TI-COYO Zondag Zaterdag Zondag PANDA EN DE MEESTERMAKER EN ZIJN HAAI d°°' Zaterdag radio en tv J Clément Richier •••••e ZATERDAG 14 FEBRUARI 1970 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 19 920 uur: (TELEAC) VAMOS AVER, LES 5 TO'MOLECEri. TOT MENS, LES 6 1030 uur: BIJ LEVEN E NWELZIJN, LES 6 16.00 uur: (NOS) JOURNAAL 1602 uur: (VARA) DAGJE OUDER 17.00 uur: (KLEUR) BANANA SPLITS,2 18,45 uur: (NOS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT Voor de kleuters 18.55 uur: JOURNAAL 19.04 uur: (VARA) RAWHIDE De verloren kudde 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL 20.20 uur: (VARA) EEN VAN DE ACHT Quiz met acht Nederlandse krantenlezers. 22.00 uur: HAWAII FIVE-O Uitkering bij overlijden 22.50 uur: (NOS) JOURNAAL NEDERLAND-2 KANAAL 821 15.00 uur: (NOS) SCHAATSEN Wereldkampioenschappen voor heren te Oslo. Tussen de bedrijven door samenvatting in kleur van de wereldkampioenschappen skiën te Selva di Val Gardena. - 18.45 uur: (NOS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT Voor de kleuters 1855 uur: JOURNAAL 19J}4 uur: SCALA Met sport en kunst 19.30 uur: (NCRV-KLEÜR) SCHOONMOEDERS Duelleren is verboden 20.00 uur: (NOS) JOURNAAL 20.20 uur: (NCRV) DE HELD VAN HET SPOOKHUIS 2200 uur: OP GLAD IJS De Nederlandse kernploeg schaatsen op een geheel an- ir aan het werk. 22.35 uur: EVANGELIE 22.40 uur: (NOS) JOURNAAL 22.45 uur: CORETTA KING, Reportage van het .Vrijheidsconcert' van Coretta King, op 11 februari in het congres cent ruim van de Rai te Amsterdam BELGIË-NED. NEDERLAND-1 10.30 uur: (KRO-RKIiJ EUCHARISTIEVIERING 12.45 uur: (TELEAC) STUDEREN 13.15 uur: (NOS) SCHAATSEN Wereldkampioenschap voor heren te Oslo. De 1500 en 10.00 meter. Tussen de bedrijven door: journaal, week- journaal, verkeersinformatie, skippy, openbaar kunst bezit; toto-ubtslagen en reportages van de wereldkam pioenschappen skiën. 18.20 uur: (TELEAC) SCHAKEN VOOR BEGINNERS, LES 18 18.55 uur: (NOS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT Voor de kleuters 19.00 uur: CVK-IKOR-KRO-RKK, KLEUR) WOORD VOOR WOORD 19.05 uur: CVK-IKOR) WOORD VOOR WOORD EXTRA 19.30 uur: (AVRO-KLEUR) THE HIGH CHAP AR AL 20.20 uur: HIER PARIJS HIER JAN BRUSSE 20.30 uur: (NOS) JOURNAAL 20.35 uur: (AVRO-KLEUR) DE BALLADE VAN DE ZUIDER ZEE. 21.00 uur: DE WALS VAN DE TOREADORS LIA DORANA Een droeve klucht van Jean Anouilh in een bewerking en geregisseerd door Walter van der Kaïmp. De vertaling is van Adriaan Morriëh. Hoofdpersoon in ,De wals van de Toreadors' is een door zijn vrouw geterroriseerde generaal, die wordt gecon fronteerd met een jeugdliefde met wie hij zeventien jaar geleden op een bal de .wals van de Toreadors' heeft gedanst. De hernieuwde ontmoeting, waarvan de generaal zich veel voorstelt, loopt door allerlei ver wikkelingen op een teleurstelling uit, hetgeen leidt tot een onverwachte herverdeling van diverse liefdes. Het etuk ,de wals van de Toreadors', dat iin het seizoen 1956-1957 werd gespeeld door het Nieuw Rotterdams Toneel, met in de hoofdrollen Bob de Lange en Lia Dorana, beleefde zijn wereldpremière in 1952 in Parijs onder regie van Roland Piétri en de auteur. 