CmvI Honderdjarig toneelverbond ,wil anders' Zaterdag Zondag Zaterdag Zondag PANDA EN DE MEESTER-FILMER Concurrentie voor Veronica ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 NEDERLAND-1 KANAAL T/2» Lenny Kuhr, The Sandro's, Henk Molenberg, Liselotte Beekmeyer, Berend Boudewijn en anderen. 21.45 uur. (KLEUR) MANNIX Privé-detectnve. ,Om de goede naam van de familie'. 22..9Ö uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 22.40 uur; SLUITING NEDERLAND-2 18.45 uur: (NOS) PIPO DE CLOWN 18 55 uur: (KLEUR) JOURNAAL 19.04 uur: (EO-KLEUR) NIJVERDAL ZINGT reportage van gemeenite- en koorzang in de Neder lands hervormde kerk te Nijverdal. 20 00 uur: (NOS.KLEUR) JOURNAAL 20 20 uur: (NCRV) EEN OMWEG VAN JAREN De Nederlandse première van de speelfilm .Run a croo ked mile', die door Universal speciaal voor de televisie is geproduceerd. Wanneer Richard Stuant, wiskunde leraar in Londen, weer bij bewustzijn komt na een slag op zijn achterhoofd, ligt hij in een ziekenhuis in Zwitserland en noemt iedereen hem Tony Sutton. 21.45 uur: (KLEUR) MUZIEKFEEST IN DE ALPEN FUmverslag van het een jaar geleden in Sankt Mo ri tz in Zwitserland gehouden internationale festival van jeugdorkesten- 22 35 uur: I. J. E. ZINGT Volgends maand is het vijfentwintig jaar geleden dat de Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie Rotterdam- Zuid is opgericht. Met begeleiding van een combo en onder leiding van Frits Heuvelink zingt het koor in de veilinghallen te Rotterdam. 22.40 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 22.45 uui SLUITING BELGIË-NED. KANAAL 1/10 34.40 uur- PAARDENSPORT 17 00 uur: ATLETIEK Reportage van de wedstrijden om de Europese beker voor lieren te Stockholm. Samenvatting van de wed strijden op de 110 meter horden, hoogspringen, kogel stoten. 1500 meter en 100 meter hardlopen. 18.55 uur: ZANDMANNETJE 19 00 uur: TIENERKLANKEN 19.30 uur: WOOBINDA, DIERENARTS De valsemunters'. 19.55 uur. MEDEDELINGEN 20.00 uur: JOURNAAL 20 25 uur: ZOEKLICHT 20.30 uur: HIER IS LUCY ,Lucv knapt het wel op'. 20.55 uur. KIJKKMK Overgenomen van de NOS. Deze uitzending werd door Nederland uitgezonden na het festival .De Gouden Roos' van Montreux 21.35 mm MANNIX .Waar ls Darell Andrews?' 22.25 uur: JOURNAAL FRANKRIJK 12.30 Toute Ia ville joue A Voiron (Isère). 13.00-13.30 Journaal. 16.00 Atletiek. 18.25 Nieuws. 18.30 Micros et cameras 19.35 Voor de kleuters. 19-20 Mededelingen, en weerbericht. 19.25 Les musiciens du soir; 19.40 Mede delingen; 19.45 Journaal; 20.20 Mededelingen: 20.30 La pretive par quatre; 21.15 Les régies du jeu; 22.30 Jour. naai; 22.45.23.30 Jazzmuziek BELGIë-FRANS 18.15 Nieuws; 18.20 Tv-souvensrs; 18.50 Le jeu du jeune conducteur 19.255 Bébé Antoine. 19.30 Les animauj du monde ent-.er. 20.00 Journaal. 20.30 Le Renard du Désert- 21.55 Variétés Medley. 22.25 Journaal. NEDERLAND-1 35 30 uur: (EO) HET SCHEPPINGSVERHAAL verteld door Annie Verboom en geïllustreerd door de sneltekenaar Nick Butterworth. 16.00 uur: (NOS) JOURNAAL 16.02 uur (VARA-KLEUR) VADER PLUKT DE VRUCHTEN Een comedie met Spencer Tracy in de hoofdrol. 17.20 uur: DE GROTE FLITS Harry Langdon moet als assistent-fotograaf een ju. welenroof, waarover een tip is binnengekomen, van zijn baas verslaan. 17 30 uur: SLUITING 18.15 uur: (NOS)PirO DE CLOWN 18 55 uur- (KLEUR) JOURNAAL 19.04 um (VARA) RAWHIDE Vanavond .Coyote weed'. 