Keserveer uw plaats in de toekomst verpleegkundige PERSONEEL j EEN TYPISTE HOLLAN DSCHE BETON MIJ TE RIJSWIJK TIMMERLIEDEN 2 eiektromonteurs met V.E.V. sterkstroommonteursdiploma 2 eiektromonteurs met V.E.V. 2e-monteursdiploma vrouwelijke administratieve assistenten ELEKTRO TECHNISCH ADVIES- EN INSTALLATIEBUREAU 2 AUTOMONTEURS HOLLANDSCHE BETON MIJ TE RIJSWIJK PSK'S AUTOMOBIELBEDRIJF NV MACHINIST voor SCHW3NG betonpomp 1 VOORMAN TIMMERWERK TECHNISCH EN COMMERCIEEL MEDEWERKER Diaconessenhuis Haarlem JONGENS MET L.T.S.-DIPLOMA, DE CHEMIE HEEFT TOEKOMST BANK- EN PLAATWERKER HOECHST-VLISSINGEN N.V. OPLEIDING KANTOORASSISTENTE HOECHST-VLISSINGEN N.V. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 JUNI 197Q Aannemers, handelaars WANDTEGELS ,SANCHIS' T.N.O. rapport ter inzage. H. TAVENIER Kleine Putweg 3, Serooskerke (Walch.). Tel. 01189-1437. Ten kantore van deurwaarder M. L. VAN DUKE te Middelburg Wagenaarstraat 6 - postbus 127 - tel. 01180-8008 wordt gevraagd die in bezit is van diploma MULO of MAVO vraagt voor langlopend betonwerk in het Sloeterrein Pechiney Aanmelden op het werk, of telefonisch (01184) - 5085 uitvoerder Vink Door de regelmatige uitbreidingen ln ons bedrijf vragen wij Werkkeuzemogelrjkheden le. sterk- en zwaktroom installaties, w.o. centraal- antenne-systeem, zusteroproepinstall., alarminstal laties enz. 2e. Installaties met elektronische schakelapparatuur, die wij voor onze installaties in geheel Zuid-Neder land zelf bouwen In onze onderneming hebben wij op korte termijn plaatsingsmogelijkheden voor Afhankelijk van je opleiding, ervaring en ambities kun je geplaatst worden in één van de afdelingen: Bedrijfsadministratie Hoofdboekhouding Personeelszaken Bureau Technische Dienst In een persoonlijk onderhoud kom je over de werk zaamheden en de arbeidsvoorwaarden meer te weten. Ben je tussen de 18 en 25 jaar Heb je een MULO/MAVO opleiding genoten Ben je in het bezit van een typediploma Houd je van afwisselend werk Vind je het leuk om op kleine afdelingen te werken, Schrijf dan een briefje aan het Hoofd Personeels dienst, Postbus 65 in Vlissingen of bel 01184-5170, toestel 149 voor nadere inlichtingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost. verschillende chemische bedrijven. In de eerste fabrieken: een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek is de prouktie in volle gang. De derde fosforfabriek wordt thans gebouwd. Ook met de bouw van de Trevira-grondstoffenfabriek is een aanvang gemaakt. Wegens sterke uitbreiding der werkzaamheden in de personenwagenwerkplaats, vragen wij op korte termijn 3e. Woningbouw. Mondelinge sollicitaties na telefonische afspraak. (01196-307). Schriftelijke sollicitaties te richten aan: FIRMA v. d. WEELE ZN RING 7-9 - NIEUWDORP Voor goede krachten salaris overeenkomstig prestaties capaciteiten: reiskostenvergoeding wordt verstrekt. M. A. de Ruyterlaan 35 - Goes vraagt voor langlopend werk in het Sloeterrein Pechiney Wegens gebrek aan opvolging gevraagd door middelgroot aannemingsbedrijf in de grond-, water- en wegensector in Zeeland een Aanmelden op het werk, of telefonisch (01184) 5085 uitvoerder Vink Voor een bekwame en energieke kracht zijn er zeer goede vooruitzichten. Vertrouwelijke behandeling der sollicitatie en gaarne alleen serieuze reflectanten. Brieven onder no 509, bureau PZC, Middelburg. Begin met uw plaats te reserveren in de groep jongemensen die bij ons op 1 september a.s. start met de opleiding tot Als uw opleiding na 3 V2 jaar is voltooid, is ook ons nieuwe ziekenhuis in Heemstede gereed. U kunt in de toekomst wonen en werken in een nieuw, modern complex. Er is