MCNEILL: FEIJEN00RD LIET GEEN BETER VERWEER TOE SVV TERUG NAAR DE EERSTE DIVISIE MET WINST VAN 2 TON Ajax-bewondering voor Feijenoord 17 BRITSE PERS: CELTIC VOLLEDIG OVERKLAST! FEIJENOORD VOLGT VERDIEND MILAN OP Topscorers SPASSKI WINNAAR SLAP AJAX DRUKTE DWS ZONDER MOEITE NAAR GROTERE ZORGEN Uitslagen-standen betaald voetbal Etappewinst Serpenti Wagtmans Sporttoto HUPP I &K "™'"inE FOTO VERSCH00RE SPOEDPASFOTO'S Quinteressaut PSV superieur Protest tegen startgeld Merckx Verdiende zege van GVAV Zelden niveau eredivisie Sterker AD0 verloor toch automobilisten verdien 2.75 Smallegange 14e 2 grote flakons Wash and Shine +speciaalspons tijdelijk 5?5 VRIJDAG 8 MEI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MILAAN De ereronde door het loeiende San Siro~stadion: met de beker in triomf hooggehouden zien xue Hasil, Laseronis, Kindvaü en Piet Rorneijn. MILAAN" (GPD) Terwijl de jubel van het Feijenoord-legioon als een langgerekte zweepslag door de muren van de Celtic-kleedkamet drong, had .gentleman' Jock Stein de grootste moeite de mentale vermorzeling van zijn zo superieur geachte elftal te ver werken. Zijn geforceerde glimlach stak schril af tegen de vochtige ogen daarboven. Duidelijk gekwetst sta melde hij: ,We hebben niet goed ""ge speeld, beter nog, we hadden veel te veel spelers, die ronduit slecht waren. De reden daarvan weet. ik, maar ik ben niet van plan die te vertellen.' Jock Stein had nog lang nodig zich te herstellen. En daarna pas morsten zijn lippen de lof, die Peijenoord zo ruim verdiende. .Goed. dan hebben wij slecht gespeeld, maar dat is oneerlijk ten op zichte van Feijenoord. Het was onbe twist de betere ploeg op alle onderde len van het spel.' Maar was furieus Feijenoord dan niet beter, omdat Celtic toch is verrast? Die magistraal uitgepakte klus, die de LONDEN (AP) Glasgow Cel tic werd woensdagavond in de fi nale om de Europacup voor landskampioenen volledig door Feyenoord overklast, zo luidde algemeen het oordeel van de Brit se sportverslaggevers na de ver rassende 2-1 overwinning van de Rotterdammers op de Schotse fa vorieten. ,De schaduw van Celtic loopt te plet ter op de Nederlanders.' zo luidde de kop van de Daily Sketch. De verslag gever van deze plaatjeskrant vond dat Celtic op alle fronten is verslagen. .Men rekende erop dat Otic de ge makkelijkste taak zou hebben in de Europese finales, waarin Manchester de pup voor bekerwinnaars heeft ge wonnen en Arsenal de runners up cup,' aldus de Daily Express. .Maar zij kre gen zelden een echte kans tegen de bekwaam spelende en gevaarlijke Hol landers.' De Guardian: .Het methodische voet bal cn hel intelligente, tempohepalen door de Nederlanders, stuurde de meer directe stijl van de Schotten volledig in de war. Celtic bleek veel besluite- lozer bij het afwerken. De Schotten waren hijzonder teleurstellend. ,Er ontbrak zoveel van hun gebruike lijke vuur. De Nederlandse ploeg, die vaak op balbezit speelde en ontmoe digend kon vertragen, placht de rust plotseling te verstoren met snelle en scherpe stoten tot diep in de Celtic- defensie. «Hasil en Wery waren hun inspiratie, Klndvall, Van Hanegem Moulijn de afmakers.' De Daily Telegraph: .Celtic had zich al zorgen gemaakt over een teveel aan vertrouwen. Gisteravond was daar al meteen vanaf de aftrap geen reden meer voor. Feijenoord was technisch en tactiesch de