rtGENDfe REEDS EERSTE VLUCHT VOOR DE KRINGZESDAAGSE VAN BAAL AXEL KAN 00K DE MANNEN VAN ,HET HEIKE' KLOPPEN extiA ZOMERAVOND VOETBAL BEGINT MET MOEILIJKHEDEN Te koop BETONNEN GARAGES S. G. TRILBETON HET PLEZIERIGSTE HUIS IN CONCURRENTIE SLIJTAGESLAG WEEKEINDE MET VERRASSINGEN? Voor gebak SMIDT'S banketbakkerij Eede herdacht de bevrijding VttJDAC 8 MEI 1970 Nog slechts één week in de af deling Zeeland staat de eerste Midfondsvlucht op het pro gramma, welke in de Kring West en Walcheren tevens de eerste vlucht is, voor de Kring Zesdaagse.Hier voor zyn in alle lokalen bonnen te koop, welke de spelers in de gelegenheid stellen mee te dingen naar de reuze aantrekkelijke prijzen. Bovendien wordt op die Dour- dan ook gestart met de eerste vlucht welke in aanmerking komt voor de gratis 1.200,- tvelke voor de eerste getekende duiven van alle deelnemers be schikbaar zijn gesteld. g-rote vochtigheidsgraad van de bui tenlucht op te vangen. Weduwnaars hebben vooral droogte en warmte nodig, doch zeer zeker droogte. UITSLAGEN feite is het onbegrijpelijk, dat het programma reeds Dour dan aan geeft, terwijl heel wat spelers nog Postduivenhouders vereniging Hoop te Biervliet met 161 duiven. 1ste 1078 m laatste 872 m. Vam Gils Renique 3: A. Claeijssen 4; belaere 2; J. Moens 3: J. Bucheine 5 en 9; J. van Ee 6; De Regt Bracke 7: Dingemanse en zn 8; A. de Buy 10. Nog Sneller te Breskens had 259 duiven met als eerste 1031 m en laat ste 870 m.; Jn. Faas 1; Th. Smallegange 2; H. Sohelstraete 3; Notebaart-de K 4 en 5; J. Wisse 6; Voorde-v. d. Walle 7; J. Donze 8; J. Pijcke 9; W. Fenijn 10. De Vrede te Sas van Gent met 216 duiven. 1ste 1132 m. B. v. d. Bergfte 1; J. Fruytier 2 en 10; Van GilsRenique 3; A. Claeijssen 4; J. de Puij 5; P. Feirnont 6: Bergijn- Vermoet 7 en 8: H. Marqiunie 9. De Eendracht te Terneuzen met 278 niet eens met hun vliegploeg stal gekomen zijn. Zo'n slechte seizoenstart heeft de Zeeuwse duivensport nog nooit mee gemaakt. Want ook de eerste F rank- rijkvlucht van het seizoen kende een zeer slecht verloop. De duiven kon den pas om twaalf uur gelost wor den. Ook toen nog hadden zij te kam,pen met storm en op diverse plaatsen regen, terwijl het voor deze Bjd van het jaar bovendien abnor maal koud was. Op diverse hokken waren er daar om nogal wat achterblijvers, welke echter de andere dag er toch meest al nog doorheen wisten te komen. Op vele hokken wordt thans gebruik gemaakt van verwarmingsapparaten, verwarming, welke niet direct aan gewend wordt om de temperatuur op te drijven, doah vooral om de duiven 1ste 14.08 uur en laatste 14,35 uur: O. Hofman 1; A, Butler 2; J. van Spaandonk 3; J. Klaeijssen 4; F. Mollet 5; S. Prince 6; J. Wiisse en zn 7; A. Verlinde 8; J. v. d. Graaf 9; A. van Tricht 10. Steeds Sneller IJzendljke met 63 dui ven. late 1012 m laatste 692 m. Th. Gruson 1 en 8; J. de Smet 2; J. Deprez 3; L. v. d. Velde 4; P, Zeegers 5: M. Notschale 6; P. Del- laert 7; A. Haverbeke 9; O. Mar tens 10. Eerste de Beste te Schoondijke met 90 duiven: 1ste 1032 m. p. m. laat ste 818 m. J. Pijcke 1 en 3; H. van Kouwen- berg 2; C. van Acker 4, 9, en 10: H. Galon 5; G. Dobbelaere 6-7; P. Ras 8. Stnjd ln Vrede te Groede met 106 duiven: 1ste 993 m laatste 883 m. Ch. v. d. Bossche 1; J. Buize 2; G. Dusarduyn 3 en 7; G. de Roeck 4; Th. de Buck 5 en 6; A. Merelaar 9; A. Hendriks 10. ZVB 231 duiven. 