Juniorenvoetbal JEUGDH0CKEYT0ERN00I IN MIDDELBURG37 PLOEGEN Zeeuwse schaakjeugd verloor met ZZVi-lVi TERNEUZEN 50 JAAR: VEEL TOERNOOIEN Jubileumwedstrijden turnen in sporthal PATRIJZEN KAMPIOEN 21 Het Zeeuwse Honk verloor met 13-0 VCK EN HEINKENSZAND MAKEN AANSPRAAK OP PROMOTIEPLAATS Schrale premies voor Belgische voetballers ARNEMUIDEN: KANS OP ZEGE TEGEN HBSS 0VE KINDVALL NAAR MEXICO Weer tegenslag voor Leeds DAAF FRANCKE IN SELECTIE ZATERDAGTEAM TAFELTENNISKAMPIOENSCHAP ZEELAND VOOR SCHOLIEREN VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BREDA-VLI8SINGEN - Zaterdag middag toog de Zeeuwse schaakicugd naar Breda om de Brabantse acnaak- jeugd In een maaaakamp te ontmoeten. Zoals bekend wordt deze uitwisseling ieder jaar gehouden. Zeeland heeft veel schaakjeugd, maar hel was toch jammer dat de kwaliteit zaterdag ver stek Het gaan. Zeeland kwam kwanti tatief goed voor de dag - 38 jongen» hadden zich opgegeven - maar een 6rote nederlaag lag In het verschiet. >e Zeeuwse jeugd was veel jonger en onervarener dan hun Brabantse tegen stander». De jongste van Zeeland was 9 jaar. die van Brabant 14 jaar. Vooral aan de eerste twintig borden lag de leeftijd van de Brabanders beduidend hoger. De 33,ï-2,.a nederlaag was dan ook een vanzelfsprekende uitslag. Maar de jongens namen het sportief op. De Vlisainger Kees Hoogstrate redde de eer voor Zeeland door als enige zijn partij te winnen. Anton van der Weij en Siem van den Berg uit Goes en Thijs van 1 waarden uit Kruinlngen, speelden remise. Voor het zover was heette de Brabant- Magnus' hartelijk welkom, waarna tot indeling werd overgegaan. Tot slot; sprak ae heer Jansen r.og enige troost- woorden en roemde de sportiviteit van - de Zeeuwen die deze nederlaag zo goed j incasseerden. De heer H. A. M. Smitroeters - Jeugd leider van de ZSB - dankte voor dei prettige ontvangst. Hij mocht uit han den van de heer Jansen een ets in ont vangst nemen als herinnering. De beker bleef weer een jaartje in Bra- bant. De uitslagen: J. Ooeterwljk f Brabant)-1 A. v. d. Weij (Zeeland) F. Nip-1 pius-M. Snoek 1-0: F. Borm-G. Bouw 1-0; R. de Milliano-J. Warners 1-0; W v. Berkel-K. de Rijke 1-0; M. Suiker-; buijk-P. Rotte 1-0; F Lesman-A. Kö- geler 1-0: A. Jansen-H. van Iwaarden 1-0; K. Koopman-D. Reddingius 1-0:1 L. Vla- Waay- ik-D. de J. Cox-P. Bcnski 1-0. Totaal 9'r-';. H. Plasman-J. Dckk.-r l-O; S. Sebbing- H. de Hollander 1-0: N. de Beer- K. Hoogstrate 0-1P. Ovcres-G. Ra-mens 1-0: A. Hcmpclman-J. Minnaar l-O; T. v. Opstal-G. van Wlerin 1-'1" Krijnen-S. v. d. Berg ming- E. Oainga 1-0: K. j. Stumphiu» 1-0: E. Kok 1-0. Totaal 8',-i-l1-;. F. v. d. Pol-Th. v. Iwaaroen_vj-r. Verhoeven-A. .1oust ra 1-0: E. Brum- meikamp-R. Roganovlc 1-0; C. Gas- pers-R. Blond.na 1-0; B de Rooy-E, Brouwer 1-0: F. Aarts-Th. Klooster man 1-0: F. de Kok-H. v. Nleuwburg 1-0- F. Grauwmans-H. Melndcrts 1-0; J F..ihof-H Groffen 1-0; W. Steinz-R. Burgerhof 1-0: P. v. Leeuwckamp-D. J. de Jong 1-0: M Gomis-P. v. Rooyen 1-0: P. Adam-J. K. de Jong l-O: R. Boxch-P. v. d Velde 1-0: R. Mandema- ker-P. J. di- Jong 1-0: P. Weyers-H. Haarsma 1-0. Totajd TERNEUZEN De wrste honkbal- wodntrijd in com petitie verband, ooit in Zeeland gespeeld, zit er op: zon dagmiddag stonden in Terneuzen Het Zeeuwse Honk en The Runners uit Bergen op Zoom tegenover elkaar. De strijd kreeg een offic e-! tintje doordat de Temeuzer-ie ambtenaa.