RAZEND KNAPPE STRATEEG HAPPEL SMEEDDE EEN FEIJENOORD VOL MET ZELFVERTROUWEN ,WIJ LIETEN NIETS TOE' Happelna gelijkmaker dicteerden wij het spel, bluften we Celtic af GLASGOW IN ROUW SCHNELLINGER: MILAN NU GEREHABILITEERD DE CUP IN DE KUIP Israels gelijkmaker brak Schots moreel 16 BELGISCHE RADIOREPORTER: HET WAS 3-1 VOOR FEIJENOORD Die rol niet Niet stak Grandioos SCHOTSE PERS: 'n SP00KPL0EG Feijenoord lonkt naar Magnusson PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 MEI 1970 (ADVERTENTIE) MILAAN Onstuimige vreugde op het veld na het tweede doelpunt voor Feijemoord. Vlnr Israel, Van Duivenbode, Haak, MoulijnJansen en Kindvaü op de rug van Wery. BRUSSEL, (AP) Volgens Raymond Arets van de Belgische radio, die de wedstrijd in Milaan heeft verslagen, was het 3-1 voor Feijenoord. Een keer was de bal over de Schotse doellijn terechtgekomen maar de scheidsrechter had het niet gezien. Verslaggever Arets zegt dat hij het duidelijk had waarge- (Door Coen Moulijn) MILAAN (GPD) Wat grandioos! Wat geweldig! Ik heb er geen woorden voor. Feijenoord de sterkste club van Europa! Wie had dat een paar jaar geleden voor mogelijk gehouden? En hoe kon dit nu, dat we een wereldploeg als Celtic volledig kunnen deklasseren? Natuurlijk, omdat we enorm sterk elftal hebben. Dat ten eerste. Maar dat sterke elftal heeft verder al les aan Ernst Happel te danken. De kwaliteiten van die man zijn fabelachtig. Hij is zijn gewicht zonder meer in goud waard! En zo is het echt nog nooit van een andere trainer gezegd. Wat ging het vanavond prachtig. De tactiek van Happel klopte als een bus. Hij had gezegd: eerst laten we Celtic komen, daarna hun spel ont regelen via bevriezen en vertragen en daarna zelf de strijd dicteren. Gang het niet precies zoals Happel gepland had? De eerste tien minuten wa ren inderdaad voor Celtic. Toen gingen we vertragen, om dan ineens het tempo weer te verhogen. Celtic raakte erdoor van zijn stuk. Was niet ,n staat om zijn spel te spelen, kon ook niet zijn wil opleggen. En toen we eenmaal het heft in handen hadden, sloegen we toe. Werkelijk, met een klein beetje geluk winnen we die wedstrijd met een score van vier doelpunten verschil. Maar het zat ons niet altijd mee wat had bij voorbeeld Hasil een pech met zijn schoten en bovendien waren we, ik geef het eerlijk toe. soms op het beslissende moment niet koelbloedig ge noeg. Maar tenslotte hebben we het toch gehaald. En als iets dubbel en dwars verdiend was, was het dit wel. Zoals gezegd, schatte ik voor de wedstrijd de kansen op 60-40 in het voordeel van Celtic. In de rust was ik teruggekeerd tot 50-50 en in de tweede helft achtte ik ons favoriet. Toen we tenslotte gingen verlengen, wist ik het zeker: Feijenoord zou de Europacup gaan winnen. Grand.oos, geweldig. Ik zeg het weer. Ja, wat wil je, als je op je 33ste jaar zoiets moois mag meemaken. Een absoluut hoogtepunt uit mijn loopbaan. En dat terwijl ik dus bijna niet van de partij had kunnen zijn. Gelukkig gmg mijn enkelblessure de laatste dag prachtig vooruit, 's Mid dags vóór de wedstrijd viel de beslissing: ik zou meedoen. Toen onze spe lers op het veld aan de warming-up bezig waren, kreeg ik in de kleed kamer een stuk of drie injecties. Die hielpen meteen. Al deed ik het de eerste twintig minuten uiteraard wat voorzichtig aan. Je mag op zo'n moment geen rsico's nemen. Door die voorzichtigheid draaide ik in het begin ook niet zo best. Mijn directe tegenstander. Hay dus, kon toen ook een paar maal goed opkomen Maar toen ik beter ging draaien, dorst hij dat niet meer. Na de rust heeft hij zelfs geen enkele aanvallende ac tie meer ondernomen. Hij dorst het eenvoudig n:et meer. Feijenoord de sterkste clul- van