een man of 20 politie om me te ontzet ten". „We zijn idolen. Joop Doderer en ik", vertelt Lou Geels. Maar handteke ningen geven is er zelden bij, Zeker niet als er een paar duizend man in de buurt is: „Want als ik er één zet moet ik er 5000 zetten. Kijk, als er leuke mensen, een leuk kind of een leuke man naar me komt met een poëzie-album of zoiets doe 'k het wel. Ais het ernst is- Maar niet op een floddertje papier, dat ze na een kwar tier alweer kwijt zijn". Bejaarden De acteur praat er met tegenzin over en hij wil het liefst dat er niet over wordt gerept in het verhaal maar voor bejaarden en gehandicap ten heeft hij een zwak- Die bevol kingsgroepen doen nooit een vergeefs beroep op hem. „Ik ben helemaal niet zo'n goed mens, gewoon iemand met menselijke inslag. Iedereen die daar toe in de gelegenheid is moet zoiets doen". Vandaar dat hij wel eens een middagje banden geeft in een gehandi capteninrichting, vandaar ook dat hij vriendelijk zwaaiend zijn huisje op het Kaageiland verlaat als er een boot vol reikhalzend bejaarden langs-1 komt. Lou Geels is er trots op dat hij bij de Nederlandse politie in een goed blaadje slaat. „Er is niet één politie man in dit land die mij niet z'n collega noemt; van hoog tot laag. De koppel die Bromsnor draagt, heb ik van de Haagse politie gekregen. En als ik ergens voor een goed doel ben, is er altijd wel een paard, een witte Porsche of een politiewagen -om me te brengen". Zo mogelijk nog trotser meldt de toneelspeler dat diverse hoofdbureaus hem .hebben uitgenodigd en rondgeleid. Geels ziet het ais een erkenning van zijn creatie. „En dat is wel eens anders geweest. In het begin dachten ze toch dat ik de politie maar een beetje belachelijk zou maken. Maar ik vind het hele politieapparaat zo ver schrikkelijk nuttig en nodig. Ik vind het prettig dat ik door de politie geaccepteerd en niet genegeerd wordt". De populaire tv-diender heeft nog nooit een bekeuring gekregen. Ge woon omdat hij zich aan de regels houdt. „Ik weet hoe ik moet rijden. Als er op het bord 50 of 70 kilometer staat, moet je je daaraan houden. Dat staat er niet om je te pesten, maar dat staar er voor jouw en andermans veiligheid. Als anderen dat niet doen kan ik me daar vreselijk aan ergeren. Ja hoor, ik hecht grote waarde aan alles wat het politieapparaat voor schrijft". Vakantie Gevraagd naar zijn vakantieplannen beginnen Geels' opvallend lichtblauwe ogen te glinsteren. „Ierland", zegt hij. „Een weekje op een goed uitgerust jacht en dan in een hotel. Ja, geen hotel voor f80 zonder ontbijt lioor. Je hebt al een fijn hotel voor f21 en dan is het goed, héél goed. En er zijn zulke schatten van mensen. Ja. in Zuid-Ierland, want in Noord-Ierland kom ik natuurlijk niet". Geels is stapel op vissen. Wat dat betreft kan hij in Ierland ook z'n hart ophalen. Gaat zijn vrouw wel eens mee? Of een van de kinderen (hij heeft drie getrouwde kinderen „en ik geloof twaalf kleinkinderen"). Hij zegt: „Nee. vissen doe je alleen. M'n vrouw geeft niets om vissen. Die gaat dan naar haar vriendin in Spanje. Dan hebben we allebei onze zin". Denkt hij er tijdens het vissen wel eens o.ver na dat de NCRV van het. ene op 't andere seizoen kan stoppen I met Swiebertje? Geeis: „Nou, dan kan; ik nog altijd het land doorgaan als Bromsnor. En ik ben dan vrij voori andere dingen. Ik neem aan dat zij mij toch ook voor andere rollen wei, capabel vinden". WOENSDAG 11 APRIL NEDERLAND-1 11.10-11.35 uur: (NOS, NOT) SCHOOLTELEVISIE Scene (2): Het vonnis van de rechter. 