- voor sportzaken Van der Ploeg de eerste val wierp. De wedstrijd zelf het zien, dat de Zeeuws-Vlamingen nog wel wat moeten leren. De Bergen op Zoomse ploeg won met 13-0. Scheids rechter Van der Linde uit Vlissingen leidde zeer correct. 3e klas B: AZVV II-Hoedekenskerke I; Nieuwdorp II-Hoek II. 4e klas A: Colijnspl. Boys K-Wiss en - kerke 33; Bruse Boys II-Brouwersha- ven II. 4e klas B: GPC m-Vccre 33: Ooatka- pelle n-VCK ni; Serooskerke II-VLis- singen V3II; Sedooskerke m-Domburg III; Vlissingen VI-VCK IV. 4e klas C: Heinkenszand KI-Borsscle II: Nieuwdorp I33-GPC II; 's-Heer- Arendskerke II-Arnemuiden IV; Wol- faartsdijk Ill-Serooskerke IV. 4e kias: Borasele III-Apol!o IV; Hein kenszand IV-Kloefiinge V; SSV II- Apolio ni; SVD n-SVD nL 4e klas E: Kapelle III-Kapelle TV; Krulningen II-Yerseke UI; Rillandia Ill-Wemeldinge III; Schore IT-Kloet*n- ge VI; Waarde K-Krabbendijke 133. 4e klas F: Spui I-AZW in: Tem. Boys rV-Oostburg III; Tem. Boys V- Philippine IIL MIDDELBlTtG In de eerste klas van de zaterdagcompetitie in de KNVB afdeling Zeelaiitd gaat de belangstel ling in hoofdzaak uit naar de presta ties van VCK en Heinkenszand. Nieuwdorp Is inmiddels zeker van de titel en promotie en VCK en Heinkens zand maken nog aanspraak op de twee de promotieplaats. De Koudekerkse ploeg heeft een verllespunt minder dan de concurrent en het is dus zaak deze laatste wedstrijd In volle winst om te zetten. Nu treft VCK het niet dat Wol- faartsdijk de tegenpartij is want de sterke verdediging der gasten zal de VCK-voorwaartsen nog voor grote problemen plaatsen. Overigens moet Heinkenszand ook niet al te vast op de volle winst rekenen nu men bij Middel burg V op bezoek gaat. Arnemuiden II ontvangt kampioen Nieuwdorp en 's-Heer-Arendskerke speelt thuis tegen Meeuwen n. Het lot van de Meeuwen reserves zal vrij zeker bezegeld wor den want ook Zeeland Sport V Is in de thuiswedstrijd tegen Mevo niet kans loos. Ie klas: Amemuiiden II-Nieuwdorp I (16,15); 's-Heer-Axendskerke I-Meeu wen II (16.15); Middelburg V-Hein- kenszand I (16.15); VCK I-Wolfaarts- dijk I (16.15); Zeeland Sport V-Mevo I (16.15). 2e klas A: DFS Iü-Bruse Boys I; Ka pelle Ü-Duiveland I; Kloetïnge 13- Brouwershaven I; Kruinlngen I-WIKj I; SKNWK I-Rtllandia II; Wemeldinge II-Waarde L 2e klas B: Apollo I-Spui I; Oostkapel- le I-Colijnspl. Boys I; Sluis I-Borssele i I; SVD I-Vlissingen VI; Tem. Boys II- Zaamslag L 3e klas A: Arnemuiden IK-WIK 13: Middelburg VI-Apollo H: GPC I-Wol- faartsdQk II: Nieuwlaad H-VCK II: Schore I-Duiveland II. BRUSSEL (ANP) De twintig Bel gische voetballers, die op 9 mei naar Mexico zullen vertrekken vinden de bond uiterst schraal met de toegezegde premies. De bond geeft de spelers een dagvergoeding ran 30 gulden. Iedere overwinning In de groepswedstrijden wordt beloond met 600 gulden. Voor het bereiken van de kwart-finales wordt 2000 gulden uitgekeerd, voor de halve finale 3500 en voor de eindstrijd; 7000 gulden. MIDDELBURG In de 2e klas B van het landelijk zaterdagvoetbal staat voor Arnemuiden en De Meeuwen de voorlaatste wedstrijd op het program ma. Arnemuiden speelt thuis tegen HBSS en heeft een lieste winstkans. De Meeuwen gaat hij Zwaluwen op bezoek en moet daar op felle tegen stand en een