2,20 Zaterdag G Zondag S3 ijl MS Zaterdag EEÖ Zondag (0 Esso servies gaat steeds verder v y PANDA EN HET VUURVERVOER ATTENTIE 2ATERDAG 6 JUNI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 27 NEDERLAND-1 (teleac) vamos a ver les 18: Alzuien me ha se uido. 10.00 uur: VAX MOIJBJKCUL TOT MENS les 20: toekomst. 10.30 uur: BIJ LEVEN EN WELZIJN Les 20. Samenvatting. BIIIMTELIJKE ORDENING Les 14: Bestuurlijke problemen, 16.00 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 16.02 uur: (VARA) DAGJE OUDER 17X10 uur: KLEUR) BONANZA SPLITS [3 de knntseknetter-beat-brandweerkazerne is het weer dollen geblazen. 18.45 uur. (NOS-KLEUR) PIPO DE CLOWN 18.55 uur: (KLEUR) JOURNAAL 19.04 uur: (VARA) RAWHIDE De premiejagers. 20 00 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 20.20 uur: (KLEUR) EEN VAN DE ACHT Mies Bouwman gaat vanavond een eind breien aan de quiz met acht krantenlezende Nederlanders. Daarom dit keer een feestelijk tintje. 22.00 uur: (KLEUR) DE GOUDEN ROOS 70 Tsjechische inzending voor het televisiefestival van Montreux 1970, die bekroond werd met de Gouden roos. de Persprijs en met de Prijs van de stad Montreux. ,De zes uitbrekers', een film over de humoristische avon turen van zes gevangenen na hun ontsnapping uit de gevangenis. 22.45 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 22 55-2,15 uur: (KLEUR) WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOET BAL MEXICO Rechtstreekse reportage van de wedstrijden Rusland - België en Uruguay - Italië. Met commenaar van Her man Kuiphof en Koen Verhoeff NEDERLAND-2 KANAAL 82 18.45 uur: (NOS-KLEUR) PIPO DE CLOWN 1855 uur: JOURNAAL 19.04 uur: (NCRV) SCHEEPSJONGENS VAN BON TM Kt: 19.16 uur- PLEASE SIR 20.00 uur: NOS-KLEUR) JOURNAAL 20.20 uur: (KLEUR) MYSTIFICATIE OP SAVARONA-EILAND De Nederlandse première van een speelfilm .The lo nely profession' uit de reeks Worldpremière, die Uni versal speciaal voor de televisie produceerde. 21.55 uur HOLLANDS WELVAREN(4) Gedramatiseerde documentaire over het abortus-pro bleem. De programmamakers willen met hun bijdrage ei genlijk de zaak eens omdraaien. Meestal is het de maatschappij, die kritiek heeft op de vrouw die onge wenst zwanger is. Of ze het kind nu krijgt of niet. In deze aflevering echter wijst de vrouw met haar vinger naar de samenleving. 22.45 uur: EVANGELIE 22.50 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL BELGIË-NED. 17.45 uur: SCHAKEN VOOR BEGINNERS 18.15 uur: WERELDBEKER VOETBAL IN MEXICO Reportage van de wedstrijd Marokko - West-Duits- lamd, die op 3 juni te Leon werd gespeeld. 19.55 uur: MEDEDELINGEN 20.00 uur: nieuws 20,25 uur: ZOEKLICHT 20.30 uur. THE MOKECAMBE AND WISE-SHOW Programma, door de BBC ingezonden naar het festi val van Montreux 1970. 20.55 uur: ECHO 21.25 uur: EWA ÜEMARCZYK Liederen op muziek van Zygmunt Komaczny en An- drzej Zarycki door de Poolse zangeres. 22.00 uur: DUBBELSPEL 19 en laatste aflevering: .Laya'. 22.40 uur: nieuws 22.50-0.45 uur: WERELDBEKER VOETBAL IN MEXICO Rechtstreekse reportage uit Mexico van de wedstrijd Rusland - België. FRANSTALIGEPROGRAMMA'S BELGIë-FRANS 14.30 Wielrennen, ronde van Italië. 16.00 Wereldkam pioenschappen voetbal. Marokko - Duitsland te Leon. 17,35 Nieuws. 17.40 Variétés: Alphabétiquement Votre. 18,10 A vos marques. 