20.00 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 20.20 uur: (VAKA-KLEUR) ZO MAAR EEN ZOMERAVOND Programma gespresenteerd door Koos Postema met een aaneenschakeling van liedjes, actualiteiten, het spel ,Zo maar een vraag", muziek, improvisatie, en nog veel meer. Medewerkers: Gerard Cox, The Peddlers, 11.00 uur: (KRO-RKK) EUCHARISTIEVIERING In de kerk van Sint-Petrus Banden te Heer-Maas tricht. 12.00 uur- L UITING 15-30 uur: (NOS) JOURNAAL 15.32 uur: WEEKJOURNAAL 15 52 uur: VERKEERSINFORMATIE 15.55 uur: VERREKIJKER 16.05 uur: (KLEUR) TOB-SPION .Een robot heeft ook een hart'. 16.30 uur: (KLEUR) ATLETIEK reportage van de finale Europacup voor landenploegen (heren) vanuit Stockholm. 16.55 uur: TOTO-UITSLAGEN 17.00 uur: SLUITING 18.55 uur: (NOS) PIPO DE CLOWN 19 00 uur: (CVK-DvOR) BEGRAAF ME IN MIJN LAARZEN Eea film over de drop.outs in Londen en Sally Trech, die hun bestaan deelde. 19.30 uur. (AVRO) BLACK SABBATH Optreden van deze Engelse groep, die vooral bekend werd dooi het nummer .Evil Woman". 20 15 uur: (KLEUR) HIER PARIJS-HIER JAN BRUSSE 20.30 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 20.35 uur: (KLEUR) CORRIDA MUSICAL.FERIA DE ESPANA Showprogramma. 21.35 uur: HOE BEKIJKT U HET? Technische en andere zaken over het televisietoestel. 2200 uur: RITA REYS EN HET TRIO LOUIS VAN DIJK Vanvond een dertig minuten durende reportage vanuit het HOT-theater te Den Haag. 22.30 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 22 35 uur: SLUITING NEDERLAND-2 28.55 uur: (NOS) PIPO DE CLOWN 19.00 uur: (KLEUR) JOURNAAL 19.05 uur: (KLEUR) WOOBINDA .Wirte kangoeroe's'. 19.30 uur: STUDIO SPORT I 20.20 uur: (KLEUR) RECHTVAARDIGE REBEL .■"Vie beslist er nou eigenlijk?'. 21.10 uur: STUDIO SPORT H 21.35 uur: (KLEUR) CIVILISATIE .Het streven naar geluk'. Een reis met Sir Kenneth Clark kris kras door de Europese beschaving. 22.25 uur: (KLEUR) JOURNAAL 22.30 uur- SLUITING BELGIË-NED. 15.00 uur: ATLETIEK Samenvattende reportage van de wedstrijden om de Europese b6ker voor heren te Stockholm (tweede dag). 16.40 uur- PAARDESPORT 18.45 uur: SLUITING 19.00 uur: TIENERKLANKEN '.9.25 uur. BROEDER, O BROEDER 19.55 uur: MEDEDELINGEN 20 00 uu? JOURNAAL 20.15 uur: SPORTWEEKEND 20.40 uur: ROBERT STOLZ 90 JAAR 22.40 uur: JOURNAAL FKANKRIJK-RIJSSEL 9.10 Télé-matin; 9.15 Tous en forme: 9.30 La Source de vie: 10.00 Protestantse dienst; 10.30 Zondagsmagazine; 1100 H. Mis; 11.53 Midi moins sept; 12.00 Journaal; 12.02 La Sequence du spectateur; 13.00 Journaal; 13.15 Un taxi dans les nuages; 13.45 Gilbert Bécaud in Faith; Temple Ln I-Iarlem; 14.15 Eurpabeker voor atletiek (he ren); 16.45 Concours hippique: 17.30 Les Galapagos; 19.40 Mededelingen; 19.45 Journaal; 20.05 Mededelin- gc-i; 20.30 Sport; 20.40 Le Meutrier; 22.30 Ombre et lumière; 23.20.23.35 Journaal. BELGIë-FRANS 11.00-11.45 H. Mis; 15.00 Féminin présent; 15.30-17.05 3ans Familie; 17.30 Waals toneel; 19.00 Fanfreluche; 19.25 Musti: 19.30 Thibaud; 20.00 Journaal en sport- overzient20 40 Suggestions; 20.45 Les régies du jeu; 22.00 Hollywood Palace; 22.50 JoumaaL ZATERDAG Middag: 12.05 Nou, en satirisch program, ma (herh.). 12.30 Tussen start en finish: actueel sportnieuws. 13.00 Nws. 13.11 VARA-Varia. 13.13 Actu aliteiten. 13.23 Stereo: Dit is het be gin jongerenprogramma. 14.35 Ra dio Jazz Magazine NOS: 15.00 Beet hoven 200 (opn) 16.00 Nws. 16.03 Stereo: Scan; populair programma over elektronika. VARA: 16.15 We reldmuziek Concours Kerkrade 1970 (opn). 16.35 Artistieke Staalkaart. 17.10 Stereo: Feest der herkenning: verzoekprogramma van moderne en klassieke muziek. 17.55 Mededelingen. Avond: 18.00 Nws. 18.11 Actualiteiten. 