Europa! Ongelooflijk. Ik blijf het zeg gen. En Iaat nu in vredesnaam niemand beweren, dat Celtic ons onder schat heeft. In een finale van de Europacup is het volstrekt onmogelijk om wie dan ook te onderschatten. Zo'n opvatting zou belachelijk zijn. Er staan immers enorme financiële belangen op het spel. Dan waak je er wel voor om op je tegenstanders neer te kijken. Je wilt alleen winnen, de cup hebben. Zo dacht Celtic vaak. Daar ben ik van overtuigd. Maar het Ls nu eenmaal nog steeds zo. dat je voetbalt zoals je tegenstander het toelaat. En wij lieten niets toe. Wij maakten de wedstrijd. En al is Cel tic een wereldploeg het kon het niet redden, omdat wij dat typisch Brit se spel eerst in de breedte, dan een dieptepass ontregelden. We hebben razend veel pech gehad. De helft van de kansen die we kre gen. werden door domme pech niet verzilverd. Maar ik moet toegeven, het heeft ons ook een keer enorm meegezeten. Dat was toen we met 1-0 achterkwamen. Toen hadden we de mazzel om onmiddellijk daarna ge lijk te kunnen maken. Kijk. daardoor krijgt de tegenstander mentaal 'n le lijke klap te incasseren en voelden wij ons meteen kracht groe.en. Maar loopt het anders, maken wc niet prompt gelijk, dan loop je de kans, dat Celtic groeit en dat wij eer. inzinking krijgen. Al was de kans, dat wij aangeslagen zouden raken, tamelijk kiem. We waren immers mentaal ver bijsterend sterk. Tenslotte wil ik ons publiek van ganser harte bedanken. Het legioen heeft zich prachtig gedragen Het ondersteunde ons enorm. Soms kreeg ik in het veld het gevoel dat je deze mensen, die vijfentwintigduizend, die er zo ontzettend veel voor over hebben gehad om ons in de Europa cup te volgen, eenvoudigweg niet mocht teleurstellen. En ik geloof ook niet. dat wij het gedaan hebhen. De mensen waren buiten zichzelf van geluk. Nou ja, zij niet alleen. De spelers zelf voelden zich na afloop ook de gelukkigste mensen van de wereld. Want het was gelukt: wc hadden bereikt, wat we aan het begin van bet seizoen voor onmogelijk hadden gehouden; Feijenoord Ls de sterkste club van Europa geworden. En wat nog mooier is, we bereikten dit niet via geluk, maar louter en al leen door onze kwaliteiten. Is het resultaat eindeloos, de .manier waarop' was ook geweldig. En daarom zeg 'k het nog één keer: wat grandioos, wat geweldig! MILAAN (GPD) Dat mo ment. Wie het zag, werd er tot tranen toe door geroerd. Wim Jansen en Coen Moulijn vlogen in de armen van Ernst Happel, omhelsden hem, steeds en steeds weer. En Happel drukte hun be zweten koppen tegen zich aan, uitbundig, verward zijn ontroe ring nauwelijks meester. Een drietal, dat, even maar, alleen stond, op een eilandje van geluk, middenin de professionele voet balwereld, die zo ontzettend hard is, die geen ruimte voor ge voelens lijkt te laten. Behalve op ogenblikken als deze. Als twaalf spelers zich hebben leeggevoch- ten in wat veel meer dan ,een wedstrijd' was. Als een trainer door de hel van honderdtwintig minuten is gegaan, en dan einde lijk zijn stoicijnse masker mag afwerpen. Omdat Feijenoord, dat zo vaak verguisde wisselvallige, merkwaardige Feijenoord de mooiste van alle voetbalbekers heeft gewonnen. Ze stonden daar, die drie, nog geen tien seconden nadat het eindsignaal de orkaan had ontketend. Ze vierden, even in de stilte voor de storm, dat machtige, dat schitterende sa men. De trainer, die in één seizoen naar de toppen van de roem was geklommen. De kleine, frêle voetballer, die de oe- fenmeester zo oneindig bewondert, om dat juist bij het- was, die een nieuwe carrière voor hem open brak een loopbaan, die, na twaalf maanden al, werd verzilverd, en van dat zilver straalt een glans waardoor alles wat de linksbuiten ooit heeft