meerdere van zijn for midabele tegenstander, die nooit de furieuze druk heeft kunnen uitoefe nen die Leeds in de halve finale heeft vernietigd.' De Daily Mirror prees de harde, be kwame Hollanders.' De Sketch vond dat de Schotten veel eerder zouden hebben verloren .ware het niet dat Evan Williams enkele er-op-of-er-on der saves had verricht en Celtic niet zoveel geluk had gehad. De Times concludeerde: ,De man die zei dat het Celtic tegen Celtic zou worden heeft gelijk gekregen, behalve dan dat Feijenoord bij vlagen nog iets beter was en dus een neo-Celtic bleek. .Kindvall voltooide een gecultiveerde executie die de Schotten, (die toen zij in 11)67 de trofee in Lissabon wonnen als beul hadden gefungeerd), niet kon den voorkomen. Feijenoord heeft wraak genomen voor de grote neder laag die Ajax vorig jaar tegen Milaan heeft geleden. ,De zon gaat nu in Rot terdam op.' Schotten al in het eerste half uur tot diep in eigen stellingen terugdrong, terwijl zij juist dan hadden gedacht toe te slaan tegen een angstig verde digend Feijenoord? Jock Stein, al snel weer korzelig: ,Ach, verrast, mis schien. Maar dan nog hadden veel spe lers persoonlijk tot betóre prestaties kunnen komen. Konden wij nou op een rijke nationale ervaring bogen of Feijenoord? Mg&r 'nogmaals, Feije noord was beter. Het Nederlandse voetbal heeft, hier zijn stormachtige opgang mee geïllustreerd. Veel geluk.' Wellicht, dat het diep terneergesk Celtic, dat eigenlijk hel^naal -meer wilde praten, zich dan toch nog op onderschatting wilde beroepen. Een volkomen gedesillusioneerde Jimmy Johnstone, met een gezicht bijna zo rood als zijn haar, deed het maar al te graag. ,We waren ervan overtuigd te w.innen. Onbewust waren we daar ei genlijk toch te zeker van. Vooral toen we eerst nog met 1-0 voorkwamen. Maar bij 1-1 vlak daar op, voelde ik al onze ondergang naderen. Feijenoord raakte met de minuut meer on top.' En de trieste Micky Mouse' voelde het als een bevrijding, toen hij daar op losbarstte: Laten we toch eerlijk zijn, Feijenoord was goed, zeer goed. Je kon ze niets maar dan ook niets wijs maken. En waren de jongens te hard Welnee, het was precies de juis te instelling om een Europacupfinale mee te spelen. Magnifiek.' Waarop Billy McNeill, het platform van persoonlijkheid, waarop Celtic zoveel roem bouwde, gretig inhaakte. De door de onblusbaar dravende Ove Kindvall zo vaak te kijk gezette cen trumverdediger .grote klasse. die Kindvall') fluisterde hoofdschuddend. ,Hoe is het mogelijk, niet wij. maar Feijenoord controleerde het spel vanaf de eerste tot de laatste minuut. Wij hebben inderdaad niet best gespeeld, maar Feijenoord liet domweg geen be ter verweer toe. En onze ondergang had daarom ook niets met onderschat ting te maken.' Wat routinier Bertie Auld, geconfron teerd met alle voetbalmachten van de wereld, ruiterlijk beaamde. .Feijenoord heeft ons niet de gelegenheid gegeven ons eigen spel te spélen. Vanaf het begin af ontbrak bij ons daarom het ritme, dat zoveel ploegen vrezen. Feije noord deed dat niet, en daarom was het briljant.' Waarna de stevige Schot ten als schichtige muizen wegslopen. De klap was hard, mokerhard aange komen. ROME (Al') De Italiaanse pers heeft algemeen lof voor de zege van Feijenoord over Celtic. Het Romeinse sportblad Corriere dello Sport ge bruikte als kop: .Nederlands voet bal op de