nederlaag rekenen. Zwart Wit - Excelsior M en CSVD-Noord- wijk zijn belangrijk voor een promo tieplaats. Barendrechf - De Zwerver is alleen voor de hezoekers nog van belang, evenals bij RWH - Ter Leede. In de 3e klas moet AZW lijdzaam toezien wat Sleeuw; jk en Temeuzense Boye presteren. Sleeuwijk speelt een thuiswedstrijd regen het zich reeds veilig gestelde Dinteloord en het valt voor AZW te vrezen dat de thuis club zijn positie zal gaan verbeteren. Terneuzense Boys is trouwens ln de thuiswedstrijd tegen Rillandia evenmin kansloos. Noad'32 - Rod a Boys. BVC '54 - Good Luck en Woudrichem - Krabbendijke z.jn van belang voor de bezetting van de bovenste plaats. Het valt niet aan te nemen dat Woudri chem zich door Krabbendijke zal la ten verrassen. 2e kla6 B: Zwart Wit - Excelsior M; Arnemuiden - HBSS (14.30); Baren- drecht - De Zwerver; Zwaluwen - De Meeuwen: RWH - Ter Leede; CSVD - Noordwijk. 3e klas: Sleeuwiik - Dinteloo-dTer- neuzende Boys - Rillandia (16.15): No ad'32 - Roda Boys; BVC54 - Good Luck; Woudrichem - Krabbendijke. ADVERTENTIE TERNEUZEN Zaterdag 30 mei houdt de veterancncommissie van de voetbalclub Terncuzen liet jaarlijk se voteranentoemooi. Do deelnemende ploegen zijn dit jaar: Hontenisse, Steen. Biervliet, Oud Vossemeer, Ro- bur, het Belgische Kemzoke, Hoek an Terncuzen. De wedstrijdduur is be paald op tweemaal vijftien minuten en het toernooi begint oiu half een. In het kader van het 50-jarig bestaan organiseert de w Terneuzea op 22 augustus eveneens een toernooi voori haar afdelingself tallen. De deelnemen de verenigingen zijn: Hoek, Sluis, Ter neuzense Boys, Terneuzen en Zaam slag, alle ploegen komen met een A- en een B-elftal binn ende lijnen, wed-I strijdduur 2 maal 15 minuten, aan-l vang van het toernooi 12.30 uur. Zondag 23 augustus is er dan het gro-j te jubileumtoernooi voor eerste enl tweede elftallen. De vereniging Ter- neuzen is erin geslaagd een aantrek kelijk programma bij elkaar te krij gen, zodat men ongetwijfeld van een prachtige sportdag zal kunnen genie ten. In het veld zuilen komen met! een eerete en tweede elftal: Axel, i EBOH uit Dordrecht spelend ln de tweede klasse west, Goes, Leoniidasj uit Rotterdam spelend in de tweede; klas west. Middelburg de Musschen j uit Rotterdam 6p©lend in de eerse klas B, RKC. Uit Waalwijk eerste klas E en de organiserende vereni ging Terneuzen Het toernooi begint om 12.00 uur de wedstrijdduur ls be paald op 2 maal 20 minuten. LEEDS (ANP) Onmiddellijk na het slot van het Engelse voet balseizoen moest Leeds United zyn vierde tegenslag incasseren. De ploeg, die in de periode dat er nog werd gestreden voor de En gelse en de EXiropese voetbalbe ker en de hoop op verlenging van het Engelse kampioenschap al was opgegeven, tegen Derby Counthy en Southampton met tien reserves aantrad, is door de Football Essociation zwaar be boet. Leeds kreeg een straf van 5000 pond, ongeveer 43.000 gul den voor het niet spelen met het sterkst mogeflijke elftal. STOCKHOLM (ANP) De coach van het Zweedse nationale voetbal elftal Orvar Bergmark, heeft dinsdag in Stockholm een lijst van 21 spe-1 Iers bekendgemaakt, die zijn ingeschre ven voor de eindronden van het we reldkampioenschap. Een plaats is open gelaten voor Roger Magnusson die door de Italiaanse club Juventus is uitgeleend aan Olyxnplque