22.30 uur: (NOS) JOURNAAL NEDERLAND-2 KANAAL 32 BELGIË-NED. 11.50-13.30 uur: REPORTAGE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN SKIËN 1600-17.30 uur: VOLKSUNIVERSITEIT 1835 uur: ZANDMANNETJE 18.40 uur: TONI Tsjechische jeugdfilm 19.50 uur: KEURIG FRANS 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur: WAAR GEBEURD Vierde aflevering: De scherpschutter 2050 uur: SHOWPROGRAMMA 21.40 uur- ECHO 22.10 uur: dubbelspel Elfde aflevering van een politiel'euilleton. De eer papa's dochter. 23.00 uur: JOURNAAL. [FRANSTALIGE PROGRAMMA'S j BELGIë-frans 18.05 Journaal; 18.10 Promotion; 18.40 A vos marques; J.25 Voor de kleuters; 19.30 Le jardin extraordinaire; 4«.00 Journaal; 20.30 Atla/ntlque, latitude 41°; 22.10 match of le jeu des étoiles;23.25 Journaal. 9ooiNKRIJK"RIJSSEL TV-cursus; 11.5: Wereldkampioenschappen skiën; 1 0 Journaal13.15 Midi-magazine; 13.30 Regionale Kunstkroniek, 14.00 Tv-cursus; 15.00 Sport: 16.00 Sa- N? compagnie; 17.50 Journaal; 17.55 Le schmil- ïoiwi d ^Iicros et cameras: 18.55 Voor de kleuters: «•uoRegionale actualiteiten; 19.20 Mededelingen en eerbericht; 19.25 Accords d'accordéon; 19.40 Medede- ™gen-, 19.45 Journaal; 20.15 Mededelingen; 20.30 Ca- naaToo6^1' 2115 I'Oisillon du Paradis; 22.35 Jour- W:2M0 Jazzprogramma. 21.00 Lichte grammof oonmuzlek; 21.30 De maan, hoorspel; 22.05 Ste reo: Jazzensemble; 22.30 Nws; 22.40 Mededelingen; 22.45 Stereo: Hoe la ter op de avond licht muziek- ,G0AL RECHTSTREEKS VANUIT STUDIO OSLO Het radioprogramma van de KRO is vanavond voor een belangrijk deel gewijd aan de wereldkampieonschap- pen hardrijden op de schaats in Oslo. Ellen Bijl en Hans van Willige hburg verzorgen hun programma ,In ant woord op uw schrijven' geheel van uit het .Nederlands centrum' in de Noorse hoofdstad. Temidden van de duizenden feestganger zullen zij pla ten draaien en korte interviews af nemen 20.00-21.50 uur). Later op de avond 122.40-23.55 uur) zal het sportprogramma Goal in de schaats- sfeer worden uitgezonden. Leen Pfrommer, coach van de Nederlands ploeg, en enkele op de voorgrond ge treden cracks zullen de eerste dag van de wereldkampioenschappen analyseren. (ADVERTENTIE) 18.55 uur: (NOS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT Voor de kleuters 19.00 uur: JOURNAAL 19.05 uur: (KLEUR) DE TOVENAAR VAN SABURAC 19.30 uur: STUDIO SPORT 20.15 uur: PANORAMIEK 20.40 uur: WET-STRIJD 21.20 uur STUDIO-SPORT II 21.35 uur: ZIENSWIJZE Een discussie over de geloofsverschillen tussen r waarbij opnieuw wordt Ingegaan op het hema ,Het einde der tijden'. 22.25 uur: JOURNAAL 11.50-13.30 uur: WERELDKAMPIOENSCHAPPEN SKIËN 14.30 uuir: DE SMOKKELAARS 14.45 uur: FABIAN VAN FALADA 15.15 uur: BINNEN EN BUITEN 17.10 uur: WIJ, HEREN VAN ZICHEM 18.05 uur: GESCHIEDENIS VAN DE XXI-e EEUW 18.30 uur: SPORTKEPORTAGE 19.00 uur: WACHTWOORD 19.30 uur: SOS-NATUUR Oude bomen hoeven niet te sterven 20.00 uur: JOURNAAL 20.15 uur: SPORWEEKEND 20.40 uur: WIJ, HERE NV AN ZICHEM 21.25 uur: ELVIS PRESLEY 22.15 uur: KORT GEKNIPT 22.40 uur: JOURNAAL BELGIë-FRANS 11.00 Heilige Mis; 12.00 Les travaux et les Jours; 12.15 Persoverzicht, 13.00 Journaal en weerbericht; 15.00 Fé- minin présent; 15.30 Visa pour le monde; 17.00 Laatste sportuitslagen en commentaren; 18.00 Marionettenspel; 19.00 Voor de kleuters; 19.05 Sportjournaal; 20.00 Jour naal: 20.30 Les régies du jeu; 21.45 Derde en vierde bedrijf uit Canmen; 22.45 Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL 9.10 Journaal; 9.15 Tous en forme; 9.30 La