Dag der waarheid voor The Hearts of Soul Vlissings voorjaarsconcert van het Residentie Orkest PANDA EN DE MEESTERMAKER rorrrero VAN OTTERLOO, MOZART, BEETHOVEN SOLIST GEORGE VAN RENESSE ,SJOOK' IN ZWEDEN Jury's rtv en kunst LIJN ZATERDAG EUROVISIESONGFESTIVAL 1970 MARY HOPKIN 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 18 MAART 1970 NEDERLAND-1 10.45 uur: (NOS-NOT) KIJK, ALS JE TEKENT ZIE JE MEER De dieren 11.10 uur: MAKEN WE ER EEN EIND AAN Grenzen verschuiven, grenzen overschrijden. 11.35 uur WALTER EN CONNIE Walter in a motor-cycle race 17.00 uur: (CRV) KIJKKAST Jeugdprogramma, waarin een verhaal over het olifant je Babar 18.45 uur: (NOS) DE FABELTJESKRANT 18.55 uur: JOURNAAL 19.04 uur: STATENVERKIEZINGEN In de loop van deze avond worden de kijkers regel matig op de hoogte van de verkiezingswedstrijd ge houden. 19.30 uur: (NOS) JOURNAAL 19.50 uur: STATENVERKIEZINGEN 20.25 uur: VOETBALWEDSTRIJD FEIJENOORD-VORWaRTS Rechtstreekse reportage vanuit het Rotterdamse stadion 21.15 uur: STATENVERKIEZINGEN 21.30 uur: VOETBALWEDSTRIJD FEIJENOORD-VORWaRTS tweede helft 22.15 uur: STATENVERKIEZINGEN 23.00 uur: (NOS) JOURNAAL 23.05 uur: STATENVERKIEZINGEN NEDERLAND-2 kanaal 32 18.45 uur: (NOS) DE FABELTJESKRANT 18.55 uur: (NOS) JOURNAAL 19.04 uur: (NCRV) SCHEEPSJONGENS VAN BONTEKOE 19.13 uur: EDDY READY GO Eddy Becker presenteert een serie hits uit alle lichte genres. 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL 20.20 uur: STATENVERKIEZINGEN 22.15 uur: WERELDKAMPIOENSCHAPPEN IJSHOCKEY TE STOCKHOLM (KLEUR) Samenvatting wedstrijd Tsjecho-Slowakije - Rusland 22.45 uur: VOETBAL Commentaar op de zojuist gespeelde voetbalwedstrijd tussen Nederlands landskampioen Feijenoord en de Duitse club Vorwarts in de kwartfinale*. 23.00 uur: JOURNAAL 23.05 uur: (TELEAC) VAMOS A VER Spaanse les, nummer acht BELGIË-NED. 16.30 uur: SCHOOLTELEVISIE 17.30 uur: JE VAN JONG Jeugduitzending 19.25-21.15 uur: VOETBAL: LEEDS UNITED—STANDARD LUIK (om ongeveer 20.15 uur nieuws) 21.15 uur: PANORAMA 21.50 uur: ORPHEUS EN ZIJN LUIT Eenakter, gespeeld door het Ierse Abbey Theatre 22.20 uur: JOURNAAL FRANSTALIGE PROGRAMMA'S FRANKRIJK 12.30 Midi-magazine. Aktualiteitenrubriek. 13.00 Jour- naai. 13.30-13.35 Beursberichten. 18.30 Le Schmilblic. Spelprogramma. 18.50 Nieuws. 18.55 Voor de kleuters. 19.00 Regionaal aktualiteiten. 19.20 Mededelingen. 19.25 Vive la vie (13). Feuilleton. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.15 Mededelingen. 20.30 La piste aux ètoiles. 21.20 Les cent livres des hommes. Fragmenten uit La Sierra de Teruel, film van Andre Malraux. 22.10 Beethoven jaar (g). 23.00-23.15 Journaal. BELGIë FRANS 14.00-15.25 Schooltelevisie. 17.25 Nieuws. 17.30 Feu vert. Gevrieerd programma voor de jeugd. 18.25 Survol. 18.55 A la decouverte du sport. Het werken met hal ters. 19.25 Voor de kleuters. 19.30 Sebastian et la Mary Morgane. Feuilleton. 20.00 Journaal. 20.30 Aujour- d'hui Internationaal aktua.liteitenmagazine. 22.30 Jour naal. 47-106 Neef Teobald had de remmen van de auto onklaar gemaakt om zijn tante in gevaar te brengen. Maar nu was hij het slachtoffer van zijn eigen boosaardig plan. In plaa,ts dat hij de wagen keurig ergens kon parkeren, rolde deze nu met steeds hogere snel heid de hellende weg af- recht naar een dorpje toe. ,D-dit gaat f-fout!' kreunde de jonge ling, terwijl hij verkrampt achter het stuur zat. ,Ik g-ga brokken ma-ma ken!' Daar zag het inderdaad naar uit. De inwoners van het gehucht waren nu eenmaal niet