17.00-17.45 uur: (NCRV) KIJKKAST 18.45 uur: (NOS) TI-TA-TOVENAAR 18.55 uur: NIEUWS 19.05 uur: VAN GEWEST TOT GEWEST 19.50 uur: STICHTING SOCUTERA 19.55 uur: ANTI REVOLUTIONAIRE PARTIJ 10.05 uur: TREKKING STAATSLOTERIJ 20.20 uur: EERSTE HELFT AJAX-REAL MADRID 21.05 uur: JOURNAAL 21.10 uur: REPORTAGE TWEEDE HELFT AJAX-REAL MADRID 22.00 uur: DAMES GAAN VOOR 22.25 uur: STUDIO SPORT MET SAMENVATTING BORUSSIA MOENCHEN GLADBACH-FC TWENTE 23.00 uur: DEN HAAG VANDAAG 23.15 uur: JOURNAAL Een televisiefilm over het zware leven op de Orkney- eilanden (ten noorden van Schotland). 20.50 uur: HIER EN NU 21.30 uur: HUISCONCERT 22.05 uur: IKOR, KRO, RKK) Kenmerk 22.50 uur: (NOS) LAATSTE NIEUWS 22.55-23.35 uur (TELEAC) HOE WORD IK DE COMPUTER DE BAAS? (30) BELGIË-NED. KANAAL 2/10 15.40-16.40 uur: WIELRENNEN: RONDE VAN BELGIË Reportage finish van de etappe Damprëmy-Dinant. 17.00 uur: JEVANJONG 18.40 uur: DE FABELTJESKRANT 18.45 uur: VOLKSUNIVERSITEIT 19.20 uur: POLITIEKE TRIBUNE 19.35 uur: ZOEKLICHT 19.40 uur: MEDEDELINGEN; WEEROVERZICHT 19.45 uur: JOURNAAL 20.10 uur: TIENERKLANKEN 20.35 uur: DE DUBBELDEKKERS 21.25 uur: CONFRONTATIE 22.10 uur: HOREN EN ZIEN 22-.30-22.35 uur: LAATSTE NIEUWS 18.55 19.05 uur: (NCRV) EDDY READY GO Met een optreden van onder anderen Cherrie Vangel- der-Smith. Lee Petterson, The Walkers, Mac and Katie Kissoon, Mouth and MacNeal, Drama en Cisca Peters. :9.50 uur: MEELEVEN 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL EN WEEROVERZICHT 20.21 uur: (NCRV) EEN TIJD OM VAST TE HOUDEN BELGIË-FRANS 13.00 Tv-cursus. 14 30 Wiskunde voor allen. 15.15 Le Trésor des Hollandais (4). 15.40 Wielrennen: de ronde van België. 16.40 Feu vert, 18.25 Ciboulette et le Cos- mo-Cloc. 18.30 Tempo, magazine voor vrijetijdsbeste ding voor de jeugd. 19.00 Arpad, de zigeuner du). Se rie met Robert Etcheverry in de titelrol. 19.30 Anten- ne-soir. 19.45 Journaal. Daarna: Voetbal: wedstrijden in de halve finales van de Europa Cup-toernooien. Daar na: cabaret Don Camillo, met Nëlle Cordier, Pierre Repp, Isabelle Aubret en Jean Constantin. Daarna: nieuws. FRANKRIJK-RIJSSEL 12.30 Miditrente. 13.00-13.30 Journaal. 18.25 Voor de jeugd. 18.30 Leven nu. 18 50 Voor de kleuters. 19.00 Voor de jeugd. 19.25 Le premier jurë. 19.45 Journaal. 20.20 Het grote schaakspel. 23.25-23.35 Nieuws. fADVERTENTIE 12.00 Hoogeveen - Centraal: gesprekken- 13.00 Nieuws. 13.11 Dingen van de dag. 13.25 <S) Licht ensemble met zangsolisten. 13.45 Gesproken portret. 14.00 (S) Speelruimte: hedendaags programma vol goede jeugdherinneringen. 16.00-16.02 Nieuws)- 17.00 (S) Pianorecital: klassieke 17.13 (Si Fluit en piano; moderne muziek. 17.30 <S) Sopraan en piano: moderne liederen. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Dingen van de dag. Politieke Partijen: 18-20 Uitzending van de Rooms Katholieke Partij Nederland, VARA: 18.30 S i Dansorkest en solisten. E.O. 19.00 Klankbord: actualiteiten. informatie en commentaar. 19.15 3S) Licht vocaal ensemble: volksliedjes. 19.35 (S) Wij hebben een woord voor de wereld: geestelijke liederen- 20.00 Studie en informatie: Bijbelstudie- 20.35 (S> E.O.-Metterdaad: een programma over chriselijke hulpverlening. 