IS**1 HANDBAL: FEL GEVECHT TUSSEN MARATHON EN SCHELDE SPORT Het verkeer en de wegen LEZERS SCHRIJVEN 10 NIET EEN ZEEUWSE SPEELSTER IN ZAALHANDBALTEAM VOOR DE STRIJD OM DE WERELDTITEL Poule-indeling Selectie Opvangschool of samenwerkings school Actie Memisa Paling dood in de sloot, onschul dige in de boot Zeeuws elftal en 'De Meeuwen Raiffeisenbank 'Vlissingen CV-pSannen Even bellen! Hollestelle NV 01100 - 6995 Zeeuwse collecte Harde Kritiek? Zo zijn onze manieren... PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1971 GOES In de heren eerste klas van de handbalcompetitie zal het Goese GSC II, zondag de eerste verliespun- ten te incasseren krijgen nu het op bezoek moet bij de mede-koploper Fortuna. Olympus I zal zondag de eerste winstpunten kunnen boeken nu dit team tegen het tweede team moet aantreden. De andere teams hebben een vrij weekend. Bij de dames zal Zeeland Sport moe ten winnen van Olympus wil het niet verder achterop raken Delta Spon daarentegen zal het ook nu weer niet tot. winst brengen nu Marathon op bezoek komt, waardoor het er somber gaat uitzien voor de Zierikzeese da mes. De wedstrijd Sluiskil Hontenisse zal als vanouds een zenuwenwedstrijd worden, maar gezien de resultaten dit seizoen moet de ploeg uit Klooster- zande in staat zijn om deze lastige uitwedstrijd in winst om te zetten. Ook de derde Zeeuws-Vlaamse club Schelde Sport moet tegen Walcheren III beide punten kunnen veroveren. In de 2e klas heien zal Delta Sport moeten aantonen dat het verlies van j.l. zondag een misverstand is geweest en dit zal ten koste gaan van Olym pus III. De meeste belangstelling zal in deze klas ongetwijfeld uitgaan naar de wedstrijd tussen Marathon I en het op bezoek komende Schelde Sport. Beide ploegen wonnen j.l. zon dag htm wedstrijd. De Vlissingers die a s. zondag voor de tweede maal dit seizoen binnen de lijnen komen moe ten m staat zijn om twee punten aan hun totaal toe te voegen, maar dan zal men het kanon van Schelde Sport moeten uitschakelen. Meisjes pup. A 10.00 uur Walcheren 1 - Walcheren 2. Meisjes pup. B: 10.00 uur Marathon 4 Marathon 3. Meisjes adsp. A: 10.00 uur Walcheren 1 Olympus 1. Meisjes adsp. B 10.00 uur Walcheren 2 Walcheren 3 Meisjes adsp. C 12.00 uur Zeeland Sport Hontenisse 11.00 uur EMM 2 - GSC Meisjes adsp. D 13.00 uur Fortuna 2 SIOS. Dames jun a 11.00 uur Olympus 1 Walcheren, 11,00 uur Fortuna 1 GSC. 10.00 uur EMM 1 Zeeland Sport Dames jun. B 12.00 uur Olym pus 2 Hontenisse Dames jun c 15.00 uur Delta Sport Olympus 4, 13.00 uur Olympus 3 Schelde Sport. 10.00 uur EMM 2 Walcheren 3. Dames afd. Ie klas 14.00 uur Delta Sport Mara thon 1, 11.00 uur Zeeland Sport Ledenstop bij tennis Het bestuur van de afdeling tennis van de sportvereniging Zaamslag heeft besloten een ledenstop in te voeren Men acht 80 leden het maxi- mu dat van de twee beschikbare velden gebruik kan maken. Omdat reeds een wachtlijst is ingevoerd, vraagt het bestuur de niet-actieve le den plaats te maken voor anderen. Olympus 1. Dames afd. 2e klas 12.00 uur Sluiskil Hontenisse, 13.00 uur Walcheren 3 -Schelde Sport. Dames afd. 3e klas 13.00 uur Marathon 2 - Scheldesport, 11.OO uur EMM 2 Olympus 3. Jongens pup 11.00 uur Fbrtuna - GSC Jongens adsp. A 11.00 uur Fortuna GSC. Heren jun A 11.00 uur Fortuna GSC 12.00 uur EMM Walcheren 1. Heren jun B 12.00 uur SIOS I GSC 2, 11.00 uur Marathon Walcheren 2. Heren afd. Ie klas 12.00 uur Fortuna 1 - GSC 2. 