Europese troon.' In hef ver slag stond: ,Na een dramatisch ge vecht van 116 minuten rekende Feije noord af niet het wanhopige verzet van een Celtic dat op zijn retour is... Feijenoord won geheel verdiend het kampioenschap. Feijenoord slaagde er in tegenover de superieure fysieke kracht van Celtic een verstandig tac tisch systeem te plaatsen, waarhij de Britten op het middenveld werden te gengehouden dankzij een prachtspe- ler, Israël.' Ernst Huppel heeft volgens het blad ,een waar wonder uit psychologisch en tactisch oogpunt verricht toen hij zich op deze finale voorbereidde om dat Feijenoord nooit langer dan vijf a zes minuten aan een stuk voor Cel tic moest bukken.' Het Milanese blad ,1a Gazetta dello Sport' schreef: .Feijenoord is de nieu we Europese voetbalster. De Neder landse ploeg volgt geheel verdiend Milaan op als bezitter van de hoog ste Europese voethaltrofee. De meest spectaculaire en fundamentele episode uit de lange en opwindende wedstrijd tras de mooie goal waarmee Kind vall Celtic versloeg en zijn ploeg het Europese kampioenschap gaf. .De nieuw opgebouwde krachten van Feijenoord veroverden Europa door het oude en sterk gekritiseerde systeem van de totale verdediging toe te passen. Celtic werd verslagen door dit systeem en de tegenaanvallen van Feijenoord. Een soort spel dat wij Italianen zeer goed kennen.' Het blad prees Van Hanegem als ,een werkelijke dirigent van topklasse, die het ritme van Celtic brak en Kind vall als ,een zeer gevaarlijke aanvals- spits.' Als uitblinker bij Celtic noemde het blad Hay, die het ,een meester in het. beschermen van de aanvallen van zijni noem(ie MILAAN Het doelpunt van Celtics Gemmell geheel rechts). Duidelijk op de foto te zien, dot arbiter Lobelia in de weg loopt: hij moest zelfs op springen om de bal (nu zichtbaar ach ter de knieholte van Wery, vierde vc rechts) te ontwijken. Israel derde van rechts) probeert de bal nog te berei ken, maar tevergeefs. Door een deci meters nauwe opening verdween hij achter Eddy PG. litie heeft geen arrestaties behoeven te verrichten voor ruzies of dronken schap. .Wij hebben niemand gearres teerd ofschoon er heel wat dronken mensen waren maar hoe kun je een man arresteren die van zover gekomen is om een voetbalwedstrijd te zien. In het stadion moesten wij 15 maal in grijpen wegens dronkenschap.' aldus een woordvoerder van de politie. Hij zei dat tien Nederlanders en Schot ten in het stadion er zo slecht aan toe waren dat zij naar het ziekenhuis zijn overgebracht om daan hun roes uit te slapen. Nog ongeveer 40 toeschouwers werden voor behandeling van hun roes naar een Milanese polikliniek gestuurd. let Milanese blad Corriere della Se- '///////////////////////////////////////J ra had niet slechts lof voor Feilt*- m nvFPTPVTfP noord maar ook voor de menigte. Het' vergelijkt het Nederlandse spel ook met liet Italiaanse, maar voegt daar aan toe dat Feijenoord iets heeft dat de Italinanse ploegen ontbreekt: .Een 1 In Milaan is het de nacht na de wed-I i strijd tamelijk rustig geweest. De po- ROTTERDAM - De degradatie uit de de eredivisie van het Sehiedanise S\ V is donderdag door een hat-trick van de Poolse Spartaan Janusz Kowalik een feit geworden. Het ene jaar in de ere divisie is voor de Schiedammers niet onvoordelig geweest: de penningmees ter heeft de balans met twee ton winst kunnen afsluiten. Eens