BERE db SUGR0 SUGR0 VOORJAARSSHOW VAN MELLE-VERDUYN Leuk en gezellig winkelen in 1 wan de 3 zoetwaren zoetwaren 21 nieuwe eengezinswoning met c.v. TE KOOP AANGEBODEN Inl. G. TEN VOORDE BUFFETJUFFROUW Terminus Een assistente voor de afdeling order- voorbereiding DRUKKERIJ DEN BOER Veiling onroerende goederen het woonhuis VEILING DOES VEILING VEERE FABRIEKSGEBOUW assistentes in de huishouding psychiatrisch ziekenhuis "vogelenzang" 'MARKENDAAL' GEMEENTE BORSELE HOOFDLEIDSTER N.V. HAGQ NETTE SCHOONMAAKSTERS commissie-vergaderingen B2BaBB2E03 GEMEENTELIJKE MIDDELBAAR TECHNISCHE SCHOOL WEG- EN WATERBOUWKUNDE WERKTUIGBOUWKUNDE ELEKTROTECHNIEK Aangifte van leerlingen voor één der hierboven genoemde afdelingen H.H. DETAILLISTEN EN CAMPINGHOUDERS op 10,11 en 12 april m MOTEL 'DE CAISSON' 1. VLOTTE, MODERNE MODE 'LADY BIRD' 2. IERC0 - VLISSINGEN KINDERKLEDING 3. BERCO'S BOETIEK- EN BADKLEDINGSHOP ZATERDAG 8 APRIL 1972 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tt KOOP: direct te aanvaarden. Ruimte voor bouw van e.v. garage mogelijk; grote tuin. Staande aan de Lievenstraat 6 te 1 op zaterdag 15 en 22 april 1972 ■^anaf 14.00 tot 17.00 uur. GOES: WOONHUIS, gelegen Van Goghstraat 4. Prijs: 35.500,—. KAPELLE VRIJSTAANDE WONING met garage van 6x10 meter en 574 m2 tuin. Gelegen Vroonlandseweg 42. Prijs: 65.000, RIUAND HERENHUIS met garage en 745 m2 tuin. Gelegen Bathseweg 17. Prijs: ƒ72.000,j WISSENKERKE s Voormalige BAKKERIJ Gelegen Voorstraat 11Prijs: 25.000,I WAARDE VRIJSTAANDE WONING met 314 m2 tuin. Gelegen Kerkweg 60. Prijs: 23.500, KAPELLE VRIJSTAANDE WONING met 400 m2 tuin. Gelegen Oostweg 3. Prijs: 37.500,—. OUD-SABBINGE WOON-WINKELHUIS met 650 m2 tuin Gelegen Pr. Bernhardstraat 70. Prijs: 24.500,—. Te koop gevraagd ALLERLEI TYPEN WONINGEN Patijnweg 98, Goes, tel. 01100-7897 Te koop te Oost-Souburg Corn, van Perestraat 28, EENGEZINSWONING Indeling: woonkamer; keu ken; gang; toilet; verdie ping: 3 slaapvertrekken; douchecel; vliering. Voor- en achtertuin met stenen loods, vrije uitgang. Binnen afzienbare tijd ledig te betrekken. Prijs: ƒ43.000,- kic. A. Visser, makelaar o.g., Soembastraat 82, Dordrecht, tel. 01850-41780. VERBOUWINGEN Voor uw verbouwing, groot en klein, moet u bij N.V. Reimerswaal zijn. N.V. Bouw- en exploitatie- REIMERSWAAL i.o. GOES Wulfaertstraat 14 Tel, 01100-8891 en 4094 BUNGALOWBOUW In geheel Zeeland kunnen wij binnen 4 maanden op leveren: LUXE BUNGALOWS open haard en Prijs vanaf 59.500,- Ruime financiering, zelfs tot 90 mogelijk. INLICHTINGEN Bouw- en Exploitatie Mij. REIMERSWAAL i.o. Wulfaertstraat 14 te Goes Telefoon 01100-8891 en 4094 Wij zoeken voor onze geachte cMëntèle BOERDERIJTJES/ geschikt voor buitenverblijf. Brieven aan A.H.C. Jakob Jordaansfcraat 31 ANTWERPEN Telefoon 30.92.11 BETONGARAGES 6.30x3.20 m. met extra zijdeur 1400,- 4.80x3.20 m. 1175,- TUINSCHUURTJES 3.20x2.00 m. 750,- BETONSCHUTTIÊEN 2 m. hoog, geplaatst 40,- per meter, beneden de tien meter. Alles geplaatst, vraagt vrij blijvend inlichtingen. A C BETONBOUW Den Haag, 070-680474. Apeldoorn, 05760-31315. Eindhoven, Admetuslaan 14, telefoon 040-437769. TE KOOPROYALE, HALFVRIJSTAANDE Indeling: ruime kamer en suite (38 m2); keuken; bij keuken; garage; 4 slaapka mers; douche; cv (gas). Prima staat van onderhoud. Achterzijde blijvend vrij uitzicht. Rand van de stad. Op zeer korte termijn ont ruimd te aanvaarden. Prijs 60.000. Inl. Middelburg, Nadorstweg 12 (na 16.00 uur), tel. 01180-4483. Te koop aangeboden i half vrijstaande B.G. eengezinswoning met 3 slJc., type A, bj. '67, met grote garage en achter tuin op het zuiden. Gunstig igen in nieuwbouwwijk Paauwenburg. Incl. bevloer de zolder; vloerbedekking; Luxaflex; rolhorren; e.a. extra voorzieningen. Om streeks juni-juli 1972 leeg te aanvaarden. Johan Melchior Kemperstraat 13, Vlissingen. Tel. 01184-6526. Bezichtiging na