ES typiste allround bankwerker ervaren draaier JSauuünsjjnxLsijejr BANKWERKERS MONTEURS MACHINEFABRIEK A.VAN DER LINDEN NV CHAUFFEUR instrumentatie vakman leerling - instrumentatie- vakman PERSONEEL Stoffeerderij VERMEULEN chauffeur besteller J. v. d. Meule ■HERCULES NV JL r ERVAREN STUURLIEDEN MATROZEN en ENKELE SCHEEPSJONGENS N.V. Koninklijke Maatschappij "de Schelde" Vlissingen BYRON JACKSON N.V. ervaren calculator/ werkvoorbereider BOUWMATERIALENHANDEL D. M. BOONE NV EEN VLOEIENLEGGER AANK. VLOERENLEGGER SAN REMO BAR een echtpaar jongste medewerker DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. N.V. ZUID - CHEMIE SAS NV DE VITRITE FABRIEK GEREEDSCHAPMAKERIJ gereedschapmakers stempelmakers 26 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 JUNI I97Q Door de enorme expansie in ons bedrijf hebben wij plaats voor en voor hen die hiervoor opgeleid willen worden. Wij bieden naast een attractieve werkkring, in een prima leefklimaat: goed salaris hogere winstuitkering (8-10,5%) vrije werkkleding studiekostenvergoeding 50% woning in gezonde omgeving ter beschikking reiskostenvergoeding Voelt u iets voor ons aanbod, BEL DAN, Fruitlaan 20 - GOES - Tel. 01100-8410 (vragen naar de heer Kors). COÖP. MELKINRICHTING EN ZUIVELFABRIEK WALCHEREN' MIDDELBURG vraagt voor spoedige indiensttreding in bezit van rijbewijs B-C-D-B Aanmeldingen ten kantore Poelendaelesingel 6, Middelburg. Telefoon 01180-4858. Cindu nv Postbus 9, Uithoorn Tel. 02975-7110 In het midden van Nederland, 17 km ten zuiden van Amsterdam, is het Che misch- en Destillatiebedrijf van Cindu gevestigd. De fabrieken liggen aan de Amstel in Uithoorn. De technischs afdeling heeft o.a. een afdeling "meet- regeldienst" van 5 man. Voor deze dienst zoeken wij een in het bezit van het Bemetel-diploma meet- en regeltechnisch vakman (pneu matisch) en een die bij ons ?!jn Bemetel-diploma wil halen. Voor gehuwden vanaf 26 jaar is op rede lijke termijn een woning beschikbaar. Sollicitaties te richten aan Cindu n" afdeling personeelzaken, Uithoorn, tel 02975-7110. SINT-FRANCISCUS GASTHUIS Schiekade 80, Rotterdam Telefoon (010) 28 27 50 Wanneer u binnenkort in het bezit bent van het einddiploma mavo, inas of overgangsbewijs tot de 4e klas hbs cq. 5e klas mms en ,in de verple ging' wilt, dan kunt u daarvoor in het Sint- Franciscus Gasthuis terecht. De verpleegsters-vooropleiding (voor alle ge zindten) duurt twee maanden en begint 1 sep tember a.s. in de gezellige verpleegstersflat ,De Hoge Wiek' aan de Maasboulevard. Daarna volgt een 31 .-jarige cursus, waarvoor u op 1 september 17 jaar en 7 maanden moet zijn. Alle nadere inlichtingen over de verpleegsters opleiding worden gaarne verstrekt door de di- ectrice, zr Amabilis. Zij is bereikbaar onder te lefoonnummer (010) 28 27 50 voor het maken van een afspraak, terwijl brieven eveneens aan haar kunnen worden gericht. Gevraagd NAAISTERS LEERLING-NAAISTERS MEUBELSTOFFEERDERS en LEERLING-STOFFEERDERS Dam 45 - Middelburg Gevraagd Bodehuis Palingstraat 16 Vlissingen Hercules NV is een chemische industrie. Het hoofdkantoor van Hercules NV, de Nederlandse vestiging van Hercules Incorporated, U.S.A., is in Den Haag gevestigd. Produktiebedrijven bevinden zich in Zwijndrecht en Middelburg. Voor het kantoor van ons bedrijf te Middelburg zoeken wij een HERCULES die over behoorlijke vaardigheid beschikt en redelijke kennis heeft van de Engelse taal. Belangstellenden worden verzocht een korte sollicitatiebrief te richten aanHercules NV, Postbus 81, Middelburg. Tel.: 01180-7551. GEBR. BROERE NV AFDELING RI VIERT ANK V AART Op enkele van onze riviertankschepen hebben wij plaats voor Zeer gunstige vrije-dagenregeling. Sollicitaties bij onze personeelsafdeling, Wieldrechtseweg 50, Dordrecht. Telefoon 40144, toestel 315, na kantoortijd