1ste 104» m laatste 870 m. per viertal. L. Martens Hoofdplaat 1; H. Sthel- straete Breskens 2; R. Scherbijn Hoofdplaat 3; T. de Jonge Sasput 4; J. Pijcke Breskens 5; J. v. d. Walle Oostburg 6; I. Riteeo 'Breskens 7; Th. de Buck Groede 9; J. Wage Sluis 10. Recht voor Allen te Sluis met 128 duiven. 1ste 985 d m.p/n. laatste 800 m.p.m. C. v. d. Walle 1; J. Wage 2, 5, en 7; J. Fooke 3; E. Visser 4; O. Mar- teijn 6; G. v. d. Meijer 8 en 9) A. v. d. Bussche 10. De Getrouwe Duif te Cadzand met 178 duiven. 1ste 985 m. laatste 767. A. Vasseur en zn 1; J. Visser 2; J. Huigh 3; M. van Hee 4; I. Por- reij 5; D. van Haute 6; H. v. d. Walle 7; D. van Akker 8 en 9; W. Goossen 10. VZV Hogeweg duiven. 1ste ÏOE C. van Acker 1; L. Martens 2; C. Synesael 3K: E. Temmerman 4; C. R 5; Ch. Temmerman 6; ▼•nat 825,- Bergrulmtee ran af 450. Schuttingen per rterk. meter 9,8a Betonwnea 141 x 76 era 13,60. Ultgewueen grlndtegel», zeer moot Trottoirtegel» in diverse maten en opeluitb&ndjeeL SAS VAM GENT St-Jaaatraal 18 of Zandstraat 108. Tel. 01157-118 Bij het begin van de zomeravondcom- pptitle hebben zich al direct moei lijkheden voorgedaan wegens het niet opkomen van MOC'65. Üe wedstrijd tegen Mistrappers kon niet doorgaan omdat MOC weigerde te spelen in verband met een zelf georganiseerd toernooi de andere dag. Rgicmentair zou MOC met 5-0 hebben verloren maar hierover is nog niet beslist- In het prille begin hebben zich nog geen daverende dingen voorgedaan, min of meer verrassend was het gelijke spel van Ha vee tegen het veel sterken* ge achte RVVS. Het treffen tussen twee titelkandidaten in de hoogste klas bleef steken op 2-2, terwijl DOW In poule A vrij verrassend won van Ad- vendo, bepaald verrassend was ook de overwinning van Seheeepswerf op SMC. De uitslagen van de eerste da gen waren: Mistrappers - MOC (MOC niet opgekomen), RWS - Ha- vee 8-3, Atoomboys Hoek 1-3, Ad- vendo - DOW 1-3, PTT - HKC 2-2, Scheepswerf - SMC 2-0. Het pro gramma was bij het ter perse jtu van dit nummer nog niet bekend. Viswedstrijd Door de hengelvereniging ,De Knorha nen' uit Heikant werd dezer dagen een viswedstrijd gehouden, waaraan 50 vis sers deelnamen. In toaal werden 308 vis sen gevangen. De uitslagen luiden: 1 Fr. Neve Stekene; 2 B. Jansen Kapellebrug; 3 E. Strobbe Heikant; 4 B. Neve Steke ne: 5 R. de Cock Heikant; 6 A. da Bruine Stekene; 7 J. v. Dorselaar, Hulst; 8 Fr. van Swaal Hulst; 9 L. Thuy Wals oorden; 10 I. de Rijke Rapenburg. ALS ER VAN BAAL OP HET PAKJE STAAT IS SUCCES VERZEKERD AXELSESTRAAT 86 TERNEUZEN ,Het plezierigste huis van Londen' kan men zaterdag tot en met dins dag (8 uur) en zondagmiddag (5 uur) in het Luxortheater in Terneu zen bekijken. Het moet ook wel een heel erg plezierig huis zijn want de Inrichters van dit huis willen met hun instelling alle andere dergelijke huizen In Londen doodconcureren. Niet om de winst maar uit zedelijk oogpunt. Het was een aantal notabe len ai lang een doorn in het oog dat de wellust zo'n hoogtij sierde in het \Toeger zo respectabele Londen. Op deze, manier probeert men hier een eind aan de te maken. Of het helpt is een geheel ander verhaal. ten bewonderen, staan deze week in het Ledeltheater te Oostburg te kijk. Deze film werd gemaakt naar het gelijknamige boek van Guy de Mau passant, dat jarenlang was verbo den wegens de zedenkwetsende in houd. Zaterdag en dinsdag 8 uur en zondag om 4.30 uur en 8 uur. Ook de tweede hoofdfilm van het Ledeltheater .Paniek ln Tokio', heeft vorige week ln Terneuzen gedraaid. In deze film. waar.n grote monsters Tokio bedreigen, spelen de bekende popsterren. The Peanuts, een rol. Jonnny Weismuller vertoont zondag middag (230 uur) weer eens zijn kunsten als Tarzan. .Tarzan en Ta nya' gefilmd naar het enige echt- Tarzaaboek. Alle andere boeker en films werden geschreven en gemaakt vanwege het grote succes van d--zc film. .Zijn onsterfelijke ov-erwrtmlngs- kreet schalde door het oerwoud en liet vriend en vijand hutveren!' al dus een slagzin uit de bijbehorende advertenties. f ADVERTENTIE) BRESKENS KAN HULST HANDJE HELPEN MAAR HW MOET ZELF OOK WINNEN ZWARE OPGAVE VOOR OOSTBURG Opnieuw heeft Axel bewezen een club met karakter te zijn; het toeh echt niet zo zwakke Longa werd in Tilburg met 2-3 verslagen. De spanning in de staart van de tweede klas is hierdoor ten top gestegen en het zou ons niet verbazen wanneer het nog op een of meer beslissingswedstrijden uit zou draaien. Steen is inmiddels naar de vierde klas gedegradeerd. Dat dit zou gebeuren was reeds weken geleden een duidelijke zaak. In die vierde klas is Oostburg ondertussen nog behoorlijk in moeilijkheden ge komen. Er kunnen hier nog vreemde dingen gebeuren want zondag is het Renesse - Oostburg. VCW zondag al kampioen is. 3e kl&sD: De wedstrijd Vogelwaarde - Meto wordt ongetwijfeld door de thuisclub gewonnen, maar is verder naar alle waarschijnlijkheid niet meer van belang. Van eminent belang daarentegen zijn Steen - HW24 en Breskens - MOCT7 Zo te zien zou HW'24. uiteraard met behulp van Breskens, op gelijke voet kunnen komen met de club uit Bergen op Zoom, of misschien zelfs... Het kan in ieder geval een zondag met verrassingen worden Hontenisse gaat naar Zeeland Sport en gezien het grote belang dat er voor de Vlis- singers op het spél staat, wordt dat een nederlaag voor de mannen uit Küoosterzande. Is het adres ZATERDAGVOETBAL KNVB 3e klas: Terneuzense Boys kan weer wat vrijer ademhalen nu door de 1-0 overwinning op AZVV de degradatie- dreiging sterk verminderd is. Mis schien kunnen Simons c. s. zaterdag ook Rillandia aan de zegekar binnen. Alleen wanneer de Boys in de reste rende wedstrijden nog wat overwinnin gen boeken, kan de slechte smaak van het voorbije seizoen enigszins verdreven worden. AZW is vrij en mag afwachten wat Sleeuwijk tegen Dinteloord doet. Voor een juiste gang van zaken zou het zeer wenselijk zijn wanneer Sleeu wijk op korte termijn gelijk kwam met AZW wat gespeelde wedstrij den betreft. ZONDAGVOETBAL KNVB 2e klas B: Terneuzen en RKTVV, Tilburg uitmaken wie eind van de competitie nog de meeste energie oxer heeft. Axel krijgt in zijn laatste thuiswedstrijd bezoek van Rood-Wit, dat zondag kans zag VCW' te verslaan. Aangezien ook de concurrentie niet stilzit is er voor de Axelaars weer maar èèn mo gelijkheid: Winnen. Volgende week moet Axel naar VCW' en de kans bestaat dat de Wagenbergers dan nog geen kampioen zijn, daar ze aan staande zondag naar SC Gastel moe ten en deze club kon nog gelijk eindigen, mits gewonnen wordt. Voor Axel zou het gunstig zijn ala 4e klas H: Renesse - Oostburg is van beslissende betekenis voor de be zetting van de onderste plaats. Een gelijkspel zou voor de West-Zeeuws- VOETBAL TUSSEN SCHELDE EN GRENS Vlamingen een prima resultaat zijn want ze staan nog twee punten voor, maar het lijkt ons dat in deze wed strijd de thuisclub de beste