11.00 uur Olympus 2 - Olympus 1. Heren afd. klas 16.00 uur Delta Sport - Olympus 3. 13.00 uur Marathon Schelde Sport 12.00 uur Fortuna 2 - SIOS 1. Heren afd. 3e klas 12.00 uur Fortuna 3 -GSC 3. 12.00 uur Olympus 4 - Olympus 5, 13.00 uur Delta Sport 2 - Marathon 2. De Jong-Meurichy in verwachting VLISSINGEN Als van 11 tot en met 19 december in Neder land de wereldkampioenschap pen zaalhandbal voor dames worden gehouden, zal niet een speelster van een Zeeuwse club in 't Nederlandse team strijden. Yvonne de Smit is wel opgeno men in de selectie van trainer Jaraslov Mraz, maar zij is over gegaan van Walcheren naar landskampioen Niloc. Boven dien moet het Nederlandse team het stellen zonder een van de topscorers: Marianne de Jong-Meurichy van Walcheren. Dit Zeeuwse meisje is in ver wachting en haar eerste kind zal zo omstreeks dit wereld kampioenschap worden gebo- In dit wereldkampioenschap zullen 9 ploegen elkaar bestrijden in drie pou les die afgewerkt worden in drie sport hallen: de Energiehal in Rotterdam, de Cafcharijnesporthal in Utrecht en de Martinihal in Groningen. Uit deze poules komt tenslotte een groep van zes landen die zullen strijden om de wereldtitel, terwijl de andere ploegen spelen in de verliezersronde voor de zevende tot en met de negen de plaats. De landen die deelnemen zijn: Neder land (als organiserend land), Honga rije (de huidige wereldkampioen), Joegoslavië (bij het vorige wereld kampioenschap tweede), Japan (ver tegenwoordiger uit Azië), West-Duits- land, Oost-Duitsland, Denemarken, Roemenië en Noorwegen. Een van de grootste verrassingen in de voorronde was de ondergang van de Zweedse dames tegen West-Dultsland. Roeme nië had drie wedstrijden nodig om Rusland uit te schakelen, Denemarken versloeg Bulgarije, Noorwegen scha kelde Polen uit terwijl de Oostduitse dames met groot verschil Tsjechoslo- wakije terugewezen. De poule-indeling ziet er als volgt uit: West-Duitsland, Denemarken en Japan in Poule A; Joegoslavië, Roemenië en Noorwegen in poule B en Hongarije, Oost-Duitsland en Nederland in poule C. Van 11 tot en met 13 december wordt in de poules gestreden. En op 15, 16 en 17 december worden de finalewedstrijden gehouden in de sporthallen van Rotterdam, Utrecht en Groningen. De beslissende finale wedstrijden zullen op 18 december worden gehouden in de nog te openen Rijnhal in Arnhem. De teams worden tijdens dit toernooi ondergebracht in het KNVB-sportcentrum in Zeist en ki het NSF-centrum in Papendal. Jaraslov Mraz heeft voor de laatste zeven centrale trainingen 24 meisjes uitverkoren die al een jaar lang in diverse groepen trainden. Uit deze groep zal tenslotte het Nederlands team tevoorschijn komen. Landskam pioen Niloc is met zeven geselecteer de speelsters rijk vertegenwoordigd. Wil van Draanen, de vermoedelijke aanvoerster, keepster Petra van Buu- ren, Adrie Meyer, Kitty de Waart, Henny Langzaat en Yvcnne de Smit. Uit Roermond (Swift) zijn naast keepster Dinie van Maanen, ook Thea Hendrix. Wil Cloquet. Marie Louise Puts en Suzanne Geerdink in de selec tie opgenomen. Van Hellas zijn er Maja van Kapel en Sandra Reinders. Andere uitverkorenen zijn: Nel Mar tens (Sittardia) Gre Balstra. Janny van Ewijk en Marga van Woudenberg van de vereniging Zeeburg. Diny Nij- enhuis van WWV. De grootste verras sing is wel de verkiezing van de jeugdige Tea en Marian Jongerius van het Utrechtse HS die ook de links handige Lda van Wijk in de selectie