meegemaakt, verbleekt. En dan die andere, zoveel jongere speler Die in diezelfde perio de was gerijpt naar de volwassenheid van de beproefde voetbaUer. Die was gegroeid naar de brutale, bijna hau taine akties, die zelfvertrouwen ver raden. Het zelfvertrouwen, dat de trai ner al die tijd ook had ingestraald. Ernst Happel, Coen Moulijn en Wim Jansen. Even maar samen, in hun to meloze vreugde. Een trio, dat Feije noord symboliseert. Een drietal, dat alles vertegenwoordigt van het veno- meen uit Rotterdam-Zuid: jeugd en .ouderdom' aaneen gesmeed, als wa pen gehanteerd door een razend-knap- pe strateeg. Want ook nu, in de Europese beker finale, was Feijenoord weer terug o de toppen van zijn kunnen. Zoals al tijd, wanneer het belang van een duel de zenuwen dreigt af te knijpen. Wan neer de omstandigheden tegen zijn. Wanneer de tegenstander zich impo sant opstelt, in de wetenschap, dat er mogelijkheden voldoende zijn. Want zó betrad Celtic het veld. Niet. zeker niet als de ploeg, die zijn tegenstan der onderschatte. Die fout had Jock Stein in drie gespannen dagen weg geredeneerd. Celtic voetbalde niet met het gemak van de formatie, die met de tegensander denkt te gaan spelen. Het was wel degelijk beducht voor de scherpe tanden van een Feijenoord, dat vanuit de positie van de ogen schijnlijk zwakste dubbelhard kan te rugslaan. Maar juist die rol ligt Celtic niet. De Schotse ploeg moet vrijuit kunr storme* op een vijandelijk ves Treffend, dat het juist nu, op weg naar wellicht een tweede Europese cup, al zó snel aan banden werd ge legd. Dat het het ritme van het helse trommelvuur, van de steeds maar aan- golvende attacks, niet kon vinden. Feijenoord stond dat niet toe. Feije noord startte voor de belangrijkste voetbalwedstrijd in de geschiedenis van een roemruche club als waardige te genstander. Dip zich niet liet verlei den tot venijnig voetbal, dut wordt geboren als tegen overmacht moet wor den teruggeslagen. Feijenoord wenste zélf te beslissen hoe het de. finale zou inkleden. Minder nog dan een kwar tier had de Rotterdamse formatie no dig om Celtic precies op de plaats te zetten waar het hoorde: een team, dat niet meer or minder is dan elke andere club, die anno 1970 het San Siro-stadion weet te bereiken. Opnieuw was het Ernst Happel go tische plan voor de hand liggend. Want, zoals al veel vaker voorspeld, het tempo dat als voornaamste wa pen van Celtic moest gelden, werd ontregeld. Door, natuurlijk, Willem van Hanegeh. Niet zo eenvoudig even wel als in andere .grote" weistrij den kon de .kromme' zijn onnavolg bare spel etaleren. Want harder, vin niger en attenter dan ooit waren nu de tegenaanvallen. Flitsender dan ve le voorgangers reageerden sommige opponenten op het gekrioel van de ditmaal verwonderlijk lang met tot de knieën opgetrokken kousen spelende middenvelder. Maar Van Hanegem was niet de enige, die in het taktische plan van Happel een dergelijke rol kreeg opgedragen. Iedere speler, die tot m de finesses zijn rol had moeten leren, wist wat hom juist op dat vlak te doen stond. Weer gold daar de naam van Ernst Happel. De man, eigenlijk, die de wed strijd al eerder had gespeeld. Dip wist, dat de basis onder de Stein-forniatie zou afbrokkelen onder het eindeloos de worden gemaakt, zonder dat eerst Van Hanegem aan de bal was geweest. Maar de formule bleek tóch goed ge- kozen. Want a! bleef het loon voor-1 alsnog uit de schade eveneens. razend gemakkelijk voetballende Franz Hasil, onder hautain, maar fair op treden van centrum-verdedigers Lase- ronis en Israël, onder veelvuldig ren nen en vooral .aanbieden', zoals eeu Wim Jansen dat zo schitterend kan doen. Natuurlijk. Feijenoord knechtte Cel tic niet. Daarvoor heeft de elf uit