source de vie; 10.00 Protestante uitzending; 10.30 Le jour du Seig neur; 10.45 Magazine du dimanche; 11.00 H. Mis; 11.53 Midi moims sept; 12.00 Journaal; 12.02 La séquence du speotateur.; 13.00 Journaal; 13.15 Les Cousins; 13.45 Monsieur Cinéma; 14.30 Télé-dimanche; 17.15 Le Bour- reau du Nevada; 18.45 Les trois coups; 19.10 Mede delingen en weerbericht; 19.15 Duo: 19.40 Mededelin gen; 19.45 Journaal; 20.05 Mededelingen; 20.10 Sport- panorama; 20.40 Monsieur; 22.10 Un certain regard; 22.55-23.10 JournaaL Middag: 12.05 Stereo: Strijkorkest: amuse mentsmuziek; 12.30 Tussen start en finish: actueel sportnieuws; 13.00 Nieuws: 13.11 VARA-vana; 13.13 Ac tualiteiten; 13.23 Stereo: Dit is het begin....: jongerenprogramma 14.35 Radio Jazz Magazine; NOS: 15.00 Frans - Duits - Engels: een luister programma: 16.00 Nieuws; 16.03 Ste reo: Sean: populair programma over elektronika; VARA: 16.15 Fanfare orkest; 16.35 Artistieke staalkaart; 17.10 De Scala 1918-1926: Operamu ziek (gr); 17.55 Mededelingen. Avond 18.00 Nieuws; 18.11 Actualiteiten; 18.20 Finale - op weg naar het week einde: nieuws, muziek, achtergron- en en amusement; (19.30 Nieuws); Middag: KRO: 12.00 Zonder grenzen: rubriek missie en zending; 12.10 Onderne mend: uitzending in samenwerking met het NKOV; 12.14 Marktberich ten; 12.16 Overheidsvoorlichting Franco thuis. Informatie voor het bedrijfsleven; 12.26 Mededelingen tbv land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 1241 Actualiteiten; 12.50 Buiten lands commentaar. CHRISTIAN SCIENCE 13.00 Betere levensom standigheden, vraaggesprek: NOS: 13.15 Vliegende schijven: verzoekpla- tenprogramma voor onze militairen; KRO: 14.00 Stereo: P.M. een weekblad met veel plaatjes; (16.00 Nieuws); (Tussen 15.00 en 19.00 uur kan 't programma onderbroken wor den voor rechtstreekse reportages van: het Wereldkampioenschap hard rijden op de schaats voor heren in 't Bislet-Stadion in Oslo); NOS: 16.30 Lichte grammofoonmuziek; HIRO: 17.00 HIRO-magazine17.15 Gasten van de week; KRO: 17.30 Stereo: Zesnegenplus: lichte muzriiek. Avond: 18.10 Uitzending yam de Christelijk Historische Unie; 18.30 Nieuws; 18.41 Actualiteiten; 19.00 Exodus: eucha ristieviering im radiovorm; 19.30 Stereo: Sjook jongerenprogramma 20.00 In antwoord op uw schrijven...: verzoekplatenprogramma; 21.50 Als het vandaag zaterdag is, moet dit New-York zijn: gesproken brief kaart; 22.00 De bitterbal, Utrecht3 studentencabaret; 22.25 Avondgebed: 22.30 Nieuws; 22.40 Stereo: Gooi,.! muzikaal sprotprogramma met com mentaren, reportages en gekruide nieuwtjes; 23.55-24.00 Nieuws. Middag: NOS: 12.00 Nieuws: 12.03 Skiva- toon: nieuwe langspeelplaten. NCRV 13.00 Nieuws; 13 03 Nee, we noemen geen namen: piatenprogramma met verzoeknummers; (14.00-15.00 Nws), 16.00 Nieuws; 16.03 Four o'clock: licht muziek programma; 17.00 Nws; 17.02-18.00 Hier en Nu: wekelijkse «partshow met lichte grammofoon muziek. mededelingen). 9.45 Uitzending Hu manistisch Verbond. IKOR: 10.00 Wij en de vreemdeling, programma over vluchtelingen, buitenlandse stu denten en gastarbeiders. Middag: AVRO: 12.00 Muzikaal Onthaal: bon te muzikale show. 13.00 Nws. 13.10 De toestand im de wereld, lezing. 13.19 Radiojournaal. 13.35 Radar: radioperodiek. 