rasser WALCHEREN LEES DE PZC 22 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 DECEMBER 1971 BIGGEKERKE L. DINGEMANSE en echtgenote MELK- EN ZUIVELHANDEL wensen klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 toe. GEBRS. CORBIJN TIMMERMAN - AANNEMER EN VERFHANDEL wenst clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig 1973. I. MEIJER EN ECHTGENOTE bakkerij levensmiddelen - drogisterij - huisli. artikelen wensen alle clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. F. HERWEGH café 'Juliana' - annex slrandbcdrljf BIGGEKERKE W. WIELEMAKER groente-, fruit-, diepvries- en conscrvenhandel wenst allen een voorspoedig 1973. M. KOETS EN ECHTGENOTE VEE- EN VLEESGROSSIER wensen familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 toe. CHR. RIEMENS EN ECHTGENOTE boekhandel a klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 toe. J. SIMONSE EN ECHTGENOTE loonwerkersbedrijf wensen allen een voorspoedig 1973. FIRMA A. VAN KEULEN ZN. transportbedrijf wenst allen een gelukkig 1973. FA. GEBR. SCHREYENBERG aannemersbedrijf wensen familie, klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 toe. HELLEMAN constructiebedrijf en kraanverbuur wenst klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 toe. A. SCHREYENBERG EN ECHTGENOTE brandstoffcnhandel n familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 toe. FIRMA Z. BRASSER ZN molenaar wenst allen een gelukkig 1973 A. WIJKHUIS winkelier wenst clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar Klanten, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar toegewenst door S. KOETS, slagerij JAN BARENTSEN bloemenhandel wenst klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 FAMILIE A. BRASSER- BIERENS bietenagent wensen allen een voorspoedig 1973 J. L. DOMINICUS brood en banket, wenst klanten, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. A. VERMEULEN EN ECHTGENOTE aardappelen, groente- en fruithandel, wenst alle klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. KOUDEKERKE J. C. SUVAAL SHELL-STATION KOUDEKERKE wenst alle relaties, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. Woninginrichting VAN DONGE wenst alle relaties, vrienden en bekenden een geluklrig r FAM. BLEEKER CAFE-PENSION TX>RPSZICHT' wenst allen een voorspoedig 1973. FAM. K. LENSTRA Agent PZC en agent UBO, alle verzekeringen, een voorspoedig 1973. HOTEL WALCHEREN FAM. P. DE SMIT wenst alle vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 toe. FAMILIE A. VAN NOPPEN TIMMER. EN METSELBEDRIJF wenst alien een gelukkig nieuwjaar. CAMPING 'DUINZICHT' wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1973 toe. FAMILIE D. KLUIJFHOUT Strandweg 7. FA. S. DE KAM ZOON - Koudekerke SMEDERIJ-CONSTRUCTIEBEDRIJF wenst allen een gelukkig nieuwjaar. Supermarkt VéGé D. DE ZWART wenst alle relaties, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. BOUWBEDRIJF P. FLIPSE ZN BV wenst relaties en vrienden een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. BON-AUBERGE wenst allen, klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. FAMILIE G. VAN BOVEN Tramstraat 1 keukens, verwarming, huish. art.., loodgieters wenst zijn clientèle, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar toe. Wij wensen al onze bekenden en cliënten een heel voorspoedig nieuwjaar. ALPHY EN COBY JACOBS 'ALPHYCO BAR' Tramstraat 3 Koudekerke 'DE OUDE SMITSE' wenst alle vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. AD EN DINI VOORWERK. Gespecialiseerd - jonweringsbedrijf Vlissmgsesuaat 1, Koudekerke, tel. 01185-1321. GARAGE TOUW Brouwerijstraat 7 Koudekerke wenst zijn cliënten, vrienden en beleenden een voorspoedig nieuwjaar. FIRMA F. BERTING AUTOSPUIT EN UITDEUK INRICHTING wenst alle relaties, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. 