20.50 Lijdensoverdenkin-g 21.30 (S) Specialiteiten a la carte: verzoekplalenprogramma. 22.20 Actua 22.30 Nieuws. 22-40 Apollo XXI - fantastisc ruimtevaart mysterie (herh.). 23.00 (S) In Pim Jacobs' notenbar: licht muziekprogramma. 23.55 - 24.00 Nieuws. DONDERDAG 7-00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.20 (Si Dag met een gaatje, met om 8.00 Nieuws en om 8 11 Radiojournaal 8.50 Morgenwijding. 9.00 Toppers van toen (gr). 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Voor de kieuters. 10-10 (Ged S) Arbeidsvitaminen (gr.). (11.00 Nieuws: 11.03-11.06 Radiojournaal). 11.30 (S) Rondom twaalf - een uur allerlei voor iedereen, met om 11.55 Beursberichten. WOENSDAG HILV. II 12,00 (S) Van twaalf tot twee: gevarieerd programma. (12.26 Mededelingen t.b.v, land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12-41- 12.50 Echo; 13.00-13.05 Raden 14.00 Huisbezoek: een pastoraal gesprek. 14.10 Onder de groene linde; oude liedjes en balladen. 14 30 (S) Aspecten van de kamermuziek - 15.30 Nieuws. 15.33 Meer over minder: de stem van de sprekende minderheid. 17.00 Bobthema's en singsessions: jazz uit de jaren 1935-f955. Wella hairspray in de long size bus. Zwart/grijze bus: voor normale versteviging. Groen/grijze bus: voor extra versteviging. 5,05 De nieuwe ABN Spaar-Extra- Rekening levert u meer rente op dan een gewone rekening of spaarboekje. Toch mag u geld van uw tegoed opnemen wanneer u dat maar wilt. U profiteert dus van hogere rente maar u hoeft uw spaargeld niet vast te zetten. Aan dit aantrekkelijke voordeel is één voorwaarde verbonden: als u geld van uw rekening afhaalt, wordt op dit bedrag 1% retourrente in mindering gebracht. De retour rente maakt deze nieuwe rekening niet voor alle spaarders even geschikt. Wie gewoonlijk zijn inleg weer snel op neemt, kan 't beter bij een spaarboekje houden. De ABN Spaar-Extra-Rekening is dus echt bedoeld voor trouwe spaarders die hun geld lang op de bank willen laten staan. Het openen van een ABN Spaar-Extra-Rekening kost weinig tijd of moeite. U kunl e^voor terecht op elk e C? ABN-kantoor, waar men u graag nader inlicht. 17-20 Overheidsvoorlichting: Rijkssteun uit het Bezitsvormingslonds. gesprek. 17.30 Nieuws. 17.32 (S) Hier en nu NOS: 18.00 Spiegel van Duitsland: informatie en muziek uit de Bondsrepubliek. 18.30 Nieuws. 18.41 Voor blinden en slechtzienden. 18.50 (S) Lichte grammofoonmuziek- 19.00 Openbaar Kunstbezit. 19.10 R-V.U-: Zómerzegels, hoe zien ze er uit en v/aar dienen ze voor. 19.50 Den Haag vandaag. 20 00 Nieuws. 20.05 (S) Woensdagavond Muziekmagazine. 22.30-23.00 Zin tuig: gesprek over literatuur)- 23.55 - 24-00 Nieuws. DONDERDAG 7.00 Nieuws. 3.02 Het levende woord- 7-08 (S) Preludium: klassieke muziek (gr.). 7.30 Nieuws. 7.41 (S) Hier en nu. 7.55 Aangestipt: programma- overzicht. 8-00 Te Deum lauöamus: gewijde muziek (gr.). 8.24.Op de man af: eep evangelisch' commentaar bij de 'tijd- 8.-30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 8.45 (Si Raöiophilharmonisch Orkest: klassieke muziek. 9.25 (Si Omroep orkest: moderne muziek. 10-00 Schoolradio. 10.30 Nieuws. 10 33 (S) Podium voor de vrouw: maatschappij-informaties. 11.05 (S) Voor de zieken. 11-40 Elementair (VII): poëezieprogramma. 11.55 Mededelingen. WOENSDAG 12-00 Nieuws. 