Marseille. De Fransen willen hun uitstekende buitenspeler niet afstaan, tenzij de Zweedse voetbalbond aan hun eisen tegemoet wil komen. Officials van de Zweedse voetbalbond, Olympdque en Juventus komen later in mei in Tu rijn samen om de zaak te bespreken. Bij de definitieve selectie bevindt zich wel de Feijenoorder Ove Kindvall, die in de beslissende wedstrijd van de voor ronden tegen Frankrijk twee doelpun ten maakte. Ook Thomas Nordahl van de Belgische runners up cup-finalist Anderlecht is gekozen. De groep telt zeven .buitenlanders.' Hot zijn Axels- son (FC Brugge), Olsson (Stuttgart), Grahn (Grasshoppers), Kindvall (Feijenoord), Turesson (FC Brugge), Persson (Glascow Rangers) en Nor dahl (Anderlecht). Zweden is met Italië, Uruguay en Israël ingedeeld in groep twee. GOES Ter gelegenheid van het 75- Kapelle. Tweede prijzen: Kwiek Brui- jarig bestaan van de Zeeuws-Brabant- nisse en Udi Bergen op Zoom. Extra se Turnkring werden zaterdagmiddag prijzen: Volharding Goes 156,4 p, MTV in de sporthal te Goes jubileumvere- 'CQ is-i o«'i- nigingswedstrijden georganiseerd, staande uit verschillende drïekampen met voorgeschreven oefenstof voor da- nies, dameshuisvrouwen en heren. Voor de wedstrijden bestond zowel van de zijde van de verenigingen als van het publiek een grote belangstelling. Mede door de zeer goede organisatie van de gymnastiekvereniging Volhar ding uit Goes en van de beide wed strijdleiders de heren J. Huybregts en J. Vervoort uit Breda hadden de wed strijden een vlot verloop. De wedstrijden stonden op een behoor lijk peil, hetgeen tot resultaat had dat een groot aantal eerste prijzen kon worden uitgereikt. Zo behaalden in de afdelingen dames en heren moei lijke oefeningen al de deelnemende het aantal eerste prijzen, zowel in de moeilijke als in de gemakkelijke af deling. Derde prijzen werden in to taal slechts 2 maal behaald, terwijl vier wedstrijdgroepen juist buiten de prijzen vielen. De uitslagen zijn: Dames moeilijke oefeningen: Eerste prijzen voor Prins Hendrik, Breda; Volharding Goes: Wik St.-Annaiand: Udi Bergen op Zoom en VTV' Vlissingen. De extra pri; voor de hoogstgeklasseerden in i afdeling waren voor Pr. Hendrik Bre da met 161,5 p.. Udi Bergen op Zoom 160,7 p. en Volharding Goes 157.7 p. Dames gemakkelijke oefeningen: Eer ste prijzen voor SVS I en Seroos kerke, VTV Vlissingen, AöhiMes Mid delburg en Prins Hendrik Breda, een tweede prijs voor Sparta Krabbendijke en derde prijzen voor Udi Wolfaarts- dijk en Olympia Tholen. Extra prijzen behaalden: SVS Serooskerke 148.3 p. VTV Vlissingen 146,7 p. en Prins Hen drik Breda 146,5 p. Heren moeilijke afdeling: Eerste r zen voor WIK St.-Annaland, Udi E gen op Zoom, Volharding Goes, Prins Hendrik Breda en Ast row Souburg. Extra prijzen voor Prins Hendrik Bre da 109,9 p., Astrow Souburg 107,9 p. en Udi Bergen op Zoom 106,6 p. Heren gemakkelijke oefeningen: Eer ste prijzen voor Prins Hendrik Breda en Astrow Souburg. Extra prijs voor Prins Hendrik Breda 106.7 p. Dames huisvrouwen moeilijke oefeningen: le prijzen voor Udi Bergen op Zoom, Vol harding Goes, Astrow Souburg en Olynipia Kapelle. Tweede prijzen voor Udi II Bergen op Zoom, Astrow I Souburg en WIK Wemeldinge. Extra prijzen: Udi Bergen op Zoom 150.9, Volharding Goes 149,8 p. en Olym- 8ia Kapelle 145,6 p. 