19.25 Bébé Antoine. 19.30 Le jar- din extraordinaire. 2000 Journaal. 20.30 La Loi, c'est la Loi. 22.00 Au Revoir 23.00-0.45 Wereldkampioen schappen voetbal in Mexico, rechtstreekse reportage België Rusland. FR A NKRIJK-RIJSSEL 12 30 Micü-inagazme. 13.00 Journaal. 13.33 -14.00 Re gionale kunstprogramma's. 15.00 Wielrennen. 16.00 Sa- medi et Compagnie. 17.50 Nieuws. 17.55 Le Schmil- blic, 18.10 Micros et Cameras. 18.55 Voor de kleuters. 19.00 Regionaal nieuws. 19.20 Weerbericht en medede lingen. 19.25 Les musiciens du soir. 19.40 Mededelin gen. 19,45 Journaal. 20.15 Mededelingen, 20.30 Cava lier seul. 21.20 Les cinq dernières minutes. 23.05 Jour naal. 23 20-23.40 Worstelen. NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 11.00 uur: (KRO-RKK) VIERING VAN DE EUCHARISTIE In de SiiU-Ansfriduskerk te Amersfoort. 15.30 uur. (NOS-KLEUR) JOURNAAL 15.32 ur: (KLEUR) WEEKJOURNAAL 15.52 uur: VERKEERSINFORMATIE 15.55 uur. DE VERREKIJKER 16.05 uur: TOB-SPION De ontwaterimgsforimble deel 2. 16.20 uur: (KLEUR) WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOET BAL MEXICO Roemenië - Tsjechoslowakije en Peru - Marokko. 16.55 uur: TOTO-UITSLAGEN 18.55 uur: (KLEUR) PIPO DE CLOWN 19.00 uur: CVK-IKOK-KRO-RKK (KLEI R) WOORD VOOR WOORD 19.05 uur. CVK-IKOR) VLUCHTELINGEN (1) Nomaden van de wereldpolitiek. Eerste van de twee documentaires over de vluchtelingen van de derde we reld. 19.30 uur (AVRO) BERNARD HAITINK DIRIGEERT ,De schilderijententoonstelling van Moessorgski'. 20.30 uur: (NOS-KLEUR) JOURNAAL 20 35 uur: (AVRO) INDIAANSE MUZIEK VAN DE ANDES J.n studio Bellevue te Amsterdam speelt de .Sortilège de la flütc et harpe des Andes', een groep Indiaanse musici uit Zuid-Amerika. 20.50 uur- (KLEUR) HIGH CHAPARRAL ,Het spoor naar Nevermore'. 21.40 uur: L1ESBETH LIST ZINGT BREL In het Hot-theater te Den Haag zingt Liesbeth List chansons van Jacques Brei. 22.10 uur: HIER PARIJS-HIER JAN BRl'SSE 22.30 uur (NOS-KLEUR) JOURNAAL NEDERLAND-2 18.55 uur: NOS-KLEUR) WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOETBAL IN MEXICO BELGIË-NED. KANAAL 2/10 de eerste helft Engel and- verzorgt het commentaar. Rechtstreekse reportage Brazilië. Herman Kuiphof 19 45 uur (KLEUR)JOURNAAL 19.50 uur: (KLEUR) WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOET BAL Tweede helft Engeland - Brazilië 20.45 uur (KLEUR)RECHTVAARDIGE REBEL .Zijn broeders hoeder'. Het Canadese parlementslid Quentin Durgens neemt de verdediging op zich van een jonge Indiaan die misschien per ongeluk zijn broeder heeft doodgestoken. 21.35 uur: (KLEUR) WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOET BAL Bulgarije - West-Duiitsland. Koen Verhoeff geeft com mentaar. 23.05 uur: (KLEUR) JOURNAAL 13.30 uur RONDE VAN ITALIë Reportage van de etappe van Bobbiaco naar Bolzano. 14.30 uur; WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOETBAL Uraguay Italië 16.10 uur: WERELDBEKER LATJINS- AMERIKAANSE EN STAXDAARDDANSEN V OOR BEROEPSDANSERS 18.50 uur: WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VOETBAL Rechtstreekse reportage Brazilië - Engeland. In de pauze sportnieuws. 20.45 uur: JOURNAAL 21.00 uur: DE KEIZEN VAN JAÏMIE MCPHEETERS Dee! S: De reuzen. 21.50 uur WACHTU OORD Quiz van Nand Baert. 