Glasgow veel te veel aan kwaliteit. Die men dan ook etaleerde. Vandaar, dat in die eerste helft vaalc een ze kere beduchtheid nog regeerde in de patronen, die Feijenoord wenste te weven op een grasmat, die door een enorme muur van geluid was omge ven. Vaak, misschien wel té vaak, werd in die periode Van Hanegem fezocht. Heel lang gezocht soms ijna geen optrekkende beweging kon Vreemd, daarom, dat op het ogenblik, dat Feijenoord Celtic definitief in zijn 1 greep bleek te krijgen, een eerste aan val op het moreel moest worden door staan. Maar niemand kan daarvoor schuld worden aangerekend. Want de helse schuiver van Gemmell was vlek keloos Een beloning voor een knap pe individuele aktie van een goede voetballer. Werd daardoor niet alles wat aan illusies leefde in de door Happel zo grandioos naar deze finale .toegejprate' ploeg gebroken? Juist niet. Want binnen twee minuten sloeg Feijenoord terug. De goal van Israël was de uitkomst van de geestkracht die waar dan ook vandaan weer was bijeengego.nd en gedoseerd door de trainer tot iedereen er van was doordrenkt- .We kunnen", moet toen. nadat Gemmell had gescoord, het elf tal hebben gedacht, .'tóch niet stuk'. En Feijenoord brak niet. Want reus Israël nam zelf de leiding bij de ver- geldmgsaktie en veegde alles wat nog eventueel oo wanhoop liad kunnen lij ken met éën kopstoot weg. En van dat moment af regeerde Feijenoord wel. Tot aan de rust. En zo heel lang daarna. Die gelijkmaker moet de Schotten moreel eigenlijk al hebben gebroken. Waarom? Misschien omdat de Stein- ploeg een zó snelle reactie niet had verwacht. Maar zeker ook, omdat- op zulke momenten herinneringen ver- j woestend werk kunnen doen. Herin-i neringen aan een duel in Lissabon toen Benfica uit geslagen positie te rugkwam. Herinneringen aan de statis tiek. die leert dat Celtic in dit top- seizoen toch nog nimer op het vas teland van Europa heeft gewonnen. Rinus Israël bracht die herinnering tot loven en hij bracht er Celtic mee om. Hoe anders te verklaren, dat de Schot se ploeg na de tweede start niet als razend naar voren stormde dan vanuit het gegeven, dat men niet meer durfde? Dat men nu in Feijenoord een zéér 9terke tegenstander trof. die met niets en niesind te vergelijken was. GLASGOW (ANP) Glasgow 1» In Vouw gedompeld. De inwoners van do Schotse stad. die zich er doorgaans op beroemen supporter te zijn van Cel tic. verbeten de nederlaag van him club in een star stilzwijgen. De politie van Glasgow had woens dagavond tijdens de wedstrjd zo goed als niets om handen. En dat terwijl toch eenderde van dc pubs een uur en een kwartier langer open bleven dan normaal om fans de gelegenhed te ge ven de gehele wedstrijd op de televisie te volgen. Een speciaal op de been ge brachte politiemacht die eventuele moeilijkheden bij winst van Celtic het hoofd moest bieden, bleef werkloos. ,Het was een van de meest rustige avonden die we hier hebben meege maakt'. aldus een zegsman van de poli tie. Nog een uitspraak van politiezij de: ,Ik heb nog immer zo weinig men sen in het centrum van de «ad ge zien". DEN HAAG (ANP) De commis saris vani de koningin in Zuid-Holland, mr J. Klaasesz, heeft Feijenoord een telegram gezonden, met de volgende inhoud ,De cup im de kuip, hartelijk geluk gewenst, cdk.' GLASGOW De Schotse pers be treurt unaniem de nederlaag van Cel tic. Er worden verscheidene redenen voor dit echec naar voren gebracht. Volgens de .Scottisch Daily Express' speelde niet Celtic in Milaan, maar een spookploeg. De krant vervolgt: .Celtic stond niet tegenover een groots team. Feijenoord was goed, zonder meer'. De .Scotsman' voegde er aan toe. dat Celtic geen reden tot klagen mag heb ben ,want er werden verscheidene goe de