telefoon 51128. "FT UD VAN DE RUN-SCHELDE GROEP Bij verschillende afdelingen van ons bedrijf kunnen geplaatst worden jongedames voor administratief werk als typiste of leerling typiste MAVO, Handelsavondschool of daarmede gelijkgestelde opleiding gewenst. als ponstypiste enige voortgezette schoolopleiding gewenst. Ook zij die binnenkort de school verlaten kunnen solliciteren. Aanmelden, zowel schriftelijk als mondeling bij de afdeling Personeelszaken, Glacis- straat 165 te Vlissingen. DIVISION OF BORG-WARNER CORP, (CHICAGO) ETTEN-LEUR Amerikaanse fabriek van centrifugaal pompen, mecha nische asafdichtingen en olieboorgereedschappen zoekt voor spoedige indiensttreding een Vereisten: Leeftijd tot 40 jaar; Opleiding op M.T.S. (U.T.S.) niveau; Ervaring in werkmethode-studie, bij voorbeeld opge daan in een machinefabriek: Goede kontaktuele kwaliteiten: Enige kennis van technisch Engels strekt tot aanbe veling. Wij bieden: Een goede honorering gratificatieregeling en aan trekkelijke sociale voorzieningen. Bovendien wordt bemiddeling verleend bij het-verkrij gen van passende huisvesting binnen een redelijke termijn. Zij, die belangstelling hebben voor bovengenoemde funktie worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan: Personnel Manager Byron Jackson NV, Postbus 25, Etten-Leur. vraagt wegens verdere uitbreiding voor het leggen van linoleum-, plastic- en rubbervloeren. Zij, die in dit vak ervaring hebben of een aanverwant vak verstaan, genieten de voorkeur. Tevens kan geplaatst worden een hierbij wordt gedacht aan een actieve jongeman, die in het vloerenleggersvak wil worden opgeleid. Er is plaats in de San Remo bar in Middelburg voor met vakdiploma horeca om gezamenlijk dit bedrijf te beheren in loondienst. Woning boven de zaak aanwezig. Schriftelijke sollicitaties met informatieadressen vorige werkkring, leeftijd en gezinssamenstelling aan FIRMA DE PREE, Zusterstraat 8/10, Mid delburg. Voor ons Accounting Department zoeken wij een bij voorkeur met een MAVO-diploma. Hij zal worden ingeschakeld bij allerlei werkzaamheden binnen deze afdeling. Bij gebleken geschiktheid bestaat alle kans om verder vooruit te komen. Heeft u interesse in deze funktie, schrijft u dan aan onze afdeling Personeels zaken onder vermelding van referentienummer 371 PZC POSTBUS 48, TERNEUZEN. VAN GENT Ons bedrijf dat deel uitmaakt van het Franse concern Pechiney-Saint-Gobain vervaardigt, met ca 250 medewerkers, kunstmeststoffen, fos- forzuur, zwavelzuur en aluminiumsulfaat. Wij vragen voor spoedige indiensttreding op onze afdeling ONDERHOUD in dagdienst een en een Bij het uitoefenon van deze funklies bestaat een grote mate van zelfstandigheid. Ons bedrijf kent goede arbeidsvoorwaarden. Voor Uw sollicitatie en/of inlichtingen kunt U zich wenden tot onze afdeling Personeelszaken, Westkade 38a te Sas van Gent. Tel.: 01158-1701. lampvoeten voor elektrische gloei- en gasontladingslampen - metaalwaren MIDDELBURG - MAÏSBAAI 6 - POSTBUS 1 TEL. (01180) 6151 In de hebben wij vacatures voor enige Ook zij, die geen gereedschapmaker/stempelmaker zijn, doch die zichzelf tot de categorie van hoogwaardige vaklieden kunnen rekenen (bijv. fijnbankwerkers), zijn welkom als sollicitant. Wij zorgen zo nodig voor een verdere, gerichte opleiding via onze eigen opleidingsorganen. In de gereedschapmakerij van ons bedrijf worden met grote pre cisie vervaardigd, alsmede lopend gemaakt en onderhouden, en kelvoudige snij-, buig- en trekstempels zowel als grote en zeer ingewikkelde volgstempels, bestemd voor onze snellopende pro- duktiemachines. Wij kunnen in het najaar een woning in het vooruitzicht stellen. Sollicitaties te richten aan: HOOFD PERSONEELZAKEN NV DE VITRITE FABRIEK Postbus 1 - Telefoon (01180) 6151 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 26