papieren heeft. Clinge speelt thuis tegen Hanswecrt- »e Boys en is bij een overwinning veilig, maar zover is het nog niet. Biervliet gaat naar RCS en neemt alvast de bloemen mee voor de Sou burgers, want het zit er dik in dat die na afloop van de wedstrijd de kampioensvlag kunnen hijsen. Ten slotte Noormannen - Koewacht; een overwinning voor Moens c s. Prognoses Zaterdagvoetbal Afd. 2e klas B Terneuzense Boys II - Zaamalag I (2); Sluis I - Borseele I (2?Apollo I - Spui I (3) 3e klas B: AZVV II - Hoedekens- kerke I (1); Nieuwdorp II - Hoek II (3). 4e kil as F: Spui II - AZVV III (1); Tern. Boys IV - Oostburg III (1); Tern. Boys V - Philippine III (2). Zondagvoetbal KNVB Res. 2e klas C: Rood Wit II - Ter neuzen II (1); Baronie III - Bres kens H (3); Axel II - MOC'17 II (1). Res 3d klas: Zeel Sport H - HW'24 (3 c Zierikzee II - Axel III (3). AFDELING le klas: IJzendijke - Hoofdplaat I (2); Luctor I - Schoondijke I (2). Res. le klas: Vlissingen IV - Vogel waarde II (1); Goes III - Terneu zen III (2): Hontenisse II - Oost burg- (1). 2e klas A: Hulsterloo H - Noor mannen II (2); Terneuzen IV - Bier vliet II 3Aardenburg II - Schoon dijke II (3); Breskens II - Sluis kil II (1). Se klas B- Hoofdplaat II - Schoon dijke III (2): Terneuzen VI - Wal cheren III (2 VRIJDAG 8 MEI ANTWERPEN Koninklijke Vlaamse opera, 20 uur: Bohème. BRESKENS Oranjeplein, 14-17 uur, Goedertyt 18-20 uur: bibliobus. Goedertijt, 14-17 en 19-12 uur: ten toonstelling ,Oorlc>g en bevrijding". KLOOSTERZANDE Raiffeisen- bank, open tijdenskantoren: tentoon stelling werken Vlaamse en Neder landse kunstenaars. W'ESTDORPE Galerie Troutzaer- te, 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. ZATERDAG 9 MEI ANTWERPEN Koninklijke Vlaamse opera. 20 uur: Balletten. AXEL Jeugdhaven, 19-22.30 uur: jonger ensoos. BRESKENS Goedertijt, 10-12, 14- 17 en 19-21 uur: tentoonstelling .Oorlog en bevrijding". OOSTBURG Ledel, 20 uur: De nichten. 18 jaar. TERNEUZEN De Sluis. 14 uur: ruilbeurs. Tiffani, 1930 uur: jeugdsoos. Luxor, 20 uur: Het plezirigste huis in Londen. 18 jaar. W'ESTDORPE Galerie Trouzaer- te, 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. ZONDAG 10 MEI ANTWERPEN Koninklijke Vlaamse opera, 14.30 uur: Bohème. 20 uur: Rosemarie. AXEL Jeugdhaven, vanaf 13.45 uur: jongerensoos. OOSTBURG Ledel, 14 uur: Paniek in Tokio, 14 jaar. 16.30 en 20 uur: De nichten, 18 jaar. TERNEUZEN Luxor. 14.30 uur: Tarzan, alle leeftijden. 17 en 20 uur: Het plezierigste huis in Londen, 18 jaar. W'ESTDORPE Galerie Troutzaer- te. 14-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. MAANDAG 11 MEI AARDENBURG Coensdijke 1435- 14.45 uur, gemeentehuis 15-16.30 uur: bibliobus. DRAAIBRUG 11.30-11.45 uur: bi bliobus. EEDE Dorpsplein, 12-13 uur: bi bliobus. KLOOSTERZANDE Raiffeisen- bank, open tijdens kantooruren: ten toonstelling werken Vlaamse en Ne- SINT-KRUIS Acher de kerk, 1330-14 uur: bibliobus. TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Het plezierigste huis in Londen, 18 jaar. W'ESTDORPE Galerie Troutzaer- te, 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. DINSDAG 12 MEI HOOFDPLAAT Gemeentehuis, 1930 uur: bibliobus KLOOSTERZANDE Raiffeisen- bank, open tijdens kantooruren: ten toonstelling werken Vlaamse en Ne derlandse kunstenaars OOSTBURG Ledel, 20 uur: De nichten. 18 jaar. SCHOONDIJKE Dorpsplein. 14.30- 17.30-19.30 uur: bibliobus. TERNEUZEN Luxor. 