kansen verspeeld'. De .Glasgow He rald' was dlanig teleurgesteld over het vertoonde spel van Celtic. ,Het team heeft zich door Feijenoord de les laten lezen. De Nederlandse ploeg speelde gespierd voetbal, maar domineerde ook door een grote beweeglijkheid'. Het Feijienooixü van de tweede helft: een machtig opererende formatie, die alles beheerete wat het voetbalspel te bieden heeft. Vertragen als dan nodig is, .uitschieten', waar dat mogelijk is. Er wés een verlenging nodig. Er bleef die onzekerheid op de tribunes, dat alles misschien toch nog zou instor ten als een onzekerheidje, een al te gemakkelijk uitgevoerde manoeuvre zou leiden tot een dodelijke tegen- goohelemle Johnstone. Haar in het veld leek dat alles niet meer te be staan. En hoe grandioos Happel zijn ploeg naar zijn eigen geheiligde doel had geleid, bleek juist in de .dubbele' finale. OnmiddelLijk na dat verwarde ogenblik van een recht op het doel gerichte Schotse actie van vijf, zes als wilden rennende spelers, trok al weer Feijenoord het initiatief aan zich. Wetend, hoe slopend een dergelijke verlenging kan zijn, ging alweeir Van Hanegem voor in een verlaging van het tempo, dat vrijwel tot aan 'het eerste eindsignaal hoe langer hoe meer omgoog was gegaan, toen de Schotten steeds meer de gelegenheid tot spe len g'aven en vertragen al lang niiet meer" nodig was. Nu, in die verlenging, was een terug schakeling weer wel noodzakelijk, om dat. nog een half uur actie was ver eist. Maar ook uit dat noodzakelijk lagere tempo b'eef Feijenoord reage ren met de geestkracht, die onuitput telijk leek. En eindelijk mocht Kind- val) juls hij toch weer, die al zo vaalc een killer' was Feijenoord de Europacup brengen. Hij deed het, zoals ziin trainer het zou hebben ge daan. Koel. beheerst, onwankelbaar. Toen McNeill r.ijn .dodelijke' hands bal maakte, toen het stadion kookte en de geluidsstorm zijn hoogtepunt be reikte. Vlak voor eht einde van een machtige thriller, die ook nu zoals zo vaak eerder een grandioos stlot kreeg. Een slot dat niet mooier had kunnen zijn voor het legioen dat alles had opgeofferd om in Milaan toch vooral de stembanden te kunnen bruiken. Maar het slot was het mooist voor die; ene man, die in een jaar tijds van een sluimerend Feijenoord een Europese; topclub had gemaakt: Ernst Happel.I MALENTE (ANP) - Eenstemmig pre zen de 22 spelers, die West-Duitsland zullen vertegenwoordigen bij de eind ronde van het wereldkampioenschap voetbal in Mexico, donderdag in sport school IMalente (Sleeswijb Holstein) het spel van Feijenoord in de finale om de Europese beker voor lands kampioenen. Karl Heinz Schnellingcr, die met bekerhouder AC Milan in de tweede ronde tegen Feijenoord ten on der ging, betoogde: ,De Nederlanders speelden voetbal volgens de modernste opvattingen. Het was een dolle beleve nis. In zeker opzicht zijn wij van AC Milan nu gerehabiliteerd. Wij zijn ten slotte door de Eoropacub winnaar uit geschakeld'. ROTTERDAM: (ANP) Feijenoord heeft belangstelling voor de Zweed se rechtsbuiten Roger Magnussen, die momenteel bij de Franse club Mar seille. onder contract is en voordien bij FC Köln speelde. Voorzitter Guus Couwenberg verklaarde desgevraagd: ,Er wordt ernstig over gesproken om Magnusson aan te trekken. .Magnus sen zou naast Ove Kindall de tweede Zweed bij Feijenoord worden. Franz Beckenbauer verklaarde: .Het was een van de beste eindspelen, die ik ooit heb gezien. Zulk voetbal maakt miljoenen voetballiefhebbers enthousi ast'. Beckenbauers clubgenoot Sepp Maier van Bayern Müncnen zei: .In minstens tien jaar is het spelpeil van een Europacupfinale niet zo hoog geweest. De Nederlanders waren op elk onderdeel beter en lieten zich door de Schotse profs