12.03 Radiojournaal- 12.06 Zet 'm op- (13.00 Nieuws- 13.03-13.06 Cup-communicatie). 14.00 Nieuws. 14.03 Cup-communicatie. 14 06 De hit-visser: top-pop. 15-00 Nieuws. 1503 Cup-communicatie. 15.06 Cees van Zijtveld. (16.00 Nieuws). 17.00 Nieuws. 17.03 Radiojournaal. 17.06 Postbus 700: verzoekplatenprogramma 18-00 Nieuws. 18-02 Joost de Draayer Show. 19.00 Nieuws. 19.02 De Paul Meijer Show. (20.00, 21.00. 22.00 en 13.00 Nieuws; 22.55 Mededelingen). 24-00 Nieuws. 0.02 Metro's Midnight Music: Metropole Orkest, licht instrumentaal trio en solisten. 0.55 - 1.00 Nieuws. DONDERDAG TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 De Hugo van Gelderen Show. (8.00 Nieuws). KRO: 9.00 Nieuws. 9.03 KRO-op-Drie: discjockeyshow- 10.00 en 11.00 Nieuws). GOES De Braziliaanse pianiste Cristina Orliz (22) zal vrijdagavond tijdens het concert door hei Amster dams Philharmonisch Orkest in de Goese Grote Kerk Daniël Waayenberg vervangen: Waayenberg is door Iichte| ziekte verhinderd op te treden. Hef Amsterdams Philharmonisch Orkest heeft Cristina Ortiz voor het Goese concert weten te contracteren. Zij is op hel ogenblik in Londen en speelt evenals Waayenberg zou doen het tweede concert van Chopin. Met haar optreden in Goes maakt j Cristina Ortiz haar debuut in Neder-j land. Zij is onder meer winnaar vanj een van de recente Van Clibum-con-1 eoursen in Amerika. In oktober is zij gecontracteerd voor optredens me;, het London Symphony Orchestra. Zo-! als bekend begint het concert vrijdag- avond met de ouverture, scherzo en finale van Robert Schumann- 1 Na de pauze wordt Saint-Saëns fa-i meuze orgelsymfonie uitgevoerd. Het] Marcussen-orgel in de Grote Kerk wordt dan bespeeld door Stoffel Gunst. STEENBERGEN Onlangs is aan het Benedensas de Vlietmonding onder Steenbergen, de eerste van een reeks opnamen gemaakt voor de televisiese-] rie Mcriintje Gijzen die de VARA begin 1974 op het televisiescherm brengt. Regisseur Kees van Ierssel! oefent al zes weken druk met dei acteurs en zo'n negentig minuten film is al klaar, maar dat is nog slechts! een begin. Er zullen nog vele honder den meters celluloid volgeschoten moeten worden voordat het werk aan de montagetafels kan beginnen. Eerst is de camavalsscène doorge nomen. De Vastenavond vieraers moe ten naar het „Schippershuis" of „Bier huis" zoals het café aan het Sas heet, hossen en zich daar flink bedrinken. Het feest zal niet goed aflopen: er wordt een moord gepleegd en „Dej Kruik", de overigens goedaardige! zwerver, zal er voor achter de tralies! belanden. Zo heeft A. M. de Jong het destijds allemaal vastgelegd in zijm boek over het „Bartje van onder de; Moerdijk". Van Ierssel heeft het opj zijn manier bewerkt en aan hem is, daarmee de taak de groep spelers,- allen inwoners van Nieuw-Vossemeer, die De Jongs boeken te uit en te na kennen, maar weinig vertrouwd zijn! met wat van de acteur wordt ver-I. Ianga duidelijk te maken welke zijn' bedoeling is. Het klikt allemaal nog niet zo best- Het kot teveel tijd en Van Ierssel Johnny Jordaan kreeg weer hartaanval BEVERWIJK Johnny Jordaan is zondagavond in het. Rode-Kruiszae- kenhuis in Beverwijk opgenomen- De Beverwijker kreeg een hartaanval toen hij vernam dat zijn vriendin, tante Leen. een zware operatie moest ondergaan. Het Rode-Kruisziekenhuis kon dins dagochtend niet meedelen of de toe stand van Johnny