20 uur. Het plezier.gste huls in Londen. 18 jaar. W'ESTDORPE Galerie Troutzaer- te. 9-18 uur: tentoonstelling werken Paul Citroen. TERNEUZEN Terneuzense was 25.000ste op de Stihato TERNEUZEN De Terneuzense ir vrouw Dooms is dinsdagmiddag als 25.000ste bezoekster verwelkomd op de handelstentoonstelling Stihato. Ze werd rond half zes begroet door de Belgi sche tv-omroepster Regine Clauwaert, die gisteren op de Stihato een quiz pre senteerde. De 25.000ste bezoekster werd gister avond na de sluiting van de Stihato door bestuur en standhouders in de bloennetjes en geschenken gezet. De gro te belangstelling voor de beurs heeft de meest optimistische verwachtingen overtroffen, maar het Stihato-bestuur, is er uiteraard niet minder blij om. Vrijwel alle standhouders doen boven dien uitstekende zaken. Ook voor het amusementsprogramma dat iedere avond ln de Stihato-feesthal van start gaat is veel belangstelling. Gisteravond traden op The Cosies en lm ca Marina, voor vanavond staan Ben Kramer en Sunny SIders op het programma en voor mor ren ae laatste dag van de Stihato le .Hulsthacker Bub'n' uit Hulst. Burgerlijke stand TERNEUZEN Geboren: Mathilda C. d v C. A. Geel hoed en N. Lorier; Joost F. z v A. J. Rèkveld en E. J. Hoogveld; Jacobus P. z v P. D. van den Broeke en S. C. J. Keukelaar; Erwin A. z v A- Hoeder en A. H. de Blaeij; Narny M. d v P. C. Blok en G. M. de Visser; Ronald F. W. A. z v E. J. J. de Block en A R. A. M. Asselman; Lena N. d v C. J. Blondewel en J. L. van Dalen; Fran cois J. z v C. Hamelihk en C. A. de Regt; André z v A. P. Verschelling en M. J. de Kraker; Esther d v F. J. Sa- helapij en E. de Bruijn; Karin M. F. d v H. J. A. van de Venne en M. J. A. Willemsen; Julian R. D. z v R. W. L. Lippens en M. J. M. van Damrne; Kmna J. d v A. van der Werf en M. C. Bliek; Cornelia J. d v W. P. Manni en E. J. Provoost; Sabis z v S. Gètepe en D. Gèktepe;Roxanne P. d v T. L. Plat- jouw en E. M. de Schepper; Jan J. z v J. A. Verdoorn en A M. A. Leclou: Adnaan J. D. z v C. J. Smallegange en J. T. Kaijser. Onderteouwd: J. A. Machielsen 22 j en L. M. Lensen 22 j; H. A. G. M. van Overveld 26 j en P. J. Poldeiman 22 j; J. Bootsgezel 24 j en M. C. de Smidt j; C. Kosten 21 j en C. Dekker 21 j. Getrouwd: J. Nijssen 28 j en H. P. Die- man 21 j; B. H: - - Jheele 21 1; w i B. R. I. M. Visser 20 j; I. J. Tellier i Hamelink 22 j en E. J. P. van Bendegem 23 j Visser 20 j; I. J. Tellier C. J. Huijssen 19 j; J. de Bat 21 j en J. P. Corbijn 19 j; J. A. Tholens 26 j en E. M. M. de Poorter 23 j. Overleden: J. B. Martens 62 j; A. E. J. i Tricht 7 maanden; C. A. Schippers j; C. A. Schippers 88 j; A M. de Rijk 61 j. Expositie foto amateur club Een aantal leden van de foto-amateur club te Terneuzen heeft in de foyer van 't Zuidlandtheater 'n expositie gehouden van een deel van door hen zelf geno men en verder afgewerkte foto's. In totaal waren tachtig werken op een overzichtelijke wijze opgesteld te be wonderen. De onderwerpen die men had gekozen, waren talrijk. Uit het ge heel bleek dat deze amateurs niet al leen een zeer goede kijk op hun onder werpen hebben, maar vooral de kunst voor een juiste belichting onder de knie hebben. Jammer was, dat door de kunstver- ltóhting in de foyer de foto's in de avonduren minder goed tot hun recht kwamen. Terneuzenaren behaalden ereprijs in Charleville (Fr.) TERNEUZEN Drumband en marjo- reitten van de harmonie Terneuzen heb