'T WINKELTJE Nooit. Middelburgsestraat 24, Koudekerke wenst alle vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. WARENHUIS JANSE Schuttestraat Koudekerke wenst alle relaties, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. N. BOONE en echtgenote galanteriën G.N. Onze beste familie, vrienden en relaties ln het nieuwbegonnen jaar FAMILIE WAGENAAR schildersbedrijf J. SIMONSE JR. en echtgenote vee- en varkenshandel wensen him clientèle vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1973 toe SCHOUT Supermarkt wenst u een voorspoedig 1973 GEBR. IZEBOUD Bakkerij alle clientèle een gelukkig nieuwjaar Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar W- DE POTTER J. STURM Caltex petroleum Gelukkig nieuwjaar FAM. J. KLUIJFHOUT Verlengde Dlshoekseweg 1 wenst allen een voorspoedig 1973 toe FAM. J. VAN HANEGEM wenst clientèle en bekenden een gelukkig 1973 toe Slagerij HENK COENEN wenst vrienden clientèle gelukkig nieuwjaar FIRMA J. L. v. d. VELDE ZOON rijwiel- en bromfietshandel G.N. Frituurbedrijf J. J. ROTTIER wenst vrienden en een voorspoedig 1973 FAMILIE NOORDHOEK bakkerij wenst u een voorspoedig 1973 toe. MEJ. SINKE manufacturen G.N. P. BOONE en echtgenote galanteriën A. LUTEYN transportbedrijf en verhuizingen gelukkig nieuwjaar FAMILIE BLAAKMAN Wenst vrienden en klanten gelukkig 1973 toe Végé- en taxibedrijf Gerbrandystraat 46, Vlissingen KAPSALON VENUS Dorpsplein 8, wenst zijn cliënten gelukkig en voorspoedig nieuwjaar FAMILIE DINGEMANSE Nederiandsche Middenstandsbank Brouwerijstraat 20, agentschap Koudekerke G.N. FAMILIE BOONE-rELSE elektro-installatiebedrijf wenst al haar cliënten een voorspoedig 1973 telefoon 01185-1359 Middelburgsestraat 64 FIRMA KLUIJFHOUT VERHAGE wenst baar clientèle vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1973 toe WU wensen al onze klanten, vrienden en keimissen een voorspoedig 1973 C- VAN SLUIS groente- en fruithandel Tramstraat 28. J. W. DE REGT molenaarsbedrijf wenst haar clientèle, vrienden en bekenden ee: voorspoedig 1973 Pension WESTDUIN gebr. F. J. HUVERS wensen huin vrienden en olientèle een voorspoedig 1973 toe DOMBURG A O SUPERMARKT DOMBURG NV wenst alle inwoners van Domburg een voorspoedig nieuwjaar. Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door aannemersbedrijf FIRMA MARANUS A LIEVENSE H. GOEDHART café "De Rode Leeuw' wenst u allen een gelukkig nieuwjaar JOB VAN KEULEN schoenmaker wenst vrienden en clientèle i gelukkig nieuwjaar Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door KAMA 't Groentje FAM. C. MINDERHOUD Klein Vlaanderen G.N. A. P. MOGGRé café Tramzicht' - p.f. Technisch bedrijf A. AKKERDAAS Weststraat 1 - p.f- Taxi- en garagebedrijf •VAN ZWEEDEN' wenst u allen een voorspoedig 1973 WILHELMINA DOMBURG tel. 1262 G.N. A. TRIELLER en echtgen. stoffeerder wenst allen een gelukkig nieuwjaar L. AKKERDAAS en echtg. rijwielhandel garage- en taxibedrijf Markt Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door familie J. RIEMENS C. KOPPEJAN garage telefoon 1487 - p.f- H- BIMMEL en familie bakkerij Noordstraat - p.f. Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door FAMILIE A. WISSE Singel 10 A. DE PAGTER en echtgenote J. Tooropstraat 11 Gelukkig nieuwjaar RESTAURANT JULIANA Ooststraat wenst vrienden en clientèle een gelukkig nieuwjaar HOTEL VAN ZETTEN Ooststraat wenst vrienden en clientèle een gelukkig nieuwjaar FAMILIE J. J. OVAA slijterij en levensmiddelen wensen klanten, vrienden bekenden een gelukkig nieuwjaar Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door FAMILIE H. BRAND bloemenmagazijn en hoveniersbedrijf Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door familie v. d. WEKKEN Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door ADR. PROVOOST en echtgenote Kanonweistraat 12 Vishandel EUROMARKT A- Everse i gelukkig nieuwjaar Een voorspoedig 1973 toegewenst door D. M. STIGTER M. G. JANSSEN café Veldzicht wenst u allen een gelukkig nieuwjaar Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door schildersbedrijf A. PROVOOST Een gelukkig nieuwjaar toegewenst, door agent PZC DOMBURG tel. 1876 L. P. ROELSE transportondernemer Wijngaardstraat 3 G.N. FIRMA VAN EIJZEREN smederij loodgietersbedrijf p.f. FAMILIE W. PROVOOST Noordstraat 3 wenst allen een voorspoedig 1973 Gelukkig nieuwjaar toegewenst door FAMILIE P. BOMMELJé L- MAAS en echtgenote Voorschotenstraat 4 wenst u allen een voorspoedig 1973 DE MUYNCK schildersbedrijf wenst vrienden en clientèle i gelukkig nieuwjaar Een gelukkig nieuwjaar toegewenst JAC. MAAS en RITA slager Een gel uk lei g nieuwjaar toegewenst door J. VREEKE en echtgenote timmerman Gelukkig nieuwjaar toegewenst door C. C. J. v. d. BERGE- VERSCHUURE FAMILIE A. PASSENIER Badhuisweg 5 wenst vriender en beken den een gelukkig nieuwjaar Administratiekantoor KODDE ZWEMER wenst zijn clientèle en rela ties een voorspoedig 1973 Technisch installatiebedrijf H. BOUWMAN p.f. FAMILIE LABRUIJèRE banketbakkerij Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door FAMILIE HUGENSE slagerij Ooststraat 2 VREEKE antiekhandel Singel 33-35 Domburg Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door J. KLEINEPIER echtgenote J. W. Schuurmanstraat Een gelukkig nieuwjaar toegewenst G. de PAGTER en familie W. DE JAGER vracht- en autodienst Nooordstraat G.N. Reisbureau DELTA TOURS E. L. Carlier - tel. 1313 G.N. familie P. DE JAGER Noorclstraat een gelukkig nieuwjaar toegewenst GAPINGE GARAGE GOEDBLOED GAPINGE wenst alle olientèle een voorspoedig 1973. P. GOEDBLOED Gr. gelukkig nieuwjaar FAM. VERSLUYS- JAPSERS" handel in groenten en fruit Dorpstraat 78 G.N. FAM. L. J. KESTELOO gelukkig nieuwjaar Familie G. DE VOS poststation Gapinge G.N. Fam. J. NAGULKERKE brood- en banket bakkerij - levensmiddelen Dorpsstraat 21-23, tel. 301 Gapinge - G.MN. Familie A. VAN TATENHOVE wenst familie en bekenden een gelukkig nieuwjaar Snouck Hurgonjeweg 2, Gapinge. FAM. J. C. STURM aannemersbedrijf Dorpsstraat 30 - Gapinge wenst allen een gelukkig nieuwjaar Fam. H. RIDDERBOS pluimvee- en opfokbedrij wenst u een gelukkig 1973 toe. Wij wensen alle mensen een gezond, gelukkig en voorspoedig 1973 toe. FAMILIE W. BAKKER He Graanhalm', Gapinge C. v. d. SLUIJS geluklrig nieuwjaar Dorpsstraat 28, Gapinge. FAM. J. DE VISSER Snouck Hurgonjeweg 8 Gapinge wenst familie, vrienden e bekenden een gelukkig en voorspoedig 1973 Familie A. DE. NOOD melk- en zuivelhandel G.N. Familie .J A. VOS Dorpsstraat 86 G.N. SOUBURG JAKOBSEN HERENMODE Kanaalstraat Souburg wenst all cliënten, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1972. 