gewend aan snelverkeer en daardoor staarden ze wat lodderig naar het naderbij ra zende voertuig. ,Het is wat te zegg'n.prevelde een boer, terwijl hij traag zijn paard tot staan bracht. .Hoooo, sik! Die jonge jongs van teg'nwoordig... Het is een schan!' Teobald wist zijn kar met een ruk aan het stuur en gillende banden te vermijden. Hij miste een hond op en kele centimeters, schoot langs een Het Residentie Orkest houdt donderdagavond onder leiding van Willem van Otterloo zijn jaarlijkse concert in de Vlissing- se Sint Jacobskerk. Solist is dit maal de pianist George van Re- nesse, die met het orkest Mo- zarts pianoconcert in d klein zal uitvoeren. Het programma is hetzelfde dat deze week loopt in Den Haag, Leiden en Hilversum en vermeldt voorts de Serenade voor 12 koperblazers, celes ta, slagwerk en piano van Willem van Otterloo. De elders geprogram meerde Schilderijententoonstelling van Modest Moussorgsky (orkestra tie Ravel) komt voor Vlissingen te vervallen en wordt vervangen dooi de Vijfde Symphonie van Beethoven De (Zeeuwse) pianist George van Renesse behaalde op 19-jarige leef tijd de prix d'exeellenee van het Am sterdams conservatorium en ver wierf zich grote populariteit door zijn radioimprovisatieprogramma's. Vain Renesse kreeg wereldfaam ails vaste toumeebegeleider van Yehudï Menuhin. Donderdagavond vertolkt hij het pianoconcert (KV 466) van Mozart (1785). De Serenade van Van Otterloo da teert uit 1907, Beethovens Vijfde uit 1808. Het concert begint om acht uur In de Sint Jacobskerk. (AD V HIKTEN 'IIE) Voor een niet geringe groep jonge mensen trekt Zweden hoe langer hoe meer als vakantieland. Al enige jaren worden de meest fraaie en progres sieve voorstellingen gegeven, terwijl door middel van reclame de Neder landse jongeren worden aangespoord om toch vooral met die gezellige boot, compleet met een volledige dis- co-drive-in, erg veel artiesten en een echte Zweedse sauna de overtocht te maken. De Zweedse democratie (je mag de Zweedse president tutoye ren). de openheid (sex is geen pro bleem, maair zo geïntegreerd dat er niet meer over gepraat wordt) en de conjunctuur worden onder de loupe genomen in Sjook. In deze uitzending zijn gesprekken verwelkt van in Zweden wonende Ne derlanders. Met Cornells Vreeswijk, die op 16-jarige leeftijd vertrok en nu een grote naam heeft in Zweden. Hij heeft de folksong in Zweden nieuw leven ingeblazen en zijn platen ont breken in geen enkel Zweeds radio programma. En met Ardy Strüwer, de tweede Nederlander die bet in Zweden gemaakt heeft. Gesprekken met Roger Wallis, meest befaamd disc-jockey van Radio Swe den, die veel verzoekjes krijgt, juist van Nederlandse luisteraars en Joy Benigh een Nederlander, die Zweden als domicilie koos om de Nederlandse krijgsmacht te ontlopen. Verder zal samensteller Theo Stok kink proberen te achterhalen in hoe verre Zweden inderdaad het land Is waar meer dan elders naar jonge mensen wordt geluisterd. (Zaterdag, Hilversum 2, half acht). WOENSDAG 18 MAART 1970 Middag: 12.00 Stereo: Viool en piano: klas sieke en moderne muziek12.25 Ste reo: Metropole-orkest: amusements muziek; 12.54 Voor het platteland; 13.00 Nieuws; 13.11 Actualiteiten; 13.25 Stereo: Uit eigen huis (opn); 13.45 Gesproken portret; 14.00 Ste reo: Lichte grammofoonmuziek; 14,10 Huiize Rozengaarde, hoorspel; 15.15 In de Toonzaal: modern muziekpro gramma voor de jeugd met commen taar; 17.00 Nieuws; 16.03 Sociëteit Zestig minuten voor boven de zes tig; NOS: 17.02 Onder de groene linde, oude