22.20 tot 24.00 uur: W ERE LDK AM PIOENSCHAPPEN VOETBAL Salvador -Mexico. BELGIë-FRANS 11.00 H Mis; 12.00 Les travaux et les jours; 12.15 Persoverzicht; 13.00 Nieuws en weeroverzicht; 13.05 Schorsing: 14.00 Wielerronde van Italië. Laatste etap pe en aankomst te Bolzano; 15.45 Daktari; 16.45 Accor deon aux Chaimps; 17.20 Wereldkampioenschappen voet bal Mexico, Verslag van de wedstrijd USSR - België; 18.55 Mussi; 19.00 Wereldkampioenschappen voetbal Mexico. Verslag van de wedstrijd Engeland - Brazilië; 19.45 Programma-overzicht; 19.55 Wereldkampioen schappen voetbal Mexico. Verslag van de wedstrijd Engeland - Brazilië (2e helft). 20.40 Journaal: 21.05 Cinématch; 22.30 Journaal; 22.45-24.00-00.15 Wereld kampioenschappen voetbal Mexico. Flitsen uit de wed strijd Duitsland - Bulgarije en Uruguay - Italië. FR A N KR IJK -KI JSSEL 9.10 Nieuws, 9.15 Tous en for mie; 9.30 La source de vie; 10.00 Protestants-godsdienstige uitzending; 10.30 Le jour du Seigneur; 11.00 H-Mis; 11.53 Midi moins sept; 12.00 Nieuws; 12.02 La séquence du spectateur; 12.25 Les cent livres des hommes; 13.00 Journaal; 13.15 Les Galapiats. 13.45 Monsieur Cinéma; 14.30 Télé-Diman- ch?; 17.15 En plein Cirage: 18.40 Tekenfilm; 18.45 Me dedelingen: 18.50 Wereldkampioenschappen voetbal Mexico. Brazilië - Engeland te Guadalajara (19.45- 20.00 Journaal); 20 45 Mededelingen; 20.50 Sport programma; 21.05 Un Singe en Hiver; 22.45-23.00 Jour naal i licht muziekprogramma met sport- berichten. 23.45 Goal-Nieuwsbulletin. 23.55-24 00 Nieuws. (ADVERTENTIE) Middag: 12.05 Het groene eiland: verslag van een actieve vakantie (herh.). 12.30 Tussen start en finish: actueel sport nieuws. 13 00 Nieuws. 13.11 VARA- Varia. 13.13 Actualiteiten. 13.23 Ste reo: Dit is het begin. .jeugdprogram ma. 14.35 Radio Jazz Magazine. NOS: 15.00 Beethoven-200, muzikale le. zing. 16.00 Nieuws. 16.03 Stereo: Scan: populair programma over elek tronica. VARA: 16.15 Israëlisch ka merkoor. 16.35 Artistieke Staalkaart, 17.10 Feest der herkenning, verzoek- pla.tenprogra.mma van klassieke mu ziek (grz. 17.55 Mededelingen. Avond 18.00 Nieuws. 18 11 Actualiteiten. 18.20 Stereo: Open Hu-.s: gevar.eerd programma. (19.30-19.35 "Nieuws). 21.00 Stereo: Lages. de frambozen. zoeker, hoorspel. 21.50 Stereo: lach te grammofoonmuz ek. 22.00 Radio Jazz Magazine. 22.30 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Stereo: Cabaret liedjes. 23.15 Stereo: Lui de zater dag uit: licht gevarieerd platenpm- gramma. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM-2 Middag: KRO: 12.00 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending. 12.10 U>t ba lans: uitzending in samenwerking met het NKOV. 12.14 Marktberich ten. 12.16 Overheidsvoorlichting Franco huis: informatie voor het be drijfsleven. 12.26 Mededelingen ten bate van land. en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 Actualiteiten. 12.50 Buitenlands commentaar. Christian Science: 13.00 Een huwelijk zonder bitterheid, vraaggesprek. NOS: 13.15 vliegende schijven: verzoekplaten- programma voor de militairen. KRO: 14.00 Stereo: P. M. een weeablad met veel plaatjes. (16.00-16.02 N-euws). NOS: 16.30 Inzet: een programma over amateuristische muziekbeoefe ning. HIRO: 17 00 HIRO.Magazinc. 17.15 Gasten van de week. KRO: 17.30 Stereo: Zesnegenplus: licht platenprogranrma. Avond: 18.19 Uitzending van de Christelijk Historische Unie. 18.30 Nieuws. 