'ameshuisvrouwen gemakkelijke oefe ningen: Eerste prijzen: Swlft Koude- kerke, MTV'69 Middelburg. Inter Scal- dis Waarde, Prins Hendrik Breda, Vol harding Goes, Olympia Tholen, Spar ta I en 33 Krabbendijke em CXlympia '69 Middelburg 155,1 p., en Inter Seal- dis Waarde 151,2 p. Ter afsluiting van deze jubileumdag werd in de zalen van de prins van Oranje te Goes een zeer druk bezoch te, geanimeerde en bijzonder gezelli ge feestavond georganiseerd, tijdens welke de Music Petrol Band onder lei ding van Jan Kelder op voortreffelijke wijze voor de hierbij onontbeerlijke muzikale omlijsting zorgde. Do Zelira- familie heeft op uitbundige wijze feest gevierd- Zaterdag 30 mei volgt het feest voor de meisjes en jongens van 12 tot en met 15 jaar en zaterdag 13 juni voor de jeugdleden tot en met 11 Jaar. 'S-HEERENHOEK Zondag middag is het eerste elftal van Patrijzen uit 's-Heerenhoek kam pioen geworden van de 2e klas B afdeling Zeeland van de KNVB. Dit gebeurde door een 2-4-zege op Re nesse II. In de bloemetjes gezet en voorafge gaan door de fanfare Sint-Cae- cilia met majorettes werd een rondgang door het dorp ge maakt. Daarna was er een druk ke receptie in de Jeugdhoeve. ZEIST (ANP) Het Nederlands za terdagelftal zal op 20 junii dn West- Duitsland een wedstrijd spelen tegen de ploeg van Westfalen. Drie dagen later wordt in 's-Gravenzande tegen de Saar landse amateurs gevoetbald. Op 12 mei begint een trainingsprogramma dat uit vier trainingen en twee oefenwedstrij den zal bestaan op achtereenvolgende dinsdagen. Voor de training zijn uitge nodigd: Reitsma (Zwart Wit '28). Var der Niet, Karsten en Spaanderman (Noordwijk), Gouman en Zijderveld (Heerjansdam), Bultsbra (AOV). Van Elfrink (Zuidvogels). Maat (WVF), Smit (ONS), Ippel (Kozakken Boijs), Van der Akker (CSVD), Diepeveen (DOVO), Francke (De Meeuwen), Kruisweg WZC), Poulides (Sprang), R«»f(iilr l'SHOl pn CmntoKAorD /TÏ1Y1. MIDDELBURG De uitslagen en standen van het juniorenvoetoal in Zeeland lulden: A-JUNIOREN: Groep A I: Tern. Boys A I-Middelburg' A I 1-5; Zierikzee A I-Vlissingen A 11 3-3; Vogelwaarde A I-Kapelle A I 3-1: HW A I-Arnemuiden A I 0-1; Axel A I-Steen A I 1-2: Middelburg A I-1 Zeeland Sport A I 8-1; Axel A I-Vo- gelwaarde A 11-0; Kapelle A I-Vlissin gen A I 2-2; Vlissingen A I-Zeeland Sport A I 2-1. Groep A II: Noormannen A I-Dom- burg A I 4-6; Serooskerke A I-Vlissin- ?en A III 4-1; Meeuwen A I-Veere A I -2; Nieuwlaiid A I-Oostkapelle A I 8-0. Groep A ni: Middelburg A IH-Bier- vliet A I 0-8 (Biervliet kampioen); Middelburg A IV-Oostburg A I 1-5. Groep A V: Apollo A I-Goes A I afg.; Goes A H-Apollo A II 4-1; Kapelle A II-Kloetinge A I afg.; Kruiningen A I- Rillandia A I 2-0; Wemeldinge A I-Ro- bur A I afg. Groep A VI: 's-Heer-Arendskerke A I- Bevelanders AI afg.; Lewedorpse Boys A I-Patrijzen A I 1-1; Luctor A I- Nieuwdorp A I 1-5. Groep A VH: WIK A I-Renesse A I 2-4. Groep A VIII: Koewacht A I-Terneu- zen A H 2-0; Hulsterloo A I-Hontenis- se A I afg.; SDO A I-Hontenlsse A II afg. Groep B I: Arnemuiden B II-Domburg B I afg.; Oostkapelle B I-Arnemuiden B I 0-6. Groep B 31: Middelburg B II-Zeelan- dia B I 0-9; RCS B I-Zeeland Sport B I 3-0. Groep B III: RCS B H-Middelburg B III 0-4; Walcheren B n-Zeelandia B II 3-2; Zeeland Sport B IH-Vlissingen B HI 4-1. Groep B TV: Zeelandia B IH-Middel- burg