liedjes; VARA; 17.20 Stereo: Moderne kamermuziek; 17.55 Mededelingen, Avond: 18.00 Niuews; 18.11 Actualiteiten; Politieke Partij: 18.20 Uitzending van de Pacifistische Socialistische Par tij; VARA: 18.30 Stereo: Klink Klaar zonder nonsens; 19.30 Nieuws; 19.35 Buitenlands weekover zicht; 19.45 STereo: Licht vocaal- en instumentaal ensembele met zangso- liet; 20.10 Grammofoonimuzielc-Sta- tenverkiezingen 1970; NOS: 20.25Re portage voetbalwedstrijd Feijenoord- Vorwarts Berlin; VARA: 22.20 Gram mofoon muz i ek-S tatenverkiezi ngen 1970; 22.30 Nieuws; 22.38 Medede lingen; 22.43 Actualiteiten; 22.55 graimmof oonimiuziiak - Statenverkiezin gen; 23.55-24.00 Nieuws. DONDERDAG Morgen: AVRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 Stereo: Lich te grammofoonmuziek. (8.30-8.33 De rroenteman). 8.50 Morgenwijding. .00 Stereo: Klankjuwelen (gr). 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvita minen (gr). (11.00-11.02 Nieuws). 11.30 Rondom 12: programma voor de vrouw. (11.55 Beursberichten). HILVERSUM-2 WOENSDAG Middag: KRO: 12.00 Stereo: Van twaalf tot twee, gevarieerd programma. (12.22 Wij van het lamel; 12.26 Mededelin gen t b v land- en tuinbouw; 12-30 Nws; 12.41 Actualiteiten; 13.00-13.05 Raden maar NCRV: 14.15 Ste reo: Pianorecital: moderne muziek. 15.00 In 't zilver: programma voor oudere luisteraars. 16.00 Nws. 16.03 Stereo: Voor de jeugd. 17.00 Stereo: Twien-Popradio voor t(w)ieners. 17.50 OverheidsvoorlichtingSamen werking met ontwikkelingslanden. Samenstelling en presentatie: Tfion Raes. Avond: 18.00 Country and western rubriek. 18.30 Nws. 18.41 Actualiteiten. NOS: 19.00-ca 02.00 Race met de compu ter: uitslagen van de verkiezingen provinciale staten. DONDERDAG Morgen: KRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Het levende woord. 7.16 Badinerie: klassieke mu ziek. (7.30 Nieuws; 7.32 Actualitei ten; 7.50 Overweging; 8.00-8.10 Nws). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9.00-9,10 Gymnastiek voor de huis vrouw). NOS: 10.00 Wat heeft dat kind, pedagogische lezing. 10.20 Ste reo: Muziek uit de Barok. KRO: 11.00 Nieuws. 11.03 Voor de zieken. 11.54 Bericht Vastenactie. rechtstreeks per communicatiesatel liet over. In totaal dus 25 landen, hetgeen betekent dat ongeveer 400 miljoen kijkers het liedjes-festival kunnen volgen. Via de radio wordt het programma uitgezonden door Engeland (BiBC), Ierland, Spanje en de British Forces Broadcasting Service en het Ameri can Forces Network in West-Duits- lamd. De solisten zullen ntet op de tot dus ver gebruikelijke wijze door een pre sentatrice worden aangekondigd, maar door middel van korte filmpjes, waarin men nader met de deelnemers kam kannis maken. De uitzending wordt door Pim Ja cobs van commentaar voorzien. Da produlktiie berust bij Rems van Dorth, de regie bij Theo Ordeman. Het de cor is van Roland de Groot. De alge hele leiding is in handen van Warry van Kampen. De solisten worden be geleid door het Metropole Orkest on der leiding van Dolf van der Linden en gastding-enten. Voor het Eurovisie Songfestival be noemt elk deelnemend land een na tionale jury van tien leden, die uit het kijkerspubliek worden gekozen. Eflke jury Iciest een van haar leden tot voorzitter. Deze voorzatter, wordt geassisteerd door een secretaris, die aan het einde van de uitzending de toegekende punten bekend maakt. (ADVERTENTIE) ElO SINAS VOORDE SLANKE HILVERSUM-1 HILVERSUM-3 WOENSDAG Middag: (12.00 Nws). AVRO: 13.00 Nws. 13.03 Radiojournaal. 13.06 Zet 'm op: vrolijk platenprogramma. 