zag komen. (ADVERTENTIE) Ik wil langs deze weg m'n antipatie uiten over het snelverkeer en het wegennet in Vlissingen. Ik noem zo maar enkele straten. De fiets wordt mijn'; inziens in het nauw gedreven door de auto. die in steeds grotere getale op de weg verschijnen. De wegen worden te veel aan de auto aangepast, nu ook de fiets weer flink in opmars is, en ook dit vervoermid del z'n ruimte moet hebben Dit is in sommige straten zeer gebrekkig Kijk ttihst naar de Paul Krugerstraat, als je daar fietst, is je leven niet veilig, met name tussen de Van Dishoeck- straat en de Keersluisbrug (vooral als de brug open is) Dan ontstaat er dik wijls een file tot aan de Van Dishoeck- straat. rechts van deze file is nog een open strook van 1 meter en dan heb je de geparkeerde auto's. Van deze ene meter moet de fietser ge bruik maken om z'n weg te kunnen vervolgen, met enige acrobatische ca priolen (die nodig zijn om niet voort durend in de met glassplinters bezaai de goot te rijden) lukt dat soms vrij Over hetgeen in de PZC van 1 en 10 september 1971over dit onderwerp gezegd is, zou het volgende kunnen worden opgemerkt. 1 Waarom zou het Goese college van b en w niet officieel of officieus de vraag: opvangschool of samenwer kingsschool aan de gemeentenaren mogen voorleggen? Waarom zou het niet voor de laatste mogen kiezen, al zou het nog veel eenvoudiger geweest zijn, indien het zich onomwonden had uitgesproken voor de openbare school, die op samenwerkings school lijkt als de ene druppel water op te andere, behalve dat het beheer ervan veel minder omslachtig is dan dat van de laatste? De Goese methode zou men zeggen, bevordert de veel geroemde inspraak van te gewone burger 2 De confessionele tegenstanders van te gegeven voorlichting slaan het ver mogen tot zelfstandig oordelen van de burgerij bepaald niet hoog aan. De argeloze lezer van het betoog voor de samenwerkingsschool, zo heet het, moet wel menen, dat het de mening van b en w weergeeft, omdat het gehouden wordt door een gemeente ambtenaar, wat suggereert, dat de argeloze, of liever de onnozele lezer zich daarbij dan vanzelfsprekend aan sluit Door de eenzijdige aanprijzing vai, de samenwerkingsschool, zo gaat het verter, was te overwinning daar van bij te enquete bij voorbaat verze kerd Wanneer te bevolking zo gespeend van zelfstandig oordeel is als te con fessionelen willen doen geloven, welke waarde hebben dan de handtekenin gen ter ouders die straks door de schoolbesturen zullen worden ge vraagd om de oprichting te verkrijgen van te bijzondere scholen, die de Opvangschool moeten vervangen? A. M. van te Giezen, Noord weg 75, Middelburg, tel. 01180-4439. aardig, totdat hij z'n 'weg' versperd ziet door een niet bepaald handig geparkeerde auto. dan mag ie met de fiets aan de hand over het trottoir verder. Dan hebben we nog de andere kant van deze straat. Als je hier vanaf de brug komt, razen te auto's je soms op een haarbreedte voorbij. Dat hier niet meer ongelukken gebeuren mag een wonder heten. Laat ik verder maar zwijgen over het wegdek in genoemde straat. Ook moet de aandacht gevestigd wor den op de rijwielpaden in de Presi dent Rooseveltlaan, die zijn zegge en schrijve 5 tegels breed, daar moet de fietser het mee doen. Als ik u even voorreken: vijf tegels is precies een meter, en als u bedenkt dat de breed te van een fietsstuur 50 cm is, dan hoef ik u niet te vertellen wat voor een gevaarlijke situatie