te meer werd in deze wedstrijd bewezen, dat SVV niet in de eredivisie thuishoort, al kostte het Sparta in de eerste helft nog moei te om een voorsprong te nemen. Aan valsleider Janusz Kowalik slaagde daar tenslotte ïn bij de welgeteld tweede goede aanval, die door Vene- ker werd opgezet. In de tweede helft was Sparta heer en meester over SW, dat op alle punten van het moderne voetbal tekortschoot. De combinaties liepen niet. de loop techniek was onvoldoende evenals de balbehandeling. In de 49e minuut was het weer Kowalik. die met een lage schuiver voor 2-0 zorgde en een pass van Venneker stelde dezelfde aanval ler in de veertiende minuut na rust in staat zijn hat-trick te voltooien. Vijf minuten voor tijd stoipte Ter Horst Koudijzer onreglementair af .n het strafschopgebied. Koudijzer voltrok het vonnis zelf: 3-1. ALKMAAR AZ 67-NAC 1-1 (0-0); 59 Pogrzeha 0-1: 86 Van Veen 1-1; Scheidsrechter: Van Gemert; toe-1 schouwers: 4000. Hot treffen tussen AZ 67 en NAC is volkomen oninteressant geweest. Voor beide ploegen stond er nauwelijks meer iets op het spel en dat was duidelijk te merken. De bal ging meestal traag van voet tot voet en beide partijen slaagden er iniet in tempo te ontwikke len. AZ 67 kweet zich nog het beste van zijn taak, maar volhardde in het hoog voor het doel brengen van de bal als enige aanvalswapen. EINDHOVEN: PSV - FC Twenthe 3-0 (2-0) 27 Van der Kuijlen 1-0 43 Van der Kuylen (strafschop) 2-0 80 Rcs- sel 8-0. Scheidsrechter Schalks, toe schouwers 14.000. PSV heeft in de ontmoeting tegen FC Twente, rivaal voor de derde plaats en dus evenals de thuisclub kandi daat voor het runners-up cup-toer nooi. duidelijk afstand genomen van de Ensöhedeërs. De EincEhovenaren wa ren duidelijk superieur en de score had DEN HAAG (ANP) Willy vf der Kuylen is sinds donderdag de meest produktieve schutter van Ne derland. De PSV-er streefde de niet spelende Ove Kindvall voorbij. De stand. 1 Van der Kuylen 24 doel punten; 2 Kindvall 22; 3 Cruljff 20; 4, 5 en 6 Nagy, Van Dijk en Keizer 18; 7 Roggeveen 17; 8 en 9 Brokamp en Berg 16; 10 Kowalik 15; 11 Jen- drossek 14: 12 Swart 12; 13 en Jeurling en Mraz 11. OEGSTGEEST (ANP) Wereldkam pioen Boris Spasski uit Leningrad heeft met zeven punten uit twaalf par tijen de LSG-vierkamp in Oegstgeest op zijn naam gebracht. Na een zeer spannende finale, die zich in feite over t.wpe dagen uitstrekte, heeft de Neder landse grootmeester Jan Hein Donner de tweede plaats veroverd met zes punten. Het is een der grootste suc cessen ooit door enige Nederlandse schaker behaald. Gedeeld derde wer den oud-wereldkampioen Botwinnik en de Deense grootmeester Bent Dar sen met 5V2 punt. Aan de sensationele fi nale, waarin Donner liefst 74 zetten met zwart tegen Larsen vocht voor een puntendeling. is woensdag de ne derlaag van Botwinnik tegen Larsen vooraf gegaan. MILAAN (ANP) De bond van Ita liaanse profwielrenners heeft bij de organisatoren van de Giro scherp ge protesteerd tegen de startgelden, die Eddy Merckx voor deze op 17 mei beginnende ronde bedongen zou hebben. De 24-jarlge Belg zou naar ver luidt per dag zesduizend gulden hebben gevraagd en gekregen. De Giro duurt 20 dagen. veel hoger dan 3-0 kunnen uitvallen indien PSV niet zoveel reële kansen had laten liggen. Bovendien was de Twentse doelman Piet Schrijvers in goede vorm. Aanvankelijk drong FC Twente sterk aan. maar speelde "hier mee PSV In de kaan. dat me', goede uitvallen de spitsen Van der Kuylen en Ressel keer op keer bediende. GRONINGEN: GVAV - MVV 1-0 (0- 0). 