18.20 Stereo: Open Huis: gevarieerd pro gramma. (19.30 19/35 Nws). 21.00 Stereo: Een kerfje op de revolver, hoorspel. 21.40 Stereo: Lichte mu ziek (opn). 22.00 Stereo: Radio Jazz Magazine. 22.30 Nws. 22.40 Medede lingen. 22.45 Stereo: Nederlandse ca. baretliedjes. 23.15 Stereo: Lui de za terdag uit: licht gevarieerd platen- programma. 23.55 - 24.00 Nws. Middag: KRO: 12.00 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending. 12.10 Uit balans: uitzending in samenwerking met het NKOV. 12.14 Marktberichten. 12.16 Overheidsvoorlichting Vast en zeker. Een programma van het mi nisterie van sociale zaken en volks, gezondheid met informatie over de sociale verzekeringen. Redactie: Claude Belloni en Ton Marseille. 12.26 Mededelingen t b v land- en tuinbouw. 32.30 Nws. 12.41 Actuali teiten. 12.50 Buitenlands commen taar. Christian Science: 13.00 De Juiste beslissingen nemen, gesprek- :en. NOS: 13.15 Vliegende schijven: verzoekplatenprogra m ma voor onze militairen KRO: 14.00 Stereo: PM: een weekblad met veel plaatjes. (16.00 - 16.02 Nws). NOS: 16.30 In zet: programma over amateuristische muziekbeoefening. HIRO: 17.00 HI- RO-Magazine. 1*15 Gasten van de week. KRO: 17.30 Stereo: Zesnegen- plus: lichte grammofoonmuziek Avond: 18.19 KRO Kanjer Koning Kompe titie. 18.30 Nws. 18.41 Actualiteiten. 19.00 Stereo: Musicerende dilettan ten: Accordeonvereniging. 19.30 Sjook where the action is: jeugdpro gramma. 20.00 In antwoord op uw schrijven verzoekplatenprogram- ma. 22.00 Troubadour: luisterliedjes. 22.25 Avondgebed 22.30 Nws. 22.40 Stereo: Goal muzikaal sportpro gramma met commentaren, reporta ges en gekruide nieuwtjes. 23.55 - 24.00 Nieuws. Middag: NOS: 12-00 Nws. 12.03 Gevolmach. tagd: een konink te rijk voor de door u gevraagde plaat. NCRV13.00 Nws. 13.03 Nee. we noemen geen namen: licht platenprogramma met verzoeknummers. (14.00 en 15.00 Nws). 16.00 Nws. 16.03 Four o'clock tea: gevarieerd muziekprogramma. 17.00 Nws, 17.02 - 18.00 Hier en nu: wekelijkse sportshow met llohte platen. Morgen VARA: 8.00 Nieuws. 8.10 Socialis tisch strijdlied. 8.13 wat een weer-: gevarieerd programma v (9.00 Sport - mededelingen en duivenberichten). 915 Stereo: Klassieke kamermu- Openbreken, afbreken en opbreken: programma over christenen in de sa menleving van nu- Middag: AVRO: 12.00 Muzikaal Onthaal: bon te muzikale show. 13.00 Nieuws. 13.10 De toestand in de wereld, lezing. 13.19 radiojournaal. 13.35 Ra dar: radioperiodiek. 14.00 Biles Co. wekelijkse strip. NOS: 14.30 Pro gramma voor de gastarbeidersVa- ra: 17.00 Stereo: Licht orkest met listen 17.50 Nieuws. Avond: NOS: 18.05 Mededelingen. 18.10 Langs de lijn H: sportreporiage.» en -beschouwingen. VARA: 18.30 Cr.baretlieu ?s. 18.50 Lichte grani- mofoonmuziek. 19.00 Zin en legen- zin: discussie over een actueel on derwerp. VPRO: 19.30 Nieuws. 19 35 Almacht en de Allesweter program ma over de verhouding artsen.patiën ten. AVRO: 20.30 Stereo: In de kaart gespeeld: verzoekplatenprogramma- 22.30 N.euws. 22.40 Mededelingen. 22.43 Radiojournaal. 22.55 Stereo Late platen. 23.55-24,00 Nieuws. MAANDAG Morgen AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym nastiek. 7-20 Stereo: Lichte gram- mofoonmuziek. 8.00 Nieuws. 8.11 Ra diojournaal. 8.20 Lichte grammofoon- muziek (vervolg). (8.30 - 8.33 De groenteman). 8.50 Morgenwijding NOS: 9.00 Uitgebreide reportage of herhaling NOS-programma. 9 35 Wa terstanden. 9.40 Muziek uit Middel eeuwen en Renaissance. AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvita minen populair verzoekplatenpro gramma. (11.00 - 11.02 Nws). 