B IV 2-1; Vlissingen B IV-Zee- MIDDELBURG Op de Middelburgse hockeyvelden werd als sluitstuk van het liockeyseizoen een groot jeugdtoer- nooi gehouden. Hoewel Tempo afge schreven had bevolkten niet minder dan 37 elftallen de velden in de Zeeuw se hoofdstad. In alle afdelingen werd van liet begin tot liet einde enthousiast gespeeld en zodoende ontstonden span nende duels. In poule L meisjes aspiranten van 6 tot 12 jaar behaalde het Pushteam uit Breda de eerste plaats doordat het doel- gemiddelde iets beter was dan dat van MMHC A. Op de derde plaats eindigde MMHC B terwijl Vlissingen en Olympia de vierde en vijfde plaats in beslag In poule K jongens aspiranten van 6 tot 12 jaar eindigden Vlissingen en Olym pia op de eerste plaats. Het doelgemid- delde moest ook hier de doorslag geven en werd het team uit de Scheldestad winnaar, MMHC B kwam op de derde plaats terecht doch op de voet gevolgd door Push uit Breda. MMHC A en MMHC C bezetten de vijfde en zesde plaats. In poule C meisjes 12 tot 15 jaar ging Tilburg met de eer strijken terwijl Push met een tweede plaats genoegen moest nemen. EMHC uit Eindhoven kon het niet verder brengen dan een derde plaats terwijl de Vlissingse meis jes de laatste plaats behaalden. In poule A en B jongens 12 tot 15 jaar bleken Pelikaan en Push en Olympia en Goes tot de sterkste teams te'beho- ren. De finale tussen Pelikaan en Olym pia eindigde gelijk en strafschoppen moesten de beslissingen brengen. De jongens uit Terneuzen bleken geluk kiger te zijn dan de Brabanders. Push en Goes zouden om de derde en vierde plaats strjjden doch de Goesenaren wa ren plotseling vertrokken en kreeg het Pushteam de derde plaats toegewezen. In poule E meisjes 15 tot 17 jaar ein digden Tilburg en Pelikaan op de eer ste en tweede plaats. Op de volgende plaatsen kwamen MMHC. EMHC, Olympia, Vlissingen en HSD. In poule D jongens 15 tot 17 jaar be zette Vlissingen de eerste plaats met Tilburg, MMHC, HSD en EMHC res pectievelijk als no. 2, 3, 4, 5 en 6. De uitslagen waren; Meisjes aspiranten 6 tot 12 jaar: MMHC A-MMHC B 1-0, MMHC A- Vlissingen 4-0, MMHC A-Olvmpia 2-0, MMHC A-Push 0-1. MMHC'B-Vlissin gen 2-0, MMHC B-Olympia 3-0. MMHC B-Push 1-0. Vlissingen-Olympia 0-0. Vlissingen-Push 0-3, OlympiaPush 0-4. Jongens aspiranten 6 tot 12 jaar: MMHC A-MMHC B 1-2. MMHC A- Vlissingen 0-1, MMHC A-Olympia 0-0 MMHC A-Push 0-0. MMHC' B-MMHC C 4-0. MMHC B-Vlissingen 0-0. MMHC B-Olympia 0-1, MMHC B-Push 0-0. MMHC C-Vlissingen 0-5. MMHC C- Olympia 0-4, MMHC C-Push 0-1. Vlis singen-Olympia 0-0, Vlissingen-Push 0-0. Olympia-Push 1-1. Meisjes 12 t 15 jr (een hele competitie) Vlissingen-Tllburg 0-4, 4-0, Vlissingen- EMHC 0-1. 0-0. Vlissingen-Push 0-0, 0-3. Ti 1 burg-EMHC 1-0, 1-0, Tilburg- Push 0-1, 0-0, EMHC-Push 0-1, 1-1. Jongens 12 tot 15 jaar, poule A: HSD-Pelikaan 0-10. HSD-Push 0-8, HSD-MMHC 1-4, HSD-Tilburg 0-5, Pe likaan-Push 1-1, Pelikaan-MMHC 3-0, Pelikaan-Tilburg 3-0, Push-MMHC 1-0, Push-Tilburg 1-0, MMHC-Tilburg 0-0. Poule B:Oiympia-Goes 2-1, Olympia- Rapide 1-0, 'Olympia-EMHC 0-1. Olym- pia-Vlissingen 2-1, Goes-Rapide 1-0. Goes-EMHC 0-0, Goes-Vlïssingen 4-0, Rapide-EMHC 3-1. Rapide-Vl'issingen 1-0. EMHC-Vlisslngen 1-2. Meisjes 15-17 jaar: HSD-Pelikaan 0-2, HSD-Vlissingen 0-1, HSD-MMHC 0-3. HSD-Tilburg 0-2, HSD-Olympia 0-0, HSD-EMHC 