de nieuwe naam voor Fantastisch Fantastisch Fabro's toptreffer KLEURENTELEVISIE ACTIE FA. J0BSE Warmte overal Centrale verwarming is geweldig GEL0K VOOR WARMTE Laatste restanten zomerkleding de nieuwe najaarskleding 10 PHILIPS kleurentelevisie nu 2195j" BLAUPUNKT kleurentelevisie nu 2298,- ARISTONA kleurentelevisie 2395,- Laat NU uw AARDAPPELS LOOFKAPPEN DE POOTER - AXEL VEILING ONROERENDE GOEDEREN WOONHUIS TE HANSWEERT ARNEMUIDEN Veiling woonhuis en tuin VERKOPING TE RENESSE VERKOOP VRIJ HERENHUIS Veiling te Westkapelle Woonhuis en tuin te Wissenkerke VEERE VEILING VRIJ LAND VERKOPING HOFSTEDE voor straks als hel wintert PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1970 Uniek en fantastisch is voor de maand september lage prijzen groot voordeel. Bovendien als KNALTREFFER bij deze aanbiedingen de afgebeelde draagbare zwart-wif tv met een winkelwaarde van 498,- geheel GRATIS. Ja u leest het goedl U koopt een merkartikel en u krijgt van ons een portable tv van 498,-, voor in de caravan, voor bij hef bed of voor bij hef bad cadeau! Vanzelfsprekend wordt alles gratis thuisbezorgd, gedemonstreerd en geniet u 12 maanden garantie en Fabro-service uitgevoerd door vak bekwame, gespecialiseerde tv-technici. 't is weer te gek bij FABRO Domburgse Schuitvlot 3 - Middelburg - Tel. (0)1180-8045 Dijkstraat 77 - Ternetizen - Tel. (0)1150-4833 Breestraat 15 - MIDDELBURG Telefoon 01180-8006 In ons bedrijf kunnen wij nog plaatsen VOLWASSEN LOODGIETERS AANKOMENDE LOODGIETERS LEERLING-LOODGIETERS Wegens uitbreiding van onze koperslagerij vragen wij verder METAALBEWERKERS en LEERLING-METAALBEWERKERS om verder in ons bedrijf opgeleid te worden in diverse soorten koperconstructiewerken. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Persoonlijk bezoek tijdens kantooruren van 8.00 tot 17.15 uur. minder spuitingskosten, gemakkelijker rooien Beleefd aanbevelend, Telefoon 01155-1642 Notaris G. F. Giele, Wijngaardstraat 53 te Goes, zal ten verzoeke van mej. C. L. Simons bij inschrijving verkopen HET VRIJSTAAND WOONHUIS aan de Boomdijk 2A. groot 3.15 are. Indeling: beneden: kamer en suite, keuken, bij keuken, wc, voor- en achtertuin. Boven: S slaapkamers, daarboven grote zolder. Ontruimd te aanvaarden bij betaling der kooppennin gen- Bezichtiging: dagelijks na afspraak met eigenaresse, (teL 01130—1638). Biljetten in te leveren ten kantore van de notaris voor of op 15 september 1970, alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Notaris D. v. d. Hoeven te I Re nesse zal op vrijdag 4; september 1970, nam. 2 uur in het hotel ,Het Wapen van Renesse', Korte Reke 9, krachtens art 1223 B.W. in i het openbaar verkopen: hef woon- on winkelhuis met schuur en erf te Renesse aan de Korte Reke no. 11, kad. bekend gemeente Westerschou- wen Sectie A no. 316 groot 3 a 98 ca. Te aanvaarden n& betaling van de koopsom. Zakelijke lasten per Jaai 213,-. Te bezichtigen: op vrijdag 4 september 1970 voorm. van 10 tot 12 uur. Inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris (telef. 01116/467). Notaris P. Krepel te Middelburg is voornemens vrijdag 11 september 1970 's avonds 8 uur in café .Spoorzicht' te Arnemuiden, ten verzoeke van de heer R. Meerman publiek te verkopen: het ruime woonhuis (gebouwd in 1068) met schuurtje, erf en tuin aan de Mansfeldstraat 10, hoek Schorerstraat, te Arnemuiden, groot 2,73 are. Dadelijk ontruimd te aanvaarden, vrij vau huur. Zakelijke lasten 168,25 per Jaar. Bezichtiging donderdag 10 september en vrijdag 11 september telkens van 10-12 en 14-16 uur. Inlichtingen ten kantore van de notaris Pijpstraat 1, Middelburg (telefoon 01180-2351). Notaris J. A. Janse de Jonge te Middelburg, i.v. bij inschrijving te verkopen: HET HERENHUIS EN ERF aan de Dam gemerkt 75 en uitkomende aan de Pijpstraat no. 30 te Middelburg, groot 1 are 52 centiare. Lasten ƒ337,66. Ontruimd te aanvaarden. Bezichtiging woensdag 2 september van 10-12 en van Inschrijvingsformulieren verkrijgbaar ten kantore van genoemde notaris, Hofplein 5 in te leveren al daar, uiterlijk 7 september 1970. Notaris Van den Briel te Middelburg, zal op maandag 31 augustus 1970, des namiddags 2 uur, ln het Koffiehuis aan de Markt 93, publiek bij opbod verkopen: een huis met schuurbergplaats en tuin, aan de Poppekerkseweg E 20 en 27groot 6,90 are Ontruimd te aanvaarden. Zakelijke lasten 35,62 per Jaar. Bezichtiging: maandag 31 augustus, van 10 -12 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, Lon- densekaai 35, telefoon 01180-5456. Notaris