11.."" Rondom 12: programma voor i Morgen: KRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Stereo: Ba- dinerie: klassieke muziek (gr)- 9 Nieuws en waterstanden. 9.15 Stere Laudate: klassieke gewijde muziek. 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Lichte grammofoonmu. ziek. 11.55 Mededelingen. Middag: NCRV12.00 Klassieke muziek op uw verzoek (gr). 14.10 Memoires van de directeur van het Mauritshuis: gesprekken- NOS: 14.30 Noordhol lands Philharmonisch Orkest en so liste: moderne muziek. In de pauze: plus minus 15.00-15.20 Jacq. van Bae- len, priester-dichter: literair pro gramma. 16.30 Let the peoples sing: internationale korenwedstrijd. CVK: 17.00 kerkdienst van een Baptisten- gemeente. Avond: 18.00 Convent: wekelijks halfuur over en uit de kerk. IKOR: 18.30 Open- breken, afbreken en opbreken: be spreking van reacties op het totaal programma voer de rol van chris tenen in de samenleving van nu. NCRV: 19.00 Nieuws. 19.07 stereo: Klassieke gewijde muziek (gr).19.45 Rondom het; levenseinc'? lezing. 20.00 Stereo: Klassieke muziek (gr). 20.10 Stereo: Klassieke gewijde muziek (gr). KRO: 21.00 Stereo: Uit de lucht gegrepen: een programma waarvan u muzikaal en financieel wijzer kunt worden. 22.00 Horizonten: toeristisch magazine. 22.25 Overweging. 22.30 Niieuws- 22.40 Stereo: Klassiek ver zoekprogramma (gr). 23.5524.00 Niéuws. MAANDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord. 7.16 Stereo: Op het eerste ge hoor: klassieke muziek (gr). (7.25 Horen en zien; 7.30 Nws; <.32 - 7.50 Hier en Nu: actualiteiten). 8.00 Nws. 8.11 Te Deum laudamus: klassieke gewijde muziek. 8.30 Nws. 8.32 Ste reo: Voor de huisvrouw. (9.00 - 9.10 Gymnastiek voor de vrouw). 9.35 de zieken. 1155 Mededelii Morgen: AVRO: 9.00 Nieuws. 9.02 Drrrulti: licht platenprogramma. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag. 11.00 Nws. 11.02 Muziek Mozaïek. Middag: VARA: 12-00 Nieuws. 12.02 Met vriendelijke groeten...: verzoekpla tenprogramma. 13.00 Nieuws. 13.02 NAR: Nederlandse Artistenrevue. NOS: 14.00 Langs de lijn: sporire- portages en -beschouwingen, afge wisseld door lichtie grammofoonmu- ziek. (15.00-15-02 en 16.00-16.02 Niuews). AVRO: 17.00 Nieuws. 17.02 MAANDAG Een letterkundig congres in Leuven opperde in 1869 het plan voor een Nederlands Toneelverbond, dat er een Èmr later inderdaad ook kwam. Het estaat hu precies een eeuw, aan leiding om met voldoening terug te blikken op het verleden, want deze vereniging heeft in vele ontwikkelin gen een belangrijke stoot geven. Zo had het verbond de hand in de oprichting van de Amsterdamse To neelschool, de stichtmg van een pen sioenfonds. wat de oprichting van de vereniging van Nederlandse to neelspelers bewerkstelligde. Het tijd schrift .Het toneel' ontsproot ook aan de jubilaris. De laatste jaren trok het verbond de aandacht met) theater weekends voor de jeugd. KRO-MEDEWERKERS PROBEREN ,K' NIET LOS TE LATEN Utrechtse Jaarbeursgebouw zijn de KRO-medewerkers tot de conclusie gekomen, dat bij het realiseren van zijn doelstellingen de KRO zijn ver bondenheid met het katholieke volks deel beseft. De ,K' in de KRO blijft dus gehandhaafd. Het resultaat van dit beraad luidt verder: .Het behoort tot de taak van de KRO klankbord te zijn van en een dialoog te stimuleren tussen ver schillende standpunten, in het bijzon der binnen het katholieke volksdeel. Deze pluriformiteit zal niet mogen leiden tot het achterwege blijven