Winthrop n.v. Artsenbezoekers 16 Ziekenverzorging SAMIVOZ ssistent(e) ccountant 22 PERSONEEL Stichting'Verpleeghuis Delft» hoofdverpleegster eerste verpleegster verpleegsters LfJ ziekenverzorgsters leerling-ziekenverzorgsters groepsleidsters Jongelui met een praktische instelling psychiatrisch ziekenhuis "vogelenzang" WtSBSÊÊBSSF en Ziekenverzorging de rijksoverheid vraagt EEN TIJDELIJKE VROUWELIJKE KRACHT PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 JUNI 1975 Van Miereveltlaan 20, Delft Binnenkort openen wij een nieuwe afdeling voor 'dubbel-gehandicapten', waardoor ons team met enige medewerksters versterkt moet worden. Wij vragen: l.b.v. het diploma B of A en B. Gegadigden nodigen wij uit een sollicitatiebrief te zenden aan de Directrice of telefonisch een afspraak te maken voor een sollicitatiebezoek. Tel. 01730-26880. GELDERS END Een protestants-christelijke behandelingsinrichting voor moeilijk opvoed bare meisjes, in de leeftijd variërend van 14 tot 21 jaar, vraagt voor verdere uitbouw van de behandelingsmogelijkheden Behalve dat de groepsleidster in samenwerking met collegae een bijdrage levert aan het behandelingsklimaat in de groep, verwachten wij van deze funktionaresse dat zij samen met andere collegae leiding geeft aan de groep in leef- en verzorgingssituaties. creatief en actief meedenkt met hoofdleiding en wetenschappelijke staf over mogelijkheden en begrenzingen van behandeling vanuit de praktische situatie. Gegadigden die een opleiding Kinderbescherming A en/of B bezitten en een praktijkervaring in de omgang met groepen genieten voorkeur. Bovendien bieden wij de mogelijkheid om als groepsleidster te worden opgeleid. In dit geval vragen wij een minimum leeftijd van 21 jaar en een minimum opleiding op M.U.LO.-niveau. Wij bieden verdere opleidingsmogelijkheden, salaris tussen f573,- en 1.236.- (exclusief de toelage voor onregel matige diensten), bemiddeling bij het verkrijgen van huisvesting, resp. de mogelijkheid tot intern wonen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de personeels- funktionaris dei Vereniging Rekkense Inrichtingen te Rekken (Gld.) onder no. P641. De direkteur van Gelders End zal desgewenst ook gaarne telefonisch informaties ver schaffen aan serieuze gega digden (tel. 05453-241. toe stel 128). die in de verpleging werkzaam willen zijn, kunnen op 1 augustus a.s. deelnemen aan de 2-jarige opleiding voor het diploma Belangstellenden vanaf 17 jaar die tenminste twee jaar voortgezet onderwijs hebben genoten, worden uitgeno digd hun sollicitatie te richten aan het hoofd Personeels zaken, Rijksstraatweg 113, Bennebroek (N.H.). Vanuit Bennebroek, gelegen in de bollenstreek, zijn Amsterdam Haarlem en Zandvoort gemakkelijk te bereiken. Wie eerst nadere inlichtingen wil of een oriënterend onderhoud, kan onderstaande bon invullen en aan ons toesturen, ter attentie van het hoofd Personeelszaken. Hij of zij ontvangt dan per omgaande antwoord I BON Ik wil graag nadere inlichtingen/een oriënterend onderhoud over de opleiding Ziekenverzorging (doorhalen wat niet wordt gewenst). NAAM VOORNAMEN: ADRES: WOONPLAATS: LEEFTIJD:GODSDIENST: VOOROPLEIDING: te bennebroek Cn.h.] In de verpleegtehuizen voor chronisch zieken en de geriatrische inrichtingen, verspreid over geheel Zuid-en Oost-Nederland, die samenwerken onder de naam SAMIVOZ, wordt 1 maal per jaar (augustus/september) de opleiding voor diploma Ziekenverzorging gestart. Meisjes die belangstelling hebben voor het dankbare beroep van ziekenverzorgster worden uitgenodigd, zich voor nadere informatie te wenden tot de Stichting SAMIVOZ,antwoordnummer 16, Den Bosch, (geen postzegel opplakken). Een geïllustreerde brochure met alle inlichtingen over de opleiding wordt U gaarne toegezonden. Winthrop N.V. te Haarlem, dochteronderneming van het zeer belangrijke internationale Sterling Drug concern, importeert en distribueert reeds sinds 1960 in Nederland een aantal zeer goed bekend staande ethische geneesmiddelen. Het Sterling Winthrop Research Institute in Amerika heeft belangrijke pharmaceutische ontdekkingen op zijn naam staan. De naam Winthrop is verbonden aan een aantal over geheel de wereld door de medische professie steeds meer toegepaste pharmaca. Ook in Nederland groeit de afzet hiervan zeer snel. De buitendienst heeft hierin vanzelfsprekend een zeer groot aandeel. Gezien de gunstige groeimogelijkheden, wensen wij onze buitendienst uit te breiden. Wij zullen daarom gaarne in contact komen met In de leeftijd van plm. 25-35 jaar Voor de rayons Amsterdam, Rotterdam en omgeving, de 3 noordelijke provincies. Noord-Brabant - Limburg - Zeeland. Wij bieden: Een gedegen opleiding, (tijdens deze opleiding ontvangt u een goed salaris; reis- en verblijfkosten komen voor onze rekening). De opleiding start 1 september 1970. Na deze opleiding een inwerkperiode, waarin wij u alie steun zullen geven, die u nodig hebt. Een groep enthousiaste jonge collega's. Een representatieve auto. Een ruime onkostenvergoeding. Een prettige, interessante funktie met uitstekende toekomst mogelijkheden. Wij vragen: H.B.S.