0-0, Pe- likaan-Vlissingen 3-0. Pelikaan-MMHC 0-2, Pelikaan-Tilburg 0-4, Pelikaan- Olympia 1-0, Pelikaan-EMHC 1-0. Vlis- singen-MMHC 0-1, Vlissingen-Tilburg 0-0. Vlissingen-Olympia 0-0. Vlissingen- EMHC 0-1. MMHC-Tilburg 0-0, MMHC -Olympia 1-2, MMHC-EMHC 0-1. Tll- burg-Olympia 0-0. Tilburg-EMHC 0-0. Olympia-EMHC 0-0. Poude D jongens 15 tot 17 jaar: HSD-Vlissingen 0-4, HSD-MMHC 1-0, HSD-Tilburg 1-4. HSD-EMHC 0-0, Vlissingen-MMHC 2-2. Vlissingen-Til burg 2-0. Vlissineen-EMHC 1-0. MMHC -Tilburg 0-1. MMHC-EMHC 2-0. Til burg-EMHC 1-0. Na afloop van dit sportevenement reik te de voorzitter van de Midtlelburgsche j Mixed Hockey Club. de heer S. P. Rie- tema, de prijzen uit. De wisselbeker voor liet .sportiefste' team ging dit jaar naar het meisjes aspiranten elftal in (le leeftijd van 6 tot 12 jaar van Push. Ook werden de organisatoren door ver schillende afgevaardigden nog eens hartelijk bedankt. Zij kunnen op een zeer geslaagd toernooi terugzien. land Sport B IV 2-3. Groep B V: Middelburg B V-RCS B Hl 3-1: Middelburg B IX-Middelburg B VI 4-6; Vlissingen B VH-Middelburg B VII 0-4. Groep B VI: Terneuzen B I-Ria W B I 1-0; Philippine B I-Terneuzense Boys B I 0-1. Groep B VII: SDO B I-Hontenisse B 1 afg.; Steen B I-Vogelwaarde B I 1-0; B II 0-6; Graauw B I-Tem. Boys B n afg.; Hontenisse B K-Spui B I afg. Steen B II-Terneuzen B II 1-3. Groep B X: Oostburg B I-Aardenburg B I afg.; IJzendijke B I-Breskens B II 0-0. Groep B XIII: Apollo B I-'s-Heer- Arendskerke B I afg.; Apollo B II-Goes B I afg.; Nieuwdorp B I-Kloetinge B I 1-3; Róbur B I-Wolphaartsdijk B I afg. SSV B I-Lewed. Bovs B I 0-1. Groep B XIV: Krabbendijke B I-Hans- weertse Boys B I 10-0: Krabbendijke B II-Yerseke B I afg.; Krulningen T Rillandia B I 3-0; Wemeldinge Waarde B I afg.; Rillandia R K-We- meldinge B I afg.; Krabbendijke B I- Krabbendijke B II 7-0. Groep B XV: Goes B II-Robur B II 3-0; Heinkenszand B I-Kloetinge B U 6-1; Hoedekenskerke B I-Luctor B I 3-2; Kapelle B I-Kwadendamme B I afg. Groep A n RCS AI 18 15 3 Q 33 85- 5 Middelburg A II 19 13 6 0 32 75-12 Serooskerke AI 19 12 2 5 26 61-29 Nieuwland AI 18 10 3 5 23 55- Zeelandia AI 18 6 9 3 21 34-21 Noormannen A I 21 9 2 10 20 50-57 Walcheren AI 18 7 5 6 19 41-1 Domburg AI 20 6 2 12 14 30-82 Meeuwen AI 19 6 1 32 13 39-51 Veere AI 17 3 4 10 10 20-54 Oostkapelle AI 16 2 2 12 6 18-82 Vlissingen A KI 15 0 1 14 1 13-64 Groep A III Biervliet AI 15 14 0 1 28 82- 10 Breskens AI 14 10 2 2 22 52- 15 Oostburg AI 14 10 1 3 21 65- 17 Zeel. Sport A II 16 S 3 5 17 32- 22 Middelburg A III 14 8 1 5 17 46- 35 Vlissingen A II 15 6 0 9 12 43- RCS A II 16 3 2 11 8 25- 50 Zeelandia A II 16 3 0 13 6 17- Middelburg A IV 16 1 1 14 3 9-108 Groep A V Kruiningen AI 16 14 0 2 28 71-15 Goes AI 15 11 2 2 24 68-15 Apollo A I 15 12 0 3 24 64-18 Wemeldinge A I 16 92 5 20 55-38 Kloetinge A I Rillandia A I Kapelle A II Goes A K Robur A I Apollo A II Groep A VI Patrijzen AI 16 12 2 2 26 42-14 Wissenkerke A I 14 11 1 2 23 51-19 Heinkenszand A I 16 11 0 5 22 48-27 Bevelanders AI 15 9 0 6 18 40-31 Wolphaartsd. A I 16 54 7 14 25-40 Nieuwdorp A I 15 4 2 9 10 38-36 •s-H.