Miro schetsvan drie heren en een dame: De verkoper die het zelf doet De kundige knoppenheer. De rechtvaardige scherpkijker en de goede gastvrouw. Van Haren geeft ook moeilijke voeten steun Koopcentrum Groenendijk Da's goedkoop en mooi! ZOEKT U Agent van Politie 1623 KLEDINGMAKERS De verkoper „doe-het-zelf" De kundige knoppenheer De recht vaardige scherpkijker De goede gastvrouw 01184-7414 WIJ ZOEKEN EEN JONGE KRACHT LOUISSE-MIDDELBURG NV BEZOEK CHINA GARDEN' LASSERS FITTERS HULPFITTERS Konings' Pijpleidingen NV Politie Dordrecht VROUWELIJKE KRACHT ALPHYC0 BAR Koudekerke TOYOTA R00VERS AANMELDING CURSISTEN: PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1971. "scn.io Jongens jack van Menko Ter- let Op: halve prijs! let Opï 30% korting! lenka met Helanca boord, rits- iongenskosmuma m *&x Kolberts en blasters mes oo- -tinneroy m het stoerejeans-model. zakken, contrasterende ritsslui- de halva pnj3. Geweldige kol- gestikte zakken, Sportieve tinten Vgersa bippemode- ting. Van 6 tot fcktta^ Prijzen en dessins..v-a. g/|2o Jn Polyester jongeospant Kies bi erbij eenklank gesneden 3975 Heus É>c4é iUtc66 gtyMgafcC, Vlissingen-Hermesweg 23-tel.01184-7475 ^S^.-30-tl uur. Schets van mensen die welkom zijn bij Miro in Vlissingen. misschien hoeft nietf het mag wel,natuurlijk.) zoveel ervaring te hebben, maar moet als enthou siast zelf-doener veel weten. Hij is jong, tot 23 jaar en werkt nauw samen met de afde lingchef. Maar er zijn goede mogelijkheden 'voor hem als afdeling specialist. gaat dagelijks om met kostbare hyper moderne schoonmaak- apparatuur. Die neemt veel van het zware werk van hem over. Zijn taak: schoon houden van Miro. Hij werkt zeer zelfstandig. Vandaar dat we zoeken naar een man die staat voor zijn werk. heet officieel rechercheur. Mag ook een me vrouw of m ejuf- frouw zijn. Geen „film- speurder", maar iemand met psycho logisch inzicht, scherp observatievermogen en sociaal gevoel. Hij of zij is er eer der orii narigheid le voorkomen dan om te bestraffen. Tot 30 jaar- Kan ook voor gedeelte van de dag! kan best een heer zijn. Hoofd Coffee Cor ner, tevens verant woordelijk voor de medewerkerskantine. Moet leiding kunnen geven (chef niveau) en Horeca ervaring heb ben. Zo rond de35jaar. Belt u eens voor een afspraak met de heer J. van Rooien. Hij vertelt u graag alles over salaris, so ciale voorzieningen en alle plezierige (en belangrijke) „bijkom stigheden". Telefoon: een nieuwe stijl van werken, miro wmwwmwwwwwwwwwwwwwwwwrwwwwMwn mannelijk voor het bijhouden van de magazijnadministratie (onderdelenverkoop) Bij voorkeur enige jaren ulo of mavo. Sollicitaties aan de magazijn meesterde heer Kaljouw. OPEL-DEALER Gortstraat 60 - 62 telefoon 01180-5851 of tel. 4545 (na 18 uur) Op de TERRASSENCAMPING van het RECREATIE CENTRUM 'GULPENBERG PANORAMA', Panorama- weg 1 te Gulpen (L.) zijn nog 4-, 5- en 6-pers. STACARAVANS te huur. De 5-pers. incl. verwarming. Prima sanit. voorzieningen. Schitterend uitz. over het Z.