18.41 Actualiteiten. 19.00 Stereo: De Springplank: jonge artiesten met or kestbegeleiding. 19.30 Sjook: jonge renprogramma. 20.00 In antwoord op uw schrijven....: verzoekplatenpro- gramima. 22.00 Troubadour: luister liedjes. 22 25 Avondgebed. 22.30 Nieuws. 22.40 Stereo: Toerne Goal: (ADVERTENTIE) HILVERSUM-3 Middag 12.00 Nieuws. NOS: 12.03 Muziek voor Surinamers en Antillianen. NCRV: 13.00 Nieuws. 13.03 Nee. wij noemen geen namen: licht platenpro- framma met verzoeknummers. 14.00 en 15.00 Nieuws). 16.00 Nieuws. 16.03 Four o'clock tea: ge varieerd licht muziekprogramma. 17.00 Nieuws. 17.02-18.00 Hu-ren Nu: wekelijkse sportshow met lichte pla ten. Morgen: VARA: 8.00 Nws. 8.10 Socialistisch strijdlied. 8.13 Wat een weer!: geva rieerd programma. (9.00 Sportmede- delingen). 9.15 Revolutie tot over winning: reportage over de Pa lestijnse visie op crisis in het Mid den-Oosten. 945 Uitzending Huma nistisch Verbond IKOR: 10.00 On derweg: Van de hak op tak de kerk door. 10.30 Dienst van Schrift en Ta fel. 11.30 Reactief, een programma na kerktijd. Middag: AVRO: 12.00 Muzikaal Onthaal: bonite muzikale show. 13.00 Nieuws. 13.10 De toestand in de wereld, le zing. 13.19 Radiojournaal. 13.35 Ra dar: radioperiodiek. 14.05 Nederlands Koorfeslival 1970. NOS: 14.30 Pro gramma voor de gastarbeiders. VA RA: 17.00 Stereo: Lichte orkestmu ziek met solisten. 17.50 Nws. Avond: NOS: 18.05 Mededelingen. 18.10 Langs de lijn: sportreportages en -beschouwingen. VARA: 18.30 Het oproer kraait: Rebelse liedjes van altijd en overal. 19.00 Zin en tegen zin: discussie over een actueel on derwerp. VPRO: 19.30 Nws. 19.35 Geschiedenis van de nocturne: piano recital met toelichting. 20.00 Andra gologie Volksmanipulatie ge sprek. AVRO: 20.30 Stereo: In de kaart gespeeld: gevarieerd verzoek- platenprogramma. 22.30 Nws. 22.40 Mededelingen. 22.43 Radiojournaal. 22.55 Stereo: Late platen: licht ge varieerd platenprogramma. 23.55 - 24.00 Nieuws. MAANDAG Morgen: VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek en reportages. (7.33 - 7.38 Van de voor pagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VA RA: 8.00 Nws. 8.11 Actualiteiten. 8.22 Lichte ggammofoonmuziek en reportages. 9.10 Stereo: Klassieke grammofoonmuziek. (9.35 - 9.40 waterstanden). 9.50 Koning Klant: consumentenrubriek. 10.00 Voor de huisvrouw. NOS: 11.00 Nws. 11.03 Stereo: Repertorium Nederlandse Radio Orkesten: Radio Filharmo nisch Orkest: moderne muziek. I liter benzinejerrycan met internationaal keurmerk ét Af1 van 9,97 voor (steek in uw zak: Jfitï) maxiautospons met gratis muggenspons (waarde 85ct) samen slechts autovakantieboek: 64 pagina's, met tientallen kinderspelletjes voor onderweg in de auto slechtsl Morgen: KRO: 8.00 Nws. 8.10 Stereo: Badi- nerie: Oude en klassieke muziek (gr). 9.00 Nieuws en waterstanden. 9.15 Stereo: Laudate: klassieke ge wijde muziek (gr). 10.00 Eucharis tieviering. 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. 11.55 Mededelingen. Middag: NCRV: 12.00 Kerkorgelconcert: ou de, klassieke en moderne muziek. 12.40 Tussenbeide: actuele kroniek. 13.00 Nws. 13.10 Voor de jeugd. 13.25 Stereo: Klassieke kamermu ziek (gr). 