je krijgt als b.v. een brommer, met zo'n lekker breed stuur, je voorbij gaat. Laatst zag ik nog een fietser die in bovenge noemde situatie verkeerde, hij moest te dicht naar de trottoirband, z'n trapper raakte de band en de man ging onderuit. Dan hebben we de Walstraat. Waarom niet alle verkeer uit deze straat, het zou een ideale wandelstraat kunnen zijn, dat ziet u wel die paar uur zaterdagsmiddags Als vierde en laatste straat wil ik de Edisonweg noemen, geen rijwielpad, wel aan weerszijden een 3 tegels breed paadje, wat niet duidt op een rijwielpad. Moet u hier eens fietsen, vele automobilisten razen je hier met zo'n. schrik niet, 80 km per uur voorbij. Vooral in de bochten levert dit gevaarlijke situaties op. Nou zult Dc raad voor de zending van te protestants Christelijke kerken in Ne derland heeft bedenkingen geuit tegen de aktie 'Geef Gezondheid'. Deze actie zou niet nationaal zijn geweest, maar katholiek. Dat dit soort idiote beden kingen moet komen van een organisa tie waarvan men toch zou kunnen moeten aannemen, dat de noodlijden de mens in de derde wereld, hun volledige aandacht heeft, geeft toch wel te denken. Wat is deze raad voor de zending? Is het een agentschap voor de verkoop van het protestantis me, hoe meer zielen hoe meer macht? Ik geloof dat het Nederlandse volk. gezien de opbrengst van deze actie, zich niet heeft afgevraagd, voor welke God zij betaalden. Het offerde voor de noodlijdende mens. Het heeft inge zien dat men als mens wordt geboren, en als zodanig verplichtingen heeft t.o.v zijn medemens. En juist dit inzicht, en de wil tot helpen moet zonodig weer door de naasteliefde predikende en zichzelf dagelijks bela chelijk makende z.g. christenen wor den overschaduwd. Het bewijs mag wederom als geleverd worden beschouwd. Laat men. als mens geboren, liever mens blijven en zijn plichten tegenover de mensheid nakomen. Christenen kunnen over de ze plichten alleen maar praten, en handelen blijkbaar alleen maar wan neer zij hun kudde kunnen uitbreiden. F. A. Priester, Weststraat 24, Koudekerke. u als automobilist zeggen, dat za.l wel wat overdreven zijn, maar dat is het beslist niet. Ik wil natuurlijk niet alle automobilisten over een kam scheren, er zijn uitzonderingen. Deze weg zou voor de fietsers een stuk veiliger gemaakt kunnen worden door de berm aan de westzijde te laten vervallen, want zoveel moois is dat nu ook weer niet. Men heeft dan ruimte voor een fietspad die dan afgestemd zou moeten worden van de weg door middel van b.v. een trottoir band of iets dergelijks. Ik besluit met een verzoek aan alle automobilisten. Wees een heer in het verkeer en denk ook eens aan de fietsers, die tenslotte steeds in grotere aantallen op de weg komen. C. J. Verkaart, Verk. Quakkelaarstr. 66. Vlissingen. .Paling dood in de sloot, onschuldige in de boot". Met verwondering, over gaande in verontwaardiging, heeft on dergetekende kennis genomen van het d.d. 10 september 1971 in uw blad opgenomen bericht .Paling dood in sloot door afvalwater van camping" Met blikvangende vette letters wordt hier een blaam geworpen op een cam ping welke totaal niets uitstaande heeft met vervuiling van de sloot waarin de palingsterfte werd gecon stateerd. In de eerste plaats is de „nabij gele gen camping" gelegen op een afstand van 1000 m van de betreffende sloot: in de tweede plaats is deze cam ping (door het zelf aanbrengen van een riolering over een afstand van 