een eigen stellingname. Prak- tisch kan hieraan gegeven door re. giEsu-ereu, siguaieren, doorlichten,op teren, commentariëren en zo hulp bieden bij de standpuntbepaling van de kijkers-luisteraars.' De doelstellingen van de KRO zuilen feitelijk in een programma-politiek moeten worden verwoord- Dit zal de de eerste taak zijn van een daartoe ln te stellen democratisch discussie platform, dat mede tot taak heeft doel en functie van de KRO kritisch te toetsen aan nieuwe ontwikkelin gen. NOS en Bols kaarten na.... De NOS zal een onderzoek in stellen naar de herkomst van de omvangrijke en opzichtige Bols-reclame in het voetbal stadion te Buenos Aires, waar de voetbalwedstrijd Estudian- tes-Feijenoord werd gespeeld. De NOS heeft de indruk, dat deze reclame er speciaal is aangebracht met het oog op de televisie-uitzending. In Europa bestaan afspraken, vol gens welke geen tijdelijke re clameborden in verband met algemeen wordt deze afspraak volledig; nageleetd, al heeft de uitzending van een voetbalwed strijd wel eens aan een zijden draadje gehangen, omdat toch op het laatste moment recla me was aangebracht. De heer J. W. Rengelink, pro gramma-commissaris televisie van de NOS zei niet direct te willen aannemen, dat Bols in strijd met de afspraken heeft gehandeld. ,We hebben hier misschien te maken met een Internationaal produkt, waar. voor in Argentinië wellicht na tionaal reclame wordt ge maakt. Die veronderstelling wordt gesteund door het feit, dat het woord Bols door een Om het honderdjarig bestaanluis ter bij te zetten heeft het Neder lands Toneelverbond een aantal aan trekkelijke initiatieven ontwikkeld. Maar tevens vraagt het bestuur zich af of er na dit eeuwfeest nog reden is door te gaan. Bestaansrecht in de huidige vorm is er zeker niet meer. Deze herft zal :n Amsterdam bij de Nederlandse Comedie een nieuw stuk van Hugo Claus .Het leven van Leo pold II in première gaan, door de Vlaamse auteur in opdracht van het verbond en het gezelschap geschre ven. Verbondsvoorzitter mr P. Cieve- ringa hoopt dat het een waardige bijdrage van het jubileum zal wor den. De Haagse Comedie gaat] in de cember een keuze vertolken uit 22 mini-plays, waarvoor evenzovel be kende en minder bekende schrijvers de teksten in opdracht schiepen op het thema facetten van de Ne derlandse samenleving. .Facetten van het Nederlands toneel 1920-1970' wordt een fraai geDulstreerde Mous- sault-uitgave, die in twintig hoofd stukken van verschillende auteurs be langrijke punten uit ons toneelleven ophaalt met interviews en beschou wingen. Het jubilerend verbond heeft] het voorts mogelijk gemaakt, dat het toneelmuseum met een zeer moder ne reisstand op toernee kan gaan. Rotterdam krijgt in de schouwburg binnenkort] de primeur van de ex positie ,Betje regeert.' Spaanse terminologie was om geven'. aldus de heer Renge link. Maar uit foto's van het middels wel gebleken, dat de reclame kennelijk uitsluitend met het oog op de televisie- uitzending is aangebracht. Wanneer zulks inderdaad het geval blijkt te zijn, zal de NOS ln een brief aan Bols zijn ernstige misnoegen hier omtrent uitsp heer Rengelinl Van 1 september af gaat radio Ca pital, een nieuwe piratenzender, die al enige tijd met proefuitzendingen in de lucht is, reelamebooschappeta uitzenden. Het schip, waarop de zen der is geplaatst, het ms King David, ligt op de Noordzee in de buurt van Noord wijk. Radio Capital, die hoofdzakelijk ach tergrondmuziek zal uitzenden is een onderneming van de International Broadcasting