ben een bezoek gebracht aan de Franse stad Charleville. Met een veertigtal andere korp sen namen zij daar deel aan de bevrij dingsfeesten. Na afloop van een show door alle deelnemende korpsen, bleek dat dit gebeuren door een jury was be oordeeld, die de Terneuzenaren tot hun grote verrassing de eerste prijs had toe gekend. De prijs bestond uit een ere diploma van de stad Charleville. BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD TERNEUZEN Voor de eerste maal in haar bestaan heeft de Zeeuws-Vlaam- se automobielolub ZEVAC behendig heidswedstrijden voor automobilisten ge organiseerd, waarvoor het parkoers was uitgezet op het parkeerterrein van het Scheldebad te Terneuzen. Geconstateerd kan worden dat deze in alle opzichten goed zijn geslaagd. Er waren in totaal vijftig deelnemers en de publieke be langstelling was boven verwachting. Onder de deelnemers waren er verschil lende afkomstig uit West-Brabant. Het bleek, dat ze meer geroutineerd waren !n deze wedstrijden, wat ook in de iuitslagen tot uiting kwam. Gestart we~d in vier klassen. De prijsuitreiking ge-^nedde door wethouder Linden berg. De ;tslag was als volgt: Klas D: tot °-50 cc: 1 A. Mechielsen. Zaam- slag imet Hillman); 2 H. Walraven. Terneuzen (Fiat 850): Klas C: (850- 1000 cc) 1 H. J. Houg. Bergen op Zoom (Fiat 850): 2 M. Dierickx. Ber gen op Zoom (NSU 1000). Klas B (1000 J 300 cc) 1 M. van Ginneken, Bergen op Zoom (NSU 1200); 2 L. Vogelaar. Steenbergen (Toyata); Klas A: (1300 cc en hoger): i N. Assel- bergs, Bergen, op Zoom (Opel); 2 H. Hough, Terneuzen (BMW). In de eind uitslag werd M. van Ginneken eerste, 2 H. J. Hough, 3 N. Asselbergs, 4 M. DieriJtx; 5 L. Vogelaar, 6 A. Verlinde, Termuzen. De prijzen bestonden uit me dailles (klassementen) en bekers (eind uitslag). INTERNATIONALE HENGEL- WEDSTRIJDEN VAN ONI TERNEUZEN Vierhonderd dames en heren hebben deelgenomen aan de voor de dertiende maai door de Terneuzense hengelvereniging Ontspanning na In spanning uitgeschreven internationale zeehengelwedstnjd. Onder deze deelne mers waren ook talrijke vertegenwoor digers van Belgische verenigingen. De visvangst was buitengewoon groot, waar door cte organisatoren handen vol werk hadden om de uitslag vast te stellen. Na afloop van de wedstrijd werden de besturen van de deelnemende ver enigingen door het gemeentebestuur ont vangen in de raadszaal van het ge meentehuis. Namens de gemeente waren daarbij aanwezig burgemeester Aschoff, wethouder Hol en gemeentesecretaris Van Pagee. In zijn toespraak gaf bur gemeester Asdhaff als zijn mening te kennen, dat de vissport een zeer be langrijke actieve vorm van recreatie is en dat daarvoor langs de Scheldeoevers ruime gelegenheid is. Het stemde hem tot voldoening dat ook steeds velen van uit België de weg daarheen weten te vinden. Burgemeester Aschoff zwaaide veel lof toe aan ONI die daartoe belangrijke steen bijdraagt. Het was ook burgemeester Aschoff die later in een overvolle bovenzaal van La Bellevue de prijzen uitreikte Het bleek, dat de eerste prijs (een bankstel) was gewonnen door M. Zuid- weg (HVKK) met 1636 pnt; 2e werd H. Bakker (ONI) 1405: 3 M. Meertens (ONI) 1240; 4 P. van de Berge (ONI) 1174; 5 C. Kaijser (ONI) 1162; 6 N. Bolleman (ONI) 1158; 7 E. Blaakman (Breskens) 1118; 8 J. de Blaaij (ONI) 1090 9 Th. Gevaart (Noordzeevissers) 1072; 10 P. Faas, Terneuzen 1058 pnt. In verband met het aanstaande 25 jarig