90 m) sedert maart 1971 aangesloten op het gesloten rioolstelsel van het bestemmingsplan Dishoek; in de der de plaats liep het 'voorgezuiverde' afvalwater (diverse cokesbedden en emkoputten) voorheen in een sloot welke in verbinding staat met een sprink gelegen op een afstand van 600 m en gescheiden door de Galgeweg van de sloot waarin de dode paling werd aangetroffen. Deze sprink staat in geen enkele verbinding met die betreffende sloot. Men mag toch wel veronderstellen dat, alvorens men een dergelijk be richt doorgeeft of publiceert, men zich ter plaatse van de situatie op de hoogte stelt zodat geen 'onschuldlgen' bij die publikatie betrokken kunnen worden. P. de Witte eigenaar camping Dishoek In het betrokken bericht stond duide lijk dat de daarin genoemde oorzaken verondersteld werden door de Gezond heidsdienst voor Dieren in Zeeland, die hiervan melding maakte in een schrijven aan de Vereniging voor Mi lieuhygiëne Zeeland te Middelburg. Red.). Een bericht in de PZC van maandag 9 augustus Jl. waarin stond dat de KNVB, afdeling Zeeland, niet met het Zeeuws elftal tegen De Meeuwen' wil de spelen, berust niet op waarheid. De afdeling Zeeland is omtrent deze oe fenwedstrijd inderdaad in gesprek ge weest met het bestuur van w De Meeuwen. Daar het sportveld niet ter beschikking was, konden wij deze wedstrijd niet door laten gaan. Hope lijk dat vele vragen hier omtrent meer duidelijkheid geven. Namens het bestuur I. Ovaa (secretaris). In de krant van woensdag 15 septem ber jl. lazen wij onzer het hoofd "Mededeling in commissie sociale za- ken' van de gemeente Vlissingen o.a. het volgende stukje betreffende de Raiffeisenbank "Vlissingen': De commissie kon er mee instemmen dat alle bijstand in te toekomst via de banken betaald zal worden. De heer E de Priester (pvda) vond het wel een wat vreemde zaak dat de Raiffeisenbank f 0,35 per mutatie in rekening wilde brengen. Hij meende dan ook dat men de bijstandtrekken- den het beste kon adviseren hun reke ning niet bij de Raiffeisenbank te» openen. Naar aanleiding van het bovenstaande willen wij nadrukkelijk stellen dat door de Raiffeisenbank geen kosten in rekening worden gebracht aan perso nen die hun bijstandsuitkering via onze bank laten lopen Deze uitkerin gen worden evenals de uitkeringen aow, salarisbetalingen etc. op prive- rekeningen van de betrokken perso nen kosteloos bij en afgeschreven, en over het tegoed op de prive-rekeningen wordt een rente van 2Va vergoed. Verder bestaat de mogelijkheid om via deze rekening kosteloos betalingen te verrichten, terwij! het gehele servi cepakket van onze bank voor deze rekeningen van toepassing is. De bo vengenoemde 0,35 heeft betrekking op een geheel ander deel van het bankbedrijf, namelijk het in rekening brengen van kosten en provisie bij bedrijven en Instellingen etc (z.g. za kelijke rekening-courant) Deze kosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever, maar niet bij de be- gunstigde(n). Hieronder laten wij de tarieven vol gen die door onze bank bij deze rekeningen worden berekend. 