TSC weer alleen aan de leiding MOTORCROSS OOSTKAPELLE TROK DUIZENDEN BELANGSTELLENDEN Sterke Vlissingse defensie bevocht 0-0 bij Sparta '25 Ab Klaijsen in Koewacht snelste sakko MIDDELBURG HAALDE KOSTBAAR PUNT UIT STOMVERVELEND DUEL 19 «DE DERDE HAND» LEEN 0VAA: OPGEVOERDE MOTOR NOG NIET NODIG 's-GrawpoMerseweg 2 Het Zeeuwse Honk won in Breda BLOM 2 MAAL REMISE WIM DE WAAL 5e IN DE PIJL De Visser blijft DFC trouw KEETIE HAGE VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Voor moeder Nu eindelijk een naaimachine met en nog zoveel meer voor delen. Het is een PFAFF, dat zegt toch ook nog wel iets! Een naaimachine, die nog maar enkele dames in de wereld bezitten. WERKELIJK IETS APARTS Vraagt demonstratie of kom kijken. Gratis folders. Kortemeestraat 1? Bergen op Zoom Tel. 35878 Nieuwediepstraat 23 Terneuzen Tel. 2294 M1DUELBIRG In de c*-rete klas E kwam TSC weer alleen aan de lei ding- wonnen d<- Oostorhontcre oo benauwde wijze- nvt 5-4 van DESK. terwjjl Sparta 25 verrassend een punt je aan hekkeslulter Vttsalnrrn mee moest geven (0-0). Ook Middelburg speelde 0-0 tegen TOF. terwijl RKC en Schjjndel eveneens de bult verdeelden (1-1). Concordia SV1) kwam In én te gen Sehijndel ook al niet verder dan e«-n gelijks[H'l (2-2). Veeree Boy* won TSC Sparta '25 Veeree Boys Concordia SVP RKC DESK TOP Helmond Alliance Sehijndel Middelburg Brabant-ia VlUaingeri 19 12 19 12 20 11 2 29 37-22 3 28 33 -13 4 27 27-11 5 22 28-23 6 21 21-21 8 19 52-45 6 19 19-17 7 19 23-31 8 7 18 7 8 17 9 7 15 6 12 12 20-31 20-26 14-22 23-37 19 2 6 11 10 14-32 SCHIJN DEL EN' CONCORDIA deden heft ook maar rustig aan vanmiddag. Tot aan de rust werd er niet gedoel- Sunt. Na de thee nam Sehijndel door .uasens de leiding (l-0t, maar Gal- liarT diende van repliek (1-1). Van Oorschot zette toen zijn ploeg weer op voorsprong (2-1), maar twee minuten voor het einde zorgde Van Grlnsven toch nog voor de Jü ste uitslag (2-2). RKC - ALLIANCE was maar een ma tige wedstrijd, de ploegen waren good aan elkaar gewaagd n de 1-1 uitlag ge<-ft het Juiste beeld van de wedstrijd. Voor de rust nam RKC v.a Van Pa len een 1-0 voorsprong, die na de hervatting teniet werd gedaan door Heercn (1-1). HEI,MOND EN VEKRSE BOVS speelden ondanks de v. -rrnte een aar dige wedstrijd. Voor dc rust was de thuisclub sterker en nam toen ook vla Lcntermans een verdiend"- 1-0 voorsprong. H«< bleek niet genot*. Na de thee namen de bezoeker* de teugels in handen en twee vrije kansen voor Van de Broek betekenden evenzo- vele doelpunten (1-2). De Graauw be- paalde tenslotte de uitslag op 1-3. TSC - DESK: Dat was sensatie De OosterhoutiTK werden steeds opnieuw naar een achterstand gespeeld, om ten slotte na de ru*t verdi-nd toch nog op het nippertje de zege binnen te halen. Door Damen en Van Eadonk nam Desk met 2-0 de leiding. Jan Snoeren zorgde daarna met twee doelpunten weer voor een gelijke stand 2-2. De bezoeker* waren echter lang niet uJt- geblUHt en door Van Rooij (2xi namen zy weer een 2-4 voorsprong. Voor de u*t maakte De C.'ocq er nog 3-4 chter v Jemetseld ei an Snoeren met 5-4. OOSTKAPELLE Tussen het aanstormende jeugdige talent in de motorcross over het grillige circuit door de duinen van Oost- kapelle viel gistermiddag een jonge renner uit Souburg op: de 18-jarige Leen Ovaa op zjjfn Husqvarna. Bij de 250 cc junio ren raasde hij naar een vierde plaats in het algemeen klasse ment en vooral in de tweede