v-é-é-1 te vertellen over de opleiding tot verpleegkundige. Over de specifieke mogelijkheden van het beroep voor jongens en meisjes. Wij hebben dat gedaan in een informatieve folder, die u op aanvraag gratis wordt toegezonden Hebt u een MAVO/MULO of gelijkwaardig diploma, bent u op 1 september a.s. 17 jaar en 7 maanden oud, reserveer dan uw plaats in deze opleiding. Bezit u wel bet vereiste diploma, maar bent u nog te jong? Geen nood! Wij kunnen u dan in ieder geval vast plaatsen als aspirant-leerling. Vul nevenstaande coupon in, knip hem uit en verzend hem in een gesloten envelop aan: Diaconessenhuis Haarlem, Antwoordnummer 486, Haarlem. Er hoeft geen postzegel op! Hazepaterslaan 24, Haarlem. Tel. 07.3-319310, toestel 226. Wilt u mij de folder sturen, waarin ik alles kan lezen over de opleiding V^OLipOll tot verpleegkundige? Naam: - M/V Plaats: Geboortedatum: Diploma: Telefoon: - Op 14 augustus 1970 begint op onze bedrijfsschool opleiding. - de leerlingen- Wij hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar voor jongens, die opge leid willen worden voor het .Bemetel' diploma.- Het praktische gedeelte van deze opleiding vindt plaats in onze speciaal hiervoor ingerichte leerlingenwerkplaats, terwijl de theorie wordt gevolgd aan de LTS te Vlissingen. Wanneer je in het bezit bent van je LTS-diploma werktuigbouw of als je dit in de komende weken denkt te halen, kun je in aanmerking komen voor deze opleiding. Je verdient al dircet een leuk salaris. Het bedrijf heeft goede sociale voor zieningen en een gunstige premie-spaarregeling. Wij zorgen voor vervoer van en naar het werk. Heb je interesse, schrijf dan een korte, maar volledige brief over jezelf aan: het hoofd van de Personeelsdienst van Hoechst - Vlissingen NV, Postbus 65 te Vlissingen. Zet in de linkerbovenhoek van de brief de letters L.L. en doe er een pas foto bij. Wij zorgen dan voor de rest. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingew- Oost, verschillende chemische bedrijven. In de eerste fabrieken: een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaat fabriek is de produktie in volle gang. De derde fosforfabriek wordt thans gebouwd. Ook met de bouw van de trevira-grondstoffenfabriek is een aanvang gemaakt. VOOR MEISJES MET MAVO OF LAVO In september beginnen wij weer met onze opleiding voor kantoorassistente. Wanneer je je diploma al hebt, of dit binnenkort denkt te halen kun je mee doen. Gewoon fijn, vlot werk op kleine administratieve afdelingen en twee och tenden in de week naar les. Meteen een leuk salaris verdienen en tegelijk doorleren om vooruit te komen. De opleiding bestaat uit de vakken: kantoorkennis, handelskennis, boek houden en handelscorrespondentie. Als je nog geen typediploma hebt, word je daarvoor bij ons opgeleid, en kun je een erkend diploma behalen. VOLGEND JAAR BEN JE AL EEN GOEDE KANTOORASSISTENTE Het bedrijf heeft goede sociale voorzieningen, waaronder een dertiende maandsalaris en een gunstige premie-spaarregeling. Wij zorgen voor vrij vervoer van en naar het bedijf. Heb je interesse, schrijf dan een briefje aan: het hoofd van de Personeels dienst van Hoechst - Vlissingen NV, Postbus 65 te Vlissingen of bel ons even op (tel. 01184-5170, toestel 147). bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissinge»*- Oost, verschillende chemische bedrijven. In de eerste fabrieken: een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaat fabriek is de produktie in volle gang. De derde fosforfabriek wordt thans gebouwd. Ook met de bouw van de trevira-grondstoffenfabnek is een aanvang gemaakt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 24