-B of Gymnasium-B opleiding. Rijbewijs B.E. Goede kennis van de Engelse taal (i.v.m. studie van literatuur). Goede contactmogelijkheden en omgangsvormen. Enige kennis van pharmaceutica, geneeskunde en/of ervaring als artsenbezoeker heeft voorkeur, maar is niet noodzakelijk. Wij verzoeken u uw schriftelijke sollicitatie welke vertrouwelijk zal worden behandeld te richten aan onze Marketing Manager. WINTHROP N.V Maerten van Heemskerkstraat 25a, Haarlem - Postbus 615 - Tel. 023-258281. voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat t.b.v. het Bouwbureau Schelde-Rijnverbinding van de Deltadienst der Rijkswaterstaat hts-er (weg- en waterbouwkunde) voc. nr, 0-4177/0111 Taak: voorbereiden en ontwerpen van waterbouwkundige werken t.b.v. de Schelde-Rijnverbinding en het toezicht op de uilvoering van deze werken. Gevraagd: ervaring in ontwerpen en detailleren van de uitvoering van natte waterbouwkundige werken en kleine kunstwerken alsmede het houden van toezicht daarop. Standplaats Bergen op Zoom. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 1577,- per maai Promotiemogelijkheden (binnen de Rijkswaterstaat) aanwezig. voor het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk t.b.v. het provinciale bureau Zeeland van het hoofdbureau Landelijk Contact te Middelburg medewerkster voe. nr. 0-4815/0111 Taak: type-, telefoon- en eenvoudige administratieve werkzaam heden. Vereist: enige jaren MULO en ruime type-ervaring. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f779,- per maand. Sollicitaties aan het adres Koepoortstraat 8, Middelburg. Tel. (01180 - 80 58. Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders aangegeven, onder het bij de gewenste functie vermelde vacaturenummer (voor elke vacature een afzonderlijke brief) zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage. AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% vakantie uitkering Voor direct gevraagd NET WINKELMEISJE Bakkerij J. A. V. d. MAALE tel. 01135-379, Rilland-Bath Gevraagd een LAAOSCHOP- Inlichtingen: Faasse Roelse Willebrordstraat 4 Westkapelle, of tel. 479. De INSPECTEUR DER DOMEINEN te GOES, Westsingel 58, telefoon 01100-6440, vraagt voor het kantoor van de technisch-hoofdambte- naar der domeinen te Middelburg voor de tfld van ruim één Jaar: voor eenvoudig administratief werk n voor typen in de rang van typiste A. Vereist zfjn diploma's typen en mulo. Ook gehuwden kunnen in aanmerking komen. (Desnoods voor halve dagen). Salaris volgens rijksregeling. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan genoemds inspecteur. U behaalt dit jaar het diploma HEAO, HAVO, HBS of Gymnasium U ambieert een goed betaalde werkkring overdag, tezamen met een avondstudie, welke u een even goede maatschappelijke carrière in uitzicht stelt als een academische studie. U stelt bovendien een aantrekkelijke studiekostenregeling op prijs, alsmede vergoeding van reis- en zonodig tegemoetkoming in pensionkosten. Hoe bereikt u dit? De functie van bij een van onze kantoren biedt u deze mogelijkheden en meer... Onder leiding van de accountant gaat u, als assistent, naar diverse bedrijven. Zo komt u onder deskundige leiding met steeds nieuwe facetten van het bedrijfsleven in aanraking. Zo leert u naast uw studie ook de praktijk kennen. Zo vormt u een prachtige basis voor een goede functie in het accountantsberoep of het bedrijfsleven. Bovendien zijn er in uw assistenten- tijd bij ons ruimschoots promotiekansen aanwezig. Ook Is uitzending naar één van onze overzeese kantoren mogelijk. Interessant genoeg om er eens verder over te praten? Maak dan een schrif telijke of telefonische afspraak voor een oriënterend gesprek via een van onze kantoren: Terneuzen: Walstraat 7, tel. 01150-2098 Dordrecht: Achterom 93, tel. 01850-35066 Breda: Wilhelminastraat 4, tel. 01600-30968 Met vermelding van de door u ge wenste kantoorplaats. MORET LIMPERG ACCOUNTANTS Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Breda, Dordrecht, Eindhoven, 's-Gravenhage, Groningen, Heerlen, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zwolle. Eveneens kantoren te: Antwerpen, Brussel, Parijs, Willemstad (Curagao), Oranjestad (Aruba), Paramaribo (Suriname), Caracas (Venezuela). Bogota (Columbia).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 22