manche trok zijn rijden de aan dacht. Lange tijd' flitste hij in eerste positie over het circuit maar by een plotselinge opstop ping werd hjj geraakt door Jan van den Brom uit Amersfoort en verspeelde de eerste piaats. Leen Ovaa, verwarmingsmon teur bij Bronswerk in Middel burg, doet nog mqar ruim een jaar aan de motorcrosssport. Hij is lidj van de motorsportvereni- De Uitlaat in Vlissingen. jaar klasseerde hij zich als elfde in de race voor junioren in Oostkapelle. Leen Ovaa: ,We hebben een trainingsterrein in het Havd.dorp bij Vlissingen maar de routine moet je toch opdoen in de wedstrijden. Dit was mijn vijfde wedstrijd dit sei zoen. Tot nu toe leverde ik mijn beste prestatie in tie cross in Meerkerk tussen Gorkum en Utrecht waar ik derde werdJ. Is het een dure sport? Ovaa: ,Je moet er wel iets voor over heb ben. De Husqvarna die ik nu zes weken heb. kostte me 3900 gulden'. Maar hij sleutelt zelf aan de machine. De motor heeft hij overigens niet opgevoerd1: ,Dat is nog niet nodig want het toch al wel hard genoeg". Ovaa reed zich op déze He melvaartsdag in de aandacht en ongetwijfeld zal deze rijder van De Uitlaat nog meer van zich ctoen horen. L (ADVERTENTIE) Wij hebben nu ons eigen kantoor in GO ES aan de Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer 01100 - 4331 Esso-olie - Staatsmijnkolen BEEK EN DONK Mocht er voor Vlis "gen nog een ontsnanning moge lijk zyn. dan zou het gelijkspel 0-0 tegen kampioenskandidaat Sparta '25 uit Beek en Donk wel cer\ heel be langrijke kunnen zijn. Door uitstekend verdedigend spel van Vlissingen, waar bij keeper Bos zich ook weer bekwaam van zijn taak kweet, hebben de Zeeu wen de anders zo gevaarlijke voor hoede aan banden kunnen leggen. Vlissingen had weer de beschikking over Siwabessy en C. Stroo. Siwabes- si ei ïpal.v speelden o. "eigens goed voetbal maar Krant, de On het begin reeds geblesseerd was, kon moeilijk meer meekomen. Driekwart van de wedstrijd was Spar ta aanvallend veel gevaarlijker, maar met de moed des wanhoops verdedig de Vlissingen. In de 4e minuut keek Vlissingen bijna tegen een achterstand op, torn Krant een terugspeelbal voor de voeten van de gevaarlijke schutter H. van Sehijndel schoot, die hard tegen de paal schoot. In de eerste periode kwam er enkele malen gevaar door Van Sehijndel. maar Bos redde fraai. In de 35e minuut kreeg Lillipaly een goede kans maar kwam er iéts te laat en keeper Crul van Sparta kon ingrijpen. Vlak voor de rust brak J. Swabessy gevaarlijk door en liet de achterhoede zijn hielen zien. maar bij de voorzet kwam Philip Krant juist te laat. Na de rust kwam Sparta met een invaller uit voor Van Moorsel, die ver- vangen werd door Van Palen. In de 2e minuut wist Van Sehijndel W. Bos te verschalken, maar de scheidsrechter had buitenspel geconstateerd. De wed strijd werd in het middenveld voorna melijk door Vlissingen beheerst, maai er was te weinig mankracht in de voorhoede om keeper Crul het lastig te kunnen maken. In de 25e minuut kwam weer een invaller bij Sparta in het veld, toen Leenders uitviel en vervan gen werd door Kluit mans. Maar wat Sparta ook probeerde om het winnende doelpunt te scoren, de achterhoede kwam steeds als winnaar uit de strijd. Wel kon Sparta in de laatste fase verschillende corners for ceren, maar stompend en springend hield Bos zijn doel schoon. 