tel. afspraak. Te koop: RIANTE WONING te Kloetinge. Indeling: woonkamer 28 m2; keuken; hal; kelder kast; wc; le verdieping: badkamer met 2e toilet en vaste wastafel; verdieping; grote slaap- ner; ruime overloop met berging. centraal verwarmd. Flinke schuur en tuin. Direct leeg te aanvaarden. teL 01110-3939. Wij vragen voor spoedige indiensttreding een Sollicitaties of inlichtingen: HOTEL RESTAURANT CAFÉ to. station GOES - Tel. 01100-7501 Markt 51 Middelburg vraagt voor spoedige in- Voor deze functie met gevarieerd werk zijn geen speciale diploma's vereist, leeftijd 16-17 Jaar. Sollicitaties met opgave van schoolopleiding en eventuele referenties, aan ons adres. Notaris Van den Hoek te Groede zal ten verzoeke van de erven De Bree op vrijdag 21 april 1972, des namiddags 17.00 uur in het hotel 'De Drie Koningen' aan Markt te Groede, overgaan tot de openbare verkoop van: Molenstraat 2 te Groede, c.a. kad. bekend gemeente Groede, sectic C nummer 1810, groot 95 ca. Aanvaarding vrij van huur. Lasten voor rekening koper vanaf 1 januari 1972. Beta ling koopsom 1 maand na toewijzing. Betaling lasten dagen na toewijzing. Bezichtiging in overleg met mevrouw Michielsen-de Bree, Eikenstraat 3, Zuid- zande. Meerdere inlichtin gen ten kantore van ge noemde notaris. Notaris Van Dissel te Goes zal op dinsdag 11 april 1972 te 20.00 uur in De Prins van Oranje' te Goes t.v.v. de erven J. J. de Witte te Goes, publiek verkopen: Perceel I; het woonhuis met erf aan de Zuidvlietstraat 37 te Goes, groot 1.50 are; Perceel II: de ruime bedrijfsruimte met erf en boomgaard aan de Zuidvlietstraat, achter perceel I, groot 44.30 are. Combinatie van de percelen I en II. Bezichtiging heden, van 14.00 tot 16.00 uur en in bijzon- 0110086831)n overleg met de bewoonsters (telefoon De percelen zijn te aanvaarden bij de betaling der Kooppenningen, doch uiterlijk 9 mei 1972. adere inlichtingen ten kantore van de notaris. Notaris P. Krepel te Middelburg is voornemens or april 1972, des namiddags 2 uur, in de Campveerse To ren, Kaai 2 te Veere, t.v.v. de gemeente Veere, publiek te verkopen: het voormalige (op de monumentenlijst voorkomende) betonningsmagazijn met grond aan de Kaai 43 te Veere, kad. gem. Veere A nr. 516, groot 3.25 arc. Ontruimd te aanvaarden, behoudens goedkeuring van de verkoop door de gemeenteraad en gedeputeerde ten. Het magazijn mag niet worden gebruikt voor het op richten. in werking brengen of in werking houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 1 van het hinder- besluit, voor een horecabedrijf of voor een winkelbe drijf. Bezichtiging in overleg met de gemeente Veere. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. Molen water 73, Middelburg (01180-2351). Notarissen D. H. de Graaf te Axel en W. J. Vroome te Hulst, zullen op dinsdag 25 april 1972 nm. 2 uur, in hotel-restaurant De Graanbeurs' aan de Grote Markt 8 te Hulst, ex art. 1223 Md 2 b.w. openbaar verkopen het met opslagplaatsen, kantoor, hoofd- en bijgebouwen, met drie aangrenzende huisjes, erf en open grond, staande en gelegen te Hulst aan de Zoetevaart nrs. 2, 4, 6 en 8 en kadastraal bekend gemeente Hulst sectie C nrs. 132,133,134,135 en 253, samen groot 60.23 are. De woonhuisjes Zoetevaart nrs. 2 en 4 zijn verhuurd voor resp. 45,- en 40,- per maand; het woonhuis Zoetevaart nr. 6 en het fabrieksgebouw c.a. aan de Zoetevaart nr. 8 zijn vrij van huur en te aanvaarden terstond na de betaling der kooppenningen. Bezichtiging op maandagen 10, 17 en 24 april 1972 sen 2 en 4 uur. In het fabrieksgebouw was voorheen gevestigd de tex tielfabriek van 'Behaegel Denijs NV'. Betaling der koopsom binnen een maand en de onkos ten binnen een week na de veiling. Meerdere inlichtingen ten kantore van notaris Vroom te Hulst, voornoemd. EEN HUISHOUDEN DRAAIT TOCH NIET VANZELF? Zeker niet in een ziekenhuis. Daar zijn mensen voor nodig. Daarom