niet afschrikken. On ze overwinning in de bekerfinale van 1967 tegen Glasgow Rangers van 1-0 was lang niet zo overtuigend'. Uwe Seeler. de onverwoestbare .Stiir- mer' die zaterdag in Berlijn tegen de Ierse Vrijstaat zijn 64ste landenwed- sti'ijd speelt, zei: .Ik had niet ver wacht dat. Feijenoord tot een dergelijke prestatie in staat zou zijn. Het was een demonstratie van snelheid van kracht'. De nationale doelverded.ger Manfred Manglitz (FC Köln) was ook geïmponeerd: .Beter spel kan men ei genlijk niet van een voetballer ver langen er werd alles geboden wat het moderne voetbal verlangt'. Ook bonds- trainer Helmut Schön sprak zijn be- wondering voor Feijenoord uit: .De wed strijd in Milaan was een en al prb- ganda voor de voetbalsport. De Ne derlanders speelden taktisch zeer knap tegen een Schotse ploeg, die weliswaar verbeten streed, maar ditmaal het tem po niet kon bijbenen'. MILAAN Door hetdolle heen na de ovenvinnig van Feijenoord op Celtic: vreugde langs de lijn voor vlnr Ker- kum, Happel en Brox. MILAAN (GPD) Druipnat steeg Feijenoord tenslotte op uit (le grote bad kuip, waar de van het lachen en huilen schor geworden kampioenen de vreug de zingend hadden geuit. De bekende liederen, die nadrukkelijk eindigden met ,wie heeft er weer het laatste woord: Feijenoord'. En daarna wilde men pra ten. Wat overigens moeilijk ging, want wat hebben spelers, die zo'n grote, krachtsinspanning moesten leveren en zoveel emoties hebhen doorstaan, kort na zo'n gigantisch werkstuk eigenlijk te zeggen? En dan nog in een kleedka mer die druk bevolkt is en op een rumoerige feestzaal lijkt. Maar Wim Jan sen en Wim van Hanegem, de sterren van het middenveld die de pure Schot se profs tot dilettanten vernederden, hadden hun zinnen toch klaar. Lovende woorden aan het adres van de trainer. Ernst Happel. ,Toen ik het veld op ging, had ik het gevoel, dat er niets mis kon gaan. Happel had ons werkelijk op alles voorbereid', prees Jansen. .Welk systeem Celtic ook zou spelen en hoe veel spitsen het in wilde zetten, we wisten precies wat ons te doen stond'. En Willem van Hanegem, breed la chend onder een Schotse pet, schudde nog verbaasd het hoofd over zoveel voetbalwijsheid van de Weense pro fessor: .Toen hij vijf minuten aan het woord was. tijdens het laatste praat je. had hij al uitgelegd hoe we de Schotten konden verslaan. Het Oos tenrijkse elftal heeft er van gewon nen, zei hij en tal van andere clubs van het continent. We moesten Celtic van de eerste minuut consequent uit hun spel halen. Storen en ontregelen. Wel. dat is gelukt. Ze brachten er niet veel van terecht. En van dat steeds maar stormlopen, heb ik ook niet veel ge merkt. Daar hebben we ze trouwens ook de kans niet voor gegeven. Verde digen konden ze ook niet. Als we een beetje meer geluk hadden gehad, zou den we met 5-1 gewonnen hebben'. vall, die overigens matchwinnaar werd en zijn geluk niet op kan. .Toch heb ik inderdaad niet alle mogelijkheden benut', bekende de Zweed. ,Bt was soms te haastig en te onzeker, omdat ik ook steeds moest blijven gaan. Maar die goal zag ik hangen. Toen die keeper uit zijn doel kwain en aarzel de. wist ik dat het raak zou zijn'. Henk Wery weet z'n onzuiverheid aan vermoeidheid: .Ik moest veel in beweging zijn en dat sloopte me. In het begin liad ik trouwens ook een Hasil overkwam. .Vergeet ech ter niet, dat ik vaak van heel ver met de bal aan de voet kwam. Die lange rushes brengen je toch uit balans. Maar die knal tegen de paal en dat schot, dat via dc onderkant van de lat wegsprong hadden doelpunten moe ten zijn. Toch bon ik erg gelukkig en blij, dat ik in zo'n ctftal van wereld klasse mag spelen'. Theo van Duivenbode, die als enige Nederlander twee