-Limb. landsch. Eigen zwem bad. Verwarmd zwembad op 500 m. Inlichtingen tel.: 04450-1659, b.g.g. 04450-1520. CHINEES-INDISCH RESTAURANT WESTSTRAAT 18 DOMBURG TELEFOON 1981 Specialiteit originele rijsttafels Voor mee te nemen zorgen wij a la minute. Gevraagd voor zo spoedig mogelijk Industriedwarsweg 6, Etten-Leur Telefoon 01608-3434 Waterschap De brede watering van Zuid-Beveland Het dagelijks bestuur van het waterschap De brede watering van Zuid-Beveland maakt bekend, dat de lijst van stembevoegde ingelan den is herzien en vanaf vrij dag 13 augustus 1971 gedu-' rende veertien dagen voor de ingelanden ter griffie van het waterschap te Goes, Grote Markt 3, ter inzage is nedergelegd. Bezwaren te gen de lijst kunnen binnen veertien dagen na het ver strijken van de termijn van tervisielegging door de in gelanden schriftelijk bij het dagelijks bestuur worden ingediend. Goes, 10 augustus 1971. D. J. Dees, dijkgraaf. J. C. M. Glerum, griffier. Amor Stretch Triumph ...voor de modebewuste vrouw IH TC A NATION AL ri7mDDE^^^B Baan met verantwoordelijkheid? Werk in de buitenlucht? Omgang met i vraagt jonge, sportief ingestelde mannen voor opleiding tot EISEN: Leeftijd 17-26 jaar Lengte min. 1,73 meter ULO/MAVO III, MAVO IV of gelijkwaardige opleiding 17-21-jarigen. Opleidingsduur 1 jaar in internaat. Tijdens de opleiding goed salaris. Sollicitatieformulieren kunnen schriftelijk of telefonisch (01850-30333) worden aangevraagd bij gemeentepolitie Dordrecht. Bij de Rijkswaterstaat, Koorkerkhof 7 te Middel burg kan zo spoedig moge lijk een worden geplaatst voor het schoonhouden van het kan toor. Werkuren nader overeen te komen. Salaris 4,55 per uur. AOW/AWW premie voor rijksrekening. Aanmeldingen van 8.15-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur op bovenvermeld adres of telefonisch onder nr. 01180- 2446, toestel 5. Tramstraat 3 Elke avond geopend van 7.00 tot 01.00 uur. Gezellige intieme sfeer. Gezondheidsschoenen zou u ze kunnen noemen. Modern van vorm. In tal van modellen. Uiterst gemakkelijk met ingebouwde voetsteun. Speciaal voor moeilijke voeten. Vraag naar gemakschoenen in uw Van Haren-winkel. In bruin of zwart suède. Met napptj-Ieren plateau. Leren zool- onstuitbaar in opmars GAR. DE JONGE Talef. (01195) 236-303 Binnenkort ook in Goes Lijmen, beitsen en verf van CETA BEVER IJZERHANDEL L. Delft 31 - Middelburg Middelbare technische school Industrieweg 18 - Terneuzen Tel. 01150-2743, na schooltijd 01150-2435. bouwkundig opzichter tekenaar Toelating tot de TWEEJARIGE avondcursus staat open voor bezitters van het diploma mts afdeling bouwkunde of weg- en waterbouwkunde. Bezitters van het diploma van de aannemerscursus of van een vergelijkbare opleiding kunnen in een voorbe reidend jaar worden geplaatst. De lessen worden gegeven op twee avonden per week. Het cursusgeld van deze, door het rijk gesubsidieerde cursus, bedraagt ongeveer 90,- per jaar. Nadat men geslaagd is voor het eindexamen onder toe zicht van rij ksgecommit. teerden kan een diploma mts verworven worden. Het minimum aantal deelnemers voor een klas bedraagt 20, het maximum 24. .Inlichtingen en aanmelding schriftelijk of telefonisch Iuiterlijk 23 augustus aan de school.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1971 | | pagina 16