bestaan van ONI werd aan iedere deelnemer een fraai uitgevoerd herin- neringstegeütje uitgereikt. Zwembad in Zaamslag is weer open Het zwembad te Zaamslag :s op 1 me: weer opengegaan. Het verwarmde water trok direct veel belangstelling, vooral van de zijde van de jeugd. Op die mid dag passeerden 257 bezoekers de kas sa. Zaterdagmiddag waren reeds 225 abonnementen uitgereikt. Met ingang van 11 mei zal in de morgenuren" het schoolzwemmen worden hervat onder leiding van mejuffrouw C. van Harn als badmeesteres. Bij het zwembad is inmiddels een ruime parkeergelegen heid aangelegd. Aan de Koepoortstraat, de Adr. Wal- ravenstraat, de van Heetveldestraat en het verlengde van de Achtersteeg te Zaamslag is een begin gemaakt met de bouw van 48 woningen. De woningen worden gebouwd in opdracht van de regionale woningbouwvere niging Zeeuwsch-Vlaanderen. Het gemeentebestuur van Zaamslag had deze plannen nog rond gekregen voor de herindeling. AARDENBURG In Eede. een der zwaarst getroffen dorpen :n West- Zeeuwsch-Vlaanderen rijd ens de tweede wereldoorlog, werd zondag de bevrij de ooriog er kort na de bevrijding ka pelaan te Eede was. De dienst werd ge pend met het zingen van het Zeeuws- laamse volkslied, waarna gebeden werd voor de vrede en vrijheid der volkeren. In zijn herdenkingstoespraak schetste pastoor Van Beek de oorlogstijd, de ge vaarlijke dagen van de beschieting en de moeilijke tijd na de bevrijding. Hij sprak de hoop uit, dat vooral de jon geren het* grote goed der vrijheid zou den mogen beseffen. Tijdens de dienst werden de 26 door het oorlogsgeweld omgekomen parochianen herdacht en werden ook de ongeveer 250 geallieer de militairen en de 200 Duitse soldaten gememoreerd, die bij de strijd in deze omgeving zijn gesneuveld. De dienst werd besloten met het Wilhelmus. Daarna volgde 1e offiële opening van een tentoonstelling in het parochiehuis .Sancta Maria', gewijd aan oorlog en bevrijding. Burgemeester M. G. M. van Berckel verrichtte de officiële daad. Naast talrijke uniformen en wapens zowel van de geallieerden als van de Duitsers bevat de tentoonstelling veel documentatiemateriaal over d:- oorlog en over het vroegere Eede De bemid deling van de organisator J. van Belle- gem zorgde ervoor dat men de beschik king kreeg over materiaal uit de col lectie van de heer J. M. de Jonge uit Waarde, terwijl de documentatie en het foldermateriaal over Eede werd ver zorgd door de he?r G. A. C. Vooren, die daarbij kon putten uit de verzameling van de gemeente Aardenburg. Vooral de eerste dag was de belangstelling van de bevolking groot. BIERVLIET Feestelijkheden in Biervliet Biervliet begon zijn 5 mei viering des morgens met een interkerkelijke herden kingsdienst in de rk-kerk De feeste lijkheden waren vooral op kleuters en jongeren afgestemd 's Morgens gaf het poppentheater .De Kriekeputte" uit Hulst twee voorstellingen, 's Middags ging een optocht van versierde fietsen, brom mers en auto's door Biervliet, waar aan praktisch alle kinderen deelnamen- Als muzikale escorte ging de jeugddrum band me»?. Op de speelweide aan de Braakmanlaan werden volksspelen ge houden, zoals ringsteken, rolschaatsen en hindernislopen. In de avonduren werd een lampionoptocht door de straten ge houden. Collecte In Hulst werd een collecte gehouden voor de kinderbescherming, fii totaal werd hiervoor 650,- opgebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 37