61 Oosterwold 1-0 (strafschop). Scheidsrechter: Bom, aantal toeschou wers: 6.0M0. Door een verdiende overwinning met 1-0 op MVV ziet GVAV de toekomst wat zonniger tegemoet. Heel lang heeft het Groninger publiek echter met het angstzweet in de handen de verrich tingen van zijn favorieten moeten aan zien. GVAV was wel voortdurend in de aanval, maar voor het Maastrichtse doel stokten de acties. Zestien minuten na rust was er een strafschop voor nodig om het bevrijdende doelpunt te laten aantekenen. Invaller Ruyers haakte de GVAV- voorthoedespeler Jensen en de straf schop werd door Oosterwold onberispe lijk langs doelman KÖrver geplaatst. NIJMEGEN: NEC - Telstar 1-1 (1-1). 1 De Wit o-l.ll Jeudrov*:k 1-1. Scheids ri-ch ter Boog aardt, toeschou wers 4500. In een wedstrijd die maar zelden het niveau van een eredivisie-ontmoet.ng haalde, hebben NEC en Telstar de pun ten gedeeld. Alleen in het eerste kwar tier was er sprake van aanvaardbaar spel. Daar zorgde dan Telstar voor dat met goede combinaties en snelle uit vallen de slorcLge NEC-defensie voor talloze moeilijkheden stelde. DEVENTER: Go Ahead - ADO 2-0 (1-0). 23 Fernandez 1-0. 90 De Goe de 2-0. Scheidsrechter: Beek. aantal toeschouwers: 6000. In een geweldig slotoffen-sief, waarin Berg vijf minuten voor tijd keihard tegen de lat kopte, heeft ADO gepro beerd de gelijkmaker in de wedstrijd tegen Go Ahead te forceren. De hage naars waren ia de 23e minuut al op een achterstand gekomen toen De Goe de de ADO-achterhoede omwpecldc en de bal precies voor de voeten van de toesprmtende Fernandez schoot. De Zuid*merikaarise stervoetballer gaf doelman "Rite geen schijn van kans; 1-0. De ruim 6000 toeschouwer* hadden al rekening gehouden met een puntenver deling. maar het pakte anders uil, want Go Ahead kwam nog één keer onder de zware drik van ADO uit. Dat betekende voor de Hagenaars. :n de al ie Kaatste minuut, de genadeslag. Achterspeler Dick Schneider ondernam een solo en paseeerde de uitgelopen doelman Th-.e De Zoete nam diens plaats in. maar kon met v.-rhinderen dat de teruggespeelde bal bij De Goe de terechtkwam, die er 2-0 van maak- De resterende seconden ontaardden In oen gooi- en smijtpartij, waarin Van dor Burch onbeheorst on De Goede afrende on 0011 dreigende houding nan- nam. Scheidsrechter Beek. die overi gons eon zoor goede wedstrijd had ge floten. blies snel voor de laatste maal. waarna een tiental supporter* van ADO het veld oprende on de scheids rechter te lijf wilde gaan. Do politie moest in actie komen, maar toch bleef hot tot oen halfuur na de wedstrijd voor het stadion van Go Ahead on rustig. AMSTERDAM Een ongeïnteres seerd draaiend Ajax heelt weinig moei te gehad om het in steeds groter de gradatiegevaar verkerend DWS met een forse 6-1 nederlaag terug naar de Spaarndammerbuurt te sturen. DWS, dat weer een aantal omzettin gen in de ploeg had, wilde wel voet ballen maar was onmachtig om de Ajax-defensie in moeilijkheden te bren gen. Die ondankbare taak was in het eerste kwartier opgedragen aan Frans Gcurtsen, een eenzame voorpost van de in eigen strafschopgebied terugge drongen DWS-ers. Dat Geurtsen tegenover de tandem Vasovic-Hutehoff kansloos was baar de geen verwondering. Toch kreeg DWS de eerste kans om een doelpunt te maken toen Flinkevlcugel plots vrij kwam te staan voor Bals. Maar hij was zo verbouwereerd over zijn vrij heid dal hij verzuimde tijdig te schie ten en toen was Krol er snel bij om heen de al te ontnemen. 