1 pro ADVERTENTIE ZAAGMOLENSTRAAT 1, GOES De eerste week van oktober wordt er weer gecollecteerd voor de Zeeuwse Collecte. Deze collecte beveel ik harte lijk bij u aan om de volgende reden. Het is niet bij iedereen bekend waar deze collecte voor bestemd is. Een van de projecten waar het geld voor bestemd is, zijn de vormings-vakantie- weken voor gehandicapten in het Van Eeghenhuis te Aardenburg, waar jaar lijks vele gehandicapten ook over vele actuele onderwerpen van gedachten wisselen, waar ze thuis niet aan toe komen. Het is voor velen tevens ook een vakantieweek, want Je bent echt uit je dagelijkse sleur. Burgers van Zeeland ik doe een be roep op u, geef met de collecte met gulle hand en maak het mogelijk, dat de vele dames die belangeloos een week in het Van Eeghenhuis de men sen verzorgen, het werk voort kunnen zetten en indien mogelijk uit kunnen breiden. Met dank voor plaatsing. L. J. v. d. Berge, Tak van Poortvlietstraat 2, Goes. (ADVERTENTIE) mille over het omzetgedeelte tot 50.000; Va pro mille over het omzetgedeelte van 50.000 t/m 150.000; ,V« pro mille over het omzetgedeelte boven 150.000. Hierbij geldt een minimum van 0,35 per post. In het vignet van onze bank komen voor de woorden. ,De bank voor iedereen', wij zullen het dan ook op prijs stellen de hierbovengenoemde bljstandtrekkende personen van dienst tc kunnen zijn. Raiffeisenbank "Vlissingen- A Joziasse, directeur. Het spijt me dat de heer J. Menaike, gepensioneerd sergeant K.N.I.L. te Middelburg mijn ingezonden schrijven in te "PZC' van 10 september jl, zo heeft opgevat alsof ik vijandig zou staan tegenover de in Nederland ver toevende Zuid-Molukse gemeenschap. Niets is minder waar. Ik heb altijd - en nog steeds respect gehad voor mensen als de heer Menaike en ande re Zuid-Molukkers, op wier gedrag niets valt aan te merken. Maar het zijn bepaalde groepen jongeren - hier in Nedeland geboren - die de moei lijkheden veroorzaken. Het is beslist onjuist, zoals de heer Menaike beweert, dat ik uitlatingen van ir. Manusama beledigend zou heb ben gevonden. Ik had 't in mijn ingezonden stuk over de uitlatingen van een jonge Zuid-Molukker in de bewuste "Brandpunt'- televisieuitzen ding, die zeer beledigend waren voor de Vaderlandse regering, en ook voor de heer Soeharto. president van een met ons land bevriende mogendheid, waarover gemeld werd dat de officier van justitie te *s Hertogenbosch .zou nagaan in hoeverre hier een strafbaar feit was gepleegd. De heer Manusama noemde de uitla tingen van deze jonge man "harde kritiek', ik heb ze als 'onbeschoffbe- stempeld. Een verschil van kwalifica tie! Dat ik pro-Indonesie zou zijn? Ik denk nog altijd met genoegen terug aan de jaren, die ik in de Indische Archipel - toen nog ondei Nederlands gezag heb doorgebracht en aan de vriendschap, die ik van talrijken van haar bewoners heb mogen ontvangen ook van Ambonezen. Voor ons, Nederlanders bestaat er Momenteel geen aanleiding meer om vijandig te staan tegenover Indonesië. De personen die een goede verstand houding met Nederland in de weg stonden, zijn van lie. Indonesische, politieke toneel verdwenen. Of de bezetting destijds van de Indo nesische ambassade te Dei Haag door Zuii-Molukkers niet als een strafbaar feit had mogen worden beschouwd, omdat deze geen Nederlands maar Indonesisch gebied was, daarover meen ik met de heer Menaike, evenals ik een leek op strafrechterlijk gebied, van opvatting te moeten verschillen. De Nederlandse regerin0 draagt in elk geval de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de op haar grondgebied gevestigde buitenlandse ambassade. Dat de politieagent Molenaar, die voor de ambassade op wacht stond waarschijnlijk op Nederlands grondge bied toen te overmacht van Zuid- Molukkers het gebouw naderde ervan door had moeten gaan