C. J. Goedhals te Kortgene, Weststraat biedt namens de heer J. J. v. d. Maas te Goes bij schrijving te koop aan, zo wel afzonderlijk als in co binatie: een woonhuis met erf, schuur en inge bouwde kluis a/d Voor straat 38 te Wissen kerke. groot 2.50 are: te aanvaarden per 1 oktober a.s., behoudens toestemming b en w. b. een tuin aan de Weststraat te Wissenkerke, groot 3.74 are; te aanvaarden per 1 ja nuari 1971. Bezichtiging in overleg met mevr. T. v. d. Maas-Smit, Voorstraat 36, Wissenkerke (tel. 01107-490). Inschrijvingsbiljetten in te leveren voor 19 september 1970 bij bovengenoemde no taris, tel. 01108-337, alwaar nadere inlichtingen te ver krijgen zijn. Notaris P. Krepel te Middelburg is voornemens dinsdag 1 september 1970 nam. 2 uur in café .Westdorp' te SEROOSKERKE te veilen: Bouwland aan de Gapingse Dreef (Grote Kadetweg), gunstig gelegen to.v. de komende Deltadammenweg, enkele kilometers van strand en Veerse Meer: KAVEL 1: 2 HECTARE (straatbreedte 70 m.) KAVEL 2: 2 HECTARE (straatbreedte 70 m.) KAVEL 3: 1.36.50 HECTARE achter de kavels 1 en 2, met toegangsstrook naar de weg (straatbreedte plm. 10 m.) ALLES VRIJ VAN PACHT, dadelijk te aanvaarden. Zakelijke lasten per jaar: kavel 1 225,18, kavel 2 225,18, kavel 3 153,62. In dit agrarische gebied mag per 2 hectare voor permanente of recreatieve bewoning worden gebouwd, indien dit voor een groot deel wordt bebost (met mo gelijke subsidie Staatsbosbeheer). Inlichtingen ten kantore van de notaris, Pijpstraat 1, Middelburg, telefoon 01180-2351. Notaris J. A. Janse de Jonge te Middelburg, i.v. om op woensdag, 2 september 1970, om 14 uur. in het café ,De Nieuwe Hoop' aan de Veerstraat 6 te Nieuw- en Sint Joosland, t.v.v. de erv. van de heer C. Baas sr. publiek te verkopen: 1. DE HOFSTEDE best. uit: woonhuis, gemerkt 1, schuur met ingeb. ga rage, kippenhok, bouw- en weiland, aan de Krukweg te Oudedorp (Nieuw- en Sint Joosland), groot 5.83.50 ha. Lasten 466,65. 2. 2.37.50 HA BOUWLAND 3. 1.28.90 HA BOUWLAND aan de Boomdijk (Molenpolder). Lasten 58,82. 4. 1.24.00 HA BOUWLAND aan de Boomdijk. Lasten 68,27. 5. 0.87.40 HA BOUWLAND naast de begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland (nabij het Arn. kanaal). Lasten 74,25. Combinatie I tot en met V. ALLES VRIJ VAN PACHT. Aanvaarding: huis, schuur, kippenhok (ontruimd) uiterlijk 1 febr. 1971; bouwland roven oogst 1970; wei land uiterlijk 1 dec. 1970. Bezichtiging huis en bijgeb. 1 september van 10-12 en van 2-4 uur en 2 sept, van 10-12 uur. Landerijen elke werkdag. Notities dezer verkoping en verdere Inlichtingen ver- krifgbaar ten kantore van gen. notaris Hofplein 5 (teL 01180-2656). Deze klant van u gemiddeld drie kwartier in de krant, bl(jkt uit het Nationaal Dagblad Onderzoek Zo ziet u maar weer, geen ander reclame medium wordt zo intensief gelezen, als de krant Logisch want die kunt I u niet missen, I geen dag. Te koop WELSH MOUNTAIN PONY'S Een 2-jarige merrie (verm. drachtig), 2 merrieveulens. Alle met papieren. Telefoon 01102-1852. Polei/ in Goes heeft, zich aangesloten bi} LIYERA, een exclusieve groep speciaalzaken in foundation, lingeries, nachlmode en tricotages. Onze naam wordt veranderd in LIVERA. Maar U zult er overigens dezelfde dire/die en vakkundige verkoopsters aantreffen als voorheen. LIVERA brengt grote, veelzijdige kollekties en assortimenten, waarin alle gerenommeerde merken vertegenwoordigd zijn, zoals o.a. Pastunette, Triumph, Warner en Lovable. Ook in de populaire prijsklassen biedt LIVERA een uitgebreide keus. Bij LIVERA kunt U rustig en weloverwogen keuze maken en iedere vrouw kan er rekenen op vakkundige en persoonlijke adviezen. LIVERA in Goes wordt een vriendelijke, gastvrije zaak, waar de deur altijd open staat voor voorlichting en informatie over alles wal deze gespecialiseerde mode betreft. afd. corsetterie - lingerie Nu nog Poleystraks LIVERA Gewoon.even een knop omdraaien en dat kille huis veranderd in een behaaglijk woonklimaat. En overal waar u warmte wilt van woonkamer tot keuken, van gang tot slaapkamer. Hoe vaak heeft u er al aan gedacht? Ja natuurlijk ook aan de kosten, en de mogelijke problemen in uw huil. Laten wij eens met u over centrale verwarming komen praten. Zit u straks lekker in een centraal verwarmd huis. Komt u de winter fijn comfortabel door. Uw adres voor centrale verwarming Noordpoortstraat 2 - Middelburg - Tel. 2093 Erkend gasfitter BERCO verkoopt de en toont Kom eens kijken L ANGEVORST 80-82 GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 10