14.00 Nws). 15.00 Nws. 15.03 Arbeidsvi taminen: populair verzoekplatempro- gramma. 16.00 Nws. 16.03 Gimmick: licht platenprogramma. 17.00 Nws. 17.02 Radiojournaal. 17.05-18.00 Top- poppology: toppertjes en country- hits. DONDERDAG Morgen: NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Terug van weggeweest: muziek van toen voor luisteraars van nu. 10.00 Nieuws. 10.03 Muziek bij de koffie. (11.00 Nieuws). (ADVERTENTIE) Ditishetrecept: Kaasfonduevan Nederlandsekaas. Oaquelon Inwrijveamet ümoffloofe, Dan 4 dl halfdroge witte wijn im de pan verwarmen tot de wijn gaat bruisen. Vervolgens 500 gr A fijngesneden jong belegen Goudse toevoe aan de zout, peper, nootmuskaat en wat kirsoh. (Van onze rtv-redactie) Ondanks de uitlatingen van Wil lem Duys in diens programma .Muziekmozaiek' (Hilversum Hl) zullen The Hearts of Soul op het Eurovisiesongfestival niet met een ander arrangement van hun liedje .Waterman' ko men. Ook de presentatie blijft dezelfde als op de nationale fi nale. Duys herinnerde aan de reglementen diie slechts één zanger of zangeres toestaan, met eventueel een steumgroepje op de achtergrond. De NOS heeft de woorden van Duys in middels gekwalificeerd als .nonsens'. ,Er wordt niets veranderd. Ook de European Broadcasting Union heeft laten weton dat er geen bezwaren zijn'. De NOS-televisie zendt zaterdag van 22.00 tot 23.15 uur via Nederland 1 in kleur de Internationale Finale van het Eurovisie Songfestival 1970 uit. Het festival, dat voor de vijftiende maal wordt gehouden, vindt plaats in het RAI-Congrescentrum in Amster dam. Het programma wordt behalve do.or de deelnemende landen (Nederland, Zwitserland, Italië, Joegoslavië, Bel gië, Frankrijk, Groot - Brit ann i Mo naco, Luxemburg, Spanje, West- Duitsland en Ierland) ook uitgezon den door de televisie -organisaties van Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Honga rije, Roemenië, Bulgarije, Polen, Sowjet-Unie, Griekenland, IJsland, Is raël en Tunesië. Bovendien nemen de Braziliaanse en de Chileense televisie de uitzending DOLF VAN DER LINDEN The Hearts of Soul zullen het met Waterman' voor Neder land op moeten nemen tegen niet de eerste de beste con currentie. Uit België komt Jean Vdllée, uit Frankrijk G-tiy Bon netuit Engeland Mary Hop kin, vat Luxemburg Darvïd Alex Winter en uit Monaco Dominique Dussaaüt. Zoals békend zijn telcst en mu ziek van Waterman' van Pieter Goemans. Patricia is soliste bij The Hearts of Soul. Elk ltd vam een nationale jury heeft één stem bot zijn beschikking, die hij naar believen mrag uitbrengen op liet liedje van zijn keuze. Het aantal b* schikbare stemmen per jury is dua tien. Geen enkede nationale jury mag echter «temmen uitbrengen op het liedje, dat door de deelnemende orga- nisaitiie van haar eigen land wordt gepresenteerd. Onthoudingen zijn ntet toegestaan. Mochten twee of meer liedjes met een gelijk aantal punten eindigen, dan wordt er opnieuw en miu alleen over deze liedjes ge stemd. Elke Jury kent dan één punt toe aan het naar zijn oordeel besta liedje, zodat er dus ten slotte nog eens twaalf punten te verdelen zijn. Deze nieuwe bepaling dient om, zo veel mogelijk althans te voorkomen dat er meer dan één winnaar wordt uitgeroepen, zoals in 1969 in Madrid het geval was. De punten van da twaalf jury's worden telefonisch ver zameld door NOS-omroepster Wdij; Spranger-Dobba. voetganger en schoot toen on- stuitbaat het plaatselijk politlebu- reau binnen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 14