0-0. Duizenden toeschouwers dromden gisterm iddaig langs het oitrcuit van de mo torcross in de duinen bij Oostkapelle. Hier een spectaculair beeld van de strijd bij de motoren met zijspan, (foto PZC). ze manches ging om de 2e en 3e plaats, waarbij Hendrix beide keren als win naar uit de bus kwam. De grote sensatie vormde de 500 cc met zijspannen. Als ware acrobaten zag men de bakkenisten manoeuvre ren in het zeer rulle en kapotgere- den zand. vooral de .leeuwenkuil' vormde een zware hindernis. In de eerste manche was Jo Clement verre weg de sterkste man, maar hij het in gaan van de laatste ronde bleef hij op de helling zodanig steken, dat zijn grootste rivaal André den Edel hem kon passeren. OOSTKAPELLE De traditionele motorcross op Hemelvaartsdag van de MAC Scheldegouwen op het schitte rende parcours van Oostkapelle heeft er opnieuw voor gezorgd, dat duizen den motorcrossliefhebbers volledig aan him trekken zijn gekomen. De strak ke en uitstekende organisatie zorgde ervoor, dat alle onderdelen precies op tijd werden afgewerkt. Op dit zo als een aantal deelnemers vertelde unieke parcours, dat voor het grootste deel volledig overzichtelijk was, heb ben de sterkste» onder de motorrij ders een keihard gevecht geleverd voor de ereplaatsen, terwyl de min der sterke rijders voor een extra at tractie zorgden door de heftige duels, soms voor een 14e of 15e plaats. Dit misschien niet volledig professioneel rijden heeft de bezoekers enorm veel plezier gedaan, te meer daar zy vol ledig op de hoogte werden gehouden door de bekende wielercommentator Wim Hendrikse, die blijk gaf ook de ze materie volledig onder de knie te hebben. De 3trijd bij de I bromvliegen) 50 cc senioren werd volledig beheerst door het trio Henk Poorte. Jan Braakhek- ke en Connie Hakkenberg. Vooral het duel ;n de eerste niamche, welke door Tonnie Hakkenberg werd gewonnen, zorgde voor tops panning. Op de smal ste delen van het parcours duelleer den zij naast elkaar. De betere boch tentechniek in de laatste ronde bracht de overwinning dus bij Kakkerberg. De tweede mamefhe bracht ook al sen satie. toen bleek, dat Jam Braakhek- ke een slechte start had. Hij passeer de bij de eerste doortocht op de 8e plaats van waaruit hy z'n opmars be gon, om na 8 van de 15 minuten zijn rivalen in zich te krijgen. Rondenlang duurde het gevecht, waarbij Hakken berg het onderspit moest delven. Henk Poorte. scherp door de binnenbocht komend, bevocht zijn overwinning met enkele centimeters op Braakhekke". In de 250 cc junioren waren de Zeeu wen volop in do strijd, waarbij voor al Leen Ovaa een uitstekende presta tie leverde door beslag te leggen op eon vierde plaats. Met name in de laat ste manche schitterde deze coureur uit Souburg. Vanaf de start lag hij aan de leiding, fel bedreigd door Jan van de Brom. Wim van de Brink en Wim van Peer. Met een techniek, wel ke vooral de kenners in vervoering bracht, stormde hij de heuvels op, zonder een centimeter te wijken. Om beurten plaatste men een aanval om hem murw te krijgen. Een aanval van de 18-jarige Jan van de Brom bracht de rijders in de afdaling naast elkaar, waarbij Van de Brom zoveel (manoeuvreerde, dat hij even in con tact kwam met Ovaa en daarna een dubbele salto maakte. De toesnellen de bezoekers zagen tot hun grote ver bazing, dat hij snel overeind was, zijn motor weer aan de praat bracht en de achtervolging inzette. Echter met voor lang. enkele ronden later moest hij noodgedwongen de strijd staken. Ovaa. enigszins