'DE GAPER' - R. Biegel KANAALSTRAAT 46 - OOST-SOUBURG wenst u een voorspoedig 1973 Schoonmaakbedrijf J. JASPERSE Julianastraat 6 wenst alle clientèle een gelukkig nieuwjaar. FIRMA J. WOLF ZN biljarthandel en reparatie-inrichting, wenst zijn cliënten en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. M. A. v. d. Puttestraat 21, Oost-Souburg Tel. 1518 Slijterij "T WIJNHUIS' - M. Haeck Paspoortstraat 38 - Telefoon 01183-1365 GELUKKIG NIEUWJAAR SCHILDERSBEDRIJF J. VAN DAMME Paspoortstraat 26 wenst allen een gelukkig 1973. J. JAKOBSEN ZN BV wenst allen een gelukkig 1973. Paspoortstraat 20-24Tel. 01183 - 1260 INSTALLATIEBEDRIJF SUURMOND Kanaalstraat 23 - Telefoon 1218 wenst allen een gelukkig 1973. DAMES- EN HERENKAPSALONS A. M. v. d. WART Vlissingsestraat 7 A - Tel. 01183-1397 wenst zijn clientèle en kennissen een voorspoedig 1973. VAN DE VIJVER - RADIO - TV - ELEKTRO SOUBURG - VLISSINGEN - MIDDELBURG wenst bekenden en clientèle een voorspoedig nieuwjaar. C. BERREVOETS sig. mag. 'De Hoop' Kanaalstraat 4, wenst alle clientèle een voorspoedig 1973. In 1973 wensen wij u: 31.536.000 gelukkige seconden Horlogerie HONDIUS Burchtstraat 16 telefoon 01183-1746 Alle clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. W. J. LAHR-HAMELINK Oranjeplein 41 Alle clientèle en vrienden een gelukkig nieuwjaar toegewenst door Bloemsierkunst 'Gerbera' L. P. DE NOOIJER Kanaalstraat 95 Paspoortstraat 13 C. LEIJNSE waterleiding, sanitair, en huishoudelijke artikelen Vlissingsestraat 18-20 G.N. T VERFHUIS A. J. REINHOUT Julianastraat 2 gelukkig nieuwjaar Alle geachte clientèle een gelukkig 1973 L. MANSE Paspoortstraat 5 - tel. 1308 SIGARENMAGAZIJN T HOEKJE' Joh. Post Voorstraat 1 telefoon 01183-1819 O- en W.-Souburg HENDERIKX brood- en banketbakkerij Oranjeplein 29 G.N. L. BOSSCHAART en ZN VéGé Levensmiddelenbedrijf groente en fruit Ritthemsestraat 37-99 G.N. VERMAAT Super Markt -DE SPAR' Kanaalstraat 44 Gelukkig nieuwjaar Een voorspoedig 1973 wenst u J. DE KOK levensmiddelen annex groente en fruit Vlissingsestraat 63 Rijwielhandel It. H. LOBBEZOO Kanaalstraat 33 nst clientèle en vriend een geluklrig 1973 FIRMA WED. BRIL schildersbedrijf Burg. Stemerdinglaan 51 G.N. BAKKERIJ DE GRAAG Oranjeplein 10 gelukkig nieuwjaar. J. DINGEMANSE huishoudelijke artikelen Paspoortstraat 36 G.N. Onze beste wensen aan clientèle en vrienden voor 1973 DE JAGER in fijne vleeswaren Buteuxstraat 25 A. W. BAKKER smederij Oranjeplein 46 - G.N. A. DE PAGTER handel in aardappelen, groente en fruit Buteuxstraat 43 G.N. POMP- EN SERVICESTATION Voorstraat 6 wenst clientèle een voorspoedig 1973 FIRMA KALJOUW Grote Abeele 2 Oost-Souburg lompen en metalen G.N. De gezamenlijke MELKSLIJTERS van Oost- en West-Souburg wensen hun geachte clientèle een gelukkig en voorspoedig 1973 toe. Fa. M. P. MEIJERS ZN rijwielen, kachels, radio's Souburg, Kanaalstraat 62 VLISSINGEN, Scheldestraat 59, wenst