35 Cruyff 30, 64 Vaaovic 4-0. 1 j Seemann (penalty) 4-1. 79 Muh- ren 5-1 en 89 Swart 6-1. Scheidsrech ter L. van Ravens, 12.00 toeschou wers. DEN HAAG Holland Sport - DOS 3-3 (2-2) 10 Roodnat 1-0 26 Van Veen II, 34 aVn Rensonw 1-2, 34, Boskamp 2-2 58. Roodnat 82. 83 WJjn- gaarde ::-3. Scheidsrechter: Brouwer, aantal toeschouwers 5000. DOS heeft weer een kostbaar punt behaald. In een matige wedstrijd speel den de Utrechters op Houtrust ge lijk tegen Holland Sport, 3-3 waar door z.j de kans op behoud van het eredivisieschap min of meer Sn eigen hand hebben gehouden. Het was een doelpuntrijk duel tussen twee tech nisch matig begaafde ploegen, dat werd beslist door fouten van de bei de doelverdeditrore van Holland Sport Louwerens en "Van Vianen. De laatste maakte na een afwezigheid van vier maanden zijn rentree In het eerste elftal. EREDIVISIE GVAV-MW 1-0 Go Ahead-ADO 2-0 Sparta-SW 3-1 NEC-Telstar 1-1 Ajax-DWS 6-1 AZ 67-NAC 1-1 Holland Sport-DOS 3-3 PSV-FC Twente 3-0 Ajax Feijenoord PSV FC Twente Sparta ADO MW Go Ahead Holland Sp. NEC NAC AZ 67 Haarlem Telstar GVAV DOS DWS SW 31 26 29 18 31 17 31 15 31 14 31 12 30 10 31 10 31 13 30 8 30 10 4 1 56 90-21 11 0 47 64-15 7 7 41 63-32 8 8 38 52-35 9 8 37 49-34 11 8 35 50-32 13 7 33 40-36 12 9 32 36-38 6 12 32 45-52 13 9 29 27-30 8 12 28 33-47 10 11 26 28-41 14 11 24 18-30 12 14 22 30-44 7 17 21 18-41 8 17 20 24-57 6 19 18 22-50 5 23 11 24-78 EERSTE DIVISIE Biinkwijk-DFC 3-1 Heracles-Helmond Sport 0-1 Excelsior-RCH 4-0 Willem H-Volendam 1-0 Blauw Wüt-Volewijcker 0-0 De Graafschap-Vitesse 2-1 Fortuna Vl.-HVC 0-1 FC Den Bosch-Veendam 1-1 FSC--SC Cambuur 1-1 Blauw Wit 31 16 11 4 43 Volendam 30 16 10 4 42 Excelsior 30 16 10 4 42 Blink wijk 30 16 8 6 40 Den Bosch 30 11 12 7 34 Willem n 30 12 8 10 32 Graafschap 30 11 7 12 29 Heracles 30 9 10 11 28 Vitesse 30 11 6 13 28 30 9 10 11 28 30 9 10 11 28 30 7 13 10 27 30 8 10 12 26 8 13 26 TWEEDE DIVISIE Heerenveen-Limburgia 2-0 RBC-EDO 7-0 Baronie-ZFC 0-1 Wagetningen-Gooiland 2-0 SC Drente-NOAD 1-3 Rotte JC-PEC 1-2 VVV-AGO W 1-1 Heerenveen 28 18 6 6 42 57-23 Wageningen 28 17 5 6 39 63-25 Velox 28 15 8 5 38 40-24 FSC HVC Cambuur DFC Helm. Sp. Veendam au Fortuna VI. 30 RCH 31 Volewijck. 30 r 10 13 24 8 15 22 4 18 22 7 16 21 46-29 32-20 37-36 46-43 35-39 34-39 24-30 33-44 32-42 33-54 24-44 RBC Eindhoven PEC Herm. DVS Limburgia Rate JC Baronie ZFC Gooiland NOAD AGOW 28 13 28 11 28 13 29 12 29 13 29 13 28 10 28 6 30 5 36 37-26 12 5 34 40-28 8 7 34 40-32 9 8 33 42-30 7 9 33 45-47 5 11 31 35-32 9 9 29 37-36 11 11 23 29-40 11 11 23 28-41 7 14 23 36-46 6 16 20 24-50 WV 30 5 8 17 18 27-53 SC Drente 28 6 3 19 16 21-44 Edo 29 3 7 19 13 22-56 SOR1A (ANP) Rinï Wagtmans won woensdag de dertiende etappe van de ronde van Spanje en Jan Serpenti donderdag de 14e. Wagtmans reed de 229 km van Madrid naar Soria in 5 rangschikking. De uitslag: (Ned.) 5.35.08 (10 sec bonificatie); 3 Errandonea (Sp) 5.35.15 (5 sec bon.) Vervoügens een groep van 45 coureurs met onder meer René Pijnen ln dezelf de tijd als Errandonea. Op 12 min 20 seconden de rest van