14.05 Stereo: Prome nade-orkest: populair klassieke mu ziek. NOS: 14.30 Langs de lijn: sportreportages en -uitslgen en lich te grammofoonmuziek. VARA: 17.00 Stereo: Licht orkest en solisten. 17.50 Nws. NOS: 18.05 Mededelingen. 18.10 Langs de lijn: sportreportages en -beschouwingen. VARA: 18.30 Kwik zilver, cabaretprogramma. 19.00 Zin en tegenzin; discussie over een ac tueel onderwerp. VPRO: 19.30 Nws. 19.35 L'Arte del Arco: oude kamer muziek voor cLavecimbel en viola da gamba. 20.00 Rebellie, resignatie, re volutie: programma over studenten oppositie. AVRO: 20.30 Stereo: In de kaart gespeeld: gevarieerd verzoek platenprogramma. 22.30 Nws. 22.40 Mededelingen. 22.43 Radiojournaal. 22.55 Stereo: Te elfder ure: licht gevarieerd piatenprogramma. 23-55- 24.00 Nws. MAANDAG Morgen: VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 Socialistisch strijd lied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek met reportages. (7.30-7.35 Van de voorpagina). VPRO7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 Actualitei ten. 8.20 Lichte grammofoonmuziek met reportages. 9.00 Stereo: Klassie ke kamermuziek (gr.) 9.35 Water standen. 9.40 Muziek uit Kameroen (gr), 9.50 Koning Klant: consumen tenrubriek. 10.00 Voor de huisvrouw. NOS: 11.00 Nieuws. 11.03 Stereo: Ra dio Kamerorkest: klassieke en mo derne muziek. 19.30 De boodschap der bevrijding m deze tijd, lezing. 19.45 Stereo. Oude kamermuziek (gr.). 20.05 Coin nu met sangh: samenzang van gees telijke liederen. KRO: 20.30 Stereo: In de voiksmond: volksmuziek a go go: licht muziekprogramma. 21.30 STereo: In de voiksmond: volksmu ziek. 22.00 Kruispunt: magazine met achtergrondinformatie over kerk en samenleving. 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 Audio: muzikale informa tie voor kenners en liefhebbers. 23.55 -24.00 Nws. MAANDAG Morgen: KRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Het levende woord. 7.10 Stereo: Badinerie klasse- ke muziek (gr.). (7.30 Nieuws; 7.32 Actualiteiten; 7.50 Overweging; 8.00- 8.10 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw). 10.00 Klassieke kamermuziek (gr.). NOS: 10.15 De koende week in het Nederlandse muziekleven. KRO: 11.00 Nieuw». 11.03 Voor de zieken. 11.30 Eejaar- denprogramma. 11.55 Mededelingen. Morgen VARA: 8.00 Nws. 8.10 Socialistisch strijdlied. 8.13 Weer of geen weer. gevarieerd programma. (9.00 Sport- ZONDAG Morgen KRO: S.00 Nws. 8.10 Stereo: Badi nerie: klassieke muziek (gr.). 9.00 Nws en waterstanden. 9.15 Stereo: Laudator klassieke gewijde muziek (gr.). 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Rad.ophüharmo- nisch orkest: moderne en semi-klas sieke muziek. 11.55 Mededelingen. Middag: NCRV: 12.00 Kerkorgelconcertklas sieke en moderne muziek. 12.40 Tus senbeide: actuele kroniek. 13.00 Nws. 13.10 Voor de jeugd. 13.25 Stereo: De psalmen in de nieuwe berijming, muzikale lezing. 13.45 Stereo: Piano recital: klassieke muziek. 14.10 Lied in tweevoud: voordracht en muziek. NOS: 14,30 Radiophilharmoniseh or kest met solist: moderne en klassie ke muziek. In de pauze: ca 15.30- 15.50 Dichters in de Vaart: literair programma. 16.25 G-andhi als politi cus, gastcollege. CVK: 17.00 Christe lijk Gereformeerde kerkdienst. Avond: 18.00 Convent: wekelijks halfuur over en uit de kerk. IKOR: 18.30 Het geladen schip: de rubriek in het raakvlak van kerk en cultuur. NCRV: 19.00 Nieuws. 