alle geachte clientèle voorspoedig 1973 VVRCS wenst leden en donateurs een voorspoedig 1973 toe. W. VAN MALDEGEM 'De Bezige hand' Doe-het-zelfmaterialen Buteuxstraat 12 G.N. J. DE VOOGD vertegenwoordiger Nieuwe Vlissingseweg 33 Oost- en West-Souburg wenst zijn geachte clientèle een voorspoedig 1973. C. J. DE VLIEGER bakkerij Marnixplein 16 wenst zijn geachte clientèle een gelukkig nieuwjaar. J. GOEDBLOED kolen, olie en openhaardblokken Vlissingsestraat 44 wenst zijn geachte clientèle een gelukkig nieuwjaar. J. PARENT garagebedrijf en autorijschool Kanaalstraat 88 wenst alle clientèle een voorspoedig 1973. Aan clientèle, vrienden en kennissen een gelukkig en voorspoedig 1973 ROELSE'S Supermarkt Ritthemsestraat 9 Firma DE PREE EN ZOON garage-, rijwiel- en taxibedrijf Oranjeplein 14-20 wenst alle geachte clientèle een voorspoedig 1973. B. LANTSHEER kruidenierswaren Nwe Vlissingseweg 49 G.N. NIEUW- EN SINT JOOSLAND GARAGE ELENBAAS NIEUW- EN SINT JOOSLAND wenst zijn clientèle een voorspoedig 1973. M. J. VAN ZWEDEN SPAR ZELFBEDIENING wenst vrienden, bekenden en clientèle een voorspoedig 1973. VéGé-Zelf bediening Brood- en banketbakkerij FIRMA G. DE HAMER wenst u een geluklrig en voorspoedig nieuwjaar. KEES DE KRAKER EN FAMILIE handel in kachels en landbouwwerktuigen wenst kennissen en clientèle een gezegend 1973. C. COPPOOLSE wenst familie, vrienden en clientèl» een voorspoedig 1973. FAMILIE DE VOOGD SCHILDERSBEDRIJF Korteweg 5 Telefoon 1591 wenst clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig 1973. FAMILIE MARKUSSE - WISSE NIEUW- EN SINT JOOSLAND wenst familie, vrienden en clientèl® een voorspoedig 1973. FIRMA JOH. JOOSSE ZN Autobedrijf - Peugeot-dealer wenst haar relaties een voorspoedig 1973. J. JOOSSE en ECHTGENOTE VRACHTAUTODIENST wensen clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. M. KOOLAARD granen - maalderij, wenst familie, vrienden en olientèle een voorspoedig 1973. G. DE WAARD en echtgenote slagerij - Veerst.raat 19, wenst zijn clientèle een voorspoedig 1973. J. J. DE KR AKER en echtgenote rijwielhandel, wensen vrienden, bekenden en clientèle een gelukkig nieuwjaar toe. LIA EN JAN JACOBS- SUYKERBUYK oafétaria 'Sportland' wensen clientèle en vrienden voorspoedig nieuwjaar. D. A. VAN PAASSEN en echtgenote oafé 'Nieuwe Hoop', wensen clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. A. C. POLDERDIJK EN ECHTGENOTE timmerman-aannemer wensen familie, vrienden en relaties een geluklrig 1973. A. ANTHEUNISSE EN ECHTGENOTE veevervoer wensen vrienden, hekenden en olientèle een voorspoedig 1973. "am. BOONE-FRANCKE Binnendijk 1, wensen familie, vrienden en clientèle een voorspoedig 1973. G. DELLEBEKE EN ECHTGENOTE wensen familie, vrienden en relaties een geluklrig 1973. J. M. POLDERDIJK. BRASSER wensen allen een voorspoedig nieuwjaar. FAMILIE JOOSSE Bsso-gas en oliehandel Kerkplein 5, clientèle, vrienden en hekenden een voorspoedig 1973. MAARTEN MOENS textielhandel - woninginrichting, wenst alle clientèle, vrienden en bekenden een geluklrig nieuwjaar toe. I. JOOSSE wenst alle vrienden en clientèle een voorspoedig 1972. melkhandel wensen vrienden, hekenden en clientèle een gelukkig 1973. H. DE KAM en echtgenote wensen familie en vrienden een gelukkig 1973 toe. JOHS. BOONE-VERHAGE Hoge Stelle, wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. J. KODDE