zal ook door de heer Menaike als oud-Indisch mili tair, zo hij oprecht z'n mening zegt. als een groot plichtsverzuim zijn be schouwd. Dat ik in een eerste opwelling wat fel gereageerd heb op de misplaatste uit latingen van de jonge Zuid-Molukker, moet de heer Menaike mij maar ver geven. Hem en zijn landgenoten in deze contreien, met wie, naar ik ver neem, de overheid op aangename wij- re samenwerkt, bied ik hier mijn verontschuldigingen aan. J. K. Mesu, Middelburg. In verschillende kranten las ik het verhaal over een 66-jarige Portugees die enige dagen geleden bij het paleis Het Loo arriveerde en daar een ge schenkje voor de kleine prins Maurits wilde aanbieden. Blijkens het kranten berichtje had de bejaarde man voor reis en geschenkje drie jaar gespaard. Misschien heeft hij zich in die tijd wel dingen ontzegd, die hijzelf hard nodig kon gebruiken. In ieder geval de man kreeg geen kans om aan de ingave van zijn misschien eenvoudige maar ongetwijfeld wel goede hart uitvoering te geven, want hij werd zonder meer in z'n kraag gegre pen en na overleg met het 'gezag' in Den Haag' linia recta Portugal gezon den. Sommige kranten schrijven, dat de man 'labiel' was. maar allemaal zijn ze het er over eens, dat hij in ieder geval geen middelen van bestaan had. Inderdaad ik ben het daar mee eens! Een reden om die man weer terug te sturen. Maar mijn rechtsge voel zegt mij: niet dan nadat men die bejaarde man de kans had gegeven om zijn geschenkje voor het prinsje af te geven. Als dit dan niet aan het prinsje zelf had gekund, dan voor mijn part aan de laagst in rang zijnde functionaris van paleis Het Loo. De man kreeg geen schijn van kans. Alle moeite, alle opoffering, alle goedheid van zijn hart was voor niets! Hier is weer eens op een goed hart getrapt. Ik vraag mij af waar is hier de rechtvaardigheid van het gezag? Het gezag wat zo dikwijls afwezig is, waar het broodnodig is. Waar het dan wel zo goed is weg te blijven. Maar het is nu 100 pet paraat daar waar een mens aan de impuls van een goed hart gevolg wil geven. Ik kan dit echt niet begrijpen Want in dit land is wel plaats voor een grote internationale hippie-gemeenschap, die voor een groot deel vertegenwoordigd is in een park in onze hoofdstad en daar een goed voorbeeld geeft van hoe het in de door hen zo zeer gepropageerde commune toe gaat. Dat de meesten van hen geen cent op zak hebben, geen slag uitvoeren, soms bedelen, nogal eens handel drijven in drugs en volgens een deel van de bewoners van Amsterdam hun park tot een smerige vuilnisbelt maken, kortom dege nen aan wie zij hun luie leventje te danken hebben, althans die hen dat laten, een brok ergenis te slikken geven van je welsle, daar is het gezag tolerant. Ol' zijn er groepen die er belang bij hebben onze opgroeiende jeugd het Amsterdamse voorbeeld van een lekker-lui-leventje te laten?? Of was de oude man niet welkom omdat hij uit Portugal kwam. een land immers, dat volgens sommige politieke groeperingen de toets van een 'goede democratie' niet kan door staan Het zou kunnen dat men al zo ver gaat in zijn veronderstellingen, dat 'een niet goedgekeurde democraat' geen gewoon hart kan hebben. Ik heb diep medelijden met die eenvoudige man uit Portugal. Meer medelijden heb ik nog met een land, een overheid en een volk, wat er dergelijke manie ren op na houdt. J. Korstanje, Kloetinge.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1971 | | pagina 10