Jordaan ernstig is. De geneesheer van de afdeling waarin de zanger wordt verpleegd was niet aanwezig om inlichtingen te verstrek ken. ZILVEREN HARPEN VOOR EARTH AND FIRE, GREENFIELD AND COOK EN VOOR EUSON HILVERSUM (ANP) Tijdens de elf de hedjesbeurs van de stichting 'Cona- mus' (het comité voor Nederlandse amusementsmuziek) zijn maandag middag zilveren harpen als aanmoedi gingsprijzen uitgereikt aan de Antil liaanse zanger Euson, de popgroep Earth and Fire en het duo Greenfield and Cook. De zilveren harpen, die tot dusver altijd gelijktijdig met de gou den harpen werden uitgereikt tijdens de jaarlijkse reünie van Conamus, zul len. om wat meer belangstelling te krijgen, in het vervolg steeds op de liedjesbeurzen worden uitgereikt. De zilveren harp is bedoeld als aan moedigingsprijs en ter bekroning van jongeren, die zich in weinige jaren een plaats in het Nederlandse muziekleven hebben weten te veroveren. De harpen werden uitgereikt door Wil lem van Kooten (Joost den Draaier). De jury bestond uit A. J. G. Streng- holt. Willem Duys. Warry van Kampen en Joop Stokkermans. De hedjesbeurs beoogt een trefpunt te zijn van componisten, tekstdichters, muziekuitgeverijen. grammofoonpla tenmaatschappijen en uitvoerende ar tiesten en is speciaal bedoeld voor die genen. die zich in de muziekwereld nog een weg moeten zoeken. Even puzzelen ken. Hij is er door uit zijn humeur! gebracht. Toch doet de regisseur bet' tegenover de verslaggevers voorko-; men alsof alles naar verwachting ver loopt. „He: gaat hest. Waarom zou het ook niet", zegt hij. Van Ierssel hult zich verder in stilzwijgen. Praten (en vooral met journalisten i is blijk baar niet zijn favoriete bezigheid. BLAACLiPJKEL AfJSL LPS E L p y OJÏRE 's SU NO MSjTTL L BÉT" TÊUUÜs] - - - orszlet EL A NÏJÖpP A RA' L7TM0 E I L U KGTA TRE NSPAL 5 0'F Horizontaal: 1 volksgemeenschap, 4 rustaanduiöing in muziekstuk, 7 my thologisch wezen. 8 voorzetsel. 9 drinkgerei, 11 schande, 13 vettig mengsel, 15 voortbrenging, 16 gewicht der verpakking, 17 slagvaardig, 21 bleek, 25 Zuidamerikaanse grasvlakte, 26 gas. 27 gezichtseinder, 28 mytholo gische figuur, 29 zijrivier van de Sei ne, 30 boze geest, 31 toegehaalde strik; Verticaal: I duw. 2 toevluchtsoord. 3 gebak, 4 woordinhoud, 5 geur. 6 pau selijke driekroon, 8 nuttige huisdieren, 10 door middel van, 12 onkruid, 14 mythologische figuur, 17 hitte, 18 be roep. 19 lust. 20 vreemde munt. 21 vrijmoedig. 22 niet doen, 23 plaats in Gelderland, 24 versnapering. De oplossing van de vorige puzzel is: In de loop van de middag werd eri aangebeld - en omdat Jollipop ziek in bed lag, ging Panda opendoen. „Dat zal de heer van de Huis-Hulp-Dienst zijn", dacht hij. „Hij is ntpoi op tijd om..." Maar toen zweeg hij verbijsterd. Want er was niemand te zien. Ergens t in de verte v/as nog het geluid van! dravende voetstappen te horen, en verder stond er alleen maar een kof fertje op de stoep. „Dat is vreemd..." zei Panda tegen zichzelf- „Ik wee- zeker dat ik geen koffer besteld hadj en ik kan me ook niet voorstellen; dat iemand z'n bagage zomaar bij me achterlaat. Hm - ik zal het maar binnenhalen..." Hij pakte het valies op - en toen ontdekte hij dat er een label aan vast za:. „H. Haas", las hij prevelend- „Nooit van gehoord..."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1973 | | pagina 13