aannemer B en U wenst vrienden, bekenden en relaties een voorspoedig 1973. K. J. D. WALRAVEN EN ECHTGENOTE levensmiddelenbedrijf wensen bekenden en clientèle een gelukkig 1973. P. CRUQ en echtgenote en clientèle een geluklrig 1973. P. VADER M. VADER-FRANCKE wensen familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. L. JOOSSE en echtgenote textiel- en woninginrichting wensen alle clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1973. M. JOOSSE - EN ECHTGENOTE Verzekeringen en commissionair, wensen familie, kennissen en relaties een voorspoedig 1973. M. JOOSSE fruitteler wenst familie en vrienden een geluklrig nieuwjaar. I. MOENS transportbedrijf, wenst allen een voorspoedig 1973. FAMILIE P. KUZEE Kerkstraat 7, wenst allen een voorspoedig 1973. OOSTKAPELLE FIRMA JANSE-AALEWIJNSE SCHILDERSBEDRIJF Dorpsstraat 48 wenst u een gelukkig nieuwjaar. FIRMA K. FRANCKE EN ZN AANNEMERSBEDRIJF Dorpsstraat 5 wenst alle relaties en vrienden een geluklrig nieuwjaar. NV PLANBOUW WALCHEREN Duinweg 24 Oostkapelle wenst vrienden, kennissen en clientèle een voorspoedig 1973 CAMPING "DENNEBOS' Oostkapelle eigen. A. M. den Hollander van Schaik wenst u een voorspoedig 1973 toe W. BIMMEL EN ECHTGENOTE •Went-hoeve' Oostkapelle wenst allen een gelukkig nieuwjaar. Familie G. WATTEL, hotel-café 'Zeelandia' wenst al haar vrienden en relaties een gezegend en gelukkig 1972 toe Fa. P. de VISSER en ZN brood- en banketbakkerij en levensmiddelen wenst relaties en vrienden een gelukkig njeuwjaar FAMILIE MESU-KENSE bakkerij en 'Spar' levensmiddelenbedrijf wenst u gelukkig nieuwjaar MEVR. JANSE EN KINDEREN pension en slijterij 'De Moerbei' wenst allen veel heil in zegen in 1973 BOUWBEDRIJF J. JOBSE en ZN N.V. wenst alle relaties en vrienden een gelukkig nieuwjaar ZELFBEDIENING BIMMEL wenst iedereen een voorspoedig 1973 toe. FIRMA MINDERHOUD molenaar wenst al haar vrienden relaties een gezegend en gelukkig 1972 toe. Loonbedrijf S. BROUWER ZN Brouwerijstraat 36 a wenst alle relaties vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar Fouragehandel familie C. DE VISSER Aagtekerksweg 13 Oostkapelle wenst al haar vrienden en relaties een gezegend en gelukkig 1972 toe W. J. DE SCHIPPER- VAN DEN HOVEN schildersbedrijf wensen familie, vrienden en klanten een gelukkig 1973 toe Familie WONDERGEM autodienst wenst clientèle vrienden en bekenden een voorspoedig 1972 toe. Familie W. VAN HEKKEN garagebedrijf wenst al haar vrienden en relaties een gezegend en gelukkig 1972 toe Familie J. POPPE- MALJAARS wenst clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1972 toe C. BOONE en gezin loodgietersbedri j f wensen clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1972 toe P. DE KAM ZN timmer- en metselbedrijf i familie, vrienden en clientèle een voorspoedig 1973 Dorpsstraat 44 l. v. MOLENBROEK echtgenote zuivelhandel G-N. - Oostkapelle Familie S. IIILLEBRAND Huishoudelijke artikelen wenst clientèle, familie, vrienden en bekenden een gezegend en voorspoedig 1973 toe. C. MOELIJKER en echtg. kapsalon wensen klanten, vrienden en bekenden zeer veel geluk in het nieuwe jaar. J.WAGEMAKERS en echtgenote rijwiel- en bromfietshandel Texaco-benzinestation wensen u allen een gelukkig nieuwjaar Fam- L. Jobse patates-frites wenst klanten, vrienden en