14.10 Een van de twaalf: vervolghoorspel (4). NOS: 14.30 Stereo: Radio Filharmonisch Orkest en solist: moderne en klassieke mu ziek. In de pauze: 15.08 - 15.28 Werk theater III: maandelijks program ma over toneel. 16,05 Stereo: Cello en piano: moderne Russische muziek. 16.30 Let the peoples sing: Interna- - tionale korenwedstrijd. CVK: 17.00 Gereformeerde kerkdienst. Avond 18.00 Convent: wekelijks halfuur over en uit de kerk. IKOR: 18.30 Mensen, gesprek. 18.45 Kerk veraf en dichtbij. NCRV: 19.00 Nws. 19.07 Stereo: Musica Sacra: Nederlands Kerkmuziekensemble met solisten: oude en moderne muziek. 19.45 Lief de. lezing. 20.00 Philharmonia Or kest: moderne en populair - klassie ke muziek. 20.30 NCRV-Vocaal en semble en orgel: gewijde muziek. KRO: 21.00 Stereo: Uit de lucht ge- grepen: muzikale quiz. 22.00 Kruis punt: magazine met achtergrondin formatie over kerk en samenleving. 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 Audio-Opmaat: Ter inleiding van het Internationaal Heinrich Scnützfesti- val 1970. 23.55-24.00 Nws. MAANDAG Morgen KRO: 7.00 Nws. 7.11 Het levende woord. 7.16 Stereo: Badinerie: klas sieke en moderne muziek (gr). (7.30 Nws; 7.32 Actualiteiten; i.50 Over weging; 8.00 -8.10 Nws). 8.30 Nws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9,00 - 9.10 ADVERTENTIE ^5\^ballpoints Gymnastiek voor de hulsvrouw). 10.00 Stereo: Fluit en harp; moderne muziek. NOS: 10.15 De komende komende week in het Nederlandse muziekleven. KRO: 11.00 Nws. 11.03 Voor de zieken. 11.30 Bejaardenpro gramma. 11.55 Mededelingen. Morgen: AVRO: 9.00 Nws. 9.02 Drrrruit, licht platenprogramma. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag. 11.00 Nws. 11.02 Muziek Mozaïek Middag: VARA: 12.00 Nws. 12.02 Met vrien delijke groeten, verzoekplatenpro- gramma. 13.00 Nws. 13.02 NAR: Ne derlandse Artiesten Revue. NOS. 14.00 Nws. 14.02 Langs de lijn: sport en muziek. 115.00 en 16.00 Nieuws). AVRO: 17.00 Nws. 17.02 Radiojour naal. 17.05-18.00 Superclean Dream- machlne: licht platenprogramma; MAANDAG Morgen: NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Fit. licht pla tenprogramma. 10.00 Nieuws. 10.03 Popstation. (11.00 Nws). 54-107 Ahmed en Mustafed slaagden er met enige moeite in, om aan wal te krab belen. En daar stonden zc nu. door weekt en tandenklapperend naar het schip te kijken, dat langzaam in de verte verdween. ,Ek zal die kapitein!' gromde de chef van de geheime politie wraakzuchtig. ,Hij speelt onder een hoedje met de feleerde Kal-ker en dat heJipertje 'anda. Maar dat zal hem duur te staan kamen.' K_koud....' mompelde Mustafed in tussen bibberend ,N-natN-niet leuik. W-wil naar bed...' Maar daar wipde zijn meerdere niets van horen. .Kom mee!' riep hij, terwijl hij de ander meesleurde. .Straks mag je naar bed maar eerst moeten we dat schip de grond in boren!' Met die woorden voerde hij zijn as sistent naar een vliegveldje, en daar sprongen ze in het eerste het beste toestelletje, zonder - eerst netjes te vragen of dat wel mocht. Ze lieten dan ook heel wat boze he den achter, toen ze opstegen. Maar Ahmed had het te druk met de be 'n paar gouden manchetknopen.. eisen aan zijn manchetknopen, v.d. Ree heeft gouden manchetknopen waar eisen aan gesteld kunnen worden, vanaf f79.- OftT ZAL DG KWJAAD ZUU WEI U=T GEEECUTELA UA-IK uooe EEU AUTO BUITEU.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 27