finales van de Eu ropacup meemaakte, redeneerde ook zo: .Er ligt een groot verschil tussen dit Feijenoord en Ajax van vorig jaar. Wij passen nu een zware ruimtedek king toe. waardoor jc ook wat vrij heid krijgt. Je weet bovendien, dat je gaat Dal kweekt zelfver trouwen. Wat Happel trouwens ook op een prachtige manier kweekt. Bij Ajax was het zo. dat je onzeker werd als je gepasseerd was en je per soonlijke tegenstander een goal maak te. Dat risico loop je bij Feijenoord nauwelijks'. Omdat bij de Europese kampioen twee kerels in het centrum lopen, die bijzonder attent zijn en vrij wel iedere situatie overzien: Rinus Is rael en Theo Laseroms. Twee verdedi gers bovendien, die deze wedstrijd, die slopende finale, als geprikkelde sport mensen begonnen. .Kijk', verklaarde Israel, .zoals die Schotten die vvarming-up deden, lijkt nergens op. Tikken op liet .middenveld alsof het een training was. Daarmee ons waarschijnlijk de ogen uit willen stekend. Op de een of andere manier werd ik daar ontzettend door opgejut. We zuilen jullie wel krijgen, beloofde ik mezelf'. En Theo Laseroms was al eerder kwaad geworden'. Door stukken in de krant, waarin Celtic al vroeg tegen wie het om tie wereldcup zou móeten spelen. Ze dachten, dat ze al in Zuld-Amerika zaten. Nou. dacht ik, misschien winnen jullie wel, maar dan toch over mijn lijk. Gelukkig is het erg meegevallen. Ze zijn toch niet ge vaarlijk geweest. Wij hebben veel be tere voetballers en als ploeg zijn we gegarandeerd een klas sterker'. Daar. op die laatste opmerking, had Happel zelf een verklaring. ,Het is na tuurlijk niet alleen de klasse, die het hem doet. Het is vooral de geest in het elftal. Die combinatie maakt ons zo sterk. We hebben, zeker na die ge lijkmaker, de wedstrijd beheerst en Celtic afgebluft. We dicteerden het spel. Omdat de jon gens begeesterd waren en met ontzet tend veel inzet alle opdrachten uitvoer den. Maar van welke klasse we wer kelijk zijn. moeten we volgend seizoen bewijzen. Dan pas, in het nieuwe Eu ropacuptoernooi, kunnen we tonen dat we de absolute Europese top hebben bereikt. Toen Celtic in 1967 de cup won. werd het enkele maanden later in de eerste ronde al door Dynamo Kiev uitgeschakeld. Dat moet ons niet gebeuren". Waarschijnlijk zullen twee huidige fi nalisten er volgend jaar niet meer bij zijn. Eddy Pieters Graafland en Guus Haak. De doelman, d.e zich ijlings in bezit stelde van de bal, was wel zeker van zijn plaats in deze eindstrijd. .Ik ben dan ook niet nerveus geweest', meldde hij monter. ,Het is op een nat veld altijd even lastig, maar ik kreeg in het begin een goede bal en werd steeds terug gespeeld, dus was ik gauw warm gedraaid. Ja, en als het dan zó afloopt, is dat geweldig. Nu heb ik bij Feijenoord toch nog alles meegemaakt. Wat het volgend seizoen wordt, zullen we nog wel eens bekij ken". Guus Haak kon alleen maar lachen. ,D1t is het mooiste, ongelooflijk. Jon gens, jongens dat we dit kunnen bele ven", juichte de Hagenaar, die op de valreep werd ingezet, omdat Piet Ro- mijn geblesseerd was geraakt en Hap pel meer kracht wilde hebben in ae aanvallende acties. En daar was natuurlijk ook Eddy Trey- tol, dc teleurgestelde reserve doelman. Hij juichte mee en was ook gelukkig niét het succes. .Maar toch liad ik liever in hef doel gestaan', sprak hij zacht. ,Dit is vreselijk mooi. maar als je zelf speelt-, beleef je het nog meer. (ADVERTENTIE) rT1a*y»s, U ucwr kyioed<Z-r<ia^ Ao'v> (-'u<ie. hïppë-, ZijWreO L)or>0«2.F uan vv> Oüi Wao il< de- vnLjne. ke>ovnr>ijos»ke. 2.6.19 UU3 doclvkc-r. Van dc Ree N.V. Kring Moderne Juweliers Nieuwstraat 14 - Terneuzen Bellamypark 20 - Vlissingen Markt 29 - Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 16