aange slagen, verspeelde zijn gunstige posi tie, om tenslotte nog op de vierde plaats te eindigen. Bij de 500 cc junio ren was Nico Pons uitgesproken de sterkste. Het belangrijkste duel in de- In de tweede manche precies hetzelf de beeld, maar nu reed Clement op de kritieke punten wat rustiger om zijn overwinning niet meer in gevaar te brengen. Ook hier ontstond enige sen satie toen Lazeroms bij een te snelle manoeuvre een volledige salto maak te met zijn zijspan. Als elastieke pop pen schoten zij eruit en nog geen 10 seconden later hervatten ook zij weer de strijd. Uitslag: 50 cc senioren: eerste man che 1 T. Hakkenberg; 2 J. Braakhek ke: 3 H. Poorte; 4 G. Lenderink; 5 J. Harkink; 6 G. d. Haan. Tweede manche 11 H. Poorte: 2 J. Braakhek ke; 3 T. Kakkenberg; 4 J. Harkink; 5 G. Lenderink; 6 W. Buitink. Eind klassement 1 T. Kakkenberg: 2 H. Poorte: 3 J. Braakhekke; 4 J. Har kink: 5 G. Lenderink en 6 W. Bui- tink. Uitslag 250 cc junioren: eerste man che 1 Wim van den Brink; 2 Jan van den Brom; 3 W. van Peer: 4 Jan van Leek; 5 L. Ovaa; 6 Gerard van Dijk; 7 Pieter van Horssen. Tweede man che 1 Jan van Leek; 2 W. van den Brink; 3 W. van Peer; 4 L. Ovaa; 5 J. Klumper; 6 W. Heusinkveld; 7 R. Spee. Eindklassement 1 W. van den Brink; 2 J. van Leek: 3 W. van Peer 4 L. Ovaa; 5 J. Klumper; 6 Van Leek; 7 G. van Dijk. Uitslag che 1 Niko Pons; 2 A. Hendrix; 3 F. cc junioren: eerste Koppe; 4 W. Oskam; 6 J. van der Jagt; 7 R. Bos; 8 A. Lavrijssen. Twee de manche 1 Niko Pons: 2 A. Hendrix: 3 F. Koppe; 4 J. van der Jagt; 5 H, Zijdemans; 6 A. Lavrijssen; 7 G. Lek- kerkerker; 8 R. Bos. Eindklassement 1 Niko Pons; 2 A. Hendrix; 3 F. Kop- r; 4 J. van der Jagt; 5 H. Zijdemans. A. Lavrijssen; 7 R. Bo6 en 8 K. de Haan. Uitslag zijspannen junioren: eerste manche 1 A. den Edel; 2 Jo Clement; 3 E. Huisman: 4 R. Lazeroms; 5 Ka- rel de Kam; 6 K. Bolman; 7 Jan Bas- tinck; 8 P. van der Laan. Tweede manche 1 Jo Clement; 2 A. den Edel;' 3 E. Huisman; 4 R. Lazeroms; 5 Ka- rel de Kam; 6 K. Bolman; 7 Jan Bae- tlnck; 8 Dirk van der Ree. Eindklas sement: 1 Jo Clement; 2 André den Edel: 3 E. Huisman; 4 R. Lazeroms; 5 Karei de Kam en 6 K. Bolman. BREDA De Zeeuws-Vlaamse honk balvereniging Het Zeeuwse Hcmk heeft in Breda een verdiende 6-10 zege be vochten op het tweede team van EBHC Eerst keken de Zeeuwen tegen een achterstand aan van 5-3 maar in de laatste inning werd de stand omge bogen tot 6-10 in het voordeel van de Zeeuws-Vlamingen. In de slotfase speelde W. Heberlein uit Oostburg een beslissende rol door drie keer drieslag te gooien. Sjaak van de Velde uit Breskens had ook een groot aandeel in de zege door een technische hoe run te slaan in deze laatste inning. HENGELO (ANP) De uitslagen in de zevende ronde van het open dam kampioenschap van Nederland, dat woensdag in Hengelo is voortgezet, zijn: Roozenburg (Ned.)-Smit (VS) 1-1; Baby Sy (Sen(-Germain (Hai) 2-0; Hisard (Fra)-Pippel (Ned) Edink (Ned)-Sadiek (Sur) 0-2: Del hom (Fra)-Blom (Ned) 1-1; Gagnon (Can)-Simonata (Fra) 0-2; Jurg (Ned)-Kleinrensink (Ned) 2-0: Gre- goire (Bel)-Mensonides (Ned) 1-1. Uitslagen 8e ronde: Pippel (Ned)-Roozenburg (Ned) 1-1; De Ruiter (Ned)-Baba Sy (Sen) 1-1; Smith (VS)-Hisard (Fra) 1-1; Ger main (Haiti)-Si jbrands (Ned) uitge steld: Blom (Ned)-Visser (Ned) 1-1; Simonata (Fra)-Edink (Ned) 0-2; Hermelink (Ned)-Delhom (Fra) 1-1; Sadiek (Sur)-Gagnon (Can) 2-0; Men- sonides (Ned)Jurg (Ned) 2-0; Klein- rensink (Ned)-Gregoire (Bel) 1-1. Ton Sijbrands heeft de leiding met 13 punten uit 7 partijen. De stand is ver der: 2 Hisard 13 uit 8; 3 Roozenburg 11 uit 8; 4 Baba Sy en Pippel 10 uit MIDDELBURG Een van de meest stomvervelende voetbal wedstrijden die we ooit aan schouwd hebben moesten we gisteren lijdzaam uitzitten: Mid delburg - TOP. Zelden kregen we een slaapverwekkender demon stratie van machteloosheid te zien en het was dan ook volsla gen terecht dat dit systeemloze buitengebeuren eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Bij alle ellende was er in deze malaise al thans nog één lichtpuntje over aan dit lusteloze gestoei met de ploeg uit Oss. Ondanks de vijf punten voorsprong op Vlissingen moet. Middelburg zich in derdaad niet de illusie maken reeds in veiligheid te zijn. Als de Middel burgers op dit dieptepuntniveau blij ven spelen, kan een doelpunt van de .landskampioenen' nauwelijks ver wacht worden En als Vlissingen bo vendien enig herstel vertoont en er zondagmiddag in slaagt van Middel burg te winnen, kan deze competitie nog in een fatale anticlimax eindigen voor de Middelburgers... Vlissingen heeft (namelijk een heel wat gemakke- Papegaaistraat 4 Goes Tel. 4187 F. van Waesberghestraat 16 Hulst Tel. 2215 Nieuwendljk 29 Vlissingen Tel. 3729 Voor gratis folders zen- BON den aan Pfaff, antwoord 102, Bergen op Zoom. Naam: Straat: Plaats: LUXEMBURG (ANP) De Luxem burger Aloyse Hafescheid heeft woens dag de tweede etappe van de pijl van het zuiden gewonnen. Hij legde de 145 kilometer van Dlfferdange naar Dudelange af in 3 uur, 42 minuten en 40 seconden. De uitslag van de tweede etappe is: 1 Habscheid fLux) 3.42.40. 2 Kirchens (Luxj op 13 sec. 3 Roby (Lux) zt. Het algemeen klassement is nu: 1 Tho mas (Bel) 6.51.55. 2 Burki (Zwi) zt. 3 Oleknavicius (Wdl) zt. 5 Wim de Waal (Ned) 6.52.06. KOEWACHT In een bijzonder aan trekkelijke wielerwedstrijd in Koe* wacht over 100 kilometer toonde Ab Klaijsen uit Biervliet zich de snelste. Er werd bijzonder hard gefietst, wat ook blijkt uit de tijd van de win- dlverse ontsnappingen, maar dooV hel moordende tempo liepen deze steeds op nietsuit. Chris de Jonge was wel de grote animator, maar ongeveer 7 ronden voor het einde moest hij op geven. De prestatiepremie ging mede daardoor naar Piet Gudde. Kort voor het einde kwamen dan toch nog vijf renners weg. die in de sprint moesten uitmaken wie de sterksfte was. Ab Klaijsen won. Uitslag: 1 Ab Klaijsen, Biervliet: 2 Bert Broere, Zegge: 3 Piet Godde, Zwijndrecht; 4 Piet Dubbelman, Lage Zwaluwen; 5 R. van Brussel, Melis sant; 6 A. van Haren, 's-Gravendeel; 7 Rudi Lammens, IJzendijke; 8 Theo van Poecke, Koewacht; 9 Hennie Gij- sel, Heikant: 10 Kees Freyters, Zeg ge: 11 J. Kemps, Sprundél; 12 Jos Maas, Wouw; 13 A. van den Hoek. Dirksland; 14 Cees van Bostelen. Hal steren: 15 Kees van de Bergen. Sint Maartensdijk. Zegevierend gaat Ab Klaeijsen over de streep na de enerverende wielerkoers in Koewacht, (foto PZC) lijker slotprogramma (met veel meer thuiswedstrijden De machteloosheid van de Middelburg se aanval is zo langzamerhand ook duidelijk af te lezen uit de standen- lijst. Daaruit blijkt onder meer dat dit Zeeuwse team in 19 wedstrijden slechts 14 doelpunten scoorde. Met het oog op het degradatieduel Vlissingen- Middelburg is de enige Middelburgse hoop te peuren uit het feit dat de Vlissingse defensie in 19 wedstrijden 