19.07 Stereo: Amsterdams Filharmonisch orkest en zangsolistenklassieke muziek. ZONDAG Morgen: AVRO: 9.00 Nws. 9.02 Pyamissimo: licht piatenprogramma. 10.00 nws. 10.02 Juist op zondag. 11.00 Nws. 11.02 Muziek Mozaïek Middag: VARA: 12.00 Nws. 12.02 Met vrien delijke groeten: verzoekplatenpro gramma. 13.00 Nws. 13.02 NAR: Ne derlandse Artiesten Revue. (Tussen 13.15 en 14.00 kan het programma onderbroken worden voor reportages Wereldkampioenschap hardrijden op de schaats in Oslo). NOS: 14.00 Nws. 14.02 Lichte muziek. 14.40 Program ma voor de Spaanse arbeiders. 15.00 Nws. 15.02 Rabat - Athene - Boeda pest: programma voor de gastarbei ders. AVRO: 16.00 Nws. 16.02 Mu- ziekkantjes: licht piatenprogramma. 17.00 Nws. 17.02 Actualiteiten en To to-uitslagen. 17.05-18.00 Superclean- dreammachine: lichte platen. MAANDAG Morgen NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Fit* licht piatenprogramma. 10.00 Nieuws. 10.03 Popstation. (11.00 Nieuws). GELOOFSVERSCHILLEN IN .ZIENSWIJZE' ,Ik geloof, jij gelooft, hij gelooft...' is de tite! van een discussie over de vele geloofsverschillen tussen men sen, die de NOS-televisie zondag van 21.35 tot 22.25 uur via Nederland 2 in het programma .Zienswijze' uit- zent. Aan de tEscussie nemen deel Fnts Kief, voorzitter van de vereni ging De Vrije Gedachte; Johan Maasbach, evangelist; G. P. Espeet, lid van de Theosofische Vereniging; een godsdienstpsycholoog en een jonger uit de Gereformeerde Kerk. De "redactie van het programma, dat door Willem Witteveen wordt ge regisseerd, berust bij Jaap Jonge- dljk en Jack van Belle. De presen tatie is in handen van Jack van Bel le en Mar ion Bogaardt. Toen de vreemdeling tegen Joris aan viel, verloor die natuurlijk zijn even wicht. De dakgoot was nu eenmaal smal en bovendien niet zo sterk. ,Hooo!' riep Joris, terwijl hij het ma teriaal onder zich voelde wegzakken. ,Hou me vast!' Maar er was niemand om hem vast te houden want ook de geheim zinnige figuur viel verder. ,D-dat loopt nooit goed af...' mom pelde Panda, die ongerust had gezien wat er allemaal gebeurde. ,En ze zijn veel te zwaar voor mij, Dat was gelukkig ook niet nodig. Want voordat ze op de harde straat terecht dreigden te komen, werden ze tegengehouden door een zonnescherm. Dat ving hun val op, en veranderde die in een rollende beweging. Zo vlo gen ze over de rand heen. en ver dwenen in een lading zand van een langskomende vrachtauto. 30 Hierop draaide de zee zidh huiverend om in haar bed en wrong ten teken van blijdschap een voor een haar golven tegen de rotskust, honderden keer achter elkaar met ooi-verdovend geraas, dat nogal herinnerde aan het kanongebulder van de honderden sal vo's die men geeft ter gelgesnheid van een koninklijke bruiloft. Om niet achter te blijven liet de he mel, zo geroerd dat hij m a.lle kleu ren wisselde (de dorpelingen noemen deze ontroering .regenboog') precies boven 't dorp een wolk maar ook niet meer dan één uit elkaar stui ven, uitsluitend ten gebruiike van Lu cre en haar vrienden. Dadelijk be gonnen al de knoppen een ronde dans, al snorrend aan het einde van hun steeltjes en honderd keeltjes zon gen zicili in zwijm op de rand van nun nestjes en elders. Verrukkelijke uren lang bleef dit zo duren.. Vervolgens luwde alles. Een weidse rust viieu over het kleine dorp en men hoorde tot zelfs het klagen in de wind van de