Society in Bussum, in welke vereniging mevr. Thomason uit Bussum een leidende rol speelt. Leden van deze vereniging, zo deelde men tan kantore van de organisa tie (tevens ten huize van mevrouw Thomason) mede, zijn mensen uit de omroepwereld. Het schip David King is bemand door vijf vrouwen en vijf mannen, zo kon men nog verder vertellen. Bezoek Soeharto op radio en tv NOS-radio en. televisie zullen in een aantal uitzendingen aandacht beste den aan het staatsbezoek, dat de In donesische president Soeharto en zijn echtgenote van dinsdag 1 tot vrijdag 4 september aan Nederland brengen. De NOS.televisie zendt zondag om 'en in het presidentiële pa le» in Djakarta met president Soe harto heeft gehad. Ter sprake komen onder meer een aantal zaken over de verhouding Nederland-Indonesië die tijdens het komende bezoek aan de orde gesteld zullen worden; de kwes tie van de politieke gevangenen; de economische ontwikkeling en de be strijding van de corruptie in Indo nesië. De opname van het gesprek kwant tot stand met medewerking van een cameraploeg van de I die in Indonesië vim (ADVERTENTIE) Kaart (cameraman) en Henk Jenner (geluid). De NOS- radio zendt op de dag van aankomst, dinsdag 1 september, van 09.00 tot 9.35 uur via Hilversum 1 een door Henk van Stipriaan samengesteld programma uit, waarin vraag gesprekken voorkomen met onder an deren de Nederlandse ambassadeur in Indonesië, mr H. Scheltema, en de heer Abdul Hamid, directeur van de Radio Republik Indonesia. Van Stip riaan voerde deze gesprekken on langs tijdens een reis van drie we ken door Indonesië. Voorts zal de NOS-radio op dinsdag 1 september van 11.30 tot 11.55 uur via Hilver sum 1 een rechtstreeks verslag uit zenden van de aankomst van Soe harto en zijn echtgenote op het vlieg veld Ypenburg. Van 22.1o tot 22.30 uur die dag volgt, eveneens via HiL de Indonesische president uitspreken tijdens een diner op Huis ten Bosch. Verslaggevers in belde uitzendingen zijn Link van Bruggen en Jan de 45-108 Het vallende rotsblok had een hele boel kleinere steentjes met zich mee genomen. En hoe-wel Aal de Glibber en Henkie niet door 't zware voor werp getroffen waren, hadden ze tooh zoveel kiezels op hun hoofd ge kregen, dat ze zich helemaal met lekker voelden. ,Foei' sprak regisseur Goodblood. ,Dat hebt ge slecht gedaan. Van oude rot ten in het vak als jullie, had ik be ter verwacht. Ge hebt die draag koets veel te vroeg in de steek ge laten, en daardoor kon de heer Gdd- roller zich met zijn kostbaarheden in veiligheid brengen. Nu moeten we opnieuw beginnen, met een andere Maar daar voelde Henkie niets voor. Hij had een slecht humeur gekregen door de steenregen op z'n hoofd en de boze woorden van do filmmaker ren teveel voor hem. .Allemaal poespas!' riep hij kwaad, terwijl hij zijn wapen trok. ,Dat he le filmgedoe is nergens goed voor. Geef maar een recht-toe, recht-aah roofoverval. Een beetje knallen, en we hebben de buit van die miljo nair te pakken!' ,Ssst!' siste George Goodblood ge. schrokken. ,Als ge zo luid spreekt, wekt ge de argwaan van de camera man en diens beloert je. Die film is onze vermomming. Bij een banale overval zal men naar schuldigen zoe ken. Maar een ongelukje in een film kan iedereen overkomen. Vandaar...' CAROL DAY IjSVOWWaEEUSGBJJKl rru CAROL, DAT K TE VEE BEU door KENNETH gEGAAW MET CHEOUTWES INNSJ pEWi 27-3? -MtflIÉ GC5D DAW CA20-- IK TEKEN DIE JURKEN OVER. M/SSOJEWWILJE ZE DAN1VEL VOOR gk ME DRAGEN...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 19