32 doelpunten moest toestaan en Mid delburg .slechts' 22. Maar we willen er dan wel op wijzen dat Vlissingen dit grotere .tegensaldo' voornamelijk te danken heeft aan (enkele imposan te nederlagen (onder meer de 4-6 ne derlaag tegen DESK). Opvallend is ook Tiat de ontmoeting tussen de Zeeuwse eerste klassers en TOP bijzonder weinig doelpunten heb ben opgeleverd. Middelburg speelde zo wel u;t als thuis 0-0 tegen TOP en ook TOP-Vlissingen eindigde in 0-0, Enkele weken geleden moest een vol komen falend Vlissingen op eigen veld TOP en 0-2 zege toestaan. Al die uitslagen gaven inderdaad een te recht beeld van de wedstrijden: mach teloze aanvallen tegenover iets sterke re defensies. Zonder twijfel: de Middelburgse defen sie was gisteren veruit het sterkste deel van de ploeg. Hoewel TOP duide lijk meer in de aanval was gedurende de eerste helft (cornerverhouding 1-5 in het nadeel van de Zeeuwen), kre gen de Brabanders dankzij het reso lute optreden van de centrale verdedi gers Delmotte en Schoenmakers wei nig scoringskansen. Linksbuiten Henk van Sehijndel (tijdens de wedstrijd in DORDRECHT (GPD) Piet de Vis ser. DFC's ambitieuze oefenmeester.1 heeft zijn contract met de Dordtse eerste d.vislecJub verlengd. Eredivisie- omst Haarlem, dat gedurende lange tijd aan de Visser heeft getrokken, zal hierdoor naar een andere oefen- meester voor het volgende seizoen moe ten uitkijken. Vlissingen een van de gevaarlijkste aanvallers van TOP) kreeg bovendien weinig ruimte van Max Wijs die als rechtervleugelverdediger uitstekend opereerde. Ongetwijfeld heeft TOP zijn midden- mootpositie ook te danken aan zijn trapvaste defens.e Het niet talrijke publiek (naar schating 500 man, kreeg dan ook voornamelijk een spel te zien tussen twee opgedrongen ver dedigingslinies waaraan de keepers nauwelijks te pas kwamen. Niettemin waren er zowaar nog enkele scorings kansen te signaleren. Zo haalde ver dediger Van Bergen de bal juist op tijd weg voor een doorgebroken Juul Vogel (die in de middelste drie ope reerde). En de Brabander Van Lokven E «laatste van ver met een boogbal het eer over handen van doelman But te gen de paal. TEGEN DE LAT Bij een niet al te nadrukkelijke TOP- ofrensief kreeg Middelburg vlak voor rust een van ae be*»te kansen. Pentu- ry kon namelijk ineens uitbreken, maar mplaats van zelf naar het vij andelijke doel te sprinten schoof hij de bal onzuiver naar de meekomende Hendrikse die het leer dan ook prompt verloor. In de tweede helft was Mid delburg weliswaar meer in de aanval cornerverhouding in deze speelhelft 3-0 in het voordeel van Middelburg), maar serieuze kansen kwamen er nau welijks. Arie l>eelmotte zorgde nog voor het grootste gevaar: na een sprint over het halve veld schoot hij van ver bui ten het strafschopgebied tegen de lat. Het was een van de weinige hoogte punten van dit duel. B AAMSDONK VEER De damee- wielerwedstrijd op Hemelvaartsdag in Raamsdonkveer werd een complete Hage aangelegenheid. Er moest 35 ki lonieter worden afgelegd. Keetie werd eerste en zusje Bella tweede. Voor de wedstrijd van nieuwelingen .waren 60 vertrekkers aan de start. Tonny Hu ijzen uit Kloetinge werd zeede en Jan Raas uit Heinkenszand elfde. Een van de gevechten op het midden veld bij MiddeVjurg-TOP. Een speler van TOP tussen Max Wijs rechtsen Arie Delmotte. Op de achtergrond Juul Vogel, (foto PZC)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 19