duizelingwekkende filao's (Er groeiden er enkele op de rotsen een paar kilometer daar vandaan). Weldra verschenen de eerste glim wormen met hun groene lantarentjes, die zij al fladderend aanstaken en bij tussenpozen weer uitdoofden, zo dat net leek alsof men In het donker lichtende ogen zag open- en dicht gaan, diep in verborgen gezichten. Een gevederde tenor, een menullo met innemende stem, die zijn tooi l had van al wat daar rond hing, ging ergens zitten om met flu welige tonen (zijn wijfje naast hem diende hem van repliek) de geuren, de nesten, de liefde en een menigte nog veel ontroerender dmgen te be zingen tot op het ogenblik dat de toegesnelde nacht zijn groot zwaar gordijn over het feest en over het dorp liet vallen. Zo was de bruiloft van Lucie en Ti- Coyo en weinig lieden kunnen er prat op gaan, dat de hunne ook zo was. Sinds zijn uitbarsting was de Mont- Pelé aan het overleggen, welke ge dragslijn hij voortaan behoorde te volgen. Een uitbarsting van tijd tot tijd is niet zo kwaad. Dat is een ge schikte herinnering aan de mensen die zo licht vergeten, dat een vul kaan niet is uitgedoofd, enkel en al leen omdat hij een stad de tijd-gunt om aan zijn voet op te giroeölen. De les was ditmaal hard geweest, maar zou ze ook voldoende zijn' Niets was minder zeker. Reecis waren enkelen die de dans ont sprongen, weer naar St.-Pierre te ruggekeerd en uitten het verlangen de puinhopen maar voor lief te ne men. Tot dezulken behoorde ook de pastoor van deze stad dezelfde die zo geketterd had tegen de kapi teins van de grote vaart, die tot zes uur in de namiddag wachtten om de rede le verlaten en de sirenes van htm schepen te laten loeien juist wanneer de ldökken van de dirie ka thedralen het angelus luidden. Het was een stokoude man, die al sinds dertig jaar en langer in SL-Pierre praktiseerde en hij vergaf het de Mont-Pelé niet, dat deze zijn be staan had gespaard. .Waarom', kermde hij, .moest ik juist die morgen afwezig zijn! Het is een streek van de duivel, wiens vijand ik altijd geweest ben, om me precies op het ogenblik te verwijde ren, dat hij mijn kerke en mijn bes te parochianen vernietigde. Maar", voegde hij er aanstonds aan toe met opgeheven hoofd, ,ik weet wat me nu te doen staat.' Wat hem nu te doen stond was: naar St.-Pierre terug te keren en er met behulp van oude planken een wankele barak te bouwen, waarop hij een kruis plantte en die hij .zijn kerke' noemde. Daar las hij elke morgen met veel vroomheid de mis voor een dertigtal lieden, die uiteen lopende, maar stellig even dwingen de redenen hadden om in die ruines rond te scharrelen. De Mont-Pelé sloeg dit alles gade en verontrustte zich daarover. Hij voelde zich ernstig beducht voor de herinnering die de komende geslach ten omtrent zijn optreden zouden kosteren, want hij was een hoogst zelfvoldane vulkaan, die het grootste belang hechtte aan hetgee"n men van hem zelf dacht. Zodat men wel zeggen kon, dat op de dagen dat de kranten geen grote opschriften met dikke letters op de eerste pagina meer brachten zoals: ,De ver schrikkelijke woede van de Monte- polé' of .Veertigduizend slachtoffers in St.