vragen wij voor diverse huishoudelijk® te ken in de paviljoenen. Zij be hoeven zich niet met het zwaar dere werk (b.v. het schoonhou den van gangen en trappen) be zig te houden; daar zorgt een speciale dienst voor. Onze gedachten gaan uit naar medewerksters van 20 jaar en ouder, die wij, ais volledige krachten, interne huisvesting kunnen aanbieden. Voor hen geldt een werkweek van 42J uur. Dienstverband voor halve dagen is eveneens mogelijk. Schriftelijke sollicitaties van kan didaten kunnen worden gericht aan de afdeling personeelszaken, R ijkssfraatweg 113, Bennebroek voor telefonische inlichtingen kunt u ons bereiken onder na (02502) 7741. ts bennebroek(n.hJ UITGAANDE VAN DE VERENIGING TOT CHRIS* TELIJKE VERZORGING VAN GEESTES- EN ZENUWZIEKEN. sociale academie Beukenlaan 1, Nieuw Ginneken (post Breda), tel. 01600- Opleiding tof verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg en de sociaal psychiatrische nazorg Aanvang van de opleidingen: augustus/sep- cember 1972 en januari/februari 1973. Deze opleiding is bestemd voor verpleeg kundigen met een diploma ziekenverpleging A of B. In het eerste studiejaar worden de mens- en vakwetenschappen behandeld; het tweede studiejaar is vooral gericht OP de methodi sche training van de student. De opleiding geeft een ruime algemene ontwikkeling en legt de grondslag voor beroepsmatig tonde len. INLICHTINGEN worden u gaarne telefonisch of schrif telijk gegeven door het hoofd van de afdeling, mej. M. G. TE RA. Aanmeldingen kunt n eveneens zenden naar het hoofd van do afdeling. Voor de eenklassige openbare kleuter school in de dorpskern Driewegen van de gemeente Borsele wordt met ingang van 1 augustus 1972 gevraagd een die in het bezit is van de akten A en B; belangstelling heeft voor onderwijs vernieuwing en reeds enige jaren onderwijservaring heeft. Zij die nu nog niet geheel aan de gevraagde eisen voldoen of dit jaar examen doen, kun nen eveneens solliciteren. Sollicitaties binnen 10 dagen na het ver schijnen van dit blad te zenden aan de bur gemeester van Borsele, postbus 1 te Hein- kenszand. Telefonische inlichtingen 01106- 1730, toestel Ut5. schoonmaakbedrijf en glazenwasserij vraagt met spoed voor haar object aan de Westsingel te Goes. Hoog loon en goede sociale voorzieningen Werktijden, maandag t/m vrijdag van 18.00 21.00 uur. AANMELDINGEN, iedere avond vanaf 18.00 uur bij MEVR. VAN BUREN, Westsingel 58, Goes of telefonisch 01600-71375 en 01103-408. GEMEENTE MIDDELBURG Op de volgende dagen en uren worden in het stadhuis de volgende openbare com missievergaderingen gehouden maandag 10 april, 17.00 uur, commissie onderwijs; dinsdag 11 april, 16.00 uur, commissie financiën; dinsdag 11 april, 19.00 uur, commissie gemeentebedrijven. Marconiweg 1 - Telefoon 01184 - 2130 Afdelingen voor BOUWKUNDE kan geschieden aan de school tot 1 mei a.s. Minimumeisen van toelaatbaarheid zijn: het bezit van het diploma l.t.o.-T of mavo-3 met voldoende voor wiskunde of ten minste gelijkwaardige opleiding. Aanmeldingsformulieren en prospectussen zijn verkrijgbaar aan de school. Inlichtingen bij de directeur liefst na afspraak ook op maandag- en donderdag avond van 18.30 - 20.00 uur. Verkoopt, u ook zoetwaren 1 Kom dan naar onze te KAPELLE -BIEZELINGE en maak gebruik van onze aantrekkelijke offertes. Tot ziens op onze beurs OPENINGSTIJDEN IEDERE DAG VANAF 14.00 UUR. GROOTHANDEL EDISONSTRAAT 17 - GOES - TELEFOON 01100 - 7900 in apart assortiment, vindt u in DELTAPROMENADE 23 - GOES leuke collecties in betaalbare prijzen. Speciaal vragen wij hier uw aandacht voor de afdeling UNIEK VOOR ZEELAND - WALSTRAAT 106 zeer uitgebreide collecties JONGE, SPORTIEVE KLEDING Echt aparte collecties. KLEIN CONFECTIE KOMT EENS KIJKEN WALSTRAAT 106 VLISSINGEN LANGE VORST 80-82, GOES K

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1972 | | pagina 21