-A'kerke A 115 3 3 9 9 18-35 Luctor A I 15 4 1 10 9 19-53 Lewed. Boys A I 16 2 3 11 7 15-41 SKNWK A I Bruse Boys A I Mevo A I Renesse A I WIK A I Zierikzee A K Groep A VIII Koewacht A I AZVV A I Hontenisse A I Corn Boys A I HW A II Zaamslag A I SDO A I Terneuzen A K Steen A II Hulsterloo A I Hontenisse AIT 12 9 2 12 8 1 12 8 1 12 5 4 12 5 0 1 20 58-11 3 17 48-22 3 17 46-25 3 14 26-22 7 10 30-40 12 1 1 10 3 14-56 12 1 1 10 3 11-57 19 16 1 2 33 64-25 18 13 2 3 28 61-19 17 12 1 4 25 62-21 18 10 1 7 21 67-31 17 8 2 7 18 35-38 17 7 3 7 17 39-35 16 7 1 8 15 37-29 18 a 2 11 12 25-49 16 3 2 11 8 24-75 14 3 1 10 7 24-47 16 1 0 15 2 15-84 VLISSINGEN De sporthal van de .Ruvtersehool' in Vlissingen was deze week het strijdtoneel voor ruim 100 leerlingen van het voortgezet en mid delbaar onderwijs uit heel Zeeland, die streden om de tafelteniaistitels. Het toernooi was ook dit jaar weeer open gesteld voor NTTB-leden, hetgeen bij de eindronden duidelijk bleek. Het eve nement. dat jaarlijks wordt georgani seerd door de afdeling Zeeland van de NTTB, werd uitstekend geleid door toernooi-specialïst bij uitstek, Sjaak Vermeulen, hierbij goed gesteund door Piet Boone en (le vereniging ,Wilno' alsmede vertegenwoordigers van St.- Aloysius en Middelburg-Zuid. Het ge heel was ingepast in het kader van de bevrijdingsfeesten van Vlissingen. Uit een enorme hoeveelheid van wed strijden plaatsten zich in groep A. de jeugd tot en met 14 jaar. R. Meyler (Wilhelminaschool, Oostburg), D. Je- ras (chr. mavo, Vlissingen), J. de la Hayze (sted. sch. gemeensch. Middel burg) en P. Kersten (detailhandels school, Middelburg). Jan de la Hayze was hiervan het enige niet NTTB-lid dat er in slaagde, na Meyler te heb ben geklopt, tot de finale door te drin gen. Hij kwam hier tegenover Dick Je- ras. die Peter Kei-sten wist uit te scha kelen. In de spannende finale trok Dick Jeras uiteindelijk aan het lang ste eind en met 17-21 en 19-21 klopte hij tenslotte Jan la Hayze. De B-groep, die de oudste .jeugd om vatte, gaf een halve finale te zien met T. Slager (mts, Vlissingen). B. Schut te (chr. lyceum, Goes). P. v. Malde- gem (chr. middelb. landbouwschool) Middelburg) en H. v. d. Voorde (chr. mavo, Middelburg). Allen jeugdige ta- rug te wijzen. Favoriet Van Maldegem spelend iii (le le klas afdeling Zeeland, het hoogst genoteerd stond. Van Mal degem bereikte dan ook de finale i Bert Schutte te hebben geklopt kwam in deze eindstrijd tegenover Tom Slager, die Hans v. d. Voorde «1st te rug te /.ijzen. Favoriet Van Maldegem (Big Smash)) kreeg het in die finale niet cadeau van Tom Slager (Wilno). Na de eerste game te hebben gewon nen niet. 21-15 slaagde hij er pas ln de tweede game in bij een 24-22 stand (le titel naar zich toe te halen. Bert Schutte veroverde op Hans v. d. Voor de de derde plaats. Doordat het merendeel van het aantal ingeschrevenen voor de muisjesklas n-.et kwam opdagen, resteerden hier sleohts drie meisjes. In een driekamp wist Monique Pijnenburg iPZEM) de eerste prijs te bemachtigen vóór Carla Nijeboer (MZ) en Joke Roelse (MZ). Voor de al tc snel uitgeschakelden was er tenslotte nog een verliezers ronde die in de finale werd gewonnen door A. v. d. Bosch (mts. Terneuzen) vóór H. Rijkse Dc wisselbeker voor scholen verhuisde'dit jaar van de lts uit Huist naar de stedelijke scholen gemeenschap uit Middelburg, met 14; punten terwijl de landbouwschool. Mid delburg en de chr. mavo. VlisBirgen met S pumten tweede werden. I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 21