-Pierre' de vulkaan een schok onderging. Van toen af stond zijn besluit vast en was ook het lot bezegeld van de oude pastoor, van zijn ,kerk' uit planken gebouwd en van zijn dertig parochianen Bij elkaar weliswaar een magere' buit, en de Mont-Pelé was veel te pienter en ook te zeer op zijn reputatie bedacht om zich dit niet te realiseren. Hij wierp dan ook een angstige blik om zich heen en ontdekte aan zijn linkerkant een gehucht, waarvan de inwoners zich aan hun gewone bezigheden wijdden, zonder dat zij erg schenen te hebben in zijn geduchte nabijheid en in het feit dat nauwelijks acht kilometers van waar zij leefden, een grote stad twee maanden tevoren tot de grond toe verwoest was. waar de bultenaar doorheen ken was op de dag dat hij de vulkaan ging beklimmen om het grijze mos van de stenen rondom de krater te schrapen, toen zijn zoon ziek was een bescheiden gehucht dat ternau wernood tweeduizend inwoners telde. In werkelijkheid niet veel bijzon ders. Maar de Mont-Pelé was ijdel en aan de andere kant van zijn ef fectieve actieradius beperkt be perkt tot de bebouwde plekken in zijn onmiddellijke omgeving. Welnu, het dichtstbijzijnde dorp lag mijlen verder en, uitzonderlijke om standigheden daargelaten, buiten het bereik van een uitbarsting- De Mont- Pelé stelde zich dus, met een ge rommel van spijt, met dit geringe aantal van tweeduizend siachtoilers tevreden. En daar al die lieden niet temin wantrouwig zouden kunnen zijn (de mensen hebben soms zo'n vooruitziende blik!) wachtte de vul kaan er zich wél voor, hun de kans te geven om op hun hoede te z:jn, door die zet spectaculair, maar ge- eigend om zijn plannen te dwarsbo men van de as regen nog eens te herhalen. Tot grotere zekerheid ('n vulkaan on derneemt niets lichtvaardig) zorgde hij ervoor te wachten tot heit nacht diep in de nacht was, aleer zijn sinister plan ten uitvoer te bren gen. En zo kwam het, dat de oude pastoor van St.-Pierre ditmaal de dood vond in zijn ,kerk' die tevens zijn woning was en met hem zijn dertig pai'ochianen. Op hetzelfde ogenblik werd het gehucht Morne- Rouge onder een overvloedige lava stroom bedolven en verwisselden zijn inwoners, zonder dat ze er zich goed rekenschap van gaven, hun gewone slaap voor die des doods. De Mont-Pelé kreeg alweer het eer bewijs van de eerste pagina, en zijn foto verscheen op 'n vooraanstaande plaats in de kranten van heel de we reld. Waarna hij, voldaan over zich zelf en de andere, besloot voorgoed te gaan rusten gedurende een eeuw- of twee. totdat meende hij die grote stad en dat ellendige gehucht weer helemaal uit hun ruines opge bouwd en overbevolkt zouden zijn. (Wordt vervolgd) ,Wat heb ik nu aan mn stuur han- toen hij achter zich twee ploffen dauwen in m'n vracht! Maar dat gen?', gromde de bestuurder daarvan, hoorde. ,Daar zit iemand te rauw- gaat niet!' CAROL DAY kknapaaeevbiwatopeugapawaispe DBQMMEL W E0UPE MAKEN ovezhét eilahd 'aflorK,S!KETH OMPE5CHAPEÓPTENEM0!. KAMAfljN- ■mraainraH— EEN EWOTT MAKEM a rajsraggBA ovee ps pingen die m het eeest NODIG HEBBEN. EEN GELUK CAT WE TE ETEN HES- PEEtlEEOM B0JLATEN WE HET MAAE E0J5 j ACHT UUR AAW VIEPEH, PAT P0C EEPOOE J5 EN TAFEL EU PAW- DE "GAEIQCA" 00£/ UA VEKADEEIUG 'T13 EEN WONPEE /OyKPETOESTAND.IKDOE RAT WE HIEZS1AAN>V z£LfS E5W NETTE JUetC U-, Ap-AAM j EN A15 ALLES GOED GAAT, KON PEN WE RAN" VANDAAG EEW5 GEWC0N AAN TAFEL GAAN OM TE ETEN J GOED IDEE K. ij. iii n li jgi v- SCHEUF het zeifs moe

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1970 | | pagina 19