de deelnemers met de Nederlander Van der Vleuten. In de etappe van donderdag won Jan Serpenti dus. De Spanjaard Tamames behield de gele leiderstrui. De uitslag van de 238 km lange etappe van Soria naar Valladölid luidt: 1 Jam Serpenti Ned.) 6.54.28 (gem. snelheid 34.453 km/uur)2 Guido Rey- broeck (Belg) zt: 3 Nemezio Jimenêz (Sp) zt; 4 Jean Rons man (Be'.g zt). Vervolgens het peloton ln dezelfde tijd als de winnaar. (ADVERTENTIE) AMSTERDAM (AJSfP) ,Het is in één woord geweldig wat Feij enoord heeft gepresteerd', zei Ajax-voorzitter Jaap van Praag be wonderend. ,Dit is een grootse dag geworden niet alleen voor Feijenoord nu, is bewezen welk een geweldige sprong vooruit het finaleplaats van het vorige jaar en het winnen van de cup van Feijenoord nu, is bewezen welk een geweldige sprong vooruit het Nederlandse voetbal de afgelopen paar jaar heeft gemaakt. Intussen waren donderdagmorgen na mens Ajax in de maasstad bloemen afgegeven. Voor het eerste fluitsignaal van Ajax - DWS sprak Van Praag zijn bewondering nogmaals in het openbaar via de geluidsinstallatie uit. vroeg en kreeg een dertig seconden durend ap plaus van de 12.000 toeschouwers voor Feijenoord. Trainer Rinus Michels zei verrast te zijn geweest door het uitstekende spel van Feijenoord. .Celtic werd op alle onderdelen gedegradeerd en dat wil wat zeggen'. Ook hij sprak van een historische dag voor het Nederlandse voetbal, dat nu volgend seizoen met twee ploegen in de Europacup verte genwoordigd zal zijn: Feijenoord als bekerhouder en Ajax als kampioen van Nederland. Want aan dat laatste wordt door niemand meer getwijfeld. Dat dubbele optreden van Nederland in de cupcompetitie van 1970-1971 werd ook door Johan Cruyff genoemd. Hij zei genoten te hebben van de wed strijd. ,Het was enorm mooi wat Feij enoord deed'. Cruyffs ogen begonnen te schitteren; .Ik heb er ééntje gezien, die verschrikkelijk goed was'. Hij wachtte even en zei toen .Hasil' .Hij is technisch zeer begaafd en draal de geweldig goed. Dat was een lust om aan te zien'. Cruyff die van me ning was dat de Italiaanse scheids rechter zeer goed had gefloten, had voorts grote bewondering voor de be-1 heersing van de Schotten. AVant het wil wat zeggen als ze de bal tussen je benen door spelen. Dan kom je in j de verleiding om grof te worden' Over de taktiek van Feijenoord zei hij tenslotte: .Dat kan alleen tegen! een aanvallende ploeg. Had Feijenoord zo gespeeld tegen een club. d:e <v«v komt. tegen Italianen bijvoorbeeld, lp. i was het heel anders gelopen'. KEMSEKE De Zeeuwse wielrenner Daker Smallegange plaatste zich op Hemelvaartsdag in een koers in Kem- seke in België als veertiende. Deze wedstrijd over 100 km met j'< vertrek kers werd gewonne door de Belg Ver- couteren. GVAV-MW X Go Ahead-ADO 2 X NEC-Telstar X AZ '67-NAC 4 X HoU. Sport-DOS X PSV-Twente X Elinkwijk-DFC x Willem n-Volendam Blauw Wit-Volewijck X Graaf schap-Vitesse Fortuna Vl-HVC FSC-Cambuur X Roda JC-PEC X ■y> K sV -■ - DEN HAAG (ANP) De gegevens' van sporttoto 41 van Hemelvaartsdag zijn: Deelnemers 587.635; inleg 1.125.675; prljzenbedrag 506.554: eerste en der de prijs 151.966; tweede en extra ppj» f 101 311. E» wuei «ïonderÖcg avond nog geer. ïe'omgen van öe.xien juist voorspel de uitstagen. Voor 40 snelle was- en glansbeurten van uw auto

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 17