bekenden zeer veel geluk in het nieuwe Jaar J. A. FRANCKE en echtg. en kinderen slagerij wensen clientèle, familie, vrienden en bekenden een gezegend en voorspoedig 1972 toe. Familie H. WONDERGEM woninginrichting wenst, clientèle, familie, vrienden en bekenden een gezegend en voorspoedig 1972 toe. CAMPING 'DENNEBOS' Oostkapelle eigen. A- M. DEN HOLLANDER-VAN SCHAIK wenst u een voorspoedig 1972 toe. L. JOBSE ZN schilder en behanger wensen vrienden en relatie» een voorspoedig en gezegend 1973 toe. C. A. JOZIASSE groentehandel wenst vrienden en relatie# voorspoeidig en gezegend 1972 toe. S. FRANCKE en echtgenote familie, vrienden en bekenden eer gelukkig nieuwjaar Slagerij WONDERGEM wenst familie, vrienden en relaties een gezegend en voorspoedig 1972 boe 'Altijd Zorg' familie A. WATTEL wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig en gezegend 1973 toe. FA. P. J. HILLEBRAND ZOON loodgietersbedrijf wensen al him vrienden en relaties een gezegend en voorspoedig 1972 toe Familie A. VLEUGEL BP-servicestation wenst allen een gelukkig nieuwjaar VAN SLUYS en echtgenote zuivelhandel wensen allen een gelukkig nieuwjaar SEROOSKERKE FIRMA GEBR. JOBSE AANNEMERSBEDRIJF - SEROOSKERKE (W.) wenst vrienden en clientèle een voorspoedig 1973. J. JONGEPIER AANNEMINGEBEDRIJF wenst allen een voorspoedig 1973. AUTOSLOPERIJ 'CONTACT' Oosbkapelseweg 12 Telef. 01189-1501. RADIO-TECHNISOH BUREAU FIRMA F. S. KOOLE wenst familie, vrienden en relaties een gelukkig 1973 to» Wij wensen u een voorspoedig 1973 AUTOBEDRIJF WONDERGEM-MELSi SEROOSKERKE Familie H. L. MEIJERS smederij wenst vrienden en clientèle een voorspoedig 1973 Schildersbedrijf J. L. PASSENIER wenst allen een gelukkig 1973 Fa. H. JANSE en ZOON wenst vrienden en clientèle een voorspoedig nieuwjaar P. F. de DREU bezorger PZC Serooskerke en Vrouwenpolder wenst u een goed jaar toe Fa. L. JOBSE NZ. vrachtrijdersbedrijf Burgem. Dregmansstraat 2, wenst vrienden en clientèle een gelukkig 1973 toe. Wij wensen allen een voorspoedig 1973 Fam- HOUTERMAN bloemenhandel Fa. L. JOZIASSE EN ZONEN tuinders, Serooskerke (W.), G.N. Schoenhandel en reparatie-inrichting B. SINKE wenst familie, vrienden en relaties een gelukkig 1973 J. A. DE LIGNY Wij wensen u allen een gelukkig en voorspoedig 1973 toe. Familie DE JAGER slagerij C. V. LOUWERSE'S dorsbedrijf voorspoedig nieuwjaar gewenst voor vrienden en bekenden L. BOONE Rijwiel- en bromfietshandel Tandemverhuur wenst allen een gelukkig 1973 FAMILIE DE KEYZER schilder - behanger, wenst familie, vrienden en kennissen een gelukkig 1973 toe. Firma VOGEL brandstoffenhandel en witte pompen, wenst allen een gelukkig nieuwjaar toe. Fam. H. WILLEBOORDSE IJs- en friteshandel, wenst fam., vrienden en clientèle geluklrig 1973 Fam. CHR. DEKKER landbouw- en pluimvee- bedrijf, wenst fam., vr. en clientèle geluklrig 1973 Bakkerij REMIJN geluklrig 1973 voor familie, vrienden en relaties. Fa. v. DOORN EN ZOOM Aannemersbedrijf wenst vriender en cliënten een gelukkig 1973 toe Gelukkig 1973 toegewenst door Fam. P. TA VENIER 'LEEUWENDAMME' Gelukkig nieuwjaar toegewenst door NEL CORNELISSE Noordweg 115 Familie MEULENBERG molenaar graan- en meelhandel Serooskerke (W.) G.N. Fam. P- CHRISTIAANSE wenst vrienden en relatie# een geluklrig 1973 'Manege'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 22